skatteliste - offentlig godkjenning

Transcription

skatteliste - offentlig godkjenning
SKATTELISTE - OFFENTLIG GODKJENNING
Skatt
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
958
1 007
149
1 849
2 119
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Saksryen Nordre
Mettebu
Mettebu Ii
Ryengløtt
Tomt Nr. 7 Saksryen
Nordre
Tomt Nr. 4 Saksryen
Nordre
Tomt Nr.5 Saksryen
Nordre
Tomt Nr. 1 Saksryen
Nordre
Saksryen Nordre Tomt 6
Saksryen Nordre Tomt 6
Saksryen Nordre Tomt 3
Dahlen Stein
Nyrønning Jarle Oddvar
Nyrønning Jarle Oddvar
Nyrønning Kim André
Skjølsvold Ellinor Nilsen
1/1/0/0
1/3/0/0
1/5/0/0
1/6/0/0
1/7/0/0
295 000
310 000
46 000
569 000
652 000
Handberg Olav
1/8/0/0
728 000 100%
728 000 3,25‰
2 366
Ingen
Lønnum Arve
1/9/0/0
1 108 000 100%
1 108 000 3,25‰
3 601
Ingen
Woldmo Rasmus Ingemar
1 / 10 / 0 / 0
398 000 100%
398 000 3,25‰
1 293
Ingen
Sjøbakk Nina
Loddgard Bothild
Strømmen Bente Margrethe
Tyvoll Inga Aarhaug
Hågensen Olav
Ryen Jon
Ryen Ole A
Lehn Margrethe Lilly
Ryen Jon
Wærnes Aud Nina
Skjølsvold Terje
Sandkjernan Tor Owe
Hågensen Olav
Rabanal Toril Røste
Arfeldt Jan Gimse
Kjelstrup Signe Helene
Ryen Morten
Randen Gunnhild
1 / 11 / 0 / 0
1 / 12 / 0 / 0
1 / 13 / 0 / 0
1 / 14 / 0 / 0
2/1/0/0
2/2/0/0
2/3/0/0
2/4/0/0
2/5/0/0
2/7/0/0
2/8/0/0
2/9/0/0
2 / 11 / 0 / 0
2 / 12 / 0 / 0
2 / 14 / 0 / 0
2 / 15 / 0 / 0
2 / 16 / 0 / 0
2 / 17 / 0 / 0
3
2 080
3
1 504
2 089
1 163
2 476
3 903
763
2 567
1 501
1 394
1 033
643
1 023
754
3 854
1 231
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Saksryen Søndre
Saksryen Søndre
Ryvold
Skjølsvold
Sakstrøen
Rykleva
Mæla
Rytrøa
Bergstuggu
Navarhaugen
Ryentun
Lykkebu
Takst
Skattenivå
Grunnlag
1 000
640 000
1 000
463 000
643 000
358 000
762 000
1 201 000
235 000
790 000
462 000
429 000
318 000
198 000
315 000
232 000
1 186 000
379 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
295 000
310 000
46 000
569 000
652 000
1 000
640 000
1 000
463 000
643 000
358 000
762 000
1 201 000
235 000
790 000
462 000
429 000
318 000
198 000
315 000
232 000
1 186 000
379 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 1
Adresse
Eierrepresentant
Hågensen Frank
Saksryen Søndre Tomt 1 Skjølsvold Ola
Saksryen Søndre Tomt 2 Toseth Synnøve
Saksryen Søndre Tomt 3 Skjølsvold Ellen Marie
Saksryen Søndre Tomt 4 Sæther Milla Oline
Saksryen Søndre Tomt 5 Refseth Jan
Saksryen Søndre Tomt 6 Arfeldt Jan Gimse
Saksryen Søndre Tomt 7 Aksdal Roar
Saksryen Søndre Tomt 8 Båtvik Benn Asgeir
Ratkje Agnes I Kjelstrup
Røste Ole Bjørn
Tyvold Søndre
Trønnes Jan Willy
Torgersen Kjell Stein
2
Tyvold Sverre
20
Tyvold Sverre
Tyvollen Nordre
Tyvold Sverre
Feste Nr. 1
Western Tordis Stafne
Feste Nr. 2
Øverli Jan Modolf
Rognhaug Ole
Haugland Lars
Strømman Trine W
Brandtzæg Harald
Lund Bjørn
Widerøe Børge
Løvdal Harald
Odsæter Arne
Holst Arne
Slungård Ronald
Tomt D9 Tyvoll Hyttefelt Lund Bjørnar
Tomt 7 Gammelt
Sagøy Arnulf
Hyttefelt
Øyum Gudmund
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
2 / 18 / 0 / 0
2 / 19 / 0 / 0
2 / 20 / 0 / 0
2 / 21 / 0 / 0
2 / 22 / 0 / 0
2 / 23 / 0 / 0
2 / 24 / 0 / 0
2 / 25 / 0 / 0
2 / 26 / 0 / 0
2 / 27 / 0 / 0
2 / 28 / 0 / 0
3/1/0/0
3/1/1/0
3/2/0/0
3/2/0/0
3/2/0/0
3/2/1/0
3/2/2/0
3/2/3/0
3/2/4/0
3/2/5/0
3/2/6/0
3/2/7/0
3/2/8/0
3/2/9/0
3 / 2 / 10 / 0
3 / 2 / 11 / 0
3 / 2 / 12 / 0
3 / 2 / 14 / 0
3 / 2 / 15 / 0
194 000
662 000
737 000
766 000
781 000
643 000
770 000
713 000
796 000
0
1 000
1 079 000
454 000
694 000
457 000
2 838 000
523 000
600 000
373 000
385 000
334 000
1 099 000
826 000
1 182 000
466 000
689 000
696 000
478 000
1 134 000
581 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3 / 2 / 16 / 0
619 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
630
2 151
2 395
2 489
2 538
2 089
2 502
2 317
2 587
0
3
3 506
1 475
2 255
1 485
9 223
1 699
1 950
1 212
1 251
1 085
3 571
2 684
3 841
1 514
2 239
2 262
1 553
3 685
1 888
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
619 000 3,25‰
2 011
Ingen
194 000
662 000
737 000
766 000
781 000
643 000
770 000
713 000
796 000
0
1 000
1 079 000
454 000
694 000
457 000
2 838 000
523 000
600 000
373 000
385 000
334 000
1 099 000
826 000
1 182 000
466 000
689 000
696 000
478 000
1 134 000
581 000
Fritak
Side 2
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tomt Nr 9 Tyvold
Nordre
218
Bjørklund
Rugelmoen
Bleke
Rabben
Bakkebu
Solbakken
Bjørgheim
Ivertoppen
Nabben
Fagertun
Bjørkly
Solem Marit Johanne
3 / 2 / 17 / 0
Ude Henrik
Aass Kari
Moholdt Nils Christian
Brækken Edvin
Tyvoll Tor
Domaas Eli
Aavik Gunnar
Holst Arne
Trønnes Jan Willy
Volden Ingrid Tyvold
Engmo Thomas
Moa Berit
Brenjord Anne Kristin
Grasbakken
Brenjord Jan E Jacobsen
Gnistero
Blaasmo Geir
Rugllia
Schwartz Trond
Tyvold Hyttefelt D5
Sundstrøm Jan
Tyvold Hyttefelt D4
Knudsen Karl Petter
Tyvolden Hyttefelt Tomt Borgsø Per Olav
C4
Tyvolden Hyttefelt Tomt Tyvold Kari-anne
C1
Tyvolden Hyttefelt Tomt Normann Tore
B3
Tyvolden Hyttefelt Tomt Groven Trond
B5
Tyvolden Hyttefelt Tomt Valen Tor
B6
Tyvolden Hyttefelt Tomt Tyvold Stig Sverre
D 13
Borelly Ove
Tyvolden H. Felt Tomt D Lund Tore
3 / 2 / 18 / 0
3/4/0/0
3/5/0/0
3/6/0/0
3/7/0/0
3/8/0/0
3/9/0/0
3 / 10 / 0 / 0
3 / 11 / 0 / 0
3 / 14 / 0 / 0
3 / 16 / 0 / 0
3 / 17 / 0 / 0
3 / 18 / 0 / 0
3 / 19 / 0 / 0
3 / 23 / 0 / 0
3 / 24 / 0 / 0
3 / 26 / 0 / 0
3 / 27 / 0 / 0
3 / 28 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
413 000 100%
457 000
935 000
688 000
836 000
424 000
687 000
251 000
619 000
516 000
426 000
460 000
638 000
0
899 000
285 000
506 000
837 000
1 109 000
889 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
413 000 3,25‰
457 000
935 000
688 000
836 000
424 000
687 000
251 000
619 000
516 000
426 000
460 000
638 000
0
899 000
285 000
506 000
837 000
1 109 000
889 000
Fritak
1 342
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 485
3 038
2 236
2 717
1 378
2 232
815
2 011
1 677
1 384
1 495
2 073
0
2 921
926
1 644
2 720
3 604
2 889
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3 / 29 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
3 / 30 / 0 / 0
1 308 000 100%
1 308 000 3,25‰
4 251
Ingen
3 / 31 / 0 / 0
937 000 100%
937 000 3,25‰
3 045
Ingen
3 / 32 / 0 / 0
1 013 000 100%
1 013 000 3,25‰
3 292
Ingen
3 / 33 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
3 / 34 / 0 / 0
3 / 35 / 0 / 0
1 000 100%
1 112 000 100%
1 000 3,25‰
1 112 000 3,25‰
3
3 614
Ingen
Ingen
Side 3
Adresse
14
Tyvolden H.Felt Tomt C
3
Tyvolden H.Felt Tomt C
2
Tyvolden Hyttef. Tomt D
6
400
Myran
Myrvolden
Bjørkly
Toril-Lia
Knutsbu
Littlebu
Stafnestuggu
Hammeren
Knotten
Trøen
Solheim
Trøen Vestre
Elverhøy
Bjørkely
Knausen
Per - Stua
Rugla
Doktorvollen
Rugeldalen Skole
Kringtun
Eierrepresentant
Lund Tore
Eiendom
3 / 35 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
1Takst
112 000 100% Grunnlag
1 112 000 Promillesats
3,25‰
3 614
Moxnes John Odin
3 / 36 / 0 / 0
1 144 000 100%
1 144 000 3,25‰
3 718
Ingen
Segtnan Karin
3 / 37 / 0 / 0
158 000 100%
158 000 3,25‰
513
Ingen
Hovin Anne Lise
3 / 38 / 0 / 0
1 145 000 100%
1 145 000 3,25‰
3 721
Ingen
Olsen Morten Olav
Myran John
Myran Ingrid
Svestad Ove
Jensås Ivar Margido
Flagestad Knut
Ramstad Alf
Western Tordis Stafne
Stafne Trond
Grouff Ruth
Helgemo Oddveig Irene
Myran Bjørn
Saksgård Bjørn
Brevik Hanne Marie
Odden Paul
Tyvold Sverre
Churchill Catherine Liv
Holst Magna Nesvold
Strickert Eli
Ryjord Morten
Torvmark Øyvind
Waagø Martin
Nerli Erna
Kleveland Berit J Dyrdahl
Høyem Ståle
Myran Tom
3 / 40 / 0 / 0
4/1/0/0
4/2/0/0
4/4/0/0
4/5/0/0
4/7/0/0
4/8/0/0
4/9/0/0
4/9/1/0
4 / 10 / 0 / 0
4 / 11 / 0 / 0
4 / 12 / 0 / 0
5/1/0/0
5/1/4/0
5/2/0/0
5/3/0/0
5/4/0/0
5/5/0/0
5/8/0/0
5/9/0/0
5 / 10 / 0 / 0
5 / 11 / 0 / 0
5 / 13 / 0 / 0
5 / 14 / 0 / 0
5 / 15 / 0 / 0
5 / 16 / 0 / 0
155 000
877 000
200 000
262 000
569 000
484 000
463 000
877 000
547 000
0
310 000
729 000
424 000
403 000
589 000
0
431 000
84 000
300 000
556 000
303 000
429 000
326 000
542 000
1 151 000
842 000
155 000
877 000
200 000
262 000
569 000
484 000
463 000
877 000
547 000
0
310 000
729 000
424 000
403 000
589 000
0
431 000
84 000
300 000
556 000
303 000
429 000
326 000
542 000
1 151 000
842 000
503
2 850
650
851
1 849
1 573
1 504
2 850
1 777
0
1 007
2 369
1 378
1 309
1 914
0
1 400
273
975
1 807
984
1 394
1 059
1 761
3 740
2 736
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
Side 4
Adresse
Eierrepresentant
Kojen Thor
Espeland Terje
Reinskou Finn Christen
Moum Kirsti A
Tidl. Festetomt 5/1 F2
Johansson Øivind
Tidl. Festetomt 5/1 Feste Kattem Nils
3
Tidl. Festetomt 5/1 F 10 Lund Jostein I.
Tidl. Festetomt 5/1 Feste Bergan Arthur
8
Tidl. Gnr 5 Bnr 1 Feste 5 Devik Heidi M Rønning
Tidl. 5/1 Feste 6
Myrholt Harald Geir
Tidligere 5/1 Feste 7
Ryjord Lars
Saksgård Reidmar
Sandkjernan E.Hu
Renslo Knut
Sandkjønnan (hus
Christensen Torun Johanne
Sandkjernan (hus
Flaten Geir
Klettlia
Løkberg Ole Johan
Utsikten
Overå Roger
Bers - Stuggu
Flaten Sonja Adeleide
Olastuggu
Flaten Geir
Kristenvollen
Harborg Ole Kristen
Eldhustomta
Flaten Hans Reinert
Enerhaugen
Flaten Britt Randi
Stenstuggu
Flaten Trond Peder
140
Flaten Heidi
Stokholm Roar Martin
Hofstad Torstein
Flaten Trygve
Engøy Berit E Falkberget
Falkberget
Grøv Heidi Sørum
Lieset
Bratz Ragnvald
Nordgløtt
Grøv Heidi Sørum
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 096
2 015
1 527
2 447
1 696
1 381
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
502 000 3,25‰
246 000 3,25‰
1 631
799
Ingen
Ingen
1 066
1 478
1 966
510
1 547
1 056
2 720
1 491
1 144
1 088
1 485
942
1 365
1 381
1 342
1 504
1 196
0
0
2 476
0
4 702
2 067
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
5 / 17 / 0 / 0
5 / 18 / 0 / 0
5 / 19 / 0 / 0
5 / 20 / 0 / 0
5 / 21 / 0 / 0
5 / 22 / 0 / 0
645 000
620 000
470 000
753 000
522 000
425 000
5 / 23 / 0 / 0
5 / 24 / 0 / 0
502 000 100%
246 000 100%
5 / 25 / 0 / 0
5 / 26 / 0 / 0
5 / 27 / 0 / 0
5 / 28 / 0 / 0
6/1/0/0
6/3/0/0
6/4/0/0
6/5/0/0
6/6/0/0
6/7/0/0
6/8/0/0
6/9/0/0
6 / 10 / 0 / 0
6 / 11 / 0 / 0
6 / 13 / 0 / 0
6 / 14 / 0 / 0
6 / 15 / 0 / 0
6 / 16 / 0 / 0
6 / 17 / 0 / 0
7/1/1/0
7/3/0/0
7/4/0/0
7/6/0/0
328 000
455 000
605 000
157 000
476 000
325 000
837 000
459 000
352 000
335 000
457 000
290 000
420 000
425 000
413 000
463 000
368 000
0
0
762 000
0
1 447 000
636 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
645 000
620 000
470 000
753 000
522 000
425 000
328 000
455 000
605 000
157 000
476 000
325 000
837 000
459 000
352 000
335 000
457 000
290 000
420 000
425 000
413 000
463 000
368 000
0
0
762 000
0
1 447 000
636 000
Skatt
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 5
Adresse
Nordgløtt
Malmstuggu
Ruglsjøen
Ruglsjøen (varda
Rugelsjøen
Daltrøa
Jåblom
Fjellro
Rugelstua
Kvila
Elistuggu I
Fjellstuggu
Elistuggu Ii
Fjellro
Ugla
Annestugu
Liabu
Ingridstuggu
Pelarbu
Ruglbu
Varg-Hiet
Strossa
Persstuggu
Gobakken
Silhusbakken
Steinrabben
Rugelsjøen Hyttefelt
Eierrepresentant
Grøv Heidi Sørum
Bryhni Inger-Lise Otilie
Sivertsgård Inger Lusie
Knutsen Kjell Morten
Rugelsjøen Knut Aage
Rambech Kristin
Solbakken Aud Aars Selmer
Larssen Kjell
Ystgaard Asgeir
Næss Elin
Tellugen Rigmor Dybdahl
Rotvik Arne
Samdahl Eli Charlotte
Gjervan Einar Per
Lindseth Wenche
Romslo Nils Inge
Viggen Arne Kristian
Midttun Carl-jakob
Lie Petra Lovise
Skånøy Mona
Graadal Tommy
Gulbrandsen Anne-Sofie
Næve Torgeir
Engen Torbjørn
Fostervold Lilly
Kobberrød Arne Egil
Rugelsjøen Inger-hanne
Wintervold Stein
Knutsen Rolf
Kobberrød Arne Egil
Rugelsjøen Erling
Rugelsjøen Berit Sofie
Derås Roar
Eiendom
7/6/0/0
7/7/0/0
8/1/0/0
8/3/0/0
8/4/0/0
8/7/0/0
8/8/0/0
8/9/0/0
8 / 10 / 0 / 0
8 / 11 / 0 / 0
8 / 12 / 0 / 0
8 / 13 / 0 / 0
8 / 14 / 0 / 0
8 / 15 / 0 / 0
8 / 16 / 0 / 0
8 / 17 / 0 / 0
8 / 18 / 0 / 0
8 / 19 / 0 / 0
8 / 20 / 0 / 0
8 / 21 / 0 / 0
8 / 22 / 0 / 0
8 / 24 / 0 / 0
8 / 25 / 0 / 0
8 / 26 / 0 / 0
8 / 27 / 0 / 0
8 / 28 / 0 / 0
8 / 29 / 0 / 0
8 / 30 / 0 / 0
8 / 31 / 0 / 0
8 / 32 / 0 / 0
8 / 33 / 0 / 0
8 / 34 / 0 / 0
8 / 35 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
636 000 100% Grunnlag
636 000 Promillesats
3,25‰
2 067
362 000 100%
362 000 3,25‰
1 176
1 380 000 100%
1 380 000 3,25‰
4 485
644 000 100%
644 000 3,25‰
2 093
1 801 000 100%
1 801 000 3,25‰
5 853
253 000 100%
253 000 3,25‰
822
626 000 100%
626 000 3,25‰
2 034
451 000 100%
451 000 3,25‰
1 465
161 000 100%
161 000 3,25‰
523
529 000 100%
529 000 3,25‰
1 719
669 000 100%
669 000 3,25‰
2 174
497 000 100%
497 000 3,25‰
1 615
340 000 100%
340 000 3,25‰
1 105
424 000 100%
424 000 3,25‰
1 378
382 000 100%
382 000 3,25‰
1 241
318 000 100%
318 000 3,25‰
1 033
382 000 100%
382 000 3,25‰
1 241
446 000 100%
446 000 3,25‰
1 449
318 000 100%
318 000 3,25‰
1 033
348 000 100%
348 000 3,25‰
1 131
166 000 100%
166 000 3,25‰
539
266 000 100%
266 000 3,25‰
864
797 000 100%
797 000 3,25‰
2 590
739 000 100%
739 000 3,25‰
2 401
386 000 100%
386 000 3,25‰
1 254
774 000 100%
774 000 3,25‰
2 515
360 000 100%
360 000 3,25‰
1 170
210 000 100%
210 000 3,25‰
682
501 000 100%
501 000 3,25‰
1 628
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
574 000 100%
574 000 3,25‰
1 865
520 000 100%
520 000 3,25‰
1 690
724 000 100%
724 000 3,25‰
2 353
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 6
Adresse
Tomt 1
Rugelsjøen Hyttefelt
Tomt 2
Rugelsjøen Hyttefelt
Tomt 3
Rugelsjøen Hyttefelt
Tomt 4
Rugelsjøen Hyttefelt
Tomt 5
Rugelsjøen Hyttefelt
Tomt 6
Tomt H 1 A
Tomt H 1 B
Tomt H 3
Tomt H 6
Rugelsjøen Tomt 1
Rugelsjøen Tomt 2
Rugelsjøen Tomt 3
Rugelsjøen Tomt 4
Rugelsjøen Tomt 5
Rugelsjøen Tomt 6
Rugelsjøen Tomt 7
Harborgstuggu
Rugelsjøen Tomt 9
Rugelsjøen Tomt 10
Tomt Nr 15
Skattenivå
Skatt
Takst
724 000 100% Grunnlag
724 000 Promillesats
3,25‰
2 353
Eierrepresentant
Derås Roar
Eiendom
8 / 35 / 0 / 0
Grande Reidar Arnold
8 / 36 / 0 / 0
723 000 100%
723 000 3,25‰
2 349
Ingen
Wintervold Kari
8 / 37 / 0 / 0
0 100%
0 3,25‰
0
Ingen
Wintervold Eli
8 / 38 / 0 / 0
554 000 100%
554 000 3,25‰
1 800
Ingen
Sivertsgård Rune
8 / 39 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
Sivertsgård Rune
8 / 40 / 0 / 0
0 100%
0 3,25‰
0
Ingen
Husby Svein
Engen Torbjørn
Andersen Andreas Engen
Mikkelsen Anne S.
Solstad Per Ivar
Arntsen Kenneth A.
Næve Torgeir
Kobberrød Arne Egil
Bjørgum Iver
Bagaas Halvor
Myhren Hans Reidar
Krogstad Eli Anita
Lie Annar
Smaavik Arve
Kjeldstad Anne
Harborg Gunnar
Kvernberg Morten
Jørgensen Stig
Lohn Halvard
Kellerblock Sandi
Amundsen Frode
Sivertsgård Rune
Røste Kjell André
8 / 41 / 0 / 0
8 / 42 / 0 / 0
8 / 43 / 0 / 0
8 / 44 / 0 / 0
8 / 45 / 0 / 0
8 / 46 / 0 / 0
8 / 47 / 0 / 0
8 / 48 / 0 / 0
8 / 49 / 0 / 0
8 / 50 / 0 / 0
8 / 51 / 0 / 0
8 / 52 / 0 / 0
8 / 53 / 0 / 0
8 / 54 / 0 / 0
8 / 55 / 0 / 0
8 / 56 / 0 / 0
8 / 57 / 0 / 0
8 / 58 / 0 / 0
8 / 59 / 0 / 0
8 / 60 / 0 / 0
8 / 61 / 0 / 0
8 / 62 / 0 / 0
8 / 63 / 0 / 0
1 888
3
3
1 413
487
1 560
386
269
2 993
2 665
2 622
3 240
3 032
2 980
3 045
2 791
2 691
3 123
2 577
3
2 392
3 191
487
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
581 000
1 000
1 000
435 000
150 000
480 000
119 000
83 000
921 000
820 000
807 000
997 000
933 000
917 000
937 000
859 000
828 000
961 000
793 000
1 000
736 000
982 000
150 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
581 000
1 000
1 000
435 000
150 000
480 000
119 000
83 000
921 000
820 000
807 000
997 000
933 000
917 000
937 000
859 000
828 000
961 000
793 000
1 000
736 000
982 000
150 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
Side 7
Adresse
Tomt Nr 15
Tomt Nr. 16
Tomt Nr. 14
Tillegg Til Gnr 8 Bnr 24
Tillegg Til Gnr 8 Bnr 12
Tillegg Til Gnr 8 Bnr 17
Sandkjernan
Harborg
Grønlivollen
Skogly
Borgtun
Haugly
Rabben
Klettlia
Åsero
Grøntrøhaugen
Rugldal (bergan)
Rugldalen Søndre
Rugldal Søndre
Svebakken
Rugldal
Tjønnstuggu
Bjørkly
Egga
Tjønnstuggu
Berjeegga
Svarttjønnbu
Eierrepresentant
Røste Kjell André
Wasmuth Stein
Røste Annar
Gulbrandsen Anne-Sofie
Tellugen Rigmor Dybdahl
Romslo Nils Inge
Sandkjernan Rune
Harborg Kirsten
Garmager Alf
Helstrøm Angela Næsgård
Jacobsen Unni Harborg
Haugen Harald
Rytter Sonja
Eriksen Kari Lund
Braathen Anne-Karin
Wiggen Gunn
Sandnes Anders
Ryen Anne Grethe
Erlien Viggo
Røskaft Bjørn
Evenmo Eva
Haave Trude Sofie
Dahl Halvor
Aune Arnfinn
Berntzen Per Erik
Ingels Grethe
Holtan Grete
Breen Stig Erik
Bergan Hytteomr. Tomt Thomassen John
1.
Bergan Hytteomr. Tomt Mandahl Ragnhild M
2.
Bergan Hytteområde
Jensen Erna
Tomt 3.
Eiendom
8 / 63 / 0 / 0
8 / 64 / 0 / 0
8 / 65 / 0 / 0
8 / 66 / 0 / 0
8 / 67 / 0 / 0
8 / 68 / 0 / 0
9/1/0/0
9/2/0/0
9/3/0/0
9/4/0/0
9/5/0/0
9/6/0/0
9/7/0/0
9/8/0/0
9/9/0/0
9 / 10 / 0 / 0
10 / 1 / 0 / 0
10 / 2 / 0 / 0
10 / 3 / 0 / 0
10 / 3 / 1 / 0
10 / 5 / 0 / 0
10 / 7 / 0 / 0
10 / 8 / 0 / 0
10 / 10 / 0 / 0
10 / 11 / 0 / 0
10 / 12 / 0 / 0
10 / 13 / 0 / 0
10 / 14 / 0 / 0
10 / 15 / 0 / 0
Skattenivå
Takst
150 000 100% Grunnlag
150 000 Promillesats
3,25‰
1 162 000 100%
1 162 000 3,25‰
572 000 100%
572 000 3,25‰
128 000 100%
128 000 3,25‰
78 000 100%
78 000 3,25‰
81 000 100%
81 000 3,25‰
688 000 100%
688 000 3,25‰
1 058 000 100%
1 058 000 3,25‰
664 000 100%
664 000 3,25‰
794 000 100%
794 000 3,25‰
518 000 100%
518 000 3,25‰
373 000 100%
373 000 3,25‰
231 000 100%
231 000 3,25‰
418 000 100%
418 000 3,25‰
822 000 100%
822 000 3,25‰
194 000 100%
194 000 3,25‰
583 000 100%
583 000 3,25‰
694 000 100%
694 000 3,25‰
492 000 100%
492 000 3,25‰
643 000 100%
643 000 3,25‰
579 000 100%
579 000 3,25‰
578 000 100%
578 000 3,25‰
555 000 100%
555 000 3,25‰
601 000 100%
601 000 3,25‰
643 000 100%
643 000 3,25‰
893 000 100%
893 000 3,25‰
364 000 100%
364 000 3,25‰
438 000 100%
438 000 3,25‰
469 000 100%
469 000 3,25‰
Skatt
487
3 776
1 859
416
253
263
2 236
3 438
2 158
2 580
1 683
1 212
750
1 358
2 671
630
1 894
2 255
1 599
2 089
1 881
1 878
1 803
1 953
2 089
2 902
1 183
1 423
1 524
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
10 / 16 / 0 / 0
362 000 100%
362 000 3,25‰
1 176
Ingen
10 / 17 / 0 / 0
335 000 100%
335 000 3,25‰
1 088
Ingen
Side 8
Adresse
Rugeldalen Søndre
H.Felt T.1
Rugeldalen Søndre
H.Felt T.2
Rugeldalen Søndre
H.Felt T. 3
Rugeldalen Søndre
H.Felt T.14
Tomt Nr. 7
Rugldal Søndre
Tavla
Sandbakken
Rabben
Dahlheim
Glåmstuggu
Litjtjønnbakken
Moen
Moen
Kosebu
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Eierrepresentant
Eiendom
Borgos Anne Siri
Hauan Ketil Røskaft
10 / 18 / 0 / 0
10 / 19 / 0 / 0
401 000 100%
495 000 100%
401 000 3,25‰
495 000 3,25‰
1 303
1 608
Ingen
Ingen
Sparebanken Hedmark
10 / 20 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
Haanshuus Idun
10 / 21 / 0 / 0
551 000 100%
551 000 3,25‰
1 790
Ingen
Digre Bodil Lisbet
10 / 22 / 0 / 0
744 000 100%
744 000 3,25‰
2 418
Ingen
Tangen Gjertrud Hermo
Aune Solveig
Hidle Kari
Eiken Liv Torild Bjørgen
Osmundnes Randi
Oldervoll Tore
Torp Stein Børre
Haanshuus Atle Egil
Trøen Tonje Løseth
Tangen Aina Hermo
Røste Ann-mari
Haugen Sofie
Røskaft Magne
Wivelstad Dag Arne
Svendsen Leif Heitmann
Vestad Ingeborg
Hegglund Sissel Magnussen
Caplan Anita
Wivelstad Else
Vintervoll Trond
Wivelstad Anders
Helland Vibece Hjelen
Haugen Jan Magne
Rønning Arne
10 / 23 / 0 / 0
10 / 24 / 0 / 0
10 / 25 / 0 / 0
10 / 26 / 0 / 0
10 / 27 / 0 / 0
10 / 28 / 0 / 0
10 / 30 / 0 / 0
10 / 31 / 0 / 0
10 / 32 / 0 / 0
10 / 33 / 0 / 0
10 / 34 / 0 / 0
10 / 35 / 0 / 0
10 / 36 / 0 / 0
11 / 1 / 0 / 0
11 / 2 / 0 / 0
11 / 3 / 0 / 0
11 / 4 / 0 / 0
11 / 5 / 0 / 0
11 / 6 / 0 / 0
11 / 7 / 0 / 0
11 / 8 / 0 / 0
12 / 1 / 0 / 0
12 / 2 / 0 / 0
12 / 4 / 0 / 0
3 591
848
2 041
3 591
3 422
2 600
1 800
195
4 390
0
3
3
3
559
594
1 001
731
1 319
1 209
6
2 405
2 447
1 423
2 814
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 105 000
261 000
628 000
1 105 000
1 053 000
800 000
554 000
60 000
1 351 000
0
1 000
1 000
1 000
172 000
183 000
308 000
225 000
406 000
372 000
2 000
740 000
753 000
438 000
866 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 105 000
261 000
628 000
1 105 000
1 053 000
800 000
554 000
60 000
1 351 000
0
1 000
1 000
1 000
172 000
183 000
308 000
225 000
406 000
372 000
2 000
740 000
753 000
438 000
866 000
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 9
Adresse
Eierrepresentant
Bekketun
Kåken
Gylland Arvid Olav
12 / 5 / 0 / 0
Bang Guttorm
12 / 6 / 0 / 0
Nilsen Sigurd Barthold
12 / 7 / 0 / 0
Hansen Einar Åge
12 / 8 / 0 / 0
Mogård Vainy Nilsen
12 / 9 / 0 / 0
Lian Bjørn Fritz
12 / 10 / 0 / 0
Haugen Sofie
13 / 1 / 0 / 0
Sunde Arve
13 / 2 / 0 / 0
Schei Gunnar
13 / 3 / 0 / 0
Grimsmo Kristian
13 / 5 / 0 / 0
Tollan Gunnar
13 / 6 / 0 / 0
Garmager Kirstin L
13 / 8 / 0 / 0
Holdbakk Håvard
13 / 10 / 0 / 0
Opheim Bente Elisabeth Foss 13 / 11 / 0 / 0
Gunleiksrud Torgeir
13 / 12 / 0 / 0
Wavold Tore
13 / 13 / 0 / 0
Eiva-safex As
13 / 14 / 0 / 0
Lundager Stig Gunnar
13 / 15 / 0 / 0
Bækken Anne Helene
13 / 16 / 0 / 0
Cohen Ellen Hanne
13 / 18 / 0 / 0
Ofstad Jørund Handå
13 / 19 / 0 / 0
Årlie Terje
13 / 20 / 0 / 0
Tapper Jan Kaare
13 / 21 / 0 / 0
Østerlie Otto
13 / 22 / 0 / 0
Toresen Kjetil
13 / 23 / 0 / 0
Trondsen Karin Album
13 / 24 / 0 / 0
Krangsaas Bjørn
13 / 25 / 0 / 0
Grostad Johan
13 / 26 / 0 / 0
Aaker Randi Hvidsten
13 / 27 / 0 / 0
Johnsen Sidsel Storløs
13 / 28 / 0 / 0
Olsen Øystein
13 / 29 / 0 / 0
Krangsaas Bjørn
13 / 30 / 0 / 0
Gaukbakken
Kojen
Nordlotten
Pynten
Thønnbu
Stranden
Tjønnstuggu
Strandstuggu
Rugelbu
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Midttjønna Hytte
Mittjønna Mytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Mittjønna Hytteo
Midttjønna Hytte
Midttjønna Hytte
Midttjønna Hytte
Eiendom
Takst
527 000
315 000
621 000
667 000
1 000
835 000
187 000
600 000
320 000
393 000
493 000
519 000
587 000
930 000
338 000
711 000
721 000
472 000
702 000
702 000
644 000
507 000
510 000
676 000
351 000
766 000
389 000
712 000
958 000
560 000
780 000
300 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
527 000
315 000
621 000
667 000
1 000
835 000
187 000
600 000
320 000
393 000
493 000
519 000
587 000
930 000
338 000
711 000
721 000
472 000
702 000
702 000
644 000
507 000
510 000
676 000
351 000
766 000
389 000
712 000
958 000
560 000
780 000
300 000
Skatt
Fritak
1 712
1 023
2 018
2 167
3
2 713
607
1 950
1 040
1 277
1 602
1 686
1 907
3 022
1 098
2 310
2 343
1 534
2 281
2 281
2 093
1 647
1 657
2 197
1 140
2 489
1 264
2 314
3 113
1 820
2 535
975
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 10
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Mittjønna Tomt Nr. 20
Jamtplassen
1
Litlvollen
Lillevolden
Lillevoldsletta
Maristuggu
Venabo
Koian
Bjørkheim
Torptrøa
Gruben
Gruben
Harborg Veitomt
Kvilro
Borgstua
Bjørklund
Harbu
Solbakken
Revbakken
Kvernmo Sivert
Krogh-albertsen Geir
Langen Astrid Petra
Eidsæther Liv Bergljot
Bjørnstad Mary I Krogh
Stentrø Inger Johanne
Melhus Else Marie
Eriksen Håkon
Cappelen Christian
Eidsmo Berit Johanne
Rohde Vincent Torp
Harsjøen Leif Sigmund
Knutsen Rolf
Digernes Marianne
Mjelva Erling
By Jon Harald
Sødahl Birger
Wikdahl Odd Edmund
Viken Arne
Johnsen Britt Reidun S
Løkken Linda Therese
Jansson Else K Jensvold
Sandnes Jostein
Løkken John Inge
Stene Gunnlaug Nyhus
Coop Røros Sa
Ødegård Eli Turid
Sandnes Ulf
Voldsund Terje Mandor
Røragen Inger Johanne
Jensvold Hilde
Tande Lena B M E
13 / 32 / 0 / 0
13 / 33 / 0 / 0
14 / 1 / 0 / 0
14 / 1 / 0 / 0
14 / 2 / 0 / 0
14 / 5 / 0 / 0
14 / 6 / 0 / 0
14 / 7 / 0 / 0
15 / 1 / 0 / 0
15 / 2 / 0 / 0
15 / 3 / 0 / 0
16 / 1 / 0 / 0
16 / 2 / 0 / 0
16 / 3 / 0 / 0
16 / 4 / 0 / 0
16 / 5 / 0 / 0
16 / 6 / 0 / 0
16 / 7 / 0 / 0
16 / 8 / 0 / 0
16 / 9 / 0 / 0
16 / 10 / 0 / 0
17 / 1 / 0 / 0
17 / 2 / 0 / 0
17 / 3 / 0 / 0
17 / 4 / 0 / 0
17 / 5 / 0 / 0
17 / 6 / 0 / 0
17 / 7 / 0 / 0
17 / 8 / 0 / 0
17 / 9 / 0 / 0
17 / 10 / 0 / 0
17 / 11 / 0 / 0
1 000
614 000
347 000
347 000
327 000
373 000
424 000
768 000
784 000
823 000
649 000
1 192 000
652 000
267 000
510 000
182 000
527 000
275 000
264 000
357 000
1 136 000
336 000
500 000
352 000
657 000
1 168 000
419 000
491 000
519 000
560 000
1 044 000
418 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jensvold
Jensvold
Lerdalen
Sandmo
Almåstrøa
Bakkely
Solsletta
Jensvoll Skoleto
Glomstad
Solheim
Sjurshaugen
1 000
614 000
347 000
347 000
327 000
373 000
424 000
768 000
784 000
823 000
649 000
1 192 000
652 000
267 000
510 000
182 000
527 000
275 000
264 000
357 000
1 136 000
336 000
500 000
352 000
657 000
1 168 000
419 000
491 000
519 000
560 000
1 044 000
418 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3
1 995
1 127
1 127
1 062
1 212
1 378
2 496
2 548
2 674
2 109
3 874
2 119
867
1 657
591
1 712
893
858
1 160
3 692
1 092
1 625
1 144
2 135
6 424
1 361
1 595
1 686
1 820
3 393
1 358
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 11
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Rabben
Fredly
Tussevangen
Tussebo
Heimen
Kløverbu
Egga
Olastuggu
Knutstuggu
Johnsbu
Hovind Knut Arne
Sorken Kjetil Prytz
Nordseth Siri
Dragsten Bente Margrete
Jensvold Klaus
Jansson Else K Jensvold
Ødegård Eli Turid
Kobberrød Tormod Ernst
Sæbø Tore Nilsen
Midtlyng John Olav
Antonsen Bjørn
Angell Fredrik
Gyløien Solveig
Klemmetvoll Arvid E
Aasjord Ellinor
Myrland Kjell Arne
Veisetaune Paul
Moum Jan
Løvseth Turid
Gladsø Yngvar
Naastad Nils Edward
Almås Mai Iren
Almås Tone
Voll Sturla
Almåsvold Marit
Hammersmark Frode
Sjøvold Borghild
Grande Sissel Mona
Ryen Tanja Sofie
Kurås Sonja
Strickert Geir Henning
Mortensen Grethe
17 / 12 / 0 / 0
17 / 13 / 0 / 0
17 / 14 / 0 / 0
17 / 15 / 0 / 0
17 / 16 / 0 / 0
17 / 17 / 0 / 0
17 / 18 / 0 / 0
17 / 19 / 0 / 0
17 / 20 / 0 / 0
17 / 23 / 0 / 0
17 / 24 / 0 / 0
17 / 25 / 0 / 0
17 / 26 / 0 / 0
17 / 27 / 0 / 0
17 / 28 / 0 / 0
17 / 29 / 0 / 0
17 / 30 / 0 / 0
17 / 31 / 0 / 0
17 / 32 / 0 / 0
17 / 33 / 0 / 0
17 / 34 / 0 / 0
17 / 35 / 0 / 0
17 / 36 / 0 / 0
17 / 37 / 0 / 0
18 / 1 / 0 / 0
18 / 2 / 0 / 0
18 / 4 / 0 / 0
18 / 5 / 0 / 0
18 / 6 / 0 / 0
18 / 8 / 0 / 0
18 / 9 / 0 / 0
18 / 10 / 0 / 0
609 000
570 000
150 000
423 000
773 000
291 000
60 000
499 000
499 000
937 000
253 000
541 000
709 000
802 000
881 000
794 000
687 000
741 000
573 000
0
916 000
0
627 000
933 000
989 000
498 000
532 000
303 000
802 000
880 000
275 000
1 266 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
Almåsvolden
Vollberget 5
Jensøien
Voldbakken
Vollberget 15
Utthaug
Vollberget 4
Glåmset
609 000
570 000
150 000
423 000
773 000
291 000
60 000
499 000
499 000
937 000
253 000
541 000
709 000
802 000
881 000
794 000
687 000
741 000
573 000
0
916 000
0
627 000
933 000
989 000
498 000
532 000
303 000
802 000
880 000
275 000
1 266 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 979
1 852
487
1 374
2 512
945
195
1 621
1 621
3 045
822
1 758
2 304
2 606
2 863
2 580
2 232
2 408
1 862
0
2 977
0
2 037
3 032
3 214
1 618
1 729
984
2 606
2 860
893
4 114
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 12
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Tufte
Vollberget 1
Fossheim
Hemstad
Vollberget 16
Vollberget 8
Elvetun
Bjørkly
Badstua
Vollberget 6
Vollberget 9
Vollberget 11
Solbråten
Vollberget 17
Vollberget 14
Vollberget 31
Vollberget 33
Vollberget 28
Vollberget 34
Vollberget 35
Vollberget 32
Vollberget 21
Vollberget 19
Vollberget 30
Klepphaugen
Vollberget 36
Vollberget 38
Vollberget 22
Vollberget 10
Hemstad I
Vollberget 44
Vollberget 46
Sandnes Steinar
Høyem Nina Liadal
Kulset Stig
Odden Steinar
Rambraut Silje Prytz
Røros Harald
Kristiansen Mona
Danielsen Runar
Nicolaysen Thomas
Tamnes Stig
Sjøvold Torbjørg
Sandnes Ole T
Solvang Olav
Barø Elisabeth F
Aasen Trond
Prytz Liv Pauline
Sandnes Arne
Kulset Aslaug
Sandnes Alv
Goodwine Lester Anthony
Sandkjernan Frode
Smemo Helge
Vestengen Lars Birger
Odden Randi
Grytbakk Solbjørg B
Lein Åge
Martin Wenche Eidjord
Kurås Odd
Røros Ola Atle
Odden Steinar
Øverhaug Arne Birger
Sorken Espen Prytz
18 / 11 / 0 / 0
18 / 12 / 0 / 0
18 / 13 / 0 / 0
18 / 14 / 0 / 0
18 / 15 / 0 / 0
18 / 19 / 0 / 0
18 / 21 / 0 / 0
18 / 22 / 0 / 0
18 / 23 / 0 / 0
18 / 24 / 0 / 0
18 / 28 / 0 / 0
18 / 29 / 0 / 0
18 / 31 / 0 / 0
18 / 35 / 0 / 0
18 / 36 / 0 / 0
18 / 37 / 0 / 0
18 / 38 / 0 / 0
18 / 40 / 0 / 0
18 / 41 / 0 / 0
18 / 42 / 0 / 0
18 / 43 / 0 / 0
18 / 44 / 0 / 0
18 / 47 / 0 / 0
18 / 51 / 0 / 0
18 / 52 / 0 / 0
18 / 53 / 0 / 0
18 / 54 / 0 / 0
18 / 55 / 0 / 0
18 / 56 / 0 / 0
18 / 58 / 0 / 0
18 / 59 / 0 / 0
18 / 60 / 0 / 0
845 000
1 057 000
466 000
572 000
555 000
1 020 000
363 000
558 000
258 000
1 110 000
687 000
667 000
620 000
667 000
645 000
603 000
705 000
640 000
629 000
1 019 000
706 000
761 000
461 000
603 000
311 000
625 000
661 000
822 000
752 000
8 000
787 000
602 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
845 000
1 057 000
466 000
572 000
555 000
1 020 000
363 000
558 000
258 000
1 110 000
687 000
667 000
620 000
667 000
645 000
603 000
705 000
640 000
629 000
1 019 000
706 000
761 000
461 000
603 000
311 000
625 000
661 000
822 000
752 000
8 000
787 000
602 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 746
3 435
1 514
1 859
1 803
3 315
1 179
1 813
838
3 607
2 232
2 167
2 015
2 167
2 096
1 959
2 291
2 080
2 044
3 311
2 294
2 473
1 498
1 959
1 010
2 031
2 148
2 671
2 444
26
2 557
1 956
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 13
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Vollberget 48
Vollberget 50
Vollberget 52
Vollberget 54
Vollberget 55
Parsell H 5
Vollberget 51
Vollberget 49
Vollberget 47
Vollberget 45
Vollberget 42
Vollberget 43
Vollberget 41
Vollberget 39
Vollberget 7
Tilleggstomt
Vollberget 58
Gammelveien 3
Gammelveien 1
Vollberget 90
Tomt N 2 Vollber
Vollberget 80
Vollberget 78
Vollberget 61
Vollberget 67
Vollberget 59
Vollberget 71
Vollberget 60
Tomt J 1 Vollberget
Vollberget 72
Vollberget 75
Vollberget 63
Lien Emil
Prytz Inger Elisabeth
Solvåg Arild
Engzelius Roald
Ophus Rolf
Borgos Kari
Bendixvold Rune
Kirkhus Jo Inge
Klemmetvoll Kåre
Sjøvold Bjarne
Klokkervold Rolf
Sæther Toril Kathrin
Brattås Dagfinn
Moholt Vidar
Vestengen Arnfinn
Vestengen Arnfinn
Gullikstad Lene Kathrine
Buseth Kjetil
Sandnes Eli
Jackson Merete Marstrand
Jackson Merete Marstrand
Sandnes Åse
Nilsgård Arnstein
Odden Lisbet
Bekkos Frode
Nergaard Karin Tone
Nikolaisen Per Henry
Sandnes Håvard
Gullikstad Lene Kathrine
Moe Laila Iren
Sandnes Aud
Hagaseth Bjørn Lehnart
18 / 61 / 0 / 0
18 / 62 / 0 / 0
18 / 63 / 0 / 0
18 / 64 / 0 / 0
18 / 66 / 0 / 0
18 / 67 / 0 / 0
18 / 68 / 0 / 0
18 / 69 / 0 / 0
18 / 70 / 0 / 0
18 / 71 / 0 / 0
18 / 72 / 0 / 0
18 / 73 / 0 / 0
18 / 74 / 0 / 0
18 / 75 / 0 / 0
18 / 78 / 0 / 0
18 / 85 / 0 / 0
18 / 87 / 0 / 0
18 / 88 / 0 / 0
18 / 89 / 0 / 0
18 / 90 / 0 / 0
18 / 91 / 0 / 0
18 / 94 / 0 / 0
18 / 95 / 0 / 0
18 / 96 / 0 / 0
18 / 97 / 0 / 0
18 / 98 / 0 / 0
18 / 99 / 0 / 0
18 / 100 / 0 / 0
18 / 106 / 0 / 0
18 / 108 / 0 / 0
18 / 112 / 0 / 0
18 / 115 / 0 / 0
724 000
662 000
666 000
704 000
525 000
23 000
792 000
648 000
647 000
810 000
650 000
753 000
622 000
904 000
958 000
4 000
736 000
689 000
640 000
1 070 000
0
659 000
993 000
676 000
659 000
719 000
664 000
762 000
75 000
467 000
420 000
839 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
724 000
662 000
666 000
704 000
525 000
23 000
792 000
648 000
647 000
810 000
650 000
753 000
622 000
904 000
958 000
4 000
736 000
689 000
640 000
1 070 000
0
659 000
993 000
676 000
659 000
719 000
664 000
762 000
75 000
467 000
420 000
839 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 353
2 151
2 164
2 288
1 706
74
2 574
2 106
2 102
2 632
2 112
2 447
2 021
2 938
3 113
13
2 392
2 239
2 080
3 477
0
2 141
3 227
2 197
2 141
2 336
2 158
2 476
243
1 517
1 365
2 726
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 14
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kuråsen
Kuråsen
Kuråsen
Kuråsen
Kuråsen
Kuråsen (flaten)
Tomt D 3 Kuråsen
Kuråsfossen
Kuråsfallene V
Rossabø
Bratthaugen 1
Kuråsbakken
Stormolindalen
Gammelveien 9
Kuråsbakken
Gammelveien 15
Gammelveien 5
Åsvang
Rud
Gammelveien 7
Aurli
Trøa
Kvila
Trøa Ii
Perstuggu
Fosseblikk
Kårstua
Lunheim
Solglimt
Fjelly
Kuraasfossen Ii
Knausen
Fremming John
Granøien Lars Olav
Kuraas Stein Ove
Brynhildsvold Ola A
Klemmetvoll Heidi Mølmann
Fjerdingen Kjell Magnar
Haugen Torstein
Røros Elektrisitetsverk As
Røros Elektrisitetsverk As
Gerber Kristine
Marstrand Baard Iver
Ianssen Thorvald
Klemmetvoll Heidi Mølmann
Lein Knut H.
Folde Dan
Johnsen John
Brynhildsvold Eva
Harborg Trond
Rian Edvin
Tamnes Agnes
Nygård Dagfinn Kåre
Furuholmen Christine
Helåsaunet Line
Furuholmen Christine
Espeland Anne
Hansen Arnstein
Rugeldal Håvard
Trønnes Rolv Gunnar
Haugvold Jenny Marianne
Bones Wenche Fjerdingen
Røros Elektrisitetsverk As
Henmo, Anne Louise
19 / 1 / 0 / 0
19 / 2 / 0 / 0
19 / 4 / 0 / 0
19 / 6 / 0 / 0
19 / 7 / 0 / 0
19 / 8 / 0 / 0
19 / 8 / 5 / 0
19 / 10 / 0 / 0
19 / 12 / 0 / 0
19 / 16 / 0 / 0
19 / 17 / 0 / 0
19 / 18 / 0 / 0
19 / 19 / 0 / 0
19 / 21 / 0 / 0
19 / 22 / 0 / 0
19 / 23 / 0 / 0
19 / 24 / 0 / 0
19 / 26 / 0 / 0
19 / 27 / 0 / 0
19 / 28 / 0 / 0
19 / 29 / 0 / 0
19 / 30 / 0 / 0
19 / 32 / 0 / 0
19 / 35 / 0 / 0
19 / 36 / 0 / 0
19 / 39 / 0 / 0
19 / 40 / 0 / 0
19 / 41 / 0 / 0
19 / 43 / 0 / 0
19 / 44 / 0 / 0
19 / 46 / 0 / 0
19 / 47 / 0 / 0
1 082 000
790 000
755 000
848 000
913 000
1 258 000
623 000
252 000
433 000
263 000
1 237 000
807 000
203 000
952 000
978 000
1 131 000
396 000
417 000
731 000
695 000
482 000
468 000
344 000
0
1 038 000
514 000
1 165 000
382 000
795 000
704 000
52 000
325 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 082 000
790 000
755 000
848 000
913 000
1 258 000
623 000
252 000
433 000
263 000
1 237 000
807 000
203 000
952 000
978 000
1 131 000
396 000
417 000
731 000
695 000
482 000
468 000
344 000
0
1 038 000
514 000
1 165 000
382 000
795 000
704 000
52 000
325 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 516
2 567
2 453
2 756
2 967
4 088
2 024
819
2 381
854
4 020
2 622
659
3 094
3 178
3 675
1 287
1 355
2 375
2 258
1 566
1 521
1 118
0
3 373
1 670
3 786
1 241
2 583
2 288
169
1 056
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 15
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Stenhaugen
Skogly
Glåmstuggu
Åsly
Olabu
Gusthus
Kosebu
Kuråsfallene 14
Kuråsfallene 15
Gry
Bjørklund
Osgløtt
Damvokterbolig
Solli Tor Johan
Gløtheim Inger
Haugrønning Steinar
Vaagen Bjørn
Moslett Ingrid
Gustafsson Ove
Galåen Else-marie S
Røros Elektrisitetsverk As
Røros Elektrisitetsverk As
Tørresvold Dag Inge
Mortensen Hans Knoff
Folde Gerd Vaagen
Glommen Og Laagens
Bruksei
Glommen Og Laagens
Bruksei
Valstad Bjørn Otto
Ottesen Sidsel Tambs-l
Tambs-Lyche Jan Erik
Nakstad Kjell
Sætereng Brit Karin
Harborg Arne
Sundt Johannes
Storli Britt Irene
Viken Mali Langli
Wang Marthe
Jersin, Erik
Nilsgård Lars
Foss Bente
Nordmark Knut Andreas
Thyholt Stig
Trønnes Svein
Bendixvold Knut
19 / 50 / 0 / 0
19 / 51 / 0 / 0
19 / 52 / 0 / 0
19 / 53 / 0 / 0
19 / 54 / 0 / 0
19 / 55 / 0 / 0
19 / 56 / 0 / 0
19 / 57 / 0 / 0
19 / 58 / 0 / 0
19 / 60 / 0 / 0
19 / 61 / 0 / 0
19 / 62 / 0 / 0
19 / 63 / 0 / 0
Aursundregulerin
Bjørne-Bitt
70
70
Åkerbakken
Heidebu
Kårvollen
Gammelveien 13
Gammelveien 11
Molingbu
Lykkebo
Glåmbu
Stenhaug
Furuhøgda
Kleppstuggu
Tussebo
Stoferhaugen
Fjellknausen
19 / 64 / 0 / 0
19 / 66 / 0 / 0
19 / 70 / 0 / 1
19 / 70 / 0 / 2
19 / 72 / 0 / 0
19 / 73 / 0 / 0
19 / 77 / 0 / 0
19 / 79 / 0 / 0
19 / 80 / 0 / 0
19 / 81 / 0 / 0
19 / 83 / 0 / 0
19 / 84 / 0 / 0
19 / 85 / 0 / 0
19 / 86 / 0 / 0
19 / 87 / 0 / 0
19 / 88 / 0 / 0
19 / 89 / 0 / 0
19 / 90 / 0 / 0
Takst
608 000
523 000
296 000
254 000
211 000
539 000
532 000
179 954 000
50 279 000
1 257 000
761 000
588 000
1 082 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 976
1 699
962
825
685
1 751
1 729
989 747
276 534
4 085
2 473
1 911
3 516
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
184 000 3,25‰
598
Ingen
4 130
2 288
2 288
2 414
1 615
1 218
2 720
2 349
1 339
1 524
1 140
1 644
1 124
620
1 742
1 043
1 920
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
184 000 100%
1 271 000
704 000
704 000
743 000
497 000
375 000
837 000
723 000
412 000
469 000
351 000
506 000
346 000
191 000
536 000
321 000
591 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
608 000
523 000
296 000
254 000
211 000
539 000
532 000
179 954 000
50 279 000
1 257 000
761 000
588 000
1 082 000
1 271 000
704 000
704 000
743 000
497 000
375 000
837 000
723 000
412 000
469 000
351 000
506 000
346 000
191 000
536 000
321 000
591 000
Skatt
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 16
Adresse
Fjellknausen
Solbaken I
Gry Ii
Glåmbu
Skirstadbakken
Fosseblikk Ii
Utsikten
Autoly
Glåmbu Ii
Kuråsbakken
Veigrunn Til 19/11
Feste Nr. 3
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
1290
60
2
Eierrepresentant
Bendixvold Knut
Brynhildsvold Eva
Tørresvold Dag Inge
Aune Solrun Anni
Klemmetvoll Leif M
Rondan Brit H V
Skjønhals Terje
Brynhildsvold Ola A
Fjerdingen Kjell Magnar
Fjerdingen Terje
Fjerdingen Frode
Myklebost Arne
Folde Gerd Vaagen
Ohrø Per
Rondan Brit H V
Mølmann Helge
Sandnes Vegard
Tørresvold Dag Inge
Rondan Brit H V
Johansen Anne
Mikalsen Jan Petter
Johannessen Bjørn Inge
Johansen, Per Åge
Svinning Torgeir
Nøst, Geir
Nissen Grete
Sand Anna Maria
Kierulf Berit
Reiten Kari
Krogstad Roar
Haugen Torstein
Brynhildsvold Ola A
Borregaard Ind. Ltd Norge
Eiendom
19 / 90 / 0 / 0
19 / 91 / 0 / 0
19 / 94 / 0 / 0
19 / 96 / 0 / 0
19 / 97 / 0 / 0
19 / 99 / 0 / 0
19 / 100 / 0 / 0
19 / 101 / 0 / 0
19 / 102 / 0 / 0
19 / 106 / 0 / 0
19 / 107 / 0 / 0
19 / 108 / 0 / 0
19 / 109 / 0 / 0
19 / 110 / 0 / 0
19 / 111 / 0 / 0
19 / 112 / 0 / 0
19 / 113 / 0 / 0
19 / 114 / 0 / 0
19 / 115 / 0 / 0
19 / 116 / 0 / 0
19 / 118 / 0 / 0
19 / 119 / 0 / 0
19 / 120 / 0 / 0
19 / 121 / 0 / 0
19 / 122 / 0 / 0
19 / 123 / 0 / 0
19 / 124 / 0 / 0
19 / 125 / 0 / 0
19 / 126 / 0 / 0
19 / 127 / 0 / 0
19 / 129 / 0 / 0
19 / 131 / 0 / 0
19 / 5001 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
591 000 100% Grunnlag
591 000 Promillesats
3,25‰
1 920
14 000 100%
14 000 3,25‰
45
113 000 100%
113 000 3,25‰
367
525 000 100%
525 000 3,25‰
1 706
574 000 100%
574 000 3,25‰
1 865
145 000 100%
145 000 3,25‰
471
389 000 100%
389 000 3,25‰
1 264
676 000 100%
676 000 5,5‰
3 718
20 000 100%
20 000 3,25‰
65
699 000 100%
699 000 3,25‰
2 271
662 000 100%
662 000 3,25‰
2 151
1 000 000 100%
1 000 000 3,25‰
3 250
0 100%
0 3,25‰
0
665 000 100%
665 000 3,25‰
2 161
954 000 100%
954 000 3,25‰
3 100
1 017 000 100%
1 017 000 3,25‰
3 305
658 000 100%
658 000 3,25‰
2 138
69 000 100%
69 000 3,25‰
224
47 000 100%
47 000 3,25‰
152
384 000 100%
384 000 3,25‰
1 248
537 000 100%
537 000 3,25‰
1 745
502 000 100%
502 000 3,25‰
1 631
521 000 100%
521 000 3,25‰
1 693
445 000 100%
445 000 3,25‰
1 446
568 000 100%
568 000 3,25‰
1 846
493 000 100%
493 000 3,25‰
1 602
530 000 100%
530 000 3,25‰
1 722
817 000 100%
817 000 3,25‰
2 655
542 000 100%
542 000 3,25‰
1 761
557 000 100%
557 000 3,25‰
1 810
898 000 100%
898 000 3,25‰
2 918
1 125 000 100%
1 125 000 3,25‰
3 656
3 949 000 100%
3 949 000 5,5‰
21 719
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 17
Skatt
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Aursundreguleringen
Aursundreguleringen
Aursundreguleringen
Aursundreguleringen
2
3
Aursundreguleringen
Rendalen
Aursundreguleringen
2
3
4
5
Aursundreguleringen
Aursundreguleringen
Aursundreguleringen
Borregaard Ind. Ltd Norge
Sarp Kraftstajon As
Oslo Lysverker As
Statkraft Energi As
Glomma Kraftproduksjon As
Glomma Kraftproduksjon As
Glomma Kraftproduksjon As
Lågen Og Øvre Glomma
E-Co Vannkraft As
Eidsiva Vannkraft As
Eidsiva Vannkraft As
Eidsiva Vannkraft As
Eidsiva Vannkraft As
Eidsiva Vannkraft As
Oppland Energi As
Østerdalen Kraftproduksjon
As
Hafslund Produksjon As
Hafslund Produksjon As
Hafslund Produksjon As
Hafslund Produksjon As
Skancke Gerd Helen
Rugeldal Ståle
Langen Asbjørn
Øien Kjellrunn Ingebj
Skjelbred Erik
Engan Eva Synnøve
Vårhus Gerd Synnøve
Langen Ivar Kåre
Langen Ivar Kåre
Lidahl Marte
Eriksen Solvor
19 / 5001 / 0 / 0
19 / 5003 / 0 / 0
19 / 5005 / 0 / 0
19 / 5006 / 0 / 0
19 / 5007 / 0 / 0
19 / 5007 / 0 / 0
19 / 5007 / 0 / 0
19 / 5007 / 1 / 0
19 / 5008 / 0 / 0
19 / 5009 / 0 / 0
19 / 5009 / 0 / 0
19 / 5009 / 0 / 0
19 / 5009 / 0 / 0
19 / 5009 / 0 / 0
19 / 5010 / 0 / 0
19 / 5011 / 0 / 0
4 887 000
4 013 000
14 165 000
1 945 000
2 206 000
2 594 000
749 000
14 165 000
3 508 000
854 000
3 495 000
14 165 000
1 340 000
1 443 000
14 165 000
1 553 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 887 000
4 013 000
14 165 000
1 945 000
2 206 000
2 594 000
749 000
14 165 000
3 508 000
854 000
3 495 000
14 165 000
1 340 000
1 443 000
14 165 000
1 553 000
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
26 878
22 071
77 907
10 697
12 133
14 267
4 119
77 907
19 294
4 697
19 222
77 907
7 370
7 936
77 907
8 541
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
19 / 5012 / 0 / 0
19 / 5012 / 0 / 0
19 / 5012 / 0 / 0
19 / 5012 / 0 / 0
20 / 1 / 0 / 0
20 / 2 / 0 / 0
20 / 3 / 0 / 0
20 / 4 / 0 / 0
20 / 5 / 0 / 0
20 / 6 / 0 / 0
20 / 7 / 0 / 0
20 / 8 / 0 / 0
20 / 8 / 0 / 0
20 / 9 / 0 / 0
20 / 10 / 0 / 0
2 922 000
0
10 316 000
11 482 000
598 000
649 000
1 823 000
366 000
413 000
531 000
667 000
301 000
749 000
330 000
183 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 922 000
0
10 316 000
11 482 000
598 000
649 000
1 823 000
366 000
413 000
531 000
667 000
301 000
749 000
330 000
183 000
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
16 071
0
56 738
63 151
1 943
2 109
5 924
1 189
1 342
1 725
2 167
978
2 434
1 072
594
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
2
3
4
Hafslund
Kroken Nordre
Kroken Nordre
Kroken Nordre
Kroken Nordre(gr
Kroken Nordre
Nyrønning
Skoglund
80
Fredlund
Bakketun
Krokvang
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
Fritak
Side 18
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 002
763
2 973
2 089
1 121
1 534
1 439
2 135
2 099
390
2 375
1 430
2 093
2 860
1 134
1 826
2 791
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
698 000 3,25‰
347 000 3,25‰
562 000 3,25‰
2 268
1 127
1 826
Ingen
Ingen
Ingen
2 359
3 510
2 541
1 413
2 850
1 170
1 355
1 654
1 257
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Robakken
H!gtun
Høgtun
Olakollen
Enerhaugen
Kroken Nordre Hy
Kroken Nordre Hy
Karistua
Randistuggu
Island Grete
Formo Vanja Almåsbro
Prytz Amund
Sand Per Arnt
Sunnset John Gudmund
Berge Turid Sannes
Pettersen Gunnvor
Knudsen Jan Aksel
Kokkvoll Randi Kristine
Sand Walter Osvald
Dahl Astrid Gudrun
Bjørvik Ingrid Langen
Røkke Asbjørn
Nervik Oline Ragna
Franck Erik Arvid
Engesmo Terje
Krogen Eivind, c/o Inge
Hammerstad Krogen
Kroken Odd Dagfinn
Selven Åge Arve
Krogen Eivind, c/o Inge
Hammerstad Krogen
Skog Toril
Selbo Kolbjørn
Skjetlein Gunnveig P
Danielsen Snorre
Eilertsen Stein Herman
Slettahjell Jan Ove
Bjørnstad Oddmund
Frøseth Kari
Hesselberg Bjørn Theodor
Krogen Eivind, c/o Inge
Hammerstad Krogen
20 / 11 / 0 / 0
20 / 13 / 0 / 0
20 / 14 / 0 / 0
20 / 15 / 0 / 0
20 / 16 / 0 / 0
20 / 17 / 0 / 0
20 / 18 / 0 / 0
20 / 19 / 0 / 0
20 / 20 / 0 / 0
20 / 21 / 0 / 0
20 / 22 / 0 / 0
20 / 23 / 0 / 0
20 / 24 / 0 / 0
20 / 25 / 0 / 0
20 / 26 / 0 / 0
20 / 27 / 0 / 0
21 / 1 / 0 / 0
616 000
235 000
915 000
643 000
345 000
472 000
443 000
657 000
646 000
120 000
731 000
440 000
644 000
880 000
349 000
562 000
859 000
21 / 2 / 0 / 0
21 / 4 / 0 / 0
21 / 5 / 0 / 0
698 000 100%
347 000 100%
562 000 100%
Feste Nr. 3
Ingridstuggu
Feste Nr. 4
Feste Nr 1
270
Kroken Søndre
Kroken Søndre
Bjørklya
Bakkero
Røtterli
Glåmgløtt
Glåmstuggu
Bjørkly
Glåmli
Furuly
Kvilut
Glåmbu
Bjørneberg
Einabu
21 / 6 / 0 / 0
21 / 7 / 0 / 0
21 / 8 / 0 / 0
21 / 9 / 0 / 0
21 / 10 / 0 / 0
21 / 11 / 0 / 0
21 / 12 / 0 / 0
21 / 13 / 0 / 0
21 / 14 / 0 / 0
21 / 15 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
726 000
1 080 000
782 000
435 000
877 000
360 000
417 000
509 000
387 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
616 000
235 000
915 000
643 000
345 000
472 000
443 000
657 000
646 000
120 000
731 000
440 000
644 000
880 000
349 000
562 000
859 000
726 000
1 080 000
782 000
435 000
877 000
360 000
417 000
509 000
387 000
1 000
Skatt
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 19
Adresse
Eierrepresentant
Nango Marte
Lyngstad Margido
Gaustad Jostein
Feste Nr. 1
Opheim Kari Drøpping
Rian Ingrid Synnøve
Rian Ingrid Synnøve
Slettahjell Rune Harald
Brennmoen
Fulger Anita Sarr
Sletmoen Nordre
Kristiansen Mona
Bolsiusbakken
Lund Liv Kristine
Bolsiusbakken
Grendstadbakk Asbjørn
Kølmilstuggu
Strømmen Lars
Litjbakken
Møllerop Bjørn
Tonstad
Johansen Roger
Gjærebu
Grouff Ruth
Nesset Jostein Petter
Solem John
Hombornes Berit Elfrida
Slettmoen Hyttefelt Tomt Rønning Kjell Robert
4
Settmoens Hyttefelt T 5 Sunnset Inge
Fjelly
Bang-Larsen Gunnar
Tomt Nr.2 Slettmoen N. Mårnes Arne
Tomt Nr. 3 Slettmoen N. Aune Tore
Tillegg Til Gnr 22 Bnr 7 Møllerop Bjørn
Pustbakken
Krogh Stein
Pustbakken
Rønning Pål
Rønning Paul
Rønning Pål
Guldahl Arne Kristian
Ormhagen
Øren Torgeir
Ormhaugen
Langøien Lars Magne
Glåmos
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
21 / 16 / 0 / 0
21 / 17 / 0 / 0
21 / 18 / 0 / 0
21 / 19 / 0 / 0
21 / 20 / 0 / 0
21 / 21 / 0 / 0
21 / 22 / 0 / 0
22 / 1 / 0 / 0
22 / 2 / 0 / 0
22 / 4 / 0 / 0
22 / 5 / 0 / 0
22 / 6 / 0 / 0
22 / 7 / 0 / 0
22 / 8 / 0 / 0
22 / 9 / 0 / 0
22 / 10 / 0 / 0
22 / 11 / 0 / 0
22 / 12 / 0 / 0
22 / 13 / 0 / 0
397 000
879 000
760 000
449 000
741 000
4 000
1 000
1 013 000
330 000
432 000
429 000
472 000
905 000
394 000
530 000
612 000
498 000
467 000
403 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
397 000
879 000
760 000
449 000
741 000
4 000
1 000
1 013 000
330 000
432 000
429 000
472 000
905 000
394 000
530 000
612 000
498 000
467 000
403 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 290
2 856
2 470
1 459
2 408
13
3
3 292
1 072
1 404
1 394
1 534
2 941
1 280
1 722
1 989
1 618
1 517
1 309
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
22 / 14 / 0 / 0
22 / 15 / 0 / 0
22 / 16 / 0 / 0
22 / 17 / 0 / 0
22 / 18 / 0 / 0
23 / 1 / 0 / 0
23 / 2 / 0 / 0
23 / 4 / 0 / 0
23 / 5 / 0 / 0
23 / 6 / 0 / 0
24 / 1 / 0 / 0
24 / 2 / 0 / 0
650 000
874 000
611 000
509 000
140 000
689 000
153 000
297 000
0
1 000
460 000
747 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
650 000
874 000
611 000
509 000
140 000
689 000
153 000
297 000
0
1 000
460 000
747 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 112
2 840
1 985
1 654
455
2 239
497
965
0
3
1 495
2 427
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 20
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Lunheim
Eiabakken
Rabben
Etableringsdato Mangler
Odden
Glåmstuggu
Ryphaug
Sandmoen
Ormhaugmoen
Blinken
Elistuggu
Lyngbu
Grostuggu
Tur-Bromoen
Gjallarbu
Medalen Hans Chr Grøvan
Ødegård Åge
Eskeland Sissel Hoem
Lundberg Eva
Prytz Hanne Henriette
Ormhaug Kari
Medalen Grethe Ragni
Morken Grethe
Hoem Kirsten
Nygård Lisbeth
Krogstad Nils Peder
Dalsaune Terje
Krogstad Nils Peder
Grønnesby Eli Irene
Kråkmo Øyvind
Øren Astrid
Sivertsen Ingjerd
Sivertsen Ingjerd
Nordang Eirik Magnar
Krogh Knut Joar
Bendiksvold Arne Oddvar
Nyplass Rune
Reimers Steinar
Rønning Jens Kåre
Rønning Cathrine
Bendiksvoll Anders
Lien Mari
Krogh Rolf Medalen
Krogh Knut Joar
Haugen Jostein
Riseth Brit Tove Krogh
Krogh Nina
24 / 4 / 0 / 0
24 / 5 / 0 / 0
24 / 6 / 0 / 0
24 / 7 / 0 / 0
24 / 8 / 0 / 0
24 / 9 / 0 / 0
24 / 11 / 0 / 0
24 / 12 / 0 / 0
24 / 13 / 0 / 0
24 / 14 / 0 / 0
24 / 15 / 0 / 0
24 / 16 / 0 / 0
24 / 18 / 0 / 0
24 / 19 / 0 / 0
24 / 20 / 0 / 0
24 / 22 / 0 / 0
24 / 23 / 0 / 0
24 / 24 / 0 / 0
24 / 25 / 0 / 0
25 / 1 / 0 / 0
25 / 2 / 0 / 0
25 / 3 / 0 / 0
25 / 4 / 0 / 0
25 / 5 / 0 / 0
25 / 6 / 0 / 0
25 / 7 / 0 / 0
25 / 8 / 0 / 0
25 / 11 / 0 / 0
25 / 12 / 0 / 0
25 / 13 / 0 / 0
25 / 14 / 0 / 0
25 / 15 / 0 / 0
404 000
522 000
619 000
950 000
207 000
312 000
475 000
408 000
0
330 000
450 000
552 000
1 000
766 000
418 000
644 000
1 172 000
1 000
1 000
852 000
819 000
734 000
262 000
573 000
0
1 057 000
838 000
339 000
369 000
287 000
1 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bakken Nordre
Bakken Nordre
Glåmtun
Lyngmo
Glåmstuggu
Siesta
Lassebu
Fjøset
Rabben
Orvli
Bakkebo
Orvhaugen
404 000
522 000
619 000
950 000
207 000
312 000
475 000
408 000
0
330 000
450 000
552 000
1 000
766 000
418 000
644 000
1 172 000
1 000
1 000
852 000
819 000
734 000
262 000
573 000
0
1 057 000
838 000
339 000
369 000
287 000
1 000
1 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 313
1 696
2 011
3 087
672
1 014
1 543
1 326
0
1 072
1 462
1 794
3
2 489
1 358
2 093
3 809
3
3
2 769
2 661
2 385
851
1 862
0
3 435
2 723
1 101
1 199
932
3
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 21
Adresse
Bakken Søndre
Bakken Søndre
Nyplasstykket
Årvflathytta
Vårvolden
Vårvolden
Vårvolden
Varvolden
Varvollen Havrebu
Bekketun
Kongens I
Kongens Ii
Grønhaugen
Lillestuvolden
Lillehammer, Ham
Hammeren
Håmmåren
Orvbu
Bjørkly
Furuly
Årvstuggu Ii
Bjørkly
Hildehaugen
Skoglund
Revhaugen
Gullåsen
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Krogh Anette Slåttsveen
Stavik Knut Bernhard
Aune Morten
Moe Lisbeth Hildegunn
Solhus Jan Håvard
Vold Ingunn
Paauw Kari Berglie
Gaustad Gerd-anne
Solhus Henrik
Øren Torgeir
Nyplass Jens Arnfinn
Edwardsen Øystein Edvard
Erlien Even
Ødegård Eva
Kojan Toril Synnøve
Røros Kobberverk As K/Bo
Røros Kobberverk As K/Bo
Erlien Viggo
Gildset Roar
Sorken Gunnar
Gullikstad Harald
Gullikstad Hans Willy
Erlien-Årva Tori
Rockwool As
Jacobsen Ragnar Bjørn
Aune Geir Lasse
Haugen Terje
Kildemo Åse
Viken Håvard
Gundersen Snefrid
Grytbak Per Morten
Grytbak Per Morten
25 / 16 / 0 / 0
25 / 17 / 0 / 0
25 / 18 / 0 / 0
25 / 19 / 0 / 0
26 / 1 / 0 / 0
26 / 2 / 0 / 0
26 / 3 / 0 / 0
26 / 6 / 0 / 0
26 / 7 / 0 / 0
27 / 1 / 0 / 0
27 / 2 / 0 / 0
27 / 4 / 0 / 0
27 / 5 / 0 / 0
27 / 6 / 0 / 0
27 / 7 / 0 / 0
27 / 8 / 0 / 0
27 / 9 / 0 / 0
27 / 11 / 0 / 0
28 / 1 / 0 / 0
30 / 1 / 0 / 0
31 / 1 / 0 / 0
31 / 2 / 0 / 0
31 / 3 / 0 / 0
31 / 4 / 0 / 0
31 / 6 / 0 / 0
31 / 7 / 0 / 0
31 / 9 / 0 / 0
31 / 10 / 0 / 0
31 / 11 / 0 / 0
31 / 12 / 0 / 0
31 / 13 / 0 / 0
31 / 14 / 0 / 0
0
867 000
650 000
583 000
1 186 000
477 000
607 000
647 000
0
379 000
395 000
1 110 000
299 000
435 000
331 000
900 000
4 875 000
0
165 000
832 000
426 000
522 000
498 000
379 000
364 000
222 000
250 000
587 000
555 000
496 000
214 000
2 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
867 000
650 000
583 000
1 186 000
477 000
607 000
647 000
0
379 000
395 000
1 110 000
299 000
435 000
331 000
900 000
4 875 000
0
165 000
832 000
426 000
522 000
498 000
379 000
364 000
222 000
250 000
587 000
555 000
496 000
214 000
2 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
0
2 817
2 112
1 894
3 854
1 550
1 972
2 102
0
1 231
1 283
3 607
971
1 413
1 075
2 925
15 843
0
536
2 704
1 384
1 696
1 618
1 231
1 183
721
812
1 907
1 803
1 612
695
6
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 22
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Lykkebo
Tussebo
Furumoen
Fjell-Ljom
Fjelltun
Thorborgtun
Årvstugu
Rabben
Fjellhug
Lantao
Attåt
Hollum Randi
Flåøyen Marit Stenmo
Granbo Geir Olav
Hansen Ebba Østensjø
Stamnes Unni Strømme
Hagen Borgny
Arnøy Jarle Arnulf
Fagerbekk Leif
Svendsen Jorid Irene
Fanum Kjell Olav
Østensjø Dan
Smedås Hilde Viken
Nilsgård Torgunn
Trondsen Vigdis
Gullikstad Aslaug
Eide Trine
31 / 15 / 0 / 0
31 / 16 / 0 / 0
31 / 17 / 0 / 0
31 / 18 / 0 / 0
31 / 20 / 0 / 0
31 / 21 / 0 / 0
31 / 22 / 0 / 0
31 / 23 / 0 / 0
31 / 24 / 0 / 0
31 / 25 / 0 / 0
31 / 26 / 0 / 0
31 / 28 / 0 / 0
31 / 29 / 0 / 0
31 / 30 / 0 / 0
31 / 31 / 0 / 0
31 / 32 / 0 / 0
512 000
853 000
792 000
529 000
300 000
471 000
649 000
1 048 000
593 000
611 000
816 000
756 000
501 000
699 000
227 000
1 363 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Undlien Atle
31 / 33 / 0 / 0
764 000 100%
764 000 3,25‰
2 483
Ingen
Kristiansen Helge
31 / 34 / 0 / 0
831 000 100%
831 000 3,25‰
2 700
Ingen
31 / 35 / 0 / 0
31 / 36 / 0 / 0
31 / 37 / 0 / 0
31 / 38 / 0 / 0
31 / 39 / 0 / 0
31 / 40 / 0 / 0
31 / 41 / 0 / 0
31 / 42 / 0 / 0
31 / 43 / 0 / 0
31 / 44 / 0 / 0
31 / 45 / 0 / 0
31 / 46 / 0 / 0
817 000
895 000
842 000
773 000
909 000
903 000
781 000
1 000
697 000
747 000
716 000
743 000
817 000
895 000
842 000
773 000
909 000
903 000
781 000
1 000
697 000
747 000
716 000
743 000
2 655
2 908
2 736
2 512
2 954
2 934
2 538
3
2 265
2 427
2 327
2 414
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Tomt Nr 3 Orvos
Hyttefeldt
Tomt Nr 4 Orva
Hyttefeldt
Tomt Nr 5 Orva
Hyttefeldt
Storvik Kåre Idar
Tomt 12 Orva Hyttefeldt Ugland Arnstein
Tomt Nr 7, Orve Hyttefelt Prestmo Per Torbjørn
Korssjøen Kirsten Johanne
Nygård Magne Linas
Brå Oddvar
Orva Hyttefelt, Tomt 16 Nygård Torfinn Bjarne
Edelsteen Erland
Gravdal Kjell Egil
Folstad Rolf Are
Orva Hyttefeldt, Tomt 14 Nossum Stig
Strøm Liv Marit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
512 000
853 000
792 000
529 000
300 000
471 000
649 000
1 048 000
593 000
611 000
816 000
756 000
501 000
699 000
227 000
1 363 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 664
2 772
2 574
1 719
975
1 530
2 109
3 406
1 927
1 985
2 652
2 457
1 628
2 271
737
4 429
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 23
Adresse
Skatt
Promillesats
Eierrepresentant
Eiendom
Nilsen Terje
Egerdal Kjell Magne
Viken Unni
Reitan Frøydis Gunvor
Brinke Theo Ten
Torvik Steinar Arne
Brinke Theo Ten
Reitan Frøydis Gunvor
Juul Merete
Byggentreprenørfirma Ivar
31 / 47 / 0 / 0
31 / 48 / 0 / 0
31 / 49 / 0 / 0
31 / 50 / 0 / 0
31 / 51 / 0 / 0
31 / 52 / 0 / 0
31 / 53 / 0 / 0
31 / 54 / 0 / 0
31 / 56 / 0 / 0
31 / 58 / 0 / 0
783 000
1 000
1 000
772 000
897 000
843 000
0
0
958 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
783 000
1 000
1 000
772 000
897 000
843 000
0
0
958 000
0
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 544
3
3
2 509
2 915
2 739
0
0
3 113
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
31 / 59 / 0 / 0
31 / 60 / 0 / 0
31 / 62 / 0 / 0
31 / 72 / 0 / 0
31 / 73 / 0 / 0
32 / 2 / 0 / 0
32 / 3 / 0 / 0
32 / 4 / 0 / 0
32 / 5 / 0 / 0
32 / 6 / 0 / 0
32 / 7 / 0 / 0
32 / 8 / 0 / 0
32 / 9 / 0 / 0
32 / 10 / 0 / 0
32 / 11 / 0 / 0
33 / 1 / 0 / 0
33 / 2 / 0 / 0
33 / 3 / 0 / 0
33 / 4 / 0 / 0
33 / 6 / 0 / 0
33 / 7 / 0 / 0
1 000
1 091 000
1 108 000
394 000
157 000
429 000
896 000
1 032 000
945 000
938 000
947 000
711 000
740 000
1 416 000
836 000
620 000
414 000
948 000
478 000
921 000
249 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 000
1 091 000
1 108 000
394 000
157 000
429 000
896 000
1 032 000
945 000
938 000
947 000
711 000
740 000
1 416 000
836 000
620 000
414 000
948 000
478 000
921 000
249 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3
3 545
3 601
1 280
510
1 394
2 912
3 354
3 071
3 048
3 077
2 310
2 405
4 602
2 717
2 015
1 345
3 081
1 553
2 993
809
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Tomr 13 Orva Hyttefelt
Tomt Nr.15 Orva
Hyttefelt
Tomt 16 Orva Hyttefelt Ødegård Monica
Tomt 17 Orva Hyttefelt Fokk Terje
Tomt 19 Orva Hyttefelt Saugen Kari
Tomt Nr. 3 Orva Hyttefelt Damås Odin
730
Lilleberg Stian
Karenhaugen
Galåen Unn Olaug
Tomt 1 Egga Hf
Talmoaune Jan Martin
Tomt 2 Egga Hf
Katmo Erling
Tomt 4 Egga Hf
Pettersen Helen-Johanne H
Tomt 8 Egga Hf
Hammerås Arnstein
Tomt 3 Egga Hyttefelt
Sørensen Øyvind Taraldset
Tomt 5 Egga Hyttefelt
Risvik Arnstein
Tomt 6 Egga Hyttefelt
Israelsen Terje
Tomt 7 Egga Hyttefelt
Aune Guri
Tomt 9 Egga Hyttefelt
Lefstad Oddbjørn
Kværneng
Gildset Roar
Steffavolden
Kolstad Grethe Synnøve
Kværneng
Indseth Oddbjørg Marie
Kværneng
Sundt Per Magne
Kvernengan
Ophuus Torkil
Kværneng
Stoltenberg Signy M K
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Fritak
Side 24
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kverneng
Kværneng
Lyheim
Sunnsethaugen
Kvernstad
Vollbakken
Knausen
Steinkåsa
Lyheim Iii
Kverneng Stein
Stensaas Magne
Hovdahl Hanne Uglem
Strand Berit
Nybjerkan Bjørn
Ekren Sigurd Arnljot
Flessen Steinar
Hovdahl Leif Jørgen
Kverneng Eivind
Klevahaugen Kjetil
Fjeseth Torild Elisabeth
Solli Bjørn
Kværneng Ole Asmer
Aas Randi Buseth
Toft Liv-eva Prytz
Prytz Per Sigurd
Prytz Inger Elisabeth
Indseth Idar Sverre
Indseth Stein
Trønnes Ivar
Trønnes Ivar
Olsen Kristin
Telebond Jon Ivar
Sæther Knut
Trønnes Ivar
Trønnes Odd Erik
Maske Sidsel
Sund Edel
Gjelsvik Olav
Bjerkelund Kari
Indseth Solveig
Indseth Frithjof
33 / 8 / 0 / 0
33 / 9 / 0 / 0
33 / 15 / 0 / 0
33 / 20 / 0 / 0
33 / 21 / 0 / 0
33 / 22 / 0 / 0
33 / 23 / 0 / 0
33 / 25 / 0 / 0
33 / 26 / 0 / 0
33 / 27 / 0 / 0
33 / 28 / 0 / 0
33 / 29 / 0 / 0
33 / 30 / 0 / 0
33 / 31 / 0 / 0
34 / 1 / 0 / 0
34 / 2 / 0 / 0
34 / 3 / 0 / 0
35 / 1 / 0 / 0
35 / 2 / 0 / 0
35 / 3 / 0 / 0
35 / 3 / 0 / 0
35 / 4 / 0 / 0
35 / 5 / 0 / 0
35 / 6 / 0 / 0
35 / 9 / 0 / 0
35 / 10 / 0 / 0
35 / 11 / 0 / 0
35 / 12 / 0 / 0
35 / 13 / 0 / 0
35 / 14 / 0 / 0
35 / 15 / 0 / 0
35 / 16 / 0 / 0
626 000
330 000
563 000
257 000
423 000
231 000
247 000
549 000
17 000
616 000
329 000
274 000
299 000
927 000
742 000
0
0
1 179 000
1 243 000
381 000
574 000
973 000
1 156 000
1 141 000
98 000
448 000
775 000
293 000
434 000
290 000
805 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Kalvhagan
Sigurdhagan
Furuly
Rørosgård
Rørosgård
Rørosgård (søndr
Rørosgård (søndr
Rørosgård Søndre
Rørosgård
Rørosgård
Røsjøstykket
Hyttskrivarøya &
Maske - Vollen
Tjønnbakken
Synnalia
Brunstuggu
Rødalsbua
Røvollen
626 000
330 000
563 000
257 000
423 000
231 000
247 000
549 000
17 000
616 000
329 000
274 000
299 000
927 000
742 000
0
0
1 179 000
1 243 000
381 000
574 000
973 000
1 156 000
1 141 000
98 000
448 000
775 000
293 000
434 000
290 000
805 000
0
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 034
1 072
1 829
835
1 374
750
802
1 784
55
2 002
1 069
890
971
3 012
2 411
0
0
3 831
4 039
1 238
1 865
3 162
3 757
3 708
318
1 456
2 518
952
1 410
942
2 616
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 25
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Røkroken
Lidavollen
Bjørkeli
Kårebua
Fjellbu
Røvollen
Grøtbekkbua
Skjervagen Ragna
Maske Lida D Heyerdahl
Indseth Arve
Johansen Tone
Reinås Inger Kristine
Olsen Hilde Irene
Harsjøen Astrid Telebond
Solli Elin
Trønnes Ivar
Pettersen Kjell-Olav
Indseth Rolf Olav
Indseth Ragnhild
Maske Marius
Telebond Ingrid
Solli Sten Thure
Walløe Magna Irene
Reinås Inger Kristine
Maske Lida D Heyerdahl
Telebond Ingrid
Syrstad Svein Ola
Nome Thore
Indseth Stein
Stephansen Einar Otto
Saur Jan Otto
35 / 17 / 0 / 0
35 / 18 / 0 / 0
35 / 19 / 0 / 0
35 / 20 / 0 / 0
35 / 21 / 0 / 0
35 / 22 / 0 / 0
35 / 23 / 0 / 0
35 / 24 / 0 / 0
35 / 25 / 0 / 0
35 / 26 / 0 / 0
35 / 27 / 0 / 0
35 / 28 / 0 / 0
35 / 29 / 0 / 0
35 / 30 / 0 / 0
35 / 31 / 0 / 0
35 / 32 / 0 / 0
35 / 33 / 0 / 0
35 / 34 / 0 / 0
35 / 35 / 0 / 0
35 / 37 / 0 / 0
35 / 39 / 0 / 0
35 / 40 / 0 / 0
35 / 42 / 0 / 0
35 / 46 / 0 / 0
349 000
1 004 000
524 000
1 000
1 519 000
294 000
265 000
482 000
278 000
568 000
385 000
595 000
1 133 000
0
366 000
373 000
204 000
0
312 000
1 212 000
766 000
1 000
1 332 000
690 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Hallberg Frank John
35 / 48 / 0 / 0
Svendsen Wenche
Anderssen Bjørn
Utler Kristin Krokstad
Tevik Oddvar
Fenne Marit
35 / 49 / 0 / 0
35 / 50 / 0 / 0
35 / 51 / 0 / 0
35 / 52 / 0 / 0
35 / 53 / 0 / 0
Eggavollen
Torebu
Tillegg Til 35/21
Tomt Nr 1 Hyttefelt
Tomt Nr 3
Tomt Nr. 4
Tomt Nr. 6
Tomt Nr. 4 Gjellhaugen
Hyttef.
