החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע;quot&מ 02 41 מאגר מתכננים

Comments

Transcription

החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע;quot&מ 02 41 מאגר מתכננים
‫החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ‬
‫מאגר מתכננים ‪0214‬‬
‫אדריכלות נוף‬
‫אדריכלות כללית‬
‫אדריכלות ותכנון ערים‬
‫סביבה‬
‫‪GIS‬‬
‫‪ .1‬בר טכנולוגיות (ד‪.‬ש) בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬שחם אדריכלות נוף בע"מ‬
‫‪ .1‬ניצן ברגמן‬
‫‪ .1‬בר טכנולוגיות (ד‪.‬ש) בע"מ‬
‫‪ .1‬אקולוג הנדסה בע"מ‬
‫‪ .2‬אור אבי‪.‬‬
‫‪ .2‬כהנוביץ חיים‬
‫‪picker architects .2‬‬
‫‪ .2‬סתיו ממ"ג בע"מ‬
‫‪ .3‬מילוסלבסקי אדריכלים‪.‬‬
‫‪ .3‬ניצן ברגמן‪.‬‬
‫‪ .4‬ארמון אדריכלים‪.‬‬
‫‪ .4‬רותי קלדוני אדריכלות נוף‬
‫עיצוב עירוני וסביבה‪.‬‬
‫אדריכלות‬
‫‪ .3‬אתוס‬
‫וסביבה בע"מ‬
‫‪ .2‬יוזמות תכנון וניהול סביבתי‬
‫בע"מ‬
‫‪ .4‬גדעון יגר‬
‫‪ .5‬ארז לוטן – אדריכל‬
‫‪ .5‬ארז לוטן – אדריכל‬
‫‪ .5‬ריכרט‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫מהנדסים‬
‫יועצים‬
‫תכנון ‪ .3‬מדבא מדידות והנדסה בע"מ‬
‫‪ .4‬חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ‬
‫‪ .3‬אל‪.‬די‪.‬די טכנולוגיות מתקדמות‬
‫(‪ )2220‬בע"מ‬
‫‪ .5‬זייד אורניב בע"מ‬
‫‪ .4‬גיאו פרוספקט בע"מ‬
‫‪ .6‬גאודע ניהול ומידע מקרקעין‬
‫‪ .6‬אביב ניהול הנדסה ומערכות‬
‫‪ .6‬גיא שלף‬
‫‪.picker architects .6‬‬
‫ונכסים בע"מ‬
‫מידע בע"מ‬
‫‪D.H.V .7‬‬
‫‪ .7‬עמוס ברנדייס אדריכלות ‪ .7‬ברוידא מעוז אדריכלות נוף‬
‫‪ .6‬חברת גיאו טבע יעוץ סביבתי‬
‫‪ .7‬עמוס ברנדייס אדריכלות‬
‫בע"מ‬
‫תכנון עירוני ואיזורי בע"מ‪.‬‬
‫בע"מ‬
‫‪ .8‬תהל מהנדסים‬
‫תכנון עירוני ואיזורי בע"מ‬
‫‪ .8‬אתוס אדריכלות תכנון ‪ .8‬ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ‬
‫‪ .7‬ד"ר רון פרומקין‬
‫‪ .9‬אקולוג הנדסה בע"מ‬
‫‪ .8‬גיאו פרוספקט בע"מ‬
‫וסביבה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .9‬עליזה קוטנר‬
‫‪ .8‬אתוס אדריכלות תכנון וסביבה‬
‫‪ .11‬אופק לפידות מערכות בע"מ‬
‫‪ .9‬תהל מהנדסים‪.‬‬
‫‪ .9‬גדעון יגר‪.‬‬
‫בע"מ‬
‫‪picker architects .11‬‬
‫‪.12‬שלמה אהרונסון אדריכלים‬
‫‪ .11‬שלמה אהרונסון אדריכלים‬
‫‪ .9‬סמדר מאיר‬
‫‪ .11‬דן פוקס אדריכלות נוף‪.‬‬
‫(‪ )2221‬בע"מ‪.‬‬
‫(‪ )2221‬בע"מ‬
‫‪D.H.V .11‬‬
‫‪ .12‬זלצברג חורחה‪.‬‬
