רשימת מצטייני דיקן שנה"ל תשע"

Comments

Transcription

רשימת מצטייני דיקן שנה"ל תשע"
‫‪ 61‬בדצמבר ‪4162‬‬
‫לתלמידי תואר מוסמך בחוג לחינוך שלום רב‪,‬‬
‫מועברת אליכם טיוטה של רשימת המצטיינים לדיקן לשנת הלימודים תשע"ד‪.‬‬
‫תלמידים אשר יופיעו ברשימת הדיקן הסופית תרשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים‪.‬‬
‫טיוטת הרשימה מורכבת ממספרי ת‪.‬ז‪ .‬בסדר אקראי‪.‬‬
‫התלמידים שנכנסו לרשימת הטיוטה הם אלה אשר למדו בשנת תשע"ד לפחות ‪ 21%‬מהיקף הלימודים‬
‫הדרוש לתואר (‪ 42%‬בתכנית תלת שנתית)‪ .‬ואשר הצטיינו בלימודיהם וקיבלו ציון של ‪ 01‬ומעלה‪.‬‬
‫הרשימה שהתקבלה ממינהל התלמידים מתייחסת למידע נכון לתאריך ‪.61.64.4162‬‬
‫רשימת הטיוטה של בית הספר לחינוך לשנה זו כוללת את התלמידים שדורגו במקומות הראשונים‬
‫ובהתאם לכך ציון הסף הוא ‪.01.11‬‬
‫תלמידים אשר מבקשים לערער מתבקשים לעשות זאת עד לתאריך ‪ 41.64.4162‬בשעה ‪.10011‬‬
‫לאחר תאריך זה לא יתקבלו פניות נוספות‪ .‬את הבקשות לערעור יש לשלוח בדוא"ל לססקיה דה‪-‬האן‬
‫בכתובת ‪[email protected]‬‬
‫חשוב לציין כי רשימה זו היא רשימה זמנית בלבד ועשויה להשתנות‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מזכירות לענייני תלמידים‬
‫בית הספר לחינוך‬
‫רשימת מצטייני דיקן לשנה"ל תשע"ד – טיוטה‬
‫תעודת זהות‬
‫‪01197033-2‬‬
‫‪02192435-2‬‬
‫‪02197950-5‬‬
‫‪02660260-7‬‬
‫‪03314764-6‬‬
03705871-6
03707099-2
03810955-9
03907600-5
03929970-6
03989412-6
06637270-7
06638514-7
06661962-8
20066462-1
20070995-4
20080301-3
30020211-6
30028735-6
30090498-4
30127844-6
30145438-5
30943573-3
33229928-8

Similar documents