Tomt Nr. 6 Jellhaugen
Hyttef.
Tomt Nr. 1 Kveldsbeite
H. Felt
1 000 100%
831 000
1 324 000
1 172 000
638 000
1 772 000
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 134
3 263
1 703
3
4 936
955
861
1 566
903
1 846
1 251
1 933
3 682
0
1 189
1 212
663
0
1 014
3 939
2 489
3
4 329
2 242
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 000 3,25‰
3
Ingen
2 700
4 303
3 809
2 073
5 759
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
349 000
1 004 000
524 000
1 000
1 519 000
294 000
265 000
482 000
278 000
568 000
385 000
595 000
1 133 000
0
366 000
373 000
204 000
0
312 000
1 212 000
766 000
1 000
1 332 000
690 000
831 000
1 324 000
1 172 000
638 000
1 772 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 26
Skatt
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tomt Nr. 2 Kveldsbeite
H. Felt
Tomt Nr. 3 Kveldsbeiet
H. Felt
Tomt Nr 4 Kveldsbeite
H. Felt
Tomt Nr. 5 Kveldsbeite
H. Felt
Tomt Nr. 6 Kveldsbeite
H. Felt
Tillegg Til Gnr 35 Bnr
21og33
Indseth Idar Sverre
35 / 54 / 0 / 0
2 000 100%
2 000 3,25‰
6
Ingen
Indseth Idar Sverre
35 / 55 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
Falander Cathrine Nilsen
35 / 56 / 0 / 0
1 216 000 100%
1 216 000 3,25‰
3 952
Ingen
Hestad Jan Bendik
35 / 57 / 0 / 0
1 318 000 100%
1 318 000 3,25‰
4 283
Ingen
Indseth Idar Sverre
35 / 58 / 0 / 0
2 000 100%
2 000 3,25‰
6
Ingen
Reinås Inger Kristine
35 / 59 / 0 / 0
90 000 100%
90 000 3,25‰
292
Ingen
Melkild Jorunn
Mølmann Tor Inge
Mølmann Jens
Krogh Ole
Prøsch Espen Kremer
Indset Tor
Trønnes Geir
Indset Tor
Askeland Ellen Sofie
Askeland Ellen Sofie
Trønnes Odd Erik
Qvist Berit Lotherington
Schultz Alexander
Fauske Sonja
Ødegård Tove
Nygaard William Martin
Trønnes Rolf
Berg-Andreassen Trond D,
Trønnes Gunn H Arntzen
Prøsch Ragnhild
Prøsch Bibbi
Grønning Turid Berg
35 / 60 / 0 / 0
36 / 1 / 0 / 0
36 / 2 / 0 / 0
37 / 1 / 0 / 0
37 / 2 / 0 / 0
37 / 3 / 0 / 0
37 / 4 / 0 / 0
37 / 5 / 0 / 0
37 / 6 / 0 / 0
37 / 7 / 0 / 0
37 / 8 / 0 / 0
37 / 9 / 0 / 0
37 / 10 / 0 / 0
37 / 12 / 0 / 0
37 / 15 / 0 / 0
37 / 16 / 0 / 0
37 / 17 / 0 / 0
37 / 18 / 0 / 0
37 / 19 / 0 / 0
37 / 20 / 0 / 0
37 / 21 / 0 / 0
37 / 22 / 0 / 0
2 473
3 584
2 206
3 334
1 436
2 444
1 826
2 349
1 183
1 114
2 502
2 782
1 995
2 343
695
6
1 352
1 690
2 018
1 150
903
1 066
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Flata
Banken
Sundet (nordre)
Sundet Nordre
Sundet Nordre
Sundet Nordre
Sundet Nordre
Solbaken
Solbakken
Trønnesgård
Bangstunet
Furubråten
Skogen
Iver - Persahaug
Lyngbakken
Rabben
Nettebu
Haugen
Grindleet
Furulia
Takst
Skattenivå
Grunnlag
761 000
1 103 000
679 000
1 026 000
442 000
752 000
562 000
723 000
364 000
343 000
770 000
856 000
614 000
721 000
214 000
2 000
416 000
520 000
621 000
354 000
278 000
328 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
761 000
1 103 000
679 000
1 026 000
442 000
752 000
562 000
723 000
364 000
343 000
770 000
856 000
614 000
721 000
214 000
2 000
416 000
520 000
621 000
354 000
278 000
328 000
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 27
Adresse
Eierrepresentant
Prøsch Gerhard Johan
Mølstad Bjørg Krogh
Trønnes Jens Ove
Trønnes Eva
Bråttet (tidl. Feste Nr. 1) Indset Jon
280
Indset Jon
Sundet Søndre
Olsbakk Johanna
Sundet (søndre)
Siksjø Trond
Sundet(søndre)
Skancke Karin Pauline
Sundet Søndre
Søgnen Alf
Sundet Søndre
Røsok Anne Margrethe
Lund Liv Randi Kverneng
Fredli
Aspaas Odd
Furubråten
Schultz Eugen
Lia
Lund Anne Cathrine Kielland
Furubråten I
Friis Gabrielle Kielland
Varglihytta
Engzelius Gustaf
Sundlia
Schulze Britt
Bergstua
Orset Inger Marie
Snippen
Ellingsvold Trond Ole
Trondbu
Galaaen Birgit
Litj-stuggu
Røsok Anne Margrethe
Kristenbu
Røsok Anne Margrethe
Sundbua
Lervik Marit Gunvor
Sirivollen
Gagnat Styrkar
Dale Dagrun
Metlingbu
Galaaen Birgit
Kielland Liv
Dale Dagrun
Aamo Trond Oskar
Brokhaug Narve
Hokstad Per Richard
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
37 / 23 / 0 / 0
37 / 24 / 0 / 0
37 / 25 / 0 / 0
37 / 26 / 0 / 0
37 / 27 / 0 / 0
37 / 28 / 0 / 0
38 / 1 / 0 / 0
38 / 2 / 0 / 0
38 / 3 / 0 / 0
38 / 4 / 0 / 0
38 / 7 / 0 / 0
38 / 7 / 2 / 0
38 / 8 / 0 / 0
38 / 9 / 0 / 0
38 / 10 / 0 / 0
38 / 12 / 0 / 0
38 / 13 / 0 / 0
38 / 14 / 0 / 0
38 / 15 / 0 / 0
38 / 16 / 0 / 0
38 / 17 / 0 / 0
38 / 18 / 0 / 0
38 / 19 / 0 / 0
38 / 20 / 0 / 0
38 / 21 / 0 / 0
38 / 22 / 0 / 0
38 / 23 / 0 / 0
38 / 24 / 0 / 0
38 / 25 / 0 / 0
38 / 26 / 0 / 0
38 / 27 / 0 / 0
38 / 28 / 0 / 0
417 000
2 000
453 000
311 000
424 000
573 000
853 000
482 000
739 000
915 000
530 000
376 000
652 000
430 000
443 000
168 000
319 000
490 000
108 000
1 611 000
2 000
572 000
0
546 000
555 000
510 000
545 000
635 000
0
2 000
698 000
784 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
417 000
2 000
453 000
311 000
424 000
573 000
853 000
482 000
739 000
915 000
530 000
376 000
652 000
430 000
443 000
168 000
319 000
490 000
108 000
1 611 000
2 000
572 000
0
546 000
555 000
510 000
545 000
635 000
0
2 000
698 000
784 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 355
6
1 472
1 010
1 378
1 862
2 772
1 566
2 401
2 973
1 722
1 222
2 119
1 397
1 439
546
1 036
1 592
351
5 235
6
1 859
0
1 774
1 803
1 657
1 771
2 063
0
6
2 268
2 548
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 28
Adresse
Prestvolden Nord
Prestvold Midtre
Hellelia
Præstvolden Sønd
Sommerkvila
Bergstuggu
Sundet (nyrydnin
Stentaket
Sundlia
Fururabben
Trøen
1
Råa
Lisbetbu
Feste Nr. 1
Tillegg Til Gnr 43 Bnr 4
Kåsen
Kåsen
Tuftbakken
Kåsbakken
Bekkebo
Raustuggu
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Schulze Sidsel
Krohn Arne
Ellingsvold Trond Ole
Bachke Bertil
Engzelius Finn Erik
Hartmann Jean Kyhn
Stiles Vibeke Solemsli
Røsten Asbjørg
Skøien Kjetil
Lervik Anne Kristine E
Kvisten Bente
Røsten Per Ove
Holt Ingrid
Røsten Anne-Marie
Ødegård Tove
Sollie Jens
Lenschow Hilde Sandnes
Langen Solveig
Rørosbanken Røros
Spareban
Ressem Eva
Johnsen Liv Mari
Rennemo Eva
Lunde Brit Holm
Holm Per Annar
Holm Per Annar
Ankarstrand Magnus Krogh
Guldberg, Hans Cato
Guldberg Erna
Falch Hans Christian
Krogh Ole
Guldberg Hans Chr James
38 / 29 / 0 / 0
38 / 30 / 0 / 0
38 / 31 / 0 / 0
39 / 1 / 0 / 0
39 / 2 / 0 / 0
39 / 3 / 0 / 0
39 / 4 / 0 / 0
40 / 1 / 0 / 0
40 / 2 / 0 / 0
40 / 3 / 0 / 0
40 / 4 / 0 / 0
40 / 5 / 0 / 0
40 / 6 / 0 / 0
40 / 7 / 0 / 0
41 / 1 / 0 / 0
41 / 3 / 0 / 0
41 / 4 / 0 / 0
41 / 5 / 0 / 0
42 / 1 / 0 / 0
605 000
437 000
1 000
694 000
236 000
741 000
478 000
361 000
318 000
543 000
768 000
972 000
1 000
1 000
1 095 000
1 609 000
411 000
346 000
1 327 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
605 000
437 000
1 000
694 000
236 000
741 000
478 000
361 000
318 000
543 000
768 000
972 000
1 000
1 000
1 095 000
1 609 000
411 000
346 000
1 327 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 966
1 420
3
2 255
767
2 408
1 553
1 173
1 033
1 764
2 496
3 159
3
3
3 558
5 229
1 335
1 124
4 312
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
43 / 1 / 0 / 0
43 / 1 / 0 / 0
43 / 2 / 0 / 0
43 / 3 / 0 / 0
43 / 4 / 0 / 0
43 / 5 / 0 / 0
44 / 1 / 0 / 0
44 / 2 / 0 / 0
44 / 3 / 0 / 0
44 / 4 / 0 / 0
44 / 5 / 0 / 0
44 / 6 / 0 / 0
704 000
833 000
427 000
345 000
628 000
45 000
1 000 000
390 000
607 000
745 000
171 000
544 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
704 000
833 000
427 000
345 000
628 000
45 000
1 000 000
390 000
607 000
745 000
171 000
544 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 288
2 707
1 387
1 121
2 041
146
3 250
1 267
1 972
2 421
555
1 768
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 29
Adresse
Sundbakken
Engan
Engan
Engan
Nyheim
Smistad
Bingsbu
Trøa
Eierrepresentant
Mølmann Kåre Joar
Vold Per Terje
Ødegård Espen
Langen Jens Skancke
Meli Bjørn
Folde Jim
Solberg Mette Prytz
Lunde Birgit Liljan
Vold Per Terje
Bromstad Amund
Elgåen Mary
Engzelius Carl Gustaf
Hindklev Bjørn Tore
Søby Ann Lisbeth Lunde
Meli Bjørn-rune
Løkken Torgrim
Bakken Ingunn Erlandsen
Sæterhaug Per Johan
Ødegård Solfrid
Bratlien Øvre
Røragen Erling
Brattlia Nedre Tomt Nr. 6 Habberstad Jan Åge
Brattlia Nedre Tomt Nr. 4 Møllerløkken Ole Andreas
Brattlia Nedre Tomt Nr. 3 Karlsen Jarle
Brattlia Nedre Tomt Nr. 3 Hegge Ingvar
Brattlia Nedre Tomt Nr.1 Jellum Aslaug
Brattlia Nedre
Sollien Gerd
Fargarveien 5
Viken Oddbjørn
Bratlivold
Frostvoll Jan
Brattlia
Rindal Elisabeth
Hans Aasengata 11
Lange Hans Iver
Hans Aasengata 10
Lunde Anne E Engzelius
Fargarveien 7
Øian Nils
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
45 / 1 / 0 / 0
46 / 1 / 0 / 0
46 / 2 / 0 / 0
46 / 3 / 0 / 0
46 / 5 / 0 / 0
46 / 6 / 0 / 0
46 / 8 / 0 / 0
46 / 9 / 0 / 0
46 / 10 / 0 / 0
46 / 11 / 0 / 0
46 / 12 / 0 / 0
46 / 13 / 0 / 0
46 / 14 / 0 / 0
46 / 15 / 0 / 0
46 / 16 / 0 / 0
46 / 17 / 0 / 0
46 / 18 / 0 / 0
46 / 19 / 0 / 0
46 / 20 / 0 / 0
47 / 2 / 0 / 0
47 / 3 / 1 / 0
47 / 3 / 2 / 0
47 / 3 / 3 / 0
47 / 3 / 4 / 0
47 / 3 / 5 / 0
47 / 3 / 6 / 0
47 / 4 / 0 / 0
47 / 6 / 0 / 0
47 / 6 / 1 / 0
47 / 7 / 0 / 0
47 / 8 / 0 / 0
47 / 9 / 0 / 0
347 000
717 000
1 197 000
876 000
782 000
611 000
759 000
896 000
152 000
849 000
662 000
752 000
758 000
769 000
1 896 000
825 000
1 000
1 000
2 000
261 000
322 000
499 000
416 000
382 000
399 000
408 000
3 721 000
349 000
281 000
590 000
605 000
892 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
347 000
717 000
1 197 000
876 000
782 000
611 000
759 000
896 000
152 000
849 000
662 000
752 000
758 000
769 000
1 896 000
825 000
1 000
1 000
2 000
261 000
322 000
499 000
416 000
382 000
399 000
408 000
3 721 000
349 000
281 000
590 000
605 000
892 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 127
2 330
3 890
2 847
2 541
1 985
2 466
2 912
494
2 759
2 151
2 444
2 463
2 499
6 162
2 681
3
3
6
848
1 046
1 621
1 352
1 241
1 296
1 326
12 093
1 134
913
1 917
1 966
2 899
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 30
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stor-Knudsenveien 1
Axelbakken 9
Auran Atle
Stavne Ola Andreas
Frostvoll Inger Marie
Frostvoll Sigrid
Ryen Marit
Ryen Marit
Bergan Anstein Bjørnar
Krog Jørn Aksel
Wægger Kåre Martin
Ryen Arnfinn Melvin
Mathisen Bjarne
Holthe Tore Anders
Olsen Per Einar
Garder Kirsten
Lie Hans Magnus
Breivoll Kjell Inge
Skjæran Tore
Hagen Kjell Jonny
Envik Randi Og Halvar
Olsen Stine Lian
Haukeland Alf
El & It Forbundet Trøndela
Øvrum Anne-Lise
Kirkeby Carl
Finseth Nils
Gylland Asbjørg
Prestmo Jan
47 / 10 / 0 / 0
47 / 11 / 0 / 0
47 / 15 / 0 / 0
47 / 16 / 0 / 0
48 / 1 / 0 / 0
48 / 1 / 0 / 0
48 / 2 / 0 / 0
48 / 4 / 0 / 0
48 / 4 / 1 / 0
48 / 4 / 2 / 0
48 / 4 / 3 / 0
48 / 4 / 4 / 0
48 / 4 / 5 / 0
48 / 4 / 6 / 0
48 / 4 / 7 / 0
48 / 4 / 8 / 0
48 / 4 / 9 / 0
48 / 4 / 10 / 0
48 / 4 / 11 / 0
48 / 4 / 12 / 0
48 / 4 / 13 / 0
48 / 4 / 14 / 0
48 / 4 / 15 / 0
48 / 4 / 16 / 0
48 / 4 / 17 / 0
48 / 4 / 18 / 0
48 / 4 / 19 / 0
1 000 000
685 000
1 000
434 000
1 128 000
583 000
880 000
1 442 000
543 000
528 000
435 000
486 000
373 000
460 000
622 000
470 000
528 000
417 000
411 000
540 000
485 000
398 000
392 000
489 000
743 000
571 000
589 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 000 000
685 000
1 000
434 000
1 128 000
583 000
880 000
1 442 000
543 000
528 000
435 000
486 000
373 000
460 000
622 000
470 000
528 000
417 000
411 000
540 000
485 000
398 000
392 000
489 000
743 000
571 000
589 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 250
2 226
3
1 410
6 204
1 894
2 860
4 686
1 764
1 716
1 413
1 579
1 212
1 495
2 021
1 527
1 716
1 355
1 335
1 755
1 576
1 293
1 274
1 589
2 414
1 855
1 914
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Høin Geir
Beien Frode
Strømmen Bjørn Olav
Sollie Arnt Holger
48 / 4 / 21 / 0
48 / 4 / 22 / 0
48 / 4 / 23 / 0
48 / 4 / 24 / 0
1 024 000
814 000
892 000
1 324 000
100%
100%
100%
100%
1 024 000
814 000
892 000
1 324 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 328
2 645
2 899
4 303
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1
Ryen
Ryen
Ryen
Feste Nr. 1
Feste Nr.2
Feste Nr. 3
Feste Nr.4
Feste Nr. 5
Feste Nr. 6
Feste Nr. 7
Feste Nr. 8
Feste Nr. 9
Feste Nr. 10
Feste Nr.11
Feste Nr. 12
Feste Nr. 13
Feste Nr. 14
Feste Nr.15
Feste Nr.16
Tomt Nr. 10 Rylia
Hytteomr.
422
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 31
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Alfheim
Ryhytta
Karlstuggu
Rabben
Skåtabu
Litjrabben
Rya Ii
Thule
Rykvila
Campbell Ellen Lorck
Harborg Ole Kristen
Eggen Kristian
Krog Mette
Brendbakken John
Krog Mette
Flakstad Ole Albert
Halmø Terje Martin
Ryen Tore Dahl
Ryen Hans Aksel
Krog Dagfinn
Bodin Kjersti Krog
Bergan Pål Gudmund
Haanæs
Bergan Pål Gudmund
Haanæs
Øren Hans Oluf
Ryen Randi
Ryen Elin
Ryen Ola
Grind Astri Kristine
Aavatsmark Anders F F
Natrud Eilif
Pedersen Harald Christian
Mikkelsen Ester Saanum
Nilsen Anders Brede
Tønseth Thorleif
Strøm Kristin Lorck
Giset Anne Live
Korssjøen Mari-ann
Kristoffersen Per
Thoresen Jan Eirik Koen
Sørjoten Geir Ketil
48 / 5 / 0 / 0
48 / 6 / 0 / 0
48 / 8 / 0 / 0
48 / 9 / 0 / 0
48 / 12 / 0 / 0
48 / 13 / 0 / 0
48 / 14 / 0 / 0
48 / 16 / 0 / 0
48 / 18 / 0 / 0
48 / 19 / 0 / 0
48 / 20 / 0 / 0
48 / 21 / 0 / 0
48 / 22 / 0 / 0
1 001 000
395 000
690 000
8 000
716 000
720 000
629 000
534 000
477 000
1 000
1 000
0
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
30
33
Ryen
Ryen
Rymoen
Tomta
Furuly
Risenhus
Hamingja
Rybakken
Furumoen
Akselstu
Rabben
Tangen
Snefridvolden
Rymoen
48 / 23 / 0 / 0
48 / 30 / 0 / 0
48 / 32 / 0 / 0
48 / 33 / 0 / 0
49 / 1 / 0 / 0
49 / 2 / 0 / 0
49 / 3 / 0 / 0
49 / 4 / 0 / 0
49 / 5 / 0 / 0
49 / 6 / 0 / 0
49 / 8 / 0 / 0
49 / 10 / 0 / 0
49 / 13 / 0 / 0
49 / 15 / 0 / 0
49 / 16 / 0 / 0
49 / 17 / 0 / 0
49 / 18 / 0 / 0
49 / 20 / 0 / 0
2 000 100%
1 321 000
1 000
1 000
534 000
486 000
730 000
884 000
1 126 000
474 000
1 415 000
1 375 000
683 000
889 000
356 000
1 119 000
970 000
1 068 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 253
1 283
2 242
26
2 327
2 340
2 044
1 735
1 550
3
3
0
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
2 000 3,25‰
6
Ingen
4 293
3
3
1 735
1 579
2 372
2 873
3 659
1 540
4 598
4 468
2 219
2 889
1 157
3 636
3 152
3 471
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 001 000
395 000
690 000
8 000
716 000
720 000
629 000
534 000
477 000
1 000
1 000
0
1 000
1 321 000
1 000
1 000
534 000
486 000
730 000
884 000
1 126 000
474 000
1 415 000
1 375 000
683 000
889 000
356 000
1 119 000
970 000
1 068 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 32
Adresse
Rymoen
Guribu
Iverstuggu
Dahletun
Strandstua
Furumoen
Akselstu Ii
Akselstu Iii
Bergtun
Ryegga
Lyngen
Tonheim
Hygga
Rismoen
Rismoen
Rismoen
Skogsbo
Trollhaugen
420
Sevatdalen
Sevatdalen
Sevatdalen
Feste Nr. 1
Sevatdalen
Sevatdalen
Sevatdal
Fjeldheim
Raudalshytten
Litjhaugen
Eierrepresentant
Sørjoten Geir Ketil
Grong Gunn Eli
Feragen Liv
Glasø Per
Bårdstu Jan Bjørnar
Skjevdal Agnar
Krog Gøril Merete
Krog Freda
Tønseth Odd Egil
Tønset Arne
Mellemstuen Stein Olav
Aursøy Anita
Næsgaard Sigurd Berg
Hvidsand Ingerid-britt
Pedersen Harald Christian
Møller Karin Helene
Næsgaard Trygve
Nordlund Jan Arne
Bertelsen Torill
Krog Freda
Ryen Ola
Hovdal Harald Olav
Sevatdal Ole Didrik
Sandnes Reidar
Bergan Sølvi
Gustafson Katrine
Haanæs Marit
Korssjøen Helge Krogh
Laulo Reidar
Norsk Post Og
Kommunikasjo
Evensen Jon Erik Scheel
Schiefer Joachim
Eiendom
49 / 20 / 0 / 0
49 / 21 / 0 / 0
49 / 22 / 0 / 0
49 / 23 / 0 / 0
49 / 24 / 0 / 0
49 / 25 / 0 / 0
49 / 26 / 0 / 0
49 / 27 / 0 / 0
49 / 28 / 0 / 0
49 / 29 / 0 / 0
49 / 30 / 0 / 0
49 / 31 / 0 / 0
49 / 32 / 0 / 0
49 / 33 / 0 / 0
49 / 34 / 0 / 0
49 / 35 / 0 / 0
49 / 36 / 0 / 0
49 / 37 / 0 / 0
49 / 38 / 0 / 0
49 / 39 / 0 / 0
49 / 40 / 0 / 0
49 / 42 / 0 / 0
50 / 1 / 0 / 0
50 / 2 / 0 / 0
50 / 4 / 0 / 0
50 / 4 / 1 / 0
50 / 5 / 0 / 0
50 / 6 / 0 / 0
50 / 7 / 0 / 0
50 / 9 / 0 / 0
50 / 10 / 0 / 0
50 / 11 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
1Takst
068 000 100% Grunnlag
1 068 000 Promillesats
3,25‰
3 471
315 000 100%
315 000 3,25‰
1 023
1 436 000 100%
1 436 000 3,25‰
4 667
258 000 100%
258 000 3,25‰
838
1 136 000 100%
1 136 000 3,25‰
3 692
468 000 100%
468 000 3,25‰
1 521
660 000 100%
660 000 3,25‰
2 145
709 000 100%
709 000 3,25‰
2 304
290 000 100%
290 000 3,25‰
942
566 000 100%
566 000 3,25‰
1 839
539 000 100%
539 000 3,25‰
1 751
547 000 100%
547 000 3,25‰
1 777
756 000 100%
756 000 3,25‰
2 457
968 000 100%
968 000 3,25‰
3 146
2 000 100%
2 000 3,25‰
6
1 300 000 100%
1 300 000 3,25‰
4 225
805 000 100%
805 000 3,25‰
2 616
884 000 100%
884 000 3,25‰
2 873
258 000 100%
258 000 3,25‰
838
163 000 100%
163 000 3,25‰
529
478 000 100%
478 000 3,25‰
1 553
299 000 100%
299 000 3,25‰
971
862 000 100%
862 000 3,25‰
2 801
570 000 100%
570 000 3,25‰
1 852
637 000 100%
637 000 3,25‰
2 070
334 000 100%
334 000 3,25‰
1 085
342 000 100%
342 000 3,25‰
1 111
478 000 100%
478 000 3,25‰
1 553
361 000 100%
361 000 3,25‰
1 173
1 657 000 100%
1 657 000 3,25‰
5 385
677 000 100%
630 000 100%
677 000 3,25‰
630 000 3,25‰
2 200
2 047
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 33
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Røbakken
Vassbekkstuggu
Sevatdalen H.Omr
Sevatdalen H.Omr
Skovlunde
Bosebu
Tomt Nr. 2
Hummelgløtten
Skargløtten
Tomt Nr. 6
Måssåbekk
Tomt Nr. 1
Snippen
Trøstuggu
Dalstuggu
Sigridstuggu
Rabben
Jordhuset
Bjørkly
Sevatdalen
Gullikstad Peder
Sonstad Harald
Fossland Kari
Hunstad Per Andreas
Stålberg Torill Veronica
Møster Kirsten
Ingdal Terje
Rismark Kari Løvås
Rimol Leif
Ødegaard Stig Anders
Teialeret Even
Monkvik Bertil
Wintervold Rune
Vintervold Eli
Eide Aud Tove
Saksgård Sigrid
Kverneng Marie
Sevatdal Anne Margrethe
Keiserås Rikard
Galåen Gertrud
Sevatdal Bjørn Ivar
Hole Randi Korsjøen
Eide Petter
Rensberg Marcus Haanaes
Sjøvold Magne Edvin
Haanæs Eva Helene
Sevatdal Petter Tore
Tørresdal Marit Johanne
Nordfjell Eva
Braset Andreas
Skara Siri
Dahl Suna Anita
50 / 14 / 0 / 0
50 / 15 / 0 / 0
50 / 16 / 0 / 0
50 / 17 / 0 / 0
50 / 18 / 0 / 0
50 / 19 / 0 / 0
50 / 20 / 0 / 0
50 / 21 / 0 / 0
50 / 22 / 0 / 0
50 / 23 / 0 / 0
50 / 24 / 0 / 0
50 / 25 / 0 / 0
50 / 26 / 0 / 0
50 / 29 / 0 / 0
50 / 30 / 0 / 0
50 / 33 / 0 / 0
50 / 34 / 0 / 0
50 / 35 / 0 / 0
50 / 36 / 0 / 0
50 / 37 / 0 / 0
50 / 38 / 0 / 0
50 / 39 / 0 / 0
50 / 40 / 0 / 0
50 / 41 / 0 / 0
50 / 42 / 0 / 0
50 / 43 / 0 / 0
50 / 45 / 0 / 0
51 / 1 / 0 / 0
51 / 2 / 0 / 0
51 / 3 / 0 / 0
51 / 4 / 0 / 0
51 / 6 / 0 / 0
Gripsetra
Pålsdalen, Tørre
Pålsdalen Tørres
Digerodden
Movolden
Rambergbakken
Takst
137 000
327 000
398 000
503 000
346 000
375 000
351 000
408 000
380 000
351 000
403 000
345 000
650 000
334 000
406 000
459 000
765 000
273 000
332 000
417 000
610 000
0
761 000
248 000
621 000
670 000
894 000
693 000
127 000
107 000
359 000
781 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
137 000
327 000
398 000
503 000
346 000
375 000
351 000
408 000
380 000
351 000
403 000
345 000
650 000
334 000
406 000
459 000
765 000
273 000
332 000
417 000
610 000
0
761 000
248 000
621 000
670 000
894 000
693 000
127 000
107 000
359 000
781 000
Skatt
Fritak
445
1 062
1 293
1 634
1 124
1 218
1 140
1 326
1 235
1 140
1 309
1 121
2 112
1 085
1 319
1 491
2 486
887
1 079
1 355
1 982
0
2 473
806
2 018
2 177
2 905
2 252
412
347
1 166
2 538
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 34
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Elvheim
Furuvik
Svahnstuggu
Aasen Grete
Kverneng Ivar Helge
Svahn Berit Kerstine
Margareta
Bonde Tor Oskar
Roll Svein
Monsen Jan Henrik
Brattgjerd Olav Fredrik
Aalmen Britt Unni
Christensen Arvid Gerhard
Kosberg Bjørn
Nørbech Anne
Skancke Knut
Sæther Per Kristen
Sæther Trond
Sæther Odd Ivar
Botten Unni
Dille Julie Bergljot
Berg Grethe
Nordby Anna Sæther
Almås Per
Gjevikhaug Svein Jarle
Søberg John
Aas Eva
Erichsen Fredrik N
Stenersen Anne Marie
Aas Eva
Grådal Magni Elise
Rognstad Lars
Pedersen Marit Oline
Grådal Martin
Graadal Randi
51 / 8 / 0 / 0
51 / 9 / 0 / 0
51 / 10 / 0 / 0
Snebakken
Tallstuggu
Kvernhusvollen
Paulsdalen (sæte
Paulsdalen (sæte
Furuly
Furuodden
Knutstuggu
Storsteinsbu
Olavstuggu
Skoggløtt
Furubakken
Grådalen Østre
Grådalen Vestre
Solvang
Ørnebu
Fjellro
Pikhaugen
Fjellro
51 / 13 / 0 / 0
51 / 15 / 0 / 0
51 / 16 / 0 / 0
51 / 17 / 0 / 0
51 / 20 / 0 / 0
51 / 22 / 0 / 0
51 / 23 / 1 / 0
51 / 24 / 0 / 0
51 / 25 / 0 / 0
52 / 1 / 0 / 0
52 / 2 / 0 / 0
52 / 5 / 0 / 0
52 / 6 / 0 / 0
52 / 7 / 0 / 0
52 / 8 / 0 / 0
52 / 9 / 0 / 0
52 / 10 / 0 / 0
52 / 12 / 0 / 0
52 / 13 / 0 / 0
52 / 14 / 0 / 0
52 / 15 / 0 / 0
53 / 1 / 0 / 0
53 / 2 / 0 / 0
53 / 3 / 0 / 0
53 / 4 / 0 / 0
53 / 5 / 0 / 0
53 / 7 / 0 / 0
53 / 8 / 0 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
227 000 100%
367 000 100%
328 000 100%
654 000
146 000
291 000
196 000
304 000
1 217 000
0
960 000
0
737 000
648 000
303 000
529 000
672 000
308 000
241 000
288 000
312 000
378 000
2 000
1 000
1 070 000
1 236 000
798 000
196 000
271 000
2 000
545 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
227 000 3,25‰
367 000 3,25‰
328 000 3,25‰
654 000
146 000
291 000
196 000
304 000
1 217 000
0
960 000
0
737 000
648 000
303 000
529 000
672 000
308 000
241 000
288 000
312 000
378 000
2 000
1 000
1 070 000
1 236 000
798 000
196 000
271 000
2 000
545 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
737
1 192
1 066
Ingen
Ingen
Ingen
2 125
474
945
637
988
3 955
0
3 120
0
2 395
2 106
984
1 719
2 184
1 001
783
936
1 014
1 228
6
3
3 477
4 017
2 593
637
880
6
1 771
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 35
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Einerbu
Grådal Arne
Grådal Liv
Korssjøen Ivar
Korssjøen Olga
Korssjøen Olga
Campbell Ellen Lorck
Korssjøen Torbjørn
Korssjøen Jens Ola
Campbell Ellen Lorck
Wang Frode
Riis-johannessen Bjørn
Jordanger Jorid Dalen
Aas Per Erling Dalen
Olsen Bjørn Peder
Ødegård Tove Irene
Statskog Sf
Falkanger Ida Køhler
Amdahl Sigrun
Sundberg Helge
Sundberg Helge
Sameiet "Marthastuggu"
Riset Eli Johanne
Skjevdal Per Olav
Gullikstad Stein Erik
Almbakk Kari Tønseth
Sundberg Helge
Sjøvold Frode
Lindland Lisbeth
Gundersen Kjell Terje
Lereim Steinar
Sneeggen Ole
Størseth Jan Magnar
53 / 9 / 0 / 0
53 / 10 / 0 / 0
54 / 1 / 0 / 0
54 / 2 / 0 / 0
54 / 2 / 0 / 0
54 / 4 / 0 / 0
54 / 7 / 0 / 0
54 / 7 / 0 / 0
54 / 8 / 0 / 0
54 / 9 / 0 / 0
54 / 10 / 0 / 0
55 / 1 / 0 / 0
55 / 3 / 0 / 0
55 / 4 / 0 / 0
55 / 5 / 0 / 0
56 / 1 / 0 / 0
56 / 1 / 2 / 0
56 / 1 / 3 / 0
56 / 2 / 0 / 0
56 / 3 / 0 / 0
56 / 4 / 0 / 0
56 / 5 / 0 / 0
56 / 6 / 0 / 0
56 / 7 / 0 / 0
56 / 8 / 0 / 0
56 / 9 / 0 / 0
56 / 10 / 0 / 0
56 / 12 / 0 / 0
56 / 13 / 0 / 0
56 / 14 / 0 / 0
56 / 15 / 0 / 0
56 / 16 / 0 / 0
678 000
963 000
2 482 000
834 000
0
1 738 000
589 000
834 000
244 000
302 000
276 000
1 139 000
871 000
362 000
224 000
0
963 000
1 180 000
520 000
731 000
418 000
816 000
603 000
476 000
287 000
437 000
536 000
487 000
234 000
589 000
289 000
611 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Korssjøen Østre
20
Korssjøen Nordre
Korssjøen Vestre
70
Bakkastuggu
Enhaugen
Småskogen
Kvipsdalen
Kåsa
Bekkely
Kvila
Dalen
Feste Nr. 2
Skjevdalen
Skjevdalen Søndre
Marthastuggu
Bakketun
Persstuggu
Odden
Nordstuggu
Håstuggu
Olalibu
Ysterstuggu
Skogly
Rambo
Risegga
678 000
963 000
2 482 000
834 000
0
1 738 000
589 000
834 000
244 000
302 000
276 000
1 139 000
871 000
362 000
224 000
0
963 000
1 180 000
520 000
731 000
418 000
816 000
603 000
476 000
287 000
437 000
536 000
487 000
234 000
589 000
289 000
611 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 203
3 129
8 066
2 710
0
5 648
1 914
2 710
793
981
897
3 701
2 830
1 176
728
0
3 129
3 835
1 690
2 375
1 358
2 652
1 959
1 547
932
1 420
1 742
1 582
760
1 914
939
1 985
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 36
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bjørnebo
Risethaugen
Heimildartun
Heimildartun Ii
Bjørnebo Ii
Nausteregga
Lorthølegga
Grådal Bjørn
Nilsen Thore
Johnsen Stein E
Johnsen Stein E
Grådal Bjørn
Johansen Tom
Kjøsnes Odd Erling
Hagan Viktor
Wagenbach Wolfgang Klaus
Johnsen Stein E
Johnsen Stein E
Skjevdal Bente Margrethe
Statskog Sf
Skanke Inger Johanne
Aas Nils Petter
Fjellvang Anja Karoline
56 / 17 / 0 / 0
56 / 18 / 0 / 0
56 / 19 / 0 / 0
56 / 20 / 0 / 0
56 / 21 / 0 / 0
56 / 22 / 0 / 0
56 / 23 / 0 / 0
56 / 24 / 0 / 0
56 / 25 / 0 / 0
56 / 27 / 0 / 0
56 / 29 / 0 / 0
56 / 30 / 0 / 0
56 / 31 / 0 / 0
56 / 33 / 0 / 0
57 / 1 / 0 / 0
57 / 1 / 1 / 0
625 000
549 000
496 000
70 000
42 000
823 000
578 000
569 000
868 000
165 000
9 000
1 205 000
508 000
535 000
1 643 000
318 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
625 000
549 000
496 000
70 000
42 000
823 000
578 000
569 000
868 000
165 000
9 000
1 205 000
508 000
535 000
1 643 000
318 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
2 031
1 784
1 612
227
136
2 674
1 878
1 849
2 821
536
29
3 916
1 651
1 738
5 339
1 749
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Mentzoni Nora Elisabeth Aa
Skanke Tormod
Sollie Ivar
Herder Gyro Aas
Høsøien Roar
Øie Stein Kolbjørn
Rønning Tor Helge
Sandnes Jørgen
Hol Lars
Rustad Siri Camilla I Aas
Langaas Morten
Skamfer Rolf Erik
Overå Tore
Randen Kjell
57 / 5 / 0 / 0
57 / 6 / 0 / 0
57 / 7 / 0 / 0
57 / 8 / 0 / 0
57 / 9 / 0 / 0
57 / 11 / 0 / 0
57 / 12 / 0 / 0
57 / 13 / 0 / 0
57 / 14 / 0 / 0
57 / 15 / 0 / 0
57 / 16 / 0 / 0
57 / 17 / 0 / 0
57 / 18 / 0 / 0
57 / 19 / 0 / 0
737 000
541 000
955 000
918 000
926 000
1 313 000
1 122 000
2 131 000
1 051 000
1 227 000
990 000
1 128 000
1 016 000
1 227 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
737 000
541 000
955 000
918 000
926 000
1 313 000
1 122 000
2 131 000
1 051 000
1 227 000
990 000
1 128 000
1 016 000
1 227 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 395
1 758
3 103
2 983
3 009
4 267
3 646
6 925
3 415
3 987
3 217
3 666
3 302
3 987
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ødegaard Tore
57 / 20 / 0 / 0
1 174 000 100%
1 174 000 3,25‰
3 815
Ingen
Heimildartun Iii
Tidl. Feste 56/1 F. 1
330
Påskevolden
Fjellvang Miljø Og
Sikkerhet
Øvre Påskevoll
Ragnhildsvolden
Sankt-Hanstid
Gyrohaugen
Johnsvollen
Tomt Nr 9 Påsken H.
Felt
Tomt Nr 10 Påsken H
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 37
Adresse
Felt
Tomt Nr 11 Påsken H
Felt
Tomt Nr 12 Påsken H
Felt
Pinsevolden
Pintsevolden
Pinsevolden
Furubakken
Udsigten
Solbakken
Skogholdt
Hygga
Lyngrabben
Grøpstuggu
Egga
Bjørkly
Fjellbo
Kikut
Einervolden
Røros-Stuggu
Møllervollen
Eierrepresentant
Ødegaard Tore
Eiendom
57 / 20 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
1Takst
174 000 100% Grunnlag
1 174 000 Promillesats
3,25‰
3 815
Røstum Rune
57 / 21 / 0 / 0
1 227 000 100%
1 227 000 3,25‰
3 987
Ingen
Dyrnes Lars Alvsaker
57 / 22 / 0 / 0
1 705 000 100%
1 705 000 3,25‰
5 541
Ingen
Langen Arve
Salvesen Inger
Engzelius Magnus
Bozenski Eli
Fürst Katarina Dogger
Guldal Jan Ingvar
Prøsch Roar
Granmo Arne
Østbyhaug Per Olav
Holden Pål Morten
Haanæs Hans Reidar
Opaker Berit Ødegaard
Olsen Ingrid Kirstine S
Salvesen Bjørn Einar
Utne Per Arne
Tryggeset Dag
Dahl Karl A.
Ryen Einar
Trønnes Kjell Arne
Devle Odd
Stålby Wenche Munkvold
Almås Kirsten Elisabeth
Moxnes Kari
Weisæth Gunnar
Klokkehaug Eva Kristine
Strøm
Haanæs Hans Reidar
Vik Knut Lambrigt
58 / 1 / 0 / 0
58 / 2 / 0 / 0
58 / 3 / 0 / 0
58 / 3 / 2 / 0
58 / 3 / 3 / 0
58 / 4 / 0 / 0
58 / 4 / 1 / 0
58 / 5 / 0 / 0
58 / 6 / 0 / 0
58 / 7 / 0 / 0
58 / 8 / 0 / 0
58 / 9 / 0 / 0
58 / 10 / 0 / 0
58 / 11 / 0 / 0
58 / 12 / 0 / 0
58 / 13 / 0 / 0
58 / 14 / 0 / 0
58 / 15 / 0 / 0
58 / 16 / 0 / 0
58 / 17 / 1 / 0
58 / 17 / 2 / 0
58 / 17 / 3 / 0
58 / 17 / 4 / 0
58 / 17 / 5 / 0
58 / 17 / 6 / 0
604 000
192 000
1 067 000
636 000
534 000
2 635 000
0
421 000
842 000
388 000
786 000
342 000
839 000
366 000
896 000
740 000
456 000
717 000
174 000
532 000
691 000
626 000
532 000
496 000
448 000
604 000
192 000
1 067 000
636 000
534 000
2 635 000
0
421 000
842 000
388 000
786 000
342 000
839 000
366 000
896 000
740 000
456 000
717 000
174 000
532 000
691 000
626 000
532 000
496 000
448 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 963
624
3 467
2 067
1 735
8 563
0
1 368
2 736
1 261
2 554
1 111
2 726
1 189
2 912
2 405
1 482
2 330
565
1 729
2 245
2 034
1 729
1 612
1 456
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
589 000 3,25‰
472 000 3,25‰
1 914
1 534
Ingen
Ingen
58 / 17 / 7 / 0
58 / 17 / 8 / 0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
589 000 100%
472 000 100%
Fritak
Ingen
Side 38
Adresse
0
Gunhildstuggu
Pinstivolden 1
Pinstivollen I, Tomt Nr.
41
Pinstivollen I, Tomt Nr.
40
Pinstivollen I, Tomt Nr.
43
Pinstivollen I, Tomt Nr.
44
Pinstivollen I, Tomt Nr.
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Pande Bård
Aulie Vencke
Øfsti Haakon Olav
Hohberg Jorun
Værnes Tore Paulsen
Gullikstad Sverre
Hegseth Liv
Aunet Einar Johan
Nordbotten Eva
Gullikstad Berit
Grimstad Birgit
Karevold Asbjørn
Boije Kari
Bjøntegaard Kjell
Lilleberg Paul Ivar Audun
Hansen Tor Helge
Morstøl Øyvind
Sandnes Per Åge
Vatnan Johan Arnt
Granheim Marianne Aune
Engzelius Magnus
Myklebust Anne
Tiller Kjell
Edelsteen Erland
Berg Jan
58 / 17 / 9 / 0
58 / 17 / 10 / 0
58 / 17 / 11 / 0
58 / 17 / 12 / 0
58 / 17 / 13 / 0
58 / 17 / 14 / 0
58 / 17 / 15 / 0
58 / 17 / 16 / 0
58 / 17 / 17 / 0
58 / 17 / 18 / 0
58 / 17 / 19 / 0
58 / 17 / 21 / 0
58 / 17 / 22 / 0
58 / 17 / 23 / 0
58 / 17 / 24 / 0
58 / 17 / 25 / 0
58 / 17 / 26 / 0
58 / 17 / 27 / 0
58 / 17 / 28 / 0
58 / 19 / 0 / 0
58 / 20 / 0 / 0
58 / 20 / 1 / 0
58 / 20 / 2 / 0
58 / 20 / 3 / 0
58 / 20 / 4 / 0
715 000
591 000
369 000
544 000
795 000
529 000
394 000
510 000
496 000
733 000
454 000
877 000
647 000
495 000
150 000
310 000
520 000
967 000
1 104 000
522 000
0
587 000
847 000
772 000
592 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ingvaldsen Dag
58 / 20 / 5 / 0
760 000 100%
760 000 3,25‰
2 470
Ingen
Ulstad Hildegunn
58 / 20 / 6 / 0
696 000 100%
696 000 3,25‰
2 262
Ingen
Stavaas Odd Kristian
58 / 20 / 7 / 0
1 038 000 100%
1 038 000 3,25‰
3 373
Ingen
Solbakken, Gunnar
58 / 20 / 8 / 0
745 000 100%
745 000 3,25‰
2 421
Ingen
715 000
591 000
369 000
544 000
795 000
529 000
394 000
510 000
496 000
733 000
454 000
877 000
647 000
495 000
150 000
310 000
520 000
967 000
1 104 000
522 000
0
587 000
847 000
772 000
592 000
Skatt
Promillesats
Fritak
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 323
1 920
1 199
1 768
2 583
1 719
1 280
1 657
1 612
2 382
1 475
2 850
2 102
1 608
487
1 007
1 690
3 142
3 588
1 696
0
1 907
2 752
2 509
1 924
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 39
Adresse
45
Pinstivollen I, Tomt Nr.
37
Pinstivolden 1
Pinstivolden 2
Pinstivolden 3
Pinstivolden 4
Pinstivolden 5
Pinstivolden 6
Pistivolden 7
Pinstivolden 8
Pinstivolden 9
Pinstivolden 10
Pinstivolden 11
Pinstivolden 12
Pinstivolden 13
Pinstivolden 14
Pinstivolden 15
Pinstivolden 16
Pinstivolden 17
Pinstivolden 18
Pinstivolden 19
Pinstivolden 20
Pinstivolden 21
Pinstivolden 22
Pinstivolden 23
Pinstvolden 24
Pinstivolden 25
Pinstivolden 26
Pinstivolden 27
Pinstivolden 28
Pinstivolden 29
Eierrepresentant
Solbakken, Gunnar
Eiendom
58 / 20 / 8 / 0
Hokstad Jan Erik
58 / 20 / 9 / 0
Christiansen Jan Clifford
Bn Bank Asa
Bergh Ingunn Holden
Næss Erling
Paulsen Wenche Marie Wahl
Dahl Liv Synnøve
Berg Kjell
Moxnes Terje
Larsen Odd Bjørndahl
Svensen Godtfred Emil
Rime Bjørn
Falch Ragnvald
Gråbak Gudbrand
Benum Eli Marie
Grostad Anne-berit Jahrn
Jakobsen Sissel
Larsen Knut Jørgen
Pettersen Stein
Tamnes Rolf
Øverås Marit Pauline
Lønvik Knut Georg
Bringedal Hilde
Pedersborg Åse
Selvaag Alv Erik
Nordrik Astrid Berg
Berg Carl Erik
Lehmann Eilert William
Wibe Arne
Frøseth Arnt
58 / 22 / 0 / 0
58 / 23 / 0 / 0
58 / 24 / 0 / 0
58 / 25 / 0 / 0
58 / 26 / 0 / 0
58 / 27 / 0 / 0
58 / 28 / 0 / 0
58 / 29 / 0 / 0
58 / 30 / 0 / 0
58 / 31 / 0 / 0
58 / 32 / 0 / 0
58 / 33 / 0 / 0
58 / 34 / 0 / 0
58 / 35 / 0 / 0
58 / 36 / 0 / 0
58 / 37 / 0 / 0
58 / 38 / 0 / 0
58 / 39 / 0 / 0
58 / 40 / 0 / 0
58 / 41 / 0 / 0
58 / 42 / 0 / 0
58 / 43 / 0 / 0
58 / 44 / 0 / 0
58 / 45 / 0 / 0
58 / 46 / 0 / 0
58 / 47 / 0 / 0
58 / 48 / 0 / 0
58 / 49 / 0 / 0
58 / 50 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
745 000 100% Grunnlag
745 000 Promillesats
3,25‰
2 421
433 000 100%
863 000
471 000
545 000
1 105 000
534 000
515 000
942 000
643 000
847 000
623 000
940 000
498 000
611 000
502 000
636 000
824 000
526 000
470 000
644 000
741 000
699 000
1 040 000
667 000
675 000
521 000
932 000
566 000
695 000
547 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
433 000 3,25‰
863 000
471 000
545 000
1 105 000
534 000
515 000
942 000
643 000
847 000
623 000
940 000
498 000
611 000
502 000
636 000
824 000
526 000
470 000
644 000
741 000
699 000
1 040 000
667 000
675 000
521 000
932 000
566 000
695 000
547 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
1 407
Ingen
2 804
1 530
1 771
3 591
1 735
1 673
3 061
2 089
2 752
2 024
3 055
1 618
1 985
1 631
2 067
2 678
1 709
1 527
2 093
2 408
2 271
3 380
2 167
2 193
1 693
3 029
1 839
2 258
1 777
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 40
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Pinstivolden 30
Pinstivolden 31
Pinstivolden 32
Pinstivolden 33
Pistivolden 34
Pistivolden 35
Pinstivolden 36
Pinstistuggu
Elvhøi
Wikdahl Lars
Fjeldsæter Per
Schei Britt Sand
Reitan Henrik
Remman Kjell
Skancke Janna
Bekkevahr Margrete
Langen Liv Gunhild
Langørgen Marita
Dyrøy Johanne
Holden Hans Martin
Akersveen Vibeke Ulstad
Langen Arve
Prøsch Roar
Tronshart Ole Magnus
Temre Jo Stein
Svendsen Terje
Ulstad Kjetil
Aksnes Roar Raaen
Drågen Rolf Egil
Langseth Kåre
Langseth Kåre
Aalbu, Harald Johannes
Hårstad Turid
Korpberget Wenche
Koch Randi Helene
Sommer Ragnhild
Karlsen Rolf Eirik
Fjellheim Paul
Langseth Magne
Caro Martinez Luis G
Olsen Kjell Rune
58 / 51 / 0 / 0
58 / 52 / 0 / 0
58 / 53 / 0 / 0
58 / 54 / 0 / 0
58 / 55 / 0 / 0
58 / 56 / 0 / 0
58 / 57 / 0 / 0
58 / 58 / 0 / 0
58 / 59 / 0 / 0
58 / 60 / 0 / 0
58 / 61 / 0 / 0
58 / 62 / 0 / 0
58 / 63 / 0 / 0
58 / 64 / 0 / 0
58 / 65 / 0 / 0
58 / 66 / 0 / 0
58 / 67 / 0 / 0
58 / 69 / 0 / 0
58 / 72 / 0 / 0
58 / 74 / 0 / 0
59 / 1 / 0 / 0
59 / 1 / 0 / 0
59 / 2 / 0 / 0
59 / 3 / 0 / 0
59 / 4 / 0 / 0
59 / 6 / 0 / 0
59 / 8 / 0 / 0
59 / 9 / 0 / 0
59 / 12 / 0 / 0
59 / 13 / 0 / 0
59 / 14 / 0 / 0
59 / 15 / 0 / 0
438 000
513 000
572 000
457 000
521 000
476 000
457 000
658 000
938 000
1 000
260 000
621 000
604 000
735 000
1 018 000
1 046 000
1 081 000
1 285 000
161 000
1 315 000
240 000
1 252 000
598 000
903 000
707 000
423 000
371 000
51 000
23 000
1 540 000
1 086 000
1 178 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Gammelstuggu
630
64
650
660
670
690
720
740
1
Bersvensavollen
Åsheim
Lyngås
Solbakken
Lyngbakken
Reksterveien 1
Ingebo
Bersvensarabben
Bersvensarabben 22A
Bersvensåsen 1
Bersvensåsen 2
438 000
513 000
572 000
457 000
521 000
476 000
457 000
658 000
938 000
1 000
260 000
621 000
604 000
735 000
1 018 000
1 046 000
1 081 000
1 285 000
161 000
1 315 000
240 000
1 252 000
598 000
903 000
707 000
423 000
371 000
51 000
23 000
1 540 000
1 086 000
1 178 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 423
1 667
1 859
1 485
1 693
1 547
1 485
2 138
3 048
3
845
2 018
1 963
2 388
3 308
3 399
3 513
4 176
523
4 273
780
4 069
1 943
2 934
2 297
1 374
1 205
165
74
5 005
3 529
3 828
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 41
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bersvensåsen 3
Gate 1 Tomt 4
Gate 1 Tomt 5
Bersvensåsen 6
Bersvensåsen 7
Bersvensåsen 8
Bersvensåsen 9
Bersvensåsen 11A
Bersvensåsen 12
Bersvensåsen 13
Bersvensåsen 14
Bersvensåsen 15
Bersvensåsen 16
Bersvensåsen 17
Bersvensåsen 18
Bersvensåsen 19
Bersvensåsen 20
Bersvensåsen 21
Bersvensåsen 22
Bersvensåsen 23
Bersvensåsen 24
Bersvensåsen 25
Bersvensåsen 26
Bersvensåsen 27
Bersvensåsen 28
Bersvensåsen 30
Bersvensåsen 32
Bersvensåsen 34
Bersvensåsen 36
Gubbstenveien 1
Gubbstenveien 2
Gubbstenveien 3
Moen May-Liz
Kristoffersen Inger J
Arbeidets Rett As
Kristoffersen Inger J
Risan Holger
Undhjem Ole Karsten
Aspås Peder
Hov Snorre
Sevatdal Bjørn Ivar
Morgestad Tina
Olsen Arnt Erik
Aren Holding As
Skogås Jan Gunnar
Mortensen Inge
Walløe Magna Irene
Haug John G
Engen Arve
Oterhals Henning
Gjelsvik Per Arne
Dyrseth Stig
Sandnes Per Erik
Moen Idun Røstum
Tiller Helene
Sandbakken Gard Erik
Olsen Ingolf
Bårdstu Oddbjørn
Østgård Jarle
Søndenfor Kjell
Forselius Lars Mikael
Sandnes Bente
Hov Snorre
Sørjoten Geir Ketil
59 / 16 / 0 / 0
59 / 17 / 0 / 0
59 / 18 / 0 / 0
59 / 19 / 0 / 0
59 / 20 / 0 / 0
59 / 21 / 0 / 0
59 / 22 / 0 / 0
59 / 24 / 0 / 0
59 / 25 / 0 / 0
59 / 26 / 0 / 0
59 / 27 / 0 / 0
59 / 28 / 0 / 0
59 / 29 / 0 / 0
59 / 30 / 0 / 0
59 / 31 / 0 / 0
59 / 32 / 0 / 0
59 / 33 / 0 / 0
59 / 34 / 0 / 0
59 / 35 / 0 / 0
59 / 36 / 0 / 0
59 / 37 / 0 / 0
59 / 38 / 0 / 0
59 / 39 / 0 / 0
59 / 40 / 0 / 0
59 / 41 / 0 / 0
59 / 42 / 0 / 0
59 / 43 / 0 / 0
59 / 44 / 0 / 0
59 / 45 / 0 / 0
59 / 46 / 0 / 0
59 / 47 / 0 / 0
59 / 48 / 0 / 0
1 065 000
0
0
1 145 000
1 169 000
1 118 000
1 233 000
1 359 000
1 279 000
1 197 000
1 113 000
1 483 000
1 342 000
1 135 000
1 115 000
886 000
875 000
1 039 000
2 268 000
1 118 000
1 092 000
1 082 000
993 000
1 360 000
1 262 000
1 059 000
1 837 000
1 240 000
1 730 000
1 446 000
1 400 000
1 106 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 065 000
0
0
1 145 000
1 169 000
1 118 000
1 233 000
1 359 000
1 279 000
1 197 000
1 113 000
1 483 000
1 342 000
1 135 000
1 115 000
886 000
875 000
1 039 000
2 268 000
1 118 000
1 092 000
1 082 000
993 000
1 360 000
1 262 000
1 059 000
1 837 000
1 240 000
1 730 000
1 446 000
1 400 000
1 106 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 461
0
0
3 721
3 799
3 633
4 007
4 416
4 156
3 890
3 617
4 819
4 361
3 688
3 623
2 879
2 843
3 376
7 371
3 633
3 549
3 516
3 227
4 420
4 101
3 441
5 970
4 030
5 622
4 699
4 550
3 594
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 42
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Gubbstenveien 4
Gubbstenveien 5
Gubbstenveien 6
Gubbstenveien 7
Gubbstenveien 8
Gubbstenveien 9
Gubbstenveien 10
Gubbstenveien 11
Reksterveien 25
Reksterveien 17
Reksterveien 9
Gubbstenveien 15
Gubbstenveien 14
Gubbstenveien 17
Gubbstenveien 16
Gubbstenveien 19
Gubbstenveien 20
Gubbstenveien 21
Gubbstenveien 20
Gubbstenveien 23
Gubbstenveien 22
Gubbstenveien 27
Gubbstenveien 26
Gubbstenveien 29
Gubbstenveien 31
Gubbstenveien 33
Stenhåmmårveien 3
Stenhåmmårveien 2
Stenhåmmårveien 5
Stenhåmmårveien 4
Stenhåmmårveien 7
Stenhåmmårveien 6
Hegseth Per B
Lien Bjørg
Staverløkk Sivert
Berg Maren
Røros Hotell Eiendom As
Arnevik Åse
Ostrøm Marianne
Granmo Aud
Bergstrøm Toini
Hånes Synnøve
Waldal Eva
Nyrud Odd
Krogh Nils Martin
Myran Arne
Nilsgård Terje
Sundt Anne Karin
Toftegård Eva
Langseth Eivind
Toftegård Eva
Holden Jens
Kalev Delian Iankov
Hegre Gunnar
Røsten Stein
Morken Roger
Jensvold Per
Andersson Yvonne
Tamnes Kåre
Hegseth Hilde K Forodden
Aasen Tone
Klemmetvold Stein
Skancke Geir
Klemmetvold Ove
59 / 49 / 0 / 0
59 / 50 / 0 / 0
59 / 51 / 0 / 0
59 / 52 / 0 / 0
59 / 53 / 0 / 0
59 / 54 / 0 / 0
59 / 55 / 0 / 0
59 / 56 / 0 / 0
59 / 57 / 0 / 0
59 / 58 / 0 / 0
59 / 59 / 0 / 0
59 / 61 / 0 / 0
59 / 62 / 0 / 0
59 / 63 / 0 / 0
59 / 64 / 0 / 0
59 / 65 / 0 / 0
59 / 66 / 0 / 0
59 / 67 / 0 / 0
59 / 68 / 0 / 0
59 / 69 / 0 / 0
59 / 70 / 0 / 0
59 / 71 / 0 / 0
59 / 72 / 0 / 0
59 / 73 / 0 / 0
59 / 75 / 0 / 0
59 / 77 / 0 / 0
59 / 79 / 0 / 0
59 / 80 / 0 / 0
59 / 81 / 0 / 0
59 / 82 / 0 / 0
59 / 83 / 0 / 0
59 / 84 / 0 / 0
1 121 000
1 096 000
1 494 000
1 124 000
0
877 000
1 156 000
918 000
672 000
668 000
662 000
1 485 000
1 807 000
1 051 000
1 487 000
1 266 000
38 000
1 181 000
1 488 000
1 057 000
1 155 000
1 244 000
1 142 000
1 600 000
898 000
1 191 000
1 261 000
1 608 000
1 333 000
1 548 000
1 317 000
1 501 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 121 000
1 096 000
1 494 000
1 124 000
0
877 000
1 156 000
918 000
672 000
668 000
662 000
1 485 000
1 807 000
1 051 000
1 487 000
1 266 000
38 000
1 181 000
1 488 000
1 057 000
1 155 000
1 244 000
1 142 000
1 600 000
898 000
1 191 000
1 261 000
1 608 000
1 333 000
1 548 000
1 317 000
1 501 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 643
3 562
4 855
3 653
0
2 850
3 757
2 983
2 184
2 171
2 151
4 826
5 872
3 415
4 832
4 114
123
3 838
4 836
3 435
3 753
4 043
3 711
5 200
2 918
3 870
4 098
5 226
4 332
5 031
4 280
4 878
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 43
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stenhåmmårveien 9
Stenhåmmårveien 8
Stenhåmmårveien 11
Stenhåmmårveien 10
Stenhåmmårveien 13
Stenhåmmårveien 12
Stenhåmmårveien 15
Stenhåmmårveien 14
Stenhåmmårveien 19
Stenhåmmårveien 20
Stenhåmmårveien 21
Stenhåmmårveien 22
Stenhåmmårveien 23
Stenhåmmårveien 24
Stenhåmmårveien 26
Stenhåmmårveien 27
Stenhåmmårveien 28
Reksterveien 23
Reksterveien 21
Reksterveien 19
Reksterveien 15
Reksterveien 13
Reksterveien 11
Reksterveien 7
Reksterveien 5
Reksterveien 3
Bersdvensarabben
Tillegg Til Gullstenv. 4
Reksterveien 1A
Gullikstad
Golfbane
Gullikstad
Engan Øystein
Sundt Dagfinn
Grind Børre
Kirkhus Odd Ivar
Lund Helge
Røros - 373
Tronslien Trygve
Heggdalsvik Lars G
Skanke Martin
Fjæran Sissel Dahlen
Kvernes Aslaug
Løkken Anne Jorunn
Rønningen Kai
Døhl Trond Magne
Østby Anders
Ericson Rolf Eric
Reppe Øistein
Thygesen Karen Sofie
Græsli Per Ole
Nordbrekken Marianne
Dahlen Ivar
Gullikstad Aslaug
Brattgjerd Olav Fredrik
Høistad Bjørn Terje
Aamo Gerd Edel
Estensen Anne Mari
Fjellheim Paul
Nilsgård Liv Randi
Fiskvik Ivar
Gullikstad Harald
Røros Golfpark As
Viken Øistein
59 / 85 / 0 / 0
59 / 86 / 0 / 0
59 / 87 / 0 / 0
59 / 88 / 0 / 0
59 / 89 / 0 / 0
59 / 90 / 0 / 0
59 / 91 / 0 / 0
59 / 92 / 0 / 0
59 / 93 / 0 / 0
59 / 94 / 0 / 0
59 / 95 / 0 / 0
59 / 96 / 0 / 0
59 / 97 / 0 / 0
59 / 98 / 0 / 0
59 / 100 / 0 / 0
59 / 101 / 0 / 0
59 / 102 / 0 / 0
59 / 103 / 0 / 0
59 / 104 / 0 / 0
59 / 105 / 0 / 0
59 / 106 / 0 / 0
59 / 107 / 0 / 0
59 / 108 / 0 / 0
59 / 109 / 0 / 0
59 / 110 / 0 / 0
59 / 111 / 0 / 0
59 / 112 / 0 / 0
59 / 114 / 0 / 0
59 / 115 / 0 / 0
60 / 1 / 0 / 0
60 / 1 / 2 / 0
60 / 2 / 0 / 0
1 329 000
1 810 000
1 461 000
1 712 000
1 149 000
1 634 000
1 152 000
1 168 000
1 373 000
0
1 171 000
1 124 000
1 049 000
1 249 000
1 081 000
2 595 000
1 322 000
681 000
680 000
679 000
586 000
587 000
801 000
723 000
585 000
584 000
6 000
79 000
1 465 000
1 050 000
0
921 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 329 000
1 810 000
1 461 000
1 712 000
1 149 000
1 634 000
1 152 000
1 168 000
1 373 000
0
1 171 000
1 124 000
1 049 000
1 249 000
1 081 000
2 595 000
1 322 000
681 000
680 000
679 000
586 000
587 000
801 000
723 000
585 000
584 000
6 000
79 000
1 465 000
1 050 000
0
921 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 319
5 882
4 748
5 564
3 734
5 310
3 744
3 796
4 462
0
3 805
3 653
3 409
4 059
3 513
8 433
4 296
2 213
2 210
2 206
1 904
1 907
2 603
2 349
1 901
1 898
19
256
4 761
3 412
0
2 993
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 44
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Gullset
Furuset
Skogtun
Solbu
Bakkenvollen
Gullikstad
Gullikstad
Gullikstad
Solhaug
Elisabethvil
Furuly
Bekkebo
Kloppen
Tavlbakken
Ridal Odd Guttorm
Gullikstad Ingar Jarle
Hånes Knut
Hamland Sonja
Bakken Hege Beate
Wold Frode
Harborg Arne
Gullikstad Odd J
Hicks Stephen Robert
Floor Astrid H K
Mowe Pauline Eva
Oudenstad Helene Bakke
Ødegaard Bjørg Aase
Nesvold Torbjørn
Normann Bjørn
Ormhaug Toril
Sandkjernan Kjell A
Janse Van Vuuren Ellen S
Vintervold Gunnar
Kjelsberg Stig Moen
Vintervold Hans
Brandhaug Karin Margrethe
Kjelsberg Stig Moen
Eliasson Solfrid
Rugelbak Ottar Georg
Waage Jan Fredrik Holmboe
Samdal Odd Inge
Ertzås Arve
Martens Tove
Nyhus Olav Egil
Ocean Beach Scandinavia Lt
Snøfugl Åsmund
60 / 4 / 0 / 0
60 / 5 / 0 / 0
60 / 6 / 0 / 0
60 / 7 / 0 / 0
60 / 8 / 0 / 0
61 / 1 / 0 / 0
61 / 3 / 0 / 0
61 / 4 / 0 / 0
61 / 5 / 0 / 0
61 / 7 / 0 / 0
61 / 8 / 0 / 0
61 / 9 / 0 / 0
61 / 10 / 0 / 0
61 / 11 / 0 / 0
61 / 12 / 0 / 0
61 / 13 / 0 / 0
62 / 1 / 0 / 0
62 / 1 / 1 / 0
62 / 2 / 0 / 0
62 / 5 / 0 / 0
62 / 7 / 0 / 0
62 / 7 / 1 / 0
62 / 13 / 0 / 0
62 / 18 / 0 / 0
62 / 19 / 0 / 0
62 / 20 / 0 / 0
62 / 22 / 0 / 0
62 / 23 / 0 / 0
62 / 24 / 0 / 0
62 / 28 / 0 / 0
62 / 29 / 0 / 0
62 / 32 / 0 / 0
422 000
682 000
392 000
113 000
606 000
0
801 000
731 000
783 000
408 000
1 000
342 000
319 000
745 000
1 141 000
108 000
1 372 000
574 000
476 000
659 000
1 174 000
0
228 000
833 000
1 123 000
565 000
382 000
793 000
892 000
521 000
418 000
758 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Vintervold
Vintervolden
Vintervold
Vintervold
Kårstua
Solhaug
Glomstuggu A/S
Elvheim
Furuhaugen
Skogly
Fredriksvollen
Storhaugstuggu
Bjørkly
290
Glåmsjå
422 000
682 000
392 000
113 000
606 000
0
801 000
731 000
783 000
408 000
1 000
342 000
319 000
745 000
1 141 000
108 000
1 372 000
574 000
476 000
659 000
1 174 000
0
228 000
833 000
1 123 000
565 000
382 000
793 000
892 000
521 000
418 000
758 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 371
2 216
1 274
367
1 969
0
2 603
2 375
2 544
1 326
3
1 111
1 036
2 421
3 708
351
4 459
1 865
1 547
2 141
3 815
0
741
2 707
3 649
1 836
1 241
2 577
2 899
1 693
1 358
2 463
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 45
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Nyheim
Nyheim Ii
Plassen
Fjellstua
Bjørkebo
Aursundgløtt
Fjellstua Ii
Framstu
Elverhøy
Edelbu
Alfredbu
Aursjøbu
Laddbua
Bjørnehi
Nordmyr
Fjellbu
Rabben
Glomstølen
Karistuggu
Maribo
Gislebo
Henryhaugen
Steinsbu
Gislebu
Elistua
Sivertsbu
Liarbu
Sætra
Kroa
Leitet
Torildstua
Måssåbakken
Haugen Bjarne
Fjellheim Jenny
Walstad Marit
Solhaug Liv Muriel
Holmboe Jens
Thorgaard Janne
Solhaug, Ole
Johnsen Svein Olav
Dragåsøien Marit Stene
Christensen Bjørg Synnøve
Solli Kjersti
Norum Bjarne
Valseth Pål Selboe
Ruud Hilde Pettersen
Øwre Bjørn Marius
Skjemstad, Arvid
Rønning Frode
Stene Lars Helge
Storleer Grethe Bjørnstu
Andersen Bodil M Engen
Sjøvold Adda
Glåmos Bilopphuggeri As
Graabræk Terje
Johansen Reidar
Prytz Terje
Hallan Tore
Nærby Hans Anders
Hyldmo Svein
Blekesaune Sigurd
Voje, Øystein
Vintervold Peder
Festøy Bernt Ragnar
62 / 34 / 0 / 0
62 / 37 / 0 / 0
62 / 39 / 0 / 0
62 / 40 / 0 / 0
62 / 41 / 0 / 0
62 / 42 / 0 / 0
62 / 43 / 0 / 0
62 / 44 / 0 / 0
62 / 46 / 0 / 0
62 / 48 / 0 / 0
62 / 49 / 0 / 0
62 / 52 / 0 / 0
62 / 53 / 0 / 0
62 / 54 / 0 / 0
62 / 56 / 0 / 0
62 / 58 / 0 / 0
62 / 59 / 0 / 0
62 / 60 / 0 / 0
62 / 61 / 0 / 0
62 / 62 / 0 / 0
62 / 63 / 0 / 0
62 / 64 / 0 / 0
62 / 65 / 0 / 0
62 / 66 / 0 / 0
62 / 67 / 0 / 0
62 / 68 / 0 / 0
62 / 69 / 0 / 0
62 / 70 / 0 / 0
62 / 71 / 0 / 0
62 / 72 / 0 / 0
62 / 74 / 0 / 0
62 / 75 / 0 / 0
58 000
681 000
879 000
518 000
433 000
473 000
0
644 000
471 000
470 000
480 000
548 000
753 000
654 000
255 000
456 000
590 000
562 000
473 000
1 196 000
511 000
982 000
330 000
761 000
723 000
463 000
854 000
764 000
702 000
691 000
621 000
449 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
58 000
681 000
879 000
518 000
433 000
473 000
0
644 000
471 000
470 000
480 000
548 000
753 000
654 000
255 000
456 000
590 000
562 000
473 000
1 196 000
511 000
982 000
330 000
761 000
723 000
463 000
854 000
764 000
702 000
691 000
621 000
449 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
188
2 213
2 856
1 683
1 407
1 537
0
2 093
1 530
1 527
1 560
1 781
2 447
2 125
828
1 482
1 917
1 826
1 537
3 887
1 660
5 401
1 072
2 473
2 349
1 504
2 775
2 483
2 281
2 245
2 018
1 459
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 46
Adresse
Eierrepresentant
Glåmos Bilopphuggeri As
Sandkjernan Odd Magne
Brandhaug Karin Margrethe
Festøy Karen Randi
Haugen Bjarne
Sjøvold Adda
Vintervold Gunnar
Snortheim Aasmund
Rugelbak Henry
Tomt Nr.1 Vintervollia
Drangsholt Geir
Tomt Nr. 2 Vintervollia Vintervold Hans
Tomt 3 Vintervollia
Olsen Åge
Tomt 4 Vintervollia
Nakstad Haakon
Tomt Nr. 5 Vintervollia Evenshaug Randi
Tomt Nr. 6 Vintervollia Schjetne Thor
Tomt Nr. 7 Vintervollia Nymo Hans Gustav
Tomt Nr.8 Vintervollia
Qvam Kari
Martens Anne Kolm
Lien Else-Mai Martens
Tomt 1
Morken Ingrid
Tomt 2
Nysether Hans Morten
Tomt 3
Klevjer Cathrine
Tomt 4
Andresen Halvard
Tomt 5
Torgersen Håkon
Tomt 6
Wikdahl Bjørn Benny
Tomt 7
Ødegård Jan
Tomt Nr 8
Græsdal Charles
Tomt Nr. 9
Bårdsen Morten
Tomt Nr.10 Vintervollen Nordbø Inge
H.F.