‫‪ .11‬לוין אדריכלים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .11‬לוין אדריכלים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .11‬לשם שפר איכות סביבה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .13‬אסיף ברמן‪.‬‬
‫‪ .12‬שרה גנזל‪.‬‬
‫‪ .12‬שרה גנזל‪.‬‬
‫‪ .5‬אביב ניהול הנדסה ומערכות‬
‫מידע בע"מ‬
‫רח' בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה לובי ‪,2‬קומה ‪1‬‬
‫)‪11 Lev-Hagiva'a Building (Lobby 2, 1st floor‬‬
‫פקס'‪22-0029222 :‬‬
‫‪P.O.B 34553‬‬
‫טל‪22-0028222 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪35003‬‬
‫ירושלים‬
‫מיקוד ‪91355‬‬
‫‪www.haganot.co.il‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Jerusalem, 91344‬‬
‫)‪+972-2-6528000 (Tel) +972-2-6529000 (Fax‬‬
‫‪ .13‬אלישע האוסמן‪.‬‬
‫‪ .14‬אלישע האוסמן‪.‬‬
‫‪ .15‬אהרון זוהר‬
‫‪ .13‬אהרון זוהר‪.‬‬
‫‪ .12‬תהל מהנדסים‬
‫‪ .15‬דורון קופמן‪.‬‬
‫‪ .13‬הלפרין פלוס‬
‫‪ .10‬אהוד קורי‬
‫ומתכנני ערים בע"מ‪.‬‬
‫אדריכלים‬
‫‪ .14‬אל‪.‬די‪.‬די טכנולוגיות מתקדמות‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .15‬יוזמות תכנון וניהול סביבתי‬
‫בע"מ‬
‫‪ .16‬אהרון זוהר‪.‬‬
‫מדידות‬
‫מים‬
‫קרקע‬
‫ניקוז‬
‫ביוב‬
‫‪ .1‬זייד אלדד בע"מ‬
‫‪ .1‬אקולוג הנדסה בע"מ‬
‫‪.1‬‬
‫חקלאי אייל השרון אגש"י‬
‫‪ .1‬חקלאי אייל השרון אגש"י‬
‫‪ .1‬חקלאי אייל השרון אגש"י‬
‫‪ .2‬דוד אפלבואום‬
‫‪ .2‬אמיר הנדסה גיאוטכנית‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אקולוג הנדסה בע"מ‬
‫‪ .2‬תהל מהנדסים‬
‫‪ .2‬אקולוג הנדסה בע"מ‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3‬צפריר וינשטיין מהנדסים ‪ .3‬תהל מהנדסים‬
‫תהל מהנדסים‬
‫ויועצים‬
‫‪ .4‬צפריר וינשטיין‬
‫צפריר וינשטיין מהנדסים‬
‫ויועצים‬
‫‪D.H.V .4‬‬
‫ויועצים‪.‬‬
‫‪ .5‬יוסף קליין‬
‫‪.5‬‬
‫‪ .6‬גאוטק‬
‫‪.6‬‬
‫מהנדסים‬
‫‪ .5‬חגמ‬
‫יועצים ‪ .5‬גרונר ד‪.‬א‪.‬ל מהנדסים בע"מ‬
‫‪D.H.V‬‬
‫ומתכננים ‪ 1982‬בע"מ‬
‫חגמ מהנדסים יועצים‬
‫‪ .6‬חגמ מהנדסים יועצים ומתכננים‬
‫‪ .6‬מ‪ .‬רוזנטל תכנון וייעוץ הנדסי‬
‫ומתכננים ‪ 1982‬בע"מ‪.‬‬
‫‪ 1982‬בע"מ‬
‫‪.7‬‬
‫מ‪ .‬רוזנטל תכנון וייעוץ ‪ .7‬בלשה ילון מערכות תשתית‬
‫‪ .3‬הלפרין פלוס‬
‫‪ .4‬מ‪.‬ל סנה מדידות והנדסה בע"מ‬
‫‪ .5‬סרוג'י את ימיני מדידות‬
‫‪ .6‬גאודע ניהול ומידע מקרקעין‬
‫ונכסים בע"מ‬
‫‪ .7‬קוטר מדידות ושירותי ביצוע‬
‫‪ .3‬ישראל קלר‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .4‬ג‪.‬י‪.‬א הנדסת קרקע וביסוס‪.‬‬
‫מהנדסים‬
