RALLY BILMETRO

Comments

Transcription

RALLY BILMETRO
Inbjudan till
RALLY BILMETRO
5 – 6 februari 2016
Sida 1 av 8
Innehållsförteckning
1. Arrangör.
Sid 3.
2. Organisationskommitté.
Sid 3.
3. Tävlingsledning.
Sid 4.
4. Teknisk chef.
Sid 4.
5. Domarordförande.
Sid 4.
6. Domare.
Sid 4.
7. Teknisk kontrollant.
Sid 4.
8. Miljöchef, Säkerhetschef, Banchef, Serviceplats chef, Presschef, Mfl.
Sid 4.
9. Tävlingsform.
Sid 4.
10. Tävlingsplats.
Sid 5.
11. Tidsplan.
Sid 5.
12. Deltagare, Licensklasser och Gallring.
Sid 5.
13. Deltagande bilar, Startordning och Seedning.
Sid 6.
14. Reklam.
Sid 6.
15. Lagtävlan.
Sid 6.
16. Däck, Service, Miljö och Tankning.
Sid 6.
17. Tävlingsavgift.
Sid 6.
18. Anmälan.
Sid 7.
19. Avlysning.
Sid 7.
20. Priser.
Sid 8.
21. Avanmälan.
Sid 8.
22. Upplysningar.
Sid 8.
23. Övrigt.
Sid 8.
Sida 2 av 8
VINTERPOKALEN 5 – 6 februari 2016
Tävlingen ingår i: Svenskt Mästerskap i Rally (SM) och Svenskt Mästerskap för
Juniorer (JSM).
Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser,
SM bestämmelserna, denna inbjudan och tilläggsregler samt tillkommande bulletiner.
Ansvar: Den som deltar i tävlingen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Internationella förbundet (FIA), Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsförbund
(SDF), arrangören eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvarig för
person- och/eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare
och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörande
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom
ramen för sin verksamhet, oavsett medieform offentliggör namnuppgifterna
1. Arrangör:
Sandvikens Motorklubb Box 26, 811 21 Sandviken. Telefon: 026 – 25 53 53.
E-post: [email protected] Tävlingens officiella hemsida: www.rallysm.se.
3. Organisationskommitté: Kalle Andersson (ordf.), Lennart Elfström, Lars Blomberg,
Lena Forsell, Jan-Olov Nyman, Jan Floberg, Tomas Brodin, Sören Hedblom,
Caj Abrahamsson och Markku Kangas.
Sida 3 av 8
4-8. Tävlingsledning:
Tävlingsledare:
Kalle Andersson
070 265 39 66
Bitr.tävlingsledare:
Jan Floberg
070 653 05 85
Bitr.tävlingsledare:
Sören Hedblom
070 582 13 23
Bitr.tävlingsledare:
Tomas Brodin
076 809 29 60
Banchef:
Markku Kangas
070 643 55 23
Säkerhetschef:
Jan-Olov Nyman
070 491 70 46
Tävlingssekreterare:
Lennart Elfström
070 356 62 00
Teknisk chef:
Lars Blomberg
070 675 30 61
Bitr.teknisk chef:
Jan Forsell
070 563 52 52
Miljöchef:
Per Borg
070 553 30 57
Domarordförande:
Patrik Persson Hörby
0708 713 767
Domare:
Håkan Kujahn
070 662 46 99
Domare:
Jöran Pettersson
070 216 92 02
Tekniskkontrollant:
Torbjörn Johansson
070 340 70 15
Central Presschef:
Annemo Friberg
070 554 11 70
Lokal Pressansvarig:
Caj Abrahamsson
070 643 90 79
Förarkontaktman
Tommy Westlund
Förarkontaktman
Håkan Palm
9. Tävlingsform:
Tävlingen omfattar cirka 260 km totalt, 7 st. sträckor på cirka 110 km SS.
Tävlingen körs i två Etapper.
En SS körs på fredag kväll (Publiksträcka).
Noter görs av Gunnar Barth.
Omstartsmöjligheter: finns till lördag morgons SS2 och till etapp 2,
enligt SM-bestämmelserna. Tidstillägg enligt SM- bestämmelserna.
Mer information kommer i Bulletin 1.
Sida 4 av 8
10. Tävlingens plats: Tävlingscentra är förlagt vid Gasklockorna i Gävle där tävlingens
presscentra, officiella anslagstavla samt den centrala serviceplatsen finns.
GPS-koordinater. Latitud: 600 42`40.7" N. Longitud: 17010`45,3”E
Huvudstart är i centrala Gävle.
Besiktning A-besiktning, tid och plats enligt Bulletin 1.
11. Tidsplan:
Lördag 5 december 2015. Anmälan öppnar.
Söndag 24 januari 2016. kl. 24:00. Ordinarie anmälan stänger.
Torsdag 28 januari. Startbekräftelse, med kod till Internet för att skriva ut övrig information.
Måndag 1 februari. kl. 24:00. Efteranmälan stänger.
Onsdag 3 februari kl. 12:00 Banan offentliggörs.
Torsdag 4 februari kl. 20:00 - 22:00 Administrativ kontroll och anmälan för rekognosering.
Fredag 5 februari
07:30 – 08:30 Administrativ kontroll och anmälan för rekognosering.
09:00 – 15:00 Rekognosering. Max 2 gånger per SS.
12:00 Presscentra öppnar.
14:00 Serviceplatsen öppnar.
16:30 Startlistan publiceras.
18:00 Första start från Gävle centrum. (Nygatan)
18:30 Första bil startar SS1 Travet.
Lördag 6 februari
07:00 Presscentra öppnar.
08:00 Första start från Parc Fermé.
15:00 Första bil startar vid sista SS (power stage) travet.
18:00 Preliminär resultatlista publiceras.
12. Deltagare och gallring:
Tävlingen är öppen för deltagare med giltig licens. Max startande: 140 st Gallring kommer
