lisa larson keramiker

Comments

Transcription

lisa larson keramiker
LISA LARSON KERAMIKER
“År 1955 debuterade Lisa Larson som
formgivare vid Gustavsbergs porslinsfabrik
med en serie djur i mörkbrunt stengods. Dessa
följdes snart av andra keramiska figurer och
inom några år framstod hon som en av Sveriges
mest älskade keramiker. Hon var länge så känd
i folkhemmet att hon till och med förekom
i korsord. Fråga: Känd keramiker. Svar (tio
bokstäver): Lisa Larson – stavat med ett s.
Sextio år senare gör hon ny succé, denna gång
i Japan där Lisa Larson har stora framgångar
med sin godmodiga och humoristiska
keramik.”
MÄRTA HOLKERS
LISA LARSON
– STILL GOING STRONG
MÄRTA HOLKERS
BOKFÖRLAGET ARENA
“In 1955 Lisa Larson made her debut as a
designer in Gustavsberg’s porcelain factory
with a collection of animal figures in dark
brown stoneware. These were quickly followed
by other ceramic figures, and within a few years
she had emerged as one of Sweden’s best loved
ceramic artists. She became so well known that
her name was even used as a crossword clue.
Clue: One Across: Ceramic Artist. (10 Letters),
Answer: Lisa Larson (spelt with one ‘s’)
Sixty years later the success continues. This
time in Japan, where her expressive, humorous
figures are being widely hailed a success.”
9
789178 434336
BOKFÖRLAGET ARENA
LISA LARSON KERAMIKER
CERAMIC DESIGNER
MÄRTA HOLKERS
INNEHÅLL
CONTENTS
LISA LARSON – STILL GOING STRONG 7
DÄRFÖR ÄLSKAR JAPANERNA LISA LARSON
THE LOVE OF LISA IN JAPAN 11
FRÅN SYDSVERIGE TILL GUSTAVSBERG
FROM THE SOUTH TO GUSTAVSBERG 17
SVENSKT KONSTHANTVERK I BÖRJAN AV 1950-TALET 21
SWEDISH DESIGN AT THE START OF THE FIFTIES 22
1950-TALET I GUSTAVSBERG
GUSTAVSBERG IN THE FIFTIES 23
LISA LARSONS UNIKA KERAMIK 30
LISA LARSON’S UNIQUE CERAMICS 31
1960-TALET I GUSTAVSBERG
GUSTAVSBERG IN THE SIXTIES 35
FÖRSTA SEPARATUTSTÄLLNINGEN
THE FIRST SOLO EXIBITION 39
NYA FORMER I KAVLAD LERA
NEW SHAPES IN ROLLED CLAY 45
1970-TALET I GUSTAVSBERG
GUSTAVSBERG IN THE SEVENTIES 57
1970-TALETS STORSÄLJARE THE BIG SELLERS 58
UNIKT STENGODS UNIQUE STONEWARE 62
TIDERNA BLIR ÄN HÅRDARE TIMES GET TOUGHER 71
LISA LARSON SOM FRI KERAMIKER
LISA GOES FREELANCE 73
DEN UNIKA KERAMIKEN MORE UNIQUE CERAMICS 78
KERAMIKSTUDION GUSTAVSBERG 84
HANDMÅLADE, NUMRERADE SERIER LOCKAR SAMLARE
HANDPAINTED LIMITED EDITIONS ATTRACT COLLECTORS 86
SÅ SER MAN SKILLNAD PÅ GAMMALT OCH NYTT
TELLING THE DIFFERENCE BETWEEN OLD AND NEW 88
OFFENTLIGA ARBETEN ART FOR PUBLIC PLACES 93
INGEN TID ATT SLUTA THE WORK GOES ON
MER LÄSNING OM LISA LARSON FURTHER READING
IN ENGLISH AND JAPANESE 96
OM FÖRFATTAREN ABOUT THE AUTHOR 96
94
Ett par sidor ur tidningen Madame Figaro Japon
From the magazine Madame Figaro Japon
LISA LARSON – STILL GOING STRONG
År 1955 debuterade Lisa Larson som formgivare vid
Gustavsbergs porslinsfabrik med en serie djur i mörkbrunt
stengods. Dessa följdes snart av andra keramiska figurer
och inom några år framstod hon som en av Sveriges mest
älskade keramiker. Hon var länge så känd i folkhemmet att
hon till och med förekom i korsord. Fråga: Känd keramiker.
Svar (tio bokstäver): Lisa Larson – stavat med ett s.