‫רח' בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה לובי ‪,2‬קומה ‪1‬‬
‫)‪11 Lev-Hagiva'a Building (Lobby 2, 1st floor‬‬
‫פקס'‪22-0029222 :‬‬
‫‪P.O.B 34553‬‬
‫טל‪22-0028222 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪35003‬‬
‫ירושלים‬
‫מיקוד ‪91355‬‬
‫‪www.haganot.co.il‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Jerusalem, 91344‬‬
‫)‪+972-2-6528000 (Tel) +972-2-6529000 (Fax‬‬
‫בע"מ‬
‫הנדסי‬
‫‪ .8‬זייד אורניב בע"מ‬
‫‪ .9‬משב מדידות ושירותי ביצוע‬
‫בע"מ‬
‫‪ .11‬מודדי הגליל בע"מ‬
‫‪ .11‬חץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מ‬
‫‪ .12‬מדבא מדידות והנדסה בע"מ‬
‫‪ .13‬אלקא מהנדסים‪.‬‬
‫‪ .14‬פלגי מים חברה‬
‫מקורות מים בע"מ‬
‫לפיתוח‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .7‬נ‪.‬ו‪.‬א‪.‬ג מהנדסים ויועצים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .8‬בלשה ילון מערכות תשתית ‪ .8‬פלגי מים חברה לפיתוח ‪ .8‬מ‪ .‬רוזנטל תכנון וייעוץ הנדסי‬
‫מקורות מים בע"מ‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .9‬בלשה ילון מערכות תשתית‬
‫‪ .9‬פלגי מים חברה לפיתוח ‪ .9‬ירון גלר הנדסה וניהול‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫משאבי מים‬
‫מקורות מים בע"מ‬
‫‪ .11‬פלגי מים חברה לפיתוח‬
‫‪ .11‬ירון גלר הנדסה וניהול ‪ .11‬רבקה כהן הנדסה אזרחית‬
‫מקורות מים בע"מ‬
‫משאבי מים‬
‫הנדסי‬
‫וייעוץ‬
‫תכנון‬
‫כהנר‬
‫ע‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .11‬ירון גלר הנדסה וניהול משאבי‬
‫‪ .11‬רבקה כהן הנדסה אזרחית‬
‫מים‪.‬‬
‫מהנדסים‬
‫נטיף‬
‫‪ .12‬לביא‬
‫ויועצים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .12‬ע‪ .‬כהנר תכנון וייעוץ הנדסי‬
‫‪ .12‬רבקה כהן הנדסה אזרחית‬
‫‪ .13‬לביא נטיף‬
‫ויועצים בע"מ‪.‬‬
‫מהנדסים‬
‫‪ .13‬ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ‬
‫‪ .14‬ע‪ .‬כהנר תכנון וייעוץ הנדסי‬
‫‪ .15‬מרדכי ספיר‬
‫‪ .15‬נהרא – רפי הלוי‪.‬‬
‫‪ .16‬ביטל מאפ הנדסה ומדידות‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .16‬מ‪.‬מ‪ )1991( .‬מהנדסים ויועצים‬
‫דרום‪.‬‬
‫‪ .17‬אופק לפידות מערכות בע"מ‬
‫‪ .17‬לביא נטיף מהנדסים ויועצים‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫רח' בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה לובי ‪,2‬קומה ‪1‬‬
‫)‪11 Lev-Hagiva'a Building (Lobby 2, 1st floor‬‬
‫פקס'‪22-0029222 :‬‬
‫‪P.O.B 34553‬‬
