School gids

Comments

Transcription

School gids
School
gids
Doetinchem
o
b
vm
2013
2014
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inleiding
Doetinchem, augustus 2013
Een nieuw schooljaar, dus ook een nieuwe schoolgids! AOC Oost VMBO Groen, locatie Doetinchem heeft
voor 2013-2014 alle belangrijke informatie op een rijtje gezet.
Allereerst wil ik alle nieuwe ouders en leerlingen van harte welkom heten op onze school. Ik hoop dat de
tijd bij AOC Oost plezierig en leerzaam zal zijn. Ook voor mij is de locatie Doetinchem nieuw. De laatste
jaren heb ik als locatiedirecteur van AOC Oost, locatie Twello gewerkt. Aan het begin van het schooljaar
zal ik mijzelf nader aan u voorstellen.
De maatschappij verandert in een razend tempo en onze school heeft als doel onze leerlingen voldoende
toe te rusten voor die maatschappij. Wij willen goed onderwijs geven. Passend bij de huidige tijd, met
voldoende uitdaging voor de leerlingen en van goede kwaliteit. Het komende schooljaar staat de kwaliteit
van onderwijs hoog op onze agenda.
Een school is altijd volop in bedrijf, dus het is mogelijk dat er gedurende het schooljaar aanvullingen of
aanpassingen op de informatie komen. Als er vanuit u vragen zijn of tips ter verbetering dan zijn deze van
harte welkom.
Wij hopen samen met u, de leerlingen en collega’s een goed schooljaar tegemoet te kunnen zien in een
klimaat waarin respect, zorg en aandacht voor elkaar, de basis is waarop in de school gewerkt wordt.
Namens het College van Bestuur, de teamleiders, de leerkrachten en het onderwijsondersteunend
personeel wensen wij alle leerlingen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.
R.M. Vijn
Locatiedirecteur VMBO AOC Oost Doetinchem
1
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhoudsopgave
Inleiding
1
1.
Namen, adressen en overige gegevens
1.1 AOC Oost
1.2 Locatie Doetinchem
1.3 Locatiemanagement VMBO Doetinchem
1.4 Personeel
1.5 Communicatie met ouders
1.5.1 Magister
1.5.2 CIAO
1.5.3 Nieuwsbrief
4
4
4
5
5
9
9
9
9
2.
Onderwijs
2.1 Lessentabel
2.2 Leerwegondersteunend onderwijs
2.3 Leerwegen
2.4 Het Groene Lyceum
2.5 Projecten
2.5.1 Competenties per leerjaar
2.6 KISS
2.7 Schooldata
2.7.1 Schooltijden
2.7.2 Lesroosters
2.7.3 Vakantierooster
2.7.4 Jaarplanning
10
10
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
3.
Schoolboeken / Verzekering
3.1 Schoolboeken
3.2 Kluisjes
3.3 Verzekering
3.4 Tegemoetkoming studiekosten
21
21
21
22
23
4.
Buitenschools leren
4.1 Stage
4.2 Maatschappelijke stage is leuk!
4.3 Reizen/kamp
24
24
25
26
5.
Ondersteuning en begeleiding
5.1 Mentoraat
5.2 TOM (traject op maat)
5.3 Coördinatie
5.4 Jeugdarts
5.5 Vertrouwenspersoon
5.6 Pestprotocol
27
27
27
28
28
28
29
2
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Bureau Leerling Zaken (BLZ)
6.1 BLZ algemeen
6.2 Verzuim en verlof
6.2.1 Verzuim
6.2.2 Leerplicht en kwalificatieplicht
6.2.3 Verlof
Keuzemogelijkheden
7.1 Decanen
7.2 Keuzes binnen de school
7.2.1 vakrichtingskeuze
7.2.2 vakkenpakketkeuze
7.2.3 keuze voor een vervolgopleiding
7.2.4 extra examenvakken
7.4 Extra diploma’s en certificaten
7.5 Het stapelen van diploma’s
7.6 Afstroom
30
30
30
30
31
32
34
34
45
35
35
35
36
36
37
37
8.
Bevorderingsnormen, cijferlijsten en rapporten
8.1 Rapportcijfer voortschrijdend gemiddelde, data rapporten
8.2 Algemene informatie bevordering
8.2.1 van leerjaar 1 naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3
8.2.2 van leerjaar 3 naar leerjaar 4
38
38
38
39
42
9.
Examens
9.1 Examensecretaris
9.2 Schoolexamens (S.E.)
9.3 Centraal schriftelijk examen (C.S.E)
9.4 Examenuitslag
43
43
43
43
43
10.
Algemene zaken VMBO Groen
10.1 Omgangsregels
10.2 Open leercentrum
10.2.1.Netiquette AOC Oost
10.3 Gebruik van Magister
10.4 Telefoon
10.4.1 Mobiele telefoon
10.4.2 Munttelefoon
10.5 Kleding
10.6 Lichamelijke opvoeding
10.7 Rookbeleid
10.8 Hulp van de conciërges
44
44
44
45
46
46
46
46
46
46
46
47
11.
Financiële zaken
11.1 Vrijwillige ouderbijdrage
48
48
12.
Klachtenregeling
50
13.
Commissies en raden
14.1 ouderadviescommissie
14.2 Ondernemingsraad AOC Oost
14.3 Leerlingenraad
51
51
51
52
7.
3
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Namen, adressen en overige gegevens
1.1 AOC Oost
Het College van Bestuur en de centrale administratie van AOC Oost is gevestigd in Lochem.
Het College van Bestuur wordt gevormd door de heren W. Huiskamp en P. Duijsings.
Het adres van het College van Bestuur:
AOC Oost
Postbus 190
7240 AD Lochem
tel. 0573-222066
fax. 0573-222067
De Raad van Toezicht is het formele bestuur van AOC Oost. Dit bestuur heeft bijna alle taken
overgedragen en gemandateerd aan het College van Bestuur.
Het adres:
Raad van Toezicht AOC Oost
Postbus 190
7240 AD Lochem
AOC Oost bestaat uit een vijftal combi locaties voor vmbo en mbo:
Locatie Almelo
0546 834210
Locatie Borculo
0545 259910
Locatie Doetinchem
0314 375980
Locatie Enschede
053 4804600
Locatie Twello
0571 271670
1.2 Locatie Doetinchem
AOC Oost locatie VMBO Groen
AOC Oost locatie VMBO Groen Doetinchem
Bezoekadres
Dependance
Gezellenlaan 14
Gildenbroederslaan 3
7005 AZ Doetinchem
7005 BM Doetinchem
Postadres:
Postbus 479
7000 AL Doetinchem
Tel: 0314-375990
Fax: 0314-375989
E-mail: [email protected]
4
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3 Locatiemanagement VMBO Doetinchem
Locatiedirecteur VMBO
dhr. R.M. Vijn
06-11129269
e-mail: [email protected]
Teamleiders VMBO
Basisberoepsgerichte leerweg onderbouw
mevr. P. Splithof
06-52689520
e-mail: [email protected]
Basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw
mevr. K. Derksen
06-25056428
e-mail: [email protected]
06-11385212
e-mail: [email protected]
Kaderberoepsgerichte leerweg
dhr. R. Spliethof
Gemengde leerweg en Groene Lyceum
dhr. R. Keller
06-11516827
e-mail: [email protected]
1.4 Personeel
Naam
Roostercode
emailadres
Antink, L.
antl
[email protected]
Assinck, H.G.M.
assh
[email protected]
Bal, S.N.
blst
[email protected]
Barele-de Berg, L.
brli
[email protected]
Beek, J.T. van
bkjn
[email protected]
Bernauer, S.J.
brnb
[email protected]
Bloem, B.A.
blmb
[email protected]
Boerstal, H.T.A.
brse
[email protected]
Bogt, J.G.M. te
bgtj
[email protected]
Bolk, J.B.M.
bolk
[email protected]
Boom, K. de
bmdk
[email protected]
Bree-Hansma, H. de
breh
[email protected]
Bronkhorst, M.W.M. van
brnm
[email protected]
Brouwer, M.
brwm
[email protected]
Bruggink, D.A.
brgn
[email protected]
Bruggink, J.H.
brgg
[email protected]
Burgers, E.H.W.
brge
[email protected]
Burgers, F.W.A.
brgf
[email protected]
Chevalking, J.
chvj
[email protected]
Cost, E.J.F.
cste
[email protected]
5
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam
Roostercode
emailadres
Cramer Bornemann, E.A.
crme
[email protected]
Dinnissen, A.I.
dnna
[email protected]
Dijk - Baakman, M. van
dkmr
[email protected]
Flierman - Bloemendal, G.
flrn
[email protected]
Groeneboer, J.
grno
[email protected]
Groothuijse, K.
grtk
[email protected]
Groot Roessink - Harmsen, G.C.
rssg
[email protected]
Hagelstein, I.
hgli
[email protected]
Hagemans M.
hgmm
[email protected]
Hoek, I.C.M.
hkiv
[email protected]
Hoftijzer, C.
hftc
[email protected]
Hummelink - Krake, M.A.H.H.
hmmm
[email protected]
Jacobs, W.H.
jcbh
[email protected]
Jager, S.
jgrs
[email protected]
Jager, E.S.
jgre
[email protected]
Jansen, L.C.
jnsl
[email protected]
Jolink, E.
jlne
[email protected]
Kemp van der, N.
kmpn
[email protected]
Klein Goldewijk, C.H.J.M.
gldc
[email protected]
Kloosterman, J.J.
klsj
[email protected]
Kroes - de Jong, J.H.M.
krsj
[email protected]
Kuyperij - Thuss, L.M.W.
kprl
[email protected]
Langwerden, D.
lngd
[email protected]
Leur, W. van der
lrwm
[email protected]
Londen, B.
lndb
[email protected]
Looman, Z.J.B.
lmnz
[email protected]
Lukassen, W.B.J.A.
lksw
[email protected]
Maandag, H.A.
mndr
[email protected]
Maat, K. ter
tmtk
[email protected]
Marvelde, A.H.M. te
mrva
[email protected]
Massop - Mateman, N.
mssn
[email protected]
Markhorst-Meinen, M.W.G.
mnnm
[email protected]
Menkhorst, S.
mnks
[email protected]
Niel, S. van
nlsn
[email protected]
Nieuwboer, J.
nwbj
[email protected]
Oostendorp - Verhoeve, F.I.M.
ostf
[email protected]
Overbeek, I.J.T.
ovri
[email protected]
Rebel, J.
rblj
[email protected]
Oukes, J.W.
6
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam
Roostercode
emailadres
Roemaat, J.P.F.
rmtj
[email protected]
Rosmuller- van den Hombergh, E.T.
hmbe
[email protected]
Schipper, G.S.
schg
[email protected]
Schuurman, A.
scan
[email protected]
Sert, H.
srth
[email protected]
Severin, H.G.M.
svrh
[email protected]
Smelt, K.
smlk
[email protected] aoc-oost.nl
Smits, M.L.
smtj
[email protected]
Spiekker, N.M.
spkn
[email protected]
Vels, L.J.
vlsl
[email protected]
Verwaaijen, T.W.J.
vrwt
[email protected]
Volkers, E.C.
vlke
[email protected]
Vreman, H.B.
vrmn
[email protected]
Wentink, H.A.
wnth
[email protected]
Wisselink, I.
wssi
[email protected] aoc-oost.nl
Wullink, B.J.
wlla
[email protected]
Zwienink, M.
zwnm
[email protected]
Rissewijck, S.L.B.
Visser, L
7
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functies binnen de school
Locatie Examensecretaris VMBO
dhr. H.B. Vreman
O.R.
dhr. S. Jager
Marketing, Communicatie & PR
mevr. J. Wagenaar
Zorgcoördinator
dhr. J. Kloosterman
Voor informatie betreffende onderwijs ondersteunende zaken kunt u terecht bij de volgende afdelingen.
Bureau leerlingzaken (BLZ)
mevr. J.H.M. Kroes-de Jong
mevr. L. Antink
mevr. A. Dinnissen
Roosterbureau
Lesroosters
mevr. M.T.J. Banning–te Kaat
mevr. J.E.C.M. Striekwold-Alofs
dhr. H.B. Vreman
Open leercentrum
mevr. J.C. Rebel
mevr. M.A.H.H. Hummelink-Krake
Facilitaire Zaken
Coördinator Facilitaire Zaken
dhr. K.H.G. Kuipers
Conciërges
mevr. H.B. Aalderink-Dietz
mevr. Y. Pattinaja-van der Mull
dhr. A.J.M. Koenders
dhr. G.H.M. Berendsen
Tuinman
dhr. S.B.G. Mol
Receptie
mevr. L.J. Weeverink
mevr. G.B. Wisselink
Onderwijs Service Centrum (administratie)
Coördinator Onderwijs Service
mevr. K. Smelt
Medewerkers Onderwijs Service
mevr. E. Beenes-de Jong
mevr. J.G. Reiring-Elferink
mevr. M.W.A. Keurntjes
mevr. M.W.M. van Bronkhorst
mevr. L.M.W. Kuyperij-Thuss
mevr. L. van Barele- de Berg
mevr. E.A. Cramer Bornemann
8
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5
Communicatie met ouders
1.5.1
Magister
Magister is het leerlingvolgsysteem waarin AOC-Oost informatie over leerlingen bewaart.
