Meck Power – mer makt åt Sveriges bilmekaniker!

Comments

Transcription

Meck Power – mer makt åt Sveriges bilmekaniker!
11 januari 2011
SBF aktuellt
Bildelsgrossisterna
Meck Power – mer makt
åt Sveriges bilmekaniker!
Mer makt till verkstaden och den enskilde mekanikern
samt till bilägaren.
Det är resultatet av den avreglering som skedde av
motorfordonseftermarknaden 1 juni 2010.
Tack vare avregleringen ska valfriheten
öka vilket ska utveckla konkurrensen inom
service, reparationer och reservdelar med
lägre priser och förbättrad service som
önskat resultat från EU-kommissionens
sida när konkurrens ska ske på lika villkor.
Rättigheter och skyldigheter
För att öka kännedomen om både de
auktoriserade och de märkesoberoende
allbilverkstädernas rättigheter och skyldigheter på eftermarknaden startar vi,
Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF,
uppropet ”Meck Power”.
Det är en enkel travestering på den
amerikanska Black Power-rörelsens
upprop bland den afroamerikanska befolkningsgruppen under 60- och 70-talen.
Gemensamt med den är att det handlar
om rättigheter, i detta fall för alla landets bilverkstäder och alla dessa duktiga fackmän
som håller Sveriges rullande varje dag.
Informationsbehov
Att vi gör en bred informationsinsats beror
på att den undersökning som Konkurrensverket gjorde för två år sedan pekade
på en allmänt låg kännedom och dålig
kunskap bland bilverkstäder om konkurrensregleringen inom eftermarknaden.
Så var även fallet på generalagentssidan
inom vissa frågeområden i KKV:s enkätundersökning. Så det finns ett behov att
berätta om den konkurrensreglering
som gäller samt om auktoriserade
och allbilverkstäders rättigheter
och skyldigheter. Men det är av vikt
att påpeka att det är inte enbart
verkstäder och mekaniker som har
rättigheter, utan det har även generalagenterna.
Ett absolut krav är att en service
eller reparation sker fackmannamässigt och på det sätt som föreskrivs i den tekniska informationen
som de upplåtit eller sålt till verkstaden.
bilmekaniker! Sedan
Mer makt åt Sveriges
rätt att utföra
1 juni 2010 har alla fackmän
modell utan att
service på en bil av nyare
garantin påverkas. Grattis!
informera mer
att
vi
r
Under Automässan komme eter oavsett om du är
skyldigh
och
e
om dina rättigheter
, eller en märkesoberoend
en auktoriserad verkstad
allbilverkstad.
För dig som verkstad
och mekaniker gäller
allmänt:
biln, bilmekaniker på en
• Du ska vara fackma
arens
servicen enligt biltillverk
verkstad samt utföra
bilioner för den aktuella
formulär och instrukt
modellen.
l som inte skadar bil• Du ska använda reservde
de
som är tillverkad enligt
tillverkarens rykte eller
er som OEM förespecifikationer och standard
fordon.
skriver för motsvarande
du ta
erad verkstad måste
• Är du på en auktoris
biltillver
från
lar
reservde
minst 30 procent av dina
ödu ta från andra leverant
karen. Resterande kan
rer enligt krav ovan.
e allbilverkstad
beroend
märkeso
• Även du som
information från biltillver
har rätt att tillgå teknisk
och i
att tillgå till rimligt pris
karen. Den ska finnas
Gäller även utbildning.
ett hanterbart format.
omfattas av gällande
• Det arbete som du utfört
reparaeller verkstadens
konsumentlagstiftning
tionsvillkor.
Bildelsgrossisterna
Läs mer på Sveriges Bildelsgrossisters
Upprop på AutoMässan
Avstamp på uppropet sker med en
helsidesannons i kommande numret av
MotorMagasinet.
Under Automässan kommer rockmärken,
badges, att delas ut till alla utställare tillsammans med en enkel informationsfolder,
flyer (som även kan spridas till anslutna
verkstäder/butiker). SBF:s hemsida kommer att förses med aktuellt informationsmaterial kring konkurrensregleringen.
Det vore tacksamt om så många som
möjligt i montrarna under Automässan
bar rockmärket med ”Meck Power”.
Vi ses i Göteborg nästa vecka!
Christer Liljenberg,
ordförande SBF
SBF
Förenings hemsida www.bildelsgross
isterna.se
Mer makt åt Sveriges bilmekaniker!
Sedan 1 juni 2010 har alla fackmän
rätt att utföra service på
en bil av nyare modell utan att garantin
påverkas.
Detta tack vare att det konkurrensre
glerande gruppundantaget för motorfordonseftermarknad
en inom
för att ersättas med ett antal föreskrivande EU upphörde
guidelines.
