קרן למימון פרוייקטים תמ"א 38

Transcription

קרן למימון פרוייקטים תמ"א 38
‫‪Tama 38‬‬
‫פרויקט בבחינה להשקעה קרן‬
‫תמ"א ‪ 38‬רבעון ‪2/13‬‬
‫רחוב אלי כהן ‪ 17-19‬רעננה‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪1‬‬
‫התניות‬
‫*‬
‫פרסום מידע זה אין בו משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או‬
‫השקעה‪.‬‬
‫*‬
‫על כל אדם לבצע בדיקה ואימות תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו‪.‬‬
‫*‬
‫אין במידע המופיע באתר כדי להוות הצעה והוא נועד לשם מתן אינפורמציה כללית‬
‫בלבד‬
‫*‬
‫סבב ההשקעה הינו עד ‪ 20‬משקיעים בלבד על בסיס כל הקודם זוכה‪.‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪2‬‬
‫הקדמה‬
‫*‬
‫תיאור ההשקעה ‪ -‬בישראל תקנות המחייבות עמידות מבנים מפני רעידות אדמה‬
‫וכל מבנה חדש מחויב לעמוד בהן‪ .‬בשנת ‪ 2005‬גובשה תוכנית מתאר ארצית‪,‬‬
‫תמ"א ‪ ,38‬הקובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים מפני קריסה בעת‬
‫רעידת אדמה‪ .‬מטרת התמריצים הכלכליים לעודד בעלי דירות לחזק את המבנים‬
‫הקיימים‪.‬‬
‫*‬
‫קרן תמ"א ‪ 38‬מקבוצת דייברגון יוצאת בסבב השקעה נוסף‪ ,‬ברחוב אלי כהן‬
‫‪ 17-19‬רעננה‬
‫*‬
‫הפרויקט מתבצע בשיתוף פעולה עם חברת רויאל גרופ‬
‫*‬
‫הינכם מקבלים מידע זה ראשונים‪ ,‬כרשומים במאגר המשקיעים של קבוצת‬
‫דייברגון בלבד‪.‬‬
‫*‬
‫כתבו עלינו‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪3‬‬
‫פרטי העסקה‬
‫העסקה‪ :‬הוספת שטח של ‪ 17‬מ"ר ‪ 12 +‬מ"ר מרפסת לכל הדירות ובניית ‪ 10‬דירות‬
‫חדשות בהן ‪ 8‬דירות של ‪ 4‬חדרים ו‪ 2-‬דירות דופלקס גג‪.‬‬
‫המבנה המשפטי‪ :‬הקמת שותפות מוגבלת‪ ,‬בהשתתפות המשקיעים‪ ,‬למימון‬
‫הפרויקטים‪.‬‬
‫סה"כ עלות הבנייה‪ :‬עלות הבנייה על סך של ‪ ₪ 10,400,000‬כולל עלויות חיזוק‪,‬‬
‫בנייה ותשתיות עד גמר הפרויקט ומכירת הדירות החדשות‬
‫סך השקעת הקרן בפרויקט‪ :‬הינה ‪ 4.08‬מיליון ‪( ₪‬בהנחת מימון של ‪65%‬‬
‫מההשקעה על ידי בנק מלווה)‬
‫משך ההשקעה‪ 24 :‬חודשים‬
‫למשקיעי הקרן מובטחת קדימות בהחזר כספי ההשקעה וברווחי הפרויקט עד‬
‫ל‪ 16% -‬הראשונים מסך השקעת הקרן בפרויקט עפ"י חלקם היחסי בהשקעה‪.‬‬
‫תשואה מוערכת צפויה ‪ :‬הינה כ‪ 16%( 33%-‬שנתי) למשקיעי הקרן (ע"פ הנחת‬
‫מימון בתנאי של ‪ 65%‬מסך ההשקעה)‪.‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪4‬‬
‫שיתופי פעולה‬
‫ההשקעה מבוצעת בשיתוף פעולה עם רויאל‬
‫גרופ‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪5‬‬
‫דו"ח כדאיות כלכלית של הפרויקט‬
‫סך השקעת המשקיעים בפרויקט כולל דמי ניהול ונוספות‬
‫השתתפות הבנק באחוזים‬
‫השתתפות הקרן באחוזים‬
‫‪65%‬‬
‫‪35%‬‬
‫הכנסות ממכירת דירות‬
‫החזר מימון הקרן לבנק‬
‫החזר ריבית לבנק(‪ 12‬חודש)‬
‫עלות הבניה ללא העלות הניתנת ע"י הקרן‬
‫הכנסות ליזם והקרן‬
‫‪15.02‬‬
‫‪-6.76‬‬
‫‪-0.47‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪7.79‬‬
‫החזר השקעת הקרן‬
‫‪-3.81‬‬
‫רווח מהפרויקט‬
‫‪3.98‬‬
‫תשלום דמי ניהול(כ‪ 24-‬חודש מידי רבעון)‬
‫‪-0.15‬‬
‫חלק הקרן ברווח מהפרויקט‬
‫‪1.84‬‬
‫שכבה שלישית‬
‫החזר תשואת סף למשקיעים (לשנתיים)‬
‫‪0.65‬‬
‫שכבה שלישית‬
‫חלק החזר שכבת ההון למשקיעים מסך הרווח‬
‫‪0.89‬‬
‫סך החזר רווח למשקיעים בקרן‬
‫‪1.55‬‬
‫חלק היזם ברווח מהפרויקט‬
‫‪-1.99‬‬
‫שכבה ראשונה‬
‫שכבה ראשונה‬
‫שכבה שניה‬
‫שכבה מקבילה‬