Leerlingen en ouders krijgen een inlogcode, waarmee ze cijfers en absentie vanuit thuis kunnen
bekijken. Hiervoor gaat u naar de website ciao.aoc-oost.nl en kiest u magister.
1.5.2
CIAO
CIAO staat voor Communicatie Intranet AOC Oost. U vindt CIAO op de website ciao.aoc-oost.nl
Het rooster en de docenten staan hier genoemd, maar ook informatie over AOC Oost algemeen en
de locatie Doetinchem in het bijzonder is er te vinden. De leerlingen krijgen een inlogcode voor
CIAO. Ouders kunnen daarvan gebruik maken.
1.5.3
Nieuwsbrief
Op de locatie Doetinchem wordt voor leerlingen en ouders een nieuwsbrief gemaakt. Per
schooljaar komt deze nieuwsbrief 6 à 7 keer uit. De nieuwsbrief is vaak gekoppeld aan rapporten of
cijferlijsten. In de nieuwsbrief staan verslagen over activiteiten die al hebben plaatsgevonden,
algemene informatie, aankondigingen van activiteiten en de planning van de komende periode. De
nieuwsbrief verschijnt digitaal op CIAO.
9
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Onderwijs
2.1 Lessentabel
Lessentabel BB
Communicatie
AVO
NE
ENG
Science
WISK
Rekenen
BIO
NASK
Techniek
MA 1
Drama
Theater
BEVO
Sport en Bewegen
LO
Praktijk
Project
GO/PSO
GO Vap
GO Dier
GO Bloem
GO Plantenteelt
GO Groen Ruimte
Praktisch groene ontwikkeling
LNK AB
LNK AT
Vakrichting VAP
Vakrichting Dier Gezelschap
Vakrichting Dier Productie
LWP (ondersteunend aan Dier Productie)
Vakrichting Bloem
Vakrichting Plantenteelt
Vakrichting Groene Ruimte
Vakrichting Stage
10
16*
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 2
Leerjaar 1
2013-2014
14*
3
zie opmerking hieronder
3
3
4
4
3
4
leerjaar 3: 1 uur voor leerlingen
die NASK houden en 2 uur voor
leerlingen die NASK laten vallen
2
2
2
2
2
1*2*
3
1*2*
leerjaar 4: 1 uur voor leerlingen
die het referentieniveau hebben
behaald en 2 uur voor leerlingen die het
referentie-niveau nog niet hebben behaald
3
2
2
2
4
2
2
3
2
2
2
omvat de 5 vakrichtingen
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
2*
2*
2*
2*
2*
3
1
1
6*
6*
5*
1*
6*
6*
6*
5*
5*
5*
5*
5*
5*
6*
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
ondersteunend aan Dier
Productie
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
voor iedereen
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keuzevak
Keuzevak lj 4 AB
3*
Keuzevak lj 4 AT
4*
Keuzevak lj 4 BIO
Keuzevak lj 4 NASK
3*
3*
totaal
Opmerking leerjaar 1, AVO omvat:
Nederlands
WISK
M&M
ENG
Mentor
Rekenen
Opmerking leerjaar 2, AVO omvat:
Nederlands
WISK
M&M
EC
Mentor
Rekenen
Keuzemodules
11
33
33
4*
32/34 31/32/33/34
leerlingen kiezen keuzevak AB
of keuzevak AT
leerlingen kiezen keuzevak AB
of keuzevak AT
leerlingen kiezen keuzevak BIO
of NASK
leerjaar 3: leerlingen kunnen
kiezen voor NASK leerjaar 4:
leerlingen kiezen keuzevak BIO of
NASK
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lessentabel KB
3
3
4
3
2
3
4
4
4
4
2
2
2
3
12*
3
1
3
2
4
1
2
2
2
3
2
2
2
2
zie opmerking hieronder
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
1
2
3
12
2
2
1
2
3
2
LNK AB
LNK AT
GO Vap
GO Dier
GO Bloem
GO Plantenteelt
GO Groen Ruimte
Vakrichting VAP
Vakrichting Dier Gezelschap
Vakrichting Dier Productie
LWP (ondersteunend aan Dier
Productie)
Vakrichting Bloem
Vakrichting Groene Ruimte
Vakrichting Plantenteelt
Vakrichting ATP
Vakrichting AB
Vakrichting Stage
Leerjaar 4
KB
Leerjaar 2
KB LWOO
Leerjaar 3
KB
16*
Leerjaar 2
KB
Communicatie
AVO
NE
Nederlands (nieuwsbegrip)
ENG
Duits
Science
WISK
Rekenen
BIO
NASK
Techniek
Mens en Maatschappij
EC
M&M
MA 1
Drama
Theater
BEVO
Sport en Bewegen
LO
Mentoraat
Mentor
Praktijk
Project
GO/PSO
Leerjaar 1
KB
Leerjaar 1
KB LWOO
2013-2014
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
2*
6*
6*
5*
1*
6*
6*
6*
2*
2*
5*
5*
5*
5*
5*
5*
6*
omvat de 5 vakrichtingen
leerlingen volgen LNK AB een half jaar
(dus 2 uur in totaal voor LNK AB en
AT)
leerlingen volgen LNK AT een half jaar
(dus 2 uur in totaal voor LNK AB en
AT)
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen ATP of AB
leerlingen kiezen ATP of AB
voor iedereen
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Keuzevak
Keuzevak AB
4*
Keuzevak AT
4*
Keuzevak BIO
Kezevak NASK
3*
3*
4*
3*
3*
Keuzevak Duits
Keuzevak MA2
Extra keuzevak Duits
totaal
Opmerking leerjaar 1, AVO
omvat:
Nederlands
WISK
Rekenen
M&M
ENG
Mentor
Opmerking leerjaar 2, AVO
omvat:
Nederlands
WISK
Rekenen
M&M
EC
Mentor
13
3*
3*
33
33
33
33
33
32 of 33
leerlingen kiezen keuzevak AB of
keuzevak AT
leerlingen kiezen keuzevak AB of
keuzevak AT
leerlingen kiezen voor NASK, BIO,
Duits of MA2
leerjaar 3: leerlingen kiezen keuzevak
NASK of Duits
leerjaar 4: leerlingen kiezen voor
NASK, BIO, Duits of MA2
leerjaar 3: leerlingen kiezen keuzevak
NASK of Duits
leerjaar 4: leerlingen kiezen voor
NASK, BIO, Duits of MA2
leerlingen kiezen voor NASK, BIO,
Duits of MA2
extra keuzevak
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lessentabel GL
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Communicatie
NE
ENG
Duits
Science
WISK
BIO
NASK
Techniek
Mens en Maatschappij
EC
M&M
MA 1
Drama
Theater
BEVO
Sport en Bewegen
LO
Project
Mentoraat
Mentor
Praktijk
GO/PSO
GO Vap
GO Dier
GO Bloem
GO Plantenteelt
GO Groen Ruimte
Vakrichting VAP
Vakrichting Dier Gezelschap
Vakrichting Dier Productie
LWP (ondersteunend aan Dier Productie)
Vakrichting Bloem
Vakrichting Plantenteelt
Vakrichting Groene Ruimte
Vakrichting Theorie landbouwbreed
Polytechniek (ondersteunend aan
Plantenteelt en Groene Ruimte)
Keuzevak
Keuzevak Duits
Leerjaar 1
2013-2014
3
3
3
3
2
3
3
4
4
4
2
4
3
5
4
2
4
2
2
2
2
2
3
4
3
2
2
2
2
4
4
2
1
1
2
2
2
3
2*
2*
2*
2*
2*
6*
6*
5*
1*
6*
6*
6*
3*
3*
3*
3*
3*
3*
2*
2*
3*
3*
4*
3*
Keuzevak NASK
Keuzevak MA2
totaal
14
3*
33
33
31/32/33/34
31
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 3 GO-vakken
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
leerlingen kiezen 1 vakrichting
voor iedereen
ondersteunend aan Plantenteelt en
Groene Ruimte
leerjaar 3: leerlingen kiezen voor
Duits od NASK
leerjaar 4: leerlingen kiezen voor
Duits, NASK of MA2
leerjaar 3: leerlingen kiezen voor
Duits od NASK
leerjaar 4: leerlingen kiezen voor
Duits, NASK of MA2
leerlingen kiezen voor Duits, NASK
of MA2
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
totaal
15
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
Communicatie
NE
ENG
Duits
Science
WISK
BIO
NASK
Techniek
Mens en Maatschappij
EC
M&M
MA 1
Sport en Bewegen
LO
Mentoraat
LOB/LBB
Praktijk
Project
K&C
PSO
HPBO
Expert
Stage
College com.
Leerjaar 1
Lessentabel HGL
2013-2014
3
3
1
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
3
2
2
2
2
4
6
1
3
33
2
6
1
5
34
2
2
2
2
4
4
7
4
4
7
30
27
6
5
33
4
7
4
25
geen contacturen (geen lesuren)
geen contacturen (geen lesuren)
geen contacturen (geen lesuren)
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2 Leerwegondersteunend onderwijs
Er zijn leerlingen die alleen met extra hulp een diploma kunnen halen. Deze leerlingen krijgen
Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). Op onze school wordt LWOO aangeboden in de
Basisberoepsgerichte leerweg en de Kaderberoepsgerichte leerweg. Om te beoordelen of een leerling in
aanmerking komt voor deze extra hulp wordt gekeken naar drie aspecten; leerachterstanden, intelligentie
en sociaal-emotioneel functioneren. In de meeste gevallen wordt de leerling uitgenodigd voor een testdag.
Nadat alle gegevens bekend zijn zal de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) bepalen of de leerling in
aanmerking komt voor LWOO. De toelatingscommissie van onze school beslist vervolgens in welke klas de
leerling wordt geplaatst.
Een leerling die voor LWOO in aanmerking komt wordt geplaatst in een kleine klas. De mentor speelt voor
de leerling een belangrijke rol. Hij/zij zal veel les geven aan zijn/haar klas. Binnen de klas zal extra
aandacht worden besteed aan leer-of gedragsproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied. Voor
iedere leerling met LWOO geldt dat er een handelingsplan wordt gemaakt. Dit handelingsplan wordt
opgesteld door de mentor en besproken met de ouder(s)/verzorger(s). De leerlingen werken zoveel
mogelijk in een vast stamlokaal en het aantal leerkrachten waar de leerling les van krijgt is beperkt. Door
met een vast team van docenten en leerlingbegeleiders te werken zal de leerling zich snel herkend en
erkend voelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen naar telefoonnummer 0314-375980 en vragen
naar een van de volgende teamleiders:
P. Splithof, teamleider basisberoepsgerichte leerweg onderbouw ([email protected])
K. Derksen, teamleider basisberoepsgerichte leerweg bovenbouw ([email protected])
R. Spliethof, teamleider kaderberoepsgerichte leerweg ([email protected])
Voor specifieke informatie over de testdag kunt u contact opnemen met:
J. Kloosterman, schoolzorgcoördinator ([email protected])
2.3 Leerwegen
Wij verzorgen lessen op 3 niveaus:
I.
BB: basisberoepsgerichte leerweg
Met name bedoeld voor praktisch ingestelde leerlingen, die weliswaar ook theorielessen krijgen, maar ook
veel bezig zijn en niet te lang achter elkaar stil hoeven te zitten. Veel leerlingen in BB hebben een LWOOverklaring.
II. KB: kaderberoepsgerichte leerweg
Leerlingen die praktisch ingesteld zijn en iets meer theorie aan kunnen.
16
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. GL: gemengde leerweg;
Leerlingen die theoretische leerweg aan zouden kunnen, maar dat liever combineren met een vakrichting.
De indeling is afhankelijk van de CITO-score en het advies van de basisschool. Wij kennen ook de GL+; dit
is de gemengde leerweg met één extra theorievak (klas 4). Het is mogelijk om het TL (theoretische
leerweg) diploma via de staatsexamencommissie aan te vragen.
In de onderbouw kunnen leerlingen op- en afstromen. Na elke periode wordt door het team bekeken of de
leerling op het goede niveau zit. Bij de overgang naar klas 3 moet iedereen in de juiste leerweg zitten. Bij
de 2e cijferlijst in klas 2 krijgen de leerlingen een preadvies m.b.t. de leerweg. Daarna volgt bij het
overgangsrapport het definitieve advies.