att ske enligt SBF:s SM-bestämmelser.
Förare med utländsk licens får deltaga i tävlingen, men tillgodoräknas inte SM poäng.
Startordning/seedning: Enligt SM-bestämmelserna.
Sida 5 av 8
13. Deltagande bilar: SM-bestämmelserna.
14. Reklam: Arrangören förbehåller sig rätten att enligt SBF:s reglemente inklusive SMbestämmelserna anbringa reklam på de tävlandes fordon enligt information i Bulletin 1.
Friköp av reklam: Kan ske mot en extra kostnad av 6 000 som skall betalas till
Plus Giro 32 14 31 -9. eller Bankgiro: 5025-4515 senast 160202.
15. Lagtävlan: Förekommer inte i SM.
16. Service, Däck, Miljö och tankning: Däck enlig SM-bestämmelserna.
Service. En central serviceplats för hela tävlingen som sker vid Gas klockorna.
Miljöföreskrifter för service enligt SBF:s nationella reglemente RY0.2T gäller.
Vi kommer att noga kontrollera att miljöföreskrifterna följs.
En servicebil per startande tävlingsbil tillåts på serviceplatsen.
Takning sker på sin egna serviceyta.
17. Tävlingsavgift: Tävlingsavgift skall vara inbetald före anmälningstidens utgång, för
att anmälan skall betraktas som giltig och för att den tävlande skall kunna delta i tävlingen
6 000: - SEK. OBS. 500 :- sätts av för prispengar till SM avslutningen.
I tävlingsavgiften ingår
- En uppsättning roadbook - Ett officiellt program med karta - Rallyskylt,
startnummer till tävlingsbil och små startnummer till rekognosering. - Två biljetter till
publiksträckan på travet
JSM: Tävlingsavgift 5 000:- SEK. Övrigt som ovan.
Ange förarens namn och bilklass i samband med inbetalningen.
Noter: Notavgiften 600: - skall vara inbetald före anmälningstidens utgång. För att få lov
att rekognosera måste man köpa noter
OBS! att förare med fri start skall betala respektive notavgift och den skall var betald enligt
ovan.
Alla avgifter skall vara inbetalda på: Bankgiro: 5025-4515 eller Postgiro: 32 14 31-9
Sida 6 av 8
18. Anmälan:
Elektronisk anmälan görs på adress www.resultatservice.com eller på SBF:s
anmälningsblankett som sänds på adress: Resultatservice, Munkarp 108, 243 91
HÖÖR.
Logga in på ditt anmälningskonto och välj tävling för att göra din anmälan.
Har du inget anmälningskonto finns det instruktioner för att skapa detta på sidan för att
göra Login mot anmälningssystemet.
Slutinstruktion och övrig information om tävlingen till de tävlande kommer att finnas
tillgängligt via den tävlandes anmälningskonto på www.resultatservice.com
Ingen telefonanmälan godtages.
Efteranmälan kan ske till en extra kostnad på 2 000:- fram till 1 februari. Efteranmälan görs
på www.resultatservice.com. Arrangören garanterar inte plats i program.
Övriga önskemål skrivs in under övrigt i anmälan.
OBS! att anmälan (data eller post) och tävlingsavgiften skall vara arrangören tillhanda
senast sista anmälningsdag.
Återbetalning: Tävlingsavgiften återbetalas i följande fall:
1. Till tävlande vars anmälan inte godtas. Hela avgiften.
2. Återtagande av anmälan före 16-01-25. Hela avgiften.
3. Återtagande av anmälan 16-01-26 - 16-02-03. Hela avgiften minus 1 500 SEK
4. Återtagande av anmälan efter 16-02-03 ingen återbetalning.
5. Inställd tävling pga. orsaker hänförbara till force majeure 50 % av erlagd tävlingsavgift.
6. Ej avbeställda noter efter kl. 12.00. 16-01-29 återbetalas ej.
19. Avlysning: Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att i samråd med SBF och
domarna avlysa tävlingen om inte minst 50 tävlande anmält sig före anmälningstidens
utgång, vid förbud från markägare, myndigheter, otjänlig väderlek eller annat fall av force
majeure.
Sida 7 av 8
20. Priser: Totalsegraren får en inteckning i Vandringspriset ”VINTERPOKALEN”.
Klassvis: Ett per påbörjat femtal dock minst 1:an, 2:an och 3:an. enligt SBF:s
SM-bestämmelser. Prisutdelning sker på målramp.
21. Avanmälan:
Så länge ordinarie anmälningstid är öppen kan den tävlande via sitt anmälningskonto göra
avanmälan.
Efter ordinarie anmälningstid sänds avanmälan med epost till [email protected]
22. Upplysningar:
Tävlingsledare Kalle Andersson 070 265 39 66. Bitr.tl Jan Floberg 070 653 05 85
Banchef Markku Kangas 070 643 55 23. Säk.chef Jan-Olov Nyman 070 491 70 46.
Se även www.rallysm.se
23. Övrigt: Varje aktivitet som den tävlande avser att arrangera längs banan, i samband
med tävlingen, kräver tillstånd av Sandvikens MK
Logi Gävle Turistcenter: 026 – 17 71 17. E-post: [email protected]
Hemsida: www.visitgavle.se
Mer information finns här. www.sandvikensmk.se
www.vinterpokalen.com
Välkomna till Gävle
och
RALLY BILMETRO
Sida 8 av 8

Similar documents