Tomt Nr 11
Ekren Morten
Veigrunn
Lien Else-Mai Martens
Lunbakken
Furuhaugen
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
62 / 77 / 0 / 0
62 / 78 / 0 / 0
62 / 79 / 0 / 0
62 / 80 / 0 / 0
62 / 81 / 0 / 0
62 / 82 / 0 / 0
62 / 83 / 0 / 0
62 / 84 / 0 / 0
62 / 85 / 0 / 0
62 / 86 / 0 / 0
62 / 87 / 0 / 0
62 / 88 / 0 / 0
62 / 89 / 0 / 0
62 / 90 / 0 / 0
62 / 91 / 0 / 0
62 / 92 / 0 / 0
62 / 93 / 0 / 0
62 / 94 / 0 / 0
62 / 95 / 0 / 0
62 / 96 / 0 / 0
62 / 97 / 0 / 0
62 / 98 / 0 / 0
62 / 99 / 0 / 0
62 / 100 / 0 / 0
62 / 101 / 0 / 0
62 / 102 / 0 / 0
62 / 103 / 0 / 0
62 / 104 / 0 / 0
62 / 105 / 0 / 0
210 000
556 000
927 000
1 000
23 000
1 000
0
823 000
1 155 000
869 000
1 000
661 000
1 336 000
1 004 000
738 000
1 256 000
879 000
1 192 000
885 000
765 000
751 000
957 000
1 246 000
877 000
1 182 000
1 228 000
868 000
818 000
1 035 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
62 / 106 / 0 / 0
62 / 107 / 0 / 0
964 000 100%
111 000 100%
Skatt
Promillesats
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 155
1 807
3 012
3
74
3
0
2 674
3 753
2 824
3
2 148
4 342
3 263
2 398
4 082
2 856
3 874
2 876
2 486
2 440
3 110
4 049
2 850
3 841
3 991
2 821
2 658
3 363
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
964 000 3,25‰
111 000 3,25‰
3 133
360
Ingen
Ingen
210 000
556 000
927 000
1 000
23 000
1 000
0
823 000
1 155 000
869 000
1 000
661 000
1 336 000
1 004 000
738 000
1 256 000
879 000
1 192 000
885 000
765 000
751 000
957 000
1 246 000
877 000
1 182 000
1 228 000
868 000
818 000
1 035 000
Fritak
Side 47
Adresse
Eierrepresentant
Sivertsen Victor
Vintervold Astrid M
Tomt Nr. 12
Sundstrøm Stein Harald
Tomt Nr 11 Vintervollen Sollie Pål Arve
Hyttef
Tomt Nr 12 Vintervollen Walstad Roar
Hyttef
Tomt 13 Vintervollen
Sundset Sverre
Hyttefelt
1180
Halderager Lars
1190
Vintervold Hans
1200
Vintervold Hans
1210
Vintervold Hans
1220
Langørgen Erik Gjørtz
1230
Vintervold Hans
1240
Vintervold Hans
125
Kvam Eirik
1260
Woldseth Kirsti Røskaft
1270
Fremo Odd Inge
Ertzås Siri
Klemmetvolden
Granøien Pål
Klemmetvolden
Nilsgård Ingunn K
Vidda
Meland Nils Christian
Fjellbua
Svendsen Ingeborg Marie
Aurstuggu
Bremnes Janny
Solstrand
Klemmetvoll Anders
Bjørkvolden
Gisvold Marius Moursund
Rabben
Midelfart Ingunn
Tufthaugen
Bakken Elin Myhre
Enerhaugen
Meland Lars
Fjølbu
Helgesen Haakon
Auroset
Torjuul Einar
Rorbu
Meland Nils Christian
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
62 / 109 / 0 / 0
62 / 110 / 0 / 0
62 / 114 / 0 / 0
62 / 115 / 0 / 0
195 000
522 000
661 000
1 150 000
100%
100%
100%
100%
62 / 116 / 0 / 0
1 236 000 100%
1 236 000 3,25‰
4 017
Ingen
62 / 117 / 0 / 0
726 000 100%
726 000 3,25‰
2 359
Ingen
3 113
3
3
3
3
6
3
3 204
3
3
2 125
2 544
3 822
1 218
1 287
1 563
1 556
1 654
1 930
2 190
2 161
3 016
1 124
16
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
62 / 118 / 0 / 0
62 / 119 / 0 / 0
62 / 120 / 0 / 0
62 / 121 / 0 / 0
62 / 122 / 0 / 0
62 / 123 / 0 / 0
62 / 124 / 0 / 0
62 / 125 / 0 / 0
62 / 126 / 0 / 0
62 / 127 / 0 / 0
62 / 128 / 0 / 0
63 / 1 / 0 / 0
63 / 2 / 0 / 0
63 / 4 / 0 / 0
63 / 5 / 0 / 0
63 / 6 / 0 / 0
63 / 7 / 0 / 0
63 / 8 / 0 / 0
63 / 10 / 0 / 0
63 / 11 / 0 / 0
63 / 14 / 0 / 0
63 / 15 / 0 / 0
63 / 17 / 0 / 0
63 / 18 / 0 / 0
958 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
986 000
1 000
1 000
654 000
783 000
1 176 000
375 000
396 000
481 000
479 000
509 000
594 000
674 000
665 000
928 000
346 000
5 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
195 000
522 000
661 000
1 150 000
958 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 000
1 000
986 000
1 000
1 000
654 000
783 000
1 176 000
375 000
396 000
481 000
479 000
509 000
594 000
674 000
665 000
928 000
346 000
5 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
633
1 696
2 148
3 737
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 48
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Os-Stuggu
Skogly
Karistua
Bjørkvollen 2
Petersen Anne Lise
Klemmetvold Lars
Fallrø Bård Arne
Gisvold Sven Erik
Nesset Kjell
Stokkan Bjørn Joar
Fallrø Lars Petter
Fugelsøy Anne Bang
Kirkebak Per Tobias
Hammer Sylvi Henny
Pettersen Petter
Gisvold Sven Erik
Mortensen Rune
Klemmetvold Arvid K
Haugvold Jenny Marianne
Odden Ivar
Haugvold Odd Arne
Haugsbak Kari
Rokstad Marie
Sandnes Geir
Ludvigsen Norunn
Bæck Mary Solfrid
Guldahl Lars
Carstens Eiendom As
Bråten Oddny
Helleberg Rune Hjalmar
Rokstad Liv Paula
Haugsbak Olaug
Sandnes Åge
Sandnes Heidi
Carstens Eiendom As
Carstens Eiendom As
63 / 19 / 0 / 0
63 / 20 / 0 / 0
63 / 21 / 0 / 0
63 / 23 / 0 / 0
63 / 25 / 0 / 0
63 / 26 / 0 / 0
63 / 27 / 0 / 0
63 / 29 / 0 / 0
63 / 30 / 0 / 0
63 / 31 / 0 / 0
63 / 32 / 0 / 0
63 / 33 / 0 / 0
64 / 1 / 0 / 0
64 / 3 / 0 / 0
64 / 4 / 0 / 0
64 / 5 / 0 / 0
64 / 6 / 0 / 0
65 / 1 / 0 / 0
65 / 2 / 0 / 0
65 / 3 / 0 / 0
65 / 6 / 0 / 0
65 / 7 / 0 / 0
65 / 8 / 0 / 0
65 / 9 / 0 / 0
65 / 11 / 0 / 0
65 / 12 / 0 / 0
65 / 13 / 0 / 0
65 / 14 / 0 / 0
65 / 15 / 0 / 0
65 / 16 / 0 / 0
65 / 17 / 0 / 0
65 / 18 / 0 / 0
610 000
503 000
814 000
579 000
991 000
549 000
732 000
0
1 000
1 000
807 000
385 000
828 000
697 000
302 000
380 000
1 000
1 964 000
1 159 000
926 000
690 000
723 000
826 000
1 323 000
704 000
618 000
408 000
508 000
1 005 000
749 000
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Haugvolden
Haugvolden
Gunnstua
Gunnheim
Haugbu
Flekviken
Flekvik
Flekviken
Haugen Øvre
Dalvang
Sandvik
Heimly
Fjellro
Tuwivollen
Lars-Stuggu
610 000
503 000
814 000
579 000
991 000
549 000
732 000
0
1 000
1 000
807 000
385 000
828 000
697 000
302 000
380 000
1 000
1 964 000
1 159 000
926 000
690 000
723 000
826 000
1 323 000
704 000
618 000
408 000
508 000
1 005 000
749 000
0
0
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 982
1 634
2 645
1 881
3 220
1 784
2 379
0
3
3
2 622
1 251
2 691
2 265
981
1 235
3
6 383
3 766
3 009
2 242
2 349
2 684
4 299
2 288
2 008
1 326
1 651
3 266
2 434
0
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 49
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Viken
Viken
Viken
Fjeldvik
Egga
Skogly
Bjørkli
Viken Arnfinn
Sandnes Jon Viken
Tingstad Daniel
Dybvik Torgeir
Roksvaag Per Arne
Odden Ruth
Meluken Wenche
Osborne Alan James
Sandnes Ola
Sandnes Ivar
Sandnes Stein
Bekkos Ole Bjarne
Sandnes Randi
Sandnes Solfrid
Kjeldsberg Francis
Storvik Cathrine
Sandnes Arnulf
Wiergowska Sylwia Maria
Rohde Anne-Brit
Senneset Gunnar
Kvithammer Arne
Rathe Arne Bagøien
Sameiet "Perstuggu"
Rose Gunnar
Kilaas Astrid
Stalsberg Anne Johanne
Midelfart Erik
Hoff Jana Midelfart
Midelfart Sven
Strand Helga Alice
Midelfart Kjell Herman
Buseth Janne
66 / 1 / 0 / 0
66 / 2 / 0 / 0
66 / 3 / 0 / 0
66 / 4 / 0 / 0
66 / 5 / 0 / 0
66 / 7 / 0 / 0
66 / 8 / 0 / 0
66 / 9 / 0 / 0
67 / 1 / 0 / 0
67 / 2 / 0 / 0
67 / 4 / 0 / 0
67 / 5 / 0 / 0
67 / 9 / 0 / 0
67 / 10 / 0 / 0
67 / 16 / 0 / 0
67 / 18 / 0 / 0
67 / 19 / 0 / 0
67 / 20 / 0 / 0
67 / 22 / 0 / 0
67 / 23 / 0 / 0
67 / 24 / 0 / 0
67 / 26 / 0 / 0
67 / 27 / 0 / 0
67 / 28 / 0 / 0
67 / 30 / 0 / 0
67 / 31 / 0 / 0
67 / 32 / 0 / 0
67 / 33 / 0 / 0
67 / 34 / 0 / 0
67 / 35 / 0 / 0
67 / 36 / 0 / 0
67 / 37 / 0 / 0
963 000
916 000
736 000
0
1 026 000
286 000
235 000
529 000
394 000
768 000
1 471 000
1 060 000
695 000
625 000
993 000
288 000
448 000
655 000
1 232 000
604 000
374 000
589 000
726 000
487 000
423 000
347 000
1 000
148 000
0
582 000
1 000
505 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sandneset,Nordre
Sandneset,Nordre
Sandneset,Nordre
Sandneset,Nordre
Sandneset,Nordre
Sandneset,Nordre
Skarrhaugen
Hyllsetra
Lunheim
Viken Fjellstue
Majaodden
Bjørkodden
Einervollen
Aursundlia
Persstuggu
Vakkerhaugen
Bjørnebu
963 000
916 000
736 000
0
1 026 000
286 000
235 000
529 000
394 000
768 000
1 471 000
1 060 000
695 000
625 000
993 000
288 000
448 000
655 000
1 232 000
604 000
374 000
589 000
726 000
487 000
423 000
347 000
1 000
148 000
0
582 000
1 000
505 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 129
2 977
2 392
0
3 334
929
763
1 719
1 280
2 496
4 780
3 445
2 258
2 031
3 227
936
1 456
2 128
4 004
1 963
1 215
1 914
2 359
1 582
1 374
1 127
3
481
0
1 891
3
1 641
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 50
Adresse
Eierrepresentant
Dahl Inger Lise Bekkos
Holm Elisabeth Bekkos
Grande John B
Enge Gunn Kristin Moen
Alterskjær Kurt Jan
Kvitsand Hege
Andersen Lillian
Aaberg Kåre Helge
Fremo Håvard
Bauck Geir
Selmer Kjersti Sandnes
Sandnes Eva Katrine
Sandnes Juul Arne
Sandneset Nordre Tomt Rose Gunnar
Nr.9
Sandneset Nordre Tomt Sandnes Stein
Nr 10
Tillegg Til Gnr 67 Bnr 28 Rose Gunnar
56
Gutvik Ragnar
570
Sanden Arne Georg
Sandneset Nordre Tomt Flormælen Gerd Kristin
Nr 4
Sandneset Nordre. Tomt Løkken Guri Fredrikke
Nr 5
60
Westly Rolf
61
Stubban Tove Østmo
Sandneset Nordre Tomt Sivertsen Anne
Nr 8
Sandnes Rolf
640
Rønning Bjørn Gunnar
680
Sandnes Ola
Sandneset,Østre
Sandnes Jan Morten
Sandnesset,Østre
Sandnes Øivind
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
67 / 38 / 0 / 0
67 / 39 / 0 / 0
67 / 40 / 0 / 0
67 / 41 / 0 / 0
67 / 42 / 0 / 0
67 / 43 / 0 / 0
67 / 44 / 0 / 0
67 / 45 / 0 / 0
67 / 46 / 0 / 0
67 / 47 / 0 / 0
67 / 48 / 0 / 0
67 / 49 / 0 / 0
67 / 50 / 0 / 0
67 / 52 / 0 / 0
616 000
697 000
959 000
990 000
841 000
250 000
157 000
1 164 000
867 000
575 000
755 000
884 000
520 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
67 / 53 / 0 / 0
1 000 100%
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 002
2 265
3 116
3 217
2 733
812
510
3 783
2 817
1 868
2 453
2 873
1 690
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 000 3,25‰
3
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
377
2 717
2 583
731
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
616 000
697 000
959 000
990 000
841 000
250 000
157 000
1 164 000
867 000
575 000
755 000
884 000
520 000
1 000
116 000
836 000
795 000
225 000
67 / 59 / 0 / 0
761 000 100%
761 000 3,25‰
2 473
Ingen
67 / 60 / 0 / 0
67 / 61 / 0 / 0
67 / 62 / 0 / 0
825 000 100%
879 000 100%
524 000 100%
825 000 3,25‰
879 000 3,25‰
524 000 3,25‰
2 681
2 856
1 703
Ingen
Ingen
Ingen
3 760
682
731
1 517
2 652
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 157 000
210 000
225 000
467 000
816 000
100%
100%
100%
100%
100%
116 000
836 000
795 000
225 000
Fritak
67 / 54 / 0 / 0
67 / 56 / 0 / 0
67 / 57 / 0 / 0
67 / 58 / 0 / 0
67 / 63 / 0 / 0
67 / 64 / 0 / 0
67 / 68 / 0 / 0
68 / 1 / 0 / 0
68 / 2 / 0 / 0
100%
100%
100%
100%
Skatt
1 157 000
210 000
225 000
467 000
816 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 51
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 387
1 478
1 313
2 327
2 554
2 499
2 190
1 478
1 179
1 426
1 664
2 291
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Nysted
Falkhaugen
Elivollen
Bjørkly
Tordisbu
Knutsbu
Jannebu
Elingård
Tuftebu
Bekkely
Kvernhusbakken
Hammerslåtten Tomt
Nr.1
Hammerslåtten Tomt
Nr.2
Hammerslåtten Tomt
Nr.3
Sandnesodden
Odden Anders
Sakrisvoll Grethe
Rønnekleiv Arne
Aune Inge
Lynum Hjørdis
Sandnes Alv
Kolberg Inger Johanne
Erga Trond Olav
Sandersen Toril Sødal
Roland Borghild
Sandnes Jan Morten
Lund Tore Steinar
68 / 4 / 0 / 0
68 / 5 / 0 / 0
68 / 11 / 0 / 0
68 / 12 / 0 / 0
68 / 13 / 0 / 0
68 / 14 / 0 / 0
68 / 15 / 0 / 0
68 / 16 / 0 / 0
68 / 17 / 0 / 0
68 / 18 / 0 / 0
68 / 19 / 0 / 0
68 / 21 / 0 / 0
427 000
455 000
404 000
716 000
786 000
769 000
674 000
455 000
363 000
439 000
512 000
705 000
Haugen Andreas
68 / 22 / 0 / 0
500 000 100%
500 000 3,25‰
1 625
Ingen
Fagerberg Eli
68 / 23 / 0 / 0
368 000 100%
368 000 3,25‰
1 196
Ingen
Larssen Frode Herbert
Larssen Rita
Becker Mathias Sandnes
Gudmundsen Ane Sofie
Sakrisvold Knut Borgar
Ingvaldsen Magne
Selli Knut Martin
Haugen Jørn Nikolai
Bøhn Harald
Grønbekk Stein Aage
Gylland Tor Olav
Heksem Kjell Bjarne
Martinsen Ola
Bergh Kåre
Linn Alexander
Rønning Anny Sandnes
68 / 24 / 0 / 0
68 / 25 / 0 / 0
68 / 26 / 0 / 0
68 / 27 / 0 / 0
68 / 28 / 0 / 0
68 / 29 / 0 / 0
68 / 30 / 0 / 0
68 / 31 / 0 / 0
68 / 32 / 0 / 0
68 / 33 / 0 / 0
68 / 34 / 0 / 0
68 / 35 / 0 / 0
68 / 36 / 0 / 0
68 / 37 / 0 / 0
68 / 38 / 0 / 0
68 / 39 / 0 / 0
3
2 609
1 998
3
3
2 509
2 983
3
614
1 475
2 431
3 146
2 889
3 139
3 695
2 229
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 000
803 000
615 000
1 000
1 000
772 000
918 000
1 000
189 000
454 000
748 000
968 000
889 000
966 000
1 137 000
686 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
427 000
455 000
404 000
716 000
786 000
769 000
674 000
455 000
363 000
439 000
512 000
705 000
1 000
803 000
615 000
1 000
1 000
772 000
918 000
1 000
189 000
454 000
748 000
968 000
889 000
966 000
1 137 000
686 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 52
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Aunet Lars
Rønnekleiv Ingri
Wollan Sissel Irene
Eidsmo Ingebrigt
68 / 40 / 0 / 0
68 / 41 / 0 / 0
68 / 42 / 0 / 0
68 / 43 / 0 / 0
1 191 000
0
1 044 000
1 228 000
100%
100%
100%
100%
Tomt Nr 2 Trøbakken
Hyttefelt
Tomt Nr. 1 Trøbakken
Moldestad Gaute Nygaard
Hyttefelt
Tomt Nr. 3 Trøbakken
Hagerup-lyngvær Jan Egil
Hyttefelt
Tomt 4 Trøbakken
Holmås Edvin Magne
Hyttefelt
Tomt Nr. 5 Trøbakken
Bjørndal Olav
Hyttefelt
480
Belsaas Gunnar Eilert
Tomt Nr. 8 Trøbakken H. Nygård Marianne
Felt
Tomt Nr. 9 Trøbakken
Wennberg Morten
Hyttefelt
Tomt Nr.12 Trøbakken Vikdal Ronny
Hyttefelt
550
Nyrønning Sverre Magnar
560
Nøst Øystein
580
Gyløien Per Are
Grønbekk Hans Martin
Bekkosen
Hodøl Arnfinn
Bekkosen
Svingen Jørund
Bekkosen
Sandnes Øivind
Bekkosen
Løkken Arne
Bekkosen
Bekkos Jostein
110
Svingen Jørund
110
Voll Randi Lisbeth
110
Brynhildsvold Eva
Karllien
Sandnes Kjell Joar
Johansen Terje W Lykke
1 191 000
0
1 044 000
1 228 000
Skatt
Promillesats
Fritak
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 870
0
3 393
3 991
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
68 / 44 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
68 / 45 / 0 / 0
1 517 000 100%
1 517 000 3,25‰
4 930
Ingen
68 / 46 / 0 / 0
1 377 000 100%
1 377 000 3,25‰
4 475
Ingen
68 / 47 / 0 / 0
1 205 000 100%
1 205 000 3,25‰
3 916
Ingen
68 / 48 / 0 / 0
68 / 50 / 0 / 0
1 116 000 100%
2 000 100%
1 116 000 3,25‰
2 000 3,25‰
3 627
6
Ingen
Ingen
68 / 51 / 0 / 0
1 084 000 100%
1 084 000 3,25‰
3 523
Ingen
68 / 54 / 0 / 0
300 000 100%
300 000 3,25‰
975
Ingen
4 329
1 303
3 711
2 856
2 366
0
750
2 262
3 562
1 725
1 485
815
1 761
1 771
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
68 / 55 / 0 / 0
68 / 56 / 0 / 0
68 / 58 / 0 / 0
68 / 62 / 0 / 0
69 / 1 / 0 / 0
69 / 4 / 0 / 0
69 / 7 / 0 / 0
69 / 9 / 0 / 0
69 / 10 / 0 / 0
69 / 11 / 0 / 0
69 / 11 / 0 / 0
69 / 11 / 0 / 0
69 / 11 / 0 / 0
69 / 11 / 1 / 0
1 332 000
401 000
1 142 000
879 000
728 000
0
231 000
696 000
1 096 000
531 000
457 000
251 000
542 000
545 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 332 000
401 000
1 142 000
879 000
728 000
0
231 000
696 000
1 096 000
531 000
457 000
251 000
542 000
545 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 53
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Feste Nr. 2
Selander Ann-karin
Slind Nina
Elven Odd Steinar
Kjelsberg Kåre
Høverstad Terje
Ahnfelt Ellen Louise
Jensen Randi Nordmark
Bergby Trond-Erik
Sunde Sissel Marie
Carlsen Edel Marie
Melbye Berit
Rowe Ole Henrik
Hånes Synnøve
Ahnfelt Helle
Bekkos Kåre
Bekkos Ove
Hodøl Bjørn Kåre
Lilleøien Jan
Rogne Laila Løkken
Løkken Trude Krogh
Sundt Bjørg Sakrisvoll
Petersen Sverre Toralf
Døhl Trond Magne
Døhl Trond Magne
Knudsen Ståle
Sakrisvoll Bjørnar
Sundt Bjørnar
Sakrisvoll Bjørnar
Sommer Svanhild
Sandnes Bjørn
Nyhus Torild
Paus Povel Nicolay
69 / 11 / 2 / 0
69 / 11 / 3 / 0
69 / 13 / 0 / 0
69 / 14 / 0 / 0
69 / 16 / 0 / 0
69 / 17 / 0 / 0
69 / 18 / 0 / 0
69 / 20 / 0 / 0
69 / 21 / 0 / 0
69 / 22 / 0 / 0
69 / 23 / 0 / 0
69 / 24 / 0 / 0
69 / 25 / 0 / 0
69 / 26 / 0 / 0
69 / 27 / 0 / 0
69 / 28 / 0 / 0
69 / 29 / 0 / 0
69 / 30 / 0 / 0
69 / 31 / 0 / 0
69 / 32 / 0 / 0
70 / 1 / 0 / 0
70 / 2 / 0 / 0
70 / 3 / 0 / 0
70 / 4 / 0 / 0
70 / 5 / 0 / 0
70 / 7 / 0 / 0
71 / 1 / 0 / 0
71 / 2 / 0 / 0
72 / 1 / 0 / 0
72 / 2 / 0 / 0
72 / 4 / 0 / 0
72 / 5 / 0 / 0
776 000
261 000
660 000
713 000
661 000
218 000
978 000
436 000
753 000
616 000
419 000
355 000
665 000
454 000
399 000
508 000
597 000
528 000
1 000
1 000
1 147 000
423 000
547 000
273 000
957 000
300 000
0
763 000
631 000
381 000
583 000
427 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skjønstad
Karihaugen
Aurstøl
Svarthammervolde
Hyttvolden
Fagerhaug
Myrsnipa
Bjørkly
Kvernhaugen
Korsvolden
Bakken
Litjvollen
Lilleviken
Vassbakken
Sakrisvollen
Bjørkheim
Lisbetvollen
Vebjørnsli
Ysterodden
Reitbakken Og To
Hesttrøa
Engesvold
Engesvolden
Nyhus
Mygghaugen
776 000
261 000
660 000
713 000
661 000
218 000
978 000
436 000
753 000
616 000
419 000
355 000
665 000
454 000
399 000
508 000
597 000
528 000
1 000
1 000
1 147 000
423 000
547 000
273 000
957 000
300 000
0
763 000
631 000
381 000
583 000
427 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 522
848
2 145
2 317
2 148
708
3 178
1 417
2 447
2 002
1 361
1 153
2 161
1 475
1 296
1 651
1 940
1 716
3
3
3 727
1 374
1 777
887
3 110
975
0
2 479
2 050
1 238
1 894
1 387
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 54
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Småvollen
Bekkestua
Stuggubakken
Midtibakken
Sjåfram
Kikut
Tvete Bernt Martin
Røstad Toril
Engesvoll Mari Wedde
Rognstad Ole André
Myrvoll Preben Rynning
Rynning Berit
Myrvoll Hege C Rynning
Glommen Og Laagens
Bruksei
Solhus Terje
Kokkvoll Eilif
Sandnes Asbjørn
Kokkvoll Even
Tamnes Arild
Kokkvoll Anders
Jakobsen Brit Irene
Stølan Erik
Havn Aud Bodil
Wergeland Inger Sophie
Berggård Fred
Kokkvoll Helge
Kokkvoll Anders
Haugen Ola
Pedersen Edel H Sødal
Haugen Arnt
Haugen Arnt
Jonassen Nils Morten
Haugen Ola
Johansen Ellen Grete
Haugen Åse Aspås
Basmo Arne
Haugen Per Olav
72 / 6 / 0 / 0
72 / 7 / 0 / 0
72 / 8 / 0 / 0
72 / 9 / 0 / 0
72 / 10 / 0 / 0
72 / 11 / 0 / 0
72 / 12 / 0 / 0
73 / 1 / 0 / 0
398 000
367 000
368 000
750 000
624 000
646 000
1 000
1 451 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
398 000
367 000
368 000
750 000
624 000
646 000
1 000
1 451 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 293
1 192
1 196
2 437
2 028
2 099
3
4 715
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
74 / 1 / 0 / 0
75 / 1 / 0 / 0
75 / 2 / 0 / 0
75 / 4 / 0 / 0
75 / 6 / 0 / 0
75 / 9 / 0 / 0
75 / 11 / 0 / 0
75 / 12 / 0 / 0
75 / 14 / 0 / 0
75 / 15 / 0 / 0
75 / 16 / 0 / 0
75 / 17 / 0 / 0
75 / 18 / 0 / 0
76 / 1 / 0 / 0
76 / 7 / 0 / 0
76 / 8 / 0 / 0
76 / 8 / 0 / 0
76 / 10 / 0 / 0
76 / 11 / 0 / 0
76 / 12 / 0 / 0
76 / 13 / 0 / 0
76 / 14 / 0 / 0
76 / 15 / 0 / 0
346 000
638 000
746 000
871 000
691 000
560 000
349 000
667 000
468 000
916 000
495 000
483 000
288 000
768 000
368 000
298 000
443 000
309 000
211 000
234 000
323 000
315 000
765 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
346 000
638 000
746 000
871 000
691 000
560 000
349 000
667 000
468 000
916 000
495 000
483 000
288 000
768 000
368 000
298 000
443 000
309 000
211 000
234 000
323 000
315 000
765 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 124
2 073
2 424
2 830
2 245
1 820
1 134
2 167
1 521
2 977
1 608
1 569
936
2 496
1 196
968
1 439
1 004
685
760
1 049
1 023
2 486
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Graftåsslåtten
Gjeltsjøslåtten
Kokvolden
Kokvolden
Kokvolden
Kokvold
Bjørkli
Fjellro
Stuggulislåtten
Hygga
Aurstuggu
Lia
180
Haugen,Nedre
Kokrøsten
8
Haugen,Øvre
Renbakken
Vidsyn
Trollhaugen
Kvennstuggu
Kjønnstuggu
Haugli
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 55
Adresse
24
25
260
Brynhildsvolden
Brynhildsvolden
Brynhildsvolden
Skoglund
Solbakken
Soltun
Elvøy
Myrvang
Elvheim
Bakketun
Solhaugen
Haugtun
Elvvika I
Elvvika
Torebu
Elvheim I
Solgløtt
Røkbuvolden
Martavollen
Solvang
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Jonassen Jarle
Haugen Trygve
Aune Willy
Vorhaug Mona Øiseth
Johansson Ann-oliv Haugen
Christensen Kjell
Rognes Vidar
Rognes Vidar
Aas Geir Håkon
Johansen Rolf-ola W
Sørensen Cecilie Kristin
Ryttervoll Geir Magne
Brynhildsvoll Per Ø
Brynhildsvold Ottar
Haagenrud Ove Arne
Strickert Lisbet
Brynhildsvoll John
Tamnes Arild
Sæther Hans Joar
Brynhildsvoll Inger
Tellebon Bente Ryttervoll
Brynhildsvold Kristen
Klemmetvold Oddrun
Brynhildsvoll Kari
Brynhildsvoll Kari
Baardsen Ivar Torberg
Brynhildsvold Ottar
Brynhildsvoll Julie
Grytbakk Reiulf
Haugen Ruth Helen
Nilsgård Reidar
Haugen Ola
76 / 16 / 0 / 0
76 / 17 / 0 / 0
76 / 18 / 0 / 0
76 / 19 / 0 / 0
76 / 20 / 0 / 0
76 / 21 / 0 / 0
76 / 22 / 0 / 0
76 / 23 / 0 / 0
76 / 24 / 0 / 0
76 / 25 / 0 / 0
76 / 26 / 0 / 0
77 / 1 / 0 / 0
77 / 2 / 0 / 0
77 / 3 / 0 / 0
77 / 4 / 0 / 0
77 / 5 / 0 / 0
77 / 6 / 0 / 0
77 / 7 / 0 / 0
77 / 8 / 0 / 0
77 / 9 / 0 / 0
77 / 10 / 0 / 0
77 / 11 / 0 / 0
77 / 12 / 0 / 0
77 / 13 / 0 / 0
77 / 14 / 0 / 0
77 / 15 / 0 / 0
77 / 16 / 0 / 0
77 / 17 / 0 / 0
77 / 18 / 0 / 0
78 / 1 / 0 / 0
79 / 1 / 0 / 0
79 / 2 / 0 / 0
985 000
134 000
261 000
353 000
0
242 000
0
0
292 000
357 000
525 000
443 000
630 000
1 344 000
531 000
546 000
663 000
451 000
814 000
320 000
704 000
249 000
752 000
882 000
84 000
761 000
6 000
607 000
896 000
942 000
692 000
435 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
985 000
134 000
261 000
353 000
0
242 000
0
0
292 000
357 000
525 000
443 000
630 000
1 344 000
531 000
546 000
663 000
451 000
814 000
320 000
704 000
249 000
752 000
882 000
84 000
761 000
6 000
607 000
896 000
942 000
692 000
435 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 201
435
848
1 147
0
786
0
0
949
1 160
1 706
1 439
2 047
4 368
1 725
1 774
2 154
1 465
2 645
1 040
2 288
809
2 444
2 866
273
2 473
19
1 972
2 912
3 061
2 249
1 413
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 56
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Digerodden
Laubakken
Halsos Ove Skaug
Bekkos Eva Unni Tørresdal
Feragen Hilde I
Elven Anne Kristin
Hansen Odd Martin
Backman Per
Hjort Per
Bull Maj Jorunn
Stenvold Kai-arne
Stenvold Nils
Stenvold Nils
Brandsfjell Idar
Nielsen Hege I Hestbek
Thorsvoll Helge
Røkke Liv Lien
Kokkvoll Even
Kokkvoll Gunnar
Kokkvoll Gunnar
Nordbrekken Mette
Brækkfjell Jon J
Kristiansen Ronny
Westin Maj-britt
Sve Olga
Thorsvoll Jorun
Lien Kari Johanne
Bjørnebo Kjetil
Kaald Martha Gullstein
Carlsen Rita Marie
Brynhildsvold Ottar
Brynhildsvold Ottar
Stenvold Kai-arne
Nordbrekken Mette
79 / 3 / 0 / 0
79 / 4 / 0 / 0
79 / 5 / 0 / 0
79 / 6 / 0 / 0
80 / 1 / 0 / 0
80 / 3 / 0 / 0
80 / 5 / 0 / 0
80 / 6 / 0 / 0
81 / 1 / 0 / 0
81 / 2 / 0 / 0
81 / 2 / 0 / 0
81 / 4 / 0 / 0
81 / 5 / 0 / 0
82 / 1 / 0 / 0
82 / 2 / 0 / 0
82 / 3 / 0 / 0
82 / 3 / 1 / 0
82 / 3 / 2 / 0
82 / 5 / 0 / 0
82 / 6 / 0 / 0
82 / 7 / 0 / 0
82 / 8 / 0 / 0
82 / 9 / 0 / 0
82 / 10 / 0 / 0
82 / 11 / 0 / 0
82 / 12 / 0 / 0
82 / 13 / 0 / 0
82 / 14 / 0 / 0
83 / 2 / 0 / 0
83 / 2 / 0 / 0
83 / 8 / 0 / 0
83 / 10 / 0 / 0
432 000
580 000
778 000
770 000
894 000
757 000
770 000
507 000
725 000
511 000
420 000
523 000
482 000
793 000
876 000
0
423 000
0
131 000
816 000
243 000
549 000
608 000
1 132 000
508 000
354 000
1 168 000
595 000
350 000
636 000
811 000
797 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Sundet
Nilsvolden
Sundet
Skoglund
Stenvolden
2
Stenvolden
Elvebakken
Gammelgården
Torsvoll
Lien
Kjeråsvoldslette
Nyvollen
Løkkja
Kveldsro
Tomt Nr 2. Torsvollen
Tomt Nr. 3 Torsvollen
Tomt Nr. 1 Torsvollen
2
Nordbrekken
Nordbrekken
Nordbrekken
432 000
580 000
778 000
770 000
894 000
757 000
770 000
507 000
725 000
511 000
420 000
523 000
482 000
793 000
876 000
0
423 000
0
131 000
816 000
243 000
549 000
608 000
1 132 000
508 000
354 000
1 168 000
595 000
350 000
636 000
811 000
797 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 404
1 885
2 528
2 502
2 905
2 460
2 502
1 647
2 356
1 660
1 365
1 699
1 566
2 577
2 847
0
1 374
0
425
2 652
789
1 784
1 976
3 679
1 651
1 150
3 796
1 933
1 137
2 067
2 635
2 590
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 57
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kvernhusbakken
Labben
Sjøgløtt
Enerbakken
Tidligere Festetomt 1
Nordbrekken
Spellmannsplassen
Haugen Henrikke
Strickert Astrid Karin
Brynhildsvoll Olav
Brynhildsvold Ottar
Lindvall Gottfrid
Gjelten Jon Reidar
Gjelten Marit P. Skogen
Skevik Annar
Bakken Per Olav
Sjøvold Hans Arve
Helland Bernt Eirik
Kolstø Tone
Aas Karl Anders
Aas Bent
Sjøvold Per Inge
Sjøvold Hans Arve
Morris Kirsten
Nilsgård Lars
Tamnes Kjell Håvard
Bekkos Anders
Moen Odd
Ryttervoll Jørgen
Bengtson Kari Synnøve Skott
Strickert Magne
Bekkos Arvid
Bendiksen Roger
Moen Håkon
Wannebo Trine Bekkos
Ryttervoll Kirsten
Galgum Jan Olav
Kristiansen Ronny
Bekkos Arvid
83 / 11 / 0 / 0
83 / 12 / 0 / 0
83 / 13 / 0 / 0
83 / 14 / 0 / 0
83 / 17 / 0 / 0
84 / 1 / 0 / 0
84 / 2 / 0 / 0
84 / 3 / 0 / 0
85 / 1 / 0 / 0
86 / 1 / 0 / 0
86 / 1 / 1 / 0
86 / 1 / 2 / 0
86 / 3 / 0 / 0
86 / 4 / 0 / 0
86 / 5 / 0 / 0
86 / 6 / 0 / 0
86 / 7 / 0 / 0
87 / 1 / 0 / 0
87 / 3 / 0 / 0
87 / 4 / 0 / 0
87 / 5 / 0 / 0
87 / 8 / 0 / 0
87 / 9 / 0 / 0
87 / 12 / 0 / 0
87 / 15 / 0 / 0
87 / 17 / 0 / 0
87 / 18 / 0 / 0
87 / 22 / 0 / 0
87 / 23 / 0 / 0
87 / 24 / 0 / 0
87 / 25 / 0 / 0
87 / 27 / 0 / 0
716 000
309 000
263 000
357 000
227 000
447 000
521 000
400 000
545 000
1 323 000
399 000
304 000
580 000
264 000
722 000
1 000
434 000
652 000
1 333 000
378 000
887 000
1 037 000
439 000
870 000
695 000
355 000
589 000
351 000
689 000
705 000
1 157 000
246 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Bakken
Ingebrigtsgården
Helbekkvollen
Åsheim
Solsletta
Saksgården
Sakstrøen
Saksgården
Saksgården
Saksgården
Skottvollen
Solegga
Nyheim
Bjørkmo
Bjørktun
Høglibo
Bjørkvold
Bjørkvold Ii
Enbakken
716 000
309 000
263 000
357 000
227 000
447 000
521 000
400 000
545 000
1 323 000
399 000
304 000
580 000
264 000
722 000
1 000
434 000
652 000
1 333 000
378 000
887 000
1 037 000
439 000
870 000
695 000
355 000
589 000
351 000
689 000
705 000
1 157 000
246 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
Fritak
2 327
1 004
854
1 160
737
1 452
1 693
1 300
1 771
4 299
1 296
988
1 885
858
2 346
3
1 410
2 119
4 332
1 228
2 882
3 370
1 426
2 827
2 258
1 153
1 914
1 140
2 239
2 291
6 363
799
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 58
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 128
1 521
835
815
2 141
0
828
2 239
1 306
1 056
1 540
1 576
2 067
2 801
1 943
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
672 000 3,25‰
2 184
Ingen
2 574
1 352
2 346
84
3 584
555
5 947
5 947
17 842
5 947
1 023
871
695
952
1 784
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Bekkemellom
Hyttbekkbo
Sjøgløtt
Nilsgårdsbrekken
Nilsgården
Nilsgården
Kåsen I Kjærålie
Ryan
Sjøglimt
Mortenstuggu
Kåsavolden Ii
Kalsbakken
Tomt B 2
Bakketun
Brekken Boligfelt Tomt B
1
Tomt D 6 Brekken
Boligfelt
Kurås Leif Magne
Tellebon Bente Ryttervoll
Moen Håkon
Kokkvoll Even
Kokkvoll Olav
Kokkvoll Anders
Sandnes Asbjørn
Horven Heidi M Näsvall
Sandnes Grete
Knutsen Hilde
Gismervik Anne S Østgård
Tørresdal Knut
Engan Roar
Bekkos Hulda
Tamnes Leif Ove
87 / 29 / 0 / 0
87 / 30 / 0 / 0
87 / 31 / 0 / 0
89 / 1 / 0 / 0
89 / 3 / 0 / 0
89 / 6 / 0 / 0
89 / 10 / 0 / 0
89 / 11 / 0 / 0
89 / 13 / 0 / 0
89 / 14 / 0 / 0
89 / 15 / 0 / 0
89 / 16 / 0 / 0
89 / 18 / 0 / 0
89 / 19 / 0 / 0
89 / 20 / 0 / 0
655 000
468 000
257 000
251 000
659 000
0
255 000
689 000
402 000
325 000
474 000
485 000
636 000
862 000
598 000
Nordbrekken Anne
89 / 22 / 0 / 0
672 000 100%
Kokkvoll Anders O
Tamnes Agnes
Nordfjell Magnar
Kokkvoll Anders
Skjei Ketil Haugen
Skarestad Olga Mary
Horn Francis
Horn Catharina
Sameiet Hyddkroken
Horn Espen
Pollestad Rune
Pollestad Einar
Haugen John
Kringberg Berit
Haugen John
89 / 23 / 0 / 0
89 / 24 / 0 / 0
89 / 25 / 0 / 0
89 / 26 / 0 / 0
90 / 1 / 0 / 0
90 / 3 / 1 / 0
90 / 4 / 0 / 0
90 / 4 / 0 / 0
90 / 4 / 0 / 0
90 / 4 / 0 / 0
90 / 8 / 0 / 0
90 / 9 / 0 / 0
90 / 10 / 0 / 0
90 / 11 / 0 / 0
90 / 12 / 0 / 0
Agnesvollen
Haugen
40
40
40
Hyddkroken
Busebo
Fjellrabben
Fjellro
Sandbakken
12
Takst
Skattenivå
Grunnlag
792 000
416 000
722 000
26 000
1 103 000
171 000
1 830 000
1 830 000
5 490 000
1 830 000
315 000
268 000
214 000
293 000
549 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
655 000
468 000
257 000
251 000
659 000
0
255 000
689 000
402 000
325 000
474 000
485 000
636 000
862 000
598 000
792 000
416 000
722 000
26 000
1 103 000
171 000
1 830 000
1 830 000
5 490 000
1 830 000
315 000
268 000
214 000
293 000
549 000
Skatt
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 59
Adresse
12
Jobu
Lillehaugen
Tomt D 1 Brekken
Boligfelt
Tomt E4 Brekken
Boligfelt
Tomt D2 Brekken
Boligfelt
Lillebo 2
Henningsgården,V
Henningsgården,M
Henningsgården,V
Henningsgården,Ø
Elvheim
Volvollen
Britabu
Bakkeli
Elvesus
Elvlunn
Gjettebo
Lillebo
Henningsgården H
Godheim
Vigelgløtt
Sandvika
Skattenivå
Skatt
Takst
549 000 100% Grunnlag
549 000 Promillesats
3,25‰
1 784
544 000 100%
544 000 3,25‰
1 768
510 000 100%
510 000 3,25‰
1 657
826 000 100%
826 000 3,25‰
2 684
Eierrepresentant
Haugen John
Haugen John
Kringberg Herman
Kokkvoll Olav
Eiendom
90 / 12 / 0 / 0
90 / 13 / 0 / 0
90 / 15 / 0 / 0
90 / 18 / 0 / 0
Prøsch Jørn
90 / 19 / 0 / 0
911 000 100%
911 000 3,25‰
2 960
Ingen
Fjellheim Arne
90 / 20 / 0 / 0
938 000 100%
938 000 3,25‰
3 048
Ingen
Sorken Gunnar
Tamnes Steinar
Bransfjell Nils-aksel
Nordbrekken Odd
Fjellheim Paul A,
Reistad Astrid
Skjei Ane Lisabet
Aunan Kari Johanne
Sjøvold Henning
Feragen Per Frode
Ryen Leif Jostein
Tamnes Henning
Sjøvold Gyda
Stenvold Nils
Marstrand Trygve Baard
Kristiansen Ronny
Geving Torkil Bernhard
Kurås Jan
Kulbrandstad Sigbjørg
Tamnes Steinar
Tamnes Henning
Sjøvold Odd Magne
Kurås Oddmund
Skott Ola
Sjøvold Henning
90 / 21 / 0 / 0
90 / 22 / 0 / 0
90 / 24 / 0 / 0
90 / 25 / 0 / 0
90 / 26 / 0 / 0
90 / 27 / 0 / 0
90 / 28 / 0 / 0
90 / 29 / 0 / 0
91 / 1 / 0 / 0
91 / 2 / 0 / 0
91 / 3 / 0 / 0
91 / 7 / 0 / 0
91 / 10 / 0 / 0
91 / 11 / 0 / 0
91 / 12 / 0 / 0
91 / 13 / 0 / 0
91 / 14 / 0 / 0
91 / 15 / 0 / 0
91 / 16 / 0 / 0
91 / 17 / 0 / 0
91 / 19 / 0 / 0
91 / 21 / 0 / 0
91 / 23 / 0 / 0
91 / 24 / 0 / 0
91 / 25 / 0 / 0
3 662
2 967
2 213
2 349
2 613
425
0
1 007
1 829
4 091
841
3 679
2 616
1 501
588
2 502
890
2 037
750
877
11 082
1 631
1 738
2 323
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 127 000
913 000
681 000
723 000
804 000
131 000
0
310 000
563 000
1 259 000
259 000
1 132 000
805 000
462 000
181 000
770 000
274 000
627 000
231 000
270 000
2 015 000
502 000
535 000
715 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 127 000
913 000
681 000
723 000
804 000
131 000
0
310 000
563 000
1 259 000
259 000
1 132 000
805 000
462 000
181 000
770 000
274 000
627 000
231 000
270 000
2 015 000
502 000
535 000
715 000
1 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 60
Adresse
Skottgården
Rihåsetra
Skotgården
Feste Nr. 1
Haugli
Ryen
Tomt Gammel Ryen
1
1
Volldalen
Feste Nr.1
Feste Nr. 2
Feste Nr. 3
Feste Nr. 4
Feste Nr. 5
Feste Nr. 6
10007
10007
Feste Nr. 8
Feste Nr. 9
Feste Nr. 10
Feste Nr. 11
Feste Nr. 12
Feste Nr. 13
Feste Nr. 14
Feste Nr. 15
Feste Nr. 17
Feste Nr. 18
Feste Nr. 19
Eierrepresentant
Sjøvold Henning
Tamnes Henning
Fredriksen Gunn
Bengtson Kari Synnøve Skott
Hayes Nanny E N J
Haugom Kai Martin
Stormoen Tanja Caroline
Sundmoen Fanny Ryen
Johnsen Jorun Ryen
Håpoldøy Margit Ryen
Johansen Bror
Skott Per Inge
Skott Per Inge
Skott Per Inge
Sundet Inger Kathrine
Bjerkhoel Arne Bror
Mo Hans Leidulv
Wæraas Stein
Stavø Karl Thore
Nordvik Willy
Sæther Randi
Kummervold Morten Frode
Telneset Torunn
Waagan Tove Elisabeth
Grenstad Jorhild
Brunborg Olav
Pedersen Sofie
Dybdalsbakk Heidi Guldjord
Tinmannsvik Svein Olav
Skjervold Kjell Arve
Alstad Geir Kaare
Kristiansen Hjørdis J L
Nilsson Axel Johan
Eiendom
91 / 25 / 0 / 0
92 / 1 / 0 / 0
92 / 6 / 0 / 0
93 / 1 / 0 / 0
93 / 1 / 1 / 0
93 / 2 / 0 / 0
93 / 3 / 0 / 0
94 / 1 / 0 / 0
94 / 2 / 0 / 0
94 / 3 / 0 / 0
94 / 5 / 0 / 0
95 / 1 / 0 / 0
95 / 1 / 0 / 0
95 / 1 / 0 / 0
95 / 1 / 1 / 0
95 / 1 / 2 / 0
95 / 1 / 3 / 0
95 / 1 / 4 / 0
95 / 1 / 5 / 0
95 / 1 / 6 / 0
95 / 1 / 7 / 1
95 / 1 / 7 / 2
95 / 1 / 8 / 0
95 / 1 / 9 / 0
95 / 1 / 10 / 0
95 / 1 / 11 / 0
95 / 1 / 12 / 0
95 / 1 / 13 / 0
95 / 1 / 14 / 0
95 / 1 / 15 / 0
95 / 1 / 17 / 0
95 / 1 / 18 / 0
95 / 1 / 19 / 0
Skattenivå
Takst
1 000 100% Grunnlag
1 000 Promillesats
3,25‰
902 000 100%
902 000 3,25‰
401 000 100%
401 000 3,25‰
1 137 000 100%
1 137 000 3,25‰
393 000 100%
393 000 3,25‰
624 000 100%
624 000 3,25‰
563 000 100%
563 000 3,25‰
862 000 100%
862 000 3,25‰
482 000 100%
482 000 3,25‰
549 000 100%
549 000 3,25‰
431 000 100%
431 000 3,25‰
600 000 100%
600 000 3,25‰
436 000 100%
436 000 3,25‰
1 668 000 100%
1 668 000 3,25‰
396 000 100%
396 000 3,25‰
590 000 100%
590 000 3,25‰
915 000 100%
915 000 3,25‰
428 000 100%
428 000 3,25‰
623 000 100%
623 000 3,25‰
571 000 100%
571 000 3,25‰
538 000 100%
538 000 3,25‰
550 000 100%
550 000 3,25‰
271 000 100%
271 000 3,25‰
499 000 100%
499 000 3,25‰
550 000 100%
550 000 3,25‰
897 000 100%
897 000 3,25‰
446 000 100%
446 000 3,25‰
568 000 100%
568 000 3,25‰
804 000 100%
804 000 3,25‰
610 000 100%
610 000 3,25‰
770 000 100%
770 000 3,25‰
480 000 100%
480 000 3,25‰
855 000 100%
855 000 3,25‰
Skatt
3
2 931
1 303
3 695
1 277
2 028
1 829
2 801
1 566
1 784
1 400
1 950
1 417
5 421
1 287
1 917
2 973
1 391
2 024
1 855
1 748
1 787
880
1 621
1 787
2 915
1 449
1 846
2 613
1 982
2 502
1 560
2 778
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 61
Adresse
Feste Nr. 20
Feste Nr. 21
Feste Nr. 24
Feste Nr. 25
Eierrepresentant
Øvrelid Helene
Fordal Knut
Onarheim May Lisbeth
Norberg Hans Erik
Gilde Håkon Magnus
Feste Nr. 27
Backman Ann-katrin
Kildal Elisabeth
Haarsaker Frank
Langørgen Edvin
Kristensen Hans Bernhard
Steen Christian
Vauldalen Hyttefelt,Tomt Lindkjølen Terje
Nr.37
Vauldalen Hyttefelt Tomt Jensen Anne Sofie Granmo
Nr.42
Vauldalen Hyttefelt Tomt Nilsen Roald
Nr. 3
Vauldalen Hyttefelt Tomt Olsen Bjørn
Nr 38
Vauldalen Hyttefelt
Wikstrøm Clara Marie
Vauldalen Hyttefelt Tomt Mo Frode
20a
Vauldalen Hyttefelt Tomt Nikolaisen Tore
Nr. 5
Vauldalen Hyttefelt Tomt Handberg Arild
51
Vauldalen Hyttefelt Tomt Løvseth Torstein
54
Tomt Nr. 53 Vauldalen Bjørnvik Odd Arild
Hyttef.
Tomt 43a Vauldalen
Kjærem Jørund Andreas
Hyttefelt
Tomt 9a Vauldalen
Dahl Merete
Hyttefelt
Vauldalen Hyttefelt Tomt Garberg Erik
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 534
1 449
1 969
1 059
1 787
854
1 478
1 615
2 661
3
776
1 251
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
472 000
446 000
606 000
326 000
550 000
263 000
455 000
497 000
819 000
1 000
239 000
385 000
Skatt
Fritak
95 / 1 / 20 / 0
95 / 1 / 21 / 0
95 / 1 / 24 / 0
95 / 1 / 25 / 0
95 / 1 / 26 / 0
95 / 1 / 27 / 0
95 / 1 / 28 / 0
95 / 1 / 29 / 0
95 / 1 / 30 / 0
95 / 1 / 31 / 0
95 / 1 / 32 / 0
95 / 1 / 33 / 0
472 000
446 000
606 000
326 000
550 000
263 000
455 000
497 000
819 000
1 000
239 000
385 000
95 / 1 / 34 / 0
420 000 100%
420 000 3,25‰
1 365
Ingen
95 / 1 / 35 / 0
590 000 100%
590 000 3,25‰
1 917
Ingen
95 / 1 / 36 / 0
508 000 100%
508 000 3,25‰
1 651
Ingen
95 / 1 / 37 / 0
95 / 1 / 38 / 0
490 000 100%
413 000 100%
490 000 3,25‰
413 000 3,25‰
1 592
1 342
Ingen
Ingen
95 / 1 / 39 / 0
603 000 100%
603 000 3,25‰
1 959
Ingen
95 / 1 / 40 / 0
859 000 100%
859 000 3,25‰
2 791
Ingen
95 / 1 / 41 / 0
896 000 100%
896 000 3,25‰
2 912
Ingen
95 / 1 / 42 / 0
582 000 100%
582 000 3,25‰
1 891
Ingen
95 / 1 / 43 / 0
453 000 100%
453 000 3,25‰
1 472
Ingen
95 / 1 / 44 / 0
472 000 100%
472 000 3,25‰
1 534
Ingen
95 / 1 / 45 / 0
497 000 100%
497 000 3,25‰
1 615
Ingen
Side 62
Adresse
55
Vauldalen Hyttefelt Tomt
11a
Vauldalen H.Felt Tomt
43
Vauldalen Tomt Nr. 60
Vauldalen Hyttef. Tomt
Nr. 15
Tomt Nr 49 Vauldalen
H.Felt
Vauldalen Hyttefelt Tom
10a
Vauldalen Hyttefelt Tomt
46
Vauldalen Hyttefelt Tomt
45
Vauldalen Hyttefelt 50
Vauldalen
Hytte I Vauldalen, Nr:
2452
Hytte Nr 2469
Hytte Nr 2539 Vauldalen
Tomt Nr. 63, Vauldalen
Tomt 64 Vauldalen
10065
Vauldalen Hyttefelt,
Tomt 66
Tomt Nr 67
Tomt 71, Vauldalen
Skattenivå
Skatt
Takst
497 000 100% Grunnlag
497 000 Promillesats
3,25‰
1 615
Eierrepresentant
Garberg Erik
Eiendom
95 / 1 / 45 / 0
Fritak
Ingen
Bartnes Arne
95 / 1 / 46 / 0
693 000 100%
693 000 3,25‰
2 252
Ingen
Dahl Nils
95 / 1 / 47 / 0
619 000 100%
619 000 3,25‰
2 011
Ingen
Iversen Rolf Willy
Lie Jan Harry
95 / 1 / 48 / 0
95 / 1 / 49 / 0
896 000 100%
657 000 100%
896 000 3,25‰
657 000 3,25‰
2 912
2 135
Ingen
Ingen
Eidem Rolf Arne
95 / 1 / 50 / 0
682 000 100%
682 000 3,25‰
2 216
Ingen
Stokdal Ketil
95 / 1 / 51 / 0
520 000 100%
520 000 3,25‰
1 690
Ingen
Issing Jürgen Anton
95 / 1 / 52 / 0
840 000 100%
840 000 3,25‰
2 730
Ingen
Riset Lars Halvard
95 / 1 / 53 / 0
681 000 100%
681 000 3,25‰
2 213
Ingen
Bentzen Jan
Lianes John Kristian
Nerland Per Magne
Stene Birger
Stamnsve Magnar
Volden Ulf
95 / 1 / 54 / 0
95 / 1 / 55 / 0
95 / 1 / 56 / 0
95 / 1 / 57 / 0
95 / 1 / 59 / 0
95 / 1 / 60 / 0
910 000
768 000
1 018 000
955 000
484 000
867 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
910 000
768 000
1 018 000
955 000
484 000
867 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 957
2 496
3 308
3 103
1 573
2 817
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Hole Arne
Ronæss Morten
Eliassen Sture
Petterson Ole
Dahl Audhild
Hansen Per Arne
95 / 1 / 61 / 0
95 / 1 / 62 / 0
95 / 1 / 63 / 0
95 / 1 / 64 / 0
95 / 1 / 65 / 0
95 / 1 / 66 / 0
860 000
1 009 000
886 000
869 000
655 000
789 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
860 000
1 009 000
886 000
869 000
655 000
789 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 795
3 279
2 879
2 824
2 128
2 564
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Bjøringsøy Birgit Saksvik
Hole Odd
Høyem Iver
Fremstad Bente
Eidsmo Knut
95 / 1 / 67 / 0
95 / 1 / 68 / 0
95 / 1 / 69 / 0
95 / 1 / 70 / 0
95 / 1 / 71 / 0
842 000
1 007 000
902 000
712 000
913 000
100%
100%
100%
100%
100%
842 000
1 007 000
902 000
712 000
913 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 736
3 272
2 931
2 314
2 967
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 63
Adresse
Tomt 71, Vauldalen
Hytte Nr 2350 Ryvollen
Hytte Nr 2371 Vauldalen
Vauldalen Hyttefeldt
Tomt 76
Vauldalen Hyttefelt,
Tomt 77
Vauldalen Hyttefelt,
Tomt 79
Hytte Nr 2549
Vauldalen Hyttefeldt
Tomt 59
Tomt 83
Vaulbakken
Vauldalen Motell
Vauldalen Bensin
10
Vauldalen Campin
Andebu
Vaulbakken Ii
Knausen
Feste Nr.1
Feste Nr.2
Feste Nr.3
Feste Nr.4
Feste 6
Feste Br.7
Eierrepresentant
Eidsmo Knut
Balsvik Ludvik
Backmann Rolf
Gisvold Randi
Schei Benjamin
Eiendom
95 / 1 / 71 / 0
95 / 1 / 73 / 0
95 / 1 / 74 / 0
95 / 1 / 75 / 0
95 / 1 / 76 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
913 000 100% Grunnlag
913 000 Promillesats
3,25‰
2 967
674 000 100%
674 000 3,25‰
2 190
425 000 100%
425 000 3,25‰
1 381
1 212 000 100%
1 212 000 3,25‰
3 939
702 000 100%
702 000 3,25‰
2 281
Five Randi Rian
95 / 1 / 77 / 0
1 546 000 100%
1 546 000 3,25‰
5 024
Ingen
Utnem Jan Oskar
95 / 1 / 79 / 0
1 113 000 100%
1 113 000 3,25‰
3 617
Ingen
Ulriksen Terje
Erbe Eigil
95 / 1 / 80 / 0
95 / 1 / 81 / 0
1 256 000 100%
1 511 000 100%
1 256 000 3,25‰
1 511 000 3,25‰
4 082
4 910
Ingen
Ingen
Olsen Tore
Svendsen Ole Peder
Vauldalen Fjellhotell
Skotts Maskin As
Vauldalen Fjellhotell As
Vauldalen Fjellhotell As
Svendsen Jorid Skott
Svendsen Ole Peder
Svendsen Ole Peder
Morken Per Idar
Skott Per Inge
Svendsen Jorid Skott
Vauldalen Fjellhotell As
Karlsen Oddvar
Elvheim Tore Jean
Sørli Bjørn
Haarberg Gunnar
Myhre Axel
Sandbakken Per Olav
Feragen Arne Magne
Svensson Marta
95 / 1 / 83 / 0
95 / 7 / 0 / 0
95 / 8 / 0 / 0
95 / 9 / 0 / 0
95 / 10 / 0 / 0
95 / 10 / 0 / 0
95 / 11 / 0 / 0
95 / 12 / 0 / 0
95 / 12 / 1 / 0
95 / 13 / 0 / 0
95 / 14 / 0 / 0
95 / 15 / 0 / 0
95 / 16 / 0 / 0
96 / 1 / 1 / 0
96 / 1 / 2 / 0
96 / 1 / 3 / 0
96 / 1 / 4 / 0
96 / 1 / 6 / 0
96 / 1 / 7 / 0
96 / 1 / 8 / 0
96 / 1 / 10 / 0
666 000
1 891 000
0
1 946 000
669 000
4 582 000
680 000
654 000
1 000
377 000
646 000
456 000
1 317 000
895 000
491 000
765 000
568 000
275 000
902 000
429 000
641 000
666 000
1 891 000
0
1 946 000
669 000
4 582 000
680 000
654 000
1 000
377 000
646 000
456 000
1 317 000
895 000
491 000
765 000
568 000
275 000
902 000
429 000
641 000
2 164
10 400
0
10 703
2 174
25 201
2 210
3 597
5
1 225
2 099
1 482
7 243
2 908
1 595
2 486
1 846
893
2 931
1 394
2 083
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 64
Adresse
Feste Nr. 14
Feste Nr. 16
Feste Nr. 19
Elven, Tomt Nr. 26
Tomt Nr. 15 Vauldalen
Hyttefel
Vauldalen Hyttefelt Tomt
25
Vauldalen Hyttefelt Tomt
Nr. 7
Vauldalen Hyttefelt Tomt
24
Vauldalen Hyttefelt Tomt
Nr 11
Elven
84mt Nr. 1 Vauldalen
Hyttefelt
Vauldalen Hyttefelt
Elven
Feste Nr.1
Feste Nr.2
Feste Nr.3
Feste Nr.5
Feste Nr.6
Feste Nr.7
Feste Nr.8
Festr Nr.9
Tomt Nr.11
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 491
1 358
900
2 587
1 924
1 839
1 485
1 345
1 397
1 937
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Eierrepresentant
Eiendom
Rønhovd Jarle
Okkenhaug Aud Marie
Undeland Tore Marvin
Fremstad Arne
Straumann Åshild Irene
Sæther Øystein
Northug Tor
Borgen Eirik Kristoffer
Leivestad Ivar
Flatås Karin & Asbjørn
96 / 1 / 12 / 0
96 / 1 / 13 / 0
96 / 1 / 14 / 0
96 / 1 / 15 / 0
96 / 1 / 16 / 0
96 / 1 / 17 / 0
96 / 1 / 18 / 0
96 / 1 / 19 / 0
96 / 1 / 20 / 0
96 / 1 / 21 / 0
459 000
418 000
277 000
796 000
592 000
566 000
457 000
414 000
430 000
596 000
Røkke Ruth Elaine
96 / 1 / 22 / 0
406 000 100%
406 000 3,25‰
1 319
Ingen
Horn Francis
96 / 1 / 23 / 0
320 000 100%
320 000 3,25‰
1 040
Ingen
Kjølås Inger Johanne
96 / 1 / 24 / 0
586 000 100%
586 000 3,25‰
1 904
Ingen
Fallan Håkon
96 / 1 / 25 / 0
543 000 100%
543 000 3,25‰
1 764
Ingen
Mjøen Jorun Marie
Hove Jens
96 / 1 / 26 / 0
96 / 1 / 27 / 0
606 000 100%
295 000 100%
606 000 3,25‰
295 000 3,25‰
1 969
958
Ingen
Ingen
Valle Inger Johanne
Dalseg Randi
Kurås Steinar
Volden Marit
Haarberg Per Kristian
Robertsen Steinar
Halvorsen Jack
Garmo Monica E.jangenheim
Stenkløv Svein Aage
Trymer Toril
Sinnes Kirsten
Aune Sigurd
96 / 1 / 29 / 0
96 / 1 / 30 / 0
96 / 2 / 0 / 0
96 / 2 / 1 / 0
96 / 2 / 2 / 0
96 / 2 / 3 / 0
96 / 2 / 5 / 0
96 / 2 / 6 / 0
96 / 2 / 7 / 0
96 / 2 / 8 / 0
96 / 2 / 9 / 0
96 / 2 / 10 / 0
600 000
555 000
812 000
418 000
793 000
465 000
454 000
401 000
376 000
465 000
785 000
486 000
600 000
555 000
812 000
418 000
793 000
465 000
454 000
401 000
376 000
465 000
785 000
486 000
1 950
1 803
2 639
1 358
2 577
1 511
1 475
1 303
1 222
1 511
2 551
1 579
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
459 000
418 000
277 000
796 000
592 000
566 000
457 000
414 000
430 000
596 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 65
Adresse
Tomt Nr.16
Feste Nr.12
Feste Nr.13
Eierrepresentant
Grande John Arvid
Kurås Steinar
Malvik Astrid Aune
Raaness Ola
Feste Nr.15
Østby Synnøve
Feste Nr.18
Bostad Wenche
Rian Elin Anita
Njøs Brit Merete
Elven, Tomt Nr. 30
Emaus Kyrre
Elven Tomt Nr.33
Gimseng Mildrid E W
Vauldalen Hyttefelt Tomt Wilhelmsen Merete
31
Vauldalen Hyttefelt Tomt Lein Anne Helene
10
Tomt Nr 25 Vauldalen
Eggen Bente
227
Hofstad Terje
Elven
Ryen Leif Jostein
Elven
Estensen Anne Mari
Vauldalen Fjellhotell As
Nysæteren
Kokkvoll Anders
Skolebakken
Folde Dan
Fjellstuggu
Bentseng Arvid Andreas
Heimtun
Thorsvoll Inger
Solvang
Punde Tomas Tomasson
Solstad
Håkensen Torstein
Skarestad Olga Mary
Samhold
Coop Røros Sa
140
Coop Røros Sa
Rabben
Skott Berit O
Solvangen
Østby Kjell
Fjellstad
Strickert Marit Sandvik
Draget
Kokkvoll Anders
Ingvarvollen
Sæther Torill
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 054
2 320
1 651
1 826
1 417
2 115
2 041
1 274
1 742
1 534
2 291
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
535 000 3,25‰
1 738
Ingen
3 295
2 931
1 534
692
2 596
1 066
3 064
1 036
4 371
1 680
3 510
1 543
23 336
1 326
1 738
4 686
2 561
0
1 088
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
96 / 2 / 11 / 0
96 / 2 / 12 / 0
96 / 2 / 13 / 0
96 / 2 / 14 / 0
96 / 2 / 15 / 0
96 / 2 / 18 / 0
96 / 2 / 19 / 0
96 / 2 / 20 / 0
96 / 2 / 21 / 0
96 / 2 / 22 / 0
96 / 2 / 23 / 0
632 000
714 000
508 000
562 000
436 000
651 000
628 000
392 000
536 000
472 000
705 000
96 / 2 / 24 / 0
535 000 100%
96 / 2 / 25 / 0
96 / 2 / 27 / 0
96 / 4 / 0 / 0
96 / 5 / 0 / 0
96 / 5 / 1 / 0
96 / 6 / 0 / 0
96 / 7 / 0 / 0
96 / 8 / 0 / 0
96 / 9 / 0 / 0
96 / 11 / 0 / 0
96 / 12 / 0 / 0
96 / 13 / 0 / 0
96 / 14 / 0 / 0
96 / 14 / 0 / 0
96 / 16 / 0 / 0
96 / 17 / 0 / 0
96 / 19 / 0 / 0
96 / 20 / 0 / 0
96 / 21 / 0 / 0
1 014 000
902 000
472 000
213 000
472 000
328 000
943 000
319 000
1 345 000
517 000
1 080 000
475 000
4 243 000
408 000
535 000
1 442 000
788 000
0
335 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
632 000
714 000
508 000
562 000
436 000
651 000
628 000
392 000
536 000
472 000
705 000
1 014 000
902 000
472 000
213 000
472 000
328 000
943 000
319 000
1 345 000
517 000
1 080 000
475 000
4 243 000
408 000
535 000
1 442 000
788 000
0
335 000
Skatt
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 66
Adresse
Ingvarvollen
Elvly
Kirktun
Heimstad
Elvbakken
Tjønnbakken
Setermo
Tomt Nr. 20 Vauldalen
Hyttefel
480
490
500
510
Elvplassen
Skogtun
Borgosen
Moen
Tomt Nr 1 Botnet
Tomt Nr 2 Botnet
Tomt Nr 3 Botnet
Tomt Nr 4 Botnet
Tomt Nr 5 Botnet
Tomt Nr 6 Botnet
Tomt Nr 7 Botnet
Eierrepresentant
Sæther Torill
Dahl Inger Ann
Jensvold Kari Flegstad
Borgos Håvard
Estensen Gunvor
Solli Gunvor v/Kjell Arne Solli
Amundsen Guri
Bjørnstad Gunnveig
Eiendom
96 / 21 / 0 / 0
96 / 22 / 0 / 0
96 / 23 / 0 / 0
96 / 24 / 0 / 0
96 / 25 / 0 / 0
96 / 29 / 0 / 0
96 / 30 / 0 / 0
96 / 32 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
335 000 100% Grunnlag
335 000 Promillesats
3,25‰
1 088
424 000 100%
424 000 3,25‰
1 378
681 000 100%
681 000 3,25‰
2 213
511 000 100%
511 000 3,25‰
1 660
429 000 100%
429 000 3,25‰
1 394
215 000 100%
215 000 3,25‰
698
247 000 100%
247 000 3,25‰
802
608 000 100%
608 000 3,25‰
1 976
Elven Eli Egilsdatter
Elven Eli Egilsdatter
Estensen Anne Mari
Lygre Hilde Hougen
Neerland Grethe
Høyem Halvor
Volden Odd Ivar
Skott Jan Ola
Schjølberg Anne Strickert
Strickert May Tove
Strickert Kirsten
Høsøien Gerd Stake
Strickert Arne
Moen Bjørg
Strindlund Aud Og Karl-Erik
Borgos Svend Åge
Stenvold Solfrid
Aspnes Espen Helge
Buseth Leif A.
Andersen Hans Christian
Slettemoen Gudmunn Åke
Arnesen Stig
Frøseth Heidi
Klokk Terje
96 / 33 / 0 / 0
96 / 34 / 0 / 0
96 / 48 / 0 / 0
96 / 49 / 0 / 0
96 / 50 / 0 / 0
96 / 51 / 0 / 0
98 / 1 / 0 / 0
98 / 2 / 0 / 0
98 / 3 / 0 / 0
98 / 4 / 0 / 0
98 / 5 / 0 / 0
98 / 6 / 0 / 0
98 / 7 / 0 / 0
98 / 8 / 0 / 0
98 / 9 / 0 / 0
99 / 1 / 0 / 0
99 / 2 / 0 / 0
99 / 3 / 0 / 0
99 / 4 / 0 / 0
99 / 5 / 0 / 0
99 / 6 / 0 / 0
99 / 7 / 0 / 0
99 / 8 / 0 / 0
99 / 9 / 0 / 0
361 000
1 000
809 000
504 000
765 000
514 000
984 000
1 246 000
432 000
707 000
477 000
641 000
1 092 000
1 005 000
144 000
998 000
0
737 000
851 000
1 034 000
926 000
939 000
904 000
730 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
361 000
1 000
809 000
504 000
765 000
514 000
984 000
1 246 000
432 000
707 000
477 000
641 000
1 092 000
1 005 000
144 000
998 000
0
737 000
851 000
1 034 000
926 000
939 000
904 000
730 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 173
3
2 629
1 638
2 486
1 670
3 198
4 049
1 404
2 297
1 550
2 083
3 549
3 266
468
3 243
0
2 395
2 765
3 360
3 009
3 051
2 938
2 372
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 67
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Tomt Nr 8 Botnet
Tomt Nr 9 Botnet
Tomt Nr 10 Botnet
Tomt Nr 11 Botnet
Tomt Nr 12 Botnet
Grytdal Idar
Lillebo Gunnar
Høiby Odd Ingar
Fiske Magne
Buås-Hansen Sylvi
Volden Britt-Inger
Haugen Hans Kristian
Volden Odd Ivar
Wahl Aud Marit
Haugen Arvid
Brynhildsvold Kåre
Borgos Tom Arild Waldahl
Borgos Tom Arild Waldahl
Borgos Tom Arild Waldahl
Møller Kristen
Gauldal Østerdal Buss As
Ridal Olav
Røragen Magnus
Westberg Tor Harry
Tronsaune Jan Helge
Stenvold Idar
Røkke Jon Albert Lien
Kokkvoll Anders O
Strickert Ole
Haugom Jan Lars
Sakrisvoll Anders
Sollie Paul Ivar
Nordfjell Bent
Kurås Leif Magne
Moen Håkon
Eggen Øyvin
Røragen Helen
99 / 10 / 0 / 0
99 / 11 / 0 / 0
99 / 12 / 0 / 0
99 / 13 / 0 / 0
99 / 14 / 0 / 0
99 / 15 / 0 / 0
99 / 16 / 1 / 0
99 / 17 / 0 / 0
99 / 18 / 0 / 0
99 / 19 / 0 / 0
99 / 20 / 0 / 0
100 / 1 / 0 / 0
100 / 1 / 0 / 0
100 / 1 / 0 / 0
100 / 2 / 0 / 0
100 / 8 / 0 / 0
100 / 11 / 0 / 0
100 / 12 / 0 / 0
100 / 13 / 0 / 0
100 / 14 / 0 / 0
100 / 15 / 0 / 0
100 / 16 / 0 / 0
100 / 17 / 0 / 0
100 / 18 / 0 / 0
100 / 19 / 0 / 0
100 / 23 / 0 / 0
100 / 25 / 0 / 0
100 / 26 / 0 / 0
100 / 27 / 0 / 0
100 / 28 / 0 / 0
100 / 29 / 0 / 0
100 / 31 / 0 / 0
1 094 000
1 078 000
1 081 000
1 276 000
758 000
618 000
877 000
1 000 000
425 000
199 000
318 000
1 473 000
194 000
341 000
1 081 000
1 030 000
585 000
477 000
622 000
534 000
504 000
551 000
529 000
485 000
558 000
593 000
577 000
543 000
1 104 000
0
630 000
404 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fiskvollen
Tussebo
Kantarellen
Borgosen
1
1
Borgosen
Brekken Rutebils
Ridalsmo
Enmo
Kveldsro
Kveldsro Ii
Bakketun
Lyngmo
Heimly
Fjellgløtt
Prestegård
Moheim
Tjønnmo
Bjørktun Ii
Løvstad
Olestuggu
1 094 000
1 078 000
1 081 000
1 276 000
758 000
618 000
877 000
1 000 000
425 000
199 000
318 000
1 473 000
194 000
341 000
1 081 000
1 030 000
585 000
477 000
622 000
534 000
504 000
551 000
529 000
485 000
558 000
593 000
577 000
543 000
1 104 000
0
630 000
404 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 555
3 503
3 513
4 147
2 463
2 008
2 850
3 250
1 381
646
1 033
4 787
1 067
1 108
3 513
5 665
1 901
1 550
2 021
1 735
1 638
1 790
1 719
1 576
1 813
1 927
1 875
1 764
3 588
0
2 047
1 313
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 68
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Lyngtun
Motun
Motun I
Motun Ii
Motun Iii
Bjørkvold I
Tamnes Vidar
Danielsen Inge Even
Kurås Yngve
Skott Ola
Skott Per Rune
Ryttervoll Kirsten
Kirkbakk Arne
Tamnes Odd
Tamnes Odd
Borgos Tom Arild Waldahl
Engan Oddny
Yuzeir Rasim Shahin
Holten Arild
Skott Mats Ove
Borgos Gunnar
Østbyhaug Grete Skott
Olsen Svein Erik Ulstad
Skott Per Inge
Borgos Hermann
Skott Ove
Berntsen Adda
Berntsen Adda
Hafsmo Jorunn
Wessel Just
Sjøvold Tron Ola
Sjøvold Inger
Haugli Svein Lars
Sjøvold Anders
Tronstad Knut Hs Dødsbo
Sjøvold Bjørn Eystein
Henriksen Bjørg
Strickert Erik
100 / 32 / 0 / 0
100 / 34 / 0 / 0
100 / 35 / 0 / 0
100 / 37 / 0 / 0
100 / 39 / 0 / 0
100 / 41 / 0 / 0
100 / 46 / 0 / 0
100 / 47 / 0 / 0
100 / 48 / 0 / 0
100 / 49 / 0 / 0
100 / 50 / 0 / 0
100 / 51 / 0 / 0
100 / 52 / 0 / 0
101 / 1 / 0 / 0
101 / 3 / 0 / 0
101 / 4 / 0 / 0
101 / 5 / 0 / 0
101 / 6 / 0 / 0
101 / 7 / 0 / 0
101 / 8 / 0 / 0
101 / 10 / 0 / 0
101 / 11 / 0 / 0
101 / 12 / 0 / 0
101 / 13 / 0 / 0
102 / 1 / 0 / 0
102 / 1 / 1 / 0
102 / 1 / 3 / 0
102 / 2 / 0 / 0
102 / 2 / 1 / 0
102 / 3 / 0 / 0
102 / 3 / 1 / 0
102 / 5 / 0 / 0
767 000
657 000
685 000
663 000
554 000
13 000
339 000
738 000
19 000
185 000
494 000
192 000
396 000
549 000
1 042 000
333 000
424 000
200 000
189 000
524 000
334 000
1 040 000
285 000
716 000
790 000
426 000
302 000
999 000
476 000
979 000
465 000
218 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lyngtun
Gammeltunet
510
Borgosen
Borgosen
Stenbakken
Bjørnebu
Grussjøvollen
Flatbu
Lyngbo
Vaulivollen
Stibakken
Seterhus Bentvollen
Sjøvollen
Feste Nr.3
Sjøvollen
Feste Nr.1
Sjøvollen
Feste Nr.1
Huggstran
767 000
657 000
685 000
663 000
554 000
13 000
339 000
738 000
19 000
185 000
494 000
192 000
396 000
549 000
1 042 000
333 000
424 000
200 000
189 000
524 000
334 000
1 040 000
285 000
716 000
790 000
426 000
302 000
999 000
476 000
979 000
465 000
218 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 492
2 135
2 226
2 154
1 800
42
1 101
2 398
61
601
1 605
624
1 287
1 784
3 386
1 082
1 378
650
614
1 703
1 085
3 380
926
2 327
2 567
1 384
981
3 246
1 547
3 181
1 511
708
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 69
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Ciffenstua
Kåsa
Bjørklunn
Skogly
Stenhaugen
Larsolavollen
Litjerikvolden
Lisbua
Bergtussa
Ardali
Finnskjegggrubba
Sjøvold Anders
Askelund Per Nicolai
Opland Jorunn
Brandsfjell Lars Aage
Danielsen Arne
Løkberg Lars
Juel Stein Erik
Sommer Lisabet
Sjøvold Olaug
Ekvold Petter Andreas
Aalberg Kristin Sjøvold
Sjøvold Ola O
Halvorsen Gunvor
Sjøvold Torbjørg
Sjøvold Odd
Tamnes Anders
Høynes Steinar
Aune Asbjørn
Sveistrup Geir
Tamnes John S
Tamnes Jon Edvard B R
Rye Torbjørn Trygvesen
Tamnes Ole Jørgen
Tamnes Rune
Tamnes Pauline
Tamnes Synnøve
Geschwindt Rose
Stangeland Astrid Pauline
Tamnes Jon Edvard B R
Eggen Øyvin
Haugom Magne Eggen
Strid Arve
102 / 6 / 0 / 0
102 / 7 / 0 / 0
102 / 8 / 0 / 0
102 / 9 / 0 / 0
102 / 10 / 0 / 0
102 / 11 / 0 / 0
102 / 12 / 0 / 0
102 / 13 / 0 / 0
102 / 14 / 0 / 0
102 / 15 / 0 / 0
102 / 17 / 0 / 0
102 / 18 / 0 / 0
102 / 20 / 0 / 0
102 / 21 / 0 / 0
102 / 22 / 0 / 0
103 / 1 / 0 / 0
103 / 1 / 1 / 0
103 / 1 / 2 / 0
103 / 1 / 3 / 0
103 / 2 / 0 / 0
103 / 3 / 0 / 0
103 / 3 / 1 / 0
103 / 4 / 0 / 0
103 / 5 / 0 / 0
103 / 6 / 0 / 0
103 / 7 / 0 / 0
103 / 7 / 1 / 0
103 / 8 / 0 / 0
103 / 9 / 0 / 0
103 / 10 / 0 / 0
103 / 10 / 0 / 0
103 / 11 / 0 / 0
277 000
304 000
716 000
494 000
269 000
326 000
447 000
445 000
227 000
397 000
612 000
577 000
347 000
274 000
330 000
546 000
277 000
372 000
355 000
874 000
873 000
372 000
625 000
933 000
417 000
1 359 000
207 000
204 000
284 000
131 000
131 000
430 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tamneset
Feste Nr.1
Kårstua
Tamneset
Tamneset
Tamneset
Tamneset
Skogheim
Granåsen
Bakka
Skjervik
10
Okssandbua
277 000
304 000
716 000
494 000
269 000
326 000
447 000
445 000
227 000
397 000
612 000
577 000
347 000
274 000
330 000
546 000
277 000
372 000
355 000
874 000
873 000
372 000
625 000
933 000
417 000
1 359 000
207 000
204 000
284 000
131 000
131 000
430 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
900
988
2 327
1 605
874
1 059
1 452
1 446
737
1 290
1 989
1 875
1 127
890
1 072
1 774
900
1 209
1 153
2 840
2 837
1 209
2 031
3 032
1 355
4 416
672
663
923
425
425
1 397
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 70
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tamnesroa
Linn Oskar
Fløisand Henning
Eriksen Hugo
Reppe Anna Tamnes
Tamnes Stig Magne
Tamnes Vidar
Stenvoll Henrikke
Kurås Jens
Landrø Karsten Selseth
Mølmann Håvard
103 / 12 / 0 / 0
103 / 13 / 0 / 0
103 / 14 / 0 / 0
103 / 15 / 0 / 0
103 / 17 / 0 / 0
103 / 18 / 0 / 0
103 / 19 / 0 / 0
104 / 1 / 0 / 0
104 / 3 / 0 / 0
104 / 4 / 0 / 0
Kåsbua
Klokkervolden
Brattlia
Gårdstun Evavollen
Vestre
Torpet
Torpet
Feste Nr. 1
Torpet
Torpet Torgrim
Langen Anders
Bergkvist Magnus
Feragen Marit
Strickert Erik
Perstua
Andersen Astri Synnøve
Hagavika Hyttefelt Tomt Østby Rolf
Nr. 2
Hagavika Hyttefelt Tomt Larsen Jarle Hermann
Nr. 3
Hagaviken Hyttefelt,
Mo Otto Jarle
Tomt Nr.
Tomt 1, Hagaviken
Østby Rolf
Hyttefelt
Gjetholmen
Ottesen Anne Katrine
Torply
Berg Birger Kristian
Solstrand
Saxegaard Stig
Skogseth Odd Magnar
Gammeltorpet
Dahl Helge
Bjørklia
Rugelsjøen Martha
Storbekkstuggu
Løkken Jorunn
Slåttebo
Haugen Trond
105 / 1 / 0 / 0
105 / 2 / 0 / 0
105 / 2 / 1 / 0
105 / 3 / 0 / 0
105 / 4 / 0 / 0
105 / 4 / 1 / 0
105 / 4 / 2 / 0
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
715 000
378 000
425 000
394 000
576 000
0
261 000
685 000
301 000
743 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
715 000
378 000
425 000
394 000
576 000
0
261 000
685 000
301 000
743 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 323
1 228
1 381
1 280
1 872
0
848
2 226
978
2 414
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
1 676 000
620 000
357 000
443 000
1 501 000
638 000
665 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 676 000
620 000
357 000
443 000
1 501 000
638 000
665 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5 447
2 015
1 160
1 439
4 878
2 073
2 161
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Takst
Skatt
Fritak
105 / 4 / 3 / 0
802 000 100%
802 000 3,25‰
2 606
Ingen
105 / 4 / 4 / 0
906 000 100%
906 000 3,25‰
2 944
Ingen
105 / 4 / 5 / 0
905 000 100%
905 000 3,25‰
2 941
Ingen
1 004
2 418
1 248
760
4 010
1 118
2 775
702
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
105 / 6 / 0 / 0
105 / 7 / 0 / 0
105 / 8 / 0 / 0
105 / 10 / 0 / 0
105 / 11 / 0 / 0
105 / 12 / 0 / 0
105 / 13 / 0 / 0
105 / 14 / 0 / 0
309 000
744 000
384 000
234 000
1 234 000
344 000
854 000
216 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
309 000
744 000
384 000
234 000
1 234 000
344 000
854 000
216 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 71
Adresse
Gammeltorpet
Båthustomt
Solbrå
Nygård
Strømmelien
Løvtun
Strømmelien
Oddvollen
Myrvang
Tunheim
Bjarkarbo
Bjørklund
Uroa
Bjørkheim
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Strickert Erik
Eidsmo Harald
Selnes Torgeir
Blomli Atle Emanuel
Wolden Jan Magne
Pettersen Arne Ottar
Piene Thomas Aaron
Sundal Eystein
Stolpen Irene Neerland
Buås-hansen Ole
Sødergren Pål Børre
Lien Terje
Henriksen Rigmor
Holden Erling
Torpet Arnstein
Larsen Beatrice Berg
Berg Birger Kristian
Grøtte Tor J
Danielsen Geir
Svendsen Ingrid B
Høyem Håvard Lund
Svendsen Ingrid B
Hoff Ellinor
Østby Eva
Odden Steinar
Haga Bent Ove
Sundt Rolf Idar
Tamnes Karen
Loktu Ove
Henriksen Per Otto
Dammen Tove
Selsing Arvid
105 / 15 / 0 / 0
105 / 16 / 0 / 0
105 / 17 / 0 / 0
105 / 18 / 0 / 0
105 / 19 / 0 / 0
105 / 20 / 0 / 0
105 / 21 / 0 / 0
105 / 22 / 0 / 0
105 / 23 / 0 / 0
105 / 24 / 0 / 0
105 / 25 / 0 / 0
105 / 26 / 0 / 0
105 / 27 / 0 / 0
105 / 28 / 0 / 0
105 / 29 / 0 / 0
105 / 30 / 0 / 0
105 / 31 / 0 / 0
105 / 32 / 0 / 0
105 / 33 / 0 / 0
107 / 1 / 0 / 0
107 / 2 / 0 / 0
108 / 1 / 0 / 0
108 / 1 / 1 / 0
108 / 3 / 0 / 0
108 / 4 / 0 / 0
108 / 6 / 0 / 0
108 / 7 / 0 / 0
108 / 8 / 0 / 0
108 / 9 / 0 / 0
108 / 10 / 0 / 0
108 / 11 / 0 / 0
108 / 12 / 0 / 0
1 145 000
891 000
624 000
1 135 000
1 296 000
846 000
758 000
1 315 000
725 000
1 440 000
863 000
1 082 000
218 000
601 000
1 095 000
850 000
71 000
1 139 000
285 000
596 000
2 632 000
585 000
429 000
1 369 000
299 000
416 000
268 000
404 000
837 000
423 000
392 000
512 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 145 000
891 000
624 000
1 135 000
1 296 000
846 000
758 000
1 315 000
725 000
1 440 000
863 000
1 082 000
218 000
601 000
1 095 000
850 000
71 000
1 139 000
285 000
596 000
2 632 000
585 000
429 000
1 369 000
299 000
416 000
268 000
404 000
837 000
423 000
392 000
512 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 721
2 895
2 028
3 688
4 212
2 749
2 463
4 273
2 356
4 680
2 804
3 516
708
1 953
3 558
2 762
230
3 701
926
1 937
8 554
1 901
1 394
4 449
971
1 352
871
1 313
2 720
1 374
1 274
1 664
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 72
Adresse
Svenslia
Svenslia
Liheim
Fjellbu
Kvilebu
Tollefsåsen
Pantslåtten
Grønnlivolden
Sommerhøgda
Bjønnbakken
Bjønnbakken 2
Djupsjølia
Djupsjølia
Djupsjølia
Djupsjølia
Solvang
Kristenholmen
Britbu Prestvold
Strandly
Ria
Sommerlia
Midtli
Skogly
Haraldshaugen
Johnsbråten
Aasvolden
Kjæråsen
Heia
Kjøråbakken
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Dammen Per
Ervig Børge Kraft
Skancke Ingrid J
Skramstad Heidi Synnøve
Johnsen Rolf Alexander
Gangmark Heidi
Ljosland Mildrid
Aasen Magnar Darvid
Sollie Ivar
Vaagen Torstein
Borgos Terje
Braa Lars
Storsul Einar
Valseth Trond Ivar
Selliseth Geir
Møller Kåre
Moan Åge
Aasen Ivar Sæther
Jensvold Morten
Laukvik Jan Thomas
Møller Kjell
Sundt Aase
Sommer Olav
Aasen Annar Leik
Aasen John Arild
Jensvold Harald
Jensvold Steinar
Albertsen Helge Harboe
Ryen Marit
Tamnes Oddvar
Ryen Tore Dahl
Sæther Astrid Oline
108 / 13 / 0 / 0
108 / 14 / 0 / 0
109 / 1 / 0 / 0
109 / 2 / 0 / 0
109 / 5 / 0 / 0
109 / 6 / 0 / 0
110 / 5 / 0 / 0
110 / 6 / 0 / 0
111 / 4 / 0 / 0
111 / 4 / 1 / 0
111 / 7 / 0 / 0
111 / 9 / 0 / 0
111 / 10 / 0 / 0
112 / 1 / 0 / 0
112 / 3 / 0 / 0
112 / 4 / 0 / 0
112 / 5 / 0 / 0
112 / 7 / 0 / 0
112 / 8 / 0 / 0
112 / 9 / 0 / 0
112 / 10 / 0 / 0
112 / 11 / 0 / 0
112 / 12 / 0 / 0
112 / 15 / 0 / 0
112 / 16 / 0 / 0
112 / 17 / 0 / 0
112 / 18 / 0 / 0
113 / 1 / 0 / 0
114 / 4 / 0 / 0
119 / 1 / 0 / 0
119 / 3 / 0 / 0
119 / 4 / 0 / 0
583 000
1 444 000
503 000
297 000
428 000
428 000
212 000
393 000
1 593 000
219 000
140 000
247 000
412 000
1 211 000
726 000
388 000
1 171 000
384 000
695 000
1 053 000
174 000
600 000
938 000
299 000
517 000
727 000
0
223 000
211 000
402 000
638 000
312 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
583 000
1 444 000
503 000
297 000
428 000
428 000
212 000
393 000
1 593 000
219 000
140 000
247 000
412 000
1 211 000
726 000
388 000
1 171 000
384 000
695 000
1 053 000
174 000
600 000
938 000
299 000
517 000
727 000
0
223 000
211 000
402 000
638 000
312 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 894
4 693
1 634
965
1 391
1 391
689
1 277
5 177
711
455
802
1 339
3 935
2 359
1 261
3 805
1 248
2 258
3 422
565
1 950
3 048
971
1 680
2 362
0
724
685
1 306
2 073
1 014
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 73
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Kjæråsvollen
Hyttetomt
Krog Martin Tamnes
Nordal Tor
Tamnes Harald
Ryttervoll Geir Magne
Brynhildsvoll Per Ø
Hørsdal Turid
Ryttervoll Geir Magne
Nilsgård Reidar
Homme Lina Rønnaug
Fjellheim Paul
Fjellheim Paul
Wivegg Marianne
Sand Bjørn
Sjødin Uno Hilding
Dalen Olav
Smedshammer Catherine
Klemmetvoll Heidi Mølmann
Brynhildsvold Ola A
Sjøvold Rasmus K
Bendixvold Laila
Espeland Kristin
Brynhildsvold Ola A
Nordmark Arne
Øiangen Svein Erik
Riise Ingrid Stallvik
Kilnes Astrid Dagmar
Skjærli Torild
Granøien Lars Olav
Fremming John
Gustafsson Ove
Kongshaug Mareno
Sundt Bente
119 / 5 / 0 / 0
119 / 6 / 0 / 0
119 / 7 / 0 / 0
120 / 1 / 0 / 0
120 / 2 / 0 / 0
120 / 2 / 1 / 0
120 / 3 / 0 / 0
121 / 2 / 0 / 0
121 / 3 / 0 / 0
121 / 3 / 0 / 0
121 / 3 / 0 / 0
121 / 4 / 0 / 0
121 / 5 / 0 / 0
121 / 6 / 0 / 0
121 / 7 / 0 / 0
121 / 9 / 0 / 0
122 / 3 / 0 / 0
122 / 4 / 0 / 0
122 / 5 / 0 / 0
122 / 6 / 0 / 0
122 / 7 / 0 / 0
122 / 9 / 0 / 0
122 / 10 / 0 / 0
122 / 11 / 0 / 0
122 / 12 / 0 / 0
122 / 14 / 0 / 0
122 / 15 / 0 / 0
125 / 1 / 0 / 0
125 / 2 / 0 / 0
125 / 5 / 0 / 0
125 / 6 / 0 / 0
125 / 8 / 0 / 0
Bjørgen
Bjørgen
Bjørgen
Ridalslåtten
Fjeldheim Østre
3
3
Larsbo
Ridalsbu
Fjellbjørken
Olavsbu
Smsedsbu
Stenbudalen
Stenbudalen
Stenbudalen
Lassevollen
Tonjesæter
Sverrevold
Karivolden
Nystuggu
Dagmarodden1
Kilvollen
Sjøgløtt
Graftåsvolden
Graftåsvolden
Myrydningsvold
Kongshaugvolden
Takst
307 000
0
697 000
293 000
478 000
683 000
0
291 000
795 000
193 000
223 000
914 000
881 000
187 000
620 000
271 000
255 000
279 000
631 000
482 000
690 000
267 000
379 000
222 000
453 000
551 000
218 000
584 000
219 000
299 000
157 000
0
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
307 000
0
697 000
293 000
478 000
683 000
0
291 000
795 000
193 000
223 000
914 000
881 000
187 000
620 000
271 000
255 000
279 000
631 000
482 000
690 000
267 000
379 000
222 000
453 000
551 000
218 000
584 000
219 000
299 000
157 000
0
Skatt
Fritak
997
0
2 265
952
1 553
2 219
0
945
2 583
627
724
2 970
2 863
607
2 015
880
828
906
2 050
1 566
2 242
867
1 231
721
1 472
1 790
708
1 898
711
971
510
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 74
Adresse
11
Sivertsvoll,Bjør
Børsetdalen
Retlihaugen
Johnsvollen
Baustadvolden
Kaasvolden
Strandstuggu
Børsetdalshytta
Hareslettet
Reitan
Strømmeslåtten
Molingstuggu
Langkjønan
Doktorvolden
Estenvoldenn
Bjørkvolden
Strømmevold. Ves
Strømmevollen Øs
Brorvolden
Halvorvolden
Torstenvolden
Skreddervollen
Metlingvollen
Solivold
Valdalsvold
Jørgensvold
Kaasvold
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Toftegård Eva
Sundt Jan-Arve
Bekken Gunn Granøien
Kuraas Stein Ove
Kuraas Stein Ove
Klemmetvold Odd Håkon
Johnsen Rolf Hertzleben
Aarvold-Baustad Kari
Bjørkamo Astrid M. Vold
Rønning Hilde
Bratt Marit Elisabeth
Krogen Eivind, c/o Inge
Hammerstad Krogen
Skancke Gerd Helen
Auticon As
Sandkjernan Rune
Sandstad Bjørg
Langen Asbjørn
Ormhaug Inge
Lillevold Kristin
Berg Niklas
Ødegård Ole Magnus
Skogås Liv Elin
Tyvold Torkil Prytz
Strømme Leif Bjarne
Skancke Bjørg Moen
Aalen Ole Arvid
Sæther Tor Otto
Berntsen Geir Eldar
Samstad Laila K Sjømo
Roll Karl Wilhelm
Kokvold Per Edgar
125 / 9 / 0 / 0
125 / 10 / 0 / 0
125 / 11 / 0 / 0
127 / 1 / 0 / 0
127 / 3 / 0 / 0
127 / 5 / 0 / 0
127 / 6 / 0 / 0
127 / 7 / 0 / 0
127 / 8 / 0 / 0
127 / 9 / 0 / 0
127 / 10 / 0 / 0
128 / 2 / 0 / 0
0
0
494 000
298 000
271 000
0
816 000
310 000
1 117 000
597 000
418 000
191 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
494 000
298 000
271 000
0
816 000
310 000
1 117 000
597 000
418 000
191 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
0
0
1 605
968
880
0
2 652
1 007
3 630
1 940
1 358
620
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
128 / 4 / 0 / 0
128 / 8 / 0 / 0
130 / 2 / 0 / 0
130 / 5 / 0 / 0
131 / 1 / 0 / 0
132 / 2 / 0 / 0
132 / 3 / 0 / 0
132 / 4 / 0 / 0
132 / 5 / 0 / 0
132 / 6 / 0 / 0
132 / 7 / 0 / 0
132 / 8 / 0 / 0
132 / 9 / 0 / 0
132 / 10 / 0 / 0
132 / 11 / 0 / 0
132 / 12 / 0 / 0
132 / 13 / 0 / 0
132 / 14 / 0 / 0
132 / 15 / 0 / 0
197 000
1 469 000
112 000
430 000
160 000
881 000
396 000
242 000
1 102 000
1 742 000
1 219 000
357 000
1 026 000
306 000
651 000
413 000
1 558 000
367 000
935 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
197 000
1 469 000
112 000
430 000
160 000
881 000
396 000
242 000
1 102 000
1 742 000
1 219 000
357 000
1 026 000
306 000
651 000
413 000
1 558 000
367 000
935 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
640
4 774
364
1 397
520
2 863
1 287
786
3 581
5 661
3 961
1 160
3 334
994
2 115
1 342
5 063
1 192
3 038
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 75
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Einarsvold
Hafthorsvold
Glasmakervold
Kneffelvold
Bentvolden
Dillevolden
Saksvolden
Torsløkken
Bjørnsvolden
Hesjedalsvolden
Tyskvolden
Mattisvolden
Prøisvolden
Pedersvold
Kolbentvolden
Støvolden
Storgunnildsvold
Florvolden
Hallvolden
Kjelsvolden
Bygmestervolden
Gaukvolden
Ellensvolden
Ålbygvolden
490
Langknutvolden
Pligtsfogedløkke
Pligtsfogedløkke
Tørresløkken
Tron-Smedvolden
Mølmannsløkken
Sandnesvolden
Sandnes Ruth Karin
Tønnessen Øystein
Fenes Steinar
Rogstad Inger Cecilie
Døhl Håvard
Aas Knut
Grådahl Arne
Melgård Kari Skancke
Tønseth Paul Inge
Wintervoll Liv Aase
Tellebond Margrethe
Ødegaard Gisle
Pedersen Karin
Bygmester Tor Ulf
Engelschiøn Henrik Kiær
Prytz Agne
Sandnes Anders
Giæver Kristin Wiig
Løkken Astri Helene
Berget Gerd
Mølner Per Arve
Trønnes Rolv Gunnar
Løkken John Normann
Vinterdal Karin Bjørg
Vinterdal Per Kåre
Thoreby Helge
Løkken Anne Jorunn
Floor Torbjørn
Lund Kari Cecilie
Rugeldal Ole Arne
Erlien Ola
Mule Ketil
132 / 16 / 0 / 0
132 / 18 / 0 / 0
132 / 22 / 0 / 0
132 / 23 / 0 / 0
132 / 24 / 0 / 0
132 / 27 / 0 / 0
132 / 28 / 0 / 0
132 / 33 / 0 / 0
132 / 34 / 0 / 0
132 / 35 / 0 / 0
132 / 36 / 0 / 0
132 / 37 / 0 / 0
132 / 38 / 0 / 0
132 / 39 / 0 / 0
132 / 40 / 0 / 0
132 / 41 / 0 / 0
132 / 42 / 0 / 0
132 / 43 / 0 / 0
132 / 44 / 0 / 0
132 / 45 / 0 / 0
132 / 46 / 0 / 0
132 / 47 / 0 / 0
132 / 48 / 0 / 0
132 / 49 / 0 / 0
132 / 49 / 0 / 0
132 / 50 / 0 / 0
132 / 51 / 0 / 0
132 / 52 / 0 / 0
132 / 53 / 0 / 0
132 / 54 / 0 / 0
132 / 55 / 0 / 0
132 / 56 / 0 / 0
Takst
456 000
236 000
378 000
885 000
567 000
386 000
400 000
322 000
386 000
299 000
215 000
846 000
533 000
295 000
409 000
460 000
283 000
398 000
423 000
223 000
182 000
200 000
390 000
399 000
665 000
255 000
309 000
283 000
172 000
351 000
497 000
474 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
456 000
236 000
378 000
885 000
567 000
386 000
400 000
322 000
386 000
299 000
215 000
846 000
533 000
295 000
409 000
460 000
283 000
398 000
423 000
223 000
182 000
200 000
390 000
399 000
665 000
255 000
309 000
283 000
172 000
351 000
497 000
474 000
Skatt
Fritak
1 482
767
1 228
2 876
1 842
1 254
1 300
1 046
1 254
971
698
2 749
1 732
958
1 329
1 495
919
1 293
1 374
724
591
650
1 267
1 296
2 161
828
1 004
919
559
1 140
1 615
1 540
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 76
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Sundvollen
Maglivolden
Bentvolden
Flatvolden
Dølanvolden
Koievolden
Løvolden Øvre.Ve
Løvolden Øvre.Øs
Løvolden Nedre.