Syftet är att genom ökad konkurrens
bredda servicen
samtidigt som kostnaderna för bilägarna
ska sjunka.
VÄND!
SBF
Bildelsgrossisterna
!
D
N
Ä
V
SBF
Sveriges Bildelsgrossisters Förening
Bror Nilssons Gata 4
417 55 Göteborg
www.bildelsgrossisterna.se
Tel 031 711 89 01
Fax 031 711 89 04
Bildelsgrossisterna
Anmälan till
Konkurrensverket
SBF har anmält KW Bruun, generalagent för Peugeot, till Konkurrensverket
för misstänkt konkurrensbrott. Anmälan
avser Peugeots förlängda motorgaranti
som ställer som villkor att service ska
vara utförd av en Peugeot-auktoriserad
verkstad för att garantin ska gälla.
Överlag finns en dålig kunskap kring
den nya konkurrensregleringen bland
lägre tjänstemän hos generalagenterna. I regel räcker det med att SBF
kontaktar dem eller en överordnad för
att få en förklaring till deras agerande
som att hindra åtkomst till teknisk information. Trots allt är det även en affär
för dem när verkstaden betalar för att
få tillgång till den. Om det är en allbilverkstad så kan den även återkomma
för att köpa reservdelar.
I anslutning till alla diskussioner som
varit under den senaste 10-årsperioden, så är det numera bilägaren och
inte biltillverkaren som sitter bakom
ratten och styr dit han eller hon vill för
att få bilen servad eller reparerad. Så
vill EU-kommissionen att det ska vara.
Vi ska nämna att vi har en bra dialog
med Konkurrensverket.
SERMI – elektronisk
signatur för skyddad
teknisk info
Som en konsekvens av avreglering-
en av motorfordonseftermarknaden
så släpps även den stöld- och säkerhetsrelaterade information fri som finns
kopplad till bilens startnyckel. Redan
1 mars 2011 är det tänkt att denna tekniska information ska finnas att tillgå.
EU:s arbetsnamn är SERMI.
Men för att få behörighet krävs
att mekanikern har en elektronisk
Nu laddar vi för Automässan
Allt talar för att Automässan 19-22 januari i Göteborg kan bli en succé.
Den är fullbokad! Men det
har varit ett par riktigt tuffa
år för den svenska motorbranschen sedan den
förra mässan 2008.
– Nu finns det både vilja och behov
av att investera bland motorbranschens många företag, säger
Carmen Brüning, projektledare för
Automässan.
– Därför blir Automässan 2011
en perfekt mötesplats för motorbranschens samtliga aktörer inom
verkstad, lack och skador samt
signatur som öppnar systemet. För
att få denna elektroniska signatur
måste ansökan ske. Som en del av
ansökningshandlingarna ska även ett
utdrag från Polisens belastningsregister biläggas. Har man ett kriminellt
förflutet, varit åtalad och fälld, för exempelvis stöld, så kan den sökande
nekas denna elektroniska signatur.
Det är tyvärr fortfarande oklart hur
detta ska administreras i Sverige.
Från SBF:s sida undersöker vi ett par
olika vägar att gå. Ytterligare info om
SERMI kommer!
SBF:s årsmöte hos KGK
Christer Liljenberg, HBA For-
donsteknik AB, har omvalts som
ordförande för SBF. Vid årsmötet hos
KG Knutsson i Enköping valdes Jan
Ankarstrand, APE Fordonskompo-
däck och fälg, fortsätter hon.
Bakom Automässan står Sveriges
Bildelsgrossisters förening, SBF,
och Fordonsverkstadsutrustarna,
FVU. Medarrangörer är Motorbranschens Riksförbund, MRF, Motorbranschens Arbetsgivareförbund,
MAF och Svensk Bensinhandel. De
företräder en del av den samlade
motorbranschen, servicemarknaden, som enbart i Sverige omsätter
över 40 miljarder kronor i reservdelar och arbete om året.
Temat för Automässan 2011 är
”Framtidens servicemarknad”. Detta
avspeglar sig både i seminarier arrangerade av MRF och det som flera
utställare kommer att visa under de
fyra januaridagarna i Göteborg.
nenter AB, till vice ordförande.
Resterande styrelseposter innehas
av Erik Rydahl, Rydahl Bromsband
Fabrik, Johan Regefalk, KG Knutsson AB, William Hansen, Hansen
Racing AB, Pehr Oscarson, Meca
AB, Gunnar Rantzow, Mekonomen
AB, och Sören Hofgaard, Robert
Bosch AB. Bengt Jacobson, Malmö
Broms AB, mångårig styrelseledamot,
avtackades.
Under årsmötet invaldes två nya
medlemsföretag; ABR, AB Reservdelar, och G Partner. Som speciellt
inbjudna talare medverkade Peter
Bryntesson, utredare åt FKG, och
Göran Björklund, PR-konsult på
Newsroom.
Drygt ett 30-tal representanter
medverkade på årsmötessammankomsten samt visningen av KGK:s
nya anläggning.

Similar documents