פתרון בגרות

Transcription

פתרון בגרות
‫ בחינת הבגרות באנגלית‬-‫הצעת פתרון‬
'‫ גרסה ב‬Module G 101010 ‫ שאלון‬-4102 ‫חורף‬
‫ידי צוות המורים באנגלית בבתי הספר של‬-‫הצעת הפתרון באנגלית נכתבה על‬
‫קידום‬
‫ יש לפרט ולהרחיב כל אחד‬.‫הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד‬
.‫מהם בהתאם לדרישות הבחינה‬
Biomimicry: Doing It Nature's Way
Question 1
The example of the spider web is given to show(-) (lines 1-8)
3. What benefits biomimicry may offer.
Question 2
What does Dr. Kremer explain? (lines 9-15)
4. Why it is hard to understand biological systems.
Question 3
What information is given about both biomimicry projects mentioned in
lines 16-25?
3. What they are based on.
5. What their purpose is.
Question 4
From lines 26-32 we can understand how biologists can contribute to
biomimicry. How may they have contributed to the Eastgate Center
project? Base your answer on information in lines 16-21
COMPLETE THE SENTENCE
Biologists may have contributed by publishing information about the
mechanism of mounds constructed by termites// the research they
have made on insects.
Question 5
What is the problem that the AskNature website (lines 33-34) aims to
solve?
Base your answer on information in lines 26-32
ANSWER: Engineers are unaware of the relevant research being done in
biology.
Question 6
What we told about AskNature in lines 33-38?
1. How the website is used.
Question 7
COMPLETE THE SENTENCE
Animal locomotion is mentioned in lines 33-38 as a subject that might
interest engineers// might be important for engineers// can be found on
the website