Løvolden Nordre
Randivolden. Nor
Randivolden Sønd
Johannesvolden
Tomasvolden
Gaukvolden
77
Sjåfram 6
Feste Nr.2
Feste Nr.3
Festenr.4
Håneset Vestre
Osloveien 67
Osloveien 67
Risvolden
Møllervolden
Ellenvolden
Støvolden
Grindløkken
Grenadervolden
Hånesveien 10
Pålvolden
Peråsvolden
Kverneng Ole-jørgen
Røros Jan Magnar
Galåen Thomas
Berget Kjell
Rosvold Arne
Ødegård Anders
Erlien Mette
Wright Kristin
Wright Kristin
Arnesen Tone Bothner
Lysklett Agnes Helene
Lysklett Agnes Helene
Ormhaug Anne Birgitte
Moen Viktor
Malvik Marie Helene
Dille Roar
Dille Roar
Asker Jan Sverre
Jensen Jens Petter
Øvre Lisbet Holthe
Kvikne Jon Torstein
Moen Arnt Harry
Moen Arnt Harry
Dyrøy Lars Asmund
Feragen Arvid Helge
Bakos Harry
Holm Ole Godtfred
Eriksen Heidi
Langen Yngve Falkenborg
Kverneng Leif Arne
Gullikstad Randi
Glesne Tormod
132 / 57 / 0 / 0
132 / 58 / 0 / 0
132 / 60 / 0 / 0
132 / 61 / 0 / 0
132 / 63 / 0 / 0
132 / 64 / 0 / 0
132 / 65 / 0 / 0
132 / 66 / 0 / 0
132 / 67 / 0 / 0
132 / 68 / 0 / 0
132 / 69 / 0 / 0
132 / 70 / 0 / 0
132 / 72 / 0 / 0
132 / 74 / 0 / 0
132 / 75 / 0 / 0
132 / 77 / 0 / 0
132 / 77 / 0 / 0
132 / 77 / 2 / 0
132 / 77 / 3 / 0
132 / 77 / 4 / 0
132 / 78 / 0 / 0
132 / 80 / 0 / 0
132 / 80 / 0 / 0
132 / 81 / 0 / 0
132 / 82 / 0 / 0
132 / 83 / 0 / 0
132 / 84 / 0 / 0
132 / 86 / 0 / 0
132 / 88 / 0 / 0
132 / 89 / 0 / 0
132 / 90 / 0 / 0
132 / 91 / 0 / 0
495 000
485 000
732 000
435 000
529 000
243 000
273 000
555 000
941 000
299 000
3 000
583 000
393 000
352 000
548 000
1 196 000
2 038 000
465 000
301 000
497 000
889 000
1 308 000
2 172 000
1 228 000
614 000
513 000
478 000
0
786 000
2 424 000
573 000
1 622 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
495 000
485 000
732 000
435 000
529 000
243 000
273 000
555 000
941 000
299 000
3 000
583 000
393 000
352 000
548 000
1 196 000
2 038 000
465 000
301 000
497 000
889 000
1 308 000
2 172 000
1 228 000
614 000
513 000
478 000
0
786 000
2 424 000
573 000
1 622 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 608
1 576
2 379
1 413
1 719
789
887
1 803
3 058
971
9
1 894
1 277
1 144
1 781
3 887
6 623
1 511
978
1 615
2 889
4 251
11 946
3 991
1 995
1 667
1 553
0
2 554
7 878
1 862
5 271
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 77
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Marenvolden
Skansvolden
Hytte 932
94
Sundvolden
Sundvolden
Kjelsvolden
Estensvolden
Femundsveien 39
Femundsveien 41
100
Didriksvolden
Ødegårdsvolden
Bentvolden
Dillsvolden
Gripvolden
Stensvolden
Nyvollen
Bjørkvold
108
108
108
Kjeldsbergvold Ø
Kjelsbergvold Ve
Kjelsbergvold Ve
Feste Nr.1
Snekkervolden
Hånesset. Nedre
Håneset. Søndre
Håneset. Øvre
Håneset. Nordre
Nordfjordvolden
Gullikstad Sigmund
Helland Bodil
Knutsen Trond
Andreassen Randi
Stensrud Berit
Amdahl Sissel
Sjøvold Liv J Kvikne
Wintervold Jorun Synnøve
Brattås Lars Magnar
Grådal Berit
Sundt Lis Blichfeldt
Sundt Lis Blichfeldt
Dahl Tove
Solli Tor Eivinn
Haugen Morten Dahl
Tørres Rolf Petter
Krogh Gunnvor
Vefferstad Tore
Hage Torhild Torgersen
Krohg Bernt
Lippe Berit Johanne
Eide Paal
Krohg Marit
Birkeland Sverre Michael
Birkeland Gunnvor
Wiborg Mette Hafnor
Elven Christine Sophie J
Skjerdingstad Bjørg H
Høsøien Per Hjalmar
Berget Arild
Haugen Odd Idar
Hollum Tove
132 / 92 / 0 / 0
132 / 93 / 0 / 0
132 / 93 / 201 / 0
132 / 94 / 0 / 0
132 / 94 / 0 / 0
132 / 94 / 0 / 0
132 / 95 / 0 / 0
132 / 96 / 0 / 0
132 / 98 / 0 / 0
132 / 99 / 0 / 0
132 / 100 / 0 / 0
132 / 100 / 0 / 0
132 / 101 / 0 / 0
132 / 102 / 0 / 0
132 / 103 / 0 / 0
132 / 104 / 0 / 0
132 / 105 / 0 / 0
132 / 106 / 0 / 0
132 / 107 / 0 / 0
132 / 108 / 0 / 0
132 / 108 / 0 / 0
132 / 108 / 0 / 0
132 / 108 / 0 / 0
132 / 109 / 0 / 0
132 / 109 / 0 / 1
132 / 109 / 1 / 0
132 / 111 / 0 / 0
132 / 112 / 0 / 0
132 / 113 / 0 / 0
132 / 114 / 0 / 0
132 / 115 / 0 / 0
132 / 117 / 0 / 0
1 411 000
443 000
364 000
356 000
958 000
578 000
280 000
505 000
664 000
563 000
452 000
1 321 000
275 000
1 289 000
358 000
320 000
321 000
650 000
811 000
123 000
430 000
378 000
123 000
235 000
283 000
834 000
431 000
1 174 000
743 000
469 000
532 000
797 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 411 000
443 000
364 000
356 000
958 000
578 000
280 000
505 000
664 000
563 000
452 000
1 321 000
275 000
1 289 000
358 000
320 000
321 000
650 000
811 000
123 000
430 000
378 000
123 000
235 000
283 000
834 000
431 000
1 174 000
743 000
469 000
532 000
797 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 585
1 439
1 183
1 157
3 113
1 878
910
1 641
2 158
1 829
1 469
4 293
893
4 189
1 163
1 040
1 043
2 112
2 635
399
1 397
1 228
399
763
919
2 710
1 400
3 815
2 414
1 524
1 729
2 590
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 78
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Monsvolden Nedre
Abrahmsvolden
Svensvolden
Simavolden
Petervolden
Sivertvold
Jonasvolden
Snekkervold
Hallvolden
Djupdalsvolden
Sundvolden
Lassevold
Berntsvolden
Tørresvolden
Ødegårdsvolden
1360
Smedvolden
Åsvolden
Bykselvoldløkken
Røragen
Stensåsen
Riiskletvolden,S
Botnvollen,Øvre
153
153
Strickert Per Amund
Guldal Anne Grete
Lien Leif Magnus
Alu Grete Borchgrevink
Grind Astri Kristine
Halshamn Roger
Tingdal Christin Wagenius
Innset Bjørn
Heggstad Eirik
Ødegård Lilly Svendsen
Finborud Anne Margrete
Finborud Knut Amund
Helling Solveig Johanne
Engzelius Jan Morten
Herstad Harald
Knutsen Kirsten Margrethe
Bøhn Bjørn Petter
Aasen Bjørn
Haugen Hans Morten
Røragen Johannes
Stensaas Arnstein
Solsten Leif Jostein
Strickert Anders I
Strickert Anders I
Strickert Anders I
Røsand Gunnar Bloch
Sundt Margit
Lund Ingerlise og Oddvar
Vik Kjell
Røste Jan Ivar
132 / 118 / 0 / 0
132 / 120 / 0 / 0
132 / 123 / 0 / 0
132 / 124 / 0 / 0
132 / 125 / 0 / 0
132 / 126 / 0 / 0
132 / 127 / 0 / 0
132 / 128 / 0 / 0
132 / 129 / 0 / 0
132 / 130 / 0 / 0
132 / 131 / 0 / 0
132 / 132 / 0 / 0
132 / 133 / 0 / 0
132 / 134 / 0 / 0
132 / 135 / 0 / 0
132 / 136 / 0 / 0
132 / 136 / 0 / 0
132 / 138 / 0 / 0
132 / 139 / 0 / 0
132 / 150 / 0 / 0
132 / 151 / 0 / 0
132 / 152 / 0 / 0
132 / 153 / 0 / 0
132 / 153 / 0 / 0
132 / 153 / 0 / 0
132 / 153 / 1 / 0
132 / 153 / 2 / 0
132 / 153 / 3 / 0
132 / 153 / 4 / 0
132 / 153 / 5 / 0
263 000
242 000
283 000
1 064 000
264 000
473 000
227 000
409 000
500 000
324 000
346 000
421 000
658 000
500 000
352 000
427 000
998 000
527 000
738 000
1 057 000
1 180 000
218 000
1 896 000
857 000
639 000
271 000
238 000
738 000
539 000
991 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Nordhus Else
132 / 153 / 8 / 0
Tomt B, Bottenvollen
Hyttefelt
Tomt E, Bottenvollen
Hyttefelt
491 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
854
786
919
3 458
858
1 537
737
1 329
1 625
1 053
1 124
1 368
2 138
1 625
1 144
1 387
3 243
1 712
2 398
3 435
3 835
708
6 162
2 785
2 076
880
773
2 398
1 751
3 220
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
491 000 3,25‰
1 595
Ingen
263 000
242 000
283 000
1 064 000
264 000
473 000
227 000
409 000
500 000
324 000
346 000
421 000
658 000
500 000
352 000
427 000
998 000
527 000
738 000
1 057 000
1 180 000
218 000
1 896 000
857 000
639 000
271 000
238 000
738 000
539 000
991 000
Fritak
Side 79
Skatt
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tomt F, Bottenvollen
Hyttefelt
Tomt L.3 Bottenlia
Hyttefelt
Bottenlia H.Felt Tomt 19
Bottenlia H.Felt Tomt 8
Bottenlia H.Felt Tomt 7
Bottenlia H.Felt Tomt 6
Strickert Grete
132 / 153 / 9 / 0
259 000 100%
259 000 3,25‰
841
Ingen
Vorvik Erik Anders
132 / 153 / 10 / 0
517 000 100%
517 000 3,25‰
1 680
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 005
3 155
1 982
4 465
2 437
1 716
2 411
1 898
2 795
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Flatabø Nils
Hansen Ulf-Erik
Skaset Bjørn Arne
Husabø Hans Erik
Presthus Johan
Loraas Per Birger
Bottenvollen, Tomt Nr 12 Andersen Lisbeth Synnøve
Tomt 18 Bottenlia
Stene Ola
Botenlia Hyttefelt Tomt Stene Liv Sigrid
20
Botenlia Hyttefelt Tomt Vikan Eirik
21
Botenlia Hyttefelt Tomt Andersen Roar
22
Botenlia Hyttefelt Tomt Thelemann Wilhelm
23
Botenlia Hyttefelt Tomt Pettersen Helge
24
Ekle Arvid Margido
Botnvolden,Nedre
Feragen Oddrun L
Tufsinglia
Røhne Jo
Valset,Søndre
Valseth Tor Magne
Valset,Nordre
Nordbrekken Jon H
Wiik Tove
Spellvollen
Sorken Jan Harry
Koian,Østre
Kojan Alf Trygve
Koian,Søndre
Solsten Leif Jostein
Koian,Nedre
Tøndel Hans Arild Skott
Kjelsvolden
Sollie John Roger
Koian,Øvre
Haugen Ola
132 / 153 / 11 / 0
132 / 153 / 12 / 0
132 / 153 / 13 / 0
132 / 153 / 14 / 0
132 / 153 / 15 / 0
132 / 153 / 16 / 0
132 / 153 / 17 / 0
132 / 153 / 18 / 0
132 / 153 / 20 / 0
Takst
Skattenivå
Grunnlag
617 000
971 000
610 000
1 374 000
750 000
528 000
742 000
584 000
860 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
617 000
971 000
610 000
1 374 000
750 000
528 000
742 000
584 000
860 000
Promillesats
Fritak
132 / 153 / 21 / 0
349 000 100%
349 000 3,25‰
1 134
Ingen
132 / 153 / 22 / 0
904 000 100%
904 000 3,25‰
2 938
Ingen
132 / 153 / 23 / 0
871 000 100%
871 000 3,25‰
2 830
Ingen
132 / 153 / 24 / 0
851 000 100%
851 000 3,25‰
2 765
Ingen
3 016
984
1 283
5 252
5 128
2 281
2 811
1 625
1 540
2 392
3 948
1 417
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 153 / 26 / 0
132 / 154 / 0 / 0
132 / 154 / 1 / 0
132 / 155 / 0 / 0
132 / 156 / 0 / 0
132 / 156 / 1 / 0
132 / 157 / 0 / 0
132 / 159 / 0 / 0
132 / 160 / 0 / 0
132 / 161 / 0 / 0
132 / 162 / 0 / 0
132 / 163 / 0 / 0
928 000
303 000
395 000
1 616 000
1 578 000
702 000
865 000
500 000
474 000
736 000
1 215 000
436 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
928 000
303 000
395 000
1 616 000
1 578 000
702 000
865 000
500 000
474 000
736 000
1 215 000
436 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 80
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Salvevolden
Langen,Søndre
Feragen Idar
Lien Sissel Langen
Rønning Helge
Reinhardt Per Julius
Moe Johan
Opland Ole
Fredlund Astrid
Kråbøl Terje Myhre
Sommervold Oddrun Alice
Ambjørnrud Sven Even Olav
Lilleøkdal Magne
Nergård Øystein
Kilskar Sigri
Furberg Jon Helge
Holdhus Ragnhild
Lorvik John
Andersen Bjørn Boye
Nicolaisen Kjell
132 / 166 / 0 / 0
132 / 167 / 0 / 0
132 / 167 / 1 / 0
132 / 167 / 2 / 0
132 / 167 / 3 / 0
132 / 167 / 4 / 0
132 / 167 / 5 / 0
132 / 167 / 6 / 0
132 / 167 / 7 / 0
132 / 167 / 8 / 0
132 / 167 / 9 / 0
132 / 167 / 10 / 0
132 / 167 / 11 / 0
132 / 167 / 12 / 0
132 / 167 / 13 / 0
132 / 167 / 14 / 0
132 / 167 / 15 / 0
132 / 167 / 16 / 0
500 000
993 000
225 000
298 000
331 000
688 000
525 000
242 000
416 000
304 000
528 000
540 000
571 000
509 000
692 000
249 000
283 000
1 168 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Risberg Ivar
132 / 167 / 17 / 0
928 000 100%
928 000 3,25‰
3 016
Ingen
Gjerde Sjur Harald
132 / 167 / 18 / 0
558 000 100%
558 000 3,25‰
1 813
Ingen
Nicolaisen Helene F
132 / 167 / 19 / 0
740 000 100%
740 000 3,25‰
2 405
Ingen
Breivik Per
132 / 167 / 20 / 0
424 000 100%
424 000 3,25‰
1 378
Ingen
Sveistrup Rolf Johannes
132 / 167 / 21 / 0
748 000 100%
748 000 3,25‰
2 431
Ingen
Ramstad Svein
132 / 167 / 22 / 0
621 000 100%
621 000 3,25‰
2 018
Ingen
Kjelsberg Per Arne
132 / 167 / 23 / 0
545 000 100%
545 000 3,25‰
1 771
Ingen
Skagemo Tor Kjell
132 / 167 / 24 / 0
541 000 100%
541 000 3,25‰
1 758
Ingen
Tomt D1 Langen
Hyttefelt
Tomt D3 Langen
Hyttefelt
Langen Hyttefelt Tomt
D.2
Langen Hyttefelt Tomt D
5
Langen Hyttefelt Tomt
D.8
Tomt D7. Langen
Hyttefelt
Tomt D9 Haugen
Hyttefelt
Tomt D 10 Langen
Hyttefelt
Tomt D6 Langen
500 000
993 000
225 000
298 000
331 000
688 000
525 000
242 000
416 000
304 000
528 000
540 000
571 000
509 000
692 000
249 000
283 000
1 168 000
Skatt
Promillesats
Fritak
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 625
3 227
731
968
1 075
2 236
1 706
786
1 352
988
1 716
1 755
1 855
1 654
2 249
809
919
3 796
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 81
Adresse
Hyttefelt
Langen Nordre
Ernstgrubba,Øvre
Ernstgruben,Nord
Jensvollen
Harsjøen,Søndre
Tomt 16 Trondsmyra
Hyttefelt
Harsjøen,Nordre
Gjetberget
174
Rødkjernsrøsten
Tørresvolden
Svensvolden
Hitterdalen
Kaspervolden
Marenvolden
Marenvold Hyttefelt
Tomt Nr. 9
Marenvollen Hyttefelt
Tomt 2
Marenvollen Hyttefelt
Tomt 4
1820007
1820008
Røhammervold Øvr
Koiedalsvolden
Eierrepresentant
Skagemo Tor Kjell
Eiendom
132 / 167 / 24 / 0
Langen Kasper
Kjelsberg Anne Britt
Døhl Kåre
Jensvold Jan Harry
Brattås Mette Solli
Aars Haakon
Bremnes Anne Kristin
Kvam Unn Huse
Leraand Asbjørn
Syse Henrik Preben
132 / 168 / 0 / 0
132 / 169 / 0 / 0
132 / 170 / 0 / 0
132 / 171 / 0 / 0
132 / 172 / 0 / 0
132 / 172 / 5 / 0
132 / 172 / 8 / 0
132 / 172 / 10 / 0
132 / 172 / 12 / 0
132 / 172 / 23 / 0
Kjelsberg Tor Petter
Herstad Lars
Tellebon Knut Arne
Tellebon Knut Arne
Selboe Synnøve
Tellebon Knut Arne
Røragen Erling
Frostvoll Jan
Sundt Odd Kristoffer
Døhl Kåre
Skjevdal Tor
132 / 173 / 0 / 0
132 / 173 / 7 / 0
132 / 174 / 0 / 0
132 / 174 / 0 / 0
132 / 175 / 0 / 0
132 / 178 / 0 / 0
132 / 179 / 0 / 0
132 / 180 / 0 / 0
132 / 181 / 0 / 0
132 / 182 / 0 / 0
132 / 182 / 2 / 0
Aasly Karin
132 / 182 / 3 / 0
Swendgaard Hedley
Medby Per Christian
Berdal Odd
Hammernes Rolf Magne
Bygmester Åge
Kojedal Reidar
Skattenivå
Skatt
Takst
541 000 100% Grunnlag
541 000 Promillesats
3,25‰
1 758
Fritak
Ingen
877 000
452 000
948 000
745 000
937 000
271 000
371 000
433 000
709 000
242 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
877 000
452 000
948 000
745 000
937 000
271 000
371 000
433 000
709 000
242 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 850
1 469
3 081
2 421
3 045
880
1 205
1 407
2 304
786
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
463 000
441 000
267 000
1 299 000
175 000
1 414 000
574 000
1 145 000
843 000
405 000
380 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
463 000
441 000
267 000
1 299 000
175 000
1 414 000
574 000
1 145 000
843 000
405 000
380 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 504
1 433
867
7 144
568
4 595
1 865
3 721
2 739
1 316
1 235
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
280 000 100%
280 000 3,25‰
910
Ingen
132 / 182 / 4 / 0
294 000 100%
294 000 3,25‰
955
Ingen
132 / 182 / 5 / 0
132 / 182 / 7 / 0
132 / 182 / 8 / 0
132 / 185 / 0 / 0
132 / 186 / 0 / 0
391 000
644 000
543 000
178 000
107 000
391 000
644 000
543 000
178 000
107 000
1 270
2 093
1 764
578
347
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 82
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skottmikkelvollen
Strømmevold
189
Billehaug
Koiedalen
Trønneshaugen
Stigerslien
Kommandantvollen
Feragen Ola Arvid
Svendsen Ingrid B
Brennbart As
Sødahl John Bernhard
Kojedal Reidar
Klokkervold Ove
Kjelsberg Johnny
Tellebon Stein Vidar
Opaker Arne Henrik
Feragen Jørgen
Balsvik Aage
Sommer Knut
Ilsaas Per Egil
Aspås Inge Gunnar
Bukkvoll Frode Økdal
Aspås Inge Gunnar
Sommer Kjell
Wik Egil
Tronsmed Tron Vidar
Tronsmed Tron Vidar
Bygmester Eva
Håkegård Ole Petter
Ankarstrand Kjersti Krogh
Refseth Ole
Refseth Janne Viken
Stensdal Brynjulv
Pedersen Torbjørg Synnøve
Elven Terje
Bukkvoll Eldbjørg Synnøve
Eggan Sigrun Telebond
Telebond Håvard
Selboe Oddvar
132 / 187 / 0 / 0
132 / 188 / 0 / 0
132 / 189 / 0 / 0
132 / 189 / 0 / 0
132 / 191 / 0 / 0
132 / 192 / 0 / 0
132 / 193 / 0 / 0
132 / 194 / 0 / 0
132 / 194 / 1 / 0
132 / 194 / 4 / 0
132 / 194 / 6 / 0
132 / 195 / 0 / 0
132 / 196 / 0 / 0
132 / 197 / 0 / 0
132 / 198 / 0 / 0
132 / 199 / 0 / 0
132 / 200 / 0 / 0
132 / 201 / 0 / 0
132 / 202 / 0 / 0
132 / 202 / 0 / 0
132 / 203 / 0 / 0
132 / 205 / 0 / 0
132 / 206 / 0 / 0
132 / 207 / 0 / 0
132 / 208 / 0 / 0
132 / 209 / 0 / 0
132 / 210 / 0 / 0
132 / 211 / 0 / 0
132 / 212 / 0 / 1
132 / 212 / 0 / 2
132 / 212 / 0 / 3
132 / 212 / 0 / 4
1 236 000
150 000
1 746 000
792 000
397 000
343 000
1 167 000
1 127 000
296 000
469 000
128 000
883 000
991 000
266 000
455 000
0
376 000
1 078 000
452 000
368 000
751 000
1 618 000
555 000
350 000
410 000
348 000
0
531 000
239 000
420 000
332 000
274 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Karlvollen
Mattisvollen,Øst
Mattisvollen,Ves
Halstensvollen
Andreasvolden
Karlløkken
Kvaksvold
Klausvold,Nedre
Klausvold,Nedre
Klausvold,Øvre
Sollien,Mellem
Sollien,Vestre
Agaløsvold
Hansvold
Einarsvold
Amundvolden
Sjøvoldseteren
212
212
212
212
1 236 000
150 000
1 746 000
792 000
397 000
343 000
1 167 000
1 127 000
296 000
469 000
128 000
883 000
991 000
266 000
455 000
0
376 000
1 078 000
452 000
368 000
751 000
1 618 000
555 000
350 000
410 000
348 000
0
531 000
239 000
420 000
332 000
274 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 017
487
9 603
2 574
1 290
1 114
3 792
3 662
962
1 524
416
2 869
3 220
864
1 478
0
1 222
3 503
1 469
1 196
2 440
5 258
1 803
1 137
1 332
1 131
0
1 725
776
1 365
1 079
890
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 83
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
212
Monsvold
Telebondvolden
Saksvold
Risvold
Peraasvold,Nedre
Stikkelåsvold,Øs
Stikkilåsvollen,Ves
Kvaksvollen
Amundvold
Fastevold
Mortenåsvold
Saksvollen
Rådlauslia
Åsvold,Østre
Åsvold,Vestre
Thomasvold
Stikkildalsvollen
Pettervold
Rasmusvold
Kokvold
Tronsvold
Kjelsbergvold
Skåkåsen, Nordre
Skogås,Nedre
Skogås,Sydøstre
Skogås,Søndre
Skogås,Øvre
Valsetvold,Søndr
Valsetvold,Nordr
Movold
Øien
Selboe Oddvar
Krogh Lars Magnus
Stene Per
Borgos Terje
Halsan Lars
Moseng Irene Engvik
Solvang Bjørg Irene Prytz
Schjølberg Ester Marie
Bakke Lars Gaare
Borgos Terje
Bakke Ane Elisabeth F
Wik Egil
Tronsmed Tron Vidar
Schjølberg Terje
Waldahl Anne Marie
Lien John Sylvfest
Åslund Gerd Norun H
Feragen Inger Marie W
Garmager Kåre
Wintervold Rune
Hägglund Erik Oddvar
Bergheim Brit
Krog Jan Andreas
Johnsen Lars Tønseth
Schanke Frode
Troøien Liv Jorunn
Ødegaard Kirsten
Tørres Kjell
Ryttervoll Geir Magne
Ingebrigtsvold Helge
Liff Steffen
Sødal Jørgen
132 / 212 / 0 / 5
132 / 213 / 0 / 0
132 / 214 / 0 / 0
132 / 215 / 0 / 0
132 / 216 / 0 / 0
132 / 217 / 0 / 0
132 / 218 / 0 / 0
132 / 219 / 0 / 0
132 / 220 / 0 / 0
132 / 221 / 0 / 0
132 / 222 / 0 / 0
132 / 223 / 0 / 0
132 / 224 / 0 / 0
132 / 226 / 0 / 0
132 / 227 / 0 / 0
132 / 228 / 0 / 0
132 / 229 / 0 / 0
132 / 231 / 0 / 0
132 / 232 / 0 / 0
132 / 233 / 0 / 0
132 / 234 / 0 / 0
132 / 235 / 0 / 0
132 / 236 / 0 / 0
132 / 238 / 0 / 0
132 / 239 / 0 / 0
132 / 240 / 0 / 0
132 / 241 / 0 / 0
132 / 242 / 0 / 0
132 / 243 / 0 / 0
132 / 246 / 0 / 0
132 / 247 / 0 / 0
132 / 248 / 0 / 0
356 000
983 000
430 000
577 000
347 000
1 070 000
914 000
553 000
576 000
941 000
822 000
434 000
211 000
449 000
250 000
243 000
275 000
244 000
646 000
132 000
276 000
468 000
727 000
271 000
203 000
447 000
295 000
333 000
0
421 000
250 000
570 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
356 000
983 000
430 000
577 000
347 000
1 070 000
914 000
553 000
576 000
941 000
822 000
434 000
211 000
449 000
250 000
243 000
275 000
244 000
646 000
132 000
276 000
468 000
727 000
271 000
203 000
447 000
295 000
333 000
0
421 000
250 000
570 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 157
3 194
1 397
1 875
1 127
3 477
2 970
1 797
1 872
3 058
2 671
1 410
685
1 459
812
789
893
793
2 099
429
897
1 521
2 362
880
659
1 452
958
1 082
0
1 368
812
1 852
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 84
Adresse
Raavolden
Strikkertvold
Finfloerne
Myrmoen
Sødalen,Nordre
Sødalen,Søndre
Rålia,(tamnesslå
Jamtvolden,Østre
Søstuggu
Koia
Jemtvolden Vestr
Jemtvolden Vestr
Ryttervold
Evavolden Søndre
Evavolden Mellem
Evavold Nordre
Klasvollen Søndre
Klasvollen Vestr
Bendiksvollen
Sulus
Nøstervold Søndr
Nøstervolden Nor
Finlandaas
Sivertsvollen
Akselvollen
Maglivoldslåtten
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Sødal Ola
Ridal Olav
Gulowsen Tone C Ring
Røkke Liv Lien
Liff Steinar Myrmo
Sødal Jørgen
Strømsland Merete E K
Sødal Per Albert
Brynhildsvoll Åse E F
Sødal Hans Bernhard
Lund Karin
Skard Åsmund
Sødal Hans Bernhard
Sødal Hans Bernhard
Sødal Hans Bernhard
Jamtvoll Kristin
Jamtvoll Kristin
Ryttervoll Jon
Evavold Tore
Kokkvoll Arne Inge
Sødal Anne Sofie
Sommer Reidar
Kurås Rune
Bendixvold Laila
Solhus Terje
Nilsgård Per Christen
Bendixvold Torbjørn
Stokland Knut Skjalg
Ormhaug Terje
Sivertsvoll Ole
Sundt Otto L
Tingstad Daniel
132 / 248 / 1 / 0
132 / 249 / 0 / 0
132 / 250 / 0 / 0
132 / 251 / 0 / 0
132 / 257 / 0 / 0
132 / 258 / 0 / 0
132 / 258 / 3 / 0
132 / 259 / 0 / 0
132 / 262 / 0 / 0
132 / 263 / 0 / 0
132 / 263 / 1 / 0
132 / 263 / 2 / 0
132 / 263 / 3 / 0
132 / 263 / 4 / 0
132 / 263 / 5 / 0
132 / 264 / 0 / 0
132 / 264 / 0 / 0
132 / 265 / 0 / 0
132 / 266 / 0 / 0
132 / 267 / 0 / 0
132 / 268 / 0 / 0
132 / 269 / 0 / 0
132 / 270 / 0 / 0
132 / 271 / 0 / 0
132 / 274 / 0 / 0
132 / 275 / 0 / 0
132 / 276 / 0 / 0
132 / 276 / 1 / 0
132 / 280 / 0 / 0
132 / 285 / 0 / 0
132 / 287 / 0 / 0
132 / 289 / 0 / 0
302 000
627 000
3 500 000
265 000
498 000
922 000
1 070 000
856 000
920 000
1 330 000
287 000
408 000
316 000
191 000
325 000
1 038 000
626 000
621 000
852 000
1 241 000
975 000
1 364 000
455 000
1 432 000
1 422 000
991 000
1 465 000
108 000
291 000
710 000
150 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
302 000
627 000
3 500 000
265 000
498 000
922 000
1 070 000
856 000
920 000
1 330 000
287 000
408 000
316 000
191 000
325 000
1 038 000
626 000
621 000
852 000
1 241 000
975 000
1 364 000
455 000
1 432 000
1 422 000
991 000
1 465 000
108 000
291 000
710 000
150 000
0
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
981
2 037
11 375
861
1 618
2 996
3 477
2 782
2 990
4 322
932
1 326
1 027
620
1 056
3 373
2 034
2 018
2 769
4 033
3 168
4 433
1 478
4 654
4 621
3 220
4 761
351
945
2 307
487
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 85
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Kvaksvolden
Gaukvolden Nordr
Gaukvold Søndre
Baklivolden
Tyskvollen
Svensvollen
Pliktfogedvollen
Tomt Nr 2
Pliktfogdvollen
Tomt Nr 8
Tomt Nr 10
Tomt Nr 14
Tomt Nr 17
Bukkvoll Nordves
Feste Nr.1
Feste Nr.2
Feste Nr.3
Feste Nr.4
Feste Nr.6
Feste Nr.7
Feste Nr.8
Feste Nr.10
Feste Nr.11
Feste Nr.12
Feste Nr.13
Bukvoll Nordre
Bukvold Søndre
Bukkvold Nedre-V
Sandnes Ola
Tørresen Jan Henning
Trønnes Kjartan Dødsbo
Sandnes Roger
Mortensen Stein
Mortensen Stein
Sandnes Jon Viken
Skaret Olav
132 / 290 / 0 / 0
132 / 291 / 0 / 0
132 / 292 / 0 / 0
132 / 294 / 0 / 0
132 / 296 / 0 / 0
132 / 297 / 0 / 0
132 / 298 / 0 / 0
132 / 298 / 2 / 0
Berg Hans Jørgen
Vodahl Harald
Moen Kristoffer
Holien Målfrid Synnøve Myh
Hansen Kari Sommer
Sørlie Torild
Devle Tor Arne
Amundsen Aage Rolf
Schjelvaag Kjell Erik
Leer Gunnar
Sundt Andreas Knoff
Ramlo Kjell
Mangset Øistein
Tømmervold Hans Karsten
Foss Gunnar
Lefdal Per Morten
Nivfors Lars Jerker
Sundt John Ingar
Bukkvoll Kai
Berg Svanhild Helene
Viken Arnfinn
Tørrisen Signora Marie
Viken Magnar
132 / 298 / 8 / 0
132 / 298 / 10 / 0
132 / 298 / 14 / 0
132 / 298 / 17 / 0
132 / 299 / 0 / 0
132 / 299 / 1 / 0
132 / 299 / 2 / 0
132 / 299 / 3 / 0
132 / 299 / 4 / 0
132 / 299 / 6 / 0
132 / 299 / 7 / 0
132 / 299 / 8 / 0
132 / 299 / 10 / 0
132 / 299 / 11 / 0
132 / 299 / 12 / 0
132 / 299 / 13 / 0
132 / 300 / 0 / 0
132 / 301 / 0 / 0
132 / 302 / 0 / 0
132 / 302 / 1 / 0
132 / 303 / 0 / 0
132 / 304 / 0 / 0
132 / 305 / 0 / 0
Bukhaug
Guldalsvoll Sønd
Guldølsvolden No
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
178 000
750 000
692 000
658 000
754 000
790 000
335 000
603 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
178 000
750 000
692 000
658 000
754 000
790 000
335 000
603 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
578
2 437
2 249
2 138
2 450
2 567
1 088
1 959
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
662 000
1 032 000
782 000
678 000
435 000
568 000
373 000
519 000
480 000
385 000
630 000
842 000
275 000
379 000
307 000
396 000
523 000
1 068 000
1 094 000
487 000
812 000
238 000
1 134 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
662 000
1 032 000
782 000
678 000
435 000
568 000
373 000
519 000
480 000
385 000
630 000
842 000
275 000
379 000
307 000
396 000
523 000
1 068 000
1 094 000
487 000
812 000
238 000
1 134 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 151
3 354
2 541
2 203
1 413
1 846
1 212
1 686
1 560
1 251
2 047
2 736
893
1 231
997
1 287
1 699
3 471
3 555
1 582
2 639
773
3 685
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Takst
Skatt
Fritak
Side 86
Adresse
Tomt Nr. 3
Guldalsvolden
Guldalsvolden Tomt Nr.
4
Guldalsvolden Tomt Nr.
5
Guldalsvolden Tomt Nr.
6
Guldalsvolden Tomt Nr.
7
Guldalsvolden Tomt Nr.
2
Guldfalsvolden Tomt Nr.
1
Gauldalsvollen Hyttef.
Tomt Nr
Gauldalsv.Hyttef. Tomt
Nr. 9
Gauldalsv. Hyttef. Tomt
Nr. 10
Tomt 11
Tomt 12
Tomt 13
Tomt 14
Tomt 15
Tomt 16
Tomt 17
307
307
307
307
307
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Eierrepresentant
Eiendom
Vormdal Undis Amalie
Laukholm Sissel Eli
132 / 305 / 2 / 0
132 / 305 / 3 / 0
398 000 100%
670 000 100%
398 000 3,25‰
670 000 3,25‰
1 293
2 177
Ingen
Ingen
Vik Øystein
132 / 305 / 4 / 0
403 000 100%
403 000 3,25‰
1 309
Ingen
Engan Esten
132 / 305 / 5 / 0
540 000 100%
540 000 3,25‰
1 755
Ingen
Næss Wenche Helgemo
132 / 305 / 6 / 0
606 000 100%
606 000 3,25‰
1 969
Ingen
Moe Jan Eirik
132 / 305 / 7 / 0
526 000 100%
526 000 3,25‰
1 709
Ingen
Langørgen Oddvar Michael
132 / 305 / 8 / 0
548 000 100%
548 000 3,25‰
1 781
Ingen
Brevik Bjørn Tore
132 / 305 / 9 / 0
628 000 100%
628 000 3,25‰
2 041
Ingen
Ramfjord Inger-lise
132 / 305 / 10 / 0
671 000 100%
671 000 3,25‰
2 180
Ingen
Vigdal Odveig Alice
132 / 305 / 11 / 0
569 000 100%
569 000 3,25‰
1 849
Ingen
Fjelldal Torstein
132 / 305 / 12 / 0
608 000 100%
608 000 3,25‰
1 976
Ingen
Holte Arnstein
Søraker Harald Egil
Ottem Reidar Bernhard
Johansen Kjell Bjørn
Blix Ragnar Edvin
Melheim Tore
Wahl Torgeir
Kvidal Geir
Øien Petter
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
132 / 305 / 13 / 0
132 / 305 / 14 / 0
132 / 305 / 15 / 0
132 / 305 / 16 / 0
132 / 305 / 17 / 0
132 / 305 / 18 / 0
132 / 305 / 19 / 0
132 / 305 / 20 / 0
132 / 305 / 21 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
721 000
610 000
941 000
569 000
804 000
568 000
581 000
630 000
761 000
235 000
215 000
200 000
227 000
249 000
721 000
610 000
941 000
569 000
804 000
568 000
581 000
630 000
761 000
235 000
215 000
200 000
227 000
249 000
2 343
1 982
3 058
1 849
2 613
1 846
1 888
2 047
2 473
763
698
650
737
809
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 87
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
Røros Østre
Statsalmenning
Tomt Nr 38 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 5
Tomt Nr 12
Feste Nr.7
Tomt Nr.15
Tomt Nr.19
Tomt 52
Tomt Nr.7
Statskog Sf
Strand Jan Iver
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Hagen Kristin
Statskog Sf
Løvseth Bente Helen
Sandnes Liv Marie
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
132 / 307 / 0 / 0
225 000
175 000
260 000
235 000
196 000
207 000
219 000
211 000
204 000
227 000
364 000
298 000
161 000
167 000
311 000
302 000
161 000
164 000
315 000
314 000
240 000
166 000
1 559 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Johannessen Åge
132 / 307 / 2 / 0
Bolstad Kjersti
Sorken Astrid Oddveig
Fæmund As
Dotterud Leiv Johan
Dahl Lars Jørgen Tanum
Aunmo Eva
Sjøvold Erland
132 / 307 / 4 / 0
132 / 307 / 6 / 0
132 / 307 / 7 / 0
132 / 307 / 8 / 0
132 / 307 / 9 / 0
132 / 307 / 10 / 0
132 / 307 / 11 / 0
174 000 100%
227 000
368 000
1 171 000
359 000
151 000
312 000
220 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
731
568
845
763
637
672
711
685
663
737
1 183
968
523
542
1 010
981
523
533
1 023
1 020
780
539
5 066
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
174 000 3,25‰
565
Ingen
737
1 196
3 805
1 166
490
1 014
715
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
225 000
175 000
260 000
235 000
196 000
207 000
219 000
211 000
204 000
227 000
364 000
298 000
161 000
167 000
311 000
302 000
161 000
164 000
315 000
314 000
240 000
166 000
1 559 000
227 000
368 000
1 171 000
359 000
151 000
312 000
220 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 88
Adresse
Tomt Nr.7
Tomt 29 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr. 3 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 2 Femunden
Hyttefelt.
Tomt Nr.28 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr. 37 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 79 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 66. Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr.30 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr. 57 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 64 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 26. Femunden
Hytefelt
Tomt Nr 76a Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 23 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 22 Femunden
H. Felt
Tomt Nr 65 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 42a Femunden
Hyttefelt
Tomt 73 Femund
Hyttefelt
Tomt 62 Femund
Hyttefelt
Femund Hyttefelt Tomt
Skattenivå
Skatt
Takst
220 000 100% Grunnlag
220 000 Promillesats
3,25‰
715
375 000 100%
375 000 3,25‰
1 218
Eierrepresentant
Sjøvold Erland
Hovdahl Leif Jørgen
Eiendom
132 / 307 / 11 / 0
132 / 307 / 14 / 0
Fritak
Ingen
Ingen
Kiønig Jens Bendix
132 / 307 / 17 / 0
452 000 100%
452 000 3,25‰
1 469
Ingen
Trygstad Arnulv
132 / 307 / 19 / 0
0 100%
0 3,25‰
0
Ingen
Andersen Jarle
132 / 307 / 20 / 0
304 000 100%
304 000 3,25‰
988
Ingen
Kvernes Torleif
132 / 307 / 22 / 0
276 000 100%
276 000 3,25‰
897
Ingen
Wiggen Per Otto
132 / 307 / 23 / 0
242 000 100%
242 000 3,25‰
786
Ingen
Melhuus Ingjerd
132 / 307 / 26 / 0
329 000 100%
329 000 3,25‰
1 069
Ingen
Dille Ivar
132 / 307 / 27 / 0
263 000 100%
263 000 3,25‰
854
Ingen
Reiten Per
132 / 307 / 28 / 0
243 000 100%
243 000 3,25‰
789
Ingen
Fjorden Ann Elin
132 / 307 / 29 / 0
324 000 100%
324 000 3,25‰
1 053
Ingen
Moa Torbjørn
132 / 307 / 30 / 0
455 000 100%
455 000 3,25‰
1 478
Ingen
Ødegård Magne
132 / 307 / 31 / 0
218 000 100%
218 000 3,25‰
708
Ingen
Sorken Hermann
132 / 307 / 32 / 0
276 000 100%
276 000 3,25‰
897
Ingen
Larsen Trygve L
132 / 307 / 33 / 0
348 000 100%
348 000 3,25‰
1 131
Ingen
Nordstrand Hege
132 / 307 / 34 / 0
143 000 100%
143 000 3,25‰
464
Ingen
Eggan Grethe
132 / 307 / 35 / 0
139 000 100%
139 000 3,25‰
451
Ingen
Kvikne Stein Are
132 / 307 / 37 / 0
352 000 100%
352 000 3,25‰
1 144
Ingen
Moen Knut Reidar
132 / 307 / 38 / 0
257 000 100%
257 000 3,25‰
835
Ingen
Schjølberg Bjørn
132 / 307 / 39 / 0
166 000 100%
166 000 3,25‰
539
Ingen
Side 89
Adresse
Nr. 54
Femund Hyttefelt Tomt
Nr. 20
Tomt Nr. 63 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 101
Tomt Nr 102
Tomt Nr 103
Tomt Nr 108
Tomt 110
Tomt 112
Tomt Nr 113
Tomt Nr 114
Tomt Nr 115
Tomt Nr 117
Tomt Nr 121
Tomt Nr 124
Tomt Nr 128
Tomt Nr 129
Tomt Nr 131
Tomt Nr 132
Tomt 120, Femund
Hyttefelt
Tomt 111, Femund
Hyttefelt
Tomt 130, Femund
Hyttefelt
Tomt 80, Femund
Hyttefelt
Tomt 39, Femund
Hyttefelt
Skattenivå
Skatt
Takst
166 000 100% Grunnlag
166 000 Promillesats
3,25‰
539
Eierrepresentant
Schjølberg Bjørn
Eiendom
132 / 307 / 39 / 0
Kvernes Egil
132 / 307 / 40 / 0
225 000 100%
225 000 3,25‰
731
Ingen
Høsøien Arild
132 / 307 / 41 / 0
331 000 100%
331 000 3,25‰
1 075
Ingen
Fæmundshytten Atle
Nymoen Per Åge
Røistad Bjørn
Ingebrigtsvoll Pål
Kvernes Aslaug
Øien Bernt
Nergaard Bjørn Ivar
Rambraut Helge
Sorken Arnfinn
Sæbø Lars
Nyvoll Kellaug
Kirkbakk John Sindre
Tronsmed Stig Magne
Aspaas Bjørn
Engan Per Einar
Grytbakk Jon Anders
Kjellmark Erling
Kongshaug Liv Gunhild
132 / 307 / 44 / 0
132 / 307 / 45 / 0
132 / 307 / 46 / 0
132 / 307 / 47 / 0
132 / 307 / 48 / 0
132 / 307 / 49 / 0
132 / 307 / 50 / 0
132 / 307 / 51 / 0
132 / 307 / 52 / 0
132 / 307 / 53 / 0
132 / 307 / 54 / 0
132 / 307 / 55 / 0
132 / 307 / 56 / 0
132 / 307 / 57 / 0
132 / 307 / 58 / 0
132 / 307 / 59 / 0
132 / 307 / 60 / 0
132 / 307 / 61 / 0
262 000
468 000
210 000
357 000
387 000
230 000
160 000
194 000
378 000
366 000
231 000
448 000
225 000
403 000
322 000
213 000
201 000
176 000
262 000
468 000
210 000
357 000
387 000
230 000
160 000
194 000
378 000
366 000
231 000
448 000
225 000
403 000
322 000
213 000
201 000
176 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
851
1 521
682
1 160
1 257
747
520
630
1 228
1 189
750
1 456
731
1 309
1 046
692
653
572
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Tellebon Ivar
132 / 307 / 62 / 0
206 000 100%
206 000 3,25‰
669
Ingen
Schjølberg Ingjerd Stjern
132 / 307 / 63 / 0
321 000 100%
321 000 3,25‰
1 043
Ingen
Kvarme Sissel Lind
132 / 307 / 64 / 0
253 000 100%
253 000 3,25‰
822
Ingen
Skjulsvik Hans
132 / 307 / 65 / 0
324 000 100%
324 000 3,25‰
1 053
Ingen
Tharaldsen Eirunn Schjøtt
Moa Sunniva
132 / 307 / 66 / 0
132 / 307 / 69 / 0
132 000 100%
451 000 100%
132 000 3,25‰
451 000 3,25‰
429
1 465
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fritak
Ingen
Side 90
Adresse
Hytte Nr 1399 I
Røros,Buholmen
Femund Hytteomr. Tomt
71
Femund Hytteomr Tomt
2
Naust-Tomt
Tomt Nr 59, Femund
Hyttefelt
Tomt 107, Femund
Hyttefeldt
Tomt 109 Femund
Hyttefelt
Tomt 126 Femund
Hyttefelt
Tomt 105, Femund
Hyttefelt
Tomt 106, Femund
Hyttefelt
Nausttomt
Tomt 127, Femund
Hyttefeldt
Tomt 118 Synnevika
Hyttefelt
Synnervika Hyttefelt
Tomt 119
Synnervika Hyttefelt
Tomt 104
Tomt 44 Femunden
Hyttefelt
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Eierrepresentant
Eiendom
Pedersen Ståle
Bakken Arne
132 / 307 / 70 / 0
132 / 307 / 71 / 0
478 000 100%
233 000 100%
478 000 3,25‰
233 000 3,25‰
1 553
757
Ingen
Ingen
Engen Arve
132 / 307 / 72 / 0
530 000 100%
530 000 3,25‰
1 722
Ingen
Aas Jon Anders Langen
132 / 307 / 73 / 0
366 000 100%
366 000 3,25‰
1 189
Ingen
Aas Jon Anders Langen
Otterstad Bente
132 / 307 / 74 / 0
132 / 307 / 75 / 0
0 100%
238 000 100%
0 3,25‰
238 000 3,25‰
0
773
Ingen
Ingen
Ødegård Jon Helge
132 / 307 / 78 / 0
401 000 100%
401 000 3,25‰
1 303
Ingen
Molde Jan Erik
132 / 307 / 80 / 0
94 000 100%
94 000 3,25‰
305
Ingen
Svensk Thor
132 / 307 / 81 / 0
338 000 100%
338 000 3,25‰
1 098
Ingen
Galaaen Jens Inge
132 / 307 / 84 / 0
330 000 100%
330 000 3,25‰
1 072
Ingen
Tangen Sindre
132 / 307 / 85 / 0
296 000 100%
296 000 3,25‰
962
Ingen
Bygmester Tor Ulf
Dahl Ole Halvor
132 / 307 / 86 / 0
132 / 307 / 87 / 0
0 100%
346 000 100%
0 3,25‰
346 000 3,25‰
0
1 124
Ingen
Ingen
Statskog Sf
132 / 307 / 88 / 0
371 000 100%
371 000 3,25‰
1 205
Ingen
Statskog Sf
132 / 307 / 90 / 0
456 000 100%
456 000 3,25‰
1 482
Ingen
Statskog Sf
Statskog Sf
132 / 307 / 91 / 0
132 / 307 / 92 / 0
234 000 100%
135 000 100%
234 000 3,25‰
135 000 3,25‰
760
438
Ingen
Ingen
Statskog Sf
132 / 307 / 93 / 0
176 000 100%
176 000 3,25‰
572
Ingen
Bygmester Lasse
Bygmester Lasse
Indseth Morten
Sandnes Joakim
132 / 307 / 95 / 0
132 / 307 / 96 / 0
132 / 307 / 97 / 0
132 / 307 / 98 / 0
130 000
0
311 000
324 000
130 000
0
311 000
324 000
422
0
1 010
1 053
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 91
Skattenivå
Grunnlag
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tomt 4 Femunden
Hyttefelt
Hytte 1386 I Røros
Kommune
Tomt Nr 16 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 59 Femunden
Hyttefelt
Tomt Nr 53 Femunden
Hyttefelt
Nausttomt
Tomt Nr. 51 Femunden
Hyttefelt
Hytte Nr 1401 I Røros
Tomt Nr 10 Femunden
Hyttefelt
Haanæs Anne Marie B
132 / 307 / 100 / 0
419 000 100%
419 000 3,25‰
1 361
Ingen
Brunvand Harald
132 / 307 / 101 / 0
0 100%
0 3,25‰
0
Ingen
Dahlen Roar
132 / 307 / 102 / 0
250 000 100%
250 000 3,25‰
812
Ingen
Krog Nils Albert
132 / 307 / 103 / 0
168 000 100%
168 000 3,25‰
546
Ingen
Bråten Øystein
132 / 307 / 104 / 0
200 000 100%
200 000 3,25‰
650
Ingen
Grådal Edvin
Grønmyr Kjersti Hagen
132 / 307 / 107 / 0
132 / 307 / 108 / 0
0 100%
793 000 100%
0 3,25‰
793 000 3,25‰
0
2 577
Ingen
Ingen
Skancke Inger Johanne
Thørn Per Arnth
132 / 307 / 109 / 0
132 / 307 / 110 / 0
201 000 100%
350 000 100%
201 000 3,25‰
350 000 3,25‰
653
1 137
Ingen
Ingen
Døhl Hanne
Solbakken Arve I
Statskog Sf
Løkken Steinar
Valseth Jon L
Kjelsberg Svein Arne
Hjort Per
Liff Steffen
Tvedt Kari Egge
Sund Jon Arvid
Moan Harald Prytz
Kjelsberg Anne Britt
Paulsen Wenche Marie Wahl
Jamt Daniel Magnus
Vold Olav Terje
Kjelsberg Svein Arne
Kojan Alf Trygve
Svendsen Stein Asle
132 / 307 / 111 / 0
132 / 307 / 114 / 0
132 / 307 / 116 / 0
132 / 308 / 0 / 0
132 / 311 / 0 / 0
132 / 312 / 0 / 0
132 / 313 / 0 / 0
132 / 315 / 0 / 0
132 / 316 / 0 / 0
132 / 317 / 0 / 0
132 / 318 / 0 / 0
132 / 320 / 0 / 0
132 / 321 / 0 / 0
132 / 324 / 0 / 0
132 / 325 / 0 / 0
132 / 326 / 0 / 0
132 / 327 / 0 / 0
132 / 329 / 0 / 0
1 452
685
523
1 803
1 729
2 070
1 326
3 779
1 407
4 543
1 501
2 587
1 059
2 444
4 377
2 291
331
2 580
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
307114
307116
Evavold Østre
Valsæt Vestre
Risklettvold Nor
Finnfloen
Myrmoen
Fjeldhøgda
Aasheim
Prytsegga
Ernstgruben Nedr
Solheim
Jamthaugen
Fjeldsæter
Tovhaugen
Valsetvold
Skogbu
Takst
Skatt
447 000
211 000
161 000
555 000
532 000
637 000
408 000
1 163 000
433 000
1 398 000
462 000
796 000
326 000
752 000
1 347 000
705 000
102 000
794 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
447 000
211 000
161 000
555 000
532 000
637 000
408 000
1 163 000
433 000
1 398 000
462 000
796 000
326 000
752 000
1 347 000
705 000
102 000
794 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 92
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skogly
Kaasen
Tomtebo
Hartz Trond
Kolden Olaug Gjelsvik
Munkvold Unni
Røros Skoglag
Hansen Kari Sommer
Lien Roar
Harborg Gørill
Torjul Sylvia
Nossen Elisabeth S Solli
Valseth Leif Even
Nordbakken Tonny
Frostvoll Jan
Heggstad Ragnar
Amundsen Siri
Eriksen Heidi
Holden Greta Skjærvold
Valseth Siri
Brean Arnfinn
Kirkbakk Marianne Elgåen
Bjøru Gaute Ivar
Harborg Erik
Sundt Erik Blichfeldt
Foss Elfrid
Brean Arnfinn
Krog Kjell Magnus
Krog Ruth
Svendsen Britt Sødal
Solligård Norhild K.
Valseth Tor Magne
Kvilvang Knut Arne
Valseth Siri
Mikkelsen Arne
132 / 331 / 0 / 0
132 / 332 / 0 / 0
132 / 333 / 0 / 0
132 / 335 / 0 / 0
132 / 336 / 0 / 0
132 / 341 / 0 / 0
132 / 342 / 0 / 0
132 / 343 / 0 / 0
132 / 344 / 0 / 0
132 / 346 / 0 / 0
132 / 346 / 801 / 0
132 / 348 / 0 / 0
132 / 349 / 0 / 0
132 / 350 / 0 / 0
132 / 352 / 0 / 0
132 / 353 / 0 / 0
132 / 356 / 0 / 0
132 / 361 / 0 / 0
132 / 362 / 0 / 0
132 / 363 / 0 / 0
132 / 365 / 0 / 0
132 / 367 / 0 / 0
132 / 368 / 0 / 0
132 / 369 / 0 / 0
132 / 370 / 0 / 0
132 / 370 / 0 / 0
132 / 371 / 0 / 0
132 / 376 / 0 / 0
132 / 377 / 0 / 0
132 / 378 / 0 / 0
132 / 379 / 0 / 0
132 / 381 / 0 / 0
531 000
150 000
509 000
215 000
877 000
445 000
315 000
444 000
1 193 000
576 000
263 000
376 000
1 238 000
524 000
418 000
265 000
505 000
1 068 000
341 000
288 000
296 000
1 090 000
664 000
0
429 000
388 000
838 000
276 000
280 000
410 000
0
545 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Stene
Lilleåsen
Mølmannsløkken Ø
Fjeldheim
Solstad
Solvang
Hytte Nr 1519
Gjetberget Vestr
Fjellbu
Aasmoen
Grindløkken
Bjørkly
Djupsjøliens Sko
Elvebakken
Gunhildvold
Fjellro
Sørensvolen
Solbakken
Mølnarvoll
Elvebakken
Bredalsvoll Søndre
Bredalsvoll Søndre
Solbakken
Solbu
Aursand
Gladhaugen
Djupsjølien Skol
Doktorlia
531 000
150 000
509 000
215 000
877 000
445 000
315 000
444 000
1 193 000
576 000
263 000
376 000
1 238 000
524 000
418 000
265 000
505 000
1 068 000
341 000
288 000
296 000
1 090 000
664 000
0
429 000
388 000
838 000
276 000
280 000
410 000
0
545 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 725
487
1 654
698
2 850
1 446
1 023
1 443
3 877
1 872
854
1 222
4 023
1 703
1 358
861
1 641
3 471
1 108
936
962
3 542
2 158
0
1 394
1 261
2 723
897
910
1 332
0
1 771
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 93
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bakkely
Granåshytta
Solstranda
Furuly
Haudlarstad
Blomberg Sonja Birgitta
Skålholt Eva Nikoline
Bratt Karen-Margrethe
Massaoud Liv M Jensvold
Stolt Steinar
Rismark Kirsten Stolt
Moen Inger Johanne dødsbo
Stub Elsa Gertrud
Aune Aud May
Brean Roald
Østerlie Tore
Haanes Tor Inge
Sandnes Elisabeth
Adolfsen Aud Randi
Guldal Kåre
Guldahl Bjørn-Morten
Krog Kaare
Bergan Marius
Sundsby Ann-Elin
Olaussen Anne Cathrine
Nordbrekken Stein
Sundt Kåre
Skjevdal Harald
Rypdal Helge Oddvar
Jensen Erling
Solli Arnfinn
Dahl Magnus
Jenssen Marit
Feragen Inge
Melien Arne Jørgen
Halvorsrud Grete
132 / 382 / 0 / 0
132 / 383 / 0 / 0
132 / 384 / 0 / 0
132 / 385 / 0 / 0
132 / 386 / 0 / 0
132 / 386 / 1 / 0
132 / 387 / 0 / 0
728 000
891 000
582 000
191 000
1 045 000
150 000
453 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
728 000
891 000
582 000
191 000
1 045 000
150 000
453 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 366
2 895
1 891
620
3 396
487
1 472
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 388 / 0 / 0
132 / 389 / 0 / 0
132 / 390 / 0 / 0
132 / 391 / 0 / 0
132 / 392 / 0 / 0
132 / 394 / 0 / 0
132 / 395 / 0 / 0
132 / 396 / 0 / 0
132 / 398 / 0 / 0
132 / 399 / 0 / 0
132 / 400 / 0 / 0
132 / 401 / 0 / 0
132 / 403 / 0 / 0
132 / 406 / 0 / 0
132 / 408 / 0 / 0
132 / 409 / 0 / 0
132 / 410 / 0 / 0
132 / 410 / 1 / 0
132 / 411 / 0 / 0
132 / 412 / 0 / 0
132 / 413 / 0 / 0
132 / 416 / 0 / 0
132 / 418 / 0 / 0
132 / 419 / 0 / 0
575 000
1 025 000
860 000
1 056 000
819 000
341 000
243 000
554 000
482 000
432 000
468 000
572 000
490 000
491 000
328 000
645 000
517 000
605 000
724 000
196 000
359 000
1 001 000
476 000
698 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
575 000
1 025 000
860 000
1 056 000
819 000
341 000
243 000
554 000
482 000
432 000
468 000
572 000
490 000
491 000
328 000
645 000
517 000
605 000
724 000
196 000
359 000
1 001 000
476 000
698 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 868
3 331
2 795
3 432
2 661
1 108
789
1 800
1 566
1 404
1 521
1 859
1 592
1 595
1 066
2 096
1 680
1 966
2 353
637
1 166
3 253
1 547
2 268
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lisbethaug
Oddvolden
Stephanlund
Skogly
Bjørnebo
Aursundlia
Heimly
Lunden
Storhaugen
Sjøgløtt
Haavollen
Aasely
Løvås
Åsvang
Vonly
Femundsveien 47
Kjelsvollen
Osloveien 65
Vestre Kåsen
Fjellbo
Fjølburøsten
Ljøsnavoll
Marithaugen
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 94
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Haugly
Skogli
Fjellrå
Olausvold
Lyngrabben
Lyheim
Hæljebu
Skogly
Bjørkly
Klevheim
Lyngbakken
Jonsbu
Rabben
Strømstad
Bekkebo
Ra-Bi
Damhaugen
Skaldbækhytta
Fjellro
Bjørkli
Lyngrabben
Perstuggu
Haugli
Solgløtt
Juvabuan
Strandheim
Høgtun
Sjåfram 3
Eriksheim
Skogsus
Liheim
Fjellås
Bendixvold Jan Egil
Ryttervold Berit Marie
Solbakken Ingun
Lysholm Henrich Olaus
Indset Oddbjørg
Sødal Berit Akre
Mikkelsen Marit Saanum
Dahlen Ragnhild
Arnesen Tone Bothner
Tamnes Hans Morten
Christoffersen, Lisbet
Brattås Lars Magnar
Engen Arne
Olaussen Torje
Sandsten Elin
Sydtveit Bente V
Nygaard Erik Herman
Snustad Per
Graftås Nils
Jørgensen Denise Yvonne
Aagesen Knut Peder
Skancke Per Einar
Aas Mona Harriet
Tronsmed Unni Elisab
Fossum Kirsten
Solli Einar B
Hoen Ole Borgersøn
Skevik Olaf
Østeraas Arve Henry
Syrrist Johanne S
Lien Bjørg
Svebakken Gerhard
132 / 420 / 0 / 0
132 / 422 / 0 / 0
132 / 423 / 0 / 0
132 / 425 / 0 / 0
132 / 426 / 0 / 0
132 / 428 / 0 / 0
132 / 429 / 0 / 0
132 / 430 / 0 / 0
132 / 432 / 0 / 0
132 / 433 / 0 / 0
132 / 435 / 0 / 0
132 / 436 / 0 / 0
132 / 438 / 0 / 0
132 / 440 / 0 / 0
132 / 441 / 0 / 0
132 / 442 / 0 / 0
132 / 443 / 0 / 0
132 / 444 / 0 / 0
132 / 446 / 0 / 0
132 / 447 / 0 / 0
132 / 449 / 0 / 0
132 / 450 / 0 / 0
132 / 451 / 0 / 0
132 / 452 / 0 / 0
132 / 453 / 0 / 0
132 / 456 / 0 / 0
132 / 457 / 0 / 0
132 / 458 / 0 / 0
132 / 459 / 0 / 0
132 / 460 / 0 / 0
132 / 462 / 0 / 0
132 / 465 / 0 / 0
839 000
875 000
953 000
508 000
315 000
618 000
0
0
312 000
824 000
1 022 000
169 000
1 230 000
323 000
492 000
629 000
626 000
671 000
247 000
723 000
510 000
198 000
274 000
789 000
3 267 000
371 000
562 000
891 000
815 000
334 000
628 000
181 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
839 000
875 000
953 000
508 000
315 000
618 000
0
0
312 000
824 000
1 022 000
169 000
1 230 000
323 000
492 000
629 000
626 000
671 000
247 000
723 000
510 000
198 000
274 000
789 000
3 267 000
371 000
562 000
891 000
815 000
334 000
628 000
181 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 726
2 843
3 097
1 651
1 023
2 008
0
0
1 014
2 678
3 321
549
3 997
1 049
1 599
2 044
2 034
2 180
802
2 349
1 657
643
890
2 564
10 617
1 205
1 826
2 895
2 648
1 085
2 041
588
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 95
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bjørkli
467
Sollitrøa Ii
Avavolden
Nordigard
Mortenbu
472
Langen Nordre Ii
Øien Nordre Ii
Fjellstad
Nordvika Ii
Sommerly
Marielyst
Fredheim
Gammelvolden
Sjølyst
Gildevangen
Britastuggu
Bellevue
Svartviken
Perstuggu
Trøa
Skogly
Steffastuggu
Bakketun
Strandløkka
Kvennstuggu
Fjellro
Ellenstuggu
Jørgensen Denise Yvonne
Johnsen Vigdis Oddrun
Meland Gørild Marie
Aschjem Camilla Ravnsborg
Grotdal Olav
Brynhildsvoll Rune
Langen Arne
Langen Erik
Østlund Olav
Engan Ranveig Sandnes
Smith-Simonsen Bjørn
Hermansen Knut A
Grønn Henrik
Svensson Laila Ranveig
Kvikne Steinar
Almås Svend
Haugen Rune
Kvikne Steinar
Bløtekjær Kristin
Sundt John Tore
Vaarum Siri
Selboe Roar
Finsmyr Jan Ove
Kvernes Svein Morten
Langen Rune
Dahl Per Sverre
Blaasmo Tor
Prytz Amund Terje
Christensen Berit
Melvold Bergljot
Strickert Magne
Richardsen Steve Sigtur
132 / 466 / 0 / 0
132 / 467 / 0 / 1
132 / 467 / 0 / 2
132 / 468 / 0 / 0
132 / 469 / 0 / 0
132 / 471 / 0 / 0
132 / 472 / 0 / 0
132 / 472 / 0 / 0
132 / 474 / 0 / 0
132 / 475 / 0 / 0
132 / 476 / 0 / 0
132 / 477 / 0 / 0
132 / 478 / 0 / 0
132 / 479 / 0 / 0
132 / 480 / 0 / 0
132 / 482 / 0 / 0
132 / 483 / 0 / 0
132 / 484 / 0 / 0
132 / 486 / 0 / 0
132 / 487 / 0 / 0
132 / 488 / 0 / 0
132 / 490 / 0 / 0
132 / 491 / 0 / 0
132 / 496 / 0 / 0
132 / 497 / 0 / 0
132 / 498 / 0 / 0
132 / 499 / 0 / 0
132 / 500 / 0 / 0
132 / 501 / 0 / 0
132 / 502 / 0 / 0
132 / 506 / 0 / 0
132 / 508 / 0 / 0
0
676 000
902 000
831 000
503 000
369 000
2 751 000
1 243 000
302 000
343 000
2 363 000
443 000
465 000
306 000
620 000
1 317 000
223 000
0
493 000
434 000
707 000
243 000
769 000
552 000
452 000
900 000
1 668 000
257 000
323 000
663 000
450 000
1 505 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Laksbækkhytta
Perstuggu
0
676 000
902 000
831 000
503 000
369 000
2 751 000
1 243 000
302 000
343 000
2 363 000
443 000
465 000
306 000
620 000
1 317 000
223 000
0
493 000
434 000
707 000
243 000
769 000
552 000
452 000
900 000
1 668 000
257 000
323 000
663 000
450 000
1 505 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
0
2 197
2 931
2 700
1 634
1 199
15 130
4 039
981
1 114
7 679
1 439
1 511
994
2 015
4 280
724
0
1 602
1 410
2 297
789
2 499
1 794
1 469
2 925
5 421
835
1 049
2 154
1 462
4 891
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 96
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Einebu
Fjellstuen
Hansmoen
Gaukvolden
Solgløtt
Fjellro
Televolden
Hånesåsen
Kreftingvolden
Vidsyn
Furulund
Furuly
Kåsly
Femundsveien 46
Elvebakken
Jensro
Elvstuggu
Jonsbu
Fururabben
Knotten
Hulderheimen
Myggen
Ingerstrand
Standstuggu
Hårrårabben
Femundsveien 144
Rabben
Bjørgan
Sjåvitt
Slettodden
Persbu
Prøscvolden
Johnsen Eli Nygaard
Stenseth Kari Mette
Stenvaag Rutt Heidi
Bye Ann-Kristin Nervik
Sundt John Tore
Johnsen Rune
El & It Forbundet Trøndela
Hermo Frode
Krigsvoll Gisle
Melting Gunnar
Prytz Erik
Traa Per Arne
Fremstad Sigrid
Ødegård Peder Karsten
Dalsheim Lars
Gynnild Hans Erik
Karlsen Ragnar
Voll Jon
Kirkhus Hjørdis Antonie
Selven Tore
Bang-larssen Einar
Bang-larssen Vibeke
Munkvold Jorun
Jørgensen Tone
Simonsen Tor
Hammer Erik
Brøttem Kristin
Kjemphol Wenche Dahl
Nyhus Jan Morten
Aspaas Rune
Risan Knut
Prøsch Ivar Omdal
132 / 509 / 0 / 0
132 / 510 / 0 / 0
132 / 511 / 0 / 0
132 / 512 / 0 / 0
132 / 513 / 0 / 0
132 / 514 / 0 / 0
132 / 516 / 0 / 0
132 / 517 / 0 / 0
132 / 518 / 0 / 0
132 / 519 / 0 / 0
132 / 521 / 0 / 0
132 / 522 / 0 / 0
132 / 523 / 0 / 0
132 / 524 / 0 / 0
132 / 525 / 0 / 0
132 / 526 / 0 / 0
132 / 527 / 0 / 0
132 / 528 / 0 / 0
132 / 529 / 0 / 0
132 / 530 / 0 / 0
132 / 531 / 0 / 0
132 / 532 / 0 / 0
132 / 533 / 0 / 0
132 / 534 / 0 / 0
132 / 535 / 0 / 0
132 / 536 / 0 / 0
132 / 537 / 0 / 0
132 / 538 / 0 / 0
132 / 539 / 0 / 0
132 / 540 / 0 / 0
132 / 541 / 0 / 0
132 / 542 / 0 / 0
412 000
556 000
1 230 000
1 650 000
776 000
328 000
903 000
1 452 000
422 000
2 268 000
436 000
401 000
396 000
944 000
649 000
766 000
647 000
352 000
739 000
1 348 000
733 000
420 000
467 000
345 000
294 000
560 000
824 000
726 000
879 000
503 000
483 000
698 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
412 000
556 000
1 230 000
1 650 000
776 000
328 000
903 000
1 452 000
422 000
2 268 000
436 000
401 000
396 000
944 000
649 000
766 000
647 000
352 000
739 000
1 348 000
733 000
420 000
467 000
345 000
294 000
560 000
824 000
726 000
879 000
503 000
483 000
698 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 339
1 807
3 997
5 362
2 522
1 066
2 934
4 719
1 371
7 371
1 417
1 303
1 287
3 068
2 109
2 489
2 102
1 144
2 401
4 381
2 382
1 365
1 517
1 121
955
1 820
2 678
2 359
2 856
1 634
1 569
2 268
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 97
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Risvolden
Liavolden
Bjønnbu
Sollirabben
Sollirabben
Sollirabben Iii
Sollirabben Iv
Sollirabben V
Sollirabben Vi
Sollirabben Vii
Risan Vigdis
Røros Bygg As
Haugen Per
Larsen Torild Wenche Solli
Solli Karl Ole
Iversen Geir Olav
Nordberg Gerhard Leif
Gullikstad Arvid
Nordbotn Bjørn
Leinan Randi
Løkken Kjell-ola
Hansen Marit Sivertsvoll
Pienefunksj Klubb
Bergmann Arne
Langen Yngve Falkenborg
Aass Bjørn
Augestad Dag Anders
Kverneng Borghild Valseth
Skaseth Margareth
Tønseth Roar
Sødal Helge
Strøm Erling Norman
Strøm Rolf Erling
Strøm Kjell
Stavran Lars
Larsson Lisbeth Hagfors
Kleveland Reidun Woie
Leinum Tormod
Stigum Karin S. Melhus
Hergum Torunn
Lysholm Henrich Olaus
Aadahl Petter
132 / 543 / 0 / 0
132 / 544 / 0 / 0
132 / 545 / 0 / 0
132 / 546 / 0 / 0
132 / 547 / 0 / 0
132 / 548 / 0 / 0
132 / 549 / 0 / 0
132 / 550 / 0 / 0
132 / 551 / 0 / 0
132 / 552 / 0 / 0
132 / 553 / 0 / 0
132 / 554 / 0 / 0
132 / 555 / 0 / 0
132 / 556 / 0 / 0
132 / 557 / 0 / 0
132 / 558 / 0 / 0
132 / 559 / 0 / 0
132 / 560 / 0 / 0
132 / 561 / 0 / 0
132 / 562 / 0 / 0
132 / 563 / 0 / 0
132 / 564 / 0 / 0
132 / 564 / 0 / 0
132 / 564 / 0 / 0
132 / 566 / 0 / 0
132 / 567 / 0 / 0
132 / 569 / 0 / 0
132 / 571 / 0 / 0
132 / 572 / 0 / 0
132 / 573 / 0 / 0
132 / 574 / 0 / 0
132 / 575 / 0 / 0
496 000
404 000
450 000
854 000
942 000
802 000
222 000
828 000
1 672 000
6 000
364 000
280 000
870 000
520 000
3 000
579 000
1 322 000
1 372 000
2 000
688 000
257 000
392 000
756 000
1 157 000
333 000
885 000
548 000
625 000
330 000
852 000
0
480 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fjellstuggu
Jokumsvolden
Åsheim
Yngvebo
Åsly
Rådstua
Revhiet
Maureng
Skjærvolden
Strandhytta
Hytte nr 2963 564
Hytte nr 864 564
Hytte nr 2478
Peråsbu
Mathildevollen
Livly
Leinli
Bjørkly
Sjøgløtt
Ryggtangen
Godlia
496 000
404 000
450 000
854 000
942 000
802 000
222 000
828 000
1 672 000
6 000
364 000
280 000
870 000
520 000
3 000
579 000
1 322 000
1 372 000
2 000
688 000
257 000
392 000
756 000
1 157 000
333 000
885 000
548 000
625 000
330 000
852 000
0
480 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 612
1 313
1 462
2 775
3 061
2 606
721
2 691
5 434
19
1 183
910
2 827
1 690
9
1 881
4 296
4 459
6
2 236
835
1 274
2 457
3 760
1 082
2 876
1 781
2 031
1 072
2 769
0
1 560
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 98
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Håmmårstuggu
Kjønnbu
Osloveien 29
Stenegga
Furuly
Holmbu
Storkåsa
Rabben
Trondsvangen
Åsly
Furuli
Brått
Ståhei
Steffastuggu Ii
Osloveien 53
Fjellheim
Thurivoll
Lia
Huldreheim
Oddhaugen
Heimtun
Godtnok
Hitterstuggu
Knutebo
Helgabu
Prestplassen
Blankhåvolden
Elgen
Knutstuggu
Botnlia
Finborud Anne Margrete
Tamnes Håvard
Tamnes Eiendom As
Hegli Inger Anne
Aasen Hans
Brynhildsvoll Magne
Danielsen Knut
Ellingsen Kari
Indergaard Terje
Bjerke Bengt
Galåen Ole Ingvar
Hagen Beate Arentz
Aasum Ruth-laila
Kvernes Svein Morten
Røros Kommune
Melgård Kari Skancke
Nergård Morten Einar
Tørresvold Jenny
Guldseth Per Magnar
Wullum Kirsti
Langen Kasper
Todal Anders
Ruud Eivind
Berg Jørn Erik
Hansen Siri Aschim
Wisløff Dagrun Vedvik
Strand Elly
Vintervold Truls
Støwer Grethe Knutsdatter
Strickert Anders I
Statens Vegvesen
Anthun Kirsti
132 / 576 / 0 / 0
132 / 577 / 0 / 0
132 / 578 / 0 / 0
132 / 579 / 0 / 0
132 / 580 / 0 / 0
132 / 581 / 0 / 0
132 / 582 / 0 / 0
132 / 583 / 0 / 0
132 / 584 / 0 / 0
132 / 585 / 0 / 0
132 / 586 / 0 / 0
132 / 588 / 0 / 0
132 / 589 / 0 / 0
132 / 590 / 0 / 0
132 / 591 / 0 / 0
132 / 593 / 0 / 0
132 / 594 / 0 / 0
132 / 595 / 0 / 0
132 / 596 / 0 / 0
132 / 597 / 0 / 0
132 / 598 / 0 / 0
132 / 599 / 0 / 0
132 / 601 / 0 / 0
132 / 602 / 0 / 0
132 / 604 / 0 / 0
132 / 605 / 0 / 0
132 / 606 / 0 / 0
132 / 607 / 0 / 0
132 / 608 / 0 / 0
132 / 609 / 0 / 0
132 / 609 / 1 / 0
132 / 610 / 0 / 0
124 000
0
3 483 000
562 000
554 000
415 000
284 000
885 000
514 000
1 216 000
491 000
263 000
1 067 000
0
1 308 000
187 000
1 022 000
316 000
655 000
318 000
436 000
175 000
934 000
536 000
697 000
196 000
96 000
576 000
0
1 058 000
572 000
883 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Solbuneset
124 000
0
3 483 000
562 000
554 000
415 000
284 000
885 000
514 000
1 216 000
491 000
263 000
1 067 000
0
1 308 000
187 000
1 022 000
316 000
655 000
318 000
436 000
175 000
934 000
536 000
697 000
196 000
96 000
576 000
0
1 058 000
572 000
883 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
403
0
19 156
1 826
1 800
1 348
923
2 876
1 670
3 952
1 595
854
3 467
0
4 251
607
3 321
1 027
2 128
1 033
1 417
568
3 035
1 742
2 265
637
312
1 872
0
3 438
1 859
2 869
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 99
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Holmsbu
Døhl Birger
Kurås Oddmund
Westberg Kristine
Cappelen Antonie
Engen May Helena
Skard Sigmund Bjerkenes
Strickert Turid
Feragen Jan
Elven Arne Olaf
Frøystad Rigmor
Tamnes Håvard
Støle Haakon
Fæmundshytten Leik
Prytz Inger Elisabeth
Tørres Kåre
Stensaas Ingebrigt
Bondevik Margreta
Solem Arne
Gilde Inger Elbjørg
Enmo Jorid
Stav Jan Thode
Iversen Randi
Sætervold Per Kristian
Løberg Solfrid
Hoel Sverre
Salvesen Helge
Enoksen Knut
Pettersen Ruth v/Turid
Tønseth Johnsen
Ingebrigtsen Kjell Arne
Strand Anne
Viken Harald Johnny
132 / 611 / 0 / 0
132 / 612 / 0 / 0
132 / 613 / 0 / 0
132 / 614 / 0 / 0
132 / 615 / 0 / 0
132 / 616 / 0 / 0
132 / 617 / 0 / 0
132 / 618 / 0 / 0
132 / 619 / 0 / 0
132 / 620 / 0 / 0
132 / 621 / 0 / 0
132 / 622 / 0 / 0
132 / 624 / 0 / 0
132 / 625 / 0 / 0
132 / 626 / 0 / 0
132 / 628 / 0 / 0
132 / 629 / 0 / 0
132 / 630 / 0 / 0
132 / 631 / 0 / 0
132 / 632 / 0 / 0
132 / 633 / 0 / 0
132 / 634 / 0 / 0
132 / 635 / 0 / 0
132 / 636 / 0 / 0
132 / 637 / 0 / 0
132 / 638 / 0 / 0
132 / 639 / 0 / 0
132 / 640 / 0 / 0
210 000
171 000
401 000
531 000
163 000
163 000
981 000
324 000
446 000
390 000
763 000
600 000
553 000
443 000
1 100 000
394 000
540 000
744 000
277 000
1 018 000
402 000
585 000
738 000
495 000
347 000
1 453 000
822 000
279 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Stenrøsta
Tonivold
Ruttervollen
Skjønnvollen
Båtstadhytta
Åsly
Grundsjøvolden
Håstuggu
Elveplassen
Stølebo
Bakketun
Gammelstuggu
Langen Søndre Ii
Tussebo
Rabben
Høgtun
Gillestuggu
Tangen
Stav-Vollen
Tussevangen
Olavsbu
Pynten
Vennersly
Fjellbu
Jensbu
Kaarstuggu
Hulderheim
Birtebu
Fjellro
132 / 641 / 0 / 0
132 / 642 / 0 / 0
132 / 645 / 0 / 0
732 000 100%
278 000 100%
354 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
682
555
1 303
1 725
529
529
3 188
1 053
1 449
1 267
4 196
1 950
1 797
1 439
3 575
1 280
1 755
2 418
900
3 308
1 306
1 901
2 398
1 608
1 127
4 722
2 671
906
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
732 000 3,25‰
278 000 3,25‰
354 000 3,25‰
2 379
903
1 150
Ingen
Ingen
Ingen
210 000
171 000
401 000
531 000
163 000
163 000
981 000
324 000
446 000
390 000
763 000
600 000
553 000
443 000
1 100 000
394 000
540 000
744 000
277 000
1 018 000
402 000
585 000
738 000
495 000
347 000
1 453 000
822 000
279 000
Fritak
Side 100
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Tittut
Vedholmen
Harabu
Aurstrand
Kåssvollen I
Osloveien 31
Kåssvollen Ii
Harestua
Saxhaugen
Femundsveien 40
Enerli
Solstua
Sandvika
Lusiabu
Ingeborgvollen
Bjørkodden
Vargstuggu
Øyåsvollen
Jobu
Jensbu
Utsyn
Skogbakken
Karistuen
Runebo
Røsløkka
Rabben
Bentli
Furuly
Fjellbu
Høgåsen I.
Høgåsen Ii
Sollitun
Fredriksen Arvid
Skirstad Berit
Kvam Hans Anders
Storli Gunbjørg W
Halshamn Roger
Statoil Norge As
Kåss Arne
Ambjørnrud Olav Johannes
Saxhaug Gunnar Frogner
Wintervold Jorun Synnøve
Rusten Paul Dag
Hopsø, Harald M.K.
