ÔÂÓ¯†˘˙ÎÓ†˙ÙÓ

Transcription

ÔÂÓ¯†˘˙ÎÓ†˙ÙÓ
‫‪ÔÂÓ¯†˘˙ÎÓ†˙ÙÓ‬‬
‫ˆ‪Ô„¯È†ÔÂȆ∫ÌÂÏÈ‬‬
‫‪f‬לנחל מרזבה‬
‫מצד מחמל‬
‫מעל‬
‫נוח‬
‫ה‬
‫מעלה מחמל‬
‫לב‬
‫מצפור גבעת געש‬
‫שב‬
‫ˆ‪ÔÂÒ·˜ÚȆÌ˙ÂȆ∫ÌÂÏÈ‬‬
‫דרך ה‬
‫א‬
‫רדון‬
‫הר‬
‫מ‬
‫נחל‬
‫ונים‬
‫גוונים‬
‫מ‬
‫נ שחור‬
‫ל‬
‫ח ר‬
‫‪171‬‬
‫מון‬
‫כ‬
‫הנגרייה‬
‫‪40‬‬
‫הר גוונים‬
‫‪ 609‬מ'‬
‫ת‬
‫מרכז‬
‫מבקרים‬
‫חוות האלפקות‬
‫מצפור הר גמל‬
‫סוכה במדבר‬
‫בי"ס שדה הר הנגב‬
‫מצפה כוכבים‬
‫בארות רעף‬
‫ˆ‪ÔÂÒ·˜ÚȆÌ˙ÂȆ∫ÌÂÏÈ‬‬
‫שן רמון‬
‫ר‬
‫מ‬
‫‪ 693‬מ'‬
‫נחל נק‬
‫רות‬
‫נ ח ל ע פ י פו ן‬
‫‪f‬למואה ולכביש הערבה‬
‫מצפה רמון‬
‫ש‬
‫קיר האמוניטים‬
‫נח‬
‫ל נק‬
‫רו ת‬
‫הפ‬
‫ס‬
‫לים‬
‫שטח אש‬
‫מעלה רמון‬
‫סהר‬
‫חניון בארות‬
‫דרך‬
‫מעל‪700 ‬‬
‫‪700–600‬‬
‫‪600–500‬‬
‫‪500–400‬‬
‫‪400–300‬‬
‫‪300–200‬‬
‫‪200–100‬‬
‫ב‬
‫קעת‬
‫טומולי רונים‬
‫ת סה‬
‫רמ‬
‫עין סהרונים‬
‫נחל נקרות‬
‫הבשמים‬
‫גן‬
‫ציר הנפט‬
‫‪f‬לעין גלד ולגב חולית‬
‫גבעת‬
‫הפריזמות‬
‫גבעת‬
‫חרוט ארדון‬
‫מצד‬
‫סהרונים‬
‫שט‬
‫ח‬
‫אש‬
‫גבעת געש‬
‫ציר הנפט‬
‫‪ 722‬מ'‬
‫נחל‬
‫בק‬
‫עת‬
‫בשמים‬
‫שמורת‬
‫מצוק צינים‬
‫הר ארדון‬
‫אבן מיל‬
‫ˆ‪ԇȂ†Í¯·†∫ÌÂÏÈ‬‬
‫צומת הרוחות‬
‫ו‬
‫ן‬
‫בור חמת‬
‫‪10‬‬
‫ח‬
‫נ ל רמון‬
‫הר פיטם‬
‫ק‬
‫‪ 696‬מ'‬
‫ר‬
‫*גובה
במטרים
מעל
פני
הים‬
‫שטח אש‬
‫נ י קניון‬
‫הפריזמות‬
‫ר‬
‫אלות‬
‫נחל‬
‫ו‬
‫פסגה‬
‫‪ 951‬מ'‬
‫מ‬
‫ן‬
‫שמורת‬
‫הר הנגב‬
‫הר ערוד‬
‫ת‬
‫נח‬
‫ל אלו‬
‫בקעת מחמל‬
‫אבן מיל‬
‫אר‬
‫ע‪h‬‬
‫מעיין‬
‫באר‬
‫הר עידו‬
‫‪ 959‬מ'‬
‫מצפור‬
‫חניון‪ ‬דרכים‬
‫‪h‬‬
‫שט‬
‫חא‬
‫שמורת‪ ‬טבע‬
‫נחל‬
‫גבול‪ ‬מדיני‬
‫‪h‬‬
‫‪90‬‬
‫ליאב‬
‫לא‬
‫נח‬
‫לאילת‬
‫להר‬
‫ערי‬
‫ף‪h‬‬
‫מצרים‬
‫נח‬
‫לל‬
‫מעלה ערוד‬
‫ש‬
‫לכביש הגבול‪h‬‬
‫וץ‬
‫חניון‪ ‬לילה‬
‫‪ 1035‬מ'‬
‫מצפור ערוד‬
‫לאילת‬
‫אתר‪ ‬ארכיאולוגי‬
‫הר רמון‬
‫בורות לוץ‬
‫כביש‬
‫שביל‪ ‬רגלי‬
‫*צבע‪ ‬סימון‪ ‬המסלולים‪ ‬זהה‪ ‬לסימונם‪ ‬בשטח‬
‫ˆ‪ÔÂÒ·˜ÚȆÌ˙ÂȆ∫ÌÂÏÈ‬‬
‫דרך‪ ‬לרכב‪4x4 ‬‬
‫דרך‪ ‬עפר‪ ‬לכל‪ ‬רכב‬
‫‪5‬‬
‫ק"מ‬
‫‪0‬‬
‫‪¯Á‡ ÚÒÓ ¯Â·Ú ¨ÈÂÙÈÓ†¯ÙÂÒ†∫‰ÈÙ¯‚Â˯Î‬‬
‫·‪ÈÓ„˘†„¯Â†∫‰ÙÓ†ÚˆÈ‬‬
‫˙‪‰ÙÓ‰†˙Îȯڷ†ÂÚÂÈÒ†ÏÚ†Ò˜¯Ó†ÌÁÓφ‰„Â‬‬

Similar documents