Jyllandsposten 3. Juni 1992/OD

Transcription

Jyllandsposten 3. Juni 1992/OD
Jyllandsposten 3. Juni 1992/OD
Agenda 21- beretning for Vejle
Kommune 1997/OD
Agenda 21- beretning for Vejle
Kommune 1997/OD
Agenda 21- beretning for Vejle
Kommune 1997/OD
Agenda 21- beretning for Vejle
Kommune 1997/OD
Agenda 21- beretning for Vejle
Kommune 1997/OD
AG21-koordinator til Økolariet i Vejle Kommune
-Grønt Forum
-Bestyrelse og
koordineringsgruppe
-Grøn Handlingsplan m.v.
– -virksomhedsplaner
– -høring
– -handlingsplan
– -status og regnskaber
-Undervisning og skoletjeneste
-Information og formidling
Arbejdsopgaver til AG21koodinator 2002-/OD
AG21-årsberetning 2001/OD
AG21-årsberetning 2001/OD
The Municipality of Vejle, Denmark
Agenda 21 strategy
Where are we?
Where are we going?
What are we doing?
Actions?
How did it go?
Reduction of the
environmental
impact and the
consumption of
resources
- Cycle tracks
- Energy control
- Waste recycling
- A continuous network of
cycle tracks
- Energy and environmental
control everywhere, 80% of
recycling
- A modern waste system
- Strategic control of
environment and energy
- Okolariet
As planned
Promotion of a
sustainable
urban
development and
urban change
- Wooden house
projects
- Parks
- Urban biotopes
- Stream restoration
- Denmark’s wooden house
city.
- All urban development
must be biotope analysed.
- All major watercourses in
the city must be opened
- Scandinavian wooden
house co-operation
- DKK 100 mill. allocated
for environmental urban
renewal
As planned
Promotion of
biological
diversity
- Registrations, and
- Nature restoration
- Watercourses must wind
again
- New wetlands
Nature restoration
As planned
Residents’
involvement
-
The best knowledge and
discovery centre in Denmark
- Extension of Okolariet’s
facilities
- Nature guidance
- Woodland huts, etc.
Much better than
planned
Promotion of
interaction
Environment and
traffic, etc.
The traffic and
environment project.
E.g.: School, to and
fro
No traffic in downtown Vejle
- Traffic control
- A continuous network of
cycle tracks and footpaths
As planned
Green Plan Vejle
Okolariet
Grønt Forum
Green Guide
Politisk proces
Dialog borgere
Skoletjeneste
Miljøstyring priv. virk.
Miljøstyring komm. virk
Standardisering Europa
Udvikling og profilering
Revision & kontrol
Agenda-21 udvikling i Vejle
Kommune
Sundhed, trivsel, økologi & borgerengagement.
Dogme 2000
Ålborg Charter
Let miljøstyring & Agenda21-checkliste
Agenda21-strategi i Kommuneplan
Økolariet
Grønt Nyhedsbrev
Grøn Plan Vejle
Grønt Forum
Agenda21 – styregruppe
Agenda21 – koordinator
Grønne indkøb
Green Network
Agenda21-erklæring
X X
X
X
XX
XX X XX
X
X
X
X
X
X X
X
(X)
X(X)
X
Eksempler på specielle aktiviteter med direkte borgerinvolvering.
•Vejle Vasker fosfatfrit
•Grøn plan Vejle
•Vejle-systemet med 75% genbrug
•Genslyngninger af vandløb
•Bestråling af spildevand
•Etablering og drift af Grønt Forum
•Økolariet
•CyberRama?
Økolariet - beliggenhed
7. Maj 07/ Ole Due
Økolariet - udstillingsafsnit
Innovation og
naturvidenskab
Bolig og Forbrug
Plan og Dialog
Bylaboratoriet
Byhaven
Erhverv
Teknik
Fjord og hav
Affald og Energi
Skoven og åbent land
Drikkevand
Spildevand
7. Maj 07/ Ole Due
Økolariet – besøgstal
år2005
2005//2006
2006havde
havdevi:
vi:
IIår
35.000//43.000
43.000gæster
gæster
•• 35.000
277//304
304skoleklasser
skoleklasser
•• 277
55//60
60virksomhedsbesøg
virksomhedsbesøg
•• 55
57//62
62gruppebesøg
gruppebesøg
•• 57
107//103
103naturvejleder-ture
naturvejleder-ture
•• 107
7. Maj 07/ Ole Due
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
Marts 2007/OleDue
CyberRama. Innovations- og oplevelsescenter for bæredygtig vækst
Jeg går mig en tur i CyberRama
7. Maj 07/ Ole Due
D