Borchgrevink-Persen Thor
Dalsnes Eva Helene Ryen
Mehre Eva
Fransson, Jan
Fiskaa Anne Hoem
Solberg Yngve
Lian Heidi Lysholm
Solli Frode Greiff
Myrseth Ketil
Sundt Arild
Pedersen Jan Hermann
Håkegård Rune Olav
Rød Nils
Kjelsberg Ole Arvid
Henriksen Frank Norman
Telwest Gabriele
Haanæs Johan
Larssen Johan
Berge Jomar
Solli Vidar Greiff
132 / 646 / 0 / 0
132 / 647 / 0 / 0
132 / 649 / 0 / 0
132 / 650 / 0 / 0
132 / 651 / 0 / 0
132 / 652 / 0 / 0
132 / 653 / 0 / 0
132 / 654 / 0 / 0
132 / 655 / 0 / 0
132 / 656 / 0 / 0
132 / 658 / 0 / 0
132 / 660 / 0 / 0
132 / 662 / 0 / 0
132 / 663 / 0 / 0
132 / 664 / 0 / 0
132 / 666 / 0 / 0
132 / 667 / 0 / 0
132 / 668 / 0 / 0
132 / 669 / 0 / 0
132 / 670 / 0 / 0
132 / 671 / 0 / 0
132 / 672 / 0 / 0
132 / 673 / 0 / 0
132 / 674 / 0 / 0
132 / 675 / 0 / 0
132 / 676 / 0 / 0
132 / 677 / 0 / 0
132 / 678 / 0 / 0
132 / 679 / 0 / 0
132 / 680 / 0 / 0
132 / 681 / 0 / 0
132 / 682 / 0 / 0
685 000
954 000
502 000
434 000
299 000
2 456 000
410 000
195 000
429 000
435 000
280 000
448 000
1 013 000
345 000
609 000
635 000
696 000
683 000
763 000
0
510 000
415 000
746 000
656 000
306 000
619 000
581 000
913 000
227 000
2 000
516 000
424 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
685 000
954 000
502 000
434 000
299 000
2 456 000
410 000
195 000
429 000
435 000
280 000
448 000
1 013 000
345 000
609 000
635 000
696 000
683 000
763 000
0
510 000
415 000
746 000
656 000
306 000
619 000
581 000
913 000
227 000
2 000
516 000
424 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 226
3 100
1 631
1 410
971
13 508
1 332
633
1 394
1 413
910
1 456
3 292
1 121
1 979
2 063
2 262
2 219
2 479
0
1 657
1 348
2 424
2 132
994
2 011
1 888
2 967
737
6
1 677
1 378
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 101
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Bredalshaugen
Rørossetra
Furumo
Jørnbu
Baardsbu
Nessbakken
Soltun
Fjellbo
Fjellstua
Tovebo
Sjølyst
Utsyn
Solgløtt
Sjølyst
Odden
Aasheim
Morabben
Bjørkli
Cornelia
Anne-Stuggu
Stjørbu
Selboevollen
Simensvolden
Furubu
Ryss-Stuggu
Nyrønning Ii
Kårstuggu
Snorretun
Solrabben
Anne-Setra
Haugstuggu
Lykkebo
Valseth Erna
Ødegård Sidsel Tove
Knudsen Ola
Hovdal Fred Aage
Bårdstu Bård
Riseth Randi
Nærup Ulf
Rossbach Ingrid
Fagerlie Bengt
Sørdal Oskar Johan
Bukkvoll Paul Sverre
Harsjøen Lars Arild
Fundin, Sven Inge
Pedersen Bjørg Oddveig
Galaaen Jon Prøsch
Simonsen Turid
Støvring Lisbeth-M
Undlien Gjøran
Bjørnstad Ole Johannes
Nygreen Marit
Kjæve Jørn Kristian
Selboe Bjørn
Larssen Johan
Bratberg Solveig
Tronstad Elisabeth
Nesset Sigrid Quenild
Rogstad Steffen Granøyen
Von Der Fehr Merete H
Bratt Johan Fredrik
Rygh Per Henry
Skjetne Steinar
Ryttervold Petra Agnes
132 / 683 / 0 / 0
132 / 684 / 0 / 0
132 / 685 / 0 / 0
132 / 686 / 0 / 0
132 / 687 / 0 / 0
132 / 688 / 0 / 0
132 / 689 / 0 / 0
132 / 690 / 0 / 0
132 / 691 / 0 / 0
132 / 693 / 0 / 0
132 / 694 / 0 / 0
132 / 695 / 0 / 0
132 / 696 / 0 / 0
132 / 697 / 0 / 0
132 / 698 / 0 / 0
132 / 699 / 0 / 0
132 / 701 / 0 / 0
132 / 702 / 0 / 0
132 / 703 / 0 / 0
132 / 704 / 0 / 0
132 / 705 / 0 / 0
132 / 706 / 0 / 0
132 / 707 / 0 / 0
132 / 708 / 0 / 0
132 / 709 / 0 / 0
132 / 710 / 0 / 0
132 / 711 / 0 / 0
132 / 712 / 0 / 0
132 / 713 / 0 / 0
132 / 716 / 0 / 0
132 / 718 / 0 / 0
132 / 719 / 0 / 0
Takst
702 000
0
664 000
969 000
596 000
376 000
574 000
630 000
541 000
781 000
330 000
538 000
658 000
644 000
557 000
0
200 000
567 000
619 000
475 000
238 000
433 000
1 000
564 000
690 000
652 000
597 000
561 000
310 000
934 000
771 000
529 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
702 000
0
664 000
969 000
596 000
376 000
574 000
630 000
541 000
781 000
330 000
538 000
658 000
644 000
557 000
0
200 000
567 000
619 000
475 000
238 000
433 000
1 000
564 000
690 000
652 000
597 000
561 000
310 000
934 000
771 000
529 000
Skatt
Fritak
2 281
0
2 158
3 149
1 937
1 222
1 865
2 047
1 758
2 538
1 072
1 748
2 138
2 093
1 810
0
650
1 842
2 011
1 543
773
1 407
3
1 833
2 242
2 119
1 940
1 823
1 007
3 035
2 505
1 719
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 102
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Ro-Stuggu
Selboe-Trla
Enerhaug
Femundsveien 43
Langsethvolden
Nordly
Amundvolden Ii
Fururabben
Lorentsvolden
Alsterhaug
Svenskstuggu
Trongsundodden
Einebu
Klevtun
Kvila
Grindløkken Nedr
Fjellro
Tuva
Hittersjøvolden
Fjellrast
Bokklien
Skogly
Perstuggu
Sollia
Ernstvolden
Langbakkestuggu
Kuhnerittsvolden
Kiempeplassen
Kjeldvollen
Mobakken
Nessheim
Laff-Vollen
Løvnes Ragnhild
Selboe Geir
Tamnes Bjørg
Borgos Arvid
Hofstad Heidi
Fjellheim Martin
Bjørgen Kristin
Mangseth Magna
Hjort Jens Christian
Alstergren Geir Vegar
Skancke Terje
Ragnøy Marius Monsen
Kjelsberg Jonny
Daleng Jorunn Edvarda
Floor Arne
Røros Hyttebygg A/s
Stavnes Ann Karin
Krafft Elisabeth Hartmann
Huitfeldt Fritz
Rambech Anne Grethe
Veimo Rolf Gunnar
Eggen Anders Ivar
Tung Kari Aunmo
Moe Randi
Menne Anne-Mari
Asbølmo Leif
Pfeifer Ruth
Hegstad Ella Sofie
Aarvold Elisabeth
Hørgård Erling
Furuset Kjell Arvid
Trygstad Olav Edvardt
132 / 720 / 0 / 0
132 / 721 / 0 / 0
132 / 722 / 0 / 0
132 / 723 / 0 / 0
132 / 726 / 0 / 0
132 / 727 / 0 / 0
132 / 728 / 0 / 0
132 / 729 / 0 / 0
132 / 730 / 0 / 0
132 / 731 / 0 / 0
132 / 732 / 0 / 0
132 / 733 / 0 / 0
132 / 734 / 0 / 0
132 / 735 / 0 / 0
132 / 736 / 0 / 0
132 / 737 / 0 / 0
132 / 739 / 0 / 0
132 / 740 / 0 / 0
132 / 741 / 0 / 0
132 / 742 / 0 / 0
132 / 743 / 0 / 0
132 / 744 / 0 / 0
132 / 746 / 0 / 0
132 / 747 / 0 / 0
132 / 748 / 0 / 0
132 / 749 / 0 / 0
132 / 750 / 0 / 0
132 / 751 / 0 / 0
132 / 752 / 0 / 0
132 / 754 / 0 / 0
132 / 755 / 0 / 0
132 / 756 / 0 / 0
346 000
290 000
386 000
1 634 000
187 000
501 000
427 000
427 000
473 000
623 000
242 000
649 000
448 000
420 000
760 000
1 000
556 000
534 000
519 000
842 000
357 000
564 000
435 000
546 000
688 000
337 000
218 000
505 000
959 000
759 000
403 000
315 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
346 000
290 000
386 000
1 634 000
187 000
501 000
427 000
427 000
473 000
623 000
242 000
649 000
448 000
420 000
760 000
1 000
556 000
534 000
519 000
842 000
357 000
564 000
435 000
546 000
688 000
337 000
218 000
505 000
959 000
759 000
403 000
315 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 124
942
1 254
5 310
607
1 628
1 387
1 387
1 537
2 024
786
2 109
1 456
1 365
2 470
3
1 807
1 735
1 686
2 736
1 160
1 833
1 413
1 774
2 236
1 095
708
1 641
3 116
2 466
1 309
1 023
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 103
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stølebo Ii
Holmsbu
Femundsveien 35
Kvilheim
Hogget
Gjeltstuggu
Sjøbakken
Åsly
Skogly
Fjellroa
Petrusvollen
Fritidsli
Sehlstuggu
Mimrebu
Støle Haakon
Hultmann Lisbeth
Gullikstad Liv
Krogstad Tor
Lysholm Anne Elisabeth
Nyhuus Sonja
Hoem Sollaug
Fridholm Finn Gustav
Langørgen Arnt
Nilsen Eva
Heggenhougen Per
Hertzberg Arthur
Sæther Øivind
Langø Leif Revisjonsfirmaet
As
Løkken Ernst Ivar
Skancke Gisle
Wessel Anne Margrethe
Wright Kristin
Kojan May Grethe
Myklestad Sverre Mikal
Løkken Stein Harald
Aksnes Liv
Iversen Ann K Fallan
Telwest Gabriele
Darre Anne-kirsten
Nordhaug Odd Bjørn
Bjørnå Jan Fredrik
Øien Kjell
Støvne Tor
Solli Britt
Krogh-albertsen Berit
132 / 757 / 0 / 0
132 / 758 / 0 / 0
132 / 759 / 0 / 0
132 / 762 / 0 / 0
132 / 763 / 0 / 0
132 / 764 / 0 / 0
132 / 765 / 0 / 0
132 / 766 / 0 / 0
132 / 767 / 0 / 0
132 / 768 / 0 / 0
132 / 769 / 0 / 0
132 / 770 / 0 / 0
132 / 772 / 0 / 0
132 / 773 / 0 / 0
2 000
324 000
974 000
386 000
740 000
330 000
585 000
334 000
1 049 000
258 000
438 000
529 000
1 251 000
716 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 000
324 000
974 000
386 000
740 000
330 000
585 000
334 000
1 049 000
258 000
438 000
529 000
1 251 000
716 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
6
1 053
3 165
1 254
2 405
1 072
1 901
1 085
3 409
838
1 423
1 719
4 065
2 327
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 774 / 0 / 0
132 / 776 / 0 / 0
132 / 777 / 0 / 0
132 / 778 / 0 / 0
132 / 781 / 0 / 0
132 / 782 / 0 / 0
132 / 783 / 0 / 0
132 / 784 / 0 / 0
132 / 785 / 0 / 0
132 / 786 / 0 / 0
132 / 787 / 0 / 0
132 / 789 / 0 / 0
132 / 790 / 0 / 0
132 / 791 / 0 / 0
132 / 792 / 0 / 0
132 / 793 / 0 / 0
132 / 794 / 0 / 0
489 000
546 000
441 000
1 136 000
258 000
412 000
966 000
197 000
368 000
2 000
498 000
276 000
886 000
946 000
995 000
1 000
731 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
489 000
546 000
441 000
1 136 000
258 000
412 000
966 000
197 000
368 000
2 000
498 000
276 000
886 000
946 000
995 000
1 000
731 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 589
1 774
1 433
3 692
838
1 339
3 139
640
1 196
6
1 618
897
2 879
3 074
3 233
3
2 375
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Løkkenstuggu
Glåmgløtt
Sæther-Stuggu
Marithaugen
Lynghaugen
Lyngrabben
Bjørklund
Solvik
Garmakervolden
Ljøra
Tussebakken
Svendshaugen
Utsikten
Trinebu
Ramobu
Asphaugen I
Asphaugen Ii
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 104
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Sjøbua
Sjøhaugen
Rolfstugu
Sjølia
Lund
Mostuggu
Kåsa
Furubakken
Litjhaugen
Dølli
Bårdstu
Einebo
Tomt Nr. 1
Tomt Nr. 2
Tomt Nr. 3
Tomt Nr. 4
Tomt Nr. 5
Tomt Nr. 6
Tomt Nr. 7
Tomt Nr. 8
Tomt Nr. 9
Tomt Nr. 10
Fjellro
Rabben
Esterbu
Kvilheim
Torebu
Bjørkly
Olehaugen
Høgdebu
Stensstuggu
Lyngbakken 2
Rønningen Ola
Hammer Hege Johnsen
Sandnes Frode
Fossum Brynjulf
Stranden Svein Harald
Øiaas Arne Jomar
Johansen Steinar
Engen Solveig
Haugen Odd Idar
Brekke Ingrid Marie
Salberg Elin
Røstad Anne Grete
Eggen John Peder
Solli Stein
Hafstad Reidun Margrete
Johansson Gøsta
Arntzen Anne Grete
Nilsen Astrid Berg
Berg Erling Oscar
Rimol Odd Atle
Eriksen Helge
Loktu Linda
Rytter Britt E Dahl
Kurvers Gerardine Mari L.W.
Kvam Berit
Evenseth Åshild M
Havdal Rolf
Antonsen Maria Elise
Samstad Bente Kristin
Tømmervold Kirsti
Stensaas Magne
Aas Maj Wenke
132 / 795 / 0 / 0
132 / 796 / 0 / 0
132 / 797 / 0 / 0
132 / 798 / 0 / 0
132 / 799 / 0 / 0
132 / 800 / 0 / 0
132 / 801 / 0 / 0
132 / 802 / 0 / 0
132 / 803 / 0 / 0
132 / 805 / 0 / 0
132 / 806 / 0 / 0
132 / 807 / 0 / 0
132 / 809 / 0 / 0
132 / 810 / 0 / 0
132 / 811 / 0 / 0
132 / 812 / 0 / 0
132 / 813 / 0 / 0
132 / 814 / 0 / 0
132 / 815 / 0 / 0
132 / 816 / 0 / 0
132 / 817 / 0 / 0
132 / 818 / 0 / 0
132 / 819 / 0 / 0
132 / 820 / 0 / 0
132 / 821 / 0 / 0
132 / 822 / 0 / 0
132 / 823 / 0 / 0
132 / 824 / 0 / 0
132 / 825 / 0 / 0
132 / 826 / 0 / 0
132 / 827 / 0 / 0
132 / 828 / 0 / 0
775 000
286 000
374 000
585 000
497 000
729 000
377 000
0
648 000
390 000
395 000
240 000
497 000
632 000
348 000
449 000
1 176 000
523 000
657 000
414 000
401 000
490 000
1 000
497 000
452 000
306 000
1 402 000
560 000
1 024 000
424 000
362 000
253 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
775 000
286 000
374 000
585 000
497 000
729 000
377 000
0
648 000
390 000
395 000
240 000
497 000
632 000
348 000
449 000
1 176 000
523 000
657 000
414 000
401 000
490 000
1 000
497 000
452 000
306 000
1 402 000
560 000
1 024 000
424 000
362 000
253 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 518
929
1 215
1 901
1 615
2 369
1 225
0
2 106
1 267
1 283
780
1 615
2 054
1 131
1 459
3 822
1 699
2 135
1 345
1 303
1 592
3
1 615
1 469
994
4 556
1 820
3 328
1 378
1 176
822
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 105
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Åslia
Rådos
Perbu
Fjelltun
Romsvollen
Rabben
Furuly
Naabu
Sollia
Fjellro
Hyggelia
Latterli
Fagerli
Veslehagen
Skankevollen
Lillero
Larsvollen
Danbo
Lyngheia
Fjellstuggu
Løkkenstuggu 2
Røros Vegstasjon
Tyristuggu
Bekkbakken
Stenhaugen
Håbu
Aasly
Kølmilhaugen
Jutulstua
Bjørkly
Glomtun
Bekkestua
Mathiesen Turid Korssjøen
Sellgren Axel Christian
Hulsund Gislaug Jørann
Kristensen Åge
Romslo Karen Marie
Loraas Bjørn
Aune Agnes Hildur
Naalsund Edith
Grimstad Bente
Bolme Ivar
Skottvoll Roar
Larssen Johan
Wæraas Nils Petter
Ulseth Otto
Stav Ola
Bugen Ola Jarle
Hegvold Kristin
Kojen Kjell
Bøe Gina Elisabeth
Dyrseth Anders
Løkken Ernst Ivar
Røros Kommune
Aasberg Sigmund
Røros Aage
Kværneng Ole Asmer
Martinsen Kjersti
Gatzschmann Toril Og Per
Sundt Bente
Solheim Lisbeth M Drege
Løhre Frank
Ranøyen Inge Martin
Byrgesen Tony Aursand
132 / 829 / 0 / 0
132 / 830 / 0 / 0
132 / 831 / 0 / 0
132 / 832 / 0 / 0
132 / 833 / 0 / 0
132 / 834 / 0 / 0
132 / 835 / 0 / 0
132 / 836 / 0 / 0
132 / 837 / 0 / 0
132 / 839 / 0 / 0
132 / 840 / 0 / 0
132 / 841 / 0 / 0
132 / 842 / 0 / 0
132 / 843 / 0 / 0
132 / 844 / 0 / 0
132 / 845 / 0 / 0
132 / 846 / 0 / 0
132 / 847 / 0 / 0
132 / 848 / 0 / 0
132 / 850 / 0 / 0
132 / 851 / 0 / 0
132 / 852 / 0 / 0
132 / 854 / 0 / 0
132 / 855 / 0 / 0
132 / 857 / 0 / 0
132 / 858 / 0 / 0
132 / 859 / 0 / 0
132 / 860 / 0 / 0
132 / 861 / 0 / 0
132 / 862 / 0 / 0
132 / 863 / 0 / 0
132 / 864 / 0 / 0
453 000
520 000
471 000
825 000
522 000
414 000
275 000
422 000
368 000
614 000
682 000
742 000
604 000
631 000
1 107 000
0
599 000
648 000
772 000
549 000
67 000
5 530 000
597 000
552 000
144 000
765 000
732 000
383 000
696 000
510 000
619 000
581 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
453 000
520 000
471 000
825 000
522 000
414 000
275 000
422 000
368 000
614 000
682 000
742 000
604 000
631 000
1 107 000
0
599 000
648 000
772 000
549 000
67 000
5 530 000
597 000
552 000
144 000
765 000
732 000
383 000
696 000
510 000
619 000
581 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 472
1 690
1 530
2 681
1 696
1 345
893
1 371
1 196
1 995
2 216
2 411
1 963
2 050
3 597
0
1 946
2 106
2 509
1 784
217
30 415
1 940
1 794
468
2 486
2 379
1 244
2 262
1 657
2 011
1 888
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 106
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Djupsjølia,Tomt
Millabu
Britebu
Rabben
Kikkut
Osloveien 51
Helgero
Floorhytta
Rønningen
Løkjemoen
Elvgløtt
Fjellbu
Bjørklund
Bjørklia
Øverstuggu
Målfrid
Evagløtt
Skarvit Bakken
Jobu
Smistuggu
Enermoen
Høgbakken
Torpet
Evensen Hans Chr.
Løften Ruth
Carlsen Henrik
Ose Anders
Gresslien Odd Roar
Brænne Siri
Arcus Eiendom Ans
Block Jon Maroni
Kvisvik Merete
Havsten Terje
Krogstad Ruth Karin
Heggem Brit
Erlien Ola
Witry Robert
Moen Gunn Sissel
Ormhaug Jens Helge
Floor Asbjørg
Feragen Grethe Solli
Hjortnæs Turid Marie
Kirkbakk Randi Leinan
Skaug John
Skogheim Liv Ragnhild
Kulseth Ingebrigt
Kulsetås Ragna
Vintervold Hans
Næss Baard Owe
Bruskeland Britt
Aune Berit
Haanæs Eldbjørg
Rønning Laila Karina
Forberg Einar
Aspaas Birger
132 / 866 / 0 / 0
132 / 867 / 0 / 0
132 / 868 / 0 / 0
132 / 869 / 0 / 0
132 / 870 / 0 / 0
132 / 872 / 0 / 0
132 / 873 / 0 / 0
132 / 874 / 0 / 0
132 / 875 / 0 / 0
132 / 876 / 0 / 0
132 / 879 / 0 / 0
132 / 880 / 0 / 0
132 / 881 / 0 / 0
132 / 882 / 0 / 0
132 / 883 / 0 / 0
132 / 885 / 0 / 0
132 / 886 / 0 / 0
132 / 887 / 0 / 0
132 / 888 / 0 / 0
132 / 890 / 0 / 0
132 / 892 / 0 / 0
132 / 893 / 0 / 0
132 / 894 / 0 / 0
132 / 895 / 0 / 0
132 / 896 / 0 / 0
132 / 897 / 0 / 0
132 / 898 / 0 / 0
132 / 899 / 0 / 0
132 / 900 / 0 / 0
132 / 901 / 0 / 0
132 / 902 / 0 / 0
132 / 905 / 0 / 0
457 000
737 000
968 000
572 000
1 059 000
855 000
414 000
850 000
635 000
291 000
765 000
437 000
148 000
179 000
844 000
401 000
150 000
295 000
541 000
298 000
759 000
327 000
1 179 000
591 000
215 000
402 000
534 000
1 031 000
629 000
756 000
579 000
1 141 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
457 000
737 000
968 000
572 000
1 059 000
855 000
414 000
850 000
635 000
291 000
765 000
437 000
148 000
179 000
844 000
401 000
150 000
295 000
541 000
298 000
759 000
327 000
1 179 000
591 000
215 000
402 000
534 000
1 031 000
629 000
756 000
579 000
1 141 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 485
2 395
3 146
1 859
3 441
2 778
1 345
2 762
2 063
945
2 486
1 420
481
581
2 743
1 303
487
958
1 758
968
2 466
1 062
3 831
1 920
698
1 306
1 735
3 350
2 044
2 457
1 881
3 708
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 107
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Hauklund
Langrabben
Sjåfram 5
Botnkollen
Fjellvilt A/S
Bjørklund
Lerbekkrøsta
Botnhaugen
Gammelsetra
Hitterbu
Blåbærhaugen
Marenvollen Turi
Monslia
Kojevolden
Valsethaugen
Fjellbu
Bakketun
Tusshaugen
Litjhaugen
Erlitun
Bjørklund
Tillegg Til 132/
Bekkosvolden
Øverstuggu Ii
Roarbu
Vola
Lidarende
Hakabo
9400
Elinstuggu
Livstuggu
Solgløtt
Sødal Inger Marie
Lund Gunvor Floor
Hofstad Eilif
Bransfjell Nils Tonny
Fjellvilt As
Løkken Leif Kåre
Utne Svein Arild
Nilsen Målfrid
Ask Rune
Bergedal Inger Solfrid
Johnsen Laila Arnhild
Døhl Ida
Bones Marit
Bryn Erlend Kojedal
Løkken Ivar
Fallrø Lars Roar
Sundt Sveinar Martin
Refseth Liv Feragen
Feragen Kjerstine
Gerber Kristine
Schei Bjørg Jorid
Moen Gunn Sissel
Nymoen Eva Bergljot
Kulsetås Ragna
Olden Bjørg
Aspaas Nils Annar
Dalen Eivind
Nord Gunda
Aursand Elin Kristin
Jonassen Wenche
Rydberg Ellen Knutsen
Solsten Helge
132 / 907 / 0 / 0
132 / 908 / 0 / 0
132 / 910 / 0 / 0
132 / 911 / 0 / 0
132 / 911 / 1 / 0
132 / 912 / 0 / 0
132 / 913 / 0 / 0
132 / 914 / 0 / 0
132 / 915 / 0 / 0
132 / 916 / 0 / 0
132 / 917 / 0 / 0
132 / 918 / 0 / 0
132 / 920 / 0 / 0
132 / 921 / 0 / 0
132 / 922 / 0 / 0
132 / 923 / 0 / 0
132 / 924 / 0 / 0
132 / 925 / 0 / 0
132 / 926 / 0 / 0
132 / 930 / 0 / 0
132 / 931 / 0 / 0
132 / 932 / 0 / 0
132 / 933 / 0 / 0
132 / 934 / 0 / 0
132 / 935 / 0 / 0
132 / 936 / 0 / 0
132 / 938 / 0 / 0
132 / 939 / 0 / 0
132 / 940 / 0 / 0
132 / 940 / 0 / 0
132 / 941 / 0 / 0
132 / 943 / 0 / 0
1 263 000
347 000
906 000
795 000
1 308 000
448 000
604 000
411 000
258 000
448 000
790 000
488 000
478 000
139 000
630 000
547 000
432 000
247 000
175 000
76 000
606 000
29 000
613 000
97 000
774 000
399 000
154 000
1 000
293 000
293 000
565 000
565 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 263 000
347 000
906 000
795 000
1 308 000
448 000
604 000
411 000
258 000
448 000
790 000
488 000
478 000
139 000
630 000
547 000
432 000
247 000
175 000
76 000
606 000
29 000
613 000
97 000
774 000
399 000
154 000
1 000
293 000
293 000
565 000
565 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 104
1 127
2 944
2 583
7 194
1 456
1 963
1 335
838
1 456
2 567
1 586
1 553
451
2 047
1 777
1 404
802
568
247
1 969
94
1 992
315
2 515
1 296
500
3
952
952
1 836
1 836
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 108
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Hånesveien 22
Hånesveien 24
Karibu
Røslyngen
Femundsveien 34
Aurkoja
Skogly
Heggemyrodden
Solglimt
Bjørkly
Persstuggu
Solsten
Stigershaugen
Stenhaugen
Margbo
Gostuggu
Bjørkstuggu
Åsbu
May-Haugen
Luksengård Liv Berit
Reiten Nils
Randen Britt Mary
Aasberg Elin
Knutsen John J
Rekstad Turid
Hembre John Jørgen
Solberg Bente
Fjellheim Unni
Sandvik Linda
Bolt Kristin
Solsten Britt
Hansen Eldar
Brenna Ingrid Elisabeth
Aas Margot
Solsten Helge
Heggland Rannveig
Kojedal Åsmund
Tronsmed Tor
Bukkvold Stig
Herre Kari Kristiansen
Gude Just Michael
Fiskvik Lars
Klokkervold Ove
Stensaas Eiendom As
Hårsaker Anne Margarete
Kurås John Iver
Wiggen Kari S
Langen Anders
Floor Asbjørg
Sødal Stig
Eriksen Elisabeth Sødal
132 / 944 / 0 / 0
132 / 945 / 0 / 0
132 / 946 / 0 / 0
132 / 947 / 0 / 0
132 / 949 / 0 / 0
132 / 951 / 0 / 0
132 / 952 / 0 / 0
132 / 953 / 0 / 0
132 / 954 / 0 / 0
132 / 955 / 0 / 0
132 / 956 / 0 / 0
132 / 957 / 0 / 0
132 / 958 / 0 / 0
132 / 959 / 0 / 0
132 / 960 / 0 / 0
132 / 961 / 0 / 0
132 / 962 / 0 / 0
132 / 963 / 0 / 0
132 / 964 / 0 / 0
132 / 965 / 0 / 0
132 / 966 / 0 / 0
132 / 967 / 0 / 0
132 / 968 / 0 / 0
132 / 969 / 0 / 0
132 / 970 / 0 / 0
132 / 971 / 0 / 0
132 / 972 / 0 / 0
132 / 973 / 0 / 0
132 / 974 / 0 / 0
132 / 975 / 0 / 0
132 / 977 / 0 / 0
132 / 978 / 0 / 0
1 620 000
1 267 000
273 000
674 000
1 163 000
1 101 000
462 000
976 000
449 000
465 000
271 000
510 000
427 000
338 000
445 000
282 000
667 000
357 000
679 000
734 000
347 000
696 000
612 000
0
5 151 000
0
1 127 000
440 000
567 000
572 000
872 000
585 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Karihaugen
Mikkelsli
Vesterheim
Kåshaugen
Slakteritomt
Estenstuggu
Femundsveien 37
Åsen
Lokhaugen
Harestua
Egga
Sjølauhytta
1 620 000
1 267 000
273 000
674 000
1 163 000
1 101 000
462 000
976 000
449 000
465 000
271 000
510 000
427 000
338 000
445 000
282 000
667 000
357 000
679 000
734 000
347 000
696 000
612 000
0
5 151 000
0
1 127 000
440 000
567 000
572 000
872 000
585 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
5 265
4 117
887
2 190
3 779
3 578
1 501
3 172
1 459
1 511
880
1 657
1 387
1 098
1 446
916
2 167
1 160
2 206
2 385
1 127
2 262
1 989
0
28 330
0
3 662
1 430
1 842
1 859
2 834
1 901
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 109
Adresse
Eierrepresentant
Lien Tone
Wold Per Ivar
Hybertsen Gerda
Knausen
Thronæs Roar
Bjørkli
Kibsgård Sigurd
Solhaugen
Sandmark Arne
Trøa
Havstein May Iren
Øyvindhaugen
Gaasø Øyvind
Stentun
Riseth Tor Inge
Bjerkely
Sandstad Per
Osloveien 53
Røros Kommune
Bjørklund Ii
Borgos Arvid
Solhaug
Økdal Jan Erik
Isak Pettervollen
Skogås Frode
Sorken Rune
Håbua
Røragen Magnus
Tuftebo
Maaø Liv Marit
Stensbo
Indset Hanne Leinan
Døhltun
Kroken Inga
Rishaugen
Aunmo Odny
Litlefjellbu
Wik Anne Karin
Hopstadbua
Hopstad Inger
Glåmstua
Grande, Marit/Helge
Langtjønnbua
Ryvarden Odd
Skrederrabben
Haugvold Ragnhild Krogh
Raukbakken
Aas John Magnus
Olabu
Tønset Knut Kristian
Lillebo
Feragen Gunvor Solfrid
Bjørkstuggu
Johannessen Knut Olav
Mattislia Hyttefelt Tomt Herstad Sverre
3
Mattislia Hyttefelt Tomt Herstad Sverre
4
Pellestuggu
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
132 / 980 / 0 / 0
132 / 981 / 0 / 0
132 / 982 / 0 / 0
132 / 983 / 0 / 0
132 / 984 / 0 / 0
132 / 985 / 0 / 0
132 / 986 / 0 / 0
132 / 987 / 0 / 0
132 / 988 / 0 / 0
132 / 989 / 0 / 0
132 / 990 / 0 / 0
132 / 991 / 0 / 0
132 / 992 / 0 / 0
132 / 993 / 0 / 0
132 / 994 / 0 / 0
132 / 995 / 0 / 0
132 / 996 / 0 / 0
132 / 997 / 0 / 0
132 / 999 / 0 / 0
132 / 1000 / 0 / 0
132 / 1001 / 0 / 0
132 / 1002 / 0 / 0
132 / 1003 / 0 / 0
132 / 1004 / 0 / 0
132 / 1005 / 0 / 0
132 / 1006 / 0 / 0
132 / 1007 / 0 / 0
132 / 1008 / 0 / 0
132 / 1009 / 0 / 0
132 / 1010 / 0 / 0
460 000
487 000
662 000
322 000
341 000
726 000
516 000
835 000
807 000
605 000
75 000
39 000
779 000
630 000
691 000
304 000
345 000
193 000
548 000
0
0
506 000
1 040 000
456 000
0
487 000
412 000
428 000
319 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
132 / 1011 / 0 / 0
617 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 495
1 582
2 151
1 046
1 108
2 359
1 677
2 713
2 622
1 966
243
126
2 531
2 047
2 245
988
1 121
627
1 781
0
0
1 644
3 380
1 482
0
1 582
1 339
1 391
1 036
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
617 000 3,25‰
2 005
Ingen
460 000
487 000
662 000
322 000
341 000
726 000
516 000
835 000
807 000
605 000
75 000
39 000
779 000
630 000
691 000
304 000
345 000
193 000
548 000
0
0
506 000
1 040 000
456 000
0
487 000
412 000
428 000
319 000
1 000
Fritak
Side 110
Adresse
Eierrepresentant
Mattislia Hyttefelt Tomt Guldahl Ola Rune Aas
2
Mattislia Hyttefelt Tomt Garvik Ole
1
Viken Idar
Soltun
Ingebrigtsvold Anny Reidu
10170
Ingebrigtsvold Anny Reidu
10170
Ingebrigtsvold Rune J
Skaseth Margareth
Kommandantvollen Tomt Engan Martin
Nr. 15
Klettstuggu
Selbekk-hansen Robert
Schjølberg Jan
Moen Gunhild Erlien
Olsen Hans Arne
Tomt 5 Pliktfogdvollen
Frigård Eivind Martin
Johansen Signe Jorun
Grøset Ingrid
Schjølberg Stig Roar
Heimly
Hellan Birger
Otnes Frode Lien
Andresen Sverre
Glein Eli
Rønning Ola
Gjøslia
Persen Morten
Feragen Ann Kristin
Liabu
Sødal Eva
Kjeldsberg Einar
Majastuggu
Selboe Knut
Morten-Jensstuggu
Langseth Randi S Floor
Tyldum Jorid Sofie Ø
Vola Ii
Aspaas Nils Annar
Liabo
Klokkervold Leif
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Promillesats
Fritak
132 / 1012 / 0 / 0
918 000 100%
918 000 3,25‰
2 983
Ingen
132 / 1013 / 0 / 0
956 000 100%
956 000 3,25‰
3 107
Ingen
132 / 1016 / 0 / 0
132 / 1017 / 0 / 0
132 / 1017 / 0 / 1
132 / 1017 / 0 / 2
132 / 1018 / 0 / 0
132 / 1020 / 0 / 0
488 000
658 000
442 000
605 000
570 000
985 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
488 000
658 000
442 000
605 000
570 000
985 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 586
2 138
1 436
1 966
1 852
3 201
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1021 / 0 / 0
132 / 1022 / 0 / 0
132 / 1023 / 0 / 0
132 / 1024 / 0 / 0
132 / 1025 / 0 / 0
132 / 1026 / 0 / 0
132 / 1027 / 0 / 0
132 / 1028 / 0 / 0
132 / 1029 / 0 / 0
132 / 1030 / 0 / 0
132 / 1031 / 0 / 0
132 / 1032 / 0 / 0
132 / 1033 / 0 / 0
132 / 1034 / 0 / 0
132 / 1035 / 0 / 0
132 / 1036 / 0 / 0
132 / 1038 / 0 / 0
132 / 1039 / 0 / 0
132 / 1040 / 0 / 0
132 / 1042 / 0 / 0
132 / 1043 / 0 / 0
132 / 1044 / 0 / 0
946 000
535 000
607 000
692 000
779 000
305 000
583 000
743 000
873 000
0
702 000
266 000
601 000
346 000
1 040 000
587 000
506 000
450 000
606 000
195 000
0
322 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
946 000
535 000
607 000
692 000
779 000
305 000
583 000
743 000
873 000
0
702 000
266 000
601 000
346 000
1 040 000
587 000
506 000
450 000
606 000
195 000
0
322 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 074
1 738
1 972
2 249
2 531
991
1 894
2 414
2 837
0
2 281
864
1 953
1 124
3 380
1 907
1 644
1 462
1 969
633
0
1 046
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 111
Adresse
Skistugguvn.
Pustut
Feste Nr.1
Hånesveien 20
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Jamtvoll Aslaug
Sørensen Terje
Lyngen Kristina Margrete
Bardal Kjersti Granås
Vefferstad Tore
Harsjøen Paul Aage
Wullum Geir
Petersen Solveig S
Ytreland Geir Kristian
Tamnes Eiendom As
Rønningen John
Viken Arne
Viken Idar
Bye Petter
Thoreby Karin Elisabeth
Espeland Agnes Irene H
Moen Roald
Melhus Tonje
Augensen Randi Løkken
Asbjørnsen Arne Johannes
Rohde Jan Karl Goy
Tørres Kåre
Lindstad Bjørg Tørres
Fagernes Berit Mathisen
Myhre Jon Helge
Adolfsen Aud Randi
Undlien John Arvid
Løkken Halvor
Støre Arne
Aasen Atle
Ask Reidun
Johannessen Ketil
132 / 1045 / 0 / 0
132 / 1046 / 0 / 0
132 / 1047 / 0 / 0
132 / 1049 / 0 / 0
132 / 1050 / 0 / 0
132 / 1052 / 0 / 0
132 / 1053 / 0 / 0
132 / 1054 / 0 / 0
132 / 1055 / 0 / 0
132 / 1056 / 0 / 0
132 / 1057 / 0 / 0
132 / 1058 / 0 / 0
132 / 1059 / 0 / 0
132 / 1060 / 0 / 0
132 / 1061 / 0 / 0
132 / 1062 / 0 / 0
132 / 1063 / 0 / 0
132 / 1065 / 0 / 0
132 / 1066 / 0 / 0
132 / 1067 / 0 / 0
132 / 1068 / 0 / 0
132 / 1069 / 0 / 0
132 / 1070 / 0 / 0
132 / 1071 / 0 / 0
132 / 1072 / 0 / 0
132 / 1073 / 0 / 0
132 / 1076 / 0 / 0
132 / 1077 / 0 / 0
132 / 1078 / 0 / 0
132 / 1079 / 0 / 0
132 / 1080 / 0 / 0
132 / 1081 / 0 / 0
669 000
672 000
578 000
632 000
0
349 000
602 000
1 045 000
430 000
257 000
585 000
942 000
676 000
169 000
175 000
226 000
673 000
397 000
861 000
321 000
610 000
0
688 000
1 000
1 296 000
1 198 000
458 000
660 000
594 000
394 000
165 000
416 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
669 000
672 000
578 000
632 000
0
349 000
602 000
1 045 000
430 000
257 000
585 000
942 000
676 000
169 000
175 000
226 000
673 000
397 000
861 000
321 000
610 000
0
688 000
1 000
1 296 000
1 198 000
458 000
660 000
594 000
394 000
165 000
416 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 174
2 184
1 878
2 054
0
1 134
1 956
3 396
1 397
1 413
1 901
3 061
3 718
549
568
734
2 187
1 290
2 798
1 043
1 982
0
2 236
3
4 212
3 893
1 488
2 145
1 930
1 280
536
1 352
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 112
Adresse
10860
Tomt Nr 1
Tomt Nr 2
Tomt Nr 3
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Rugelsjøen Gunnar
Kvithyll Harald
Konow Marianne
Sundt Rolf
Tørresdal Marit Johanne
Sundt Dagfinn
Olsen Yngvar
Ormhaug Randi
Petersen Steinar
Asphaug Toralf
Rø Anne Dorthea Bjerkenes
Dahlberg Anne Karin Ulseth
Ødegaard Roar
Kjelsberg Svein Arne
Grønning Gerd
Sakrisvoll Geir Arne
Dahlen Ragnhild
Ørke Jan Magne
Almaas Hans Olav
Olsen Thor Olav
Hansen Per
Riis Karen
Fredheim Nils
Dybdahl Berit
Husby Asbjørn Lothar
Køhler Karl-Otto
Wavold Anne-Britt
Sylte Eyvind Kolvik
Olsen Roar
Holm Christine Våpenstad
Hagan Kjell
Nytrø Terje
132 / 1082 / 0 / 0
132 / 1083 / 0 / 0
132 / 1084 / 0 / 0
132 / 1086 / 0 / 0
132 / 1086 / 0 / 0
132 / 1087 / 0 / 0
132 / 1088 / 0 / 0
132 / 1089 / 0 / 0
132 / 1090 / 0 / 0
132 / 1091 / 0 / 0
132 / 1092 / 0 / 0
132 / 1093 / 0 / 0
132 / 1094 / 0 / 0
132 / 1095 / 0 / 0
132 / 1096 / 0 / 0
132 / 1097 / 0 / 0
132 / 1098 / 0 / 0
132 / 1099 / 0 / 0
132 / 1100 / 0 / 0
132 / 1101 / 0 / 0
132 / 1102 / 0 / 0
132 / 1103 / 0 / 0
132 / 1104 / 0 / 0
132 / 1105 / 0 / 0
132 / 1106 / 0 / 0
132 / 1107 / 0 / 0
132 / 1108 / 0 / 0
132 / 1109 / 0 / 0
132 / 1110 / 0 / 0
132 / 1111 / 0 / 0
132 / 1112 / 0 / 0
132 / 1113 / 0 / 0
692 000
570 000
450 000
274 000
259 000
315 000
496 000
321 000
773 000
1 211 000
1 193 000
353 000
384 000
0
680 000
811 000
267 000
981 000
1 053 000
1 276 000
1 190 000
875 000
914 000
1 394 000
981 000
1 390 000
794 000
903 000
1 406 000
1 023 000
1 119 000
1 031 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
692 000
570 000
450 000
274 000
259 000
315 000
496 000
321 000
773 000
1 211 000
1 193 000
353 000
384 000
0
680 000
811 000
267 000
981 000
1 053 000
1 276 000
1 190 000
875 000
914 000
1 394 000
981 000
1 390 000
794 000
903 000
1 406 000
1 023 000
1 119 000
1 031 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 249
1 852
1 462
890
841
1 023
1 612
1 043
2 512
3 935
3 877
1 147
1 248
0
2 210
2 635
867
3 188
3 422
4 147
3 867
2 843
2 970
4 530
3 188
4 517
2 580
2 934
4 569
3 324
3 636
3 350
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 113
Adresse
Kjelsbergvollen
Tidl. Feste Nr 6
Sollivollen
Hælakskåsa
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Bøgeberg Sivert
Nytrø Terje
Wiggen John Kr
Midelfart Erik
Mathisen Terje Meek
Granbo Bjørn
Bjørnstad Øyvind
Bjerkan Bjørn
Voss Ragnar
Graff Roger
Gustafson Alvhild Maria
Wistrand Elin
Bremnes Arvid
Pedersen Jan
Kojan Jan Petter
Evenshaug Svend Inge
Moen Janicke Cathrine
Grind Børre
Stensaas Hilde Elisabeth
Ristan Anne Margrete
Ristan Anne Margrete
Hansen Per
Grindskar Karsten
Svanholm Anne G Wirkola
Dotterud Lars Kåre
Bugten Roald
Levin Morten
Lereim Paul Jostein
Nymoen Eva Bergljot
Moen Arnt Harry
Sorken Jan Ove
Kristengård Johan
132 / 1114 / 0 / 0
132 / 1115 / 0 / 0
132 / 1116 / 0 / 0
132 / 1117 / 0 / 0
132 / 1118 / 0 / 0
132 / 1119 / 0 / 0
132 / 1120 / 0 / 0
132 / 1121 / 0 / 0
132 / 1122 / 0 / 0
132 / 1123 / 0 / 0
132 / 1124 / 0 / 0
132 / 1125 / 0 / 0
132 / 1126 / 0 / 0
132 / 1127 / 0 / 0
132 / 1128 / 0 / 0
132 / 1129 / 0 / 0
132 / 1130 / 0 / 0
132 / 1131 / 0 / 0
132 / 1132 / 0 / 0
132 / 1133 / 0 / 0
132 / 1134 / 0 / 0
132 / 1135 / 0 / 0
132 / 1136 / 0 / 0
132 / 1137 / 0 / 0
132 / 1138 / 0 / 0
132 / 1139 / 0 / 0
132 / 1140 / 0 / 0
132 / 1142 / 0 / 0
132 / 1143 / 0 / 0
132 / 1144 / 0 / 0
132 / 1145 / 0 / 0
132 / 1146 / 0 / 0
1 166 000
0
0
1 000
569 000
445 000
743 000
1 013 000
706 000
204 000
0
174 000
433 000
386 000
874 000
511 000
2 261 000
1 000
838 000
1 045 000
2 000
2 000
1 339 000
709 000
968 000
1 056 000
1 030 000
809 000
528 000
0
1 076 000
1 182 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 166 000
0
0
1 000
569 000
445 000
743 000
1 013 000
706 000
204 000
0
174 000
433 000
386 000
874 000
511 000
2 261 000
1 000
838 000
1 045 000
2 000
2 000
1 339 000
709 000
968 000
1 056 000
1 030 000
809 000
528 000
0
1 076 000
1 182 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 789
0
0
3
1 849
1 446
2 414
3 292
2 294
663
0
565
1 407
1 254
2 840
1 660
7 348
3
2 723
3 396
6
6
4 351
2 304
3 146
3 432
3 347
2 629
1 716
0
3 497
3 841
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 114
Adresse
Eierrepresentant
Tørresvollsetra
Tørresvold Lars
Grindløkkja Nedre, Tomt Heglund Eli
1
Nymoen Per Åge
Nymoen Per Åge
Trondsvollen
Jevne Elisabeth M Rø
Carolan Marie Nikoline K
Fredagsvik Hallgeir
Alstad Per Johan
Bjørnaas Terje
Fløtten Pål / Nergård Inger
Hodne Ingrid
Vespestad Lisa Johanne
Nupen Jens Petter
Guin Steinar
Nielsen Kari Ness
Bårdstu Jan Bjørnar
Kvaal Per Kåre
Røros Marit Synnøve
Røros Odd Egil
Tønset Helga J.
Kvernmo Per Tønder
Samuelsen Svanhild
Hagen Torkel Greger
Henriksen Rita Irene
Berget Aksel
Sommer Pål
Kurås Jan
Gullikstad Liv Dahl
Bredeli Tor Fredrik
1177
Nilsen Svein Harald
Vinsnes Ola
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Eiendom
Takst
132 / 1147 / 0 / 0
132 / 1149 / 0 / 0
354 000 100%
1 887 000 100%
354 000 3,25‰
1 887 000 3,25‰
1 150
6 132
Ingen
Ingen
132 / 1150 / 0 / 0
132 / 1151 / 0 / 0
132 / 1152 / 0 / 0
132 / 1153 / 0 / 0
132 / 1154 / 0 / 0
132 / 1155 / 0 / 0
132 / 1156 / 0 / 0
132 / 1157 / 0 / 0
132 / 1158 / 0 / 0
132 / 1159 / 0 / 0
132 / 1160 / 0 / 0
132 / 1161 / 0 / 0
132 / 1162 / 0 / 0
132 / 1163 / 0 / 0
132 / 1164 / 0 / 0
132 / 1165 / 0 / 0
132 / 1166 / 0 / 0
132 / 1167 / 0 / 0
132 / 1168 / 0 / 0
132 / 1169 / 0 / 0
132 / 1170 / 0 / 0
132 / 1171 / 0 / 0
132 / 1172 / 0 / 0
132 / 1173 / 0 / 0
132 / 1174 / 0 / 0
132 / 1175 / 0 / 0
132 / 1176 / 0 / 0
132 / 1177 / 0 / 0
132 / 1177 / 0 / 0
2 792 000
99 000
928 000
1 104 000
932 000
1 454 000
1 268 000
1 229 000
906 000
942 000
1 032 000
930 000
2 000
3 000
663 000
0
0
670 000
931 000
0
683 000
398 000
569 000
569 000
347 000
668 000
789 000
709 000
744 000
2 792 000
99 000
928 000
1 104 000
932 000
1 454 000
1 268 000
1 229 000
906 000
942 000
1 032 000
930 000
2 000
3 000
663 000
0
0
670 000
931 000
0
683 000
398 000
569 000
569 000
347 000
668 000
789 000
709 000
744 000
9 074
321
3 016
3 588
3 029
4 725
4 121
3 994
2 944
3 061
3 354
3 022
6
9
2 154
0
0
2 177
3 025
0
2 219
1 293
1 849
1 849
1 127
2 171
2 564
2 304
2 418
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 115
Adresse
Boligområde 1
Boligområde 2
Tomt Nr. 2
Tomt 14, Sollivolden
Tomt 13, Sollivolden
Tomt 12, Sollivolden
Tomt 11, Sollivolden
Tomt 10, Sollivolden
Tomt 9, Sollivolden
Tomt Nr 8, Sollivolden
Tomt Nr 18
Pliktfogdvolden
Tomt Nr 19
Pliktfogdvolden
Tomt Nr 20
Pliktfogdvolden
Tomt 18,
Abrahamsvolden
Tomt 20,
Abrahamsvolden
Tomt 22,
Abrahamsvolden
Tomt 24,
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Betten Arve
Røros Tomteselskap As
Røros Tomteselskap As
Prytz Inger Elisabeth
Ohr Kjell Kristian
Ekle Øystein
Hasz Bjørn
Nørholm Sven Erik
Bjørlykke Nor Jarle
Rolseth Trygve
Sæther Morten
Solberg Svein
Egeberg Tarjei
Raaness Kjell Arvid
Nysetvold Geir
Rolseth Marit
Sæther International As
Sæther Lise
Bjørnhaug Jorunn Irene
Solem Turid
Jønland Iver
Breida Lasse
132 / 1178 / 0 / 0
132 / 1179 / 0 / 0
132 / 1180 / 0 / 0
132 / 1182 / 0 / 0
132 / 1183 / 0 / 0
132 / 1184 / 0 / 0
132 / 1185 / 0 / 0
132 / 1186 / 0 / 0
132 / 1187 / 0 / 0
132 / 1188 / 0 / 0
132 / 1189 / 0 / 0
132 / 1190 / 0 / 0
132 / 1191 / 0 / 0
132 / 1192 / 0 / 0
132 / 1193 / 0 / 0
132 / 1194 / 0 / 0
132 / 1195 / 0 / 0
132 / 1196 / 0 / 0
132 / 1197 / 0 / 0
132 / 1200 / 0 / 0
132 / 1201 / 0 / 0
132 / 1202 / 0 / 0
894 000
1 589 000
1 123 000
492 000
1 091 000
1 078 000
1 183 000
1 133 000
1 403 000
1 188 000
1 069 000
1 828 000
979 000
906 000
1 731 000
1 104 000
2 000
2 000
1 148 000
1 481 000
692 000
1 131 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Arnekleiv Marit
132 / 1203 / 0 / 0
906 000 100%
906 000 3,25‰
2 944
Ingen
Bergli Arnt
132 / 1204 / 0 / 0
945 000 100%
945 000 3,25‰
3 071
Ingen
Grønning Morten
132 / 1205 / 0 / 0
908 000 100%
908 000 3,25‰
2 951
Ingen
Betten Arve
132 / 1206 / 0 / 0
2 000 100%
2 000 3,25‰
6
Ingen
Lundemo Lillian Rebekka
132 / 1207 / 0 / 0
810 000 100%
810 000 3,25‰
2 632
Ingen
Kufaas Torbjørn
132 / 1208 / 0 / 0
1 104 000 100%
1 104 000 3,25‰
3 588
Ingen
894 000
1 589 000
1 123 000
492 000
1 091 000
1 078 000
1 183 000
1 133 000
1 403 000
1 188 000
1 069 000
1 828 000
979 000
906 000
1 731 000
1 104 000
2 000
2 000
1 148 000
1 481 000
692 000
1 131 000
Skatt
Promillesats
Fritak
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 905
5 164
3 649
1 599
3 545
3 503
3 844
3 682
4 559
3 861
3 474
5 941
3 181
2 944
5 625
3 588
6
6
3 731
4 813
2 249
3 675
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 116
Adresse
Abrahamsvolden
Tomt 25,
Abrahamsvolden
Tomt 23,
Abrahamsvolden
Tomt 21,
Abrahamsvolden
Tomt Nr 19,
Abrahamsvolden
Stenbråttveien 57
Stenbråttveien 55
Stenbråttveien 53
Stenbråttveien 51
Stenbråttveien 60
Stenbråttveien 58
Stenbråttveien 56
Stenbråttveien 54
Stenbråttveien 52
Stenbråttveien 50
Stenbråttveien 44
Stenbråttveien 46
Stenbråttveien 48
Stenbråttveien 42
Stenbråttveien 40
Stenbråttveien 38
Stenbråttveien 36
Stenbråttveien 26
Stenbråttveien 24
Stenbråttveien 43
Stenbråttveien 41
Stenbråttveien 39
Stenbråttveien 37
Skattenivå
Skatt
1Takst
104 000 100% Grunnlag
1 104 000 Promillesats
3,25‰
3 588
Eierrepresentant
Kufaas Torbjørn
Eiendom
132 / 1208 / 0 / 0
Thronæs Eli
132 / 1209 / 0 / 0
860 000 100%
860 000 3,25‰
2 795
Ingen
Hagemark Unni Og Kjell
132 / 1210 / 0 / 0
1 016 000 100%
1 016 000 3,25‰
3 302
Ingen
Lykke Peter Andreas Sollie
132 / 1211 / 0 / 0
1 052 000 100%
1 052 000 3,25‰
3 419
Ingen
Motrøen Anne Kristin
132 / 1212 / 0 / 0
942 000 100%
942 000 3,25‰
3 061
Ingen
Kjelsberg Reidun M
Svendsen Arvid
Birkeland Finn
Testad Ove
Klokkervold Mette
Hegseth Hans M Forodden
Randen Magne Emil
Eggan Svein
Sommer Bjørn
Begic Kemal
Haugen Tor Olav
Fjellheim Sverre
Sandbakken Endre Tamnes
Løvdal Anders Ole
Brynhildsvoll Lisa Anna M
Næsheim Torild Anita K
Tamnes Inger Karin
Talic Camka
Solsten Roger
Hegseth Hans M Forodden
Fjellheim Marit Margr
Hofstad Magne
Daniel Ilka
Holden Øyvind
132 / 1213 / 0 / 0
132 / 1216 / 0 / 0
132 / 1217 / 0 / 0
132 / 1218 / 0 / 0
132 / 1219 / 0 / 0
132 / 1220 / 0 / 0
132 / 1221 / 0 / 0
132 / 1222 / 0 / 0
132 / 1223 / 0 / 0
132 / 1224 / 0 / 0
132 / 1225 / 0 / 0
132 / 1226 / 0 / 1
132 / 1226 / 0 / 2
132 / 1226 / 0 / 3
132 / 1228 / 0 / 0
132 / 1229 / 0 / 0
132 / 1230 / 0 / 0
132 / 1231 / 0 / 0
132 / 1232 / 0 / 0
132 / 1233 / 0 / 0
132 / 1234 / 0 / 0
132 / 1235 / 0 / 0
132 / 1236 / 0 / 0
132 / 1237 / 0 / 0
2 070
4 585
3 779
4 332
3 698
0
4 888
4 936
3 493
5 560
3 207
3 916
3 916
3 916
3 926
3 744
6 370
4 257
3 900
2 944
4 670
6 847
4 988
3 890
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
637 000
1 411 000
1 163 000
1 333 000
1 138 000
0
1 504 000
1 519 000
1 075 000
1 711 000
987 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 208 000
1 152 000
1 960 000
1 310 000
1 200 000
906 000
1 437 000
2 107 000
1 535 000
1 197 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
637 000
1 411 000
1 163 000
1 333 000
1 138 000
0
1 504 000
1 519 000
1 075 000
1 711 000
987 000
1 205 000
1 205 000
1 205 000
1 208 000
1 152 000
1 960 000
1 310 000
1 200 000
906 000
1 437 000
2 107 000
1 535 000
1 197 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
Side 117
Adresse
Stenbråttveien 35
Stenbråttveien 33
Stenbråttveien 31
Stenbråttveien 29B
Stenbråttveien 29A
Stenbråttveien 27
Stenbråttveien 25
Stenbråttveien 23
Eierrepresentant
Stuenes Hans O
Gravseth Roger
Aas Astrid Helene Graadal
Engesvoll Kjell
Smemo Vegar
Stensrud Kari Gunnarsdatte
Stensrud Kari Gunnarsdatte
Svendsen Rolf André
Engesgaar John
Sødal Jan
Kommndantvollen H.Felt Kaarbø Berit
Tomt 19
Tronslien Ingrid Bekkos
Langseth Toril Sandnes
Småøien Inger Karin
Rønning Gerd
Ytreland Geir Kristian
Tomt 1 Bukkvollen H.F Eggen Astrid
Tomt 2 Bukkvollen H.F Melbye Dag
Tomt 3 Bukkvollen H.F Svendgard Ivar
Tomt 4 Bukkvollen H.F Olsen Sonja Karin
Tomt 5 Bukkvollen H.F Liaklev Mona Kate
Tomt 6 Bukkvollen H.F Olsen Dag Rune
Tomt 7 Bukkvollen H.F Hansen Svein Erling
Tomt 8 Bukkvollen H.F Melbye Dag
Tomt 9 Bukkvollen H.F Kjeldsberg Ketil
Tomt 10 Bukkvollen H.F Solberg Wenche Langørgen
Tomt 11 Bukkvollen H.F Mæhre Toralf
Tomt 12 Bukkvollen H.F Johansen Eva Merete
Tomt 13 Bukkvolden H.F Larsen Odd Gunnar
Tomt 14 Bukkvollen H.F Pande Stig Roar
Tomt 15 Bukkvollen H.F Sørgård Børre Kristoffer
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
132 / 1238 / 0 / 0
132 / 1239 / 0 / 0
132 / 1240 / 0 / 0
132 / 1241 / 0 / 1
132 / 1241 / 0 / 2
132 / 1242 / 0 / 0
132 / 1243 / 0 / 0
132 / 1244 / 0 / 0
132 / 1245 / 0 / 0
132 / 1246 / 0 / 0
132 / 1248 / 0 / 0
1 285 000
1 317 000
1 132 000
899 000
899 000
156 000
1 266 000
1 755 000
0
657 000
708 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 285 000
1 317 000
1 132 000
899 000
899 000
156 000
1 266 000
1 755 000
0
657 000
708 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
4 176
4 280
3 679
2 921
2 921
507
4 114
5 703
0
2 135
2 301
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1250 / 0 / 0
132 / 1259 / 0 / 0
132 / 1260 / 0 / 0
132 / 1261 / 0 / 0
132 / 1262 / 0 / 0
132 / 1263 / 0 / 0
132 / 1264 / 0 / 0
132 / 1265 / 0 / 0
132 / 1266 / 0 / 0
132 / 1267 / 0 / 0
132 / 1268 / 0 / 0
132 / 1269 / 0 / 0
132 / 1270 / 0 / 0
132 / 1271 / 0 / 0
132 / 1272 / 0 / 0
132 / 1273 / 0 / 0
132 / 1274 / 0 / 0
132 / 1275 / 0 / 0
132 / 1276 / 0 / 0
132 / 1277 / 0 / 0
966 000
660 000
951 000
1 455 000
572 000
677 000
788 000
1 013 000
1 006 000
954 000
1 194 000
990 000
959 000
1 025 000
1 033 000
1 029 000
970 000
918 000
1 178 000
1 027 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
966 000
660 000
951 000
1 455 000
572 000
677 000
788 000
1 013 000
1 006 000
954 000
1 194 000
990 000
959 000
1 025 000
1 033 000
1 029 000
970 000
918 000
1 178 000
1 027 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 139
2 145
3 090
4 728
1 859
2 200
2 561
3 292
3 269
3 100
3 880
3 217
3 116
3 331
3 357
3 344
3 152
2 983
3 828
3 337
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 118
Adresse
Tomt Nr.13
Pliktfogvollen Hf
Skattenivå
Grunnlag
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Robudal Pål
Løkberg Ola
132 / 1278 / 0 / 0
132 / 1279 / 0 / 0
711 000 100%
1 275 000 100%
Schjølberg Peter
Tomt 16 Bukkvollen H.F Mæhre Torstein
Røstvendarveien 2
Fodor Anna
Røstvendarveien 4
Avløs Ragnhild M Prytz
Røstvendarveien 6
Grønvold Kitty
Røstvendarveien 8
Ingebrigtsvoll Aud
Røstvendarveien 10
Døhl Lena Engan
Røstvendarveien 12
Furuhaug Jan Leif
Aune Odd Martin
Røstvendarveien 14
Begic Armin
Røstvendarveien 16
Grubis Svajünas
Røstvendarveien 18
Munkvold Hilde Kristin
Røstvendarveien 20
Lagos Pinto Miguel
Røstvendarveien 22
Wold Jan Roger
Røstvendarveien 24
Aasheim Lotte
Røstvendarveien 26
Hognes Gunn-siri
Røstvendarveien 28
Nordbrekken Morten
Røstvendarveien 30
Aunmo Agneta
Røstvendarveien 32
Jansen Sigrid Martine
Røstvendarveien 34
Sevatdal Rolf Erik
Røstvendarveien 36
Larsen Tonje Hennum
Røstvendarveien 38
Rennemo Anita
Røstvendarveien 40
Horven Espen
Røstvendarveien 42
Moan Harald Prytz
Røstvendarveien 44
Eggan Monica Sandstad
Røstvendarveien 46
Danielsen Tove
Røstvendarveien 48
Eggan Grethe
Røstvendarveien 50
Kojedal Tone
Røstvendarveien 52
Hulsund Gerd Jorid
132 / 1280 / 0 / 0
132 / 1281 / 0 / 0
132 / 1282 / 0 / 0
132 / 1283 / 0 / 0
132 / 1284 / 0 / 0
132 / 1285 / 0 / 0
132 / 1286 / 0 / 0
132 / 1287 / 0 / 0
132 / 1288 / 0 / 0
132 / 1289 / 0 / 0
132 / 1290 / 0 / 0
132 / 1291 / 0 / 0
132 / 1292 / 0 / 0
132 / 1293 / 0 / 0
132 / 1294 / 0 / 0
132 / 1295 / 0 / 0
132 / 1296 / 0 / 0
132 / 1297 / 0 / 0
132 / 1298 / 0 / 0
132 / 1299 / 0 / 0
132 / 1300 / 0 / 0
132 / 1301 / 0 / 0
132 / 1302 / 0 / 0
132 / 1303 / 0 / 0
132 / 1304 / 0 / 0
132 / 1305 / 0 / 0
132 / 1306 / 0 / 0
132 / 1307 / 0 / 0
132 / 1308 / 0 / 0
404 000
1 000
910 000
916 000
919 000
920 000
920 000
871 000
920 000
863 000
862 000
862 000
911 000
910 000
904 000
860 000
945 000
946 000
947 000
946 000
901 000
862 000
910 000
911 000
865 000
864 000
864 000
862 000
909 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
711 000 3,25‰
1 275 000 3,25‰
404 000
1 000
910 000
916 000
919 000
920 000
920 000
871 000
920 000
863 000
862 000
862 000
911 000
910 000
904 000
860 000
945 000
946 000
947 000
946 000
901 000
862 000
910 000
911 000
865 000
864 000
864 000
862 000
909 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 310
4 143
Ingen
Ingen
1 313
3
2 957
2 977
2 986
2 990
2 990
2 830
2 990
2 804
2 801
2 801
2 960
2 957
2 938
2 795
3 071
3 074
3 077
3 074
2 928
2 801
2 957
2 960
2 811
2 808
2 808
2 801
2 954
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 119
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Røstvendarveien 54
Røstvendarveien 56
Pliktfogdvollen Tomt
Nr.12
Pliktfogdvollen Tomt Nr.
8
Røstvendarveien 83A
Røstvendarveien 85A
Røstvendarveien 87A
Røstvendarveien 89A
Røstvendarveien 83B
Røstvendarveien 85B
Røstvendarveien 87B
Røstvendarveien 89B
Røstvendarveien 82A
Røstvendarveien 84A
Røstvendarveien 86A
Røstvendarveien 88A
Røstvendarveien 82B
Røstvendarveien 84B
Røstvendarveien 86B
Røstvendarveien 88B
Røstvendarveien 72A
Røstvendarveien 74A
Røstvendarveien 72B
Røstvendarveien 74B
Røstvendarveien 76A
Røstvendarveien 78A
Røstvendarveien 80A
Røstvendarveien 76B
Røstvendarveien 78B
Røstvendarveien 80B
Røstvendarveien 58A
Løvø Martin
Granhaug Kristin
Koch Inger Marie Hansen
132 / 1309 / 0 / 0
132 / 1310 / 0 / 0
132 / 1311 / 0 / 0
909 000 100%
916 000 100%
2 000 100%
909 000 3,25‰
916 000 3,25‰
2 000 3,25‰
2 954
2 977
6
Ingen
Ingen
Ingen
Knudsen Per Wilhelm
132 / 1312 / 0 / 0
848 000 100%
848 000 3,25‰
2 756
Ingen
Thorsen Øystein Ødegård
Spencer John Anders
Røsten Tore Michael
Heggstad Eirik
Aas P J Moen
Kokkvoll Anita
Vinther Lars
Aksdal Bjørn
Hansen Terje
Sandkjernan Mette
Solhus Maj Kristin
Sorken Siv Anita
Bekken Jan Erik
Kojedal Kristoffer S
Aunmo Brit Helen
Aunmo Kjell Ivar
Stenmo Hege
Hemming Ingrid
Bygmester Stein
Sandnes Even
Vebenstad Anita
Holmberg Sara
Undhjem Christina
Røsten Esten
Aunmo Synnøve
Feragen Thomas Carlsen
Kværneng Grete
132 / 1313 / 0 / 1
132 / 1313 / 0 / 2
132 / 1313 / 0 / 3
132 / 1313 / 0 / 4
132 / 1313 / 0 / 5
132 / 1313 / 0 / 6
132 / 1313 / 0 / 7
132 / 1313 / 0 / 8
132 / 1314 / 0 / 1
132 / 1314 / 0 / 2
132 / 1314 / 0 / 3
132 / 1314 / 0 / 4
132 / 1314 / 0 / 5
132 / 1314 / 0 / 6
132 / 1314 / 0 / 7
132 / 1314 / 0 / 8
132 / 1315 / 0 / 1
132 / 1315 / 0 / 2
132 / 1315 / 0 / 3
132 / 1315 / 0 / 4
132 / 1315 / 0 / 5
132 / 1315 / 0 / 6
132 / 1315 / 0 / 7
132 / 1315 / 0 / 8
132 / 1315 / 0 / 9
132 / 1315 / 0 / 10
132 / 1316 / 0 / 1
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
571 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
558 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
560 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
620 000
571 000
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 813
1 820
1 820
1 820
1 820
1 820
1 820
1 820
1 820
2 015
2 015
2 015
2 015
2 015
2 015
2 015
2 015
2 015
2 015
1 855
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 120
Adresse
Røstvendarveien 58A
Røstvendarveien 60A
Røstvendarveien 62A
Røstvendarveien 58B
Røstvendarveien 60B
Røstvendarveien 62B
Røstvendarveien 64A
Røstvendarveien 66A
Røstvendarveien 68A
Røstvendarveien 70A
Røstvendarveien 64B
Røstvendarveien 66B
Røstvendarveien 68B
Røstvendarveien 70B
Pliktfogdveien 2
Pliktfogdveien 4
Pliktfogdveien 6B
Pliktfogdveien 8
Pliktfogdveien 10
Pliktfogdveien 12
Pliktfogdveien 14
Pliktfogdveien 16
Pliktfogdveien 18
Pliktfogdveien 20
Pliktfogdveien 22
Pliktfogdveien 24
Pliktfogdveien 26
Pliktfogdveien 1
Pliktfogdveien 3
Pliktfogdveien 5
Pliktfogdveien 7
Pliktfogdveien 9
Pliktfogdveien 11
Eierrepresentant
Kværneng Grete
Andreassen Vegard Andreas
Feragen Henning Wisth
Sjøvold Stian Brattås
Vie Hanne Berit Hansd
Nikolaisen Birgit Synnøve
Klokkervold Tove
Tønseth Frank Skjevdal
Sarajlic Aida
Haugen Ruth M
Tollerød Ingrid Guldal
Engan Morten
Gjersvold Tommy
Vik Grete Synnøve
Dahl Vegar / Wessel Wenche
Sorken Arild
Skancke Inger Johanne
Strickert Vegar
Sundt Jan Erik
Ødegaard Anne Mette
Ellingsen Stig
Moe Rune
Rognes Geir Åge
Brean Geir
Knutsen Monica
Røsten Henrikke K Sjøvold
Mølmann Per Inge
Wendelbo An-magritt
Brean Torgun Hofstad
Buraas Anne Lena Høsøien
Vintervold Marius
Moseng Steinar
Fyhn Brit Pauline Og Eirik
Eiendom
132 / 1316 / 0 / 1
132 / 1316 / 0 / 2
132 / 1316 / 0 / 3
132 / 1316 / 0 / 4
132 / 1316 / 0 / 5
132 / 1316 / 0 / 6
132 / 1316 / 0 / 7
132 / 1316 / 0 / 8
132 / 1316 / 0 / 9
132 / 1316 / 0 / 10
132 / 1316 / 0 / 11
132 / 1316 / 0 / 12
132 / 1316 / 0 / 13
132 / 1316 / 0 / 14
132 / 1317 / 0 / 0
132 / 1318 / 0 / 0
132 / 1319 / 0 / 0
132 / 1320 / 0 / 0
132 / 1321 / 0 / 0
132 / 1322 / 0 / 0
132 / 1323 / 0 / 0
132 / 1324 / 0 / 0
132 / 1325 / 0 / 0
132 / 1326 / 0 / 0
132 / 1327 / 0 / 0
132 / 1328 / 0 / 0
132 / 1329 / 0 / 0
132 / 1330 / 0 / 1
132 / 1330 / 0 / 2
132 / 1330 / 0 / 3
132 / 1330 / 0 / 4
132 / 1330 / 0 / 5
132 / 1330 / 0 / 6
Skattenivå
Skatt
Takst
571 000 100% Grunnlag
571 000 Promillesats
3,25‰
1 855
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
631 000 100%
631 000 3,25‰
2 050
571 000 100%
571 000 3,25‰
1 855
1 256 000 100%
1 256 000 3,25‰
4 082
1 538 000 100%
1 538 000 3,25‰
4 998
787 000 100%
787 000 3,25‰
2 557
2 493 000 100%
2 493 000 3,25‰
8 102
2 048 000 100%
2 048 000 3,25‰
6 656
1 638 000 100%
1 638 000 3,25‰
5 323
1 066 000 100%
1 066 000 3,25‰
3 464
1 226 000 100%
1 226 000 3,25‰
3 984
1 847 000 100%
1 847 000 3,25‰
6 002
1 544 000 100%
1 544 000 3,25‰
5 018
1 522 000 100%
1 522 000 3,25‰
4 946
1 258 000 100%
1 258 000 3,25‰
4 088
1 770 000 100%
1 770 000 3,25‰
5 752
881 000 100%
881 000 3,25‰
2 863
881 000 100%
881 000 3,25‰
2 863
921 000 100%
921 000 3,25‰
2 993
921 000 100%
921 000 3,25‰
2 993
921 000 100%
921 000 3,25‰
2 993
926 000 100%
926 000 3,25‰
3 009
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 121
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Pliktfogdveien 13
Pliktfogdveien 15
Pliktfogdveien 17
Pliktfogdveien 29
Ryen Randi
Kongshaug Arnstein
Eriksen Kjellvår
Tharaldsen Heidi K Schj
Sundmoen Sondre
Gullikstad Sigmund
Syrstad Magnus
Tøndel Morten
Hageberg Georg
Misvær Jørgen
Langørgen Rune
Kavli Vigdis Og Gunnar
Kos Bygg Og Eiendom As
Håkegård Jan Erik
Håkegård Gunn Lisbeth
Sundt Sveinar Martin
Iversen Bjørn
Berntsen Inger Johanne
Torheim Ingrid A Wihlmark
Fredriksen Terje
Langen Hans Jacob
Selboe Erik
Kvaal Torid
132 / 1330 / 0 / 7
132 / 1330 / 0 / 8
132 / 1330 / 0 / 9
132 / 1331 / 0 / 0
132 / 1332 / 0 / 0
132 / 1333 / 0 / 0
132 / 1334 / 0 / 0
132 / 1335 / 0 / 0
132 / 1336 / 0 / 0
132 / 1339 / 0 / 0
132 / 1340 / 0 / 0
132 / 1341 / 0 / 0
132 / 1342 / 0 / 0
132 / 1343 / 0 / 0
132 / 1344 / 0 / 0
132 / 1346 / 0 / 0
132 / 1347 / 0 / 0
132 / 1348 / 0 / 0
132 / 1349 / 0 / 0
132 / 1350 / 0 / 0
132 / 1351 / 0 / 0
132 / 1352 / 0 / 0
132 / 1353 / 0 / 0
881 000
881 000
926 000
785 000
541 000
3 000
1 401 000
794 000
1 000
1 274 000
1 455 000
985 000
186 000
865 000
2 000
241 000
822 000
499 000
440 000
822 000
1 000
0
539 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
881 000
881 000
926 000
785 000
541 000
3 000
1 401 000
794 000
1 000
1 274 000
1 455 000
985 000
186 000
865 000
2 000
241 000
822 000
499 000
440 000
822 000
1 000
0
539 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 863
2 863
3 009
2 551
1 758
9
4 553
2 580
3
4 140
4 728
3 201
604
2 811
6
783
2 671
1 621
1 430
2 671
3
0
1 751
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1355 / 0 / 0
132 / 1356 / 0 / 0
132 / 1357 / 0 / 0
132 / 1358 / 0 / 0
132 / 1359 / 0 / 0
132 / 1360 / 0 / 0
132 / 1361 / 0 / 0
132 / 1362 / 0 / 0
1 124 000
477 000
386 000
385 000
0
742 000
775 000
1 130 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 124 000
477 000
386 000
385 000
0
742 000
775 000
1 130 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 653
1 550
1 254
1 251
0
2 411
2 518
3 672
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Pliktfogdveien 21
Pliktfogdveien 23
Pliktfogdveien 25
Tronsmyra H.Felt Tidl.
Feste 9
Tellebon Knut Arne
Rønning Roger
Vanvik Ragnhild Annie
Prytz Inger Margrete
Grenadervolden Hyttefelt Røros Hyttebygg A/s
Brurok Berit
Konow Francis
Pliktfogdvollen Tomt
Engdal Bjørn
Nr11
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 122
Adresse
Tomt 1 Grenadervollen
Hyttefel
Tomt 2 Grenadervollen
Grenadervollen Tomt Nr.
3
Grenadervollen Tomt
Nr.4
Grenadervollen Tomt
Nr.5
Grenadervollen Tomt
Nr.6
Grenadervollen Tomt Nr.
7
Grenadervollen Tomt Nr.
6
Grenadervollen Tomt Nr.
9
Grenadervollen Tomt Nr
10
Grenadervollen Tomt Nr
11.
Grenadervollen Tomt Nr.
12
Grenadervollen Tomt Nr.
13
Grenadervollen Tomt Nr.
14
Grenadervollen Tomt Nr.
15
Tomt Nr 16
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Gullikstad Olga
Schanke Harry
Herjuaune Harriet
Tellebon Gunn Eli K
Gullmann Berit
Haugen Arnstein
Øien Erlend André
132 / 1363 / 0 / 0
132 / 1364 / 0 / 0
132 / 1365 / 0 / 0
132 / 1366 / 0 / 0
132 / 1367 / 0 / 0
132 / 1368 / 0 / 0
132 / 1369 / 0 / 0
120 000
1 462 000
491 000
1 048 000
565 000
1 000
2 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Grunt Turid Og Arne
Momyr Michael Jan
132 / 1370 / 0 / 0
132 / 1371 / 0 / 0
1 307 000 100%
1 206 000 100%
1 307 000 3,25‰
1 206 000 3,25‰
4 247
3 919
Ingen
Ingen
Haug Tormod Sigfred
132 / 1372 / 0 / 0
1 254 000 100%
1 254 000 3,25‰
4 075
Ingen
Grøntvedt Marie
132 / 1373 / 0 / 0
1 087 000 100%
1 087 000 3,25‰
3 532
Ingen
Totland Liv I Tønnessen
132 / 1374 / 0 / 0
1 214 000 100%
1 214 000 3,25‰
3 945
Ingen
Engesæter Gudrun M
132 / 1375 / 0 / 0
1 155 000 100%
1 155 000 3,25‰
3 753
Ingen
Hofstad Kjell
132 / 1376 / 0 / 0
1 531 000 100%
1 531 000 3,25‰
4 975
Ingen
Leinslie Randi
132 / 1377 / 0 / 0
1 060 000 100%
1 060 000 3,25‰
3 445
Ingen
Soknes Bjørn Kristian
132 / 1378 / 0 / 0
1 034 000 100%
1 034 000 3,25‰
3 360
Ingen
Gravseth Rolf Jomar
132 / 1379 / 0 / 0
1 312 000 100%
1 312 000 3,25‰
4 264
Ingen
Husby Berit
132 / 1380 / 0 / 0
884 000 100%
884 000 3,25‰
2 873
Ingen
Garberg Kjell
132 / 1381 / 0 / 0
974 000 100%
974 000 3,25‰
3 165
Ingen
Thorheim Walter Arnold
132 / 1382 / 0 / 0
1 355 000 100%
1 355 000 3,25‰
4 403
Ingen
Ervik Liv Åshild Landstad
132 / 1383 / 0 / 0
1 163 000 100%
1 163 000 3,25‰
3 779
Ingen
Krogh Helge
132 / 1384 / 0 / 0
1 150 000 100%
1 150 000 3,25‰
3 737
Ingen
120 000
1 462 000
491 000
1 048 000
565 000
1 000
2 000
Skatt
Promillesats
Fritak
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
390
4 751
1 595
3 406
1 836
3
6
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 123
Adresse
Grenadervollen
13850
Grenadervollen Tomt Nr.
18
Grenadervollen Tomt Nr.
19
Tomt 20 Grenadervollen
Hyttefe
Grenadervollen Tomt Nr.
21
Grenadervollen Tomt
Nr.22
Grenadervollen Tomt
Nr.23
Grenadervollen Tomt Nr.
24
Grenadervollen Tomt Nr.
25
Tomt Nr 26
Grenadervollen
Grenadervollen Tomt Nr.
27
Hytte nr 2888
Grenadervollen Tomt Nr.
29
Grenadervollen Tomt Nr.
30
Grenadervollen Tomt Nr.
31
Tomt Nr. 32
Grenadervollen
Skattenivå
Skatt
1Takst
150 000 100% Grunnlag
1 150 000 Promillesats
3,25‰
3 737
Fritak
Ingen
Frisvold Lars Jostein
132 / 1385 / 0 / 0
Brænne Gunnar Baardssønn 132 / 1386 / 0 / 0
1 175 000 100%
1 047 000 100%
1 175 000 3,25‰
1 047 000 3,25‰
3 818
3 402
Ingen
Ingen
Solberg Knut Sverre
132 / 1387 / 0 / 0
1 157 000 100%
1 157 000 3,25‰
3 760
Ingen
Buran Ottar
132 / 1388 / 0 / 0
1 350 000 100%
1 350 000 3,25‰
4 387
Ingen
Kambuås Roar
132 / 1389 / 0 / 0
2 000 100%
2 000 3,25‰
6
Ingen
Engstrøm Jan Erik
132 / 1390 / 0 / 0
875 000 100%
875 000 3,25‰
2 843
Ingen
Reitan Odd Steinar
132 / 1391 / 0 / 0
948 000 100%
948 000 3,25‰
3 081
Ingen
Røros Hyttebygg A/s
132 / 1392 / 0 / 0
2 000 100%
2 000 3,25‰
6
Ingen
Dalen Anne Lise
132 / 1393 / 0 / 0
859 000 100%
859 000 3,25‰
2 791
Ingen
Malvik Åsmund
132 / 1394 / 0 / 0
1 486 000 100%
1 486 000 3,25‰
4 829
Ingen
Fleischer Randi
132 / 1395 / 0 / 0
1 297 000 100%
1 297 000 3,25‰
4 215
Ingen
Brunes Henry
Tøraasen Eivind
132 / 1396 / 0 / 0
132 / 1397 / 0 / 0
1 237 000 100%
921 000 100%
1 237 000 3,25‰
921 000 3,25‰
4 020
2 993
Ingen
Ingen
Singstad Leif
132 / 1398 / 0 / 0
1 347 000 100%
1 347 000 3,25‰
4 377
Ingen
Lippe Jon Knut
132 / 1399 / 0 / 0
921 000 100%
921 000 3,25‰
2 993
Ingen
Melhus Sparebank
132 / 1400 / 0 / 0
1 575 000 100%
1 575 000 3,25‰
5 118
Ingen
Kulsetås Ragna
Johnsen Steinar
Syse Else
Bunæs Berit Og Per
Skjånes Tor Ivarson
132 / 1401 / 0 / 0
132 / 1402 / 0 / 0
132 / 1403 / 0 / 0
132 / 1404 / 0 / 0
132 / 1405 / 0 / 0
6
3 178
1 810
1 683
2 687
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Eierrepresentant
Krogh Helge
Eiendom
132 / 1384 / 0 / 0
2 000
978 000
557 000
518 000
827 000
100%
100%
100%
100%
100%
2 000
978 000
557 000
518 000
827 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 124
Adresse
Eierrepresentant
Barkved Inger Marie
Mesteig Ståle
Kjelsberg Frode
Pliktfogdvollen Tomt Nr. Hamborg Jul-martin
16
Berget Jorun
Solsten Rita
Ottervik Geir
Ryen Ulf Dahl
Pliktfogdvollen Tomt Nr. Michelsen Marine Jensine
1
Pliktfogdvollen Tomt Nr Hermo Ivar Oddbjørn
3
Pliktfogdvollen Tomt
Bye Gerd
Nr.4
Pliktfogdvollen Tomt
Teigen Toril
Nr.6
Trondsmyra Tidl. Feste Eriksen Eli
17
Trondsmyra Tidl. Feste Pallin Jan Egil
21
Trondsmyra Tidl. Feste Holmen Tor
22
Klevset Greta
Dyrøy Mona Elisabeth
Tronsmyra, Tidl Feste 20 Schjølberg Jan Hugne
Skjevdal Marit
Wiggen Ingrid Skjevdal
Tomt Nr 7
Horn Vivi
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 3
Berg Solvor
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 4
Øren Gaute
Pliktfogdvollen
Tomt Nr.5
Steinsvik Kurt Erling
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
132 / 1406 / 0 / 0
132 / 1407 / 0 / 0
132 / 1408 / 0 / 0
132 / 1409 / 0 / 0
1 117 000
767 000
801 000
1 143 000
100%
100%
100%
100%
1 117 000
767 000
801 000
1 143 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 630
2 492
2 603
3 714
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1410 / 0 / 0
132 / 1411 / 0 / 0
132 / 1412 / 0 / 0
132 / 1414 / 0 / 0
132 / 1415 / 0 / 0
484 000
694 000
159 000
1 529 000
604 000
100%
100%
100%
100%
100%
484 000
694 000
159 000
1 529 000
604 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 573
2 255
516
4 969
1 963
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
132 / 1416 / 0 / 0
608 000 100%
608 000 3,25‰
1 976
Ingen
132 / 1417 / 0 / 0
797 000 100%
797 000 3,25‰
2 590
Ingen
132 / 1418 / 0 / 0
641 000 100%
641 000 3,25‰
2 083
Ingen
132 / 1419 / 0 / 0
523 000 100%
523 000 3,25‰
1 699
Ingen
132 / 1420 / 0 / 0
972 000 100%
972 000 3,25‰
3 159
Ingen
132 / 1421 / 0 / 0
997 000 100%
997 000 3,25‰
3 240
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 107
2 330
2 934
3 874
5 154
2 873
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1422 / 0 / 0
132 / 1424 / 0 / 0
132 / 1425 / 0 / 0
132 / 1426 / 0 / 0
132 / 1427 / 0 / 0
132 / 1428 / 0 / 0
956 000
717 000
903 000
1 192 000
1 586 000
884 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
956 000
717 000
903 000
1 192 000
1 586 000
884 000
132 / 1429 / 0 / 0
1 772 000 100%
1 772 000 3,25‰
5 759
Ingen
132 / 1430 / 0 / 0
948 000 100%
948 000 3,25‰
3 081
Ingen
132 / 1431 / 0 / 0
1 484 000 100%
1 484 000 3,25‰
4 823
Ingen
Side 125
Adresse
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 6
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 8
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 9
Pliktfogdvollen
Tomt Nr.10
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 11
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 12
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 13
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 14
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 15
Pliktfogdvollen
Tomt Nr. 16
Pliktfogdvollen
Tomt Nr.1 Pliktfogdollen
Tomt Nr. 2
Pliktfogdvollen
Hyttetomt
Håmmårholmen
Tomt 3 Sollivollen Vi
Tomt 2 Sollivollen Iv
Tomt 1 Sollivollen Iv
Eierrepresentant
Steinsvik Kurt Erling
Eiendom
132 / 1431 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
1Takst
484 000 100% Grunnlag
1 484 000 Promillesats
3,25‰
4 823
Lyseng Aud Antonsen
132 / 1432 / 0 / 0
1 143 000 100%
1 143 000 3,25‰
3 714
Ingen
Aasen Svein Erik
132 / 1433 / 0 / 0
1 267 000 100%
1 267 000 3,25‰
4 117
Ingen
Lagård Ole-kjetil
132 / 1434 / 0 / 0
1 000 100%
1 000 3,25‰
3
Ingen
Johnsen Arne Haakon
132 / 1435 / 0 / 0
992 000 100%
992 000 3,25‰
3 224
Ingen
Austli Ann Mari
132 / 1436 / 0 / 0
287 000 100%
287 000 3,25‰
932
Ingen
Lunde Tor
132 / 1437 / 0 / 0
1 201 000 100%
1 201 000 3,25‰
3 903
Ingen
Sjøhaug Beathe Heglund
132 / 1438 / 0 / 0
1 459 000 100%
1 459 000 3,25‰
4 741
Ingen
Heglund Jan Gunnar
132 / 1439 / 0 / 0
1 210 000 100%
1 210 000 3,25‰
3 932
Ingen
Einvik Steinar
132 / 1440 / 0 / 0
1 075 000 100%
1 075 000 3,25‰
3 493
Ingen
Ellingsen Leif Paul
132 / 1441 / 0 / 0
1 210 000 100%
1 210 000 3,25‰
3 932
Ingen
Ramlo Per Håvard Dahl
Ramlo Tore
132 / 1442 / 0 / 0
132 / 1443 / 0 / 0
1 580 000 100%
1 382 000 100%
1 580 000 3,25‰
1 382 000 3,25‰
5 135
4 491
Ingen
Ingen
Solli Johny
Halvorsen Jan Kyrre
Tamnes Kjell Håvard
132 / 1444 / 0 / 0
132 / 1445 / 0 / 0
132 / 1446 / 0 / 0
0 100%
1 068 000 100%
193 000 100%
0 3,25‰
1 068 000 3,25‰
193 000 3,25‰
0
3 471
627
Ingen
Ingen
Ingen
Ilsaas Per Egil
Riseth Kjell Ove
Nøkleby Thor
Nordberg Gerhard Leif
Nordberg Gerhard Leif
Nordberg Gerhard Leif
Koch Inger Marie Hansen
132 / 1447 / 0 / 0
132 / 1448 / 0 / 0
132 / 1449 / 0 / 0
132 / 1450 / 0 / 0
132 / 1451 / 0 / 0
132 / 1452 / 0 / 0
132 / 1453 / 0 / 0
261 000
1 086 000
380 000
315 000
345 000
3 853 000
1 230 000
261 000
1 086 000
380 000
315 000
345 000
3 853 000
1 230 000
848
3 529
1 235
1 023
1 121
12 522
3 997
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Ingen
Side 126
Adresse
Tidligere Festenr.2
Hytteområde
Røstvendarveien 91
Sjåfram 14
Røstvendarveien 93
Røstvendarveien 95
Røstvendarveien 97
Hånesveien 18
Tidligere Feste Nr 2
Sødalen N
Tidligere Feste Nr.1
Sødalen N
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Rostad Lasse
Haugen Jan Gunnar
Øyløkken Nils Arvid
Tønne Eirik
Sanner Aud Rolseth
Fordal Knut
Danielsen Kristin
Damm Nils Ivar
Singsaas Trond
Sandø Tone
Røros Fritid As
Høsøien Tone
Dille Roy Cato
Aas Tove Gullborg
Galåen Anders
Tawfeeq Alan Omar
Hagen Lars
Behrens Victor
Dahler Marie
Engan Erik
Hansen Håkon Selbekk
Stien Richard
Hegvik Harald
Ødegård Kjell
Mjelde Liv
Munkvold Roar
Buås-hansen Bjørn
Guldberg Odd
Kirkhus Unni Marie
Berg Steinar
132 / 1454 / 0 / 0
132 / 1455 / 0 / 0
132 / 1456 / 0 / 0
132 / 1457 / 0 / 0
132 / 1458 / 0 / 0
132 / 1459 / 0 / 0
132 / 1460 / 0 / 0
132 / 1461 / 0 / 0
132 / 1462 / 0 / 0
132 / 1463 / 0 / 0
132 / 1464 / 0 / 0
132 / 1465 / 0 / 0
132 / 1466 / 0 / 0
132 / 1467 / 0 / 0
132 / 1468 / 0 / 0
132 / 1469 / 0 / 0
132 / 1470 / 0 / 0
132 / 1471 / 0 / 0
132 / 1472 / 0 / 0
132 / 1473 / 0 / 0
132 / 1474 / 0 / 0
132 / 1475 / 0 / 0
132 / 1476 / 0 / 0
132 / 1477 / 0 / 0
132 / 1478 / 0 / 0
132 / 1479 / 0 / 0
132 / 1480 / 0 / 0
132 / 1481 / 0 / 0
132 / 1482 / 0 / 0
132 / 1483 / 0 / 0
1 000
527 000
1 962 000
1 318 000
1 314 000
1 316 000
1 220 000
1 211 000
876 000
1 014 000
4 443 000
792 000
2 365 000
785 000
776 000
798 000
916 000
761 000
650 000
1 229 000
826 000
774 000
848 000
775 000
1 388 000
718 000
904 000
738 000
546 000
356 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Claussen Christian
132 / 1484 / 0 / 0
437 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3
1 712
6 376
4 283
4 270
4 277
3 965
3 935
2 847
3 295
14 439
2 574
7 686
2 551
2 522
2 593
2 977
2 473
2 112
3 994
2 684
2 515
2 756
2 518
4 511
2 333
2 938
2 398
1 774
1 157
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
437 000 3,25‰
1 420
Ingen
1 000
527 000
1 962 000
1 318 000
1 314 000
1 316 000
1 220 000
1 211 000
876 000
1 014 000
4 443 000
792 000
2 365 000
785 000
776 000
798 000
916 000
761 000
650 000
1 229 000
826 000
774 000
848 000
775 000
1 388 000
718 000
904 000
738 000
546 000
356 000
Fritak
Side 127
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tidligere Feste Nr 4
Sødalen N
Tomt Nr. 24 Myrmoen
Tomt Nr.6 Myrmoen
Kristiansen Ottar Gisti
132 / 1485 / 0 / 0
Lien Kirsti Risan
Gjøstøl Arild
Stensaas Stein
Statskog Sf
Dahl Magnus
132 / 1486 / 0 / 0
132 / 1487 / 0 / 0
132 / 1488 / 0 / 0
132 / 1489 / 0 / 0
132 / 1490 / 0 / 0
1 060 000
245 000
0
286 000
377 000
100%
100%
100%
100%
100%
1 060 000
245 000
0
286 000
377 000
Strickert Anders I
Risan Bodil
Dyrøy Lars Asmund
Skaalvik Heidi
132 / 1491 / 0 / 0
132 / 1492 / 0 / 0
132 / 1493 / 0 / 0
132 / 1494 / 0 / 0
209 000
1 000
0
779 000
100%
100%
100%
100%
209 000
1 000
0
779 000
Buholmen Nr 5
Tomt Nr 40 Femunden
Hyttefelt
Botnkollen 2
Tomt 15 Myrmoem H.