Sextio år senare gör hon ny succé, denna gång i Japan
där Lisa Larson har stora framgångar med sin godmodiga
och humoristiska keramik. Två företag – det ena i Tokyo,
det andra i Osaka – importerar hennes figurer från
Keramikstudion Gustavsberg, där de tillverkas idag. Själv
har hon tät kontakt med sina japanska representanter.
Var och en vill gärna ha ensamrätt på något nytt. Lagom
till Tigerns år 2010 gjordes därför en ny liten tiger, som
nu smyger omkring på den japanska marknaden. Många
japaner samlar även äldre modeller som inte längre finns i
produktion; en hel del hittar samlarna via nätet.
På kort tid har Lisa Larson blivit en kändis i Japan.
Hennes hem i Nacka och sommarhus på Österlen
presenterades i den japanska utgåvan av tidskriften Elle
Interiör redan 2005. Sedan dess har ett tiotal japanska
inredningstidningar besökt paret Larson för bildreportage
om Lisa och hennes keramik. Våren 2009 utkom en rikt
illustrerad bok om Lisa Larson på japanska med undertiteln
“Swedish Ceramic Artist” och sammanfattande texter på
engelska i inlagan. En av initiativtagarna till denna livfullt
formgivna bok är skribenten Ikko Yokoyama, bosatt i
Stockholm. Och 2012 utkom en japansk liten fotobok med
bilder från familjen Larsons sommarhem på Österlen.
Lisa Larsons uttrycksfulla stengodsfigurer uppskattas
också av den svenska designgruppen Uglycute, vars
medlemmar tillhör en betydligt yngre generation än hon
själv. När den japanska boken om Lisa kom ut, blev hon
inbjuden att ställa ut i Uglycutes lokal på Södermalm. Där
fick en ny ung svensk publik stifta bekantskap med hennes
keramik.
In 1955 Lisa Larson made her debut as a designer in
Gustavsberg’s porcelain factory, with a collection of animal
figures in dark brown stoneware. These were quickly
followed by other ceramic figures, and within a few years
she had emerged as one of Sweden’s best loved ceramic
artists. She became so well known that her name was even
used as a crossword clue. Clue: One Across: Ceramic
Artist. (10 Letters), Answer: Lisa Larson (spelt with one ‘s’)
Sixty years later the success continues. This time in
Japan, where her expressive, humorous figures are being
widely hailed a success. Two companies – one in Tokyo, the
other in Osaka – import her figures from Keramikstudion
Gustavsberg, where they are currently produced. She keeps
close contact with her Japanese representatives, and each
of them vies for the rights to anything new. Just in time
for The Year of the Tiger (2010) we saw the appearance of
a little tiger, which now stalks the Japanese market. Many
Japanese collectors also seek out older items, no longer in
production, but available online from antique web shops.
In a short time Lisa Larson has become a celebrity in
Japan. Her home in Nacka and summerhouse in Österlen
were featured in the Japanese editions of Elle Deco back
in 2005. Since then a dozen or so Japanese interior design
magazines have visited the Larsons, to report on, and
photograph, Lisa and her ceramics.
In the spring of 2009, a richly illustrated book on Lisa,
in both Japanese and English, was released. This book, with
the English subtitle “Swedish Ceramic Artist” was produced
due to the initiative of amongst others, Ikko Yokoyama, a
writer who resides in Stockholm.
Lisa Larson’s stoneware figures were admired by the
Swedish design group ‘Uglycute’, whose members belong to
a noticeably younger generation than her own. When the
Japanese book was released, ‘Uglycute’ invited her to exhibit
her work with them in Södermalm in Stockholm, allowing
a new young Swedish audience to connect with her work.
Hos Uglycute i Stockholm, 2009
At Uglycute in Stockholm, 2009
LISA LARSON, KERAMIKER
5
Keramikstudion Gustavsberg.
Salvatore Nicosia, Elise Öhman, Eva
Nordström och företagets grundare
Franco Nicolosi.
Keramikstudion Gustavsberg.
Salvatore Nicosia, Elise Öhman, Eva
Nordström and the founder of the
company, Franco Nicolosi.
6
LISA LARSON, KERAMIKER
Lisa Larson gläds naturligtvis åt all denna oväntade
uppmärksamhet på sin ålders höst. Intresset för hennes
skulpturer innebär ökade beställningar till Keramikstudion
Gustavsberg, ett företag som ägs av hennes trogne
medarbetare Franco Nicolosi, hans dotter Johanna Nicolosi
samt Anders Engstrand, som tidigare var modellör på den
stora fabriken. Tio personer arbetar på Keramikstudion
idag. Beställningarna från Japan har gjort att företaget har
fått anställa ny personal.