In dit keuzeproces weegt het advies van de leerkrachten het zwaarst. Hierbij kijken wij niet alleen naar de
cijfers, maar ook naar de vaardigheden (zelfstandig werken, samenwerken, ed.) en de persoonlijke
kwaliteiten (o.a. inzet). Zie hoofdstuk 8 (bevorderingsnormen). De meeste leerlingen gaan op hetzelfde
niveau verder als in klas 2. Naast de leerweg kiezen de leerlingen aan het eind van klas 2 ook de
vakrichting.
2.4 Groene Lyceum
In augustus 2008 is het Groene Lyceum van start gegaan. Het Groene Lyceum is onderdeel van AOC
Oost, maar richt zich op een geheel eigen doelgroep. Leerlingen met een cito-score van 537 of hoger die
niet hele dagen in de klas theorielessen willen volgen, maar zich in de praktijk willen vormen vinden op het
Groene Lyceum hun plek. Want naast het theoretisch onderwijs wordt er veel aandacht besteed aan
buitenschools leren in de praktijk. Dat begint al in het eerste jaar van het Groene Lyceum. Leerlingen
werken competentiegericht en maken gebruik van een aantrekkelijke elektronische leeromgeving. Voor hen
staan de nieuwste technieken op onderwijsgebied tot hun beschikking. Na 6 jaar zijn zij klaar om bij het
HBO in te stromen, met als voordeel dat zij dit in 3 jaar succesvol kunnen afronden. Zij doorlopen als het
ware een versneld HBO-traject van 9 jaar; 6 jaar VMBO GL+/TL en MBO niveau 4. Daarna de mogelijkheid
hebbende om binnen 3 jaar de aangesloten HBO’s af te ronden. Iedere fase wordt volledig gediplomeerd
afgesloten. Het Groene Lyceum is een onderwijsvorm die uitermate geschikt is voor de zelfstandige en
praktische ingestelde leerling met een HAVO indicatie die weet wat hij/zij wil. Leerlingen die aan deze
criteria voldoen vinden op het Groene Lyceum een onderscheidende onderwijsmethode gericht op het
behalen van een HBO-diploma.
2.5 Projecten
In de leerjaren 1 , 2 en 3 staat er project GO op het rooster. Tijdens projecten maken we combinaties
tussen vakken, tussen theorie en praktijk, tussen binnen en buiten school. We bieden leerlingen reële
situaties aan, waarbij ze op een andere manier leren. Bij projecten wordt er gewerkt met competenties. Er
wordt niet alleen gekeken naar vakkennis en vakvaardigheden, maar ook naar de houdingsaspecten, die
bij beroepen horen. Competenties zijn bijvoorbeeld: samenwerken, jezelf presenteren, kwaliteit leveren.
17
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
We maken dit nog duidelijker met behulp van een voorbeeld. “Van graankorrel tot pannenkoek” is de naam
van een project. Leerlingen bezoeken een molen (buitenschools), onderzoeken de verschillende soorten
graan op internet (ict), leren hoe een ei er van binnen uitziet en maken een doorsnede van een ei
(biologie), bakken zelf een pannenkoek (Verwerking Agrarische Producten) en geven een
beargumenteerde beoordeling welke pannenkoek het beste is. Vervolgens wordt met de leerling
nabesproken hoe bijv. de samenwerking, planning, het leveren van kwaliteit zijn geweest en hoe de leerling
dit bij een volgend project beter kan doen.
2.5.1 Competenties per leerjaar
Gedurende de periode op AOC Oost komen alle onderstaande competenties aan bod in projecten, GOlessen en in de (vakrichtings)lessen. We vermelden per leerjaar welke competenties gedurende dat jaar
het meest de aandacht krijgen.
Leerjaar 1: samenwerken en overleggen, presenteren, onderzoeken, plannen en organiseren, omgaan
met veranderingen en aanpassen.
Leerjaar 2: beslissen en activiteiten initiëren, formuleren en rapporteren, materialen en middelen inzetten,
instructies en procedures opvolgen.
Leerjaar 3: ethisch en integer handelen, relaties bouwen en netwerken, analyseren, leren en kwaliteit
leveren.
Leerjaar 4: vakdeskundigheid toepassen, met druk en tegenslag omgaan, bedrijfsmatig handelen, op de
behoeften en verwachtingen van een klant richten.
2.6 KISS
De leerlingen maken tijdens vele lessen gebruik van KISS: een Kennis Informatie Synchronisatie Systeem.
Dit is een deel van het Internet waar ons AOC bijna alle informatie voor en van leerlingen verzamelt. Hier
kunnen leerlingen al hun bestanden bewaren. Op deze manier kunnen ze op school en thuis aan dezelfde
bestanden werken. Op KISS kunt u bijv. de regelingen vinden die wij hebben, het examenreglement enz.
Aan het begin van het schooljaar krijgen uw zoon/dochter en u meer informatie over KISS.
18
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7 Schooldata
In schooljaar 2013-2014 dient u rekening te houden met de onderstaande tijden, roosters, data en
activiteiten.
2.7.1 Schooltijden
De school begint om 8.30 uur, heeft een middagpauze van 12.05 uur tot 12.35 uur en standaard eindigt de
lesdag om 16:45 uur. In het kader van modern onderwijs kunnen er ook onderwijsactiviteiten op de
avond/in de weekenden worden gepland.
1e uur:
08.30
-
09.20 uur
2e uur:
09.20
-
10.10 uur
pauze:
10.10
-
10.25 uur
3e uur:
10.25
-
11.15 uur
4e uur:
11.15
-
12.05 uur
pauze:
12.05
-
12.35 uur
5e uur:
12.35
-
13.25 uur
6e uur:
13.25
-
14.15 uur
7e uur:
14.15
-
15.05 uur
8e uur:
15.05
-
15.55 uur
9e uur:
15:55
-
16:45 uur
Als er een rapport-/leerlingenbespreking is, wordt er
een 40 minuten rooster gehanteerd.
Op de jaarplanning vindt u op welke data er
rapport-/leerlingenbespreking zijn.
De lestijden zijn bij een 40-minutenrooster als volgt:
1e uur:
08.30 -
09.10 uur
2e uur:
09.10 -
09.50 uur
3e uur:
09.50 -
10.30 uur
pauze:
10.30 -
10.50 uur
4 uur:
10.50 -
11.30 uur
5e uur:
11.30 -
12.10 uur
6e uur:
12.10 -
12.50 uur
pauze:
12.50 -
13.00 uur
7e uur:
13.00 -
13.40 uur
8e uur:
13.40 -
14.20 uur
e
Het kan een enkele maal voorkomen, dat het 8e uur, ondanks het 40-minutenrooster, komt te vervallen. Wij
streven er echter naar dit zoveel mogelijk te beperken.
19
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.2 Lesroosters
De roosters voor de lopende week kunnen geraadpleegd worden via http://ciao.aoc-oost.nl.
Op Ciao worden ook dagelijks de (eenmalige) wijzigingen in het rooster gepubliceerd.
In de agenda van de leerling op Magister staat zijn of haar persoonlijk rooster, rekening houdend met de
keuze voor bepaalde vakken (vaak meerdere weken vooruit).
Indien u vragen heeft over het lesrooster kunt u terecht bij ons roosterbureau.
U kunt zich dan melden bij de heer H. Vreman, mevr. M. Banning of mevr. A. Striekwold
2.7.3 Vakantierooster 2013-2014
Vakantieregeling onderwijsdeelnemers
Schooljaar 2013-2014
Herfstvakantie:
maandag 21/10/2013
t/m
vrijdag 25/10/2013
Kerstvakantie:
maandag 23/12/2013
t/m
vrijdag 3/1/2014
Voorjaarsvakantie:
maandag 3/3/2014
t/m
vrijdag 7/3/2014
Pasen:
vrijdag 18/4/2014
t/m
maandag 21/4/2014
Meivakantie:
maandag 28/4/2014
t/m
maandag 5/5/2014
Hemelvaart:
donderdag 29/5/2014
t/m
vrijdag 30/5/2014
Pinksteren:
maandag 9/6/2014
Zomervakantie:
maandag 21/7/2014
t/m
vrijdag 29/8/2014
2.7.4 Jaarplanning
Op de eerste informatie-avond in het schooljaar krijgt u de jaarplanning uitgereikt. Deze bevat alle
informatie per leerjaar over activiteiten, studiedagen en bijzondere activiteiten. Activiteiten die onder
schooltijd plaats vinden, zijn verplicht voor leerlingen, tenzij anders vermeld.
Enkele bijzondere dagen willen we hier alvast noemen:
•
Sportactiviteiten
Op donderdag 5 december 2013 zijn er alternatieve activiteiten gepland op sportief gebied.
•
Kerstactiviteiten
Op vrijdag 20 december 2013 zijn er activiteiten per leerjaar gepland. Leerlingen zamelen geld in voor
een goed doel, ontbijten op school, krijgen informatie over maatschappelijke onderwerpen of bezoeken
een zorgcentrum. Precieze informatie over de invulling van deze dag volgt later.
•
Jaarlijkse open dag
Woensdag 22 januari 2014
Van 14.00 - 16.30 uur en van 18.00 - 21.00 uur kan de school bekeken worden door nieuwe leerlingen,
ouder(s) / verzorger(s) en docenten van scholen. Op deze dag vervallen alle lessen. Leerlingen
kunnen ingezet worden bij de open dag of bij ondersteunende activiteiten.
20
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Schoolboeken/verzekeringen
3.1 Schoolboeken
Schoolboeken worden in het schooljaar 2013/2014 gratis aan de vmbo leerlingen verstrekt. AOC Oost
neemt de volledige financiële afwikkeling rond schoolboeken voor haar rekening. U krijgt dus geen
rekening voor onder andere: lesboeken (incl. CD’s en DVD’s), werkboeken (incl. CD’s en DVD’s), project
en tabellenboeken, examentraining en examenbundels, licentiekosten voor digitaal lesmateriaal,
aangepaste lesmaterialen voor o.a. dyslexie (b.v. Dedicon), door de school zelf ontwikkelt lesmateriaal en
de kosten voor toetsen. (Cito). Zelf zult u voor uw zoon/dochter zaken moeten aanschaffen zoals
bijvoorbeeld atlas, woordenboeken, agenda, rekenmachine, schriften, multomappen en
schrijfbenodigdheden. Na de zomervakantie wordt er tot de herfstvakantie door de Ruiter & Fanoy een
spreekuur op de locaties georganiseerd, waar tevens alle vragen beantwoord kunnen worden.
AOC Oost kent een zogenaamd intern boekenfonds, dit wil zeggen dat zij eigenaar is van de boeken en
deze via de Ruiter & Fanoy aan de leerling ter beschikking stelt. De gebruiksduur heeft AOC Oost begroot
op 4 jaar voor boeken en 1 jaar voor werkboeken. AOC Oost gaat er van uit dat de leerling zorgvuldig met
de ter beschikking gestelde boeken en materialen omgaat. AOC oost brengt geen borg in rekening voor de
boeken. Mocht het zo zijn dat boeken niet worden ingeleverd of dat er aantoonbare schade is ontstaan
door toedoen van de leerling, dan zal AOC Oost de schade bij de ouders/verzorgers in rekening brengen.
Dit is van toepassing als er in boeken is geschreven, er pagina’s ontbreken, er waterschade is opgetreden
of wanneer er dusdanige schade aan de boeken is aangebracht dat de afschrijvingstermijn van 4 jaar niet
gehaald kan worden.
3.2 Kluisjes
In ons gebouw hebben we kluisjes. Leerlingen kunnen hierin persoonlijke spullen opbergen (tas, helm,
werkkleding). Het huren van een kluisje bedraagt € 14,00 per jaar. U kunt een kluisje reserveren en betalen
via de schoolkassa. Voor elke leerling is op school een kluisje beschikbaar. Er geldt geen verplichting. Een
kluisje is geen eigendom van de leerling, deze heeft dit tijdelijk in gebruik. Met het accepteren van de
sleutel verleent de leerling de directie toestemming op elk moment en zonder overleg of bericht het kluisje
te controleren. De school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ingeval van diefstal, vermissing of
beschadiging.
21
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3 Verzekering
Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat deze een ziektekosten en aansprakelijkheidsverzekering (WA
verzekering) hebben afgesloten. AOC Oost heeft voor de leerlingen van de school een aanvullende
ongevallenverzekering en reisverzekering afgesloten. De dekking is van kracht tijdens schooltijd, stages,
werkweken en excursies. Het is dus noodzakelijk dat ouders/verzorgers zelf een particuliere
aansprakelijkheidsverzekering af sluiten, omdat op de schoolverzekering uitgesloten blijft schade, die
leerlingen/studenten elkaar toebrengen (b.v. aan kleding). Ook schade, welke zij aan leerkrachten of aan
de school toebrengen is voor rekening van de ouders/verzorgers.