Felt
Tomt Nr. 18 Myrmoen H. Andresen Trond Arve
Felt
Eggen Marjolein Walstad
Muggsjølia
Nordvik Ola
Belgmakerveien 13
Kverneng Leif Arne
Belgmakerveien 11
Engan Eli
Belgmakerveien 9
Kroken Ståle
Belgmakerveien 7
Meli Rune
Belgmakerveien 5
Goude Martin Erik
Belgmakerveien 1
Tømmermester Arnfinn
Sorken
SKIKTMESTERVEIEN Krogstad Terje
4B
Skiktmesterveien 6B
Ingebrigtsvoll Eva
Skiktmesterveien 8
Kurås Kjell
Danielsen Inge Even
Pliktfogdveien 6A
Haugen Henry Kristian
Skiktmesterveien 10
Toseth Geir
Skiktmesterveien 12
Selboe Thore Blomli
Skiktmesterveien 14
Tenfjord Håvar
Skiktmesterveien 16
Sørhaug Einar Johan
Takst
Skattenivå
Grunnlag
588 000 100%
Skatt
Promillesats
588 000 3,25‰
Fritak
1 911
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 445
796
0
929
1 225
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
679
3
0
2 531
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1495 / 0 / 0
1 020 000 100%
1 020 000 3,25‰
3 315
Ingen
132 / 1496 / 0 / 0
132 / 1497 / 0 / 0
132 / 1498 / 0 / 0
132 / 1499 / 0 / 0
132 / 1500 / 0 / 0
132 / 1501 / 0 / 0
132 / 1502 / 0 / 0
132 / 1503 / 0 / 0
819 000
201 000
1 000
1 373 000
1 940 000
1 615 000
1 648 000
3 000
819 000
201 000
1 000
1 373 000
1 940 000
1 615 000
1 648 000
3 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 661
653
3
4 462
6 305
5 248
5 356
9
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
510 000 3,25‰
1 657
Ingen
1 657
1 657
6
2 561
4 465
5 908
7 124
572
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 1503 / 0 / 1
132 / 1503 / 0 / 6
132 / 1503 / 0 / 7
132 / 1504 / 0 / 0
132 / 1505 / 0 / 0
132 / 1506 / 0 / 0
132 / 1507 / 0 / 0
132 / 1508 / 0 / 0
132 / 1509 / 0 / 0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
510 000 100%
510 000
510 000
2 000
788 000
1 374 000
1 818 000
2 192 000
176 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
510 000
510 000
2 000
788 000
1 374 000
1 818 000
2 192 000
176 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Side 128
Adresse
Skiktmesterveien 16
Belgmakerveien 15
Belgmakerveien 18
Belgmakerveien 20
Smeltarveien 16
Tomt Nr.11 Myrmoen
Hyttefelt
Skiktmesterveien 13
Skiktmesterveien 9
Smeltarveien 10
Smeltarveien 8
Skiktmesterveien 3
Skiktmesterveien 1
Belgmakerveien Nr 12
1536
1537
Tomt Nr. 58 Femunden
Hyttefelt
Tidl.Gnr.132 Bnr.194
Feste 5
Tidl. Gnr 132 Bnr 194
Feste 7
Sommerstuggu
Tronsmyra. Tidl. Feste
Nr 4
15450
15460
Eierrepresentant
Sørhaug Einar Johan
Rønning Ronald
Ryen Magnar
Haugom Lars Ola
Røros Tomteselskap As
Uglem Geir Arne
Eiendom
132 / 1509 / 0 / 0
132 / 1510 / 0 / 0
132 / 1511 / 0 / 0
132 / 1512 / 0 / 0
132 / 1513 / 0 / 0
132 / 1514 / 0 / 0
Skattenivå
Takst
176 000 100% Grunnlag
176 000 Promillesats
3,25‰
1 966 000 100%
1 966 000 3,25‰
1 520 000 100%
1 520 000 3,25‰
1 542 000 100%
1 542 000 3,25‰
2 000 100%
2 000 3,25‰
1 153 000 100%
1 153 000 3,25‰
Kverneng John Ivar
Sandvik Kenneth
Vuckovic Milka
Gullikstad Christen
Nøkleby Lars Christian
Evavold Asbjørg
Valan Jostein
Reiten Nils
Nymoen Ann Kristin
Olsen Gro Günther
Utnes Solrun I Kraakmo
Staven Trond
Thorenfeldt Erik Valdemar
Langen Marit
Wintervoll Ellen Marie
132 / 1515 / 0 / 0
132 / 1516 / 0 / 0
132 / 1520 / 0 / 0
132 / 1521 / 0 / 0
132 / 1522 / 0 / 0
132 / 1527 / 0 / 0
132 / 1528 / 0 / 0
132 / 1531 / 0 / 0
132 / 1532 / 0 / 0
132 / 1533 / 0 / 0
132 / 1534 / 0 / 0
132 / 1535 / 0 / 0
132 / 1536 / 0 / 0
132 / 1537 / 0 / 0
132 / 1538 / 0 / 0
585 000
1 383 000
1 134 000
1 348 000
1 395 000
1 313 000
1 365 000
157 000
2 590 000
943 000
1 000
1 189 000
288 000
1 000
127 000
Munkvold Arnfinn
Angen Ruth Audhild
132 / 1539 / 0 / 0
132 / 1540 / 0 / 0
579 000 100%
477 000 100%
579 000 3,25‰
477 000 3,25‰
1 881
1 550
Ingen
Ingen
Lien Roar Arvid
132 / 1541 / 0 / 0
503 000 100%
503 000 3,25‰
1 634
Ingen
Bakos Bente
Aksnes Hilde Liff
Hagen Einar Øxnevad
132 / 1542 / 0 / 0
132 / 1543 / 0 / 0
132 / 1544 / 0 / 0
1 684 000 100%
298 000 100%
480 000 100%
1 684 000 3,25‰
298 000 3,25‰
480 000 3,25‰
5 473
968
1 560
Ingen
Ingen
Ingen
Schei Tor Steinar
Ringset Vidar Jarle
132 / 1545 / 0 / 0
132 / 1546 / 0 / 0
1 076 000 100%
1 003 000 100%
1 076 000 3,25‰
1 003 000 3,25‰
3 497
3 259
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
585 000
1 383 000
1 134 000
1 348 000
1 395 000
1 313 000
1 365 000
157 000
2 590 000
943 000
1 000
1 189 000
288 000
1 000
127 000
Skatt
572
6 389
4 940
5 011
6
3 747
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 901
4 494
3 685
4 381
4 533
4 267
4 436
510
8 417
3 064
3
3 864
936
3
412
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 129
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Tillegg Til Gnr 132 Bnr
1288
1550
1551
1552
15540
15560
15570
1559
15600
1563
1
1565
1566
1567
Brattås Mette Solli
132 / 1549 / 0 / 0
Sand Asbjørn
Nordtømme Peder
Eriksen Einar Johannes
Forseth Lasse
Bakken Jorid
Fleming Nina Rolseth
Moe Kolbjørn
Syrtveit Solveig
Ridal Bjørn
Kolmannskog Svein Kåre
Olsson Leif
Dahl Arne Reidar
Øye Ole Johnny
Eggen Ole Fuhr
Moe Trine
Kvam Unn Huse
Delic Jovo
Schjølberg Jan Arve
Johnsen Elfrid
Schjølberg Erling
Engen Arve
Paulsby Frode
Fredheim Ståle
Grådal Steinar
Skanke Frode
Brevik Dag Eirik
Sjøvold Ole-peder
Sundt Ella Margrete
Sødal Anne Sofie
Sundlisæter Olav
132 / 1550 / 0 / 0
132 / 1551 / 0 / 0
132 / 1552 / 0 / 0
132 / 1554 / 0 / 0
132 / 1556 / 0 / 0
132 / 1557 / 0 / 0
132 / 1559 / 0 / 0
132 / 1560 / 0 / 0
132 / 1563 / 0 / 0
132 / 1564 / 0 / 0
132 / 1565 / 0 / 0
132 / 1566 / 0 / 0
132 / 1567 / 0 / 0
132 / 1568 / 0 / 0
132 / 1579 / 0 / 0
132 / 1580 / 0 / 0
132 / 1583 / 0 / 0
132 / 1584 / 0 / 0
132 / 1588 / 0 / 0
132 / 1589 / 0 / 0
132 / 1591 / 0 / 0
132 / 1596 / 0 / 0
132 / 1600 / 0 / 0
132 / 1603 / 0 / 0
132 / 1604 / 0 / 0
132 / 1611 / 0 / 0
132 / 1614 / 0 / 0
132 / 1615 / 0 / 0
132 / 1618 / 0 / 0
132 / 1619 / 0 / 0
15790
15800
Smeltarveien 9
15840
15880
15890
15910
Smeltarveien 15
Smeltarveien 3
Skistugguveien 20
16040
16110
Smeltarveien 11
16150
16180
16190
Takst
Skattenivå
Grunnlag
106 000 100%
529 000
894 000
442 000
1 091 000
970 000
947 000
1 026 000
661 000
251 000
729 000
654 000
770 000
586 000
473 000
293 000
543 000
1 946 000
669 000
928 000
702 000
530 000
1 758 000
1 341 000
1 158 000
488 000
174 000
1 573 000
195 000
149 000
271 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
106 000 3,25‰
529 000
894 000
442 000
1 091 000
970 000
947 000
1 026 000
661 000
251 000
729 000
654 000
770 000
586 000
473 000
293 000
543 000
1 946 000
669 000
928 000
702 000
530 000
1 758 000
1 341 000
1 158 000
488 000
174 000
1 573 000
195 000
149 000
271 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
344
Ingen
1 719
2 905
1 436
3 545
3 152
3 077
3 334
2 148
815
2 369
2 125
2 502
1 904
1 537
952
1 764
6 324
2 174
3 016
2 281
1 722
5 713
4 358
3 763
1 586
565
5 112
633
484
880
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 130
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
16250
16260
16270
16280
16290
16300
16310
16320
16350
16360
Smeltarveien 13
16390
16570
16620
16630
16660
16670
16680
16690
16700
16710
16720
16730
16740
Amdahl Sissel
Krogstad Catharina Amdahl
Melhuus Ingjerd
Aunmo Eva
Selboe Hallvard
Dahlen Roar
Dalseg Trond Helge
Klemmetvold Øystein
Thørn Per Arnth
Rosvold Stian Eide
Tørres Sven Tore Kvernes
Selliseth Roar
Aas Geir Håkon
Westberg Geir
Feragen Stig
Krigsvold Ole Arnt
Oterhals Henning
Sæther Stein Haanes
Schjølberg Rolf
Buraas Ivar Øistein
Hofstad Gerd
Hagen John Gunnar
Nyland Inger-johanne
Hermo Tore
Klokkervold Elisabeth V
Trygstad Arnulv
Forodden Bjørn Arvid
Gjelsvik Per Arne
Statskog Sf
Ødegård Odd Arne
Langen Ole Ragnar
Nielsen Rene Dalgaard
132 / 1625 / 0 / 0
132 / 1626 / 0 / 0
132 / 1627 / 0 / 0
132 / 1628 / 0 / 0
132 / 1629 / 0 / 0
132 / 1630 / 0 / 0
132 / 1631 / 0 / 0
132 / 1632 / 0 / 0
132 / 1635 / 0 / 0
132 / 1636 / 0 / 0
132 / 1637 / 0 / 0
132 / 1639 / 0 / 0
132 / 1657 / 0 / 0
132 / 1662 / 0 / 0
132 / 1663 / 0 / 0
132 / 1666 / 0 / 0
132 / 1667 / 0 / 0
132 / 1668 / 0 / 0
132 / 1669 / 0 / 0
132 / 1670 / 0 / 0
132 / 1671 / 0 / 0
132 / 1672 / 0 / 0
132 / 1673 / 0 / 0
132 / 1674 / 0 / 0
132 / 1675 / 0 / 0
132 / 1677 / 0 / 0
132 / 1678 / 0 / 0
132 / 1679 / 0 / 0
132 / 1680 / 0 / 0
132 / 1681 / 0 / 0
132 / 1682 / 0 / 0
132 / 1683 / 0 / 0
550 000
1 039 000
330 000
354 000
366 000
317 000
525 000
311 000
356 000
420 000
1 651 000
309 000
243 000
729 000
191 000
468 000
426 000
334 000
399 000
392 000
432 000
263 000
527 000
384 000
993 000
286 000
284 000
406 000
227 000
234 000
390 000
306 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
16770
16780
16790
16800
16810
16820
16830
550 000
1 039 000
330 000
354 000
366 000
317 000
525 000
311 000
356 000
420 000
1 651 000
309 000
243 000
729 000
191 000
468 000
426 000
334 000
399 000
392 000
432 000
263 000
527 000
384 000
993 000
286 000
284 000
406 000
227 000
234 000
390 000
306 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 787
3 376
1 072
1 150
1 189
1 030
1 706
1 010
1 157
1 365
5 365
1 004
789
2 369
620
1 521
1 384
1 085
1 296
1 274
1 404
854
1 712
1 248
3 227
929
923
1 319
737
760
1 267
994
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 131
Adresse
16840
16850
Eierrepresentant
Knutsen Hans Olav
Skare Åse Kummenje
Wiggen Marius Wigum
1
Infonett Røros As
9993
Canal Digital Kabel Tv As
9994
Jernbaneverket
9995
Ventelo Networks AS
9996
Ice Norge As
Telenor mobil 9997
Telenor Norge As
Anlegg Røros Komm. 10 Netcom As
Enheter
Fast Telenett I Røros
Telenor Norge As
Kommune
Stormoveien 67
Holm Ole Godtfred
Stormoveien 82
Tørres Vidar
Stormoveien 65
Sollie Arne B
Stormoveien 56
Langen Hans Jacob
Stormoveien 48
Einum Erik Olav
Stormoveien 44
Prytz Thorfinn
Stormoveien 46
Holte Ann Edel
Stormoveien 38
Høsøien Ola K.
Stormoveien 8
Løkken Ragnar
Stormoveien 28A
Skancke Arnt Erik
Stormoveien 24
Wahl Lena
Sollihagaen 9
Juul Anne Grethe
Sollihagaen 2
Rørosmeieriet Eiendom As
Sollihagaen 3
Feragen Ole Anders
Tollef Bredals Vei 8
Rauma Ullvarefabrikk As
Tollef Bredals Vei 25
Simonsen Helle Jeanette
Tollef Bredals Vei 13
Gjøsvika Invest A/S
Tollef Bredals Vei 11
Compenso Eiendom As
Tollef Bredals Vei 7
Coop Røros Sa
Johan Falkbergets Vei 4 Røros Porten Eiendom As
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
132 / 1684 / 0 / 0
132 / 1685 / 0 / 0
132 / 1710 / 0 / 0
132 / 9992 / 0 / 0
132 / 9993 / 0 / 0
132 / 9994 / 0 / 0
132 / 9995 / 0 / 0
132 / 9996 / 0 / 0
132 / 9997 / 0 / 0
132 / 9998 / 0 / 0
235 000
431 000
661 000
7 792 000
81 000
749 000
179 000
246 000
4 250 000
4 492 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
235 000 3,25‰
431 000 3,25‰
661 000 3,25‰
7 792 000 5,5‰
81 000 5,5‰
749 000 5,5‰
179 000 5,5‰
246 000 5,5‰
4 250 000 5,5‰
4 492 000 5,5‰
Fritak
763
1 400
2 148
42 856
445
4 119
984
1 353
23 375
24 706
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
132 / 9999 / 0 / 0
21 738 000 100%
21 738 000
5,5‰
119 559
Ingen
133 / 1 / 0 / 0
133 / 2 / 0 / 0
133 / 3 / 0 / 0
133 / 5 / 0 / 0
133 / 7 / 0 / 0
133 / 8 / 0 / 0
133 / 9 / 0 / 0
133 / 10 / 0 / 0
133 / 11 / 0 / 0
133 / 12 / 0 / 0
133 / 13 / 0 / 0
133 / 14 / 0 / 0
133 / 15 / 0 / 0
133 / 18 / 0 / 0
133 / 22 / 0 / 0
133 / 29 / 0 / 0
133 / 31 / 0 / 0
133 / 32 / 0 / 0
133 / 35 / 0 / 0
133 / 36 / 0 / 0
0
1 158 000
553 000
1 041 000
784 000
639 000
1 163 000
734 000
1 054 000
1 752 000
1 370 000
712 000
5 007 000
1 427 000
11 572 000
1 027 000
23 049 000
21 238 000
5 469 000
4 892 000
0
1 158 000
553 000
1 041 000
784 000
639 000
1 163 000
734 000
1 054 000
1 752 000
1 370 000
712 000
5 007 000
1 427 000
11 572 000
1 027 000
23 049 000
21 238 000
5 469 000
4 892 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
0
3 763
1 797
3 383
2 548
2 076
3 779
2 385
3 425
5 694
4 452
2 314
27 538
4 637
63 646
3 337
126 769
116 809
30 079
26 906
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Side 132
Adresse
Johan Falkbergets Vei 4
Osloveien 6
Stormoveien 63
Stormoveien 61
Stormoveien 59
Stormoveien 49
Stormoveien 55
Stormoveien 51
Grind-Olaveien 10A
Stormoveien 41
Ole J.Kværnengs Vei
Grind-Olaveien 6
Stormohage
Johan Kviknes Vei 1B
Stormohage
Johan Kviknes Vei 10
P.A. Gjelsviks Vei 6
P.A. Gjelsviks Vei 2
Stormoveien 29
Stormoveien 25
Stormoveien 19
Svend Aspås' Vei 5
Stormohage
Stormohage
Granterveien 4
Granterveien 15
Johan Kviknes Vei 22
Sundveien 100
Stormohage
Johan Kviknes Vei 30
Stormoveien 9
P.A. Gjelsviks Vei 5
Stormohage
Eierrepresentant
Røros Porten Eiendom As
Bergmannsgata 3 Ans
Bakos Annbjørg
Høsøien Marit
Langen Hans Jacob
Haug Molly Astrid
Kværneng Per-ole
Grind Astri Kristine
Åslund Gerd Norun H
Kværnes Ingeborg Jensås
Idehus Røros As
Feragen Inger Marie W
Pedersen Astrid Lusie
Holden Anne Grete
Hov Rune Røsten
Thørn Frank Walter
Gillingsrud Anne Grethe
Grind Ola
Laulo Astrid
Laulo Reidar
Lien Leif Magnus
Børøsund Anders
Kjelsberg Signe
Kjelsberg Signe
Kvikne Hans Petter
Lindstad Jon Erik
Myran Anette
Firma Johan Kjellmark
Hegseth Jan
Hegseth Jan
Rohde Torfinn
Iversen Torbjørn
Evavold Maskin As
Eiendom
133 / 36 / 0 / 0
133 / 40 / 0 / 0
133 / 41 / 0 / 0
133 / 46 / 0 / 0
133 / 47 / 0 / 0
133 / 50 / 0 / 0
133 / 56 / 0 / 0
133 / 58 / 0 / 0
133 / 59 / 0 / 0
133 / 65 / 0 / 0
133 / 66 / 0 / 0
133 / 67 / 0 / 0
133 / 69 / 0 / 0
133 / 70 / 0 / 0
133 / 71 / 0 / 0
133 / 72 / 0 / 0
133 / 73 / 0 / 0
133 / 74 / 0 / 0
133 / 75 / 0 / 0
133 / 77 / 0 / 0
133 / 79 / 0 / 0
133 / 80 / 0 / 0
133 / 83 / 0 / 0
133 / 85 / 0 / 0
133 / 86 / 0 / 0
133 / 88 / 0 / 0
133 / 109 / 0 / 0
133 / 134 / 0 / 0
133 / 144 / 0 / 0
133 / 145 / 0 / 0
133 / 147 / 0 / 0
133 / 158 / 0 / 0
133 / 172 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
4Takst
892 000 100% Grunnlag
4 892 000 Promillesats
5,5‰
26 906
1 010 000 100%
1 010 000 3,25‰
3 282
1 147 000 100%
1 147 000 3,25‰
3 727
973 000 100%
973 000 3,25‰
3 162
579 000 100%
579 000 3,25‰
1 881
632 000 100%
632 000 3,25‰
2 054
245 000 100%
245 000 3,25‰
796
1 071 000 100%
1 071 000 3,25‰
3 480
1 325 000 100%
1 325 000 3,25‰
4 306
1 210 000 100%
1 210 000 3,25‰
3 932
127 000 100%
127 000 3,25‰
412
1 062 000 100%
1 062 000 3,25‰
3 451
52 000 100%
52 000 3,25‰
169
1 005 000 100%
1 005 000 3,25‰
3 266
1 418 000 100%
1 418 000 3,25‰
4 608
1 727 000 100%
1 727 000 3,25‰
5 612
931 000 100%
931 000 3,25‰
3 025
917 000 100%
917 000 3,25‰
2 980
1 151 000 100%
1 151 000 3,25‰
3 740
504 000 100%
504 000 3,25‰
1 638
751 000 100%
751 000 3,25‰
2 440
585 000 100%
585 000 3,25‰
1 901
908 000 100%
908 000 3,25‰
2 951
0 100%
0 3,25‰
0
1 296 000 100%
1 296 000 3,25‰
4 212
529 000 100%
529 000 3,25‰
1 719
1 658 000 100%
1 658 000 3,25‰
5 388
5 989 000 100%
5 989 000 5,5‰
32 939
888 000 100%
888 000 3,25‰
2 886
246 000 100%
246 000 3,25‰
799
1 130 000 100%
1 130 000 3,25‰
3 672
1 290 000 100%
1 290 000 3,25‰
4 192
3 130 000 100%
3 130 000 5,5‰
17 215
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 133
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stormohage
Finneveta 1
Sorken Stig
Hatmyr Tore
Ødegård Anne Grethe S
Prytz Thor
Neira Miguel Angel Escobar
Ellingsvold Jon Anders
Kojen Anna
Sjølie Anne Marie
Findeisen Torill
Sirnes Øyvind
Skjevdal Ivar
Krog Synnøve
Danielsen Marit
Kverneng Hans Petter
Pobric Merdita
Øglænd Astrid
Coop Røros Sa
Kücükcelik Cengiz
Feragen Marit
Galaaen Thomas
Møller Even
Hadzjaev Hamathan
Knutsen Jorun
Aas Helga H
Tronsmoen Astrid
Sorken Arnfinn
Hallgren Marit Kirstine
Øgle Eiendom As
Rørosbanken Røros
Spareban
Neby Hallvard Grønli
Hansen Liv Berit
133 / 176 / 0 / 0
133 / 179 / 0 / 1
133 / 179 / 0 / 2
133 / 187 / 0 / 0
133 / 192 / 0 / 0
133 / 193 / 0 / 0
133 / 194 / 0 / 0
133 / 196 / 0 / 0
133 / 199 / 0 / 0
133 / 200 / 0 / 0
133 / 202 / 0 / 0
133 / 203 / 0 / 0
133 / 204 / 0 / 0
133 / 205 / 0 / 0
133 / 206 / 0 / 0
133 / 207 / 0 / 0
133 / 208 / 0 / 0
133 / 209 / 0 / 0
133 / 212 / 0 / 0
133 / 213 / 0 / 0
133 / 215 / 0 / 0
133 / 216 / 0 / 0
133 / 217 / 0 / 0
133 / 218 / 0 / 0
133 / 220 / 0 / 0
133 / 221 / 0 / 0
133 / 222 / 0 / 0
133 / 223 / 0 / 0
133 / 225 / 0 / 0
863 000
519 000
846 000
890 000
931 000
687 000
482 000
1 233 000
376 000
2 126 000
1 205 000
925 000
568 000
1 161 000
865 000
542 000
872 000
1 268 000
1 489 000
847 000
981 000
664 000
645 000
443 000
797 000
1 278 000
1 050 000
2 961 000
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Johan Kviknes Vei 8
Stormoveien 2
Stormoveien 4
Stormoveien 60
Stormoveien 39
Stormoveien 58
Granterveien 12B
Stormoveien 11
Stormoveien 32
Stormoveien 17
Stormoveien 13
Stormoveien 33
Peder Hiortgata 10
Peder Hiortgata 8
Peder Hiortgata 6
Peder Hiortgata 12
Peder Hiortgata 14
Peder Hiortgata 20
Peder Hiortgata 16
Grind-Olaveien 17
Stormoveien 23
Stormoveien 21
Stormoveien 42
Stormoveien 34
Hans Aasengata 2
Øra Bruk
Eggløkka
Krokstuggu
133 / 226 / 0 / 0
133 / 226 / 1 / 0
0 100%
456 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
2 804
1 686
2 749
2 892
3 025
2 232
1 566
4 007
1 222
6 909
3 916
3 006
1 846
3 773
2 811
1 761
2 834
6 974
4 839
2 752
3 188
2 158
2 096
1 439
2 590
4 153
3 412
16 285
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0 3,25‰
456 000 3,25‰
0
1 482
Ingen
Ingen
863 000
519 000
846 000
890 000
931 000
687 000
482 000
1 233 000
376 000
2 126 000
1 205 000
925 000
568 000
1 161 000
865 000
542 000
872 000
1 268 000
1 489 000
847 000
981 000
664 000
645 000
443 000
797 000
1 278 000
1 050 000
2 961 000
0
Fritak
Side 134
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stormoveien 31
Doktorvollen
Osloveien 4
Stormoveien 40
Stormoveien 15
Svend Aspås' Vei 4
Øra Midtre
Svend Aspås' Vei 3
Stormoveien 52
Jarbu
Osloveien 8
Grind-Olaveien 12
Lorentz Lossius Gata 4
Johan Kviknes Vei 7
Stormoveien 47
Stormoveien 45
Stormoveien 14
Stormoveien 10
Stormoveien 12
Stormoveien 37
Tollef Bredals Vei 9
Stormoveien 5
Sundveien 6
Johan Kviknes Vei 5
P.A. Gjelsviks Vei 4
Stormoveien 3
Stormoveien 36
Stormoveien 50
Tollef Bredals Vei 40
Johan Kviknes Vei 3
Strømmehagaen 11
Stormoveien 76
Eriksen Jan Skancke
Halshamn Roger
Bergstadens Hotel Eiendom
Bonde Erling
Arkteg Kari
Opdal Anne Kathrine
Coop Røros Sa
Fæmundshytten Mona
Engan Brigt Erland
Kværneng Per-ole
Kvikne Steinar
Nordby Stein
Bergmannsgata 3 Ans
Forodden Bjørn Arvid
Kolstad Magne
Rugeldal Håvard
Kirkhus Håvard
Tagg Ann-catrin
Sollie Margot
Kolstad Ruth
Felleskjøpet
Langen Per Magne
Khatsijeva Mariet M
Neby Morten
Schjølberg Sissel
Løkken André
Bekkos Ove
Haagaas Eva Ødegård
Sorken Kristin
Bianchi Tina Alexandra C
Hermo Asbjørg Pauline
Rasmussen Mette Laine
133 / 227 / 0 / 0
133 / 228 / 0 / 0
133 / 230 / 0 / 0
133 / 231 / 0 / 0
133 / 232 / 0 / 0
133 / 233 / 0 / 0
133 / 234 / 0 / 0
133 / 236 / 0 / 0
133 / 237 / 0 / 0
133 / 238 / 0 / 0
133 / 239 / 0 / 0
133 / 241 / 0 / 0
133 / 243 / 0 / 0
133 / 251 / 0 / 0
133 / 252 / 0 / 0
133 / 255 / 0 / 0
133 / 256 / 0 / 0
133 / 257 / 0 / 0
133 / 259 / 0 / 0
133 / 261 / 0 / 0
133 / 263 / 0 / 0
133 / 264 / 0 / 0
133 / 265 / 0 / 0
133 / 266 / 0 / 0
133 / 268 / 0 / 0
133 / 272 / 0 / 0
133 / 273 / 0 / 0
133 / 274 / 0 / 0
133 / 278 / 0 / 0
133 / 279 / 0 / 0
133 / 280 / 0 / 0
133 / 281 / 0 / 0
834 000
1 919 000
72 000
602 000
1 532 000
1 273 000
0
737 000
682 000
283 000
1 040 000
1 038 000
1 301 000
734 000
1 355 000
696 000
499 000
1 221 000
877 000
809 000
2 921 000
522 000
799 000
1 597 000
1 423 000
1 640 000
925 000
946 000
1 580 000
609 000
2 957 000
1 362 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
834 000
1 919 000
72 000
602 000
1 532 000
1 273 000
0
737 000
682 000
283 000
1 040 000
1 038 000
1 301 000
734 000
1 355 000
696 000
499 000
1 221 000
877 000
809 000
2 921 000
522 000
799 000
1 597 000
1 423 000
1 640 000
925 000
946 000
1 580 000
609 000
2 957 000
1 362 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 710
6 236
396
1 956
4 979
4 137
0
2 395
2 216
919
3 380
3 373
4 228
2 385
4 403
2 262
1 621
3 968
2 850
2 629
16 065
1 696
2 596
5 190
4 624
5 330
3 006
3 074
5 135
1 979
9 610
4 426
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 135
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Svend Aspås' Vei 6
Stormoveien 80
Svend Aspås' Vei 7A
Stormoveien 7
Tollef Bredals Vei 17
Nymo
Sundveien 4
Tollef Bredals Vei 4
Svend Aspås' Vei 9
Sundveien 2
Stormoveien 1
Grind-Olaveien 3
Strømmehagaen 5
P.A. Gjelsviks Vei 1
Strømmehagaen 9
Jensbu Ii
Jensbu
Egga Ii
P.A. Gjelsviks Vei 3
Elvestad Ii
Tollef Bredals Vei 38
Tollef Bredals Vei 21
Tollef Bredals Vei 16
Tollef Bredals Vei 23
Tollef Bredals Vei 23
Tollef Bredals Vei 23
Tollef Bredals Vei 23
Røros Tweed fabrikk
P.A. Gjelsviks Vei 8
Lorentz Lossius Gata 6
Nordmo
Tollef Bredals Vei 12
Knutsen Arnt Jacob
Homnes Morten
Schjølberg Ingjerd Stjern
Selboe Åse
Galåen Ruth
Nilsen Eva Line
Mølmann Jens
Røros Slakteri As
Holm Børre
Nilsen Aslaug J Strømme
Mangseth Magna
Solem Alf Jostein
Sæther Gunn
Lysgaard Per
Brynhildsvoll Rune
Solem Alf Jostein
Solem Alf Jostein
Møller Kristoffer
Ormhaug Kjersti
Gauldal Østerdal Buss As
Sorken Britt Helene
Johnsen Per Roar
Selboe Sigrun
Ormhaug Toril
Østeng Liv Jorun
Strickert Grete
Nessan Åshild
Røros Tweed As
Wesselvold Reidun Kulset
Rambraut Mary Johanne
Tamnes Per Ivar
Rauma Ullvarefabrikk As
133 / 282 / 0 / 0
133 / 285 / 0 / 0
133 / 286 / 0 / 0
133 / 288 / 0 / 0
133 / 289 / 0 / 0
133 / 290 / 0 / 0
133 / 295 / 0 / 0
133 / 304 / 0 / 0
133 / 305 / 0 / 0
133 / 306 / 0 / 0
133 / 307 / 0 / 0
133 / 308 / 0 / 0
133 / 310 / 0 / 0
133 / 314 / 0 / 0
133 / 320 / 0 / 0
133 / 322 / 0 / 0
133 / 323 / 0 / 0
133 / 325 / 0 / 0
133 / 326 / 0 / 0
133 / 332 / 0 / 0
133 / 334 / 0 / 0
133 / 335 / 0 / 0
133 / 344 / 0 / 0
133 / 346 / 0 / 1
133 / 346 / 0 / 2
133 / 346 / 0 / 3
133 / 346 / 0 / 4
133 / 352 / 0 / 0
133 / 355 / 0 / 0
133 / 357 / 0 / 0
133 / 366 / 0 / 0
133 / 368 / 0 / 0
620 000
1 090 000
1 323 000
781 000
1 290 000
692 000
714 000
4 619 000
1 272 000
624 000
630 000
787 000
1 368 000
1 230 000
1 120 000
8 000
366 000
45 000
778 000
8 818 000
637 000
1 422 000
976 000
384 000
384 000
384 000
384 000
237 000
1 012 000
646 000
0
943 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
620 000
1 090 000
1 323 000
781 000
1 290 000
692 000
714 000
4 619 000
1 272 000
624 000
630 000
787 000
1 368 000
1 230 000
1 120 000
8 000
366 000
45 000
778 000
8 818 000
637 000
1 422 000
976 000
384 000
384 000
384 000
384 000
237 000
1 012 000
646 000
0
943 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 015
3 542
4 299
2 538
4 192
2 249
2 320
25 404
4 134
2 028
2 047
2 557
4 446
3 997
3 640
44
2 013
146
2 528
48 499
2 070
4 621
3 172
1 248
1 248
1 248
1 248
1 303
3 289
2 099
0
3 064
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 136
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Røros Tweed Boli
Røros Tweed Boli
Tollef Bredals Vei 14
Johan Kviknes Vei 4
P.A. Gjelsviks Vei 10
Arnemo
Johan Kviknes Vei 2
Stamphusveien 3
Stormoveien 20
Tollef Bredals Vei 3
Stormoveien 16
Sollihagaen 5
Sollihagaen 7
Stormoveien 27
Johan Kviknes Vei 28
Mobo
Johan Kviknes Vei 26
Stormoveien 18
Strømmehagaen 7A
Strømmehagaen 7B
Johan Kviknes Vei 24
Arnestad Ii
Johan Kviknes Vei 11
Grind-Olaveien 8
Sollihagaen 11
P.A. Gjelsviks Vei 12
Johan Kviknes Vei 13
P.A. Gjelsviks Vei 14
Johan Kviknes Vei 17
Granterveien 8
Granterveien 10
Johan Kviknes Vei 15
Røros Tweed
Rauma Ullvarefabrikk As
Rauma Ullvarefabrikk As
Bonde Åse
Kjelsberg Aase
Sollie Arne B
Nøss Torunn Synnøve
Skancke As
Langen Sigrid
Mineralen Eiendom As
Eriksen Inger
Wessel Kåre
Hensel Renate
Laulo Reidar
Klevahaugen Kåre
Wintervold Stein
Wintervold Stein
Bengtsson Sven Ørjan
Svendsen Britt Sødal
Sødal Unni
Joten Solfrid
Skancke As
Johnsen Bjørn
Knutsen Solvår
Haugvold Odd Arne
Feragen Hans Andreas
Øien Odd
Buseth Gudrun
Smestu Lene
Trøen Arnstein Magnar
Nääs Mikael
Hegseth Per Sivertsgård
133 / 369 / 0 / 0
133 / 370 / 0 / 0
133 / 371 / 0 / 0
133 / 377 / 0 / 0
133 / 379 / 0 / 0
133 / 390 / 0 / 0
133 / 392 / 0 / 0
133 / 393 / 0 / 0
133 / 395 / 0 / 0
133 / 396 / 0 / 0
133 / 397 / 0 / 0
133 / 402 / 0 / 0
133 / 403 / 0 / 0
133 / 404 / 0 / 0
133 / 405 / 0 / 0
133 / 407 / 0 / 0
133 / 408 / 0 / 0
133 / 410 / 0 / 0
133 / 411 / 0 / 1
133 / 411 / 0 / 2
133 / 414 / 0 / 0
133 / 423 / 0 / 0
133 / 424 / 0 / 0
133 / 428 / 0 / 0
133 / 431 / 0 / 0
133 / 432 / 0 / 0
133 / 434 / 0 / 0
133 / 435 / 0 / 0
133 / 438 / 0 / 0
133 / 444 / 0 / 0
133 / 445 / 0 / 0
133 / 447 / 0 / 0
0
0
1 005 000
813 000
742 000
994 000
700 000
3 235 000
754 000
5 838 000
889 000
722 000
1 041 000
749 000
829 000
0
759 000
720 000
724 000
724 000
795 000
239 000
747 000
1 615 000
737 000
832 000
969 000
928 000
808 000
725 000
1 072 000
1 087 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
1 005 000
813 000
742 000
994 000
700 000
3 235 000
754 000
5 838 000
889 000
722 000
1 041 000
749 000
829 000
0
759 000
720 000
724 000
724 000
795 000
239 000
747 000
1 615 000
737 000
832 000
969 000
928 000
808 000
725 000
1 072 000
1 087 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
0
0
3 266
2 642
2 411
3 230
2 275
17 792
2 450
32 109
2 889
2 346
3 383
2 434
2 694
0
2 466
2 340
2 353
2 353
2 583
1 314
2 427
5 248
2 395
2 704
3 149
3 016
2 626
2 356
3 484
3 532
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 137
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Grind-Olaveien 13
Fabrikktomt
Mineralen I
Grind-Olaveien 11
Strømmehagaen 8
Strømmehagaen 10
Grind-Olaveien 15
Grind-Olaveien 7
Grind-Olaveien 5
P.A. Gjelsviks Vei 7
Tunheim Ii
Granterveien 14
Johan Kviknes Vei 12
Minne Ii
Johan Kviknes Vei 16
Johan Kviknes Vei 20
Stamphusveien 9B
Veigrunn
Stamphusveien 9
Johan Kviknes Vei 18
Stormohage I
Johan Kviknes Vei 9
Tollef Bredals Vei 19
Tollef Bredals Vei 27
Grind-Olaveien 6A
Sollihagaen 17
Sollihagaen 19
Johan Kviknes Vei 21
Stormoveien 26
Stormoveien 22
Johan Kviknes Vei 23
Johan Kviknes Vei 25
Tveråen Jytte Cecilie
Firma Johan Kjellmark
Sandbakken Dag Å Langen
Feragen Arve
Svensk Thor
Vehusheia Hildur
Kvernes Arnfinn
Enmo Heidi Grådal
Moan John
Tamnes Per Ivar
Feragen Arve
Klevahaugen Bjørn
Thørn Mona Irene
Knutsen Jorun
Rotvold Jon Magnus
Møller Kåre
Kolstad Rune
Røros Kommune
Røros Kommune
Strickert Kirsten
Hegseth Jan
Akselsen Jarle Asmund
Helmo Iver
Aspaas Jan
Åsvold Ole
Størseth Arne Magne
Scan Eiendom As
Aune Willy
Nikolaisen Geir Åge
Sundt Leif Jostein
Løvseth Bente Helen
Roll Kristin Skancke
133 / 450 / 0 / 0
133 / 451 / 0 / 0
133 / 452 / 0 / 0
133 / 455 / 0 / 0
133 / 457 / 0 / 0
133 / 458 / 0 / 0
133 / 459 / 0 / 0
133 / 460 / 0 / 0
133 / 461 / 0 / 0
133 / 463 / 0 / 0
133 / 468 / 0 / 0
133 / 470 / 0 / 0
133 / 471 / 0 / 0
133 / 474 / 0 / 0
133 / 475 / 0 / 0
133 / 476 / 0 / 0
133 / 477 / 0 / 0
133 / 481 / 0 / 0
133 / 482 / 0 / 0
133 / 490 / 0 / 0
133 / 492 / 0 / 0
133 / 495 / 0 / 0
133 / 497 / 0 / 0
133 / 499 / 0 / 0
133 / 507 / 0 / 0
133 / 508 / 0 / 0
133 / 510 / 0 / 0
133 / 511 / 0 / 0
133 / 516 / 0 / 0
133 / 517 / 0 / 0
133 / 518 / 0 / 0
133 / 519 / 0 / 0
1 522 000
2 435 000
148 000
745 000
968 000
907 000
876 000
1 329 000
871 000
641 000
103 000
1 019 000
1 175 000
61 000
950 000
1 035 000
1 065 000
5 894 000
0
1 027 000
32 000
914 000
811 000
847 000
982 000
374 000
1 510 000
1 020 000
1 406 000
988 000
1 016 000
922 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 522 000
2 435 000
148 000
745 000
968 000
907 000
876 000
1 329 000
871 000
641 000
103 000
1 019 000
1 175 000
61 000
950 000
1 035 000
1 065 000
5 894 000
0
1 027 000
32 000
914 000
811 000
847 000
982 000
374 000
1 510 000
1 020 000
1 406 000
988 000
1 016 000
922 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 946
13 392
814
2 421
3 146
2 947
2 847
4 319
2 830
2 083
334
3 311
3 818
198
3 087
3 363
3 461
32 417
0
3 337
104
2 970
2 635
2 752
3 191
2 057
8 305
3 315
4 569
3 211
3 302
2 996
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 138
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Stamphusveien 13
Ogen Hager
Røros Kjøleservice Ii
Stormoveien 55A
Johan Kviknes Vei 14B
Johan Kviknes Vei 14A
Grind-Olaveien 6B
Tollef Bredals Vei 22
Tollef Bredals Vei 28
Tollef Bredals Vei 24
Tollef Bredals Vei 20
Tollef Bredals Vei 18
Tollef Bredals Vei 32
Tollef Bredals Vei 30
Nyheim 2
Strømmehagaen 3
Grind-Olaveien 9
Stamphusveien 17
Grind-Olaveien 4
Grind-Olaveien 4
Elvbakken Ii
Sundveien 12
Johan Kviknes Vei 19
Sollihagaen 6
Målarhagaen Ii
Sollihagaen 8
Johan Kviknes Vei 1A
Sollihagaen 15
Røros Bilskade As
Rørosmuseet Stiftelsen
Størseth Arne Magne
Kværneng Frode
Kjelsberg Bent Ove
Jevard Roy Johan
Wisth Henrik Jr
Kjellmark Arnstein
Kirkbakk John Sindre
Ødegård Lilly Svendsen
Randen Kjell
Solbakken Arve I
Enget Øyvind
Tronsmed Stig Magne
Rugeldal Knut Ove
Digre Bjørn Vegar
Wisth Reidar
Rørosmuseet Stiftelsen
Huse Pål
Neskvern Ole Trygve
Rambraut Mary Johanne
Sør-trøndelag Fylkeskommun
Øglænd Nils Henning
Røros Utleiebygg As
Øglænd Nils Henning
Røros Utleiebygg As
Kolstad Wenche
Elven Hans Gunnar
Coop Røros Sa
Coop Røros Sa
Tamnes Jan
Holden Ivar Helge
133 / 522 / 0 / 0
133 / 523 / 0 / 0
133 / 524 / 0 / 0
133 / 526 / 0 / 0
133 / 529 / 0 / 0
133 / 530 / 0 / 0
133 / 531 / 0 / 0
133 / 532 / 0 / 0
133 / 533 / 0 / 0
133 / 535 / 0 / 0
133 / 536 / 0 / 0
133 / 537 / 0 / 0
133 / 538 / 0 / 0
133 / 539 / 0 / 0
133 / 541 / 0 / 0
133 / 543 / 0 / 0
133 / 545 / 0 / 0
133 / 547 / 0 / 0
133 / 548 / 0 / 1
133 / 548 / 0 / 2
133 / 551 / 0 / 0
133 / 552 / 0 / 0
133 / 554 / 0 / 0
133 / 555 / 0 / 0
133 / 556 / 0 / 0
133 / 557 / 0 / 0
133 / 558 / 0 / 0
133 / 559 / 0 / 0
133 / 560 / 0 / 0
133 / 562 / 0 / 0
133 / 563 / 0 / 0
133 / 569 / 0 / 0
Stamphusveien 11B
Granterveien 1
Takst
3 002 000
2 404 000
3 693 000
704 000
1 155 000
1 400 000
1 043 000
1 264 000
1 357 000
1 226 000
1 268 000
1 199 000
1 023 000
953 000
77 000
908 000
829 000
1 029 000
646 000
574 000
9 000
40 242 000
1 273 000
2 442 000
86 000
2 019 000
1 367 000
2 397 000
248 000
33 000
1 325 000
1 487 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3 002 000
2 404 000
3 693 000
704 000
1 155 000
1 400 000
1 043 000
1 264 000
1 357 000
1 226 000
1 268 000
1 199 000
1 023 000
953 000
77 000
908 000
829 000
1 029 000
646 000
574 000
9 000
40 242 000
1 273 000
2 442 000
86 000
2 019 000
1 367 000
2 397 000
248 000
33 000
1 325 000
1 487 000
Skatt
16 511
13 222
20 311
2 288
3 753
4 550
3 389
4 108
4 410
3 984
4 121
3 896
3 324
3 097
250
2 951
2 694
5 659
2 099
1 865
29
130 786
4 137
13 431
279
11 104
4 442
13 183
1 364
181
7 287
4 832
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 139
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stormoveien 28B
Stormoveien 74
Granterveien 6
Granterveien 12
Sollihagaen 1
Sollihagaen 4
Strømmehagaen 6
Stormoveien 61A
Tollef Bredals vei 10
Grind-Olaveien 23
Stormoveien 6
Skancke Anne Lise
Moseng Jan Einar
Njøtøy Knut
Vogt-svendsen Tom Preben
Sjøvold Anita
Breen Inge Halstein
Døhl Bård Magnar
Rugeldal Knut Ove
Rauma Ullvarefabrikk As
Sigvartsen Tor Ottin
Grøndahl Snorre
Oddvar Tamnes Maskin &
Transport AS
Drøyvollsmo Arne
Oddvar Tamnes Maskin &
Transport AS
Øien Jan Aril
Moseng Bodil
Langeng Jørgen
Dyrseth Camilla
Stolt Kristoffer Svendsen
Solli Arvid Paul
Strand Marit
Bakås Marie Kristin
Klemmetvold Stein
Rm Bygg As
133 / 570 / 0 / 0
133 / 571 / 0 / 0
133 / 572 / 0 / 0
133 / 574 / 0 / 0
133 / 575 / 0 / 0
133 / 576 / 0 / 0
133 / 577 / 0 / 0
133 / 578 / 0 / 0
133 / 579 / 0 / 0
133 / 580 / 0 / 0
133 / 583 / 0 / 0
133 / 584 / 0 / 0
1 888 000
1 457 000
1 127 000
326 000
2 211 000
1 018 000
1 119 000
1 330 000
2 079 000
1 387 000
1 068 000
467 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
133 / 588 / 0 / 0
133 / 589 / 0 / 0
1 257 000 100%
235 000 100%
1 257 000 3,25‰
235 000 5,5‰
4 085
1 292
Ingen
Ingen
133 / 590 / 0 / 0
133 / 592 / 0 / 0
133 / 593 / 0 / 0
133 / 594 / 0 / 0
133 / 595 / 0 / 0
133 / 596 / 0 / 0
133 / 597 / 0 / 0
133 / 598 / 0 / 0
133 / 599 / 0 / 0
133 / 600 / 0 / 0
1 148 000
792 000
794 000
804 000
805 000
826 000
821 000
1 195 000
901 000
120 000
1 148 000
792 000
794 000
804 000
805 000
826 000
821 000
1 195 000
901 000
120 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3 731
2 574
2 580
2 613
2 616
2 684
2 668
3 883
2 928
660
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Opdal Karin Helene
Indergård Per Jarle
133 / 601 / 0 / 0
134 / 25 / 0 / 0
802 000 100%
985 000 100%
802 000 3,25‰
985 000 3,25‰
2 606
3 201
Ingen
Ingen
736 000 100%
596 000 100%
1 555 000 100%
736 000 3,25‰
596 000 3,25‰
1 555 000 3,25‰
2 392
1 937
5 053
Ingen
Ingen
Ingen
Stormoveien 43
Johan Kviknes Vei 22A
Ole J. Kværnengsvei 2
Ole J. Kværnengsvei 4
Ole J. Kværnengsvei 6
Ole J. Kværnengsvei 8
Ole J. Kværnengsvei 10
Ole J. Kværnengsvei 12
Ole J. Kværnengsvei 14
Ole J. Kværnengsvei 16
Tillegg Til Gnr 138 Bnr
323
Svend Aspås' Vei 2
Johan Falkbergets Vei
23
Thv. Lundes Vei 6
Thv. Lundes Vei 4
Johan Falkbergets Vei
Sagen Dag Martin
134 / 28 / 0 / 0
Olsen Terje
134 / 30 / 0 / 0
Andersen Anne Grethe Beck 134 / 31 / 0 / 0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 888 000
1 457 000
1 127 000
326 000
2 211 000
1 018 000
1 119 000
1 330 000
2 079 000
1 387 000
1 068 000
467 000
Skatt
Promillesats
Fritak
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
6 136
4 735
3 662
1 059
7 185
3 308
3 636
4 322
6 756
4 507
3 471
2 568
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 140
Adresse
17
Bull Aakranns Vei 12
Bull Aakranns Vei 16
An-Magritt-Veien 120
Johan Falkbergets Vei
13
Bull Aakranns Vei 26
Bull Aakranns Vei 30
Ol-Kanelesaveien 10
Ol-Kanelesaveien 8
Ol-Kanelesaveien 6
Henrik Grønns Vei 19
Henrik Grønns Vei 7
Kvitsandhage
Arne Mikkelsens Vei 1
Kvitsandhage
Peder Hiortgata 7
Kvitsandhage
Tufta 2
Kvitsandhage
Johan Falkbergets Vei
33
Hans Aasengata 5
Fargarveien 4
Gripgaarden
Hans Aasengata 7
Henrik Grønns Vei 9
Henrik Grønns Vei 21
Henrik Grønns Vei 11
Peder Hiortgata 11
Peder Hiortgata 15
Peder Hiortgata 17
Henrik Grønns Vei 13
Skattenivå
Skatt
1Takst
555 000 100% Grunnlag
1 555 000 Promillesats
3,25‰
5 053
Eierrepresentant
Eiendom
134 / 31 / 0 / 0
Fritak
Ingen
Haugen Per
Wold Frode
Røros Hotell Eiendom As
Larsen Ketil Christian
134 / 33 / 0 / 0
134 / 34 / 0 / 0
134 / 35 / 0 / 0
134 / 36 / 0 / 0
1 080 000
2 140 000
46 407 000
875 000
100%
100%
100%
100%
1 080 000 3,25‰
2 140 000 3,25‰
46 407 000 5,5‰
875 000 3,25‰
3 510
6 955
255 238
2 843
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Løvnes Ragnhild
Stai Christin
Lien John Sylvfest
Aas Ingvild
Sjøvold Frode
Lippestad John Arvid
Hagen Tor Arvid
Skjerdingstad Bjørg H
Sjøvold Liv J Kvikne
Krog Kjell Magnus
Coop Røros Sa
Kojedal Anna
Hartz Astrid Irene
Coop Røros Sa
Kvitsandhage Borettslag
134 / 44 / 0 / 0
134 / 45 / 0 / 0
134 / 57 / 0 / 0
134 / 58 / 0 / 0
134 / 59 / 0 / 0
134 / 61 / 0 / 0
134 / 63 / 0 / 0
134 / 65 / 0 / 0
134 / 67 / 0 / 0
134 / 69 / 0 / 0
134 / 71 / 0 / 0
134 / 72 / 0 / 0
134 / 77 / 0 / 0
134 / 78 / 0 / 0
134 / 79 / 0 / 0
1 193 000
783 000
1 795 000
1 064 000
2 967 000
947 000
583 000
257 000
1 278 000
925 000
21 610 000
383 000
366 000
0
12 300 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 193 000
783 000
1 795 000
1 064 000
2 967 000
947 000
583 000
257 000
1 278 000
925 000
21 610 000
383 000
366 000
0
12 300 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 877
2 544
5 833
3 458
9 642
3 077
1 894
1 413
4 153
5 087
118 855
2 106
1 189
0
39 975
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Helge Dahls Eiendom As
Røros Hotell Eiendom As
Lange Hans Iver
Tufta Eiendom As
Fæmundshytten Atle
Valseth Marit Kvilvang
Strømmevold Lars Magnus
Coop Røros Sa
Skogås Frode
Feragen Aase
Ophus Rolf
134 / 80 / 0 / 0
134 / 82 / 0 / 0
134 / 84 / 0 / 0
134 / 90 / 0 / 0
134 / 93 / 0 / 0
134 / 94 / 0 / 0
134 / 96 / 0 / 0
134 / 98 / 0 / 0
134 / 99 / 0 / 0
134 / 100 / 0 / 0
134 / 101 / 0 / 0
1 380 000
3 479 000
15 000
930 000
1 294 000
1 114 000
817 000
1 061 000
968 000
240 000
496 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 380 000
3 479 000
15 000
930 000
1 294 000
1 114 000
817 000
1 061 000
968 000
240 000
496 000
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
7 590
19 134
48
3 022
4 205
3 620
2 655
3 448
3 146
780
1 612
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 141
Adresse
Henrik Grønns Vei 13
Henrik Grønns Vei 17
Henrik Grønns Vei 15
Henrik Grønns Vei 16
Eierrepresentant
Ophus Rolf
Angermund Astrid
Svendsen Renée Marita
Dahlsten Martitha Charlotte
De
Henrik Grønns Vei 18
Bremnes Per Håkon
Stor-Knudsenveien 3
Reinhardt Per Julius
Johan Falkbergets Vei 5 Nordvik Ragnhild Wahl
Stor-Knudsenveien 5
Husakovic Sabina
Stor-Knudsenveien 7
Brovold Arve
Johan Falkbergets Vei 8 Bensin-Og Servicesent
Peder Hiortgata 13
Coop Røros Sa
Johan Falkbergets Vei Ingebrigtsvoll Bjørnar B
11A
Peder Hiortgata 3
Hartz Trond
Peder Hiortgata 3
Hartz Trond
Sundveien 251
Opdal Arvid
Bull Aakranns Vei 6
Danielsen Eva
Bull Aakranns Vei 1
Haugseth John
Bull Aakranns Vei 10
Ormhaug Jens Helge
Johan Falkbergets Vei Opaker Berit Ødegaard
19
Bull Aakranns Vei 5
Røstad Thobias Sander
Thv. Lundes Vei 2
Haugen Ellen Marie
Bull Aakranns Vei 7
Eriksen Jorunn Krog
Bull Aakranns Vei 7
Valseth Finn
Bull Aakranns Vei 3
Galaaen Jon Prøsch
Bull Aakranns Vei 4
Grøndahl Kirsten E
Bull Aakranns Vei 14
Ødegård Odd Arne
Bull Aakranns Vei 9
Aspås Inge Gunnar
Bull Aakranns Vei 8
Langen Astrid
Johan Falkbergets Vei Bårdstu Jan Bjørnar
15
Bull Aakranns Vei 28
Stensaas Tone Elisabeth
Eiendom
134 / 101 / 0 / 0
134 / 102 / 0 / 0
134 / 103 / 0 / 0
134 / 105 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
496 000 100% Grunnlag
496 000 Promillesats
3,25‰
1 612
883 000 100%
883 000 3,25‰
2 869
961 000 100%
961 000 3,25‰
3 123
751 000 100%
751 000 3,25‰
2 440
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
134 / 109 / 0 / 0
134 / 111 / 0 / 0
134 / 113 / 0 / 0
134 / 114 / 0 / 0
134 / 115 / 0 / 0
134 / 116 / 0 / 0
134 / 119 / 0 / 0
134 / 121 / 0 / 0
1 046 000
1 009 000
750 000
578 000
669 000
1 583 000
862 000
1 312 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 046 000
1 009 000
750 000
578 000
669 000
1 583 000
862 000
1 312 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3 399
3 279
2 437
1 878
2 174
8 706
2 801
4 264
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
134 / 122 / 0 / 0
134 / 122 / 0 / 0
134 / 124 / 0 / 0
134 / 125 / 0 / 0
134 / 126 / 0 / 0
134 / 127 / 0 / 0
134 / 128 / 0 / 0
880 000
605 000
167 000
763 000
765 000
890 000
976 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
880 000
605 000
167 000
763 000
765 000
890 000
976 000
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 860
3 327
542
2 479
2 486
2 892
3 172
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
134 / 129 / 0 / 0
134 / 130 / 0 / 0
134 / 131 / 0 / 1
134 / 131 / 0 / 2
134 / 132 / 0 / 0
134 / 133 / 0 / 0
134 / 135 / 0 / 0
134 / 136 / 0 / 0
134 / 137 / 0 / 0
134 / 139 / 0 / 0
1 356 000
709 000
547 000
547 000
875 000
1 493 000
1 325 000
869 000
907 000
1 916 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 356 000
709 000
547 000
547 000
875 000
1 493 000
1 325 000
869 000
907 000
1 916 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
4 407
2 304
1 777
1 777
2 843
4 852
4 306
2 824
2 947
6 227
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
898 000 3,25‰
2 918
Ingen
134 / 140 / 0 / 0
898 000 100%
Side 142
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Bull Aakranns Vei 32
Bull Aakranns Vei 31
Bull Aakranns Vei 29
Ol-Kanelesaveien 12
Sundveien 1
Bull Aakranns Vei 11
Bull Aakranns Vei 13
Jensstuggu
Ol-Klemmetsaveien 28
Jamtveien 13
Bull Aakranns Vei 2B
Johan Falkbergets Vei
21
Bull Aakranns Vei 27
Bull Aakranns Vei 24
Jamtveien 11
Johan Falkbergets Vei 9
Jamtveien 9
Jamtveien 7
Jamtveien 5
Jamtveien 30
Jamtveien 3
Jamtveien 6B
Jamtveien 8B
Jamtveien 10A
Jamtveien 12A
Jamtveien 14
Jamtveien 16
Jamtveien 18
Jamtveien 1
Jamtveien 36
Jamtveien 34
Gullikstad Petter
Indseth Kari
Aasen Arnfinn Didrik
Langen Lill J Hägglund
Hårsaker Inge Kvikne
Kjelsberg Roar
Sevatdal Lars Inge
Sevatdal Lars Inge
Skjønberg Ann Karin
Klemmetvold Øystein
Eriksen Dag Borgar
Selboe Herborg Kristine
134 / 141 / 0 / 0
134 / 144 / 0 / 0
134 / 145 / 0 / 0
134 / 146 / 0 / 0
134 / 148 / 0 / 0
134 / 150 / 0 / 0
134 / 152 / 0 / 0
134 / 154 / 0 / 0
134 / 159 / 0 / 0
134 / 161 / 0 / 0
134 / 165 / 0 / 0
134 / 166 / 0 / 0
1 743 000
923 000
951 000
1 183 000
1 018 000
1 262 000
1 978 000
75 000
346 000
1 088 000
1 069 000
1 080 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 743 000
923 000
951 000
1 183 000
1 018 000
1 262 000
1 978 000
75 000
346 000
1 088 000
1 069 000
1 080 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5 664
2 999
3 090
3 844
3 308
4 101
6 428
243
1 124
3 536
3 474
3 510
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Mikkelsen Marit Saanum
Røsten Asbjørg
Sorken Roger
Krogh Sverre
Risvold Jan Helge
Sandberg Åke
Vaa Ivar Andreas
Floor Synøve
Håkonsund Hilde Feragen
Lillestøl Svein Ivar
Schjølberg Per Arne
Fjellheim Lars Jonas
Feragen Irina
Engan Kjell
Stensli John Ole
Tønset Geir
Øglend Jostein
Svendsen Petra
Slaaen Siv
134 / 167 / 0 / 0
134 / 170 / 0 / 0
134 / 171 / 0 / 0
134 / 173 / 0 / 0
134 / 174 / 0 / 0
134 / 175 / 0 / 0
134 / 176 / 0 / 0
134 / 177 / 0 / 0
134 / 178 / 0 / 0
134 / 179 / 0 / 0
134 / 180 / 0 / 0
134 / 181 / 0 / 0
134 / 182 / 0 / 0
134 / 183 / 0 / 0
134 / 184 / 0 / 0
134 / 185 / 0 / 0
134 / 188 / 0 / 0
134 / 189 / 0 / 0
134 / 190 / 0 / 0
1 197 000
538 000
912 000
655 000
821 000
1 814 000
890 000
939 000
1 178 000
743 000
743 000
721 000
704 000
1 269 000
877 000
1 242 000
942 000
775 000
1 187 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 197 000
538 000
912 000
655 000
821 000
1 814 000
890 000
939 000
1 178 000
743 000
743 000
721 000
704 000
1 269 000
877 000
1 242 000
942 000
775 000
1 187 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 890
1 748
2 964
2 128
2 668
5 895
2 892
3 051
3 828
2 414
2 414
2 343
2 288
4 124
2 850
4 036
3 061
2 518
3 857
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 143
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Jamtveien 2
Jamtveien 38
Jamtveien 4
Jamtveien 42
Jamtveien 40
Johan Falkbergets Vei
25
Jamtveien 32
Bull Aakranns Vei 2C
Jamtveien 44
Jamtveien 46
Bull Aakranns Vei 20
Bull Aakranns Vei 22
Bull Aakranns Vei 2A
Bakkely Ii
Bull Aakranns Vei 18
Jamtveien 8A
Jamtveien 6A
Trolla
Stattene Industriområde
Johan Falkbergets Vei
16
Nedlagt Veggrunn Fv.
U-531
Trafokiosk Tufta
Fargarveien 2
Ol-Klemmetsaveien 26
Johan Falkbergets Vei
11B
Bull Aakranns Vei 1A
Jamtveien 12B
Ol-Klemmetsaveien 50
Ranøien Roar
Aunmo Arild
Tamnes Stig Magne
Pasjkurov Ivan
Brynhildsvold Eva
Røros Hotell Eiendom As
134 / 191 / 0 / 0
134 / 195 / 0 / 0
134 / 196 / 0 / 0
134 / 197 / 0 / 0
134 / 198 / 0 / 0
134 / 199 / 0 / 0
686 000
1 004 000
1 063 000
1 170 000
850 000
5 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
686 000
1 004 000
1 063 000
1 170 000
850 000
5 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 229
3 263
3 454
3 802
2 762
16
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Lien Rolf
Rørosgård Johan Henry
Nergaard Tone Theresa
Ødegård Jon Helge
Høye Jarle
Volden Pål Johnsen
Kverneng Ottar
Kverneng Ottar
Holm Torstein
Danielsen Simon
Sjøvold Tron Ola
Sundveien As
Røros Container Og Miljø A
Doktortjønna Eiendom As
134 / 200 / 0 / 0
134 / 202 / 0 / 0
134 / 206 / 0 / 0
134 / 207 / 0 / 0
134 / 213 / 0 / 0
134 / 214 / 0 / 0
134 / 215 / 0 / 0
134 / 216 / 0 / 0
134 / 217 / 0 / 0
134 / 218 / 0 / 0
134 / 221 / 0 / 0
134 / 226 / 0 / 0
134 / 228 / 0 / 0
134 / 231 / 0 / 0
1 380 000
825 000
1 098 000
1 079 000
1 393 000
1 944 000
1 119 000
87 000
1 451 000
721 000
890 000
49 482 000
2 000 000
1 478 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 380 000
825 000
1 098 000
1 079 000
1 393 000
1 944 000
1 119 000
87 000
1 451 000
721 000
890 000
49 482 000
2 000 000
1 478 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
4 485
2 681
3 568
3 506
4 527
6 318
3 636
282
4 715
2 343
2 892
272 151
11 000
8 129
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Statens Vegvesen
134 / 233 / 0 / 0
0 100%
0
5,5‰
0
Ingen
Røros Elektrisitetsverk As
Krog Eiendom As
Hägglund Erik Oddvar
Ingebrigtsvoll Bjørnar B
134 / 235 / 0 / 0
134 / 237 / 0 / 0
134 / 238 / 0 / 0
134 / 240 / 0 / 0
100%
100%
100%
100%
4 000 3,25‰
3 163 000 5,5‰
331 000 3,25‰
685 000 3,25‰
13
17 396
1 075
2 226
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Slettum Mona Waldahl
Ertsås Anne Mari
Røros Kultur- Og
Konferanses.
134 / 241 / 0 / 0
134 / 242 / 0 / 0
134 / 243 / 0 / 0
1 298 000 100%
724 000 100%
16 392 000 100%
1 298 000 3,25‰
724 000 3,25‰
16 392 000 5,5‰
4 218
2 353
90 156
Ingen
Ingen
Ingen
4 000
3 163 000
331 000
685 000
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 144
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Jamtveien 10B
Fjellheimen motell
Amneusgjellan 5
Jamtveien 46A
Svenskveien 14
Kalssvingen 7
Spell-Olaveien 13
Konstknektveien 77
Kirkegaardshage
Ol-Klemmetsaveien 43
Ol-Klemmetsaveien 49
An-Magritt-Veien 34
Ol-Klemmetsaveien 29
Konstknektveien 24
Konstknektveien 36
Konstknektveien 86
Ol-Klemmetsaveien 15
Kirkegardshage
Konstknektveien 16
Ol-Klemmetsaveien 13
Svenskveien 22
Ol-Klemmetsaveien 6
Konstknektveien 12
Konstknektveien 2C
Konstknektveien 2A
Konstknektveien 2D
Konstknektveien 2B
Kirkegaardshage
Ole Dahls Vei 4
Ole Dahls Vei 3
Svenskveien 45
Konstknektveien 61
Sæter Kirsti
Fjellheimen As
Lind Lisa
Andersen Trygve
Elven Johan
Grådahl Arne
Guldahl Jan
Unhjem Oluf
Veldhuis Robert Edward
Strømmevold Jon Faste
Prytz Agne
Evangelieteltet Stiftelse
Iversen Stig Idar
Langen Ole Ragnar
Veldhuis Robert Edward
Amundsen Borghild Anita
Håkensen Frank
Andersen Randi O Prøsch
Skjevdal Paul
Aas Knut
Wist Bjarne
Walløe Bjørn Ivar
Feragen Arvid Helge
Lyngstad Gerd Bodil
Aanerud Aina
Dahle Reidun
Aspaas Inger Johanne
Røros Kommune
Schjølberg Ottar
Nielsen Rene Dalgaard
Wedul Frode Georg
Ingdal Terje
134 / 244 / 0 / 0
134 / 246 / 0 / 0
134 / 246 / 1 / 0
134 / 249 / 0 / 0
135 / 6 / 0 / 0
135 / 7 / 0 / 0
135 / 8 / 0 / 0
135 / 9 / 0 / 0
135 / 13 / 0 / 0
135 / 14 / 0 / 0
135 / 15 / 0 / 0
135 / 16 / 0 / 0
135 / 18 / 0 / 0
135 / 19 / 0 / 0
135 / 21 / 0 / 0
135 / 23 / 0 / 0
135 / 31 / 0 / 0
135 / 33 / 0 / 0
135 / 34 / 0 / 0
135 / 36 / 0 / 0
135 / 37 / 0 / 0
135 / 42 / 0 / 0
135 / 43 / 0 / 0
135 / 44 / 0 / 1
135 / 44 / 0 / 2
135 / 44 / 0 / 3
135 / 44 / 0 / 4
135 / 45 / 0 / 0
135 / 60 / 0 / 0
135 / 61 / 0 / 0
135 / 62 / 0 / 0
135 / 65 / 0 / 0
721 000
2 030 000
398 000
1 481 000
819 000
948 000
742 000
1 371 000
34 000
1 849 000
710 000
1 221 000
1 455 000
1 707 000
1 074 000
1 689 000
734 000
27 000
1 127 000
986 000
525 000
872 000
1 198 000
575 000
493 000
575 000
493 000
98 000
671 000
955 000
743 000
1 341 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
721 000
2 030 000
398 000
1 481 000
819 000
948 000
742 000
1 371 000
34 000
1 849 000
710 000
1 221 000
1 455 000
1 707 000
1 074 000
1 689 000
734 000
27 000
1 127 000
986 000
525 000
872 000
1 198 000
575 000
493 000
575 000
493 000
98 000
671 000
955 000
743 000
1 341 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 343
11 165
1 293
4 813
2 661
3 081
2 411
4 455
110
6 009
2 307
3 968
4 728
5 547
3 490
5 489
2 385
87
3 662
3 204
1 706
2 834
3 893
1 868
1 602
1 868
1 602
318
2 180
3 103
2 414
4 358
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 145
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Volaveien 25
Spell-Olaveien 12
Spell-Olaveien 10
Johan Falkbergets Vei
34
Ole Dahls Vei 5
Ole Dahls Vei 2
Kirkegaardshage
Jamtveien 26
Kirkegaardshage
Kirkegaardshage
Spell-Olaveien 14
Harborg Nina Leer
Walstad Rolf A
Moe Terje
Kojedal Anna
135 / 67 / 0 / 0
135 / 68 / 0 / 0
135 / 71 / 0 / 0
135 / 72 / 0 / 0
1 755 000
285 000
628 000
1 391 000
100%
100%
100%
100%
1 755 000 3,25‰
285 000 3,25‰
628 000 3,25‰
1 391 000 5,5‰
Aspås Åse Elisabet
Skårdalsmo Kjell Tore
Mjør Grimsrud Torgeir
Tønseth Odd Egil
Kojedal Anna
Kvikne Steinar
Floor Reidar v/Hans Kristian
Floor
Vågø Paul
Danielsen Håvard Hoel
Bukkvoll Ida Kristine
Nordmark Per Tore
Wendelbo Hans Svein U
Dekkerhus Kolbjørn
Næsgård Ingeborg
Waldahl Berit
Trøan Ragnhild
Sorken Rune
Brynhildsvoll Randi
Aspaas Randi Synnøve
Vaage Sylvi
Tamnes Irene
Aas Randi Bakken
Haagenrud Søren
Ryttervoll Per Jonas S
Aspaas Edel Kristine
Hamland Rolf
Skansbo Hans Jørgen
135 / 73 / 0 / 0
135 / 75 / 0 / 0
135 / 76 / 0 / 0
135 / 77 / 0 / 0
135 / 78 / 0 / 0
135 / 81 / 0 / 0
135 / 82 / 0 / 0
900 000
1 035 000
4 096 000
1 232 000
620 000
184 000
822 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
900 000
1 035 000
4 096 000
1 232 000
620 000
184 000
822 000
135 / 83 / 0 / 0
135 / 85 / 0 / 0
135 / 93 / 0 / 0
135 / 94 / 0 / 0
135 / 95 / 0 / 0
135 / 96 / 0 / 0
135 / 97 / 0 / 0
135 / 101 / 0 / 0
135 / 102 / 0 / 0
135 / 103 / 0 / 0
135 / 105 / 0 / 0
135 / 106 / 0 / 0
135 / 107 / 0 / 0
135 / 108 / 0 / 0
135 / 109 / 0 / 0
135 / 110 / 0 / 0
135 / 111 / 0 / 0
135 / 112 / 0 / 0
135 / 113 / 0 / 0
135 / 114 / 0 / 0
806 000
1 006 000
1 289 000
286 000
2 051 000
1 232 000
1 769 000
392 000
829 000
661 000
631 000
478 000
502 000
1 042 000
303 000
688 000
840 000
2 499 000
2 658 000
301 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
806 000
1 006 000
1 289 000
286 000
2 051 000
1 232 000
1 769 000
392 000
829 000
661 000
631 000
478 000
502 000
1 042 000
303 000
688 000
840 000
2 499 000
2 658 000
301 000
Solhøgda
Spell-Olaveien 19
Svenskveien 25
Svenskveien 29
Svenskveien 23
Kirkegaardshage
Volaveien 26
Svenskveien 51
Svenskveien 16
Svenskveien 27
Svenskveien 36
Sjøblik
Sommerstua
Ol-Klemmetsaveien 22
Bjørkhaugen
Ol-Klemmetsaveien 51
Ol-Klemmetsaveien 30
Volaveien 28
Volaveien 34
Svenskveien 24
Skatt
Promillesats
Fritak
5 703
926
2 041
7 650
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
2 925
3 363
13 312
4 004
3 410
598
2 671
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 619
3 269
4 189
929
6 665
4 004
5 749
1 274
2 694
2 148
2 050
1 553
1 631
3 386
984
2 236
2 730
8 121
8 638
978
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 146
Adresse
Svenskveien 24
Ol-Klemmetsaveien 79
Mobak, Ol-Klemmetsav.
81
Fjellheim
Svenskveien 61
Ol-Klemmetsaveien 34
Volaveien 28
Svenskveien 20
Svenskveien 57
Jamtveien 15
Svenskveien 67
Konstknektveien 67
Svenskveien 50
Svenskveien 46
Svenskveien 55
Ole Dahls Vei 6
Volaveien 35B
Jamtveien 19
Svenskveien 52
Svenskveien 53
Ol-Klemmetsaveien 33
Svenskveien 59
Svenskveien 49
Svenskveien 48
Ole Dahls Vei 1
Rabben
Ol-Klemmetsaveien 83
Ol-Klemmetsaveien 77
Ol-Klemmetsaveien 75
Amneusgjellan 6
Svenskveien 56
Volaveien 6
Eierrepresentant
Skansbo Hans Jørgen
Moe John Eilert
Moe Rune
Eiendom
135 / 114 / 0 / 0
135 / 116 / 0 / 0
135 / 116 / 701 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
301 000 100% Grunnlag
301 000 Promillesats
3,25‰
978
629 000 100%
629 000 3,25‰
2 044
248 000 100%
248 000 3,25‰
806
Aspaas Inger Johanne
Ingstad Sverre Magnar
Westberg Kristine
Aspaas Kjellaug
Flønes Bjørn Johan
Tovmo Anne Dordi
Forsberg Terje
Feragen Eva Sjøvold
Hasz Bård Inge Guldahl
Røistad Bjørn
Rygg Tone
Sjøvold Erland
Hole Randi Korsjøen
Sandbakken Jørn Ketil
Langeng Egil Harry
Kvarteig Birger Due
Sjøvold Ellen Marie
Aas Katrine
Tronsmed Anders Inge
Faxvaag Trond Ole
Lereim Inggard
Krogh Gunnvor
Ophus Tord Tangvik
Toldnes John Olav
Grøttan Inger
Lereim Paul Jostein
Kuraas Håvard
Pedersen Torbjørg Synnøve
Høsøien Jon
135 / 117 / 0 / 0
135 / 118 / 0 / 0
135 / 119 / 0 / 0
135 / 120 / 0 / 0
135 / 121 / 0 / 0
135 / 122 / 0 / 0
135 / 123 / 0 / 0
135 / 124 / 0 / 0
135 / 125 / 0 / 0
135 / 126 / 0 / 0
135 / 128 / 0 / 0
135 / 129 / 0 / 0
135 / 130 / 0 / 0
135 / 133 / 0 / 0
135 / 134 / 0 / 0
135 / 136 / 0 / 0
135 / 137 / 0 / 0
135 / 138 / 0 / 0
135 / 139 / 0 / 0
135 / 141 / 0 / 0
135 / 144 / 0 / 0
135 / 145 / 0 / 0
135 / 147 / 0 / 0
135 / 148 / 0 / 0
135 / 149 / 0 / 0
135 / 150 / 0 / 0
135 / 151 / 0 / 0
135 / 152 / 0 / 0
135 / 155 / 0 / 0
192 000
490 000
582 000
492 000
767 000
758 000
731 000
773 000
618 000
922 000
778 000
1 385 000
630 000
2 020 000
1 521 000
1 438 000
843 000
1 071 000
869 000
722 000
510 000
774 000
298 000
965 000
1 123 000
389 000
1 026 000
481 000
1 609 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
192 000
490 000
582 000
492 000
767 000
758 000
731 000
773 000
618 000
922 000
778 000
1 385 000
630 000
2 020 000
1 521 000
1 438 000
843 000
1 071 000
869 000
722 000
510 000
774 000
298 000
965 000
1 123 000
389 000
1 026 000
481 000
1 609 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
624
1 592
1 891
1 599
2 492
2 463
2 375
2 512
2 008
2 996
2 528
4 501
2 047
6 565
4 943
4 673
2 739
3 480
2 824
2 346
1 657
2 515
968
3 136
3 649
1 264
3 334
1 563
5 229
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 147
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Ol-Klemmetsaveien 3A
Ol-Klemmetsaveien 2B
Spell-Olaveien 16
Ole Dahls Vei 7
Kirstivold
Konstknektveien 70
Konstknektveien 60
Konstknektveien 58B
Jamtveien 28
Konstknektveien 46A
Fastheim
Jamtveien 17
Olabu Ii
Johan Falkbergets Vei
26
Gjertrudgjellan 5
Amneusgjellan 4
Lergruvbakken 10
Litltrøa
Soltun
Døhlen
Bjørkly
Bekkosbo
Seterro
Motellet
Volabu
Soltun
Trøa
An-Magritt-Veien 32
Bergstuggu
An-Magritt-Veien 30
Ol-Klemmetsaveien 2
Kokkvoll Erik
Berntsen Geir Eldar
Hollum Even
Prytz Odd
Gjellan Kirsti
Holst Jon
Stene Astri Hana
Lund Randi Sissel
Kirkbakk Erling
Røros Hotell Eiendom As
Engdal Lilla
Olsen Sonja Linnea
Ødegaard Ole Christian
Røsand Martin
135 / 157 / 0 / 0
135 / 158 / 0 / 0
135 / 159 / 0 / 0
135 / 160 / 0 / 0
135 / 161 / 0 / 0
135 / 163 / 0 / 0
135 / 164 / 0 / 0
135 / 166 / 0 / 0
135 / 167 / 0 / 0
135 / 168 / 0 / 0
135 / 169 / 0 / 0
135 / 170 / 0 / 0
135 / 172 / 0 / 0
135 / 173 / 0 / 0
1 145 000
1 452 000
1 167 000
1 153 000
403 000
440 000
798 000
499 000
1 200 000
0
766 000
796 000
357 000
742 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 145 000
1 452 000
1 167 000
1 153 000
403 000
440 000
798 000
499 000
1 200 000
0
766 000
796 000
357 000
742 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 721
4 719
3 792
3 747
1 309
1 430
2 593
1 621
3 900
0
2 489
2 587
1 160
2 411
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Tønseth Tore
Bekkos Ove
Prytz Inger Margrete
Mønnich Berit
Skjærvold Sigrid
Ulseth Oskar Fredrik
Bohlin Geir Einar
Trømborg Ragnhild F.
Engan Kristin
Røros Hotell Eiendom As
Hofseth Karin
Hægglund Odd Erik
Hegle Geir
Singsaas Siri
Krohn-hansen Wollert
Hegglund Roger
Klokkervoll Ole A
135 / 175 / 0 / 0
135 / 176 / 0 / 0
135 / 177 / 0 / 0
135 / 178 / 0 / 0
135 / 179 / 0 / 0
135 / 180 / 0 / 0
135 / 181 / 0 / 0
135 / 182 / 0 / 0
135 / 183 / 0 / 0
135 / 184 / 0 / 0
135 / 185 / 0 / 0
135 / 186 / 0 / 0
135 / 187 / 0 / 0
135 / 188 / 0 / 0
135 / 189 / 0 / 0
135 / 190 / 0 / 0
135 / 191 / 0 / 0
822 000
777 000
1 957 000
465 000
464 000
624 000
659 000
559 000
367 000
1 246 000
304 000
312 000
892 000
692 000
680 000
678 000
779 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
822 000
777 000
1 957 000
465 000
464 000
624 000
659 000
559 000
367 000
1 246 000
304 000
312 000
892 000
692 000
680 000
678 000
779 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 671
2 525
6 360
1 511
1 508
2 028
2 141
1 816
1 192
6 853
988
1 014
2 899
2 249
2 210
2 203
2 531
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 148
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
An-Magritt-Veien 26
An-Magritt-Veien 28
Ol-Klemmetsaveien 4
Johan Falkbergets Vei
27
Johan Falkbergets Vei
31
Amneusgjellan 2
An-Magritt-Veien 20
Konstknektveien 6
Johan Falkbergets Vei
29
Jamtveien 22
Jamtveien 20
Ol-Klemmetsaveien 17
Konstknektveien 68
Bjørkly
Konstknektveien 64
Konstknektveien 62
Ol-Klemmetsaveien 11
Ol-Klemmetsaveien 21
Britstua Ii
Jamtveien 24
Knutstuggu
Konstknektveien 8
Ol-Klemmetsaveien 12
Ol-Klemmetsaveien 8
Ol-Klemmetsaveien 10
Konstknektveien 21
Konstknektveien 80B
Konstknektveien 82
Konstknektveien 56
Volaveien 10
Solli Borghild Reitan
Klokkervold Heidi I
Aspås Tor Ole
Bakken Geir Ståle
135 / 194 / 0 / 0
135 / 195 / 0 / 0
135 / 199 / 0 / 0
135 / 200 / 0 / 0
1 066 000
891 000
810 000
738 000
100%
100%
100%
100%
Røros Hilde J Dotterud
135 / 201 / 0 / 0
Kurås Leif Bjørn
Tørres Kjell
Buraas Rune
Lundemo Trygve
135 / 204 / 0 / 0
135 / 206 / 0 / 0
135 / 207 / 0 / 0
135 / 208 / 0 / 0
635 000
776 000
1 060 000
500 000
100%
100%
100%
100%
635 000
776 000
1 060 000
500 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 063
2 522
3 445
1 625
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Prytz Kristine Andrea
Storrønning Kirsten
Tønset Lars
Vormdal Jarle
Kristianson Geir Håvard
Molaug Per Ole
Hoff Bjarnhild
Skjelkvåle Tore
Floor Helene
Skjelkvåle Tore
Dalseg Trond Helge
Sivertsen Anne Elisabeth F
Krog Ruth
Døhl Ingrid Kirsten Skancke
Sakrisvoll Bård Egil
Johnsen Anna
Skjemstad Lorns Olav
Rymoen Odd Eric
Olsen Oddveig
Meli Liv Inger
Kvidal Otto Heins Hotopp
135 / 209 / 0 / 0
135 / 210 / 0 / 0
135 / 211 / 0 / 0
135 / 215 / 0 / 0
135 / 216 / 0 / 0
135 / 217 / 0 / 0
135 / 218 / 0 / 0
135 / 219 / 0 / 0
135 / 220 / 0 / 0
135 / 221 / 0 / 0
135 / 223 / 0 / 0
135 / 225 / 0 / 0
135 / 229 / 0 / 0
135 / 230 / 0 / 0
135 / 233 / 0 / 0
135 / 234 / 0 / 0
135 / 235 / 0 / 0
135 / 236 / 0 / 0
135 / 237 / 0 / 0
135 / 238 / 0 / 0
135 / 240 / 0 / 0
895 000
535 000
902 000
2 143 000
389 000
2 083 000
1 116 000
565 000
1 017 000
12 000
591 000
562 000
984 000
895 000
780 000
898 000
1 340 000
1 176 000
1 297 000
813 000
1 623 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
895 000
535 000
902 000
2 143 000
389 000
2 083 000
1 116 000
565 000
1 017 000
12 000
591 000
562 000
984 000
895 000
780 000
898 000
1 340 000
1 176 000
1 297 000
813 000
1 623 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 908
1 738
2 931
6 964
1 264
6 769
3 627
1 836
3 305
39
1 920
1 826
3 198
2 908
2 535
2 918
4 355
3 822
4 215
2 642
5 274
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
874 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 464
2 895
2 632
2 398
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
874 000 3,25‰
2 840
Ingen
1 066 000
891 000
810 000
738 000
Fritak
Side 149
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Ole Dahls Vei 9
Eie
Fjrllsjå
Konstknektveien 40
Konstknektveien 42
Konstknektveien 51
Konstknektveien 75
Konstknektveien 71
Stor-Renholdtveien 24
Stor-Renholdtveien 26
Parsell For Fria
Volaveien 21
Volaveien 37
Konstknektveien 63
Heimly Ii
Stor-Renholdtveien 35
Stor-Renholdtveien 37
Konstknektveien 47
Konstknektveien 44
Bjørkly
Konstknektveien 14
Mikkeltrøa
Konstknektveien 41
Konstknektveien 37
Konstknektveien 35
Johan Falkbergets Vei
30
Konstknektveien 26
Konstknektveien 39
Stor-Renholdtveien 2
Konstknektveien 25
Konstknektveien 27
Skårdalsmo John
Andersen Turid M Prøsch
Selli Jostein
Wiggen Odd
Aunmo Eva
Rambraut Helge
Forberg Steinar
Olsen Kjell Terje
Tellebon Finn
Tellebon Ivar
Leinan Ragnhild
Steinkjer Terje Idar
Bergebakken Astrid
Sandnes Reidar
Sandnes Reidar
Selboe Frode
Henriksen Nina Kristin
Lohn Vidar
Hurtic Nahid
Innerdal Ivar
Dyrseth Bjørg
Roll Severin As
Stuedal Ingunn Terese
Ødegård Åshild
Ødegård Rasmus Fredrik
Telebygget Eiendom As
135 / 241 / 0 / 0
135 / 242 / 0 / 0
135 / 244 / 0 / 0
135 / 245 / 0 / 0
135 / 246 / 0 / 0
135 / 247 / 0 / 0
135 / 248 / 0 / 0
135 / 249 / 0 / 0
135 / 250 / 0 / 0
135 / 251 / 0 / 0
135 / 254 / 0 / 0
135 / 256 / 0 / 0
135 / 257 / 0 / 0
135 / 258 / 0 / 0
135 / 259 / 0 / 0
135 / 260 / 0 / 0
135 / 261 / 0 / 0
135 / 262 / 0 / 0
135 / 263 / 0 / 0
135 / 267 / 0 / 0
135 / 268 / 0 / 0
135 / 272 / 0 / 0
135 / 273 / 0 / 0
135 / 274 / 0 / 0
135 / 275 / 0 / 0
135 / 276 / 0 / 0
697 000
296 000
993 000
877 000
958 000
875 000
731 000
964 000
941 000
934 000
329 000
996 000
1 131 000
1 342 000
53 000
1 623 000
1 097 000
1 170 000
930 000
381 000
874 000
2 000
821 000
77 000
892 000
2 927 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
697 000
296 000
993 000
877 000
958 000
875 000
731 000
964 000
941 000
934 000
329 000
996 000
1 131 000
1 342 000
53 000
1 623 000
1 097 000
1 170 000
930 000
381 000
874 000
2 000
821 000
77 000
892 000
2 927 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
2 265
962
3 227
2 850
3 113
2 843
2 375
3 133
3 058
3 035
1 069
3 237
3 675
4 361
172
5 274
3 565
3 802
3 022
1 238
2 840
6
2 668
250
2 899
16 098
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Vehusheia Olav
Kokkvoll Gunnar
Tamnes Oddvar
Bukkvold Odd Arne
Brynhildsvoll Åse E F
135 / 278 / 0 / 0
135 / 280 / 0 / 0
135 / 281 / 0 / 0
135 / 282 / 0 / 0
135 / 283 / 0 / 0
1 315 000
1 073 000
1 009 000
1 027 000
842 000
100%
100%
100%
100%
100%
1 315 000
1 073 000
1 009 000
1 027 000
842 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
4 273
3 487
3 279
3 337
2 736
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 150
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kvennhusveien 14
Ol-Klemmetsaveien 9
Gjertrudgjellan 2
Stor-Renholdtveien 34
Konstknektveien 81
Konstknektveien 83
Ol-Klemmetsaveien 16
Konstknektveien 87
Konstknektveien 85
Konstknektveien 38
Konstknektveien 73
Kringbu
Konstknektveien 79
Ol-Klemmetsaveien 5
Stor-Renholdtveien 28
Konstknektveien 49
Konstknektveien 92
Ol-Klemmetsaveien 20
Ol-Klemmetsaveien 18
Kalssvingen 2
Vidsjå Ii
Stor-Renholdtveien 4
Volaveien 36
Konstknektveien 10
Stor-Renholdtveien 1
Konstknektveien 23B
Konstknektveien 23A
Stor-renholdtveien 1B
Stor-renholdtveien 1A
Taxveien 1
Konstknektveien 59
Konstknektveien 28
Bukkvoll Paul Sverre
Kojedal Reidar
Ødegaard Lise
Bekkos Ole Bjarne
Velta Synnøve
Galåen Unn Olaug
Myrhaug Bjørn Freddy
Aspås Åse Elisabet
Johnsen Berit Catherine
Kvarteig Kjetil
Ophuus Torild
Ukjent
Bendiksvoll Anni Oddvei
Selboe Åse Prytz
Helgemo Oddveig Irene
Sivertsgård Anita
Sælen Bjarne
Grytbakk Solbjørg B
Østli Marianne
Tamnes Pauline
Bergebakken Astrid
Sakrisvoll Grethe
Soleim Liv Sissel
Brynhildsvoll Olav
Røros Bygg As
Fossum Berit
Opdal Bente
Enge Anne Irene
Kobberrød Tormod Ernst
Høsøien Kåre Arvid
Granerud Hildur
Garmager Alf
135 / 284 / 0 / 0
135 / 285 / 0 / 0
135 / 288 / 0 / 0
135 / 289 / 0 / 0
135 / 291 / 0 / 0
135 / 292 / 0 / 0
135 / 294 / 0 / 0
135 / 295 / 0 / 0
135 / 296 / 0 / 0
135 / 298 / 0 / 0
135 / 299 / 0 / 0
135 / 301 / 0 / 0
135 / 302 / 0 / 0
135 / 304 / 0 / 0
135 / 310 / 0 / 0
135 / 311 / 0 / 0
135 / 314 / 0 / 0
135 / 315 / 0 / 0
135 / 316 / 0 / 0
135 / 318 / 0 / 0
135 / 321 / 0 / 0
135 / 322 / 0 / 0
135 / 323 / 0 / 0
135 / 324 / 0 / 0
135 / 330 / 0 / 0
135 / 330 / 0 / 1
135 / 330 / 0 / 2
135 / 330 / 0 / 3
135 / 330 / 0 / 4
135 / 337 / 0 / 0
135 / 340 / 0 / 0
135 / 341 / 0 / 0
616 000
946 000
1 093 000
1 645 000
873 000
976 000
1 322 000
941 000
997 000
1 588 000
1 602 000
60 000
1 209 000
1 115 000
951 000
828 000
873 000
712 000
1 010 000
1 133 000
59 000
1 215 000
1 297 000
1 058 000
287 000
591 000
591 000
591 000
591 000
1 215 000
1 275 000
1 474 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
616 000
946 000
1 093 000
1 645 000
873 000
976 000
1 322 000
941 000
997 000
1 588 000
1 602 000
60 000
1 209 000
1 115 000
951 000
828 000
873 000
712 000
1 010 000
1 133 000
59 000
1 215 000
1 297 000
1 058 000
287 000
591 000
591 000
591 000
591 000
1 215 000
1 275 000
1 474 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 002
3 074
3 552
5 346
2 837
3 172
4 296
3 058
3 240
5 161
5 206
195
3 929
3 623
3 090
2 691
2 837
2 314
3 282
3 682
191
3 948
4 215
3 438
932
1 920
1 920
1 920
1 920
3 948
4 143
4 790
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 151
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Konstknektveien 72
Maribo Ii
Konstknektveien 57
Konstknektveien 54
Stor-Renholdtveien 6
Konstknektveien 19
Konstknektveien 15
Konstknektveien 52
Volaveien 31
Konstknektveien 78
Volaveien 8
Volaveien 4
Konstknektveien 30
Volaveien 38
Stor-Renholdtveien 8
Konstknektveien 76
Volaveien 27
Konstknektveien 53
Svenskveien 40
Torkel Ii
Konstknektveien 55
Volaveien 12
Volaveien 2
Volaveien 39
Konstknektveien 66
Konstknektveien 43
Konstknektveien 45
Konstknektveien 32
Konstknektveien 31
Sandmo Ii
Stor-Renholdtveien 33
Skogtun Ii Tillegg Til
Kvikne Kjell
Tønset Marit
Tønset Marit
Schjølberg Steffen
Vintervold Ulf Ivan
Aas Aage
Løseth May
Singsaas Ottar
Elven Sverre
Kvikne Asgeir
Tønnessen Geir
Moan Lene
Storeng Eva Wefling
Blæsterdalen Gudlaug
Berg Gunnar
Gullichsen Einar
Rokseth Kjell Arne
Kvaløy Erna
Selboe Rune
Viken Elsa
Viken Elsa
Waaler Arne Magnus
Indset Jon
Rynning Jan H.