– Jag hade aldrig kunnat drömma om att mina figurer
skulle rädda jobbet för folk i Gustavsberg, säger Lisa
Larson.
Lisa is, of course, delighted at all this unexpected
attention at her age. This interest in her sculpture has also
increased orders to Keramikstudion Gustavsberg, owned
by her trusted colleagues Franco Nicolosi, his daughter,
Johanna Nicolosi, as well as Anders Engstrand, who was
a mould-maker in the original Gustavsberg factory. Ten
people work in Keramikstudion today, the increase in
orders allowing the company to employ more staff. “I
never dreamt that my figures would save jobs for people in
Gustavsberg”, grins Lisa happily.
MENAGERI, 1965
8
LISA LARSON, KERAMIKER
50-TAL
Lisa som ung student på “Slöjdis”
– nuvarande Högskolan för Design och
Konsthantverk (HDK), 1954
Lisa as a young student at ‘The Techy’
– Högskolan för Design och
Konsthantverk (HDK), 1954
14 LISA
LISALARSON,
LARSON,KERAMIKER
KERAMIKER
FRÅN SYDSVERIGE
TILL GUSTAVSBERG
FROM THE SOUTH
TO GUSTAVSBERG
Lisa Larson föddes hösten 1931 i sydvästra Småland – i
Härlunda i Kronobergs län. Där drev hennes far ett sågverk.
Vissa dagar var han nämndeman i Växjö tingsrätt och varje
gång fadern kom hem från Växjö hade han köpt med sig
något konstföremål. Han var en passionerad älskare av
konst och antikviteter.
– Det fanns därför mycket konst i mitt barndomshem
och jag ville själv bli konstnär. Jag tror att denna hemmiljö
har påverkat mig i mitt yrkesval, säger Lisa Larson.
Så småningom flyttade familjen till Killeberg, ett litet
samhälle i Skåne nära den småländska gränsen. Lisa ritade
mycket som barn. I tidiga tonåren började hon också
snida och måla lustiga figurer i trä – det fanns ju gott om
träbitar i faderns företag. En lärare från Slöjdföreningens
skola i Göteborg, som hyrde ett sommarhus i närheten,
blev imponerad när han fick syn på Lisas sniderier. Han
uppmanade henne att söka till konstskolan i Göteborg
– den som då kallades för “Slöjdis” men idag heter
Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK).
Hösten 1949, vid 18 års ålder, började hon sålunda på
Slöjdföreningens skola i Göteborg. Hon hade sökt och
kommit in på skolan utan att uppge vilken linje hon ville gå
på. Rektorn Åke Huldt placerade henne på keramiklinjen
med möjlighet att byta till annan linje efter ett år. Som
huvudlärare fick hon den finlandssvenske keramikern Kurt
Ekholm, känd från Arabia porslinsfabrik i Helsingfors. Lisa
ville egentligen bli modetecknare precis som sin syster, men
så snart hon började arbeta med leran kände hon att hon
hade hamnat rätt. Hon dröjde sig gärna kvar vid drejskivan
till långt in på kvällen och därför fortsatte hon att gå
på keramiklinjen. Efter några år gifte hon sig med den
värmländske konstnären Gunnar Larson som studerade vid
Valands konstskola i Göteborg. Så fick hon sitt välklingande
konstnärsnamn – Lisa Larson. Hon var då bara 21 år och
fortfarande elev på “Slöjdis”.
Lisa Larson was born in the autumn of 1931 in Härlunda in
the district of Kronoberg. Soon after, however, the family
moved to Killeberg, a small community in Skåne, near the
border to Småland. As well as running a sawmill, her father
was also a court official in the town of Växjö, and being a
passionate art and antique lover, would always return from
Växjö with an art work of some description.
“Because of that there was an abundance of art in my
childhood home, and I grew up wanting to be an artist,
I am sure that my situation influenced my career choice.”