Ongevallen (met lichamelijk letsel als gevolg)
•
De ongevallen verzekering geldt tijdens het verblijf in de school, op het schoolplein, op de stageplaats,
alsmede tijdens het deelnemen aan activiteiten of bijeenkomsten, die door de school zijn
georganiseerd.
•
De verzekering geldt tevens gedurende de tijd, nodig om van huis naar school, stageplek, bijeenkomst
e.d. te gaan en omgekeerd, alles op normale wijze en binnen redelijke tijd.
Uitgesloten blijft de aansprakelijkheid van leerlingen/studenten jegens derden op weg van huis naar
school/stageplek en omgekeerd. Wordt b.v. onderweg een verkeersongeluk veroorzaakt, dan vergoedt de
schoolverzekering niet de schade van de tegenpartij. Krachtens de ongevallenverzekering wordt eigen
lichamelijk letsel (van de leerling) voortvloeiende uit een ongeval, wel vergoed.
De ongevallenverzekering biedt dekking bij:
Blijvende invaliditeit
€ 50.000
Overlijden
€ 5.000
Geneeskundige kosten
€ 2.500 (in aanvulling op de eigen zorgverzekering)
Tandheelkundige kosten
€ 2.500 (in aanvulling op de eigen zorgverzekering)
Reisverzekering
Tijdens schoolreizen in buiten-en binnenland zijn de leerlingen door AOC Oost collectief verzekerd.
Hieronder vallen geneeskundige kosten, repatriëring en een (beperkte) bagageverzekering. Ook
bijzondere sporten zijn meeverzekerd.
Aansprakelijkheid (bij stages)
Bij stages geldt dat eerst de aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van de stagebieder eerst dient te worden
aangesproken. AOC Oost heeft haar studenten aanvullend voor schaden aan derden verzekerd, op
plaatsen en tijdstippen zoals in de stageovereenkomst is vermeld.
Meer informatie over de verzekering bij stages is te vinden in de vmbo stagegids of de mbo BPV gids.
De tekst met betrekking tot verzekeringen is slechts een samenvatting van hetgeen AOC Oost op het
gebied van verzekeringen heeft geregeld. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitsluitend de tekst van de polis, zoals deze aan de school is uitgereikt en daar ter inzage beschikbaar is,
is bindend.
22
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatie en schade formulieren zijn te verkrijgen bij:
AOC Oost Centrale Services
Postbus 190
7240 AD Lochem
Tel: 0573 222066
e-mail: [email protected]
Aangifte van schade:
Schademelding dient zo spoedig mogelijk te worden gedaan bij:
MEEUS Assurantiën BV, (voorheen Lippmann). (Contacten met de verzekering lopen via de receptie van
AOC Oost in Lochem, nadere gegevens zijn daar verkrijgbaar)
3.4 Tegemoetkoming studiekosten
Voor leerlingen jonger dan 18 jaar kan een Tegemoetkoming Studiekosten worden aangevraagd. De
regeling staat uitvoerig beschreven in de brochure “Tegemoetkoming Studiekosten”. De regeling is sterk
van het inkomen van de ouders afhankelijk. Op de Website van de IBG groep kunt u een
aanvraagformulier downloaden. Op school zijn enkele brochures op voorraad.
Bijdrage studiekosten door gemeenten:
Enkele gemeenten kennen de mogelijkheid tot een bijdrage in de studiekosten voor die leerlingen die voor
het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. Meer informatie dient u bij uw gemeente aan te vragen
23
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Buitenschools leren
4.1 Stage
In leerjaar 3 van de reguliere opleidingen en leerjaar 2 van het Groene Lyceum starten de leerlingen met
stage lopen. Dit geeft leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met de beroepspraktijk. Het
uitgangspunt hierbij is wisselwerking tussen bedrijfsleven en de vakrichtingslessen op school. De duur van de
stage wisselt per leerweg; we kennen stages van één week, maar ook van één dag per week gedurende een
aantal weken.
Soorten stages
Het VMBO kent gedurende de leerloopbaan van leerlingen verschillende soorten stages.
•
Oriënterende stage: een stage waarbij de leerling kennis maakt met het werkveld. De keuze voor
bedrijf of instelling is vrij en niet gebonden aan de gekozen vakrichting. Een oriënterende stage geeft
leerlingen de mogelijkheid breed te onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal bestaan.
•
Beroepsgerichte stage: een stage die aansluit bij de gekozen vakrichting. Leerlingen maken zo kennis
met een of meer beroepen die passen binnen de vakrichting en brengen direct de theorie uit de
vakrichtingslessen in praktijk.
•
Toekomstgerichte stage: een stage die aansluit bij een mogelijk te kiezen vervolgopleiding. Een
leerling maakt zo kennis met een mogelijk toekomstig beroep en kan zich een beter beeld vormen of
dit bij hem past. Bovendien wordt in de stage duidelijk of het beroep ook inhoudt, wat de leerling ervan
verwacht.
Leervragen
Tijdens de stage hebben de leerlingen regelmatig leervragen. Het doel van deze leervragen is om:
•
Informatie uit de praktijk te verzamelen;
•
Kennis en inzicht in bepaalde onderdelen van het bedrijf te verkrijgen;
•
Gesprekken tussen leerling en stagebegeleider te bevorderen.
Aanvullende informatie
Leerlingen dienen zelf een stageadres te regelen. Natuurlijk kan de school hierbij helpen. Er is een
voorlichtingsavond over stage in het programma van ouderavonden opgenomen. Pas na deze avond
kunnen leerlingen afspraken gaan maken bij mogelijke stage-adressen. Voor vragen over stage kunnen
leerlingen terecht bij de docenten van de vakrichting. Voor algemene vragen kan men zich wenden tot de
stagecoördinator, de heer J. van Beek ([email protected]).
24
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2 Maatschappelijke stage is leuk!
Gedurende de opleiding loopt elke leerling maatschappelijke stage. Het doel hiervan is dat de jongeren
kennismaken met de samenleving en zo maatschappelijk actief worden en ervaren hoe het is om de
verantwoordelijkheid te nemen voor een ander of voor een klus. Leerlingen doen dit door middel van het
verrichten van vrijwilligerswerk en kunnen hierdoor ontdekken dat vrijwilligerswerk niet alleen leuk maar
ook zinvol is. Zinvol voor de jongere, die merkt dat zijn inzet ertoe doet en voor de samenleving, waarvoor
zinvolle dingen worden gedaan.
Deze vorm van leren in de praktijk kan op verschillende manieren bijdragen aan je persoonlijke
ontwikkeling.
Denk aan:
•
je krijgt inzicht, kennis en begrip over ontwikkelingen in de samenleving.
•
je leert dat je andere mensen kunt helpen en iets voor hen kunt betekenen.
•
je bouwt begrip op voor anderen en voor de diverse maatschappelijke taken in de samenleving.
•
je kunt je eigen sociale en communicatieve vaardigheden versterken.
Wat we echter vooral hopen, is dat jullie leren inzien hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn en dat het niet altijd
vrijblijvend is, want verantwoording heb je al snel!
Deze stages hebben nadrukkelijk een ander doel dan de beroepsgerichte stages. Een beroepsgerichte
stage doe je voor jezelf, een Maatschappelijke Stage doe je voor een ander.
Duur van de maatschappelijke stage
Leerlingen van het VMBO lopen de gedurende hun schoolloopbaan 30 uren stage.
Vanaf schooljaar 2013-2014 worden de 30 uren Maatschappelijke Stage als volgt gepland:
•
12 uur in leerjaar 1 + 2 projecten voor een goed doel.
•
8 uur lintstage in leerjaar 3. Elke leerling loopt één dag stage bij de kinderboerderij of één dag stage bij
Stichting Aktief. Deze stageplaatsen zijn door school geregeld en de stagedag wordt door school
vermeld.
•
10 uur individuele invulling van vrijwilligerswerk. Hiervoor moet je zelf één of meerdere stageplaatsen
regelen. Je moet hiervoor vooraf aan de stage een stageovereenkomst in laten vullen bij de
organisatie(s) waar je stage loopt. Aan het einde van elke stage moet je een bewijsstuk in laten vullen
om aan te tonen wat je gedaan hebt en hoeveel uren.
De stagebieders
Dit kunnen maatschappelijke organisaties of projecten zonder winstoogmerk zijn, bijvoorbeeld
vrijwilligersorganisaties, professionele non-profit instellingen of maatschappelijke projecten. Deze
organisaties kunnen stagiairs een stageplek bieden binnen het reguliere vrijwilligerswerk of een speciale,
op de jongeren afgestemde, klus.
25
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ook kan de stage worden verricht bij individuele personen, die een “helpend handje” niet kunnen missen.
Voor deze mensen zijn allerlei klusjes, die ze niet zelfstandig kunnen uitvoeren, te bedenken.
Let op: probeer deze individuele personen te vinden buiten je familiekring. Eén van de doelstellingen van
de MaS is immers om “buiten je eigen wereldje” te raken.
4.3 Reizen/kamp
In leerjaar 1 gaan alle leerlingen 3 dagen op kamp; dit kamp vindt plaats tijdens een lesweek. De kosten
voor het kamp (max. €100,-) worden apart in rekening gebracht.
In leerjaar 3 gaan alle leerlingen op reis. De reis vindt plaats tijdens een lesweek. Leerlingen werken tijdens
een project in een groepje de reis uit: locatie, accommodatie, vervoer en activiteiten. Vervolgens
presenteren ze hun reis. Per leerweg wordt de beste/leukste/meest aansprekende presentatie uitgekozen
en vervolgens ook daadwerkelijk georganiseerd.
De kosten van deze reis (à € 225,-) worden apart in rekening gebracht.
26
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Ondersteuning en begeleiding
Ondersteuning en begeleiding omvat tal van activiteiten binnen de school, die tot doel hebben de leerlingen
te ondersteunen in het ontwikkelingsproces dat zij als persoon doormaken. Er is binnen onze school
structureel veel aandacht voor ondersteuning en begeleiding en deze loopt als een rode draad door de
schoolse bezigheden heen. Dit is de vanzelfsprekende taak van iedere onderwijsgevende.
Aan het begin van de schoolloopbaan van iedere leerling bij AOC Oost VMBO Groen te Doetinchem is er
al de nodige achtergrondinformatie voorhanden. Daarnaast worden eersteklassers via een beperkte
“instaptoets” gescreend op taal, rekenen en leesvaardigheid. Wij proberen hiermee vroegtijdig leerlingen
op te sporen, die problemen hebben met bovengenoemde gebieden.
5.1 Mentoraat
De mentor heeft een belangrijk aandeel in de begeleiding van de leerling. Tijdens de begeleidingsuren
wordt o.a. aandacht besteed aan het verbeteren van sociale vaardigheden. In individuele gesprekken is
aandacht voor sociaal-emotionele begeleiding. Ook wordt klassikaal aandacht besteed aan groepsvorming,
het voorkomen van pesten en het aanleren van een goede studiehouding. De mentor is dé contactpersoon
tussen ouder(s)/verzorger(s) en school.
5.2 TOM (traject op maat)
Het uitgangspunt van de ondersteuningsstructuur is dat het accent van de ondersteuning in de klas komt te
liggen. De mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders. De mentor signaleert
hulpvragen bij de leerling en gaat gesprekken aan met leerling en ouders om tot mogelijke oplossingen en
afspraken te komen. Bij specifieke vragen rondom een leerling of klas kan de mentor of docententeam
gebruik maken van de expertise van het ondersteuningspunt binnen de school. De TOM medewerkers
(Trajecten op Maat), teamondersteuners, ambulant begeleiders, orthopedagoog en Jeugd Maatschappelijk
Werk werken hier samen om leerlingen en het docenteteam van passende ondersteuning te voorzien. Zij
kijken welke aanpassingen er nodig zijn in de leeromgeving voor de leerling om deze goed te laten
functioneren.
Soms is er meer hulp en ondersteuning voor de leerling nodig. Leerlingen waarbij er sprake is van een
samengestelde problematiek als gedragsproblemen, werkhoudingproblematiek of sociaal emotionele
problematiek en zodoende dreigen vast te lopen, gaan een Traject op Maat (TOM) aan.
Een Traject op Maat is er op gericht de leerling binnen de school op te vangen en niet volledig uit het
onderwijsleerproces te halen. Gedurende zes weken wordt de leerling een aantal lesuren binnen het TOM
lokaal intensief begeleid . De ondersteuning bestaat uit coachingsgesprekken, het geven van
handelingsadviezen aan het docenteteam en het begeleiden van de leerling en docenten op de werkvloer
door de TOM medewerkers. Binnen het TOM traject werken de Tom medewerkers samen met Jeugd
Maatschappelijk Werk en de orthopedagoog
27
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.3 Coördinatie
De zorgcoördinator, dhr. J. Kloosterman, coördineert het zorgbeleid, adviseert de schoolleiding en coacht
collega’s bij het uitvoeren van taken op het gebied van de leerlingenzorg. Dhr. J. Kloosterman is telefonisch
te bereiken op: Tel. Werk. 0314-375980 / Tel. privé 0315-328513
Younieq
De Stichting Samenwerkingsverband Zorg Voortgezet Onderwijs heeft een bovenschools
Orthopedagogisch Didactisch Centrum ingericht: YOUNIEQ. Indien er een duidelijke orthopedagogische of
didactische hulpvraag is, kan een leerling van onze school tijdelijk verwezen worden naar de Reboundgroep van YOUNIEQ. In een periode van maximaal 3 maanden wordt er gewerkt aan een terugplaatsing
naar onze school. YOUNIEQ is gevestigd aan Zaagmolenpad 26 in Doetinchem.
