Azouri Eco Tower חומה ומגדל 29 (המסגר 34), תל אביב

Transcription

Azouri Eco Tower חומה ומגדל 29 (המסגר 34), תל אביב
Azouri Eco Tower
‫ תל אביב‬,(34 ‫ )המסגר‬29 ‫חומה ומגדל‬
P2
29 ‫חומה ומגדל‬
34 ‫המסגר‬
P1
P3
10
68
www.hamil.co.il
6777129
50 ,42 ,40 ,27
89 ,174
168
60 ,54 ,51
86
29
Eco Tower
03-6773433
03-6711911
‫חניונים‬
‫לרשותכם עומדים חניונים עם הסדר חניה מיוחד עבור תלמידי ג‘ון ברייס הדרכה‬
‫‪ P1‬חניון בית ‪Eco Tower‬‬
‫חומה ומגדל ‪) 29‬המסגר ‪ ,(34‬ת"א‬
‫מהשעה ‪ 7:00‬ועד השעה ‪) ₪ 35 - 16:30‬שעת חניה בודדת ‪(₪ 12 -‬‬
‫החל משעה ‪ 16:30‬ועד סגירת החניון ‪) ₪ 25 -‬ההנחה תקפה לנכנסים לחניון החל מהשעה‬
‫‪ ,16:30‬מבקרים אשר נכנסו לפני השעה ‪ 16:30‬ישלמו מחיר רגיל ‪*(₪ 35 -‬‬
‫ימי ו' ‪₪ 20 -‬‬
‫*החל מהשעה ‪ 16:30‬יש להחליף את כרטיס הכניסה לצורך קבלת ההנחה אצל שומר הבניין‪.‬‬
‫**התשלום בכרטיס אשראי בלבד‪.‬‬
‫‪ P2‬אוריו חניונים ירוקים‬
‫רח' המסגר ‪ 30‬ב'‬
‫משעה ‪ 8:00‬עד ‪₪ 25 - 17:00‬‬
‫משעה ‪ 17:00‬עד ‪₪ 15 - 21:00‬‬
‫ימי ו' ‪₪ 15 -‬‬
‫‪ P3‬חניון יצחק שדה‬
‫רח' המסגר ‪ 37‬פינת יצחק שדה‬
‫עד השעה ‪ - 17:00‬תשלום חד פעמי ע"ס ‪*₪ 30‬‬
‫החל משעה ‪ - 17:00‬תשלום חד פעמי ע"ס ‪₪ 15‬‬
‫ימי ו' ‪₪ 10 -‬‬
‫*כל הרוכש מעל ‪ 10‬שוברי חניה מראש תעריף החניה הינו ‪ ₪ 27‬ליחידה‬
‫‪03-6711911‬‬
‫‪03-6773433‬‬
‫‪Eco Tower‬‬
‫‪29‬‬
‫‪6777129‬‬
‫‪www.hamil.co.il‬‬

Similar documents