As a child she was always drawing, and in her early
teens carved and painted wooden figures – there was a lot
of wood about from her father’s sawmill. A teacher from
the Technical School in Gothenburg, who rented a nearby
summerhouse, was impressed by her carving skills. He
encouraged her to apply to the art school in Gothenburg
– known at the time as ‘The Techy’ – nowadays referred
to as the School of Design, Art and Craft (Högskolan för
Design och Konsthantverk
– HDK )
At the age of 18, in the autumn of 1949, she began
her training at the Technical School, where she had been
accepted without deciding which line of study she would
follow. Åke Huldt, the principal, put her into the Ceramics
Department, with the possibility of moving somewhere
else after the first year. Her tutor was the Finland-Swedish
ceramicist Kurt Ekholm , well known from the Arabia
porcelain factory in Helsinki. Although Lisa actually
wanted to be a fashion designer – like her sister – as soon as
she began to work with clay, she knew she had come to the
right place. She was happy to work long into the evening at
the potter’s wheel, and didn’t look back. A few years later
she married an artist from Värmland – Gunnar Larson
– who was a student at Valands Art School in Gothenburg.
She was just 21 still studying at ‘The Techy’, her new,
snappy, ear-catching, artist name as yet unknown.
LISAS SYSTER TITTI WRANGE
När Lisa och hennes syster Titti var
barn ritade de ofta kläder. Båda ville
bli modetecknare men endast systern
förverkligade denna barndomsdröm.
Hon arbetade först för Katja of
Sweden. 1958 startade Titti Wrange
det egna modeföretaget Annamodeller.
LISA’S SISTER TITTI WRANGE
As children, Lisa and her sister Titti
loved to draw clothes.Both wanted
to be fashion designers, but only
one of them realised her childhood
dream. At first she worked for Katja
of Sweden, but then, in 1958, Titti
Wrange started her own fashion house
– Annamodeller.
LISA LARSON, KERAMIKER
15
Den prisbelönade vas som Stig
Lindberg uppmärksammade 1954.
The award-winning vase that drew
the attention of Stig Lindberg
in 1954.
16
LISA LARSON, KERAMIKER
Efter fem års utbildning var hon dock redo att söka sin
försörjning som keramiker. Både Lisa och Gunnar såg fram
emot ett liv tillsammans som fria oberoende konstnärer.
Hon drömde om en egen verkstad; ingen av dem hade
någon önskan att arbeta för konstindustrin. Men våren
1954, en kort tid innan Lisa skulle lämna Slöjdföreningens
skola hade läraren Kurt Ekholm skickat in några av hennes
arbeten till en tävling mellan konsthantverksskolorna
i Norden. I juryn satt den konstnärlige ledaren för AB
Gustavsbergs Fabriker – Stig Lindberg – och han blev
intresserad av Lisa Larsons bidrag, däribland en kanelbrun
vas med ristad dekor som fick andra pris i tävlingen.
Den 3 maj 1954 skrev Stig Lindberg ett brev till
“Fru Lisa Larsson” där han erbjöd henne ett provår vid
porslinsfabriken i Gustavsberg. Men Lisa tvekade, hon var
ju gift och hennes make behövde en ateljé att måla i. Paret
hade just flyttat in i en luftig ateljévåning på Gråberget i
Göteborg, men Lindberg lovade att ordna en lämplig bostad
åt konstnärsparet i Gustavsberg. Idag skrattar Gunnar
och Lisa åt den enkla boning som var det enda som Stig
Lindberg kunde erbjuda dem de första åren – ett rum med
kokvrå och tillgång till dusch en bit därifrån.
After five years of education she now had to face the
task of earning a living as a ceramicist. Both she and
Gunnar looked forward to their lives together, living as
free independent artists. She dreamt of having her own
workshop, neither of them had the slightest wish to work as
product designers. However, in the spring of 1954, a short
time before she was due to finish Technical School, her
teacher, Kurt Ekholm, had sent in some of her work to a
Scandinavian school competition. One of the jury members
was the artistic director for AB Gustavsbergs Fabriker – Stig
Lindberg. He was intrigued by Lisa’s submissions, among
which was a cinnamon brown vase with carved decoration
which took second prize.
Shortly after, on 3rd May 1954, Stig Lindberg wrote a
letter to ‘Mrs Lisa Larsson’ inviting her to work on a year
long trial basis in the porcelain factory at Gustavberg.
Lisa, however, was uncertain; she was newlywed and her
husband needed a studio to paint in. The couple had just
moved to a spacious, airy, studio apartment in Gråberget in
Gothenburg, but Lindberg promised to find them a suitable
place in Gustavsberg. Gunnar and Lisa still laugh today at
the simplicity of what was offered that first year. A room
and kitchenette – with access to a nearby shower.