De Verwijsindex
De Verwijsindex ondersteunt de samenwerking tussen verschillende voorzieningen in het jeugdcircuit, door
risicosignalen van hulp-en dienstverleners over jongeren bij elkaar te brengen. Zo kan vroegtijdig betere
hulp aan jongeren worden geboden. Deelname aan de Verwijsindex is een wettelijke verplichting.
Procedure op AOC
Docenten en mentoren kunnen altijd zorgsignalen afgeven bij de zorgcoördinator. De zorgcoördinator
kan, in overleg met de teamleider, meldingen doen in de Verwijsindex. Ouders en kind worden mondeling
(telefonisch) geïnformeerd over het feit dat er gemeld wordt. Er volgt een brief en een verzoek om
schriftelijk toestemming te verlenen voor inhoudelijke bespreking van gegevens in het Zorg Advies Team
(ZAT) en/of met partners in de Verwijsindex. Meer informatie: www.verwijsindexachterhoek.nl
5.4 Jeugdarts
Dhr. T. Elsendoorn, jeugdarts van de GGD Gelre-IJssel, is als schoolarts verbonden aan onze school.
Leerlingen, ouders en personeel kunnen hem om advies vragen. Bovendien voert hij het periodieke
gezondheidsonderzoek van leerlingen in het tweede jaar uit. De school vindt het van belang dat alle
leerlingen in het tweede leerjaar hieraan deelnemen. Wanneer u bezwaar hiertegen maakt kunt u dat t.z.t.
schriftelijk melden. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar dhr. J. Kloosterman.
5.5 Vertrouwenspersoon
In specifieke situaties kunnen leerlingen terecht bij een vertrouwenspersoon op school. Zij staan voor de
leerlingen klaar als ze problemen binnen of buiten de school vertrouwelijk willen bespreken. Vertrouwelijk
betekent, dat er zonder de toestemming van de leerling, met niemand anders over de problemen
gesproken wordt. De vertrouwenspersonen zijn mevr. H. Geels en de heer G. van Assem Via de receptie
kunt u een afspraak met hen maken. Tel. 0314-375980
28
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.6 Pestprotocol AOC Oost VMBO-Doetinchem
AOC Oost wil tegemoet komen aan de basisbehoeften van leerlingen.
Veiligheid, waardering en de uitdaging om te leren, spelen hierbij een belangrijke rol. In het protocol wordt
beschreven op welke manier AOC Oost zich inzet om pesten te voorkomen. AOC Oost heeft gekozen voor
een integraal beleid dat zich met name richt op preventie. Docenten zetten zich in om een veilig klimaat en
een prettige werksfeer in de klas en op het schoolterrein te scheppen.
In september 2013 wordt het bijgestelde pestprotocol gepresenteerd. U wordt als ouder(s)/verzorger(s)
hierover geïnformeerd in de eerstvolgende digitale nieuwsbrief. Het pestprotocol wordt vervolgens
toegevoegd aan deze schoolgids.
29
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Bureau Leerling Zaken (BLZ)
6.1 BLZ algemeen
BLZ is het centrale aanspreekpunt voor de leerlingen binnen de school. De leerlingen kunnen hier altijd
terecht met alle vragen en/of problemen. BLZ probeert een antwoord of een oplossing te vinden. Is dit niet
direct mogelijk dan zal BLZ doorverwijzen naar de mentor.
BLZ neemt ziekmeldingen en andere absentiemeldingen aan en registreert en beheert deze. Ook worden
leerlingen die uit de les verwijderd zijn opgevangen bij BLZ tot het eind van dat lesuur waarna zij met een
ingevuld attentieformulier teruggaan naar de docent om het voorval te bespreken.
Leerlingen die onder schooltijd weg moeten of later komen dienen zich altijd eerst bij BLZ te melden. De
leerlingen kunnen zich dan melden bij mevr. L. Antink, mevr. J. Kroes of mevr. A. Dinnissen.
Tel: 0314-375994 / E-mail: [email protected]
6.2 Verzuim en verlof
Bij verzuim en verlof past AOC Oost Doetinchem het volgende toe:
6.2.1 Verzuim
Wij verwachten dat leerlingen dagelijks beschikbaar zijn voor het volgen van onderwijs en alles wat daaruit
voortvloeit van 8.30 uur tot 16.45 uur. Tijdens de stage in de leerjaren 3 en 4 worden met het stagebedrijf
afspraken gemaakt over de aanwezigheid.
Bij ziekte van uw zoon/dochter verzoeken wij u vóór 9.00 uur telefonisch contact op te nemen met BLZ
(0314-375994). Is hij/zij na het weekend hierop volgend nog steeds ziek dient u dit maandagochtend voor
9.00 uur opnieuw te melden bij BLZ. Is uw zoon/dochter weer beter, dan verzoeken wij u dit ook telefonisch
door te geven. Bovenstaande geldt ook in geval er sprake is van andere omstandigheden waardoor uw
zoon/dochter niet op school kan zijn. Mocht uw zoon/dochter tijdens de schooldag ziek worden en naar
huis willen, dient hij/zij bij BLZ toestemming te vragen om naar huis te mogen. BLZ neemt dan altijd eerst
contact op met de ouders/verzorgers. Op school wordt in principe géén paracetamol verstrekt. U wordt
verzocht daar rekening mee te houden. Alleen bij hoge uitzondering en nadat contact is opgenomen met
het thuisfront kan eventueel een paracetamol worden gegeven.
U wordt verzocht afspraken bij dokter, orthodontist etc. zo veel mogelijk buiten de lestijden te plannen. Als
dit niet mogelijk is dan dient u van te voren hierover bericht te doen aan BLZ, middels een telefoontje of
een briefje. Daarbij wordt u gevraagd ervoor te zorgen dat een dergelijk doktersbezoek zo min mogelijk
lestijd kost.
30
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te laat komen is voor uw zoon/dochter en voor de school een vervelende aangelegenheid. Te laat komers
moeten zich bij BLZ melden waar zij een briefje krijgen dat toegang tot de les geeft. Het te laat komen
wordt geregistreerd en bestraft. De leerlingen dienen 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te
zijn.
In geval van spijbelen wordt altijd door BLZ contact opgenomen met de ouders/verzorgers en de mentor.
Met BLZ worden afspraken gemaakt om de verzuimde lessen vermeerderd met extra uren in te halen.
Bij herhaaldelijk ongeoorloofd verzuim, bij herhaaldelijk te laat komen en bij overmatig ziekteverzuim is de
school verplicht de leerplichtambtenaar op de hoogte te brengen. U heeft als ouder/verzorger de
verantwoording om uw zoon/dochter zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de lessen volgens het
lesrooster. In uitzonderlijke gevallen kan dat betekenen dat uw zoon/dochter voor een beperkt aantal uren
op school dient te komen. De verzuimkaart is in de bijlage toegevoegd. Het verzuimprotocol kunt u
opvragen bij de zorgcoördinator dhr. J. Kloosterman ([email protected]).
6.2.2 Leerplicht - en kwalificatieplicht
Bijna alle kinderen in Nederland gaan, als ze 4 jaar zijn, naar de basisschool. Jongeren tussen de 5 en 18
jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben.
Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht.
Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren
tot 18 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een ‘startkwalificatie’ hebben. Een startkwalificatie is een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.
Leerplicht: voor wie?
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met
een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in
Nederland wonen maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan.
AOC Oost verzuimadministratie
AOC Oost verzorgt onderwijs en is van daaruit verplicht om de Leerplichtwet uit te voeren.
Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat de leerling ingeschreven staat en naar school gaat.
Scholen zijn verplicht, na 16 uren “ongeoorloofde afwezigheid” in 4 weken, de leerling te melden bij de
gemeente. De leerplichtambtenaar kan een leerling/ ouders/ verzorgers uitnodigen voor een gesprek. De
overheid houdt toezicht op de verzuimadministratie van de scholen.
Let op: De leer- en kwalificatieplichtige leerlingen mogen pas uitgeschreven worden bij AOC Oost indien zij
bij een nieuwe school zijn ingeschreven of toestemming daarvoor hebben van de leerplichtambtenaar.
Bij leerplichtproblemen kunnen ouders/verzorgers altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar. In
zeer uitzonderlijke gevallen kan de leerplichtambtenaar vrijstelling van de leerplicht verlenen.
31
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.2.3 Verlof
Elke leerling kan per schoolhalfjaar 1 dag naar eigen keuze verlof opnemen. Dit keuzeverlof dient via een
aanvraagformulier te worden aangevraagd. Dit formulier is via BLZ te verkrijgen en de aanvraag dient
aldaar ook te worden ingeleverd.
Voorwaarden:
•
2 weken van te voren aanvragen
•
Niet opneembaar direct voorafgaand of aansluitend aan de zomervakantie, herfstvakantie,
kerstvakantie, voorjaarsvakantie of meivakantie
•
Niet opneembaar op een dag van verplichte schoolactiviteiten zoals sportdag o.i.d.
•
Niet opneembaar op een dag waarop een toets is gepland
•
1 dag op te nemen in de periode voor de kerstvakantie, 1 dag op te nemen in de periode na de
kerstvakantie, niet opgenomen dag van de eerste periode vervalt.
•
In de laatste 3 weken van het schooljaar kan geen keuzeverlof worden opgenomen.
Wettelijke richtlijnen voor verlof buiten de schoolvakanties:
A. Vakantieverlof
Vakantie buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Hierover is de Leerplichtwet duidelijk. Eén uitzondering
hierop is mogelijk indien in verband met de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers
aangetoond kan worden dat in geen enkele schoolvakantie een gezinsvakantie kan worden genoten (dus
niet alleen in geval van zomervakantie). Dit verlof mag dan niet langer duren dan 10 dagen en mag niet
plaatsvinden in de eerste 2 schoolweken. Een verzoek om een dergelijk vakantieverlof dient 2 maanden
van te voren schriftelijk te worden ingediend via BLZ bij de directeur. Bij BLZ is hiervoor een
aanvraagformulier te verkrijgen en de aanvraag dient aldaar ook te worden ingeleverd.
B. Verlof in verband met gewichtige omstandigheden
Een aanvraag om verlof in geval van gewichtige omstandigheden van minder dan 10 schooldagen per
schooljaar dient vooraf dan wel hoogstens 2 dagen na de verhindering via BLZ bij de locatiedirecteur te
worden ingediend. Een aanvraagformulier hiervoor is verkrijgbaar
bij BLZ en de aanvraag dient aldaar ook te worden ingeleverd. Bij gewichtige omstandigheden gaat het
volgens de wet om situaties die buiten de wil van ouders/verzorgers en kind zijn gelegen. Bijvoorbeeld:
- het voldoen van een wettelijke verplichting,
- verhuizing, ten hoogste 1 dag,
- het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, 1 of 2 dagen
afhankelijk van de plaats van de huwelijksvoltrekking,
- ernstige ziekte van ouders/verzorgers of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg
met de directeur,
- overlijden van bloed- of aanverwanten 1e graad 4 dagen, 2e graad 2 dagen, anders 1 dag
- ambtsjubilea, huwelijksjubilea van ouders/grootouders, 1 dag
- andere naar het oordeel van de directeur gewichtige omstandigheden.
32
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Een verzoek om een dergelijk verlof van meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand
van te voren via BLZ bij de locatiedirecteur te worden ingediend. De directeur moet deze aanvraag dan
voorleggen aan de leerplichtambtenaar van uw woongemeente, die dan beslist. In dit geval is meestal ook
een verklaring van een arts of maatschappelijk werk nodig waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond
van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
Onder gewichtige omstandigheden vallen o.a. niet:
- familiebezoek in het buitenland
- eerder vertrek of latere terugkeer vakantie vanwege verkeersdrukte
- een uitnodiging van familie/vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
- vakantie buiten schoolvakantie vanwege gebrek aan boekingsmogelijkheden
- verlof omdat een ander kind uit het gezin wel verlof heeft
- een reeds geboekte vakantie
- privé activiteiten zoals bv. rijlessen brommer of trekker
Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Bij
veelvuldig te laat komen is er ook sprake van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders/verzorgers die hun kind
zonder toestemming van school houden kan proces-verbaal worden opgemaakt. Het verzuimprotocol kunt
u opvragen bij de zorgcoördinator dhr. J. Kloosterman ([email protected]).