Leinsvang Inge
Kvernes Egil
Rønning Jan
Sæther Tor Otto
Kvikne Steinar
Tønseth Odd Egil
Dahlen Stein
Dahlen Liv Elfrida
135 / 342 / 0 / 0
135 / 344 / 0 / 0
135 / 345 / 0 / 0
135 / 346 / 0 / 0
135 / 348 / 0 / 0
135 / 349 / 0 / 0
135 / 350 / 0 / 0
135 / 351 / 0 / 0
135 / 352 / 0 / 0
135 / 353 / 0 / 0
135 / 356 / 0 / 0
135 / 358 / 0 / 0
135 / 359 / 0 / 0
135 / 361 / 0 / 0
135 / 362 / 0 / 0
135 / 363 / 0 / 0
135 / 364 / 0 / 0
135 / 365 / 0 / 0
135 / 366 / 0 / 0
135 / 367 / 0 / 0
135 / 368 / 0 / 0
135 / 369 / 0 / 0
135 / 370 / 0 / 0
135 / 371 / 0 / 0
135 / 374 / 0 / 0
135 / 376 / 0 / 0
135 / 377 / 0 / 0
135 / 380 / 0 / 0
135 / 385 / 0 / 0
135 / 386 / 0 / 0
135 / 387 / 0 / 0
135 / 388 / 0 / 0
1 511 000
30 000
1 084 000
1 618 000
2 487 000
1 337 000
1 231 000
1 757 000
1 144 000
1 499 000
1 710 000
1 506 000
1 126 000
1 257 000
1 524 000
941 000
1 284 000
1 501 000
1 114 000
11 000
1 265 000
855 000
1 547 000
1 650 000
1 767 000
1 077 000
1 159 000
1 135 000
1 979 000
16 000
1 261 000
28 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 511 000
30 000
1 084 000
1 618 000
2 487 000
1 337 000
1 231 000
1 757 000
1 144 000
1 499 000
1 710 000
1 506 000
1 126 000
1 257 000
1 524 000
941 000
1 284 000
1 501 000
1 114 000
11 000
1 265 000
855 000
1 547 000
1 650 000
1 767 000
1 077 000
1 159 000
1 135 000
1 979 000
16 000
1 261 000
28 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 910
97
3 523
5 258
8 082
4 345
4 000
5 710
3 718
4 871
5 557
4 894
3 659
4 085
4 953
3 058
4 173
4 878
3 620
35
4 111
2 778
5 027
5 362
5 742
3 500
3 766
3 688
6 431
52
4 098
91
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 152
Adresse
Eierrepresentant
Dahlen Liv Elfrida
Eiendom
135 / 388 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
28 000 100% Grunnlag
28 000 Promillesats
3,25‰
91
135/387
Volaveien 1
Kalssvingen 1
Konstknektveien 33
Stor-Renholdtveien 30
Volaveien 15
Volaveien 13
Volaveien 17
Volaveien 19
Volaveien 18
Volaveien 16
Volaveien 11
Volaveien 9
Volaveien 7
Volaveien 5
Volaveien 3
Konstknektveien 18
Stor-Renholdtveien 32
Svenskveien 34
Konstknektveien 29
Konstknektveien 22
Kirkegårdshage
Konstknektveien 4
Rondesyn Ii
Stor-Renholdtveien 11
Stor-Renholdtveien 9
Karitun Ii
Konstknektveien 34
Til.Tomt Kirkegå
Stor-Renholdtveien 7
Svenskveien 32
Stor-Renholdtveien 5
Forseth Eli Janne
Dalsheim Lars
Galaaen Jon Prøsch
Tørresvold Lars
Leer Jan
Indseth Oddbjørg Marie
Granefjell Ole
Døhl Kjell
Indseth Morten
Elven Hans Gunnar
Grue Marta
Storli Olav
Trygstad Arnulv
Tronsaune John Birger
Fjellheim Anders
Dahl Arne Reidar
Thun Georg
Kirkvold Malin Kulseth
Aagesen Greta Prøsch
Prøsch Roar
Prøsch Carl Henrik
Estenstad Ingvar
Forseth Eli Janne
Ericson Leif Marius
Skjevdal Gunnar Anders
Sivertsgård Rudolf
Sivertsgård Rudolf
Veldhuis Robert Edward
Tønset Ingvar
Ødegård Tove Irene
Trondsen Omar
135 / 389 / 0 / 0
135 / 390 / 0 / 0
135 / 391 / 0 / 0
135 / 392 / 0 / 0
135 / 395 / 0 / 0
135 / 396 / 0 / 0
135 / 398 / 0 / 0
135 / 400 / 0 / 0
135 / 401 / 0 / 0
135 / 402 / 0 / 0
135 / 405 / 0 / 0
135 / 406 / 0 / 0
135 / 407 / 0 / 0
135 / 408 / 0 / 0
135 / 409 / 0 / 0
135 / 412 / 0 / 0
135 / 414 / 0 / 0
135 / 417 / 0 / 0
135 / 424 / 0 / 0
135 / 425 / 0 / 0
135 / 427 / 0 / 0
135 / 429 / 0 / 0
135 / 430 / 0 / 0
135 / 432 / 0 / 0
135 / 435 / 0 / 0
135 / 437 / 0 / 0
135 / 438 / 0 / 0
135 / 439 / 0 / 0
135 / 441 / 0 / 0
135 / 445 / 0 / 0
135 / 446 / 0 / 0
1 405 000
832 000
1 000
1 314 000
1 190 000
1 248 000
1 153 000
1 187 000
1 043 000
1 376 000
989 000
1 070 000
1 327 000
1 781 000
1 373 000
1 344 000
1 135 000
652 000
1 000
1 889 000
28 000
1 527 000
30 000
1 806 000
1 349 000
1 199 000
214 000
75 000
1 381 000
994 000
1 288 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 405 000
832 000
1 000
1 314 000
1 190 000
1 248 000
1 153 000
1 187 000
1 043 000
1 376 000
989 000
1 070 000
1 327 000
1 781 000
1 373 000
1 344 000
1 135 000
652 000
1 000
1 889 000
28 000
1 527 000
30 000
1 806 000
1 349 000
1 199 000
214 000
75 000
1 381 000
994 000
1 288 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
4 566
2 704
3
4 270
3 867
4 056
3 747
3 857
3 389
4 472
3 214
3 477
4 312
5 788
4 462
4 368
3 688
2 119
3
6 139
91
4 962
97
5 869
4 384
3 896
695
243
4 488
3 230
4 186
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 153
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Stor-Renholdtveien 3
Gjertrudgjellan 4
Volaveien 20
Volaveien 22
Konstknektveien 13
Volaveien 29
Kirkeg.Hage 11 Till.T
135/67
Volaveien 24
Fjellgløtt I
Volaveien 33
Gjertrudgjellan 7
Gjertrudgjellan 9
Gjertrudgjellan 11
Stor-Renholdtveien 10
Stor-Renholdtveien 12
Stor-Renholdtveien 14
Stor-Renholdtveien 16
Stor-Renholdtveien 18
Stor-Renholdtveien 20
Stor-Renholdtveien 22
Stor-Renholdtveien 19
Stor-Renholdtveien 21
Stor-Renholdtveien 23
Stor-Renholdtveien 25
Stor-Renholdtveien 27
Stor-Renholdtveien 29
Konstknektvegen
Konstknektveien 11
Konstknektveien 5
Konstknektveien 65
Stor-Renholdtveien 13
Testad Johannes
Kjelsberg Reidun M
Underdal Aud Jorun
Kvikne Margith Pauline
Hermo Tore
Fjorden Anders Olav
Harborg Nina Leer
135 / 448 / 0 / 0
135 / 451 / 0 / 0
135 / 452 / 0 / 0
135 / 453 / 0 / 0
135 / 454 / 0 / 0
135 / 455 / 0 / 0
135 / 456 / 0 / 0
1 180 000
1 449 000
1 066 000
1 000
1 355 000
1 663 000
25 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 180 000
1 449 000
1 066 000
1 000
1 355 000
1 663 000
25 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 835
4 709
3 464
3
4 403
5 404
81
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Krohn Berit
Underdal Aud Jorun
Floor Torbjørn
Solli Sten Thure
Forselius Peter
Rian Eivind
Aunmo Odny
Betten Olav Arnt
Kvikne Stein Are
Feragen Britt
Aas Kristel Taarnesvik
Sand Per Kielland
Løkken John Normann
Engan Per Einar
Olsson Leif
Breen Oddbjørn
Trønnes Jan Willy
Grådal Arne
Bones Arve
Digernes Arnstein
Nilsgård Kjell
Sund Bjørn
Aasheim Knut
Solli Grethe Marie
135 / 457 / 0 / 0
135 / 460 / 0 / 0
135 / 463 / 0 / 0
135 / 471 / 0 / 0
135 / 472 / 0 / 0
135 / 473 / 0 / 0
135 / 474 / 0 / 0
135 / 476 / 0 / 0
135 / 477 / 0 / 0
135 / 478 / 0 / 0
135 / 479 / 0 / 0
135 / 480 / 0 / 0
135 / 481 / 0 / 0
135 / 482 / 0 / 0
135 / 483 / 0 / 0
135 / 484 / 0 / 0
135 / 485 / 0 / 0
135 / 486 / 0 / 0
135 / 487 / 0 / 0
135 / 489 / 0 / 0
135 / 490 / 0 / 0
135 / 492 / 0 / 0
135 / 493 / 0 / 0
135 / 495 / 0 / 0
604 000
51 000
905 000
1 013 000
1 217 000
1 468 000
1 092 000
1 254 000
2 060 000
1 072 000
1 201 000
1 046 000
1 108 000
1 851 000
1 025 000
1 369 000
1 144 000
1 365 000
1 450 000
21 000
961 000
1 065 000
1 127 000
1 408 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
604 000
51 000
905 000
1 013 000
1 217 000
1 468 000
1 092 000
1 254 000
2 060 000
1 072 000
1 201 000
1 046 000
1 108 000
1 851 000
1 025 000
1 369 000
1 144 000
1 365 000
1 450 000
21 000
961 000
1 065 000
1 127 000
1 408 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 963
165
2 941
3 292
3 955
4 771
3 549
4 075
6 695
3 484
3 903
3 399
3 601
6 015
3 331
4 449
3 718
4 436
4 712
68
3 123
3 461
3 662
4 576
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 154
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Stor-Renholdtveien 17
Lergruvbakken 1
Lergruvbakken 3
Lergruvbakken 5
Stor-Renholdtveien 31
Stor-Renholdtveien 15
Mælan 1
Mælan 2
Mælan 3
Mælan 4
Mælan 5
Mælan 7
Mælan 8
Mælan 9
Mælan 10
Mælan 11
Mælan 12
Mælan 13
Mælan 14
Mælan 15
Mælan 16
Mælan 17
Mælan 18
Mælan 19
Mælan 20
Ol-Klemmetsaveien 1
Konstknektveien 17
Till. Til 135/67
Volaveien 23
Konstknektveien 84
Konstknektveien 90A
Konstknektveien 90A
Johansen Tom
Sivertsgård Anita
Løkken Kjell
Stjern Karl Egil
Kjelsberg Kathrin
Holm Stig
Tømmerhol Tor Arne
Betten Olav Arnt
Bjerke Eli
Sølvik Birgitte E Knutsen
Sevatdal Berit Kristin
Krohn Arne
Saur Arne Tormod
Granli Kari Beate Haugen
Westum Nina Cecilie
Vormdal Ann Magritt
Engan Torill
Knudsen Kristine Almåsv
Sommer Reidar
Unsgård Olise
Olsen Margit Søberg
Saur Ann Kristin
Østbyhaug Tonje
Haanæs Tor Olaf
Aas Jon Anders Langen
Haugen Trond
Helgemo Åse Johanne
Harborg Nina Leer
Kristensen Marte Kjelsberg
Nyhus Trond Helge
Holm Rune
Holm Rune
135 / 496 / 0 / 0
135 / 498 / 0 / 0
135 / 500 / 0 / 0
135 / 502 / 0 / 0
135 / 504 / 0 / 0
135 / 505 / 0 / 0
135 / 507 / 0 / 0
135 / 508 / 0 / 0
135 / 509 / 0 / 0
135 / 510 / 0 / 0
135 / 511 / 0 / 0
135 / 513 / 0 / 0
135 / 514 / 0 / 0
135 / 515 / 0 / 0
135 / 516 / 0 / 0
135 / 517 / 0 / 0
135 / 518 / 0 / 0
135 / 519 / 0 / 0
135 / 520 / 0 / 0
135 / 521 / 0 / 0
135 / 522 / 0 / 0
135 / 523 / 0 / 0
135 / 524 / 0 / 0
135 / 525 / 0 / 0
135 / 526 / 0 / 0
135 / 527 / 0 / 0
135 / 531 / 0 / 0
135 / 532 / 0 / 0
135 / 533 / 0 / 0
135 / 535 / 0 / 0
135 / 536 / 0 / 0
135 / 537 / 0 / 0
1 507 000
1 109 000
929 000
1 001 000
852 000
1 128 000
567 000
788 000
788 000
788 000
788 000
756 000
768 000
826 000
788 000
788 000
541 000
540 000
727 000
751 000
751 000
727 000
540 000
715 000
691 000
1 217 000
1 038 000
34 000
1 121 000
1 243 000
811 000
71 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 507 000
1 109 000
929 000
1 001 000
852 000
1 128 000
567 000
788 000
788 000
788 000
788 000
756 000
768 000
826 000
788 000
788 000
541 000
540 000
727 000
751 000
751 000
727 000
540 000
715 000
691 000
1 217 000
1 038 000
34 000
1 121 000
1 243 000
811 000
71 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 897
3 604
3 019
3 253
2 769
3 666
1 842
2 561
2 561
2 561
2 561
2 457
2 496
2 684
2 561
2 561
1 758
1 755
2 362
2 440
2 440
2 362
1 755
2 323
2 245
3 955
3 373
110
3 643
4 039
2 635
230
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 155
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Konstknektveien 7
Mælan 29
Mælan 30
Mælan 31
Mælan 32
Mælan 33
Mælan 34
Mælan 21
Mælan 22
Mælan 23
Mælan 24
Mælan 25
Mælan 26
Mælan 27
Mælan 28
Ol-Klemmetsaveien 14
Mælan 35
Mælan 36
Mælan 37
Kalssvingen 3
Kalssvingen 5
Britstua Ii
Mælan V
Gjertrudgjellan 1
Ol-Klemmetsaveien 31
Till. Hus Nr. 47
Mælan 41
Mælan 42
Mælan 43
Mælan 44
Mælan 45
Mælan 46
Sund Torfinn
Ryttervoll Turid
Syrstad Sofie
Pentha Lisa M Granefjell
Høsøien Turid
Torvik Per
Sandnes Nils
Stuedal Astrid
Skjemstad Stine
Gjelsvik Erlend Melkild
Holt Ingrid
Rønning Heidi Larsdatter
Årlie Lillian
Nesvold Agnes Irene
Ryttervoll Tove
Aune Maj Eva
Langeng Berit
Nordfjell Astrid
Blystad Tordis Nyvoll
Knudsen Inger D.
Elven Terje
Skjelkvåle Tore
Mælan Vel
Uglem Margrete
Trøen Astrid
Tørres Rolf Petter
Bonde Bjørg Helene
Hoseth Gjertrud Lovise
Døhl Gunhild
Sødal Helge
Granefjell, Åsta Joma
Tintor Dragan
135 / 541 / 0 / 0
135 / 545 / 0 / 0
135 / 546 / 0 / 0
135 / 547 / 0 / 0
135 / 548 / 0 / 0
135 / 549 / 0 / 0
135 / 550 / 0 / 0
135 / 551 / 0 / 0
135 / 552 / 0 / 0
135 / 553 / 0 / 0
135 / 554 / 0 / 0
135 / 555 / 0 / 0
135 / 556 / 0 / 0
135 / 557 / 0 / 0
135 / 558 / 0 / 0
135 / 560 / 0 / 0
135 / 563 / 0 / 0
135 / 564 / 0 / 0
135 / 565 / 0 / 0
135 / 570 / 0 / 0
135 / 572 / 0 / 0
135 / 575 / 0 / 0
135 / 579 / 0 / 0
135 / 580 / 0 / 0
135 / 581 / 0 / 0
135 / 583 / 0 / 0
135 / 584 / 0 / 0
135 / 585 / 0 / 0
135 / 586 / 0 / 0
135 / 587 / 0 / 0
135 / 588 / 0 / 0
135 / 589 / 0 / 0
705 000
556 000
774 000
672 000
672 000
774 000
613 000
561 000
681 000
706 000
585 000
680 000
705 000
705 000
978 000
767 000
566 000
589 000
675 000
944 000
845 000
10 000
0
1 164 000
1 251 000
38 000
941 000
903 000
751 000
786 000
856 000
638 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
705 000
556 000
774 000
672 000
672 000
774 000
613 000
561 000
681 000
706 000
585 000
680 000
705 000
705 000
978 000
767 000
566 000
589 000
675 000
944 000
845 000
10 000
0
1 164 000
1 251 000
38 000
941 000
903 000
751 000
786 000
856 000
638 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 291
1 807
2 515
2 184
2 184
2 515
1 992
1 823
2 213
2 294
1 901
2 210
2 291
2 291
3 178
2 492
1 839
1 914
2 193
3 068
2 746
32
0
3 783
4 065
123
3 058
2 934
2 440
2 554
2 782
2 073
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 156
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Mælan 50
Till. Konstknektv. 1
Konstknektveien 3
Konstknektveien 1
Bersvensarabben 1
Bersvensarabben 2
Bersvensarabben 3
Bersvensarabben 4
Bersvensarabben 5
Bersvensarabben 6
Bersvensarabben 7
Bersvensarabben 8
Bersvensarabben 9
Bersvensarabben 10
Bersvensarabben 11
Bersvensarabben 12
Bersvensarabben 13
Bersvensarabben 14
Bersvensarabben 15
Bersvensarabben 16
Bersvensarabben 17
Bersvensarabben 18
Bersvensarabben 19
Bersvensarabben 20
Bersvensarabben 22
Bersvensarabben 24
Bersvensarabben 26
Bersvensarabben 28
Bersvensarabben 30
Bersvensarabben 32
Bersvensarabben 34
Mælan 51
Buan Karin
Thoreby Olga
Roll Øyvind
Thoreby Olga
Berg Bente Skjervagen
Søndmør Gudmund
Rognes Bjørn A
Olsen Bjørn Ronald
Tronsmoen Tor
Kosberg Ole Johs
Moen Agneta
Jensvold Gunvor
Kosberg Anne Lise
Hamland Erik
Almås Per
Brynhildsvold Kåre
Sandnes Joar
Stuedal Anne Grethe
Aukan Elfrid
Hamland Bjørn
Haugen Magne Jostein
Feragen Rolf
Kleiven Mary Irene
Hurtic Ediba Og Senad
Homme Lina Rønnaug
Tønset Knut Kristian
Tønset Øystein
Haugen Aud Berit
Trønnes Kjell Arne
Baar Ruth
Dille Ivar
Brynhildsvoll Jorund
135 / 593 / 0 / 0
135 / 594 / 0 / 0
135 / 595 / 0 / 0
135 / 596 / 0 / 0
135 / 600 / 0 / 0
135 / 601 / 0 / 0
135 / 602 / 0 / 0
135 / 603 / 0 / 0
135 / 604 / 0 / 0
135 / 605 / 0 / 0
135 / 606 / 0 / 0
135 / 607 / 0 / 0
135 / 608 / 0 / 0
135 / 609 / 0 / 0
135 / 610 / 0 / 0
135 / 611 / 0 / 0
135 / 612 / 0 / 0
135 / 613 / 0 / 0
135 / 614 / 0 / 0
135 / 615 / 0 / 0
135 / 616 / 0 / 0
135 / 617 / 0 / 0
135 / 618 / 0 / 0
135 / 619 / 0 / 0
135 / 620 / 0 / 0
135 / 621 / 0 / 0
135 / 622 / 0 / 0
135 / 623 / 0 / 0
135 / 624 / 0 / 0
135 / 625 / 0 / 0
135 / 626 / 0 / 0
135 / 629 / 0 / 0
610 000
50 000
1 074 000
935 000
1 078 000
1 555 000
984 000
970 000
1 111 000
1 121 000
1 223 000
903 000
1 137 000
1 177 000
1 107 000
1 164 000
1 395 000
1 138 000
1 377 000
976 000
1 363 000
1 235 000
1 565 000
1 391 000
1 469 000
1 454 000
1 146 000
977 000
1 134 000
1 253 000
935 000
604 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
610 000
50 000
1 074 000
935 000
1 078 000
1 555 000
984 000
970 000
1 111 000
1 121 000
1 223 000
903 000
1 137 000
1 177 000
1 107 000
1 164 000
1 395 000
1 138 000
1 377 000
976 000
1 363 000
1 235 000
1 565 000
1 391 000
1 469 000
1 454 000
1 146 000
977 000
1 134 000
1 253 000
935 000
604 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 982
162
3 490
3 038
3 503
5 053
3 198
3 152
3 610
3 643
3 974
2 934
3 695
3 825
3 597
3 783
4 533
3 698
4 475
3 172
4 429
4 013
5 086
4 520
4 774
4 725
3 724
3 175
3 685
4 072
3 038
1 963
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 157
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Mælan 52
Mælan 53
Mælan 54
Mælan 55
Mælan 57
Mælan 58
Mælan 60
Mælan Vi
Mælan 61
Mælan 62
Mælan 63
Mælan 64
Mælan 65
Mælan 66
Saxekroken 15
Saxekroken 1
Saxekroken 2
Saxekroken 3
Saxekroken 4
Saxekroken 5
Saxekroken 6
Saxekroken 7
Saxekroken 9
Saxekroken 14
Saxekroken 8
Saxekroken 10
Saxekroken 11
Saxekroken 12
Saxekroken 13
Saxekroken 14
Mælan 67
Mælan 68
Spangen Amund
Gullikstad Siv Bente
Mathisen Håkon
Stokke Tor Erik
Reinskou Kjetil
Digre Anne Marit
Hicks Charlotte Elisabeth
Mælan Vel
Kviseth Mette Hovstein
Grådal Magni Elise
Solli Elin
Høyem Knut
Westberg Tron Steffen
Opaker Erik
Tønset Karl Ottar
Sten Tor
Skjeveland Pål Wessel
Selboe Rolf
Sødal Marit
Grytbak Per Morten
Selboe-coote Berit
Roll Erik
Granqvist Samareh
Oterhals Sindre Mikal
Korssjøen Håkon
Rugeldal Rolf
Holden Wibeche Wiggen
Jørgensen Tone
Lundkvist Jan
Oterhals Sindre Mikal
Aunmo Ivar
Tamnes Marit
135 / 630 / 0 / 0
135 / 631 / 0 / 0
135 / 632 / 0 / 0
135 / 633 / 0 / 0
135 / 635 / 0 / 0
135 / 636 / 0 / 0
135 / 638 / 0 / 0
135 / 640 / 0 / 0
135 / 642 / 0 / 0
135 / 643 / 0 / 0
135 / 644 / 0 / 0
135 / 645 / 0 / 0
135 / 646 / 0 / 0
135 / 647 / 0 / 0
135 / 648 / 0 / 0
135 / 649 / 0 / 0
135 / 650 / 0 / 0
135 / 651 / 0 / 0
135 / 652 / 0 / 0
135 / 653 / 0 / 0
135 / 654 / 0 / 0
135 / 655 / 0 / 0
135 / 657 / 0 / 0
135 / 658 / 0 / 0
135 / 662 / 0 / 0
135 / 664 / 0 / 0
135 / 665 / 0 / 0
135 / 666 / 0 / 0
135 / 667 / 0 / 0
135 / 668 / 0 / 0
135 / 670 / 0 / 0
135 / 671 / 0 / 0
656 000
656 000
826 000
643 000
722 000
748 000
616 000
0
527 000
765 000
635 000
635 000
766 000
550 000
1 077 000
1 063 000
1 039 000
1 157 000
1 058 000
1 456 000
952 000
1 239 000
1 058 000
35 000
1 015 000
816 000
1 217 000
1 030 000
1 251 000
983 000
725 000
835 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
656 000
656 000
826 000
643 000
722 000
748 000
616 000
0
527 000
765 000
635 000
635 000
766 000
550 000
1 077 000
1 063 000
1 039 000
1 157 000
1 058 000
1 456 000
952 000
1 239 000
1 058 000
35 000
1 015 000
816 000
1 217 000
1 030 000
1 251 000
983 000
725 000
835 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 132
2 132
2 684
2 089
2 346
2 431
2 002
0
1 712
2 486
2 063
2 063
2 489
1 787
3 500
3 454
3 376
3 760
3 438
4 732
3 094
4 026
3 438
113
3 298
2 652
3 955
3 347
4 065
3 194
2 356
2 713
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 158
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Mælan 69
Mælan 70
Mælan 71
Mælan 72
Mælan 73
Mælan 74
Volaveien 32
Mælan 75
Mælan 76
Mælan 77
Mælan 78
Mælan 79
Mælan 80
Ol-Klemmetsaveien 2A
Lyngbakken ,Till
Volaveien 30
Jamtveien 21
Ol-Klemmetsaveien 27
Ol-Klemmetsaveien 23
Johan Falkbergets Vei
28
Ol-Klemmetsaveien 25
Ol-Klemmetsaveien 25
Lergruvbakken 7
Lergruvbakken 9
Lergruvbakken 13
Lergruvbakken 15
Lergruvbakken 17
Sjøgløtt
Volaveien 14
Johan Falkbergets Vei
36
Lundeng
Klemmetvold Wenche H
Angermund Inger Berit
Wiggen Lise Skjevdal
Berggård Lillian
Røsten Anne-Marie
Wolden Jan Magne
Elven Jan
Garberg Arne
Stenseth Inger Mona
Sundt Even
Harborg Kjell
Donali Ingeborg
Storeng Anders
Wevang Sigurd
Kirkbakk Erling
Finstad Liv Olaug
Brynhildsvold Oddvar
Hagen Leif B
Kongshaug Rolf
Schjølberg Jan Hugne
135 / 672 / 0 / 0
135 / 673 / 0 / 0
135 / 674 / 0 / 0
135 / 675 / 0 / 0
135 / 676 / 0 / 0
135 / 677 / 0 / 0
135 / 678 / 0 / 0
135 / 680 / 0 / 0
135 / 681 / 0 / 0
135 / 682 / 0 / 0
135 / 683 / 0 / 0
135 / 684 / 0 / 0
135 / 685 / 0 / 0
135 / 686 / 0 / 0
135 / 693 / 0 / 0
135 / 696 / 0 / 0
135 / 697 / 0 / 0
135 / 698 / 0 / 0
135 / 699 / 0 / 0
135 / 701 / 0 / 0
809 000
726 000
761 000
835 000
861 000
727 000
1 512 000
556 000
838 000
716 000
743 000
855 000
623 000
918 000
20 000
1 104 000
903 000
1 198 000
1 575 000
1 032 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
809 000
726 000
761 000
835 000
861 000
727 000
1 512 000
556 000
838 000
716 000
743 000
855 000
623 000
918 000
20 000
1 104 000
903 000
1 198 000
1 575 000
1 032 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 629
2 359
2 473
2 713
2 798
2 362
4 914
1 807
2 723
2 327
2 414
2 778
2 024
2 983
65
3 588
2 934
3 893
5 118
3 354
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Olsen Terje
Olsen Kjetil
Trondsen Krister
Kjellmark Ole Jørgen
Larsen Ragnhild Marie
Haugen Arnfinn
Berntsen Guri Østhus
Julusmoen Synnøve Floor
Korssjøen Jens Ola
Kojedal Hans Iver
135 / 702 / 0 / 1
135 / 702 / 0 / 2
135 / 705 / 0 / 0
135 / 706 / 0 / 0
135 / 708 / 0 / 0
135 / 709 / 0 / 0
135 / 710 / 0 / 0
135 / 712 / 0 / 0
135 / 714 / 0 / 0
135 / 715 / 0 / 0
938 000
492 000
2 099 000
3 069 000
649 000
2 282 000
1 595 000
758 000
1 109 000
1 360 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
938 000
492 000
2 099 000
3 069 000
649 000
2 282 000
1 595 000
758 000
1 109 000
1 360 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3 048
1 599
6 821
9 974
2 109
7 416
5 183
2 463
3 604
4 420
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Granheim Mette M Lund
135 / 716 / 0 / 0
617 000 3,25‰
2 005
Ingen
617 000 100%
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 159
Adresse
Lundeng
Ol-Klemmetsaveien 35A
Ol-Klemmetsaveien 35B
Ol-Klemmetsaveien 37A
Ol-Klemmetsaveien 37B
Ol-Klemmetsaveien 3B
Ol-Klemmetsaveien 61
Ol-Klemmetsaveien 57
Ol-Klemmetsaveien 55
Svenskveien 47
Volaveien 28A
Konstknektveien 58A
Konstknektveien 80A
Johan Falkbergets Vei
32
Svenskveien 30
Volaveien 35A
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Småhage
Smaahage
Smaahage
Eierrepresentant
Granheim Mette M Lund
Sandstad Anne Grete
Halstadtrø Terje
Nerby Reidun Elisabeth
Spilsberg Inger
Røros Marit Synnøve
Norvik Anna H Klemmetvold
Sjøvold Hans Arve
Dalseg Trond Helge
Gimse Anita
Myrvang Ingrid
Høgholt Per
Sandnes Ruth Karin
Selli Norun Elinor
Gløtheim Trond Morten
Kojedal Anna
Eiendom
135 / 716 / 0 / 0
135 / 717 / 0 / 0
135 / 718 / 0 / 0
135 / 719 / 0 / 0
135 / 720 / 0 / 0
135 / 721 / 0 / 0
135 / 724 / 0 / 0
135 / 727 / 0 / 0
135 / 728 / 0 / 0
135 / 730 / 0 / 0
135 / 731 / 0 / 0
135 / 732 / 0 / 0
135 / 733 / 0 / 0
135 / 734 / 0 / 0
135 / 735 / 0 / 0
135 / 736 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
617 000 100% Grunnlag
617 000 Promillesats
3,25‰
2 005
705 000 100%
705 000 3,25‰
2 291
688 000 100%
688 000 3,25‰
2 236
757 000 100%
757 000 3,25‰
2 460
687 000 100%
687 000 3,25‰
2 232
888 000 100%
888 000 3,25‰
2 886
1 802 000 100%
1 802 000 3,25‰
5 856
1 523 000 100%
1 523 000 3,25‰
4 949
1 550 000 100%
1 550 000 3,25‰
5 037
518 000 100%
518 000 3,25‰
1 683
60 000 100%
60 000 3,25‰
195
986 000 100%
986 000 3,25‰
3 204
1 394 000 100%
1 394 000 3,25‰
4 530
307 000 100%
307 000 3,25‰
997
1 665 000 100%
1 665 000 3,25‰
5 411
778 000 100%
778 000 3,25‰
2 528
Wegger Jørn
Ødegård Tove Irene
Sandbakken Dag Å Langen
Korneliussen Rolf
Wolden Britt Tove
Rødal Gunvor
Hallgren Anne-marit
Reitan Trond Reidar
Tellefsen Astrid
Tjernstad Harry Edvard
Helgesen Magnus
Viken Unni
Bendheim Ragnhild
Hansen Odd Martin
Sandnes Ove
Selboe Stein Egil
135 / 737 / 0 / 0
135 / 738 / 0 / 0
135 / 739 / 0 / 0
136 / 8 / 0 / 0
136 / 11 / 0 / 0
136 / 12 / 0 / 0
136 / 13 / 0 / 0
136 / 14 / 0 / 0
136 / 15 / 0 / 0
136 / 16 / 0 / 0
136 / 18 / 0 / 0
136 / 25 / 0 / 0
136 / 53 / 0 / 0
136 / 55 / 0 / 0
136 / 56 / 0 / 0
136 / 57 / 0 / 0
1 493 000
717 000
2 414 000
662 000
673 000
567 000
360 000
354 000
455 000
455 000
978 000
1 219 000
815 000
354 000
1 249 000
590 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 493 000
717 000
2 414 000
662 000
673 000
567 000
360 000
354 000
455 000
455 000
978 000
1 219 000
815 000
354 000
1 249 000
590 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
4 852
2 330
7 845
2 151
2 187
1 842
1 170
1 150
1 478
1 478
3 178
3 961
2 648
1 150
4 059
1 917
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 160
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Nøisomhed
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Smaahage
Sankthansvold
Solbakken
Solbakken
Aasbakken
Selbu
Fjellstuggu
Nyheim
Nyheim
Terjebo
Rambakken
Hallstuggu
Bjørgstuggu
Fjellsetra
Soltun
Råa
Jonsokvolden
Sjømyra
Tuvenget
Adamsvolden
Lekeplassen
Arnerabben
Kas - Stuggu
Engzelius Rutt Karin
Øien Svein Erik
Ødegård Anders
Grytbak Arne
Brobakke Unni
Falch Elisabeth
Krog Borghild Irene
Vintervold Ulf Ivan
Dille Per
Kolden Olaug Gjelsvik
Biribakken Ingrid Erna
Solli Eivinn
Olsson Wenche
Tørres Hannah Tembeka
Rugelsjøen Berit K H
Hoel Ektef. I Og T Legat
Tomas Unni
Skaanes Tor Kristian
Klokkervold Terje
Hage Jo
Poissonnier Camilla Sæbø
Lien Bjørg
Refsnes Elin S.
Eng Torbjørn
Angermund Astrid
Svendsen Frode
Sundli Stein
Hagen Roald
Solem Asbjørg
Øien Svein Erik
Reitan Arne
Lauritzen Eva Dagmar
136 / 58 / 0 / 0
136 / 60 / 0 / 0
136 / 61 / 0 / 0
136 / 63 / 0 / 0
136 / 64 / 0 / 0
136 / 65 / 0 / 0
136 / 66 / 0 / 0
136 / 68 / 0 / 0
136 / 69 / 0 / 0
136 / 70 / 0 / 0
136 / 74 / 0 / 0
136 / 97 / 0 / 0
136 / 98 / 0 / 0
136 / 99 / 0 / 0
136 / 100 / 0 / 0
136 / 101 / 0 / 0
136 / 102 / 0 / 0
136 / 103 / 0 / 0
136 / 104 / 0 / 0
136 / 105 / 0 / 0
136 / 106 / 0 / 0
136 / 107 / 0 / 0
136 / 108 / 0 / 0
136 / 109 / 0 / 0
136 / 110 / 0 / 0
136 / 111 / 0 / 0
136 / 112 / 0 / 0
136 / 113 / 0 / 0
136 / 114 / 0 / 0
136 / 115 / 0 / 0
136 / 116 / 0 / 0
136 / 118 / 0 / 0
Takst
912 000
722 000
613 000
478 000
368 000
438 000
511 000
435 000
311 000
637 000
373 000
238 000
730 000
371 000
324 000
484 000
878 000
267 000
791 000
801 000
480 000
462 000
370 000
278 000
429 000
512 000
514 000
994 000
511 000
1 000
345 000
929 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
912 000
722 000
613 000
478 000
368 000
438 000
511 000
435 000
311 000
637 000
373 000
238 000
730 000
371 000
324 000
484 000
878 000
267 000
791 000
801 000
480 000
462 000
370 000
278 000
429 000
512 000
514 000
994 000
511 000
1 000
345 000
929 000
Skatt
Fritak
2 964
2 346
1 992
1 553
1 196
1 423
1 660
1 413
1 010
2 070
1 212
773
2 372
1 205
1 053
1 573
2 853
867
2 570
2 603
1 560
1 501
1 202
903
1 394
1 664
1 670
3 230
1 660
3
1 121
3 019
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 161
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Sjømyra I
Fjellbo
Blomhaug Erling Halvor
Køhler Kirsti
Tronshart Gunnar
Småhagene Borettslag
Landsforeningen For Hjerte
Bryde John Arnt
Skanke Espen
Laskemoen Ruth Marit
Rugeldal Inga
Aunmo Tor
Nordfjell Eva
Lundli Per Ivar
Knutsen Karl Ole
Skaug Tor Robin
Feragen Grethe Solli
Carlsen Arne
Kjellmark Gunnar
Aas Rolf
Løkken Jostein Harry
Høsøien Eva
Figenschou Bjørg Kristine
Häggblom Lars Magnus
Grytbak Øyvind
Enmo Jorid
Sandall Sigmund
Nordseth Torild Mosand
Grytbak Arne
Skjevdal Helene
Skjevdal Hans Arild
Viken Anne Marie
Bekkos Aud E
Holden Gro
136 / 119 / 0 / 0
136 / 121 / 0 / 0
136 / 123 / 0 / 0
137 / 35 / 0 / 0
137 / 36 / 0 / 0
137 / 47 / 0 / 0
137 / 50 / 0 / 0
137 / 58 / 0 / 0
137 / 67 / 0 / 0
137 / 114 / 0 / 0
137 / 121 / 0 / 0
137 / 127 / 0 / 0
137 / 129 / 0 / 0
137 / 130 / 0 / 0
137 / 131 / 0 / 0
137 / 132 / 0 / 0
137 / 134 / 0 / 0
137 / 135 / 0 / 0
137 / 138 / 0 / 0
137 / 140 / 0 / 0
137 / 141 / 0 / 0
137 / 142 / 0 / 0
137 / 145 / 0 / 0
137 / 148 / 0 / 0
137 / 153 / 0 / 0
137 / 164 / 0 / 0
137 / 166 / 0 / 0
137 / 167 / 0 / 0
137 / 173 / 0 / 0
137 / 174 / 0 / 0
137 / 176 / 0 / 0
137 / 177 / 0 / 0
Ysterhagaveien 20A
Øverhagaen 15
Østerhage
Østerhage
Østerhage
Østerhage
Dalsveien 26
Hagaveien 17
Dalsveien 20
Hagaveien 12
Ulvstugguveien 14
Ulvstugguveien 18
Ysterhagaveien 17
Prøschveien 8
Hagaveien 7
Dalsveien 10
Klokkarveien 4
Dalsveien 6
Ulvstugguveien 1
Østerhage
Skansveien 15
Flanderborg 13
Østerhage
Ole Guldals Gate 19
Prubergjellan 11A
Prubergjellan 11B
Prubergjellan 13
Skansveien 20
Ole Guldals Gate 17
Takst
407 000
554 000
869 000
17 379 000
2 450 000
969 000
557 000
454 000
579 000
1 051 000
1 137 000
583 000
763 000
1 458 000
0
1 856 000
1 728 000
858 000
698 000
729 000
928 000
852 000
344 000
997 000
332 000
416 000
1 076 000
1 224 000
2 304 000
862 000
746 000
431 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
407 000
554 000
869 000
17 379 000
2 450 000
969 000
557 000
454 000
579 000
1 051 000
1 137 000
583 000
763 000
1 458 000
0
1 856 000
1 728 000
858 000
698 000
729 000
928 000
852 000
344 000
997 000
332 000
416 000
1 076 000
1 224 000
2 304 000
862 000
746 000
431 000
Skatt
Fritak
1 322
1 800
2 824
56 481
13 475
3 149
1 810
1 475
1 881
3 415
3 695
1 894
2 479
4 738
0
6 032
5 616
2 788
2 268
2 369
3 016
2 769
1 118
3 240
1 826
1 352
3 497
3 978
7 488
2 801
2 424
1 400
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 162
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Østerhage
Østerhage
Skansveien 17
Prøschveien 2
Skansveien 9
Dalsveien 8
Hagaveien 16
Dalsveien 12
Dalsveien 16
Hagaveien 4
Falunveien 7
Solheim
Prubergjellan 4
Ole Guldals Gate 13
Bekketun
Skansveien 10
Skansveien 12
Ulvstugguveien 12
Klokkarveien 1
Skansveien 13
Skansveien 13
Hagaveien 3
Hagaveien 5
Hagaveien 1
Hagaveien 15
Prøschveien 5
Ulvstugguveien 8
Hagaveien 10
Solbakken
Lars-Tørresveien 5
Hagaveien 13
Borgheim
Strand Jan Iver
Nordseth Torild Mosand
Feragen Grethe Solli
Selboe Thomas Blomli
Strømmevold Arnfinn H
Haanæs Egil
Dille Anne Kathrine
Dahl Magnus
Hedvall Per-Arne
Kjellmark Erling
Ødegård Katarina
Skancke-garmaker An-m S
Pettersen Gunhild
Aune Kine Kathrine
Kokkvoll Erik
Kokkvoll Ragnar
Boothman Linda C Herud
Danielsen Bente Waage
Viken Elin
Amelia Eiendom As
Amelia Eiendom As
Bekkos Dagrun Lind
Bekkos Arne
Selboe Knut
Ødegård John Morten
Kokkvoll Hege Harborg
Narbuvoll Siv Robudal
Sundt Helge
Ødegård John Morten
Skjervagen Ivar
Kjerpeseth Elin Marie
Borgos Hermann
137 / 178 / 0 / 0
137 / 180 / 0 / 0
137 / 183 / 0 / 0
137 / 185 / 0 / 0
137 / 190 / 0 / 0
137 / 193 / 0 / 0
137 / 194 / 0 / 0
137 / 198 / 0 / 0
137 / 199 / 0 / 0
137 / 200 / 0 / 0
137 / 202 / 0 / 0
137 / 203 / 0 / 0
137 / 207 / 0 / 0
137 / 208 / 0 / 0
137 / 209 / 0 / 0
137 / 210 / 0 / 0
137 / 211 / 0 / 0
137 / 212 / 0 / 0
137 / 213 / 0 / 0
137 / 215 / 0 / 0
137 / 215 / 0 / 0
137 / 218 / 0 / 0
137 / 219 / 0 / 0
137 / 220 / 0 / 0
137 / 222 / 0 / 0
137 / 224 / 0 / 0
137 / 226 / 0 / 0
137 / 227 / 0 / 0
137 / 229 / 0 / 0
137 / 230 / 0 / 0
137 / 232 / 0 / 0
137 / 233 / 0 / 0
364 000
0
336 000
371 000
1 196 000
630 000
780 000
905 000
1 320 000
653 000
1 653 000
359 000
749 000
355 000
797 000
712 000
547 000
923 000
701 000
114 000
347 000
971 000
1 324 000
877 000
792 000
99 000
714 000
1 059 000
38 000
869 000
886 000
37 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
364 000
0
336 000
371 000
1 196 000
630 000
780 000
905 000
1 320 000
653 000
1 653 000
359 000
749 000
355 000
797 000
712 000
547 000
923 000
701 000
114 000
347 000
971 000
1 324 000
877 000
792 000
99 000
714 000
1 059 000
38 000
869 000
886 000
37 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 183
0
1 092
1 205
3 887
2 047
2 535
2 941
4 290
2 122
5 372
1 166
2 434
1 153
2 590
2 314
1 777
2 999
2 278
627
1 127
3 155
4 303
2 850
2 574
321
2 320
3 441
123
2 824
2 879
120
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 163
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Dalsveien 24
Bjørklund
Hagaveien 8
Ulvstugguveien 16
Prøschveien 12
Ole Guldals Gate 18
Klokkarveien 3
Prøschveien 10
Sommerbo
Kjellstad I
Dalsveien 13
Hagaveien 14
Prøschveien 4
Ulvstugguveien 3
Ulvstugguveien 5
Prøschveien 7
Hagaveien 9
Ulvstugguveien 4
Ulvstugguveien 9
Prubergjellan 2
Persjordet
Ulvstugguveien 18
Ulvstugguveien 2
Prøschveien 15
Lars-Tørresveien 3
Ulvstugguveien 11
Ulvstugguveien 13
Ulvstugguveien 15
Ysterhagaveien 19
Bakkestua Ii
Dalsveien 32
Dalsveien 28
Nyheim Anne
Rud Eva
Fjæran Magne
Tung Kari Aunmo
Garmager Grete
Grytbak Øyvind
Kurås Stein
Danielsen Otto Kr
Hri Invest As
Aunmo Tor
Tamnes Håvard
Knutsen Kåre
Wintervold Eli
Grønmyr Bjørn Sevrin
Aas Siv Mariann
Sundt Roar
Tønset Else
Hannisdal Grete Bårdstu
Berg Bjørg Kristiansson
Johansen Signe Jorun
Tønnesen Marit Garmaker
Feragen Grethe Solli
Ericson Kenneth Bakken
Knutsen Kirsten Margrethe
Carlsen Inger Lucia
Dille Inger Jorunn
Røragen Tor Arne
Bukkvoll Magne
Kvernes Torleif
Skjervagen Ivar
Bones Even
Bergh Geir Wedding
137 / 236 / 0 / 0
137 / 237 / 0 / 0
137 / 239 / 0 / 0
137 / 240 / 0 / 0
137 / 241 / 0 / 0
137 / 242 / 0 / 0
137 / 245 / 0 / 0
137 / 246 / 0 / 0
137 / 250 / 0 / 0
137 / 253 / 0 / 0
137 / 257 / 0 / 0
137 / 267 / 0 / 0
137 / 268 / 0 / 0
137 / 269 / 0 / 0
137 / 270 / 0 / 0
137 / 271 / 0 / 0
137 / 272 / 0 / 0
137 / 274 / 0 / 0
137 / 275 / 0 / 0
137 / 276 / 0 / 0
137 / 277 / 0 / 0
137 / 278 / 0 / 0
137 / 280 / 0 / 0
137 / 284 / 0 / 0
137 / 285 / 0 / 0
137 / 286 / 0 / 0
137 / 287 / 0 / 0
137 / 288 / 0 / 0
137 / 289 / 0 / 0
137 / 291 / 0 / 0
137 / 293 / 0 / 0
137 / 294 / 0 / 0
820 000
409 000
934 000
1 008 000
1 241 000
0
964 000
631 000
360 000
200 000
912 000
922 000
623 000
3 268 000
556 000
1 390 000
1 496 000
662 000
869 000
645 000
380 000
1 125 000
821 000
1 521 000
900 000
718 000
877 000
722 000
733 000
22 000
700 000
895 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
820 000
409 000
934 000
1 008 000
1 241 000
0
964 000
631 000
360 000
200 000
912 000
922 000
623 000
3 268 000
556 000
1 390 000
1 496 000
662 000
869 000
645 000
380 000
1 125 000
821 000
1 521 000
900 000
718 000
877 000
722 000
733 000
22 000
700 000
895 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 665
1 329
3 035
3 276
4 033
0
3 133
2 050
1 170
650
2 964
2 996
2 024
10 621
1 807
4 517
4 862
2 151
2 824
2 096
1 235
3 656
2 668
4 943
2 925
2 333
2 850
2 346
2 382
71
2 275
2 908
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 164
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Dalsveien 30
Ulvstugguveien 10
Lars-Tørresveien 1
Dalsveien 34
Dalsveien 36
Ulvstugguveien 20
Fjellgård Iii
Fjellgård Iv
Henrikvolden
Prubergjellan 5
Hagaveien 19
Prøschveien 13
Hagaveien 6
Hagastuggu
Ysterhagaveien 23
Ysterhagaveien 21
Kjellstad Iii
Dalsveien 18
Hagaveien 11
Ulvstugguveien 22
Dalsveien 22
Ole Guldals Gate 16
Ole Guldals Gate 15
Prøschveien 1
Prøschveien 3
Prøschveien 9
Ysterhagaveien 2
Ulvstugguveien 6
Ysterhagaveien 7
Ysterhagaveien 11
Ysterhagaveien 13
Ysterhagaveien 1
Kløften Olav
Vintervold Andreas Ø
Guldal Kåre
Ryttervoll Kari
Indset Oddbjørg
Økdal Jostein
Danielsen Bente Waage
Danielsen Bente Waage
Strand Martin
Rønning Eva Karin
Tørresdal Ivar
Bukkvold Torill
Haanæs Anders Bjørgaard
Heie Nina
Sørjoten Johanne
Kverneng Bente Anita
Aunmo Tor
Steine Randi
Borgos Hermann
Dahlen Roar
Myhren Hans Reidar
Bull Bernt
Wesselvold Annlaug Håland
Haugen Tor Olav
Engan Sissel
Skogås Magnar
Rørosbygg Ans
Guldahl Knut Arild
Brøndbo Mikkel Andreas F
Skaje Trygve
Holm Anne Karin
Ellingsgård Svein
137 / 295 / 0 / 0
137 / 296 / 0 / 0
137 / 297 / 0 / 0
137 / 298 / 0 / 0
137 / 302 / 0 / 0
137 / 303 / 0 / 0
137 / 304 / 0 / 0
137 / 305 / 0 / 0
137 / 307 / 0 / 0
137 / 308 / 0 / 0
137 / 309 / 0 / 0
137 / 310 / 0 / 0
137 / 312 / 0 / 0
137 / 313 / 0 / 0
137 / 314 / 0 / 0
137 / 315 / 0 / 0
137 / 318 / 0 / 0
137 / 319 / 0 / 0
137 / 320 / 0 / 0
137 / 324 / 0 / 0
137 / 325 / 0 / 0
137 / 326 / 0 / 0
137 / 327 / 0 / 0
137 / 328 / 0 / 0
137 / 329 / 0 / 0
137 / 330 / 0 / 0
137 / 334 / 0 / 0
137 / 335 / 0 / 0
137 / 340 / 0 / 0
137 / 341 / 0 / 0
137 / 342 / 0 / 0
137 / 343 / 0 / 0
870 000
1 807 000
1 088 000
1 128 000
803 000
1 118 000
29 000
33 000
553 000
751 000
720 000
919 000
753 000
356 000
870 000
1 329 000
20 000
1 377 000
967 000
1 910 000
918 000
984 000
1 074 000
856 000
922 000
1 088 000
2 448 000
753 000
1 148 000
830 000
793 000
1 402 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
870 000
1 807 000
1 088 000
1 128 000
803 000
1 118 000
29 000
33 000
553 000
751 000
720 000
919 000
753 000
356 000
870 000
1 329 000
20 000
1 377 000
967 000
1 910 000
918 000
984 000
1 074 000
856 000
922 000
1 088 000
2 448 000
753 000
1 148 000
830 000
793 000
1 402 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 827
5 872
3 536
3 666
2 609
3 633
94
107
1 797
2 440
2 340
2 986
2 447
1 157
2 827
4 319
65
4 475
3 142
6 207
2 983
3 198
3 490
2 782
2 996
3 536
13 464
2 447
3 731
2 697
2 577
4 556
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 165
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Ysterhagaveien 3
Ysterhagaveien 9
Ysterhagaveien 5
Prøschveien 14
Ysterhagaveien 15
Ysterhagaveien 60
Prubergjellan 7
Ole Guldals Gate 17
Lilleheim I
Røros Transforma
Till.Til Ulvstu.Haugn
137/314
Øverhagaen 6
Øverhagaen 8
Falunveien 9
Ulvstugguveien 17
Prubergjellan 3
Prubergjellan 1
Ulvstugguveien 19
Hagaveien 30A
Hagaveien 30B
Hagaveien 32A
Hagaveien 32B
Hagaveien 22A
Hagaveien 22B
Hagaveien 20A
Hagaveien 20B
Hagaveien 18
Fellesareal
Hagaveien 27
Hagaveien 29
Hagaveien 31
Wintervold Karin
Westgård Gunvor
Haanæs Arne
Kverneng Terje
Unsgård Lill Tove Langen
Røros Kommune
Tørres Jan Håvard
Holden Gro
Knutsen Kåre
Røros Elektrisitetsverk As
Sørjoten Johanne
137 / 344 / 0 / 0
137 / 345 / 0 / 0
137 / 346 / 0 / 0
137 / 347 / 0 / 0
137 / 348 / 0 / 0
137 / 350 / 0 / 0
137 / 352 / 0 / 0
137 / 354 / 0 / 0
137 / 355 / 0 / 0
137 / 359 / 0 / 0
137 / 360 / 0 / 0
828 000
815 000
822 000
1 156 000
1 066 000
1 003 000
891 000
61 000
14 000
3 526 000
71 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
828 000
815 000
822 000
1 156 000
1 066 000
1 003 000
891 000
61 000
14 000
3 526 000
71 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
2 691
2 648
2 671
3 757
3 464
3 259
2 895
198
45
19 393
230
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Røros Produkter Eiendom As
Øverhagaen Eiendom As
Rørosbygg Ans
Selboe Ragnar
Brean Siw
Grådal Magnus Tangen
Frostvoll Sigrid
Sandkjernan Are
Nilsgård Morten
Selboe Geir
Skancke Marit Johanne S
Høsøien Kari Elisabeth
Konstad Siri Kristin
Austli Laila
Kurås Jorunn
Tangen Sindre
Hemstad Tore Steinar
Løkken Eskil
Eliassen Unn B Holden
Tessem Margrethe Overland
137 / 362 / 0 / 0
137 / 365 / 0 / 0
137 / 367 / 0 / 0
137 / 371 / 0 / 0
137 / 372 / 0 / 0
137 / 373 / 0 / 0
137 / 374 / 0 / 0
137 / 375 / 0 / 1
137 / 375 / 0 / 2
137 / 375 / 0 / 3
137 / 375 / 0 / 4
137 / 375 / 0 / 5
137 / 375 / 0 / 6
137 / 375 / 0 / 7
137 / 375 / 0 / 8
137 / 376 / 0 / 0
137 / 377 / 0 / 0
137 / 378 / 0 / 0
137 / 379 / 0 / 0
137 / 380 / 0 / 0
9 322 000
7 726 000
4 908 000
1 260 000
872 000
686 000
1 388 000
712 000
721 000
752 000
760 000
712 000
721 000
745 000
753 000
1 237 000
78 000
1 587 000
1 548 000
883 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9 322 000
7 726 000
4 908 000
1 260 000
872 000
686 000
1 388 000
712 000
721 000
752 000
760 000
712 000
721 000
745 000
753 000
1 237 000
78 000
1 587 000
1 548 000
883 000
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
51 271
42 493
26 994
4 095
2 834
2 229
4 511
2 314
2 343
2 444
2 470
2 314
2 343
2 421
2 447
4 020
253
5 157
5 031
2 869
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Promillesats
Fritak
Side 166
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Fellesareal
Ulvstugguveien 26
Ulvstugguveien 24
Trafotomt
Ysterhagaveien 4
Ysterhagaveien 4
Ole Guldals Gate 21C
Ole Guldals Gate 21D
Ole Guldals Gate 21B
Ole Guldals Gate 21A
Ole Guldals Gate 23A
Ole Guldals Gate 23D
Ole Guldals Gate 23B
Ole Guldals Gate 23C
Ole Guldals Gate 25A
Ole Guldals Gate 25D
Ole Guldals Gate 25C
Ole Guldals Gate 21 B
Ole Guldals Gate 27A
Ole Guldals Gate 27B
Ole Guldals Gate 27B
Skansveien 23
Klokkarveien 2A
Klokkarveien 2B
Hagaveien 1B
Dybdalshage
Dybdalshage
Dybdalshage
Dybdalshage
Dybdalshage
Dybdalshage
Dybdalshage
Hemstad Tore Steinar
Sommer Stein Ove
Størseth Trygve Kr
Røros Elektrisitetsverk As
Røros Møbler As
Røros Møbler As
Sommer Inger
Sødal Magnhild
Thorell Jenny Synnøve
Lillevold Kristin
Ødegård Ola
Sundt Leila
Grytbak Else Marie
Harsjøen Helga
Ødegaard Kirsten
Steene Hege Liljedahl
Strickert Gerd Kirsten
Holden Unni Røed
Kvisten Frøydis
Horndalen Heidi
Lund Liv Randi Kverneng
Grytbak Arne
Bondø Jorunn
Westin Johanna Austgulen
Selboe Tom Harald
Bygmester Åge
Sandnes Ella Solvår
Kroken Gunlaug
Langen Einar Gerhard
Sæthra Bente Irene Odden
Sæthra Bente Irene Odden
Sandnes Tor Agne Wahl
137 / 381 / 0 / 0
137 / 382 / 0 / 0
137 / 388 / 0 / 0
137 / 389 / 0 / 0
137 / 390 / 0 / 0
137 / 390 / 0 / 0
137 / 393 / 0 / 1
137 / 393 / 0 / 2
137 / 393 / 0 / 3
137 / 393 / 0 / 4
137 / 393 / 0 / 5
137 / 393 / 0 / 6
137 / 393 / 0 / 7
137 / 393 / 0 / 8
137 / 393 / 0 / 9
137 / 393 / 0 / 10
137 / 393 / 0 / 11
137 / 393 / 0 / 12
137 / 393 / 0 / 13
137 / 393 / 0 / 14
137 / 393 / 0 / 15
137 / 394 / 0 / 0
137 / 395 / 0 / 1
137 / 395 / 0 / 2
137 / 396 / 0 / 0
138 / 1 / 0 / 0
138 / 3 / 0 / 0
138 / 4 / 0 / 0
138 / 5 / 0 / 0
138 / 7 / 0 / 0
138 / 11 / 0 / 0
138 / 14 / 0 / 0
78 000
1 860 000
1 613 000
23 000
1 488 000
6 321 000
574 000
574 000
836 000
836 000
574 000
574 000
836 000
836 000
574 000
574 000
574 000
836 000
574 000
574 000
836 000
702 000
787 000
787 000
1 467 000
1 292 000
763 000
1 007 000
1 650 000
0
624 000
58 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
78 000
1 860 000
1 613 000
23 000
1 488 000
6 321 000
574 000
574 000
836 000
836 000
574 000
574 000
836 000
836 000
574 000
574 000
574 000
836 000
574 000
574 000
836 000
702 000
787 000
787 000
1 467 000
1 292 000
763 000
1 007 000
1 650 000
0
624 000
58 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
253
6 045
5 242
126
4 836
34 765
1 865
1 865
2 717
2 717
1 865
1 865
2 717
2 717
1 865
1 865
1 865
2 717
1 865
1 865
2 717
2 281
2 557
2 557
4 767
4 199
2 479
3 272
5 362
0
2 028
188
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 167
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Dalsveien 51
Dalsveien 53
Dybdalshage
Skarpsnoveien 31
Dybdalshage
Dalsveien 29A
Dalsveien 23
Skarpsnoveien 29
Dalsveien 19
Skarpsnoveien 1B
Barhølet 2
Stigersveien 8
Stigersveien 8
Stigersveien 8
Stigersveien 8
Loveien 3A
Osloveien 16
Øra 25
Djupdalshage
Øyaveien 67
Djupdalshage
Djupdalshage
Djupdalshage
Øyaveien 23
Øra 31
Skarpsnoveien 26
Øyaveien 101
Dalsveien 1
Stigersveien 16
Øyaveien 53
Loveien 2
Øyaveien 35
Sandnes Tor Agne Wahl
Sandnes Eva Marie Wahl
Rødal Gunvor
Thørn Kitt
Bakke Synnøve Hjelen
Klokkervold Leif
Tønseth Thorleif
Bordvik Bjørg
Langen Bård
Dahl Ole Halvor
Bakken Arne
Søberg Caroline Oksdøl
Ellingsen Per Tore
Heirung Eli
Digre Tove
Hamstad Magda Sofie
Røros Elektrisitetsverk As
Røros Idrettslag
Roll Svein
Tronshart Toril Aastad
Firma Johan Kjellmark
Solbakken Eli Wahl
Engdal Gunn
Augensen Randi Løkken
Fæmundshytten Stig
Hellemstulen Trond Gullhav
Sigvartsen Kenneth K
Grotdal Torbjørg Annie
Pettersen Inger M K
Korssjøen Karen Noer
Graftås Nils
Grådal Liv
138 / 22 / 0 / 0
138 / 23 / 0 / 0
138 / 26 / 0 / 0
138 / 30 / 0 / 0
138 / 31 / 0 / 0
138 / 33 / 0 / 0
138 / 34 / 0 / 0
138 / 35 / 0 / 0
138 / 44 / 0 / 0
138 / 46 / 0 / 0
138 / 54 / 0 / 0
138 / 55 / 0 / 1
138 / 55 / 0 / 2
138 / 55 / 0 / 3
138 / 55 / 0 / 4
138 / 57 / 0 / 0
138 / 61 / 0 / 0
138 / 65 / 0 / 0
138 / 72 / 0 / 0
138 / 73 / 0 / 0
138 / 74 / 0 / 0
138 / 77 / 0 / 0
138 / 81 / 0 / 0
138 / 83 / 0 / 0
138 / 86 / 0 / 0
138 / 87 / 0 / 0
138 / 90 / 0 / 0
138 / 91 / 0 / 0
138 / 92 / 0 / 0
138 / 93 / 0 / 0
138 / 94 / 0 / 0
138 / 98 / 0 / 0
1 423 000
1 257 000
0
743 000
473 000
773 000
1 205 000
1 316 000
2 205 000
1 717 000
932 000
489 000
553 000
470 000
998 000
893 000
9 274 000
524 000
80 000
1 887 000
2 701 000
986 000
536 000
351 000
1 019 000
1 068 000
774 000
752 000
733 000
699 000
815 000
1 251 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 423 000
1 257 000
0
743 000
473 000
773 000
1 205 000
1 316 000
2 205 000
1 717 000
932 000
489 000
553 000
470 000
998 000
893 000
9 274 000
524 000
80 000
1 887 000
2 701 000
986 000
536 000
351 000
1 019 000
1 068 000
774 000
752 000
733 000
699 000
815 000
1 251 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 624
4 085
0
2 414
1 537
2 512
3 916
4 277
7 166
5 580
3 029
1 589
1 797
1 527
3 243
2 902
51 007
1 703
260
6 132
8 778
3 204
1 742
1 140
3 311
3 471
2 515
2 444
2 382
2 271
2 648
4 065
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 168
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Djupdalshage
Dalsveien 21
Peter Møllers Vei 4
Stigersveien 14
Stigersveien 12
Osloveien 19
Viken Arne
Strickert Erling Sølve
Viken Arnt Olav
Sandnes Liv Marie
Kojedal Arnfinn
Vainomaa Vaabo
Strøm Evald Jon Harald
Galaaen Einar
Kolstad Kristin
Dahlen Lisbeth Helene
Magga Marianne
Ødegård Stein
Erlien Ola
Fosland Knut Nilsen
Gjøsvika Invest A/S
Torbergsen Ragnhild M.k.
Røros Gauldal Oppdal Trans
Waldahl Jorunn Irene
Røros Elektrisitetsverk As
Johansen Turid
Solheim Eiendom Røros As
Ødegaard Atle
Sorken Knut
Berg Lars Brage
Stensheim Åke Petter
Røros Og Omegn
Pinsemenighet
Kvernes Lillian
Rødal Anne Kristin
Augensen Sveinung
Knutsen Hilde
Ryen Unni
138 / 99 / 0 / 0
138 / 101 / 0 / 0
138 / 102 / 0 / 0
138 / 103 / 0 / 0
138 / 104 / 0 / 0
138 / 105 / 0 / 0
138 / 107 / 0 / 0
138 / 108 / 0 / 0
138 / 109 / 0 / 0
138 / 110 / 0 / 0
138 / 111 / 0 / 0
138 / 112 / 0 / 0
138 / 113 / 0 / 0
138 / 114 / 0 / 0
138 / 115 / 0 / 0
138 / 117 / 0 / 0
138 / 118 / 0 / 0
138 / 119 / 0 / 0
138 / 120 / 0 / 0
138 / 121 / 0 / 0
138 / 122 / 0 / 0
138 / 124 / 0 / 0
138 / 126 / 0 / 0
138 / 127 / 0 / 0
138 / 128 / 0 / 0
138 / 133 / 0 / 0
1 248 000
612 000
804 000
701 000
1 147 000
593 000
480 000
623 000
399 000
580 000
769 000
1 196 000
720 000
739 000
9 632 000
709 000
617 000
608 000
0
215 000
1 735 000
1 095 000
967 000
1 865 000
1 135 000
717 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 248 000
612 000
804 000
701 000
1 147 000
593 000
480 000
623 000
399 000
580 000
769 000
1 196 000
720 000
739 000
9 632 000
709 000
617 000
608 000
0
215 000
1 735 000
1 095 000
967 000
1 865 000
1 135 000
717 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
4 056
1 989
2 613
2 278
3 727
1 927
1 560
2 024
1 296
1 885
2 499
3 887
2 340
2 401
52 976
2 304
3 393
1 976
0
698
5 638
3 558
3 142
6 061
3 688
2 330
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
138 / 134 / 0 / 0
138 / 136 / 0 / 0
138 / 137 / 0 / 0
138 / 138 / 0 / 0
138 / 139 / 0 / 0
407 000
778 000
1 701 000
1 186 000
1 097 000
100%
100%
100%
100%
100%
407 000
778 000
1 701 000
1 186 000
1 097 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 322
2 528
5 528
3 854
3 565
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Skarpsnoveien 4
Sollyst
Bakkely
Øra 24
Øra 26
Stigersveien 10
Dahlheim
Vi-Tre
Osloveien 12A
Osloveien 25
Dalsveien 5
Krogsbo
Loveien 3
Osloveien 12
Falunveien 2
Øra 22
Øyaveien 13
Dalsstuggu
Kølkjørarveien 2
Osloveien 21
Dalsveien 25
Tomtebo
Anders Bergans Vei 3
Anders Bergans Vei 4
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 169
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skarpsnoveien 21A
Skarpsnoveien 23
Dalsveien 11
Øyaveien 17
Carl Olsens Vei 6A
Øyaveien 57
Øyaveien 27
Øyaveien 27
Øyaveien 29
Femundsveien 2
Øra 41
Øra 37
Øra 43
Falunveien 5
Bjørklund
Øra 29
Skarpsnoveien 25A
Skarpsnoveien 25B
Øra 28
Øyaveien 19
Femundsveien 6
Femundsveien 8
Carl Olsens Vei 2
Dalsveien 27B
Skarpsnoveien 27
Femundsveien 4
Femundsveien 12
Femundsveien 10
Skarpsnoveien 7
Skarpsnoveien 2A
Dalsveien 15
Falunveien 3
Kirkbakk Per Magne
Schellenberg Grethe
Dahlen Arne
Pettersen Grete Galåen
Kurås Jan
Loo Christina Therese
Elven Knut Harald H
Augensen Randi Løkken
Augensen Randi Løkken
Nyland Inger-johanne
Aspaas Rune
Grådal Martin
Godtland Inge
Løkken Stein Harald
Trønnes Mona
Reiten Per
Breigutu Marianne Moseng
Holm Børre
Øra 28 As
Hagen John Gunnar
Moen Per Ståle
Langen Elin
Johnsen Vegar
Lervik Katrin Charlotte
Aunmo Rannveig
Skancke Tormod
Tamnes Rune
Knutsen Borghild
Moen Viktor
Stjern Tone
Rønningen Elin
Delic Miladin
138 / 140 / 0 / 0
138 / 141 / 0 / 0
138 / 142 / 0 / 0
138 / 143 / 0 / 0
138 / 145 / 0 / 0
138 / 146 / 0 / 0
138 / 148 / 0 / 0
138 / 149 / 0 / 0
138 / 153 / 0 / 0
138 / 159 / 0 / 0
138 / 160 / 0 / 0
138 / 161 / 0 / 0
138 / 162 / 0 / 0
138 / 163 / 0 / 0
138 / 165 / 0 / 0
138 / 170 / 0 / 0
138 / 171 / 0 / 0
138 / 172 / 0 / 0
138 / 173 / 0 / 0
138 / 174 / 0 / 0
138 / 175 / 0 / 0
138 / 176 / 0 / 0
138 / 177 / 0 / 0
138 / 179 / 0 / 0
138 / 180 / 0 / 0
138 / 181 / 0 / 0
138 / 182 / 0 / 0
138 / 183 / 0 / 0
138 / 184 / 0 / 0
138 / 185 / 0 / 0
138 / 186 / 0 / 0
138 / 188 / 0 / 0
809 000
920 000
747 000
855 000
2 157 000
1 185 000
519 000
84 000
1 840 000
1 293 000
937 000
925 000
419 000
1 044 000
889 000
857 000
880 000
785 000
2 720 000
1 403 000
1 041 000
873 000
772 000
777 000
1 854 000
825 000
1 007 000
597 000
1 032 000
578 000
1 302 000
1 166 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
809 000
920 000
747 000
855 000
2 157 000
1 185 000
519 000
84 000
1 840 000
1 293 000
937 000
925 000
419 000
1 044 000
889 000
857 000
880 000
785 000
2 720 000
1 403 000
1 041 000
873 000
772 000
777 000
1 854 000
825 000
1 007 000
597 000
1 032 000
578 000
1 302 000
1 166 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 629
2 990
2 427
2 778
7 010
3 851
1 686
273
5 980
4 202
3 045
3 006
1 361
3 393
2 889
2 785
2 860
2 551
14 960
4 559
3 383
2 837
2 509
2 525
6 025
2 681
3 272
1 940
3 354
1 878
4 231
3 789
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 170
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Skarpsnoveien 28
Kølkjørarveien 10
Femundsveien 14
Heimly
Femundsveien 16
Femundsveien 20
Litj-Øra 1
Øra Trafostasjon
Stigersveien 6
Femundsveien 22
Femundsveien 18
Øyaveien 51
Jore Iii
Skarpsnoveien 6
Kølkjørarveien 4
Dalsveien 27A
Femundsveien 28
Femundsveien 28
Skarpsnoveien 17
Skarpsnoveien 19
Skarpsnoveien 2B
Dalsveien 31
Skarpsnoveien 9
Skarpsnoveien 11
Femundsveien 24
Femundsveien 26
Solgløtt
Øra 33
Dalsveien 33
Osloveien 16A
Øra 35
Barhølet 5
Selboe Reidar
Selboe Stein Egil
Høsøien Rune
Sandnes Sigvart
Sundt Margit
Korssjøen Synnøve
Røros Elektrisitetsverk As
Røros Elektrisitetsverk As
Orset Håvard Trønnes
Olsen Gerd Helene Feragen
Bukkvold Helge
Prytz Ellen Kristine G
Foss Knut
Dille Julie Bergljot
Sandmæl Jon Arne Myhre
Gullikstad Solveig
Sundt John
Sundt Robin Sakrisvoll
Skancke Marit Johanne S
Tronsmed Unni Elisab
Hage Ketil
Engan Sissel
Østby Tove Og Tore
Almåsstø Per
Bukkvold Oddbjørg
Korssjøen Torbjørn
Ødegård Jan Ivar
Aspaas Siv Margareta
Sivertsvoll Ole
Røros Elektrisitetsverk As
Feragen Gudrun
Andreassen Randi
138 / 189 / 0 / 0
138 / 190 / 0 / 0
138 / 191 / 0 / 0
138 / 192 / 0 / 0
138 / 193 / 0 / 0
138 / 194 / 0 / 0
138 / 195 / 0 / 0
138 / 196 / 0 / 0
138 / 197 / 0 / 0
138 / 199 / 0 / 0
138 / 201 / 0 / 0
138 / 202 / 0 / 0
138 / 203 / 0 / 0
138 / 205 / 0 / 0
138 / 206 / 0 / 0
138 / 207 / 0 / 0
138 / 208 / 0 / 0
138 / 208 / 0 / 0
138 / 209 / 0 / 0
138 / 210 / 0 / 0
138 / 211 / 0 / 0
138 / 213 / 0 / 0
138 / 214 / 0 / 0
138 / 215 / 0 / 0
138 / 216 / 0 / 0
138 / 217 / 0 / 0
138 / 218 / 0 / 0
138 / 220 / 0 / 0
138 / 222 / 0 / 0
138 / 223 / 0 / 0
138 / 224 / 0 / 0
138 / 226 / 0 / 0
Takst
972 000
1 276 000
808 000
158 000
939 000
849 000
2 201 000
134 840 000
850 000
815 000
783 000
802 000
45 000
1 146 000
1 045 000
619 000
703 000
546 000
1 226 000
532 000
584 000
792 000
1 518 000
1 880 000
916 000
769 000
434 000
632 000
573 000
3 048 000
901 000
1 175 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
972 000
1 276 000
808 000
158 000
939 000
849 000
2 201 000
134 840 000
850 000
815 000
783 000
802 000
45 000
1 146 000
1 045 000
619 000
703 000
546 000
1 226 000
532 000
584 000
792 000
1 518 000
1 880 000
916 000
769 000
434 000
632 000
573 000
3 048 000
901 000
1 175 000
Skatt
3 159
4 147
2 626
513
3 051
2 759
12 105
741 620
2 762
2 648
2 544
2 606
146
3 724
3 396
2 011
2 284
1 774
3 984
1 729
1 898
2 574
4 933
6 110
2 977
2 499
1 410
2 054
1 862
16 764
2 928
3 818
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 171
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kølkjørarveien 8
Bakkehelle Ii
Kølkjørarveien 6
Rørosgarasjen
Skarpsnoveien 30
Dalsveien 35
Ole Grotdals Vei 4
Fridbo
Bjørgtun
Ole Grotdals Vei 3
Carl Olsens Vei 4
Carl Olsens Vei 8A
Øiagløtten
Skarpsnoveien 3
Dalsveien 37A
Dalsveien 39
Skarpsnoveien 5
Bjørktun Ii
Djupdalshage Ii
Skarpsnoveien 21B
Skarpsnoveien 1A
Dalsveien 5
Stigplassen Ii
Anders Bergans Vei 2
Anders Bergans Vei 1
Skarpsnoveien 9
Djupdalshage-Kro
Persjordet
Skarpsnoveien 12
Skarpsnoveien 10
Skarpsnoveien 8
Dalsveien 17
Aspaas Stig
Selboe Stein Egil
Roland Reidun Elise
Røros Produkter Eiendom As
Haugen Hans Olav
Indset Ove
Haugen Per Martin
Leganger Elise
Bordvik Bjørg
Leganger Elise
Aspaas Willy
Samuelsen Sigurd
Foss Knut
Knutsen Helge
Røste Ove
Solli Einar B
Knutsen Knut
Johnsen Vegar
Thørn Kitt
Kirkbakk Ole
Knutsen May Kristin
Waldahl Jorunn Irene
Godtland Inge
Aafarli Stian
Aas Bent
Røros Auto Eiendom As
Solum Stein
Kjelsberg Vidar
Brean Terje
Prytz Erna K
Dahl Bjørn
Gullikstad Stein Erik
138 / 227 / 0 / 0
138 / 229 / 0 / 0
138 / 230 / 0 / 0
138 / 234 / 0 / 0
138 / 235 / 0 / 0
138 / 236 / 0 / 0
138 / 237 / 0 / 0
138 / 240 / 0 / 0
138 / 241 / 0 / 0
138 / 242 / 0 / 0
138 / 244 / 0 / 0
138 / 245 / 0 / 0
138 / 246 / 0 / 0
138 / 247 / 0 / 0
138 / 249 / 0 / 0
138 / 252 / 0 / 0
138 / 253 / 0 / 0
138 / 257 / 0 / 0
138 / 258 / 0 / 0
138 / 260 / 0 / 0
138 / 270 / 0 / 0
138 / 271 / 0 / 0
138 / 273 / 0 / 0
138 / 279 / 0 / 0
138 / 280 / 0 / 0
138 / 282 / 0 / 0
138 / 284 / 0 / 0
138 / 285 / 0 / 0
138 / 287 / 0 / 0
138 / 288 / 0 / 0
138 / 289 / 0 / 0
138 / 290 / 0 / 0
1 089 000
80 000
937 000
281 000
939 000
848 000
1 325 000
929 000
67 000
87 000
751 000
1 590 000
468 000
792 000
597 000
813 000
1 185 000
20 000
11 000
705 000
1 860 000
10 000
19 000
883 000
664 000
54 000
330 000
1 073 000
971 000
910 000
1 406 000
1 086 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 089 000
80 000
937 000
281 000
939 000
848 000
1 325 000
929 000
67 000
87 000
751 000
1 590 000
468 000
792 000
597 000
813 000
1 185 000
20 000
11 000
705 000
1 860 000
10 000
19 000
883 000
664 000
54 000
330 000
1 073 000
971 000
910 000
1 406 000
1 086 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 539
260
3 045
1 545
3 051
2 756
4 306
3 019
217
282
2 440
5 167
1 521
2 574
1 940
2 642
3 851
65
35
2 291
6 045
32
61
2 869
2 158
175
1 072
3 487
3 155
2 957
4 569
3 529
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 172
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Dalsveien 17A
Røros Auto A/S
Femundsveien 30
Litj-Øra 8
Bekkos Anders
Røros Auto Eiendom As
Tamnes Rune
Sorken Knut
Dahlen Arne
Sandnes Sigvart
Neby Hallvard Grønli
Basmo Tove
Tørres Toril
Kvernes Jan Harry
Rodenburg Johan
Grind Vidar Kojan
Sorken Jan Ove
Sorken Astrid Oddveig
Kirkhus Malvin
Knutsen Anne Lise
Øien Arvid
Solbakken Rolf
Lien Terje
Sundmoen Stein
Grind Vidar Kojan
Augensen Svein Harald
Augensen Randi Løkken
Augensen Randi Løkken
Augensen Randi Løkken
Gjersvold Rolf
Røros Auto Eiendom As
Røros Rengjøringsbyrå V/pe
Rm Bygg As
Riddervold Geir
Lyngsmo Bente
Sundan Tormod Eiendom As
138 / 291 / 0 / 0
138 / 295 / 0 / 0
138 / 296 / 0 / 0
138 / 297 / 0 / 0
138 / 298 / 0 / 0
138 / 300 / 0 / 0
138 / 301 / 0 / 0
138 / 302 / 0 / 0
138 / 303 / 0 / 0
138 / 304 / 0 / 0
138 / 306 / 0 / 0
138 / 307 / 0 / 0
138 / 308 / 0 / 1
138 / 308 / 0 / 2
138 / 309 / 0 / 0
138 / 310 / 0 / 0
138 / 311 / 0 / 0
138 / 312 / 0 / 0
138 / 313 / 0 / 0
138 / 314 / 0 / 0
138 / 315 / 0 / 0
138 / 316 / 0 / 0
138 / 317 / 0 / 0
138 / 318 / 0 / 0
138 / 319 / 0 / 0
138 / 320 / 0 / 0
138 / 321 / 0 / 1
138 / 321 / 0 / 2
138 / 323 / 0 / 0
138 / 324 / 0 / 0
138 / 325 / 0 / 0
138 / 326 / 0 / 0
Skarpsnoveien 13
Øra 8
Peter Møllers Vei 1
Peter Møllers Vei 3
Barhølet 4
Øyaveien 31
Litj-Øra 4B
Litj-Øra 4A
Litj-Øra 6
Litj-Øra 5
Litj-Øra 7
Litj-Øra 9
Litj-Øra 12
Litj-Øra 11
Kveldsro Iii
Carl Olsensv. 12
Till. Carl Olsen. 12
Till. Carl Olsen
Till. Carl Olsen
Litj-Øra 10
Osloveien 14
Osloveien 14
Stamphusveien 11
Øyaveien 39
Øyaveien 37
Falunveien 1
Takst
851 000
4 121 000
866 000
1 173 000
11 000
1 186 000
3 000
992 000
664 000
836 000
951 000
1 030 000
748 000
731 000
933 000
815 000
736 000
804 000
1 455 000
928 000
182 000
85 000
19 000
0
29 000
911 000
4 605 000
1 442 000
26 379 000
1 262 000
313 000
1 757 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
851 000
4 121 000
866 000
1 173 000
11 000
1 186 000
3 000
992 000
664 000
836 000
951 000
1 030 000
748 000
731 000
933 000
815 000
736 000
804 000
1 455 000
928 000
182 000
85 000
19 000
0
29 000
911 000
4 605 000
1 442 000
26 379 000
1 262 000
313 000
1 757 000
Skatt
2 765
22 665
2 814
3 812
35
3 854
9
3 224
2 158
2 717
3 090
3 347
2 431
2 375
3 032
2 648
2 392
2 613
4 728
3 016
591
276
61
0
94
2 960
25 327
7 931
145 084
4 101
1 017
9 663
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 173
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skarpsnoveien 15
Øyaveien 99
Osloveien 14B
Osloveien 14B
Osloveien 27
Øyaveien 8
Øyaveien 10
Øyaveien 12
Ole Grotdals Vei 1
Dalsveien 29B
Øyaveien 79
Øyaveien 81
Øyaveien 83
Øyaveien 91
Øyaveien 85
Øyaveien 93
Øyaveien 87
Øyaveien 89
Øyaveien 20
Øyaveien 18
Øyaveien 16
Øyaveien 14
Øyaveien 22
Øyaveien 24
Øyaveien 26
Øyaveien 28
Øyaveien 30
Øyaveien 32
Øyaveien 34
Øyaveien 36
Øyaveien 38
Skarpsnoveien 24
Svendsen Per Matti
Brandal Vegar
Grådal Olaug Arnhild
Grådal Olaug Arnhild
Wullum Hus As
Skjevdal Frøydis
Ruga Senait
Langeng Tore
Sundt Kjell
Kojedal Arnfinn
Medalen Knut Helge
Kjelsberg John Steinar
Tamnes Jan
Kjellmark Håkon
Sukurica Refik
Bendiksen Ale
Nicolaysen Glenn
Norman Anne Beret
Kristianson Oddleif
Tøndel Anne Grethe S
Sundt Ruth Eva
Sundt Rolf
Sørum Marit
Moseng Arvid
Bordvik Ivar
Forbord Erlend Balgaard
Høen John Einar
Ranøien Elbjørg Anny
Brandsegg Liv Helene
Nikolaisen Oddgeir
Moe Ruth
Harsjøen Olga
138 / 327 / 0 / 0
138 / 328 / 0 / 0
138 / 330 / 0 / 0
138 / 330 / 0 / 0
138 / 331 / 0 / 0
138 / 332 / 0 / 0
138 / 333 / 0 / 0
138 / 334 / 0 / 0
138 / 336 / 0 / 0
138 / 337 / 0 / 0
138 / 338 / 0 / 0
138 / 339 / 0 / 0
138 / 340 / 0 / 0
138 / 341 / 0 / 1
138 / 341 / 0 / 2
138 / 341 / 0 / 3
138 / 341 / 0 / 4
138 / 341 / 0 / 5
138 / 342 / 0 / 1
138 / 342 / 0 / 2
138 / 342 / 0 / 3
138 / 342 / 0 / 4
138 / 343 / 0 / 1
138 / 343 / 0 / 2
138 / 343 / 0 / 3
138 / 344 / 0 / 1
138 / 344 / 0 / 2
138 / 344 / 0 / 3
138 / 344 / 0 / 4
138 / 344 / 0 / 5
138 / 344 / 0 / 6
138 / 347 / 0 / 0
1 281 000
1 398 000
568 000
2 114 000
1 758 000
645 000
654 000
758 000
1 202 000
1 178 000
1 007 000
957 000
1 115 000
522 000
522 000
556 000
522 000
522 000
843 000
873 000
873 000
940 000
1 106 000
1 106 000
1 106 000
447 000
446 000
447 000
422 000
446 000
447 000
680 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 281 000
1 398 000
568 000
2 114 000
1 758 000
645 000
654 000
758 000
1 202 000
1 178 000
1 007 000
957 000
1 115 000
522 000
522 000
556 000
522 000
522 000
843 000
873 000
873 000
940 000
1 106 000
1 106 000
1 106 000
447 000
446 000
447 000
422 000
446 000
447 000
680 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
4 163
4 543
1 846
11 627
9 669
2 096
2 125
2 463
3 906
3 828
3 272
3 110
3 623
1 696
1 696
1 807
1 696
1 696
2 739
2 837
2 837
3 055
3 594
3 594
3 594
1 452
1 449
1 452
1 371
1 449
1 452
2 210
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 174
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Øyaveien 58
Osloveien 38
Øyaveien 90
Øyaveien 92
Øyaveien 94
Øyaveien 96
Øyaveien 98
Øyaveien 100
Øyaveien 102
Øyaveien 104
Øyaveien 74
Øyaveien 80
Øyaveien 86
Øyaveien 88
Øyaveien 70
Øyaveien 60
Øyaveien 68
Øyaveien 66
Øyaveien 64
Øyaveien 62
Tillegg Til 137/328
Trønnes Trine L Murberg
Isola Holding As
Indset Jo Inge
Dille Christian
Tamnes Stian
Iversen Aina
Sevatdal Jørn Andre
Kvernes Ingeborg
Kuraas Unni Laila
Jordet Halbjørg
Feragen Kjerstine
Velzen Lise Birkeland
Sæther Elin
Rokseth Kjell Arne
Grind Vidar Kojan
Wold Frode
Viken Idun
Skott Lusie
Kojan Runar Grind
Jensvold Roy Sandnes
Haugen Tor Olav
Idrettsparken Hotell As
Røste Ove
Bygginvest Røros As
Bygginvest Røros As
Klokkervold Jonny
Døhl Birgit Sakrisvoll
Grytbakk Odd Roar
Wiggen John Kr
Nygjelten Anita
Hellandsjø Bjørn
Knudsen Dennis
138 / 349 / 0 / 0
138 / 351 / 0 / 0
138 / 352 / 0 / 1
138 / 352 / 0 / 2
138 / 352 / 0 / 3
138 / 352 / 0 / 4
138 / 352 / 0 / 5
138 / 352 / 0 / 6
138 / 352 / 0 / 7
138 / 352 / 0 / 8
138 / 353 / 0 / 1
138 / 353 / 0 / 4
138 / 353 / 0 / 7
138 / 353 / 0 / 8
138 / 353 / 0 / 9
138 / 356 / 0 / 1
138 / 356 / 0 / 2
138 / 356 / 0 / 3
138 / 356 / 0 / 4
138 / 356 / 0 / 5
138 / 358 / 0 / 0
138 / 359 / 0 / 0
138 / 360 / 0 / 0
138 / 361 / 0 / 0
138 / 362 / 0 / 0
138 / 363 / 0 / 0
138 / 364 / 0 / 0
138 / 365 / 0 / 0
138 / 366 / 0 / 0
138 / 367 / 0 / 0
138 / 368 / 0 / 0
138 / 369 / 0 / 0
Dalsveien 37B
Gjøsvika Industriomr.