Brev från Stig Lindberg, 1954
Letter from Stig Lindberg, 1954
LISA LARSON, KERAMIKER
LISA LARSON, KERAMIKER
17
17
Modersfigur med fem barn, ca 1960
Mother of five, around 1960
LISA LARSONS UNIKA KERAMIK
Efter provåret 1954–55 blev Lisa Larson fast anställd,
och hon fick då en egen verkstad i samma byggnad som
fabrikens konstavdelning, allmänt kallad Gustavsbergs
Studio. Detta var en konstnärlig experimentverkstad för
konst- och prydnadsgods i såväl unik som hantverksmässig
serietillverkning. I den egna verkstaden samarbetade Lisa
med en skicklig drejare som hjälpte henne att dreja vaser,
krukor och fat i stort format – exklusiv keramik som hon
sedan själv försåg med ristad eller målad dekor.
Ända sedan 1917 hade företagets konstnärer fått arbeta
med både design för serieproduktion och fritt skapande
av unikt konstgods. När Lisa Larson skapade fritt fick hon
ofta idéer som kunde omsättas i serieproduktion. Som
exempel kan nämnas den lilla katt, som hon modellerade
under provåret och som 1955 lanserades i serien LILLA
ZOO. Samma år gjorde hon en unik stiliserad duva med
typisk femtiotalsdekor – den fick sedan bli modell för
den svartglaserade duvan i serien PALOMA. Och 1957
modellerade Lisa Larson skulpturen STINA MED KATT,
en älskad figur som snabbt sattes i produktion.
Lisa Larson gjorde en hel del unika ting på femtiotalet
– inte bara figurer utan också stora kraftfulla vaser med
ristade dekorer. Många blir förvånade över hennes stora
bredd; man känner kanske inte till att en konstnär har
lättare att vara spontan när han eller hon får uttrycka sig
helt fritt. Mycket av det som Lisa Larson har åstadkommit
är resultatet av en plötslig ingivelse.
Hennes fria keramik skiljer sig ganska mycket från
den serietillverkade, men även i unikaten känner man
igen konstnären bakom verket. 1958 gjorde hon en rad
underbara modersgestalter med små huvuden som sticker
upp likt knoppar på de klotrunda kropparna. Dessa unika
skulpturer är först drejade och därefter formade så att var
och en har fått en egen karaktär. Kvinnornas små runda
ansikten är oglaserade med ögon, näsa och mun inristade
28
LISA LARSON, KERAMIKER
LISA LARSON’S
UNIQUE CERAMICS
Lisa vid sommarhuset Pinta.
Lisa at the summer house ‘Pinta’.
direkt i godset, medan de trinda kropparna har försetts
med diskret målade dekorer i dova glasyrfärger. Rondören
var då något nytt i hennes unika keramik, och mulligare än
så här kan det knappast bli!
– Från början var de bara drejade klot, men så klämde
jag ihop dem och plattade till dem, förklarar Lisa Larson
när vi ser på kvinnornas våldsamt överdrivna former.
Lisa won a full-time contract after her trial year of
1954-55, and was given her own workshop in the same
building as the factory’s art department, generally known
as Gustavsberg’s Studio. This was an experimental
workshop for artware, producing both unique items and
reproductions. She worked with a skilled potter who helped
her throw large vases and bowls on which she either carved
or painted the decor.
The company’s artists had been able, since 1917, to
design for both large scale runs and unique objects, and
Lisa’s artistic freedom often resulted in ideas which went
into production. The previously mentioned little cat of 1955
is a good example of this. Another was the stylised dove,
which was then developed as the in collection PALOMA.
In 1957 Lisa made the sculpture STINA MED KATT (Stina
with Cat), a much loved figure which was quickly put into
production. Lisa made a great many items in the fifties –
not just figures, but also large powerful vases with carved
design. Her breadth of production surprises many people
who perhaps do not realise that it is easier for an artist to be
spontaneous when he or she has freedom of expression, and
much of what she has created is a result of sudden impulse.
There is a difference to found between her unique work
and the mass produced items, though one can clearly see
the same artist behind it. In 1958 she produced a line of
wonderful “mother figures” with small heads that rose like
buds from the ball round bodies. These unique sculptures
are thrown and then shaped so that each and every one is
alive with its own characteristics. The small round faces
of the women are unglazed, with eyes, noses and months
carved directly in to the clay, while the full bodies are
finished in with a discrete sombre glaze. These rounded
figure were something new in her work, and they could not
be any chubbier.
“From the start they were just thrown spheres of clay,
then I squeezed them together and flattened them …” says
Lisa describing the extravagant exaggeration of the shapes.