33
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Keuzemogelijkheden
In je leven moet je regelmatig kiezen. Dat begint ’s ochtends al: welke kleding trek ik aan, wat smeer ik op
brood? Het zijn keuzes waar niet zo heel veel van af hangt. Belangrijker zijn de keuzes, die met je
toekomst te maken hebben. Keuzes voor een vakrichting, een vakkenpakket, een vervolgopleiding. Dit
hoofdstuk gaat over de keuzes die je in de jaren hier op school moet gaan maken.
7.1 Decanen
Eerste aanspreekpunt is voor leerlingen altijd de mentor. Maar mentoren kunnen niet alles weten. Daarom
zijn er op school drie mensen die naast docent ook decaan zijn. De decanen begeleiden leerlingen bij hun
studie- en beroepskeuze.
Wie zijn dan die decanen?
Voor Basisberoeps, lj. 1 t/m 4:
Voor Kaderberoeps, lj. 1 t/m 4
Voor GL en Groene Lyceum:
Mevr. F.I.M. Oostendorp
Mevr. Z.J.B. Looman
Mevr. M.W.G. Markhorst
[email protected]
[email protected]
[email protected]
werkt: ma, di, do
werkt: ma, di, wo, vr
werkt: di, wo, do
Welke activiteiten kun je van de decanen verwachten?
Allereerst organiseren zij Doetinchem On Stage, samen met het Metzocollege, voor leerlingen van leerjaar
1 en 2. Daarnaast geven ze informatie over het kiezen van een definitieve vakrichting, aan het eind van
leerjaar 2. Een mooi hulpmiddel daarbij het is het werkstuk ‘Mijn toekomst’ dat elke leerling in de
mentorlessen maakt. Daarin zoekt hij/zij uit wat er allemaal nodig is voor een mogelijk toekomstig beroep:
waar moet je goed in zijn? Welke vakken moet je gehad hebben? Welke vervolgopleiding past er bij?
Voor leerjaar 3 en 4 ligt het accent nog meer op het kiezen van een vervolgopleiding: het bezoeken van de
scholenmarkt op 26, 27 en 28 november, het bezoeken van Open Dagen, een examenpakket kiezen, een
goede stageplek kiezen zodat je kunt zien of het beroep is, wat je denkt dat het inhoudt.
Decanen kunnen hulp bieden, met informatie over vervolgopleidingen, over (on)mogelijkheden, met het
regelen van een meeloopdag. Je kunt altijd een gesprek aanvragen, ook met je ouders erbij, om informatie
te krijgen of je vragen te stellen.
Er zijn leerlingen die absoluut geen idee hebben welke keuze ze moeten maken. Op internet zijn veel
testen beschikbaar om te ontdekken wat je wilt en kunt. Ook op school bieden we de mogelijkheid om een
beroepskeuzetest te doen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Met je mentor vul je, na uitleg door de decaan, in leerjaar 4 het doorstroomdossier in, als je eenmaal weet
naar welke opleiding je wilt. Voor 1 april moet de aanmelding op de vervolgopleiding geregeld zijn!
Soms heb je tussentijds vragen, over niveau of vakken, over overstappen naar een andere school. Ook
dan kun je bij een decaan terecht.
34
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2
Keuzes binnen school
De decanen begeleiden bij studie- en beroepskeuze, staat hierboven. Over welke keuzes praten we dan?
7.2.1.
Vakrichtingskeuze
Leerlingen maken een keuze voor een vakrichting, aan het eind van leerjaar 2. Door lessen in de
vakrichting worden ze hier op voorbereid. Voor ouders en leerlingen is er een informatie-avond begin
februari, waarin algemene informatie over de leerwegen en specifieke voorlichting over de vakrichtingen
gecombineerd worden. Met je mentor en indien nodig met hulp van de decaan maak je met je ouders de
keuze voor de vakrichting. Je kunt kiezen uit de vakrichtingen
•
dierhouderij – gericht op gezelschapsdieren,
•
dierhouderij – gericht op productiedieren,
•
bloemschikken en – binden,
•
groene ruimte – gericht op aanleg en onderhoud van tuinen,
•
plantenteelt open teelten – in de volksmond groentechniek genoemd –
•
of verwerking agrarische producten.
Meer inhoudelijke informatie over de vakrichtingen vind je elders in deze studiegids.
In leerjaar 3 en 4 heb je lessen in de gekozen vakrichting. Voor leerlingen in de gemengde leerweg zijn er
daarnaast lessen landbouw-breed. Vanuit de overheid is vastgesteld, dat leerlingen GL met een landbouwbreed diploma uitstromen. Dat houdt in dat je schoolexamens met name gericht zijn op je vakrichting en
het landelijk examen is landbouw-breed.
7.2.2
Vakkenpakketkeuze
We kennen op school op diverse momenten de mogelijkheid om tussen twee vakken te kiezen, tussen
biologie of nask bijvoorbeeld of tussen nask en Duits. Op welk moment je die keuze moet maken, hangt af
van je leerweg. In de loop van het leerjaar waarin die keuze speelt, krijg je er informatie over. Altijd geldt:
kijk goed welke eisen, wensen je eventuele vervolgopleiding heeft. Kun je nask laten vallen of krijg je dan
een probleem met doorstromen? Vragen die je daarover hebt, kun je stellen bij de decaan. De begeleiding
van het keuzeproces voor het vakkenpakket ligt bij je mentor en bij de decaan.
In leerjaar 3 wordt er al begonnen met het opbouwen van het examencijfer, in leerjaar 4 wordt dit vervolgd.
Aan het eind van leerjaar 3 kiezen leerlingen hun definitieve examenpakket.
7.2.3
Keuze voor een vervolgopleiding
Wat wil je worden? Wat wil je doen? Het zijn moeilijke vragen. Wel belangrijk om er goed over na te
denken. Dat kun je niet alleen. Je mentor, je stagebieder, je ouder(s)/verzorger(s), de
vakrichtingsdocenten, je baas, je decaan: allemaal mensen die je kunnen helpen om helder te krijgen waar
je goed in bent. Wat je leuk vindt, weet je meestal zelf wel. Door ‘vind ik leuk’ en ‘kan ik goed’ te
combineren, krijg je een beeld van mogelijke vervolgopleidingen. Daarbij spelen altijd meer zaken mee:
Waar kan ik die opleiding volgen? Welke eisen worden er gesteld? Is er eigenlijk wel werk voor dat
beroep? In leerjaar 3 en 4 zoeken we naar antwoorden op al deze (en soms nog veel meer) vragen.
35
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor 1 april in leerjaar 4 moet je aangemeld zijn bij een vervolgopleiding. Als die vervolgopleiding niet
iedereen aanneemt, raden we je dringend aan ook nog een tweede keus te maken en je daarvoor ook aan
te melden. Zo ben je zeker van een goede plek na het behalen van je diploma. Je bent dan immers nog
leerplichtig.
7.2.4
Extra examenvakken
Het komt regelmatig voor dat leerlingen in het vierde leerjaar, in aanvulling op de verplichte omvang van
hun vakkenpakket, een extra examenvak willen volgen. In de meeste gevallen betekent dit 3 of 4 lesuren
per week meer. Leerlingen kunnen daarmee hun uitstroommogelijkheden vergroten. Voor GL-leerlingen
betekent een extra theorievak bijvoorbeeld de mogelijkheid om naar HAVO-4 te gaan. Voor leerlingen die
toerisme willen doen, is Duits vaak een aanvullende eis. Denk dus goed na over het wel of niet volgen van
een extra vak!
Het gaat om de volgende mogelijkheden:
•
In de basisberoepsgerichte leerweg: biologie, nask of maatschappijleer 2
•
In de kaderberoepsgerichte leerweg: biologie, nask, Duits of maatschappijleer 2
•
In de gemengde leerweg: biologie, nask, Duits of maatschappijleer 2
Omdat een extra vak ook extra werk inhoudt, stellen we regels. Soms is het helemaal niet verstandig om je
extra werk op de hals te halen, als je al druk genoeg bent met het gewone pakket.
Voorwaarden om een extra vak te kunnen volgen, zijn:
-
Voor het vak dat je als extra vak wilt kiezen, moet je aan het eind van leerjaar 3 een 7,0 gemiddeld
behaald hebben.
-
Voor de andere vakken in je examenpakket samen moet je aan het eind van leerjaar 3 gemiddeld een
7,0 behaald hebben.
-
Er moeten voldoende én niet te veel aanmeldingen zijn voor het extra vak.
Korte uitleg: een groep van maar 3 leerlingen is niet haalbaar, een groep van 37 ook niet.
We laten je voor de vakantie weten, of het wel of niet door kan gaan.
7.4 Extra diploma’s en certificaten
De volgende diploma’s/certificaten kunnen naast het reguliere onderwijs worden behaald.
Trekkerrijbewijs
Vanaf 16 jaar mogen jongeren een trekker besturen, indien zij in het bezit zijn van een Trekkerrijbewijs
voor jeugdigen.
Wat te doen om een trekkerrijbewijs te behalen:
1. Centrale aanmelding bij AOC Oost Doetinchem, Onderwijs Service Centrum.
Tel. 0314-375990.
2. Centraal theorie-examen in Doetinchem, melden bij het Onderwijs Service Centrum.
3. Praktijkexamen op een zelf aangegeven locatie na goed keuring.
36
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.5 Het stapelen van diploma’s
Met ingang van schooljaar 2013-2014 bestaat er een mogelijkheid om na het slagen nog één jaar op
school te blijven om een diploma in een hogere leerweg te behalen. BB-leerlingen kunnen overstappen
naar KB, KB-leerlingen naar GL. Een voordeel van een diploma van een hoger niveau kan zijn, dat
doorstroom naar de gewenste opleiding mogelijk is.
We hebben hiervoor enkele randvoorwaarden vastgesteld:
•
de vakrichting kan niet veranderen
•
het keuzevak (biologie of nask) kan niet veranderen
•
de stage moet op andere bedrijven plaatsvinden
•
het is aan te raden gemiddeld een 7,0 te hebben voor alle examenvakken
•
een positief advies van het docententeam is gewenst
•
voor leerlingen KB, die naar GL overstappen, geldt dat ze een inhaalprogramma voor het vak
economie krijgen, dat ze na hun examen zelfstandig moeten doorwerken. Hierover zal in het begin van
het nieuwe schooljaar een toets plaatsvinden.
•
voor alle vakken moeten leerlingen de lesstof van SE-1 (normaal gesproken: leerjaar 3) afdichten.
Hiervoor wordt per vak een traject op maat gemaakt, dat een leerling veelal zelfstandig door moet
werken. Voor de zomervakantie is duidelijk wat leerlingen hiervoor moeten doen.
De leerlingen die belangstelling hebben voor het stapelen van diploma’s, kunnen bij de decaan een
formulier halen om zich aan te melden. Na de aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden met de
teamleider van de gewenste leerweg en de decaan. In dit gesprek mag de leerling duidelijk maken, wat
voor hem/haar de reden is, dit extra jaar te willen volgen. Aanmeldingen voor een extra jaar ontvangen we
graag uiterlijk 1 februari.
7.6 Afstroom
Tot en met de kerstvakantie van leerjaar 3 is het mogelijk om af te stromen naar een ander niveau. In de
rapport vergadering aan het eind van periode 1 wordt dit besluit genomen door de docenten in overleg met
de teamleider.
Het wisselen van de gekozen vakrichting in leerjaar 3 is mogelijk tot de kerstvakantie. Hiervoor dient de
leerling een motivatiebrief aan de teamleider van de betreffende leerweg te schrijven. Deze motivatie wordt
besproken met de leerling zodat er een weloverwogen keuze wordt gemaakt.
37
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Bevorderingsnormen
Cijferlijsten en rapporten
8.1 Rapportcijfer voortschrijdend gemiddelde, data rapporten
Leerlingen behalen het hele jaar cijfers, voor schriftelijke overhoringen, voor mondelinge overhoringen,
voor presentaties, voor verslagen, proefwerken enz. Al die cijfers tellen mee in het eindcijfer voor dat vak.
Elke cijferlijst geeft het voortschrijdend gemiddelde tot op dat moment. Ook in Magister is te zien, wat het
gemiddelde tot dat moment is.
Leerlingen krijgen 2 keer per schooljaar een cijferlijst en één keer een rapport. De cijfers worden uitgedrukt
in 2 decimalen. Het rapportcijfer voor de overgang wordt afgerond tot een heel getal. Op grond van de
afgeronde rapportcijfers wordt bepaald of een leerling wel of niet naar een volgend leerjaar bevorderd
wordt.
Tijdens de laatste rapportenvergadering wordt een beslissing genomen over de definitieve plaatsing,
waarbij het docententeam af kan wijken van de tabel voor bevordering en plaatsing.