Osloveien 18
Øra 39
Yter Øya 11
Yter Øya 13
Yter Øya 15
Yter Øya 17
Yter Øya 19
Yter Øya 21
Takst
914 000
42 167 000
525 000
533 000
525 000
533 000
583 000
533 000
525 000
569 000
543 000
543 000
543 000
543 000
527 000
819 000
664 000
883 000
883 000
928 000
19 000
5 560 000
1 429 000
3 705 000
11 422 000
655 000
1 386 000
1 672 000
1 284 000
1 270 000
1 661 000
1 100 000
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
914 000
42 167 000
525 000
533 000
525 000
533 000
583 000
533 000
525 000
569 000
543 000
543 000
543 000
543 000
527 000
819 000
664 000
883 000
883 000
928 000
19 000
5 560 000
1 429 000
3 705 000
11 422 000
655 000
1 386 000
1 672 000
1 284 000
1 270 000
1 661 000
1 100 000
Skatt
2 970
231 918
1 706
1 732
1 706
1 732
1 894
1 732
1 706
1 849
1 764
1 764
1 764
1 764
1 712
2 661
2 158
2 869
2 869
3 016
61
30 580
4 644
20 377
62 821
2 128
4 504
5 434
4 173
4 127
5 398
3 575
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 175
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Yter Øya 24
Yter Øya 22
Yter Øya 20
Yter Øya 18
Yter Øya 16
Peter Møllers Vei 2A
Dalsveien 3M
Bonde Kjell Ove
Thun Arnfinn
Kokkvoll Jon Anders
Harborg Vegar
Simonsen Helle Jeanette
Viken Anne Mette
Almås Jan Helge
Næsje Kjell
Isola Holding As
Isola Holding As
Isola Holding As
Bergstaden Trelast As
Røroshus As
Schjølberg Bjørn
138 / 371 / 0 / 0
138 / 372 / 0 / 0
138 / 373 / 0 / 0
138 / 374 / 0 / 0
138 / 375 / 0 / 0
138 / 376 / 0 / 0
138 / 377 / 0 / 0
138 / 378 / 0 / 0
138 / 379 / 0 / 0
138 / 381 / 0 / 0
138 / 382 / 0 / 0
138 / 383 / 0 / 0
138 / 384 / 0 / 0
138 / 385 / 0 / 0
1 147 000
1 355 000
1 389 000
1 220 000
1 350 000
1 014 000
2 035 000
914 000
105 000
590 000
770 000
5 201 000
6 536 000
18 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 147 000
1 355 000
1 389 000
1 220 000
1 350 000
1 014 000
2 035 000
914 000
105 000
590 000
770 000
5 201 000
6 536 000
18 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3 727
4 403
4 514
3 965
4 387
3 295
6 613
2 970
577
3 245
4 235
28 605
35 948
58
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Viken Aud Irene
Isola Holding As
Idrettsparken Eiendom As
Kjelsberg Vidar
Galåen Transport As
Kk Eiendom Da
Skotts Maskin As
Isola Holding As
Riddervold Ingerd Bækos
Nyplass Jens Arnfinn
Gullikstad Hans Willy
Grytbak Anne-Lise
Guldahl Morten Einar
Rotabakk Ellen Berg
Knudsen Jan Fritjof
Erlien Even
Bull Kjell
138 / 386 / 0 / 0
138 / 387 / 0 / 0
138 / 388 / 0 / 0
138 / 389 / 0 / 0
138 / 390 / 0 / 0
138 / 391 / 0 / 0
138 / 392 / 0 / 0
138 / 393 / 0 / 0
139 / 1 / 0 / 0
139 / 2 / 0 / 0
139 / 3 / 0 / 0
139 / 4 / 0 / 0
139 / 7 / 0 / 0
139 / 15 / 0 / 0
139 / 16 / 0 / 0
139 / 17 / 0 / 0
139 / 18 / 0 / 0
600 000
74 000
791 000
3 000
674 000
1 463 000
6 384 000
886 000
665 000
681 000
600 000
582 000
856 000
795 000
851 000
983 000
602 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
600 000
74 000
791 000
3 000
674 000
1 463 000
6 384 000
886 000
665 000
681 000
600 000
582 000
856 000
795 000
851 000
983 000
602 000
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 950
407
4 350
9
3 707
8 046
35 112
4 873
2 161
2 213
1 950
1 891
2 782
2 583
2 765
3 194
1 956
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Osloveien 38
Osloveien 54
Osloveien 70
Osloveien 18D
Tillegg Til Gnr 161 Bnr
137
Peter Møllers Vei 2C
Osloveien 20
Idrettsparken Hotell Ii
Persjordet Ii
Osloveien 23
Osloveien 20
Osloveien 20
Osloveien 20
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage Furu
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 176
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
300
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
Nyplasshage
Solfeng
Glåmvang
Elveflaten
Kvila
Bakketun
Didrikslykja
Raadstua
Elveplassen
Solvollen
Teigen
Trongløtt
Karistuggu
Rabben
Putten
Glomstua
Reiarstuggu
Løkka
Glåmstuggu
Nyplasshagen
Karlstua
Moen Bjørn
Sevaldsen Fredrik Oliver
Ødegård Eva
Finnerud Rune
Finnerud Rune
Jenssen Odd Gunnar
Siksjø Oddvar
Bye Arnstein
Solem Ingemund
Jørgensen Wenche
Lian Arve
Knudsen Inger D.
Rugeldal Leif
Dymbe Norvald
Raad Ole Jacob
Larsen Erling
Kvilhaug Trond
Jenssen John Einar
Nilsen Jan Olav
Gjersvold Tor Arnold
Tufte Wenche
Bye Erik
Reiersen Geir
Stenløkk Else
Vitsø Anne-Lin
Nesgård Kristen
Søtvik Rita
Håskjold Ragnhild Petra
Erlien Trond
Raad Bjarne
Nyplass Ingrid
Nyplass Randi
139 / 22 / 0 / 0
139 / 27 / 0 / 0
139 / 28 / 0 / 0
139 / 30 / 0 / 0
139 / 30 / 0 / 0
139 / 37 / 0 / 0
139 / 41 / 0 / 0
139 / 47 / 0 / 0
139 / 57 / 0 / 0
139 / 59 / 0 / 0
139 / 60 / 0 / 0
139 / 61 / 0 / 0
139 / 63 / 0 / 0
139 / 64 / 0 / 0
139 / 68 / 0 / 0
139 / 69 / 0 / 0
139 / 70 / 0 / 0
139 / 71 / 0 / 0
139 / 72 / 0 / 0
139 / 73 / 0 / 0
139 / 74 / 0 / 0
139 / 75 / 0 / 0
139 / 76 / 0 / 0
139 / 78 / 0 / 0
139 / 79 / 0 / 0
139 / 83 / 0 / 0
139 / 84 / 0 / 0
139 / 87 / 0 / 0
139 / 88 / 0 / 0
139 / 89 / 0 / 0
139 / 94 / 0 / 0
139 / 95 / 0 / 0
1 168 000
948 000
500 000
681 000
681 000
639 000
591 000
410 000
676 000
649 000
361 000
387 000
511 000
726 000
1 146 000
1 467 000
378 000
574 000
315 000
857 000
195 000
170 000
572 000
633 000
335 000
454 000
1 381 000
1 037 000
643 000
862 000
1 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Nyplasshage
1 168 000
948 000
500 000
681 000
681 000
639 000
591 000
410 000
676 000
649 000
361 000
387 000
511 000
726 000
1 146 000
1 467 000
378 000
574 000
315 000
857 000
195 000
170 000
572 000
633 000
335 000
454 000
1 381 000
1 037 000
643 000
862 000
1 000
1 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 796
3 081
1 625
2 213
2 213
2 076
1 920
1 332
2 197
2 109
1 173
1 257
1 660
2 359
3 724
4 767
1 228
1 865
1 023
2 785
633
552
1 859
2 057
1 088
1 475
4 488
3 370
2 089
2 801
3
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 177
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Feragshage
Sundt Arnfinn
Sundt Aud Irene
Feragen Oddrun L
Feragen Egil
Feragen Rolf J
Feragen Inge
Feragen Rolf L
Feragen Kjell Olav
Tørres Toril
Feragen Kjell Olav
Melien Arne Jørgen
Langen Trond
Feragen Arvid
Haugen Per Martin
Feragen Eli
Bjørnbeth Grethe I
Langen Trond
Feragen Tor Jan
Bekkadal Ruth Schrødter
Sundt Inger Marie
Sundt Gjertrud J
Tangen Ingrid M Grytbak
Moen Idun Røstum
Sundt Aud Irene
Indergård Lena
Feragen Kjell
Feragen Steinar
Sundt Jan Erik
Feragen Bård Ståle
Øglænd Astrid
Feragen Kjell Olav
Evavold Svein Magne
140 / 1 / 0 / 0
140 / 1 / 1 / 0
140 / 2 / 0 / 0
140 / 3 / 0 / 0
140 / 6 / 0 / 0
140 / 7 / 0 / 0
140 / 9 / 0 / 0
140 / 11 / 0 / 0
140 / 14 / 0 / 0
140 / 16 / 0 / 0
140 / 17 / 0 / 0
140 / 19 / 0 / 0
140 / 20 / 0 / 0
140 / 22 / 0 / 0
140 / 23 / 0 / 0
140 / 25 / 0 / 0
140 / 28 / 0 / 0
140 / 29 / 0 / 0
140 / 37 / 0 / 0
140 / 38 / 0 / 0
140 / 40 / 0 / 0
140 / 47 / 0 / 0
140 / 49 / 0 / 0
140 / 50 / 1 / 0
140 / 54 / 0 / 0
140 / 55 / 0 / 0
140 / 56 / 0 / 0
140 / 57 / 0 / 0
140 / 58 / 0 / 0
140 / 59 / 0 / 0
140 / 61 / 0 / 0
140 / 62 / 0 / 0
1 156 000
0
443 000
789 000
853 000
1 180 000
576 000
1 187 000
687 000
0
971 000
983 000
47 000
1 395 000
523 000
326 000
259 000
1 403 000
365 000
518 000
412 000
195 000
453 000
336 000
275 000
471 000
551 000
239 000
645 000
469 000
232 000
412 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage
Feragshage (stor
Feragshage (jako
Solsten
Øvrehaugen
Solbakkenn
Fjelltun
Solhaug
Furubakken
Eggely
Klarastuggu
Puttebo
Bjørklund
Løvlund
Gunnhildbakken
Stuggu
Solheim
Multebo
1 156 000
0
443 000
789 000
853 000
1 180 000
576 000
1 187 000
687 000
0
971 000
983 000
47 000
1 395 000
523 000
326 000
259 000
1 403 000
365 000
518 000
412 000
195 000
453 000
336 000
275 000
471 000
551 000
239 000
645 000
469 000
232 000
412 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 757
0
1 439
2 564
2 772
3 835
1 872
3 857
2 232
0
3 155
3 194
152
4 533
1 699
1 059
841
4 559
1 186
1 683
1 339
633
1 472
1 092
893
1 530
1 790
776
2 096
1 524
754
1 339
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 178
Adresse
Storwartzhage
Storwartzhage
Feste Nr.1
Litjhagaen
Åseng
Høsøien Nordre
Høsøien Nordre
Storåkeren
Høsøien Søndre
Hlsøien Søndre
Lilleåkeren
Nytrøen
Høseggen
Høstrøen
Nybo
Bakketun
Enebu
Solbakken
Furuly
Måssåbakken
Glåmstuggu
Høstun
Havsjøbua
Ellevollen
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Feragen Jan
Evavold Asbjørg
Gundersen Bjørn
Sivertsvold Frank
Sundt Anne Karin
Kvarteig Kjetil
Feragen Knut
Tørrissen Åge
Magnussen Osvald
Stiftelsen Solskinnshytta
Sundt Ellen
Skancke Svein Ivar
Aasberg Elin
Høsøien Anne
Prøsch Eli Kjerstine
Høsøien Tore
Høsøien Tore
Høsøien Olaf
Høsøien Olav
Underdal Aud Jorun
Høsøien Janne J
Andersen Silje Helen
Høsøien Bjørn Magne
Høsøien Reidar Klaus
Høsøien Ottar H
Olsen Morten
Høsøien Tore
Høseggen An-magritt
Aune Lisbeth
Ødegård Tor Magne
Langen Eva-Inger Ellevold
Eriksen Larissa Pavlovna
140 / 63 / 0 / 0
140 / 64 / 0 / 0
140 / 65 / 0 / 0
140 / 66 / 0 / 0
140 / 67 / 0 / 0
140 / 68 / 0 / 0
140 / 69 / 0 / 0
141 / 1 / 0 / 0
141 / 2 / 0 / 0
141 / 7 / 1 / 0
141 / 9 / 0 / 0
144 / 1 / 0 / 0
147 / 1 / 0 / 0
147 / 3 / 0 / 0
147 / 4 / 0 / 0
147 / 5 / 0 / 0
147 / 6 / 0 / 0
147 / 7 / 0 / 0
147 / 10 / 0 / 0
147 / 12 / 0 / 0
147 / 13 / 0 / 0
147 / 15 / 0 / 0
147 / 16 / 0 / 0
147 / 17 / 0 / 0
147 / 19 / 0 / 0
147 / 20 / 0 / 0
147 / 21 / 0 / 0
147 / 24 / 0 / 0
147 / 25 / 0 / 0
147 / 26 / 0 / 0
147 / 27 / 0 / 0
147 / 30 / 0 / 0
194 000
0
560 000
602 000
223 000
381 000
645 000
669 000
351 000
728 000
289 000
769 000
736 000
1 032 000
928 000
683 000
421 000
785 000
557 000
622 000
642 000
515 000
0
485 000
958 000
439 000
443 000
190 000
354 000
738 000
246 000
1 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
194 000
0
560 000
602 000
223 000
381 000
645 000
669 000
351 000
728 000
289 000
769 000
736 000
1 032 000
928 000
683 000
421 000
785 000
557 000
622 000
642 000
515 000
0
485 000
958 000
439 000
443 000
190 000
354 000
738 000
246 000
1 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
630
0
1 820
1 956
724
1 238
2 096
2 174
1 140
2 366
939
2 499
2 392
3 354
3 016
2 219
1 368
2 551
1 810
2 021
2 086
1 673
0
1 576
3 113
1 426
1 439
617
1 150
2 398
799
3
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 179
Adresse
Os Søndre
Os Sæter Marks.
Ostrøen
Sætervold
Galådalsvolden
Os Skog Og Slåt
Skog. Landøien N
Galåen
Rødsjøåsen
Skiferli
Trøan
Skogheim
Bjørkheim
Brubakken Og Fjø
Eggset
Høsøien Samvirke
Nyheim
Kvilheim
Fjellmo
Heimtun
Lomtjernåsen
Pustut
Haminja
Trøheim
Furruly
Egga
Galåen
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Wik Olav
Eriksen Odd Gustav
Tegnander Oddvar
Graasvoll Ottar Halvor
Galaaen Arnulf
Rossvoll Tove
Døhl Odd Ingar
Kuraas Morten
Skjerdingstad Steinar H
Øverland Erling
Skjerdingstad Bjørg H
Galaaen Jens Inge
Øverland Erling
Galåen Tone Elise Eng
Galaaen Torfinn
Hånes Hanne Kristin
Moen Arnt Harry
Galåen Tone Elise Eng
Kverneng Wenche
Løkken Oddbjørn
Kjelsberg Martin
Lien Harry
Lund Per Kåre
Lien Stig
Løklien Synne
Galaaen Kjartan
Roland Reidun Elise
Galaaen Torfinn
Elgaaen Bjørn
Galåen Tone Elise Eng
Reitan Gunnvor
Galaaen Torfinn
147 / 31 / 0 / 0
147 / 32 / 0 / 0
147 / 33 / 0 / 0
147 / 34 / 0 / 0
148 / 1 / 0 / 0
148 / 2 / 0 / 0
148 / 4 / 0 / 0
148 / 5 / 0 / 0
148 / 6 / 0 / 0
148 / 7 / 0 / 0
149 / 1 / 0 / 0
150 / 1 / 0 / 0
150 / 2 / 0 / 0
150 / 8 / 0 / 0
150 / 11 / 0 / 0
150 / 12 / 0 / 0
150 / 13 / 0 / 0
150 / 16 / 0 / 0
150 / 20 / 0 / 0
150 / 21 / 0 / 0
150 / 23 / 0 / 0
150 / 26 / 0 / 0
150 / 28 / 0 / 0
150 / 29 / 0 / 0
150 / 30 / 0 / 0
150 / 31 / 0 / 0
150 / 32 / 0 / 0
150 / 33 / 0 / 0
150 / 34 / 0 / 0
150 / 35 / 0 / 0
150 / 36 / 0 / 0
150 / 37 / 0 / 0
505 000
1 000
184 000
1 000
0
7 000
0
0
0
0
157 000
1 380 000
3 500 000
559 000
265 000
511 000
235 000
0
511 000
344 000
429 000
399 000
395 000
537 000
386 000
435 000
234 000
546 000
1 000
288 000
1 000
926 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
505 000
1 000
184 000
1 000
0
7 000
0
0
0
0
157 000
1 380 000
3 500 000
559 000
265 000
511 000
235 000
0
511 000
344 000
429 000
399 000
395 000
537 000
386 000
435 000
234 000
546 000
1 000
288 000
1 000
926 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 641
3
598
3
0
22
0
0
0
0
510
4 485
11 375
1 816
861
1 660
763
0
1 660
1 118
1 394
1 296
1 283
1 745
1 254
1 413
760
1 774
3
936
3
3 009
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 180
Adresse
Eierrepresentant
Galåen Tommy
Galaaen Torfinn
Galaaen Karin
Galåen Ivar
Bjørnstad
Galåen John
Galaaen Annelise
Galåen Britt
Tomt Nr. 2 Brubakken H. Haugan Jørgen
Felt
Tomt Nr 1 Brubakken
Haug Hanne B Køhler
Hyttefelt
Galåen Søndre
Norum Juul Dagfinn
Galåen Søndre
Skjerdingstad Steinar H
Galåen Vestre
Galaaen Arnulf
Galåen Nordre
Døhl Odd Ingar
Galåen Nordre
Elgaaen Bjørn
Galåplassen Østr
Galåen Roald
Åsløkja
Galaaen Roar Aasen
Bratthaugen
Kverneng Toril Prytz
Furrutun
Elgaaen Per
Eggan
Evavold Mona
Trollstua
Prytz Anne Lise
Lunheim
Galåen Gisle
Kikut
Galaaen Vigdis
Solgløtt
Galaaen Ivar
Holmbu
Holm Anne Karin
Gammeltun
Galåen Marit Kristin
Moestua
Moe Per Christian
Maurtua
Midtlien Morten
Furulund I
Bukkvoll Heidi
Skittlibua
Galåen Ruth
Ryen Eystein
Ødynn Jostein
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 232
0
1 222
1 027
975
2 320
3
2 525
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
763 000 3,25‰
2 479
Ingen
3 016
542
2 106
3 045
3 380
3 181
0
4 654
0
1 543
767
1 495
2 099
0
806
1 443
1 183
1 777
1 475
0
2 145
2 184
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
150 / 39 / 0 / 0
150 / 40 / 0 / 0
150 / 42 / 0 / 0
150 / 43 / 0 / 0
150 / 45 / 0 / 0
150 / 46 / 0 / 0
150 / 47 / 0 / 0
150 / 48 / 0 / 0
687 000
0
376 000
316 000
300 000
714 000
1 000
777 000
150 / 49 / 0 / 0
763 000 100%
151 / 1 / 0 / 0
151 / 2 / 0 / 0
151 / 4 / 0 / 0
151 / 5 / 0 / 0
151 / 6 / 0 / 0
151 / 7 / 0 / 0
151 / 9 / 0 / 0
151 / 10 / 0 / 0
151 / 15 / 0 / 0
151 / 16 / 0 / 0
151 / 17 / 0 / 0
151 / 19 / 0 / 0
151 / 21 / 0 / 0
151 / 22 / 0 / 0
151 / 23 / 0 / 0
151 / 24 / 0 / 0
151 / 27 / 0 / 0
151 / 28 / 0 / 0
151 / 29 / 0 / 0
151 / 30 / 0 / 0
151 / 31 / 0 / 0
151 / 33 / 0 / 0
928 000
167 000
648 000
937 000
1 040 000
979 000
0
1 432 000
0
475 000
236 000
460 000
646 000
0
248 000
444 000
364 000
547 000
454 000
0
660 000
672 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
687 000
0
376 000
316 000
300 000
714 000
1 000
777 000
928 000
167 000
648 000
937 000
1 040 000
979 000
0
1 432 000
0
475 000
236 000
460 000
646 000
0
248 000
444 000
364 000
547 000
454 000
0
660 000
672 000
Skatt
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 181
Adresse
Eierrepresentant
Ødynn Jostein
Såmmårfjøset
Galaaen Bent
Galaaen Ivar
Tomt Nr 1, Bratthaugen Andzius Jonas
Tomt Nr 2, Bratthaugen Masaitis Zilvinas
Tomt Nr 3, Bratthaugen Røros Tomteselskap As
Tomt Nr 4, Bratthaugen Brendvang Eli
Tomt Nr 5, Bratthaugen Poteliunaite Kristina
Tomt Nr 6, Bratthaugen Hovind Sverre
Tomt Nr 7, Bratthaugen Ruud Trond Erik
Tomt Nr 8, Bratthaugen Leinum Stig Arvid
Tomt Nr 9, Bratthaugen Røros Tomteselskap As
Tomt Nr 10, Bratthaugen Pettersen Nils Petter
Holden Tor Arne
Søtvik Grete
Døhl Aina Engan
Bonde Trond Anders
Klykken Otto
53
Andersson Staffan
Galåen Øvre
Kuraas Morten
Galåen Øvre
Haugen Tor Olav
Skjerdingstadbakken
Skjerdingstad Steinar H
Galåen Ytre
Rossvoll Tove
Galåen Ytre
Skjerdingstad Steinar H
Skjerdingstadmoe
Skjerdingstad Steinar H
Haugen
Holm Robert
Åsen
Galaaen Roar Aasen
Solhaug
Kristiansen Per Arve
Soltun
Kuraas Morten
Haua Hytta
Skaaraaen Randi
Vallhall
Sundt Bente
Galåen Boligfelt Tomt Nr Nessø Grete
2
Eiendom
151 / 33 / 0 / 0
151 / 34 / 0 / 0
151 / 35 / 0 / 0
151 / 37 / 0 / 0
151 / 38 / 0 / 0
151 / 39 / 0 / 0
151 / 40 / 0 / 0
151 / 41 / 0 / 0
151 / 42 / 0 / 0
151 / 43 / 0 / 0
151 / 44 / 0 / 0
151 / 45 / 0 / 0
151 / 46 / 0 / 0
151 / 48 / 0 / 0
151 / 48 / 1 / 0
151 / 50 / 0 / 0
151 / 51 / 0 / 0
151 / 52 / 0 / 0
151 / 53 / 0 / 0
152 / 2 / 0 / 0
152 / 3 / 0 / 0
152 / 5 / 0 / 0
152 / 6 / 0 / 0
152 / 7 / 0 / 0
152 / 8 / 0 / 0
152 / 9 / 0 / 0
152 / 11 / 0 / 0
152 / 15 / 0 / 0
152 / 16 / 0 / 0
152 / 17 / 0 / 0
152 / 18 / 0 / 0
152 / 19 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
672 000 100% Grunnlag
672 000 Promillesats
3,25‰
2 184
0 100%
0 3,25‰
0
714 000 100%
714 000 3,25‰
2 320
0 100%
0 3,25‰
0
632 000 100%
632 000 3,25‰
2 054
0 100%
0 3,25‰
0
580 000 100%
580 000 3,25‰
1 885
761 000 100%
761 000 3,25‰
2 473
840 000 100%
840 000 3,25‰
2 730
838 000 100%
838 000 3,25‰
2 723
727 000 100%
727 000 3,25‰
2 362
0 100%
0 3,25‰
0
703 000 100%
703 000 3,25‰
2 284
501 000 100%
501 000 3,25‰
1 628
193 000 100%
193 000 3,25‰
627
954 000 100%
954 000 3,25‰
3 100
1 132 000 100%
1 132 000 3,25‰
3 679
857 000 100%
857 000 3,25‰
2 785
174 000 100%
174 000 3,25‰
565
1 139 000 100%
1 139 000 3,25‰
3 701
477 000 100%
477 000 3,25‰
1 550
1 911 000 100%
1 911 000 3,25‰
6 210
497 000 100%
497 000 3,25‰
1 615
0 100%
0 3,25‰
0
0 100%
0 3,25‰
0
1 600 000 100%
1 600 000 3,25‰
5 200
435 000 100%
435 000 3,25‰
1 413
364 000 100%
364 000 3,25‰
1 183
1 062 000 100%
1 062 000 3,25‰
3 451
268 000 100%
268 000 3,25‰
871
712 000 100%
712 000 3,25‰
2 314
617 000 100%
617 000 3,25‰
2 005
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 182
Skatt
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Galåen Boligfelt Tomt Nr
3
Galåen Boligfelt Tomt 4
Galåen Boligfelt Tomt Nr
5
Galåen Boligfelt Tomt Nr
6
Galåsen Ytre Tomt Nr. 7
Solgløtt
Lien Tor Inge
152 / 20 / 0 / 0
490 000 100%
490 000 3,25‰
1 592
Ingen
Johnsen Aud Karin
Galåen Bjørg
152 / 21 / 0 / 0
152 / 22 / 0 / 0
628 000 100%
1 060 000 100%
628 000 3,25‰
1 060 000 3,25‰
2 041
3 445
Ingen
Ingen
Høsøien Arild
152 / 23 / 0 / 0
1 060 000 100%
1 060 000 3,25‰
3 445
Ingen
Høsøien Liv Dagrun
Kurås Kåre
Røsbjørgen Håvard Atle
Kalvå Olav Anders
Olsen Ingrid Kirstine S
Kurås Terje
Rossvoll Unni
Kurås Klaus
Thorgaard Anders
Pedersen Anne Marie
Galåen Frode
Kuraas Morten
Kosberg Morten
Tegnander Agnar
Evavold Ivar
Galåen Lars Jacob
Galåen Ingulf
Evavold Steinar
Galaaen Marie
Prytz Claus Ole
Dahlgren Kirsti
Prytz Gunn Merethe
Fjorden Anders Olav
Avløs Hanne Mari Prytz
Evavold Knut Magne
Prytz Randi Eline
152 / 24 / 0 / 0
152 / 26 / 0 / 0
152 / 27 / 0 / 0
152 / 28 / 0 / 0
152 / 29 / 0 / 0
152 / 30 / 0 / 0
152 / 31 / 0 / 0
152 / 32 / 0 / 0
152 / 33 / 0 / 0
152 / 34 / 0 / 0
152 / 35 / 0 / 0
152 / 37 / 0 / 0
152 / 38 / 0 / 0
152 / 39 / 0 / 0
153 / 1 / 0 / 0
153 / 2 / 0 / 0
153 / 3 / 0 / 0
153 / 6 / 0 / 0
153 / 7 / 0 / 0
154 / 1 / 0 / 0
154 / 3 / 0 / 0
154 / 4 / 0 / 0
154 / 7 / 0 / 0
154 / 8 / 0 / 0
154 / 9 / 0 / 0
154 / 11 / 0 / 0
448 000
624 000
2 129 000
1 284 000
2 000
873 000
516 000
1 000
84 000
1 000
1 134 000
542 000
340 000
0
710 000
480 000
604 000
463 000
269 000
674 000
361 000
1 376 000
163 000
495 000
709 000
595 000
448 000
624 000
2 129 000
1 284 000
2 000
873 000
516 000
1 000
84 000
1 000
1 134 000
542 000
340 000
0
710 000
480 000
604 000
463 000
269 000
674 000
361 000
1 376 000
163 000
495 000
709 000
595 000
1 456
2 028
6 919
4 173
6
2 837
1 677
3
273
3
3 685
1 761
1 105
0
2 307
1 560
1 963
1 504
874
2 190
1 173
4 472
529
1 608
2 304
1 933
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Tomt Nr. 1
Tomt Nr. 2
Galåvollen
Galåvollen
Galåvollen
Fjellro
Klasvollen Søndr
Galåpladsen Nedr
Klasvollen Nordr
Turibu
Kalvtrøa
Åshaugen
Solstuggu
Takst
Skattenivå
Grunnlag
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 183
Adresse
Tyvold Søndre
Tyvold Søndre
3
Tyvold Søndre
Tyvold Nordre (e
Tyvold Nordre (e
Tyvold
Bergmannsgata 1
Bergmannsgata 1
Kjerkgata 1
Bergmannsgata 3
Bergmannsgata 5
Bergmannsgata 7
Bergmannsgata 7
Finneveta 3
Finneveta 4
Finneveta 4
Bergmannsgata 11
Bergmannsgata 11
Bergmannsgata 13
Bergmannsgata 13
Bergmannsgata 17
Mørkstugata 3
Mørkstugata 3
Mørkstugata 5
Mørkstugata 5
Mørkstugata 5
Mørkstugata 5
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skatt
Promillesats
Eierrepresentant
Eiendom
Evavold Knut Magne
Hanssen Berit Leinum P
Prytz Rune
Sethne Ruth
Henriksen Torgeir L
Henriksen Torgeir L
Høsøien Lars Inge
Elgaaen Per
Sethne Ruth
Bergstadens Hotel Eiendom
Bergstadens Hotel Eiendom
Rørosbanken Røros
Spareban
Bergmannsgata 3 Ans
Bjørnå Jan Fredrik
Ormhaug Terje
Ormhaug Anne Birgitte
Munkvold Arnfinn
Tønset Knut Kristian
Tønset Knut Kristian
Engzelius J & Søn As
Rørosbanken Røros
Spareban
Engzelius Rolf Magnus
Engzelius Rolf Magnus
Rørosbanken Røros
Spareban
Finborud Anne Margrete
Finborud Anne Margrete
Dahl Per Sverre
Dahl Per Sverre
Dahl Per Sverre
Dahl Per Sverre
154 / 12 / 0 / 0
154 / 13 / 0 / 0
155 / 1 / 0 / 0
155 / 2 / 0 / 0
155 / 3 / 0 / 0
155 / 3 / 0 / 0
155 / 4 / 0 / 0
155 / 5 / 0 / 0
155 / 6 / 0 / 0
160 / 1 / 0 / 0
160 / 1 / 0 / 0
160 / 2 / 0 / 0
50 000
0
937 000
440 000
762 000
601 000
932 000
649 000
216 000
24 588 000
801 000
6 810 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50 000
0
937 000
440 000
762 000
601 000
932 000
649 000
216 000
24 588 000
801 000
6 810 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
162
0
3 045
1 430
4 191
1 953
3 029
2 109
702
135 234
2 603
37 455
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
160 / 5 / 0 / 0
160 / 6 / 0 / 0
160 / 7 / 0 / 1
160 / 7 / 0 / 2
160 / 9 / 0 / 0
160 / 11 / 0 / 0
160 / 11 / 0 / 0
160 / 12 / 0 / 0
160 / 12 / 0 / 0
817 000
664 000
711 000
366 000
1 398 000
1 920 000
363 000
3 938 000
832 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
817 000
664 000
711 000
366 000
1 398 000
1 920 000
363 000
3 938 000
832 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
2 655
2 158
2 310
1 189
4 543
10 560
1 179
12 798
4 576
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
160 / 13 / 0 / 0
160 / 13 / 0 / 0
160 / 15 / 0 / 0
1 617 000 100%
6 772 000 100%
3 926 000 100%
1 617 000 3,25‰
6 772 000 5,5‰
3 926 000 5,5‰
5 255
37 246
21 593
Ingen
Ingen
Ingen
160 / 21 / 0 / 0
160 / 21 / 0 / 0
160 / 22 / 0 / 1
160 / 22 / 0 / 2
160 / 22 / 0 / 3
160 / 22 / 0 / 4
681 000
502 000
1 351 000
291 000
355 000
554 000
681 000
502 000
1 351 000
291 000
355 000
554 000
2 213
2 761
4 390
945
1 153
1 800
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 184
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Mørkstugata 7
Mørkstugata 11
Bergmannsgata 2
Bergmannsgata 2
Bergmannsgata 4
Bergmannsgata 4
Bergmannsgata 6
Bergmannsgata 6
Bergmannsgata 8
Bergmannsgata 8
Bergmannsgata 10
Bergmannsgata 12
Bergmannsgata 12
Bergmannsgata 16
Bergmannsgata 16
Bergmannsgata 18
Bergmannsgata 20
Bergmannsgata 20
Bergmannsgata 20
Bergmannsgata 20
Bergmannsgata 22
Bergmannsgata 24
Bergmannsgata 24
Bergmannsgata 26
Bergmannsgata 28
Bergmannsgata 32
Bergmannsgata 32
Bergmannsgata 34
Bergmannsgata 36
Bergmannsgata 38
Bergmannsgata 40B
Bergmannsgata 40A
Hallgren Anne-marit
Sorken Einar
Øya Eiendom As
Øya Eiendom As
Eik Tariq
Eik Tariq
Bergmannsgata 6 As
Bergmannsgata 6 As
Byggteknikk Eiendom As
Byggteknikk Eiendom As
Tronshart Jens Ivar
Brovold Sofie
Brovold Sofie
Bengt Bjerke/bjørn Baar
Bengt Bjerke/bjørn Baar
Bergstaden Vel
Høsøien Eli
Øvre Torvg 20 As
Tannlege Edvin Grådal As
Storeng Stein A Adv Eiendo
Reistad Oddbjørg K Aas
Engzelius Rolf Magnus
Engzelius Rolf Magnus
Helld Ann-eliz
Engzelius Carl Gustaf
Reimers Eiendom As
Reimers Eiendom As
Bøhn John Arild
Troøien Liv Jorunn
Kolden Olaug Gjelsvik
Dukan Jon Brede
Nilsen Per Marius
160 / 23 / 0 / 0
160 / 25 / 0 / 0
160 / 26 / 0 / 0
160 / 26 / 0 / 0
160 / 28 / 0 / 0
160 / 28 / 0 / 0
160 / 29 / 0 / 0
160 / 29 / 0 / 0
160 / 30 / 0 / 0
160 / 30 / 0 / 0
160 / 31 / 0 / 0
160 / 32 / 0 / 0
160 / 32 / 0 / 0
160 / 34 / 0 / 0
160 / 34 / 0 / 0
160 / 35 / 0 / 0
160 / 36 / 0 / 1
160 / 36 / 0 / 2
160 / 36 / 0 / 3
160 / 36 / 0 / 4
160 / 37 / 0 / 0
160 / 38 / 0 / 0
160 / 38 / 0 / 0
160 / 39 / 0 / 0
160 / 40 / 0 / 0
160 / 42 / 0 / 0
160 / 42 / 0 / 0
160 / 43 / 0 / 0
160 / 44 / 0 / 0
160 / 45 / 0 / 0
160 / 46 / 0 / 1
160 / 46 / 0 / 2
995 000
747 000
588 000
1 216 000
398 000
428 000
535 000
889 000
657 000
384 000
1 187 000
307 000
396 000
741 000
781 000
2 625 000
620 000
307 000
518 000
518 000
732 000
344 000
370 000
646 000
409 000
681 000
881 000
918 000
870 000
727 000
694 000
452 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
995 000
747 000
588 000
1 216 000
398 000
428 000
535 000
889 000
657 000
384 000
1 187 000
307 000
396 000
741 000
781 000
2 625 000
620 000
307 000
518 000
518 000
732 000
344 000
370 000
646 000
409 000
681 000
881 000
918 000
870 000
727 000
694 000
452 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 233
2 427
3 234
3 952
1 293
2 354
1 738
4 889
2 135
2 112
3 857
997
2 178
2 408
4 295
14 437
3 410
997
2 849
2 849
2 379
1 892
1 202
2 099
1 329
2 213
4 845
2 983
2 827
2 362
2 255
1 469
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 185
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Rau-Veta 1
Mørkstugata 2
Mørkstugata 4
Mørkstugata 4
Mørkstugata 6
Mørkstugata 8
Mørkstugata 10
Mørkstugata 12
Mørkstugata 12
Mørkstugata 14
Mørkstugata 16
Kjerkgata 5
Kjerkgata 7
Kjerkgata 7
Kjerkgata 9
Kjerkgata 9
Kjerkgata 9
Engebakken Arne
Hovset Roald
Opsahl Gunnar Gabrielsen
Bøgeberg Tone Elisabeth
Borten Kari Løberg
Bjørseth Mari Kristine
Rødli Stein
Werenskiold Per
Åsen Eli Marie
Rødal Geir Magne
Solberg Elisabeth Vagle
Kvikne Hans Erik
Hansen May Tove Kvikne
Svean Jarle
Fjellseth Ivar
Mæhle Jørgen
Indergård John
Thoen Ellen E
Thoen Ellen E
Ødegaard Kasper Alstad
Prøsch Carl Sverre
Aasen Arnfinn Didrik
Kristiansen Runar Håkon
Kristiansen Runar Håkon
Ulrich Ingrid Kerstin
Ødegård Johanne L
Lysgaard Per
Brennmoen Astrid
Brennmoen Astrid
Skansbo Holding As
Skansbo Holding As
Skansbo Hans Jørgen
160 / 46 / 0 / 3
160 / 46 / 0 / 4
160 / 46 / 0 / 5
160 / 46 / 0 / 6
160 / 46 / 0 / 7
160 / 46 / 0 / 8
160 / 46 / 0 / 9
160 / 46 / 0 / 10
160 / 46 / 0 / 11
160 / 46 / 0 / 12
160 / 46 / 0 / 13
160 / 46 / 0 / 14
160 / 46 / 0 / 15
160 / 46 / 0 / 16
160 / 46 / 0 / 17
160 / 46 / 0 / 18
160 / 47 / 0 / 0
160 / 48 / 0 / 0
160 / 48 / 0 / 0
160 / 49 / 0 / 0
160 / 50 / 0 / 0
160 / 51 / 0 / 0
160 / 52 / 0 / 0
160 / 52 / 0 / 0
160 / 53 / 0 / 0
160 / 54 / 0 / 0
160 / 60 / 0 / 0
160 / 61 / 0 / 0
160 / 61 / 0 / 0
160 / 62 / 0 / 1
160 / 62 / 0 / 2
160 / 62 / 0 / 3
442 000
336 000
410 000
379 000
610 000
484 000
336 000
400 000
379 000
631 000
642 000
705 000
515 000
642 000
684 000
515 000
669 000
407 000
159 000
983 000
2 062 000
584 000
250 000
872 000
697 000
740 000
613 000
255 000
397 000
333 000
415 000
98 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
442 000
336 000
410 000
379 000
610 000
484 000
336 000
400 000
379 000
631 000
642 000
705 000
515 000
642 000
684 000
515 000
669 000
407 000
159 000
983 000
2 062 000
584 000
250 000
872 000
697 000
740 000
613 000
255 000
397 000
333 000
415 000
98 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
Fritak
1 436
1 092
1 332
1 231
1 982
1 573
1 092
1 300
1 231
2 050
2 086
2 291
1 673
2 086
2 223
1 673
2 174
2 238
516
3 194
6 701
1 898
1 375
2 834
2 265
2 405
3 371
1 402
1 290
1 831
1 348
539
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 186
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kjerkgata 11
Kjerkgata 11
Kjerkgata 15
Kjerkgata 19
Kjerkgata 19
Kjerkgata 21
Kjerkgata 21
Kjerkgata 23
Kjerkgata 23
Kjerkgata 25
Kjerkgata 25
Kjerkgata 27
Kjerkgata 29
Kjerkgata 29
Kjerkgata 29
Kjerkgata 29
Kjerkgata 29
Kjerkgata 29
Kjerkgata 29
Kjerkgata 31
Kjerkgata 31
Kjerkgata 33
Kjerkgata 35
Kjerkgata 35
Kjerkgata 37
Grådal Olaug Arnhild
Grådal Olaug Arnhild
Kjerkgata 15 As
Wahl Aud Marit
Wahl Aud Marit
Copernicus Avalon As
Copernicus Avalon As
Bjerke Bengt
Mortensson A-K. / Bjerke B.
Strømmevold Lars Magnus
Strømmevold Lars Magnus
Haanæs Ketil Rygg
Spillpartner As
Spillpartner As
Elven Hans Gunnar
Kurås Jan
Tronsmoen Astrid
Andersen Odd Arild
Jankur As
Krog Kjell Magnus
Krog Kjell Magnus
Krog Borghild Irene
Giset Aksel Magnus
Giset Aksel Magnus
Haanshuus Stein Odd
Coop Røros Sa
Rønning Helge
Rønning Helge
Grytbak Kari
Olsen Ingolf
Krog Kjell Magnus
Krog Kjell Magnus
160 / 63 / 0 / 0
160 / 63 / 0 / 0
160 / 64 / 0 / 0
160 / 65 / 0 / 0
160 / 65 / 0 / 0
160 / 66 / 0 / 0
160 / 66 / 0 / 0
160 / 67 / 0 / 0
160 / 67 / 0 / 0
160 / 68 / 0 / 0
160 / 68 / 0 / 0
160 / 69 / 0 / 0
160 / 70 / 0 / 1
160 / 70 / 0 / 2
160 / 70 / 0 / 3
160 / 70 / 0 / 4
160 / 70 / 0 / 5
160 / 70 / 0 / 6
160 / 70 / 0 / 7
160 / 71 / 0 / 1
160 / 71 / 0 / 2
160 / 72 / 0 / 0
160 / 73 / 0 / 0
160 / 73 / 0 / 0
160 / 74 / 0 / 0
160 / 76 / 0 / 0
160 / 77 / 0 / 0
160 / 77 / 0 / 0
160 / 78 / 0 / 0
160 / 79 / 0 / 0
160 / 80 / 0 / 0
160 / 80 / 0 / 0
1 020 000
614 000
5 177 000
369 000
177 000
181 000
312 000
761 000
733 000
996 000
431 000
960 000
254 000
203 000
207 000
146 000
207 000
163 000
169 000
263 000
970 000
925 000
562 000
504 000
1 179 000
4 190 000
398 000
321 000
528 000
736 000
202 000
1 430 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lillegaten 73a
Kjerkgata 4
Kjerkgata 4
Kjerkgata 6
Kjerkgata 8
Kjerkgata 8
1 020 000
614 000
5 177 000
369 000
177 000
181 000
312 000
761 000
733 000
996 000
431 000
960 000
254 000
203 000
207 000
146 000
207 000
163 000
169 000
263 000
970 000
925 000
562 000
504 000
1 179 000
4 190 000
398 000
321 000
528 000
736 000
202 000
1 430 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
Fritak
3 315
3 377
28 473
1 199
973
995
1 014
2 473
4 031
3 237
2 370
3 120
1 397
1 116
672
474
672
529
929
1 446
3 152
3 006
3 091
1 638
3 831
23 045
1 293
1 765
1 716
4 048
1 111
4 647
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 187
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kjerkgata 10
Kjerkgata 10
Kjerkgata 12
Kjerkgata 12
Kjerkgata 14
Kjerkgata 14
Henrik Grønns Vei 1
Kjerkgata 18
Kjerkgata 18
Kjerkgata 20
Kjerkgata 20
Kjerkgata 22
Kjerkgata 24
Kjerkgata 24
Kjerkgata 26
Kjerkgata 28
Kjerkgata 28
Kjerkgata 30
Ellensveta 2
Ellensveta 3
Ellensveta 1
Kjerkgata 32
Kjerkgata 36
Kjerkgata 36
Kjerkgata 38
Kjerkgata 40
Ol-Kanelesaveien 2
Ol-Kanelesaveien 4
Aspaas Edel Kristine
Aspaas Edel Kristine
Trygstad Anita Moen
Trygstad Anita Moen
Strømmevold Knut S
Strømmevold Knut S
Krog Kjell Magnus
Rugelsjøen Gunnar
Rugelsjøen Gunnar
Parfymeriet As
Parfymeriet As
Solli Eivinn
Skjerdingstad Bjørg H
Skjerdingstad Bjørg H
Skanckegårdene As
Skanckegårdene As
Skanckegårdene As
Skanckegårdene As
Tørres Rolf Petter
Lorvik Kristian
Røros Hotell Eiendom As
Magnusson Brynhild Haanæs
Rønning Pål
Rønning Pål
Sandnes Ingrid Stensaas
Krog Freda
Sjøvold Egil P
Sjøvold Frode
Coop Røros Sa
Coop Røros Sa
Moa Helene
Moen Dagfinn
160 / 81 / 0 / 0
160 / 81 / 0 / 0
160 / 82 / 0 / 0
160 / 82 / 0 / 0
160 / 83 / 0 / 0
160 / 83 / 0 / 0
160 / 84 / 0 / 0
160 / 85 / 0 / 0
160 / 85 / 0 / 0
160 / 86 / 0 / 0
160 / 86 / 0 / 0
160 / 87 / 0 / 0
160 / 88 / 0 / 0
160 / 88 / 0 / 0
160 / 89 / 0 / 0
160 / 90 / 0 / 0
160 / 90 / 0 / 0
160 / 91 / 0 / 0
160 / 92 / 0 / 0
160 / 93 / 0 / 0
160 / 94 / 0 / 0
160 / 95 / 0 / 0
160 / 97 / 0 / 1
160 / 97 / 0 / 2
160 / 98 / 0 / 0
160 / 99 / 0 / 0
160 / 101 / 0 / 0
160 / 102 / 0 / 0
160 / 103 / 0 / 0
160 / 104 / 0 / 0
160 / 105 / 0 / 0
160 / 106 / 0 / 0
600 000
523 000
881 000
547 000
696 000
618 000
276 000
827 000
220 000
634 000
208 000
872 000
1 295 000
745 000
0
2 744 000
2 217 000
0
712 000
587 000
5 444 000
1 168 000
813 000
692 000
849 000
840 000
1 256 000
417 000
0
0
587 000
753 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ol-Klemmetsaveien 71
Ol-Kanelesaveien 3
600 000
523 000
881 000
547 000
696 000
618 000
276 000
827 000
220 000
634 000
208 000
872 000
1 295 000
745 000
0
2 744 000
2 217 000
0
712 000
587 000
5 444 000
1 168 000
813 000
692 000
849 000
840 000
1 256 000
417 000
0
0
587 000
753 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
1 950
2 876
4 845
1 777
2 262
3 399
1 518
2 687
1 210
2 060
1 144
2 834
4 208
4 097
0
15 092
7 205
0
2 314
1 907
29 942
3 796
2 642
2 249
2 759
2 730
6 908
1 355
0
0
1 907
2 447
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 188
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kjerkgata 42
Kjerkgata 42
Kjerkgata 44
Kjerkgata 44
Kjerkgata 45
Kjerkgata 47
Kjerkgata 49
Kjerkgata 51
Kjerkgata 53
Kjerkgata 55
Svenskveien 1
Kjerkgata 46
Kjerkgata 48
Kjerkgata 48
Kjerkgata 50
Spell-Olaveien 2
Spell-Olaveien 4
Spell-Olaveien 6
Spell-Olaveien 8
Spell-Olaveien 21
Spell-Olaveien 17
Spell-Olaveien 15
Spell-Olaveien 11
Spell-Olaveien 9
Haugagløtten 2
Haugagløtten 1
Spell-Olaveien 5
Spell-Olaveien 3
Svenskveien 2
Svenskveien 6
Svenskveien 8
Svenskveien 10
Krog Nils Albert
Krog Nils Albert
Jenssen Marit
Jenssen Marit
Tønseth Frode
Schjølberg Jan Arve
Melgård Kari Skancke
Sveistrup Kjersti
Strøm Kristin Lorck
Wilhelmsen Unni Bye
Evensen Hjørdis
Schellenberg Robin
Hjertenes Tone
Hjertenes Tone
Waldahl Anne Marie
Norvik Elin
Theodorsen Lill M
Norvik Elin
Smestu Synnøve
Hoff Bjarnhild
Wilberg Brit Eva
Bolt Kristin
Hodøl Bjørn Kåre
Døhl Birger
Berg Reidunn A Tønseth
Grådal Edvin
Mule Ketil
Onarheim Kristian
Hollum Sverre
Sjøvold Gunnar
Martens Grethe Flinder
Martens Grethe Flinder
160 / 107 / 0 / 0
160 / 107 / 0 / 0
160 / 108 / 0 / 0
160 / 108 / 0 / 0
160 / 110 / 0 / 0
160 / 111 / 0 / 0
160 / 112 / 0 / 0
160 / 113 / 0 / 0
160 / 114 / 0 / 0
160 / 115 / 0 / 0
160 / 119 / 0 / 0
160 / 120 / 0 / 0
160 / 121 / 0 / 0
160 / 121 / 0 / 0
160 / 123 / 0 / 0
160 / 129 / 0 / 0
160 / 130 / 0 / 0
160 / 131 / 0 / 0
160 / 132 / 0 / 0
160 / 136 / 0 / 0
160 / 138 / 0 / 0
160 / 139 / 0 / 0
160 / 141 / 0 / 0
160 / 142 / 0 / 0
160 / 143 / 0 / 0
160 / 144 / 0 / 0
160 / 145 / 0 / 0
160 / 146 / 0 / 0
160 / 147 / 0 / 0
160 / 149 / 0 / 0
160 / 150 / 0 / 0
160 / 151 / 0 / 0
1 802 000
323 000
120 000
1 967 000
807 000
716 000
590 000
1 279 000
864 000
1 178 000
789 000
858 000
1 032 000
1 195 000
718 000
749 000
727 000
2 722 000
622 000
346 000
235 000
242 000
921 000
692 000
617 000
1 851 000
497 000
735 000
823 000
566 000
426 000
578 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 802 000
323 000
120 000
1 967 000
807 000
716 000
590 000
1 279 000
864 000
1 178 000
789 000
858 000
1 032 000
1 195 000
718 000
749 000
727 000
2 722 000
622 000
346 000
235 000
242 000
921 000
692 000
617 000
1 851 000
497 000
735 000
823 000
566 000
426 000
578 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
5,5‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
5 856
1 776
660
6 392
2 622
2 327
1 917
4 156
2 808
3 828
2 564
2 788
5 676
3 883
2 333
2 434
2 362
14 971
2 021
1 124
763
786
2 993
2 249
2 005
6 015
1 615
2 388
2 674
1 839
1 384
1 878
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 189
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Svenskveien 13
Svenskveien 15
Svenskveien 17
Svenskveien 19
Kvennhusveien 2
Garmakerveien 1
Garmakerveien 3
Haugagløtten 4
Svenskveien 18
Svenskveien 26
Svenskveien 28
Svenskveien 38
Svenskveien 42
Svenskveien 44
Svenskveien 21
Svenskveien 31
Svenskveien 33
Svenskveien 35
Svenskveien 37
Svenskveien 41
Svenskveien 43
Ol-Klemmetsaveien 47
Ol-Klemmetsaveien 69
Ol-Klemmetsaveien 32
Ol-Klemmetsaveien 65
Danielsen Terje
Floor Arne
Tronsaune Børge
Bakken Geir Ståle
Holtekjølen Gry Jannicke
Mårtensen Ann-katrin
Dyndal Helge Johny
Løkken Karin Marie
Løvø Kjersti Taarnesvik
Andersen Jarle
Grønli Astrid Marie
Kolstad Bjørg
Kristiansen Steinar
Haugen Edith Rigmor
Tønseth Aaslaug Marie
Skavland Bjørn
Langen Arnt
Tamnes Tølløv Øhlander
Brouwer Ervin
Lien Mari
Sæbø Hilde
Heksem Kari Anne
Bellsli Gunhild Sun
Hamland Sonja
Støp Ann-kathrine
Reiselivets Hus As
Lereim Paul Jostein
Sandnes Therese
Skancke Terje
Mahama As
Moa Ragnhild
Selboe Thor
160 / 152 / 0 / 0
160 / 153 / 0 / 0
160 / 154 / 0 / 0
160 / 155 / 0 / 0
160 / 156 / 0 / 0
160 / 157 / 0 / 0
160 / 158 / 0 / 0
160 / 159 / 0 / 0
160 / 161 / 0 / 0
160 / 162 / 0 / 0
160 / 163 / 0 / 0
160 / 164 / 0 / 0
160 / 165 / 0 / 0
160 / 166 / 0 / 0
160 / 168 / 0 / 0
160 / 169 / 0 / 0
160 / 170 / 0 / 0
160 / 171 / 0 / 0
160 / 172 / 0 / 0
160 / 174 / 0 / 0
160 / 175 / 0 / 0
160 / 176 / 0 / 0
160 / 178 / 0 / 0
160 / 179 / 0 / 0
160 / 180 / 0 / 0
160 / 182 / 0 / 0
160 / 183 / 0 / 0
160 / 184 / 0 / 0
160 / 186 / 0 / 0
160 / 187 / 0 / 0
160 / 188 / 0 / 0
160 / 189 / 0 / 0
867 000
1 116 000
337 000
1 113 000
463 000
561 000
756 000
683 000
1 024 000
366 000
428 000
701 000
418 000
625 000
801 000
1 069 000
777 000
891 000
972 000
1 628 000
420 000
728 000
912 000
386 000
315 000
1 190 000
389 000
247 000
628 000
601 000
254 000
1 225 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Ol-klemmetsaveien 75
Ol-Klemmetsaveien 67
Kvennhusveien 8
Hans Aasengata 9
Ol-Klemmetsaveien 73
Svenskveien 39
867 000
1 116 000
337 000
1 113 000
463 000
561 000
756 000
683 000
1 024 000
366 000
428 000
701 000
418 000
625 000
801 000
1 069 000
777 000
891 000
972 000
1 628 000
420 000
728 000
912 000
386 000
315 000
1 190 000
389 000
247 000
628 000
601 000
254 000
1 225 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
2 817
3 627
1 095
3 617
1 504
1 823
2 457
2 219
3 328
1 189
1 391
2 278
1 358
2 031
2 603
3 474
2 525
2 895
3 159
5 291
1 365
2 366
2 964
1 254
1 023
6 545
1 264
802
2 041
1 953
825
3 981
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 190
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Kjerkgata 41
Lorentz Lossius Gata 10
Lorentz Lossius Gata 10
Lorentz Lossius Gata 12
Svenskveien 7
Svenskveien 9
Svenskveien 11
Svenskveien 12
Svenskveien 3
Garmakerveien 5
Ol-Klemmetsaveien 24
Klein Herberth
Volden John
Wessel Kåre
Sorken Per
Dekkerhus Kolbjørn
Aunmo Bjørn Magnar
Aunmo Sverre Magnar
Krogh Lars Magnus
Strand Tore
Solemsløkk Grete J Selbæk
Hegglund Yngve
Rørosbanken Røros
Spareban
Coop Røros Sa
Sandnes Anders Kokkvoll
Sandnes Therese
Støp Ann-kathrine
Wendelbo Hans Svein U
Rørosbanken Røros
Spareban
Bergmannsgata 3 Ans
Bjellvåg Haraldr Hov
Selboe Roar
Sandnes Ove
Bonde Ola P
Lundal Håvard
Aas Tor
Ødegaard Leif
Ydse May Tove Hansen
Holgersen Per Tore
Fosland Knut Nilsen
Wolden Knut Jarle
Hanslien Kyle
160 / 190 / 0 / 0
160 / 191 / 0 / 1
160 / 191 / 0 / 2
160 / 192 / 0 / 0
160 / 194 / 0 / 0
160 / 196 / 0 / 0
160 / 197 / 0 / 0
160 / 198 / 0 / 0
160 / 199 / 0 / 0
160 / 200 / 0 / 0
160 / 205 / 0 / 0
160 / 207 / 0 / 0
420 000
410 000
545 000
459 000
40 000
1 134 000
171 000
1 157 000
906 000
984 000
575 000
22 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
420 000
410 000
545 000
459 000
40 000
1 134 000
171 000
1 157 000
906 000
984 000
575 000
22 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
1 365
1 332
1 771
1 491
130
3 685
555
3 760
2 944
3 198
1 868
121
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
160 / 208 / 0 / 0
160 / 210 / 0 / 0
160 / 212 / 0 / 0
160 / 213 / 0 / 0
160 / 214 / 0 / 0
160 / 215 / 0 / 0
0
1 279 000
21 000
5 000
49 000
2 520 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
1 279 000
21 000
5 000
49 000
2 520 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
0
4 156
68
16
159
13 860
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
161 / 2 / 0 / 0
161 / 3 / 0 / 0
161 / 4 / 0 / 0
161 / 5 / 0 / 0
161 / 6 / 0 / 0
161 / 7 / 0 / 0
161 / 8 / 0 / 0
161 / 9 / 0 / 0
161 / 10 / 0 / 0
161 / 11 / 0 / 0
161 / 12 / 0 / 0
161 / 13 / 0 / 0
161 / 14 / 0 / 0
635 000
912 000
1 343 000
1 027 000
697 000
424 000
705 000
560 000
573 000
514 000
927 000
688 000
539 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
635 000
912 000
1 343 000
1 027 000
697 000
424 000
705 000
560 000
573 000
514 000
927 000
688 000
539 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
2 063
2 964
4 364
3 337
2 265
1 378
2 291
1 820
1 862
1 670
3 012
2 236
1 751
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ol-Klemmetsaveien 59
Kvennhusveien 10
Kjerkgata 3
Flanderborg 26
Flanderborg 24
Flanderborg 22
Flanderborg 20
Flanderborg 18
Flanderborg 16
Flanderborg 14
Flanderborg 12
Flanderborg 10
Flanderborg 8
Smedveta 5
Flanderborg 6
Flanderborg 4
Skatt
Promillesats
Fritak
Side 191
Adresse
Flanderborg 4
Flanderborg 2
Nedre Flanderborg 8
Nedre Flanderborg 6
Nedre Flanderborg 4
Nedre Flanderborg 2
Smedveta 1
Smedveta 3
Flanderborg 1
Flanderborg 3
Flanderborg 5
Flanderborg 7
Flanderborg 9
Flanderborg 11
Flanderborg 11
Flanderborg 13
Flanderborg 15
Flanderborg 17
Flanderborg 19
Flanderborg 21
Flanderborg 23
Flanderborg 25
Flanderborg 27
Flanderborg 29
Flanderborg 33
Ole Guldals Gate 2
Ole Guldals Gate 4
Ole Guldals Gate 6
Sleggveien 2
Sleggveien 1
Ole Guldals Gate 12
Ole Guldals Gate 14
Skansveien 2
Eierrepresentant
Hanslien Kyle
Gullikstad Peder
Klæboe Inger
Myran Ragnhild
Dyrøy Mona Elisabeth
Grønberg Britt Karin
Odden Ingrid
Nilsen Gunnar
Knutsen Hans Olav
Wessel Anne Margrethe
Bakke Kjell Hans
Tjernstad Geir Edvin
Mjelva Erling
Ødegård Marvin
Ødegård Leif Rune
Sandall Sigmund
Sandall Trond Anders
Kvernes Per Ingvar
Melien Reidar Alfred
Schmedling Astrid
Lund Ståle
Kristiansen Gaute
Hofstad Gerd
Skjervagen Morten
Langørgen Astrid
Fjeldstad Harald
Langørgen Astrid
Wessel Torhild
Lehn Kjetil
Jamt Per Martin
Innervik Gurli Kristianne
Dille Per
Leinan Knut
Eiendom
161 / 14 / 0 / 0
161 / 15 / 0 / 0
161 / 16 / 0 / 0
161 / 17 / 0 / 0
161 / 18 / 0 / 0
161 / 19 / 0 / 0
161 / 20 / 0 / 0
161 / 21 / 0 / 0
161 / 22 / 0 / 0
161 / 23 / 0 / 0
161 / 24 / 0 / 0
161 / 25 / 0 / 0
161 / 26 / 0 / 0
161 / 27 / 0 / 0
161 / 27 / 0 / 0
161 / 28 / 0 / 0
161 / 29 / 0 / 0
161 / 30 / 0 / 0
161 / 31 / 0 / 0
161 / 32 / 0 / 0
161 / 33 / 0 / 0
161 / 34 / 0 / 0
161 / 35 / 0 / 0
161 / 36 / 0 / 0
161 / 37 / 0 / 0
161 / 38 / 0 / 0
161 / 39 / 0 / 0
161 / 40 / 0 / 0
161 / 41 / 0 / 0
161 / 51 / 0 / 0
161 / 54 / 0 / 0
161 / 55 / 0 / 0
161 / 60 / 0 / 0
Skattenivå
Skatt
Takst
539 000 100% Grunnlag
539 000 Promillesats
3,25‰
1 751
637 000 100%
637 000 3,25‰
2 070
928 000 100%
928 000 3,25‰
3 016
420 000 100%
420 000 3,25‰
1 365
510 000 100%
510 000 3,25‰
1 657
641 000 100%
641 000 3,25‰
2 083
889 000 100%
889 000 3,25‰
2 889
396 000 100%
396 000 3,25‰
1 287
921 000 100%
921 000 3,25‰
2 993
802 000 100%
802 000 3,25‰
2 606
1 323 000 100%
1 323 000 3,25‰
4 299
484 000 100%
484 000 3,25‰
1 573
886 000 100%
886 000 3,25‰
2 879
565 000 100%
565 000 3,25‰
1 836
435 000 100%
435 000 5,5‰
2 392
430 000 100%
430 000 3,25‰
1 397
583 000 100%
583 000 3,25‰
1 894
440 000 100%
440 000 3,25‰
1 430
621 000 100%
621 000 3,25‰
2 018
518 000 100%
518 000 3,25‰
1 683
547 000 100%
547 000 3,25‰
1 777
451 000 100%
451 000 3,25‰
1 465
463 000 100%
463 000 3,25‰
1 504
1 272 000 100%
1 272 000 3,25‰
4 134
31 000 100%
31 000 3,25‰
100
501 000 100%
501 000 3,25‰
1 628
1 754 000 100%
1 754 000 3,25‰
5 700
379 000 100%
379 000 3,25‰
1 231
415 000 100%
415 000 3,25‰
1 348
547 000 100%
547 000 3,25‰
1 777
534 000 100%
534 000 3,25‰
1 735
686 000 100%
686 000 3,25‰
2 229
1 676 000 100%
1 676 000 3,25‰
5 447
Fritak
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 192
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Skansveien 4
Skansveien 5
Skansveien 3
Skansveien 1
Ole Guldals Gate 7
Ole Guldals Gate 5
Ole Guldals Gate 3
Ole Guldals Gate 1
Lars-Tørresveien 4
Prubergjellan 6
Skansveien 11
Skansveien 6
Skansveien 8
Skansveien 14
Skansveien 7
Skansveien 16
Skansveien 18
Skansveien 22
Skansveien 24
Skansveien 26
Nedre Flanderborg 11
Nedre Flanderborg 9
Nedre Flanderborg 7
Nedre Flanderborg 5
Kølkjørarveien 1
Barhølet 6
Barhølet 3
Nedre Flanderborg 3
Nedre Flanderborg 1
Stigersveien 2
Stigersveien 4
Kølkjørarveien 9
Tørres Rolf Petter
Schjølberg Eva Mondal
Tønseth Espen A.m.gude
Tønseth Espen A.m.gude
Korssjøen Ivar
Glesnes Bjørg Sigrunn
Bakke Synnøve Hjelen
Danielsen Knut
Sæterhaug Christian
Selboe Stein Egil
Vollset Magne Ringdal
Westreng Unni Irene Brean
Svendsen Rolf André
Telebond Randi Kjerstine
Bukkvoll Eldbjørg Synnøve
Laukvik Sidsel Merethe
Lien Åshild
Ødegård Magne
Grytbak Arne
Grytbak Arne
Buraas Turid Irene
Kjelsberg Signe
Valseth Per Kr
Langørgen Astrid
Sorken Bjørn Aage
Stensrud Eva Vestad
Sollie Tor
Øie Stein Kolbjørn
Hauge Ellen Gurine
Engzelius Finn Erik
Busch Erling Sven
Bekkos Eva Unni Tørresdal
161 / 61 / 0 / 0
161 / 62 / 0 / 0
161 / 63 / 0 / 0
161 / 64 / 0 / 0
161 / 65 / 0 / 0
161 / 66 / 0 / 0
161 / 67 / 0 / 0
161 / 68 / 0 / 0
161 / 69 / 0 / 0
161 / 71 / 0 / 0
161 / 73 / 0 / 0
161 / 74 / 0 / 0
161 / 75 / 0 / 0
161 / 76 / 0 / 0
161 / 77 / 0 / 0
161 / 78 / 0 / 0
161 / 79 / 0 / 0
161 / 80 / 0 / 0
161 / 81 / 0 / 0
161 / 82 / 0 / 0
161 / 84 / 0 / 0
161 / 85 / 0 / 0
161 / 86 / 0 / 0
161 / 87 / 0 / 0
161 / 88 / 0 / 0
161 / 89 / 0 / 0
161 / 90 / 0 / 0
161 / 91 / 0 / 0
161 / 93 / 0 / 0
161 / 94 / 0 / 0
161 / 95 / 0 / 0
161 / 96 / 0 / 0
1 064 000
1 267 000
282 000
590 000
1 008 000
518 000
884 000
1 160 000
587 000
661 000
858 000
227 000
341 000
825 000
791 000
738 000
460 000
930 000
756 000
356 000
1 251 000
486 000
421 000
494 000
582 000
514 000
676 000
937 000
263 000
862 000
1 290 000
900 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 064 000
1 267 000
282 000
590 000
1 008 000
518 000
884 000
1 160 000
587 000
661 000
858 000
227 000
341 000
825 000
791 000
738 000
460 000
930 000
756 000
356 000
1 251 000
486 000
421 000
494 000
582 000
514 000
676 000
937 000
263 000
862 000
1 290 000
900 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 458
4 117
916
1 917
3 276
1 683
2 873
3 770
1 907
2 148
2 788
737
1 108
2 681
2 570
2 398
1 495
3 022
2 457
1 157
4 065
1 579
1 368
2 717
1 891
1 670
2 197
3 045
854
2 801
4 192
2 925
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 193
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Loveien 1
Øra 4
Øra 6
Øra 10
Øra 12
Øra 14
Øra 16
Øra 18
Øra 20
Øra 1
Øra 5
Øra 3
Øra 7
Øra 9
Peter Møllers Vei 6
Øra 13
Øra 15
Øra 17
Øra 19
Øra 21
Øra 23
Dalsveien 14
Loveien 5
Loveien 7
Prubergjellan 4
Verkstedtomt
Dalsveien 4
Dalsveien 2
Lars-Tørresveien 2
Øra 19B
Feragen Statsalmenning
Utne Per Arne
Ulvan Eirik
Neby Hallvard Grønli
Langen Rolf
Bonde Anne Berit
Langen Liv Gunhild
Brown Karin Antomine
Lund Gerd Kristin
Dahl Unni
Bonde Reidar
Bonde Reidar A
Bonde Reidar A
Roll Svein
Tamnes Pauline
Haanes Inger
Ramsfjell Jorun Oddveig
Lund Gunvor
Olsson Harald
Schjølberg Ellinor Dahl
Haugen Bjørg Kristin
Forberg Roger
Kjelsberg Morten Moen
Radocaj Mico
Wahl Jens Hermann
Moen Nils
Skjervagen Ivar
Sundt Arne Oddleif
Moslet Per Johan
Warmerdam Maria A C
Schjølberg Bjørn
Statskog Sf
Østengen Ingunn
161 / 97 / 0 / 0
161 / 100 / 0 / 0
161 / 101 / 0 / 0
161 / 102 / 0 / 0
161 / 103 / 0 / 0
161 / 104 / 0 / 0
161 / 105 / 0 / 0
161 / 106 / 0 / 0
161 / 107 / 0 / 0
161 / 108 / 0 / 0
161 / 109 / 0 / 0
161 / 109 / 1 / 0
161 / 111 / 0 / 0
161 / 112 / 0 / 0
161 / 113 / 0 / 0
161 / 117 / 0 / 0
161 / 118 / 0 / 0
161 / 120 / 0 / 0
161 / 121 / 0 / 0
161 / 122 / 0 / 0
161 / 123 / 0 / 0
161 / 125 / 0 / 0
161 / 126 / 0 / 0
161 / 127 / 0 / 0
161 / 128 / 0 / 0
161 / 129 / 0 / 0
161 / 132 / 0 / 0
161 / 134 / 0 / 0
161 / 135 / 0 / 0
161 / 137 / 0 / 0
200 / 1 / 0 / 0
200 / 1 / 2 / 0
963 000
757 000
2 138 000
1 256 000
1 557 000
1 065 000
515 000
535 000
1 623 000
1 253 000
214 000
407 000
868 000
1 355 000
649 000
694 000
1 186 000
1 036 000
1 347 000
1 317 000
837 000
864 000
781 000
765 000
221 000
402 000
1 115 000
755 000
1 685 000
1 716 000
448 000
475 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
963 000
757 000
2 138 000
1 256 000
1 557 000
1 065 000
515 000
535 000
1 623 000
1 253 000
214 000
407 000
868 000
1 355 000
649 000
694 000
1 186 000
1 036 000
1 347 000
1 317 000
837 000
864 000
781 000
765 000
221 000
402 000
1 115 000
755 000
1 685 000
1 716 000
448 000
475 000
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
3 129
2 460
6 948
4 082
5 060
3 461
1 673
1 738
5 274
4 072
695
1 322
2 821
4 403
2 109
2 255
3 854
3 367
4 377
4 280
2 720
2 808
2 538
2 486
718
2 211
3 623
2 453
5 476
5 577
1 456
1 543
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Side 194
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Fururabben
Trollbakken
Feragen Alf Harald
Sundt Stein Vidar
Feragen Maskin As
Statskog Sf
200 / 1 / 4 / 0
200 / 1 / 6 / 0
200 / 1 / 7 / 0
202 / 1 / 0 / 0
634 000
580 000
1 124 000
0
100%
100%
100%
100%
634 000 3,25‰
580 000 3,25‰
1 124 000 5,5‰
0 3,25‰
2 060
1 885
6 182
0
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Benum Bård
Løkken Kjell Oskar
Selboe Ann-Margreth
Skatvold Bård Ragnar
Helgemo Jan Erik
Pritsberg Tor Espen
Ridar Stein
Rønning Anders
Jonassen Jorun Marie
Svendberg Sonia C Thon
Strand Knut Arne
Gjengset Steinar Hogne
Olsen Linda Ulvan
Einvik Torlaug Synnøve
Eriksen Edna Johanne
Pettersen Bjørnar Hauknes
Selboe Thor
Høsøien Mona Anita
Haugen Magnar
Bråthen Terje
Klæbo Egil
Klæbo Gunhild Oudenstad
202 / 1 / 0 / 0
202 / 1 / 0 / 0
202 / 1 / 0 / 0
202 / 1 / 0 / 0
202 / 1 / 0 / 0
202 / 1 / 1 / 0
202 / 1 / 4 / 0
202 / 1 / 8 / 0
202 / 1 / 9 / 0
202 / 1 / 11 / 0
202 / 1 / 12 / 0
202 / 1 / 13 / 0
202 / 1 / 14 / 0
202 / 1 / 15 / 0
202 / 1 / 18 / 0
202 / 1 / 19 / 0
202 / 1 / 20 / 0
202 / 1 / 22 / 0
202 / 1 / 23 / 0
202 / 1 / 28 / 0
202 / 1 / 29 / 0
202 / 1 / 30 / 0
202 / 1 / 131 / 0
202 / 1 / 132 / 0
202 / 1 / 133 / 0
202 / 1 / 134 / 0
202 / 1 / 135 / 0
286 000
756 000
146 000
368 000
240 000
1 104 000
792 000
231 000
214 000
503 000
862 000
331 000
338 000
293 000
254 000
269 000
196 000
596 000
251 000
328 000
761 000
561 000
461 000
520 000
829 000
600 000
724 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
286 000
756 000
146 000
368 000
240 000
1 104 000
792 000
231 000
214 000
503 000
862 000
331 000
338 000
293 000
254 000
269 000
196 000
596 000
251 000
328 000
761 000
561 000
461 000
520 000
829 000
600 000
724 000
929
2 457
474
1 196
780
3 588
2 574
750
695
1 634
2 801
1 075
1 098
952
825
874
637
1 937
815
1 066
2 473
1 823
1 498
1 690
2 694
1 950
2 353
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Bersfjellet
Statsalmenning
10154
1
1
1
1
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
Fritak
Side 195
Adresse
Eierrepresentant
Stokland Øystein
Klæbo Kirsten
Kvennås Marianne
Engesmo Berit
Tomt Nr. 10 Halvoregga Kollstrøm Rune
Kvendbø Lars
Olsen Tor Otto Hågensen
Haugan Nils Henry
Granbo Elin Helene
Lergruvtjønna Hytte Nr Knudtzon Margrethe Gudny
672
Bersfjellet
Thorvaldsen Frode Arild
Statsalmenning
Evenshaug Svend Inge
Hytte Nr. 579 I Røros
Hoff Per Morten
Harsjøen Lars Arild
Halvoregga Hyttefelt.
Danielsen Inger Lise
Halvoregga Hyttefelt
Moen Sissel Norbeck
1155
Brenden Trygve Johan
Tamneshøgda
Statskog Sf
Statsalmenning
Langegga
Statskog Sf
Langen Ole O
Hytte Nr 1012 I Røros
Storli Rune Wold
Hytte Nr 1011 I Røros
Westreng Unni Irene Brean
Langegge
Duun John Erik
Statsalmenning
Meland Per Arne
Hytte Nr 1010 I Røros Borkamo Ronald
Hytte 1048
Bonde Ola P
Hytte 1041
Singstad Leif
Femundsveien 44
Hagen Arild
Hjulmakerveien 1
Borgos Jon Anders
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Promillesats
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 007
962
2 054
1 215
1 365
1 381
3 107
1 976
1 615
1 218
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Fritak
202 / 1 / 136 / 0
202 / 1 / 137 / 0
202 / 1 / 138 / 0
202 / 1 / 139 / 0
202 / 1 / 140 / 0
202 / 1 / 142 / 0
202 / 1 / 143 / 0
202 / 1 / 144 / 0
202 / 1 / 145 / 0
202 / 1 / 146 / 0
310 000
296 000
632 000
374 000
420 000
425 000
956 000
608 000
497 000
375 000
202 / 1 / 147 / 0
616 000 100%
616 000 3,25‰
2 002
Ingen
202 / 1 / 148 / 0
202 / 1 / 149 / 0
202 / 1 / 150 / 0
202 / 1 / 151 / 0
202 / 1 / 152 / 0
202 / 1 / 155 / 0
202 / 6 / 0 / 0
28 000
163 000
114 000
364 000
284 000
335 000
235 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
28 000
163 000
114 000
364 000
284 000
335 000
235 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
91
529
370
1 183
923
1 088
763
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
202 / 13 / 0 / 0
202 / 13 / 16 / 0
202 / 13 / 23 / 0
202 / 13 / 24 / 0
202 / 13 / 25 / 0
0
586 000
424 000
362 000
542 000
100%
100%
100%
100%
100%
0
586 000
424 000
362 000
542 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
0
1 904
1 378
1 176
1 761
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
497 000
231 000
340 000
382 000
1 264 000
1 272 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
497 000
231 000
340 000
382 000
1 264 000
1 272 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
1 615
750
1 105
1 241
4 108
4 134
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
202 / 13 / 26 / 0
202 / 13 / 27 / 0
202 / 13 / 803 / 0
202 / 13 / 804 / 0
202 / 15 / 0 / 0
202 / 17 / 0 / 0
310 000
296 000
632 000
374 000
420 000
425 000
956 000
608 000
497 000
375 000
Skatt
Side 196
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Skattenivå
Grunnlag
Hjulmakerveien 3
Hjulmakerveien 5
Hjulmakerveien 7
Hjulmakerveien 9
Hjulmakerveien 11
Hjulmakerveien 13
Hjulmakerveien 15
Hjulmakerveien 17
Hjulmakerveien 19
Hjulmakerveien 21
Hjulmakerveien 23
Hjulmakerveien 25
Hjulmakerveien 27
Hjulmakerveien 29
Hjulmakerveien 31
Hjulmakerveien 33
Hjulmakerveien 35
Hjulmakerveien 37
Hjulmakerveien 2
Hjulmakerveien 6
Hjulmakerveien 8
Hjulmakerveien 10
Hjulmakerveien 12
Hjulmakerveien 14
Hjulmakerveien 16
Hjulmakerveien 18
Hjulmakerveien 20
Hjulmakerveien 22
Femundsveien 42
Tidligere Feste 202/1
F27
Elven Arne Olaf
Jørstad Terje
Grøttan Arild
Fjerdingen Maj-britt
Strømsnes Svein Arne
Bjørnli Bodil Og Stein
Dahl Henriette
Følstad Birgitte H.
Hagen Hans Petter
Tidemann Nils Martin
Sæbø Birgitte
Olsen Herdis G Hustad
Sandnes Jan
Schjølberg Terje
Brandstorp Knut
Østbyhaug Edgar
Ryttervoll Jørgen
Hånes Inge
Nyhus Astrid
Tellebon Øyvind
Krokstad Gry Catrin
Kosberg Bjørn
Bakken Torill
Dahl Håvard
Brathagen Knut
Stensaas Hallvard
Haanæs Marit
Ose Anders
Haugvold Odd Arild
Bækos Ove
202 / 18 / 0 / 0
202 / 19 / 0 / 0
202 / 20 / 0 / 0
202 / 21 / 0 / 0
202 / 22 / 0 / 0
202 / 23 / 0 / 0
202 / 24 / 0 / 0
202 / 25 / 0 / 0
202 / 26 / 0 / 0
202 / 27 / 0 / 0
202 / 28 / 0 / 0
202 / 29 / 0 / 0
202 / 30 / 0 / 0
202 / 31 / 0 / 0
202 / 32 / 0 / 0
202 / 33 / 0 / 0
202 / 34 / 0 / 0
202 / 35 / 0 / 0
202 / 36 / 0 / 0
202 / 38 / 0 / 0
202 / 39 / 0 / 0
202 / 40 / 0 / 0
202 / 41 / 0 / 0
202 / 42 / 0 / 0
202 / 43 / 0 / 0
202 / 44 / 0 / 0
202 / 45 / 0 / 0
202 / 46 / 0 / 0
202 / 47 / 0 / 0
202 / 48 / 0 / 0
2 130 000
2 015 000
2 108 000
1 985 000
1 301 000
1 601 000
1 160 000
2 048 000
2 043 000
1 383 000
1 817 000
1 948 000
1 632 000
2 190 000
1 308 000
1 673 000
1 766 000
1 844 000
1 094 000
1 804 000
2 140 000
1 992 000
2 024 000
1 398 000
1 265 000
2 087 000
2 174 000
2 160 000
2 081 000
620 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Statskog Sf
202 / 49 / 0 / 0
167 000 100%
Skatt
Promillesats
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
6 922
6 548
6 851
6 451
4 228
5 203
3 770
6 656
6 639
4 494
5 905
6 331
5 304
7 117
4 251
5 437
5 739
5 993
3 555
5 863
6 955
6 474
6 578
4 543
4 111
6 782
7 065
7 020
6 763
2 015
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
167 000 3,25‰
542
Ingen
2 130 000
2 015 000
2 108 000
1 985 000
1 301 000
1 601 000
1 160 000
2 048 000
2 043 000
1 383 000
1 817 000
1 948 000
1 632 000
2 190 000
1 308 000
1 673 000
1 766 000
1 844 000
1 094 000
1 804 000
2 140 000
1 992 000
2 024 000
1 398 000
1 265 000
2 087 000
2 174 000
2 160 000
2 081 000
620 000
Fritak
Side 197
Skattenivå
Grunnlag
Adresse
Eierrepresentant
Eiendom
Takst
Hytte Nr 11
Lergruvtjønna
510
530
540
Samdal Jorunn
202 / 50 / 0 / 0
1 114 000 100%
Knudtzon Margrethe Gudny
Statskog Sf
Lein Bjarne Anders
Evavold Maskin As
Evavold Maskin As
Statskog Sf
202 / 51 / 0 / 0
202 / 53 / 0 / 0
202 / 54 / 0 / 0
203 / 2 / 0 / 0
203 / 3 / 0 / 0
203 / 6 / 0 / 0
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Statskog Sf
Rom Eiendom As
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 1 / 0 / 0
204 / 2 / 0 / 0
4010 / 22 / 0 / 0
Røros Container Og
Miljø A/S
1
1
1
1
1
1
1
1
Sødalen
Storhøgda
Johan Falkbergets Vei
2A
835 000
246 000
271 000
178 000
190 000
422 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
161 000
0
170 000
161 000
152 000
245 000
151 000
0
459 000
7 252 000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Skatt
Promillesats
Fritak
1 114 000 3,25‰
3 620
Ingen
835 000 3,25‰
246 000 3,25‰
271 000 3,25‰
178 000 5,5‰
190 000 5,5‰
422 000 5,5‰
2 713
799
880
979
1 045
2 321
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
523
0
552
523
494
796
490
0
1 491
39 886
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
0
161 000
0
170 000
161 000
152 000
245 000
151 000
0
459 000
7 252 000
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
3,25‰
5,5‰
Side 198