‫טל‪22-0028222 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪35003‬‬
‫ירושלים‬
‫מיקוד ‪91355‬‬
‫‪www.haganot.co.il‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Jerusalem, 91344‬‬
‫)‪+972-2-6528000 (Tel) +972-2-6529000 (Fax‬‬
‫בקרה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫כבישים‬
‫קונסטרוקציה‬
‫תנועה‪/‬תחבורה‬
‫אגינקס תקשורת ומחשוב בע"מ ‪ .1‬שמיר פוזנר בראון מהנדסים ‪ .1‬חקלאי אייל השרון אגש"י‬
‫ויועצים‬
‫‪ .2‬אקולוג הנדסה בע"מ‬
‫דוד ברהום מהנדסים יועצים‬
‫‪ .2‬עשת הנדסה‬
‫בע"מ‬
‫‪ .3‬תהל מהנדסים‬
‫‪ .3‬פרי רבין מהנדסים בע"מ‬
‫קלינפלץ הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬רעמ שותפות רשומה‬
‫‪ .4‬מילוסלבסקי אדריכלים‪.‬‬
‫יוסף נהרי‪.‬‬
‫‪ .5‬גרונר ד‪.‬א‪.‬ל מהנדסים בע"מ‬
‫‪ .5‬לאונרד שטנדלר הנדסת חופים‬
‫קומפקס בע"מ‪.‬‬
‫‪ .6‬לנדיוז תכנון תנועה וכבישים‬
‫ונמלים בע"מ‬
‫‪ 2220‬בע"מ‬
‫‪ .6‬ריכרט מהנדסים ויועצים‬
‫‪ .7‬ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫‪ .7‬ש‪ .‬אנגל מהנדסים בע"מ‬
‫‪ .8‬ע‪ .‬כהנר תכנון וייעוץ הנדסי‪.‬‬
‫‪ .8‬קדמור מהנדסים בע"מ‬
‫‪ .9‬מהוד הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .9‬ג‪.‬א‪.‬ש הנדסת בניין וגשרים ‪ .11‬עשת‬
‫ותנועה‪.‬‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .11‬י‪ .‬דוד מהנדסים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .11‬רינג הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫הנדסת‬
‫‪PGL .11‬‬
‫תחבורה בעמ‪.‬‬
‫חשמל‬
‫‪ .1‬חקלאי אייל השרון אגש"י‬
‫‪ .1‬חקלאי אייל השרון אגש"י‬
‫‪ .2‬רעמ שותפות רשומה‬
‫‪ .2‬תהל מהנדסים‬
‫‪ .3‬גרונר ד‪.‬א‪.‬ל מהנדסים בע"מ‬
‫‪EECC .3‬‬
‫‪ .4‬לנדיוז תכנון תנועה וכבישים ‪ .4‬דוד ברהום מהנדסים יועצים‬
‫בע"מ‬
‫‪ 2220‬בע"מ‬
‫‪ .5‬ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ‪/‬‬
‫‪ .6‬מהוד הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .7‬עשת הנדסת כבישים ותנועה‪.‬‬
‫הנדסה ותכנון‬
‫‪PGL .8‬‬
‫תחבורה בעמ‪.‬‬
‫‪ .5‬א‪ .‬עמיר מהנדסי חשמל תאורה‬
‫ותקשורת בע"מ‬
‫‪ .6‬י‪.‬אהרוני הנדסת חשמל בע"מ‬
‫‪ .7‬קלינפלץ הנדסה בע"מ‬
‫‪ .8‬פלגי מים חברה לפיתוח מקורות‬
‫מים בע"מ‬
‫‪ .9‬יוסף נהרי‪.‬‬
‫כבישים‬
‫‪ .11‬ויקטור רונקין‪.‬‬
‫הנדסה ותכנון‬
‫‪ .12‬יס ירון שמעוני שחם‪.‬‬
‫רח' בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה לובי ‪,2‬קומה ‪1‬‬
‫)‪11 Lev-Hagiva'a Building (Lobby 2, 1st floor‬‬
‫פקס'‪22-0029222 :‬‬