8.2 Algemene informatie bevordering
De volgende punten gelden bij de regelgeving met betrekking tot bevordering en plaatsing.
Voor de weging van onvoldoendes geldt:
een 5 = 1 berekende onvoldoende
een 4 = 2 berekende onvoldoendes
een 3 = 3 berekende onvoldoendes
LWOO leerlingen met resultaten die volgens de tabel zouden doubleren, worden altijd besproken. De
vergadering beslist over de uitkomst van deze bespreking.
In bijzondere gevallen (ter beoordeling van de rapportenvergadering), kan besloten worden tot een
voorwaardelijke bevordering. Op het rapport wordt vermeld wanneer een leerling voorwaardelijk is
bevorderd. In een brief worden de voorwaarden aan de leerling en ouders/verzorgers gecommuniceerd.
Doorgaans is de voorwaarde dat bij het tweede rapport aan de norm voor doorstromen voldaan moet zijn.
Zo niet, dan volgt terugplaatsing.
Leerlingen, die in gebreke blijven ten aanzien van het inhalen van een proefwerk en/of ander soortgelijk
werk in verband met afwezigheid, kunnen hiervoor het cijfer 1 krijgen.
In de leerjaren 1 en 2 zullen de leerkrachten de leerlingen wijzen op het nog niet gemaakt hebben van
proefwerken en/of ander soortgelijk werk. In de leerjaren 3 en 4 zullen de leerlingen zelf het initiatief
moeten nemen voor het inhalen van o.a. proefwerken, opdrachten en examens. Leerlingen, die als gevolg
van een langdurige afwezigheid meerdere proefwerken/overhoringen niet hebben kunnen maken, zullen in
overleg met hun mentor en betrokken vakdocent afspraken moeten maken.
38
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Begrippen:
Bevorderen
= over naar hoger leerjaar
Determinatie = het plaatsen van de leerling op het juiste niveau (in de juiste leerweg)
Doubleren
= zelfde leerjaar nogmaals doorlopen
Doorstromen = bevorderd op hetzelfde niveau
Opstromen
= bevorderd naar een hoger niveau
Afstroom
= bevorderd naar een lager niveau
Bespreken
= in de rapportenvergadering worden de genoemde mogelijkheden besproken en besloten
uitgaande van cijfermatige en niet cijfermatige informatie over de leerling.
8.2.1 Van leerjaar 1 naar 2 en van leerjaar 2 naar 3
Bij bevordering en plaatsing in een leerweg worden de vakken verdeeld in twee groepen:
1. De A-vakken:
Leerjaar 1 en 2
Nederlands, Engels, wiskunde, biologie
2. De B-vakken:
Alle overige vakken die in het betreffende leerjaar gegeven worden.
39
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabel voor bevordering en plaatsing van leerjaar 1 naar 2 en van leerjaar 2* naar 3*.
Aantal
Aantal
Gevolg
berenkende
berekende
onvoldoendes
onvoldoendes
A-vakken
B-vakken
0
0< 3
Doorstromen
4, 5
Bespreken: doubleren of afstromen of
doorstromen of voorwaardelijk bevorderen
1
> 6
Doubleren
0< 2
Doorstromen
3, 4
Bespreken: doubleren of afstromen of
doorstromen of voorw. Bevorderen
2
>5
Doubleren
0,1
Doorstromen
2, 3
Bespreken: doubleren of afstromen
(bb = doorstromen) of voorwaardelijk
bevorderen
3
>4
Doubleren
0< 2
Bespreken; In BB: doubleren of doorstromen
of voorw. bev. In KB en GL: doubleren of
afstroom of voorwaardelijk bevorderen
4
> 3
Doubleren
0, 1
Bespreken:In BB: doubleren of doorstromen
of voorw. bev. In KB en GL: doubleren
of afstroom of voorwaardelijk bevorderen
> 5
40
> 2
Doubleren
> 0
Doubleren
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opstromen
Van leerjaar 1 naar 2:
Een leerling kan een niveau hoger opstromen als hij/zij:
1. Minimaal twee A-vakken een half jaar lang 1*) op een hoger niveau heeft gevolgd en met een
voldoende heeft afgesloten.
2. De overige A-vakken met minimaal een 8 heeft afgesloten.
3. Minimaal een 7,5 heeft voor de B-vakken.
4. Voldoende groei laat zien op de competenties.
5. Werkhouding, tempo, zelfstandigheid en samenwerking moeten voldoende/goed zijn.
1*) Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de resultaten minimaal een 8 zijn.
Van leerjaar 2 naar 3:
Een leerling kan een niveau hoger opstromen als hij/zij:
1. Minimaal twee A-vakken een jaar lang 2*) op een hoger niveau heeft gevolgd en met een voldoende
heeft afgesloten
2. De overige A-vakken met minimaal een 8 heeft afgesloten.
3. Minimaal een 7,5 heeft voor de B-vakken.
4. Voldoende groei laat zien op de competenties.
5. Werkhouding, tempo, zelfstandigheid en samenwerking moeten voldoende/goed zijn.
2*) Om hiervoor in aanmerking te komen moeten de resultaten minimaal een 8 zijn.
Bij de overgang van klas 2 naar klas 3 is het ook mogelijk om 1 vak op een hoger niveau te volgen en mee
te laten tellen voor het examen. Criteria hiervoor is dat het vak in klas 2 gedurende het gehele jaar op het
betreffende niveau is gevolgd en met een voldoende is afgesloten.
*
Leerjaar 2: Cijfer Groene Oriëntatie: voor het rapport wordt het gemiddelde cijfer, afgerond op een heel
getal, bepaald van Groene Oriëntatie Dier, VAP, Bloem, Groentechniek en Groene ruimte. Dit cijfer telt
mee voor de bevordering.
*
Leerjaar 3: Wisseling van leerweg en vakrichting: Op- en afstroom en wisseling van vakrichting zijn
mogelijk tot cijferlijst 2. Afstroom uit de GL betekent een verplichte keuze voor agrarische
bedrijfseconomie in de KB.
41
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.2.2 Van leerjaar 3 naar leerjaar 4
Het vakkenpakket bestaat uit minimaal 4 avo vakken, maatschappijleer 1 en het beroepsgerichte vak. Het
cijfer van het beroepsgerichte vak is het gemiddelde van de vakrichting en het beroepsondersteunende
vak.
Voor het gekozen vakkenpakket gelden de volgende bepalingen uit het slaag-zak-reglement;
a. voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger;
b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger; met dien verstande dat het eindcijfer van het
beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt
meegerekend als twee eindcijfers.
c.
voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger; met dien verstande dat het eindcijfer
van het beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg
wordt meegerekend als twee eindcijfers.
d. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken
een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van het
beroepsgerichte programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt
meegerekend als twee eindcijfers.
Voorwaarde voor bevordering :
1. Voor het gekozen vakkenpakket geldt het slaag-zakreglement; (zie hierboven)
2. Het vak ckv moet voldoende zijn afgesloten
3. Het vak maatschappijleer-1 dient met een cijfer 6 of hoger te zijn afgesloten, op zowel het rapport als
het PTA.
4. Resultaten van SE-1 moeten gemiddeld een 5,5 zijn, waarbij de beslissing van de vergadering bindend
is.
5. Voor de vakken die de leerling niet heeft in leerjaar 4 en voor project moet gemiddeld een 5 behaald
zijn.
42
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Examens
Leerlingen doen examen vanaf januari leerjaar 3. Zij krijgen het Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) uitgereikt, waarin precies vermeld staat wat zij voor elk vak moeten doen. In leerjaar 3 is er een
informatie-avond voor ouders over alles wat met PTA te maken heeft.
9.1 Examensecretaris
De examensecretaris van het VMBO Groen is dhr. H. Vreman. De examensecretaris bewaakt het proces
van examinering, zowel organisatorisch als inhoudelijk.
9.2 Schoolexamen (S.E.)
De schoolexamens worden op de volgende data afgenomen.
Leerjaar 3
S.E.-1:
23 t/m 27 juni 2014
Leerjaar 4 / leerjaar 3 en Het Groene Lyceum
Herkansing SE-1:
16 september 2013
centrale herkansing
S.E.-2:
11 t/m 15 november 2013
Herkansing SE-2 :
18 december 2013
S.E.-3:
24 t/m 11 maart 2014
Herkansing SE-3:
3 april 2014
centrale herkansing
centrale herkansing
9.3 Centrale examen (C.E.)
Centraal Schriftelijke Praktijk Examen (CSPE, ‘praktijkexamens’):
CSPE worden afgenomen tijdens de praktijklessen.
Start CSPE 1e tijdvak 31 maart 2014
Centrale Examens.: 12 mei 2014 t/m 28 mei 2014
Bekendmaking uitslag examen op 11 juni 2014
Herkansing Centrale Examens: 16 t/m 20 juni 2014
Bekendmaking uitslag herexamen op 25 juni 2014
9.4 Examenuitslag
De examenuitslag wordt als volgt bekend gemaakt:
•
De afgewezen kandidaten krijgen 11 juni 2014 telefonisch bericht tussen 15.00 en 16.00 uur.
•
De geslaagden komen 12 juni 2014 op school en ontvangen voorlopige cijferlijsten.
•
Alle herexamenkandidaten krijgen 25 juni 2014 telefonisch bericht tussen 13.00 en 14.00 uur.
•
De diploma-uitreiking zal plaats vinden op 3 juli 2014.
•
Voor 6L1 staat de diploma-uitreiking gepland op 9 juli 2014.
43
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Algemene zaken VMBO Groen
10.1 Omgangsregels
Voor het schooljaar 2012-2013 hanteren we vier duidelijke omgangsregels binnen en buiten onze
gebouwen. Deze omgangsregels gelden voor alle leerlingen en ook voor alle medewerkers.
De omgangsregels zijn:
•
respecteer elkaar
•
respecteer afspraken
•
respecteer de werksfeer
•
respecteer de ruimte om je heen
De mentoren geven aan hun eigen mentorklassen bij de start van het nieuwe schooljaar een toelichting op
deze regels.
10.2 Open leercentrum
AOC Oost is in het bezit van een Open Leer Centrum (OLC), een ruimte die zowel gebruikt kan worden
voor klassikale lessen als voor individueel werk van leerlingen. De boeken uit de mediatheek zijn in het
OLC in te zien en/of te lenen, en verder is de ruimte uitgerust met computers. Er is permanent iemand
aanwezig om leerlingen te helpen als ze vragen hebben.
Moderne lesmethoden vragen vaak om computeronder-steuning, hetzij door computerprogramma’s, hetzij
door zoekopdrachten. Ook bij het maken van verslagen kan het OLC een goed hulpmiddel zijn. Daarnaast
vraagt een OLC om een grote mate van zelfstandig werken van de leerling.
Leerlingen kunnen gebruik maken van alle apparatuur in het OLC nadat zij hiervoor toestemming hebben
gekregen van de OLC-beheerder. Apparatuur wordt vanzelfsprekend alleen gebruikt voor
schoolwerkzaamheden. Elke computer heeft een permanente internetaansluiting. Het raadplegen van
internet is gratis. Voor vragen kunt u zich melden bij de OLC-beheerder mevr. M. Hummelink en mevr. J.
Rebel.
Openingstijden OLC:
08.30 – 10.10 uur
12.35 – 16.30 uur
Tijdens de schoolvakanties is het OLC gesloten.
44
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.2.1
“Netiquette” voor AOC-Oost
Voor het gebruik van ons schoolnetwerk, internet (waaronder KISS) en e-mail gelden regels. Die noemen
we “Nettiquette”. Het schoolnetwerk, internettoegang en de e-mailvoorzieningen staan ten dienste van de
studie en het werk op school. We gaan er daarom vanuit dat je de computer ook voor dit doel gebruikt.
AOC Oost vindt het vanzelfsprekend dat je rekening houdt met de volgende afspraken:
1.
Ieder heeft de beschikking over een inlognaam en wachtwoord. Geef deze niet aan anderen: je blijft
altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik ervan.
2.
Het is verboden om internet en e-mail via computers van AOC Oost te gebruiken om studenten,
medewerkers en derden onheus te bejegenen. Beledigen, pesten, grof taalgebruik, seksuele
intimidatie en andere overtredingen die hieronder verstaan kunnen worden, zijn verboden!
3.
Realiseer je dat e-mail gemakkelijk verkeerd kan worden opgevat: wees kort en bondig en gebruik
geen hoofdletters op plaatsen waar dat niet moet, want dit wordt vaak als intimidatie ervaren. Geef
duidelijk het onderwerp van je email aan, stuur het uitsluitend naar personen waarvoor het is
bedoeld en onderteken met in ieder geval je naam.
4.
Log uit als je niet meer met de computer werkt: zo voorkom je dat een ander onder jouw naam de
computer kan gebruiken.
5.