Unika stengodsfåglar, 1958
Unique stoneware birds, 1958
LISA LARSON, KERAMIKER
29
Lisa vid sommarateljén i Skåne, 2013
Lisa at her summer studio, 2013
92
LISA LARSON, KERAMIKER
INGEN TID ATT SLUTA
THE WORK GOES ON
År 1954 kom Lisa Larson till Gustavsbergs porslinsfabrik.
Sex decennier senare är hon fortfarande lika aktiv, inte
minst i Japan. Hennes sextio år som formgivare firas
hösten 2014 med en retrospektiv vandringsutställning på
varuhuset Matzuya i Tokyo; därefter går den på en årslång
turné runt om i landet.
Till utställningen hör en komplett katalog med
fotografier av samtliga objekt. Merparten av föremålen är
lånade ur Bernhard Svenssons samling i Stockholm.
Ända sedan tidigt 2000-tal har Lisa Larson haft täta
kontakter med Japan och hon får ofta besök av japanska
återförsäljare, gallerister, journalister och fotografer.
Många har besökt henne flera gånger och blivit kära vänner.
Efter den kraftfulla jordbävningen och tsunamin,
som drabbade Japan 2011, nappade hon på förslaget
att göra något för landet genom att uppmuntra japansk
tillverkning och därmed stödja industrin. Det ledde till
en rad traditionella japanska produkter som tillverkas i
Japan. Projektet kallas Lisa Larson Japan Series och drivs i
samarbete med designfirman Tonkachi i Tokyo.
Sedan flera år samarbetar Lisa med sin dotter Johanna
Larson som är utbildad grafisk designer. De har bland annat
skapat tre barnböcker som getts ut i Japan, vilket lett till
ett överraskande stort behov av att få använda de tecknade
djuren till andra produkter. Särskilt populär är den randiga
katten MIKEY, som nu trycks på licens i olika färger på allt
från tyger till lunchlådor.
Lisa och Johanna Larson samarbetar också för svenska
företag, däribland Klippan Yllefabrik som tillverkar
plädar och filtar, och Opto Design, som producerar
svensktillverkade brickor och skärbrädor med mera.
Nu sluts cirkeln. Lisa Larson har just tagit upp kontakten
med det företag som ägde fabriken, där hon arbetade i
26 år. Coop har nu bett henne att rita mönster till sina
regnkläder och stövlar för barn. Även från andra håll växer
listan på önskemål för var dag.
– Jag har inte tid att gå i pension, säger Lisa. Att skapa
håller mig ung. Nästa projekt är silversmycken.
In 1954 Lisa started working at Gustavberg’s porcelain
factory. Six decades later she is just as active, not least in
Japan. Her sixty years as a designer is celebrated this autumn
by a retrospective exhibition in the Matzuya department
store in Tokyo. It then embarks upon a year-long tour of the
islands.
A complete catalogue, lavishly photographed, of the
objects borrowed largely from Bernhard Svensson’s private
collection in Stockholm will be available.
Since the early 2000’s Lisa has had close contact with
Japan, and has received numerous visits from retailers, gallery
owners, journalists and photographers. Many of these people
have visited her several times and have become firm friends.
After the terrible earthquake and tsunami of 2011, she
therefore seized the opportunity to do something for the
country through the design of a string of traditional Japanese
items, encouraging Japanese production. The project is called
the Lisa Larson Japan Series, and is run in co-operation with
the design company Tonkachi in Tokyo.
For several years now, Lisa has collaborated with her
daughter, Johanna, who is a graphic designer. Among other
things, they have designed three children’s books which have
been released in Japan – which has led to a overwhelming
demand to use the animal figures for other products.
Especially popular is the striped cat MIKEY, which is now
reproduced, on licence, on everything from textiles to
lunchboxes.
Lisa and Johanna Larson also collaborate for Swedish
clients, such as Klippan Yllefabrik who produce blankets in
natural materials, and Opto Design who produce Swedish
made trays and cutting boards etc.
Now the circle is complete – COOP (ex KF), who at one
time owned Gustavbergs Porslinfabrik, where Lisa worked
for 26 years, have asked her to design a printed patterns for
their children’s rainwear range. The list of requests from many
different companies grows longer by the day.
‘I don’t have time to retire,’ laughs Lisa. ‘Creating keeps me
young. The next project is silver jewellery.’
Ullfilten LEO, Klippan Yllefabrik, 2013
Wool blanket LEO, Klippan Yllefabrik, 2013