‫‪P.O.B 34553‬‬
‫טל‪22-0028222 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪35003‬‬
‫ירושלים‬
‫מיקוד ‪91355‬‬
‫‪www.haganot.co.il‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Jerusalem, 91344‬‬
‫)‪+972-2-6528000 (Tel) +972-2-6529000 (Fax‬‬
‫‪ .13‬ברידג'ס בע"מ‪.‬‬
‫הנדסה ימית‬
‫הידראוליקה‬
‫חפירה ימית‬
‫הידרולוגיה‬
‫‪ .1‬יס ירון שמעוני שחם בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬תהל מהנדסים‪.‬‬
‫‪ .2‬כרמל א‪.‬מ‪ .‬תכנון והנדסה‬
‫יועצים ‪ .2‬נ‪.‬ו‪.‬א‪.‬ג‬
‫מהנדסים‬
‫‪ .2‬לאונרד שטנדלר הנדסת חופים ‪ .2‬חגמ‬
‫בע"מ‬
‫ומתכננים ‪ 1982‬בע"מ‬
‫ונמלים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬כרמל תכנון והנדסה בע"מ‬
‫‪ .3‬כרמל א‪.‬מ‪ .‬תכנון והנדסה‬
‫‪ .4‬כרמל תכנון והנדסה בע"מ‬
‫‪ .5‬מר‪-‬טק מערכות ים בע"מ‬
‫‪ .1‬תהל מהנדסים‬
‫‪ .3‬נ‪.‬ו‪.‬א‪.‬ג‬
‫בע"מ‬
‫מהנדסים‬
‫מכונות‬
‫‪ .1‬תהל מהנדסים‬
‫מהנדסים‬
‫‪ .1‬מר‪-‬טק מערכות ים בע"מ‪.‬‬
‫ויועצים ‪ .2‬רינג הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫ויועצים‬
‫מחצבות‬
‫‪ .4‬מ‪ .‬רוזנטל תכנון וייעוץ הנדסי‬
‫‪ .1‬גיאו פרוספקט בע"מ‪.‬‬
‫‪ .5‬כרמל א‪.‬מ‪ .‬תכנון והנדסה‬
‫‪ .2‬ד"ר עמיר אידלמן‪.‬‬
‫‪ .6‬ירון גלר הנדסה וניהול משאבי‬
‫מים‬
‫‪ .3‬רינג הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .7‬כרמל תכנון והנדסה בע"מ‬
‫רח' בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה לובי ‪,2‬קומה ‪1‬‬
‫)‪11 Lev-Hagiva'a Building (Lobby 2, 1st floor‬‬
‫פקס'‪22-0029222 :‬‬
‫‪P.O.B 34553‬‬
‫טל‪22-0028222 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪35003‬‬
‫ירושלים‬
‫מיקוד ‪91355‬‬
‫‪www.haganot.co.il‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Jerusalem, 91344‬‬
‫)‪+972-2-6528000 (Tel) +972-2-6529000 (Fax‬‬
‫‪ .8‬מר‪-‬טק מערכות ים בע"מ‬
‫‪ .9‬אל‪.‬די‪.‬די טכנולוגיות‬
‫מתקדמות בע"מ‬
‫‪ .11‬לביא נטיף מהנדסים‬
‫ויועצים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .11‬רינג הנדסה בע"מ‪.‬‬
‫רח' בית הדפוס ‪ 11‬בניין לב הגבעה לובי ‪,2‬קומה ‪1‬‬
‫)‪11 Lev-Hagiva'a Building (Lobby 2, 1st floor‬‬
‫פקס'‪22-0029222 :‬‬
‫‪P.O.B 34553‬‬
‫טל‪22-0028222 :‬‬
‫ת‪.‬ד ‪35003‬‬
‫ירושלים‬
‫מיקוד ‪91355‬‬
‫‪www.haganot.co.il‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪Jerusalem, 91344‬‬
‫)‪+972-2-6528000 (Tel) +972-2-6529000 (Fax‬‬

Similar documents