Als onzorgvuldig gebruik van AOC Oost netwerken en e-mail-voorzieningen op welke wijze dan ook
schade toebrengt aan AOC Oost of derden, wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld en de
eventuele kosten op hem verhaald.
6.
In OLC’s en computerlokalen kan een beheerder of docent van afstand meekijken op
studentcomputers.
7.
Uit veiligheidsoogpunt blokkeert AOC Oost internetsites waarop geweld, porno, games, e.d. te zien
zijn. AOC Oost kan zien wie probeert deze regels te omzeilen en onderneemt actie als regels
worden overtreden. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van
het netwerk, internet of e-mail. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan de directie ook andere
passende maatregelen nemen.
Gebruik foto- en filmmateriaal van leerlingen
Op de onderwijslocaties van AOC Oost worden foto- en/of filmopnames gemaakt van activiteiten. Dit
materiaal gebruikt AOC Oost voor promotionele doeleinden. Bijvoorbeeld voor folders, brochures of de
website. Wij zijn verplicht de leerling/ouder(s)/verzorger(s) om toestemming te vragen of men akkoord gaat
dat eventuele opnames waar ook de leerling zichtbaar is gebruikt wordt voor promotionele doeleinden. Bij
de inschrijving van de leerling wordt in het aanmeldingsformulier aan de leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s)
schriftelijk om goedkeuring gevraagd.
45
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3 Gebruik van Magister
In het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een inlogcode waarmee de
cijferregistratie van zoon/dochter/pupil kan worden geraadpleegd. Hiermee hebben
ouders/verzorgers inzicht in de behaalde resultaten. Naast de cijfers kunnen ouders/verzorgers
inzien hoe het met de absentie is gesteld. Daarnaast wordt het huiswerk en toetsen opgegeven via
de lesagenda van Magister.
10.4 Telefoon
10.4.1 Mobiele telefoon
De mobiele telefoon is zowel binnen als buiten de school tussen 8.00 en 17.00 uur verboden. Leerlingen
moeten hun mobiele telefoon in hun kluisje leggen. Wanneer de leerling hoorbaar voor de docent mobiel
gebeld of gesmst wordt of wanneer de mobiel zichtbaar is, dan wordt hij in beslag genomen voor drie
schooldagen. Bij inname wordt aan de leerling de mogelijkheid geboden om ouder(s)/verzorger(s)
telefonisch hiervan op de hoogte te brengen.
10.4.2 Munt telefoon
In de hal van het hoofdgebouw hangt een munttelefoon. Met munten vanaf € 0,10 kan daarmee door
leerlingen gebeld worden.
10.5 Kleding
Kleding en schoeisel, nodig t.b.v. groene oriëntatie, moet een leerling op school ter beschikking hebben op
het moment dat een vakleerkracht dit aangeeft. Voor leerlingen in de leerjaren 1 en 2 zijn in het kader van
agrarische oriëntatie aangepast schoeisel en kleding van tijd tot tijd dan ook nodig (in principe overall en
laarzen). Voor de leerjaren 3 en 4 geldt dit in principe voor elke praktijkles. Leerlingen dragen binnen de
school geen kleding die aanstootgevend voor anderen kan zijn, dit ter beoordeling van de schoolleiding.
10.6 Lichamelijke opvoeding
In elk leerjaar hebben leerlingen lessen lichamelijke opvoeding. Tijdens de gymles wordt kleding en
schoeisel gedragen, zoals afgesproken met de docent lichamelijke opvoeding. We vinden het
vanzelfsprekend dat leerlingen zich na de gymles douchen. In leerjaar 1 is douchen verplicht, terwijl bij de
overige leerjaren de gymdocenten er bij de leerlingen sterk op zullen aandringen. Vergeet niet zelf een
handdoek mee te nemen!
10.7 Rookbeleid
Vanaf schooljaar 2012-2013 is AOC Oost Doetinchem een rookvrije locatie.Dit houdt in dat het verboden is
om binnen school en op het schoolplein te roken. Bij overtreding van deze regel worden passende
maatregelen getroffen.
46
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 Hulp van de conciërges
De conciërges helpen de leerlingen graag bij het oplossen van allerlei (kleine) problemen. Voor twee veel
voorkomende vragen zijn de volgende regels afgesproken:
Band plakken
Bij de conciërge kunnen leerlingen vragen om de hulpmiddelen die nodig zijn voor het plakken van een
fietsband. Het is de bedoeling dat de leerling zelf de band plakt.
Sleutel kluisje vergeten of kwijt
Elke leerling krijgt aan het begin van het schooljaar de beschikking over een kluisje, waarin kostbare
spullen, de mobiel, een deel van de lesboeken voor die dag kunnen worden opgeborgen. Soms vergeten
leerlingen die sleutel of raken ze hem kwijt. De conciërge kan helpen bij het openen van het kluisje of bij
het verkrijgen van een nieuwe sleutel. Dit kan elke schooldag alleen op de volgende tijdstippen:
•
’s morgens vóór 08.30 uur
•
meteen na de ochtendpauze om 10.30 uur
•
meteen na de middagpauze om 12.30 uur
Bij verlies van de kluissleutel dient de leerling voor de nieuwe sleutel €10,00 borg contant te betalen aan de
conciërge. De school behoudt zich het recht om de kluisjes te controleren indien noodzakelijk.
47
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Financiële zaken
11.1 Vrijwillige ouderbijdrage
Vanuit de overheid zijn er duidelijke voorschriften over de vrijwillige ouderbijdrage.
AOC Oost mag een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals
huur kluisje, printtegoed, reisje naar een pretpark, een activiteit (sinterklaas/ kerst/ sport) of een
meerdaagse excursie (kamp/werkweek). Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren
en dus niet door de overheid worden betaald.
Als ouder bepaalt u of uw zoon/dochter wel of niet deelneemt aan deze extra activiteit. Alleen bij betaling
van de bijdrage kan uw zoon/dochter deelnemen.
Als u als ouder geen gebruik wenst te maken van de extra voorzieningen en activiteiten, dan heeft uw
zoon/dochter nog steeds wel toegang tot het reguliere onderwijs en tot het examen binnen AOC Oost.
De bijdrage kan betaald worden via de internetkassa op de website www.aoc-oost.nl (vanaf locatiepagina
zie link > schoolkassa). Op de internetkassa worden kosten aangeboden tot en met een maximumbedrag
van € 150,-.
Voor alle zaken boven de € 150,- en de zaken die in termijnen worden betaald ontvangt u een factuur.
Mocht u vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage vmbo dan kunt u contact opnemen met de
debiteurenadministratie middels email: [email protected] of telefoonnummer: 0573 222066.
De internetkassa (schoolkassa)
De internetkassa van AOC Oost biedt (ouders van) leerlingen/studenten de mogelijkheid om veilig
online te betalen.
De internetkassa is te benaderen via de website www.aoc-oost.nl . U selecteert vervolgens de locatie
waar uw zoon/dochter onderwijs volgt. Vervolgens klikt u op de link Schoolkassa.
48
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De internetkassa is opgebouwd uit een aantal stappen.
•
Selecteer de locatie waar uw zoon/dochter of jijzelf onderwijs volgt
•
Selecteer algemeen of het leerjaar van uw zoon/dochter
Waar kan ik welke artikelen vinden?
Onder algemeen staan onder andere de volgende artikelen:
-
Huur kluisje, printtegoed, extra gymshirt, oordopjes, trekkerrijbewijs, etc.
Onder leerjaar staan de kosten voor extra activiteiten die gekoppeld zijn aan een specifiek vmbo
leerjaar zoals:
-
Extra activiteiten in het kader van Sinterklaas, Kerst, mentoruitje, schoolfeesten, introductiekamp,
kamp, etc.,
•
Vervolgens selecteert u het gewenste artikel en vervolgt u de stappen in de internetkassa. Nadat u
een artikel heeft gekocht en betaald via IDEAL, ontvangt u via email een betaalbewijs, dat tevens
dient als afhaalbewijs. Neem deze betaalbevestiging mee naar school.
Indien u geen gebruik maakt van internetbankieren of u heeft vragen over de internetkassa, dan kunt u
contact opnemen met de debiteurenadministratie middels email: [email protected] of
telefoonnummer: 0573 222066.
49
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Klachtenregeling
Onder het motto ‘blijf niet met klachten rondlopen’ adviseren wij klachten zo snel mogelijk te melden. De
meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op de locatie zullen in onderling overleg tussen
leerlingen, ouders/verzorgers, personeel en locatiedirecteur op een juiste wijze worden afgehandeld.
Op de website van AOC Oost (www.aoc-oost.nl) is de klachtenregeling opgenomen. Daarin is aangegeven
bij wie een klacht kan worden ingediend en de adressen van deze personen. Voor het indienen van een
klacht kunt u tevens gebruik maken van het online klachtenformulier op de website van AOC Oost
(www.aoc-oost.nl). De klacht komt dan automatisch bij de juiste persoon terecht.
De interne vertrouwenspersonen zijn de eerste aanspreekpunten voor leerlingen bij klachten over
ongewenst gedrag en machtsmisbruik ook wel klachten van persoonlijke aard genoemd, zoals (seksuele)
intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
Op onze locatie zijn de interne vertrouwenspersonen: mevr. H. Geels en de heer G. van Assem
Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon, mevrouw J.A. Visser. Zij is er voor zowel leerlingen als
medewerkers van AOC Oost.
De gegevens zijn:
Mevrouw J.A. Visser, Tel. 010-2809470
Mocht u vragen hebben over de klachtenregeling, dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur, de
interne vertrouwenspersonen, de teamleider Onderwijs & Kwaliteit bij de Centrale Services (namens het
college van bestuur) of mailen naar [email protected]
50
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Commissies en raden
13.1 Ouder Advies Commissie
Voorzitter:
Vacature
Secretaris:
Vacature
De Ouder Advies Commissie heeft een adviserende taak inzake onderwijskundige ontwikkelingen op onze
locatie. Daarnaast wordt zij geraadpleegd in allerlei ontwikkelingsprocessen en organisatorische zaken die
met de school samenhangen. De voorzitter van de Ouder Advies Commissie en de secretaris zijn
vertegenwoordigd in de Ouder Advies Raad. De Ouder Advies Raad heeft een soortgelijke functie als de
Ouder Advies Commissie en is een overkoepelende raad voor alle AOC Oost vestigingen. De heer Dorgelo
is voorzitter van de Ouder Advies Raad. Het ambtelijke secretariaat ligt bij het Centrale kantoor in Lochem
13.2 Ondernemingsraad AOC Oost
AOC Oost heeft sinds 1 maart 2010 te maken gekregen met de Wet op de Ondernemingsraad.
Deze wet regelt de medezeggenschap van medewerkers van AOC Oost in de vorm van een
Ondernemingsraad (OR). Op 28 februari 2011 heeft het College van Bestuur de OR (Ondernemingsraad)
van AOC Oost geïnstalleerd. Op dat moment is de medezeggenschapsraad (MR) komen te vervallen.
De OR heeft dertien leden:
voorzitter:
mevr. E. van Veen,
vicevoorzitter:
dhr. L. Meijer
secretaris:
mevr. C. ter Steege.
Adresgegevens van de OR:
Ondernemingsraad AOC Oost
Postbus 190
7240 AD Lochem
e-mail: [email protected]
51
Schoolgids vmbo Doetinchem 2013-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3 Leerlingenraad
Bij AOC Oost, VMBO Groen is er een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een aantal
afgevaardigden uit verschillende leerwegen van leerjaar 2, 3 en 4. Deze raad vergadert minimaal 4 keer
per jaar, 1 keer per jaar een opstartvergadering, 2 keer per jaar vergadert de locatiedirecteur mee tijdens
een lunchvergadering. De leerlingenraad probeert 1 keer per jaar de klassenvertegenwoordigers van alle
klassen bij elkaar te roepen.
De leerlingenraad heeft op KISS een eigen plaats waar alle vergaderstukken en regelingen voor iedereen
te vinden zijn. De leerlingenraad wordt begeleid door 2 docenten.
Ieder jaar in september kunnen leerlingen zich aanmelden om zich verkiesbaar te stellen voor de
leerlingenraad voor minimaal 1 en maximaal 3 jaar. Na eventuele verkiezingen zal de leerlingenraad vanaf
de herfstvakantie gaan starten.
Leerlingen kunnen zich melden bij de leerlingenraad met voorstellen of vergaderpunten door een van de
leden aan te spreken of door een mail te sturen naar [email protected]
Op het publicatiebord van de leerlingenraad hangt een poster met alle leden en hun foto. Ook worden daar
de notulen van de meest recente vergadering gepubliceerd.
De bedoeling van de leerlingenraad is mee te denken over veranderingen die de leerlingen van AOC Oost
ten goede komen. De leerlingenraad functioneert op basis van het leerlingenstatuut, dat voor iedereen in te
zien is op KISS.
52