‫‪ - I‬תשואה שנתית הכוללת של‬
‫הקרן עד ‪20%‬‬
‫‪ - II‬תשואה שנתית הכוללת של‬
‫הקרן מעל ‪20%‬‬
‫שכבה שלישית‬
‫סך רווח למשקיעים בקרן לפרויקט‬
‫הערכה זאת התבצעה ע"י ירון‬
‫סך התשואה לבעלי היחידות בפרויקט‬
‫פיטארו מנהל השקעות ראשי‬
‫תשואה שנתית לבעלי היחידות בפרויקט‬
‫של קבוצת דייברגון‬
‫הרווחים למשקיעים בפרויקטים בעלי תשואה שנתית מעל‬
‫סך רווח למשקיעים בקרן לפרויקט‬
‫סך התשואה לבעלי היחידות בפרויקט‬
‫היחידות בפרויקט‬
‫שנתית לבעלי‬
‫‪972-3-6092196‬‬
‫‪ 972-3-5273777‬פקס‪:‬‬
‫תשואהטל‪:‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪64332‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪4.08‬‬
‫לפני מס‬
‫‪1.55‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪19%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪6‬‬
‫דו"ח שמאי הקרן‬
‫טדי ‪ -‬שמאות וניהול בע"מ‬
‫איל טדי הראל מנכ"ל‬
‫כלכלן‪ ,‬שמאי מקרקעין‬
‫טלפון נייד‪050-7705068 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טלפון‪Tel : 972-3-6093320 :‬‬
‫פקס‪Fax : 972-3-6093324 :‬‬
‫‪www.teddy.co.il‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪7‬‬
‫פרטי הבניין‬
‫דו"ח בדיקה ‪ -‬פרוייקט תמ"א ‪ - 38‬תוספת בניה לבניין קיים‬
‫פרטי הבניין‬
‫אלי כהן ‪17-19‬‬
‫רעננה‬
‫כתובת‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫סוג בעלות‬
‫יש ‪ 2‬כניסות ‪ /‬גרמי מדרגות מעליות‬
‫האם רשום כבית משותף‬
‫מ"ר‬
‫שטח מגרש‬
‫חיזוק ושיפוץ הבניין והלובי‪ ,‬הוספת ‪ 17‬מ"ר ממ"ד ליח"ד קיימת ‪ +‬מרפסת שמש ‪ 12‬מ"ר‬
‫התמורה לדיירים‪ :‬תוספת של‪:‬‬
‫תאריך‬
‫‪18/04/2013‬‬
‫הדמייה‬
‫לפני‬
‫אחרי‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪8‬‬
‫מצב קיים ומתוכנן לאחר ניצול זכויות‬
‫בניה כולל תמ"א ‪38‬‬
‫מצב קיים ומתוכנן לאחר ניצול זכויות בניה כולל תמ"א ‪38‬‬
‫קומה‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫סה"כ בדירות קיימות‬
‫מס' יח"ד‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫דירות חדשות‬
‫דירות ‪ 4‬חדרים‬
‫דירות פנטהאוז‬
‫סה"כ דירות חדשות‬
‫סה"כ דירות לאחר תוספת‬
‫מס' יח"ד‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪22‬‬
‫שטח תוספת בניה‬
‫ליח"ד‬
‫שטח קיים ליח"ד‬
‫‪17‬‬
‫‪80‬‬
‫‪17‬‬
‫‪80‬‬
‫‪17‬‬
‫‪80‬‬
‫‪204 960‬‬
‫‪0‬‬
‫בשיעור כולל‬
‫שטח ליח"ד‬
‫‪96‬‬
‫‪120‬‬
‫‪432‬‬
‫סה"כ שטח‬
‫‪768‬‬
‫‪240‬‬
‫‪1,008‬‬
‫!‪#DIV/0‬‬
‫מרפסות‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫סה"כ שטח‬
‫מרפסות שמש‬
‫קיים‬
‫‪48‬‬
‫קיים‬
‫‪48‬‬
‫קיים‬
‫‪48‬‬
‫‪144‬‬
‫סה"כ מרפסות‬
‫‪96‬‬
‫‪100‬‬
‫‪196‬‬
‫ועוד מרפסות‬
‫‪ 1,212‬שמש‬
‫שטח תוספת הבניה בלבד‬
‫הסדרת חניה‪ :‬סביב המגרש בחצר ‪ +‬מכפילי חניה לפי צורך‬
‫שווי למ"ר דירות קיימות משודרגות לאחר השבחה‬
‫שווי למ"ר בדירה חדשה בבניין‬
‫שווי למ"ר בדירת גג‬
‫סה"כ שטח‬
‫‪388‬‬
‫‪388‬‬
‫‪388‬‬
‫‪1,164‬‬
‫בנוסף תוספת‬
‫מרפסת שמש‬
‫ליח"ד‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫חדש‬
‫חדש‬
‫‪340‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪16,000‬‬
‫‪18,000‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪9‬‬
‫הכנסות צפויות ממכירת דירות חדשות‬
‫הכנסות צפויות ממכירת דירות חדשות‬
‫סוג דירה‬
‫דירות ‪ 3‬חדרים‬
‫דופלקס גג קומות ה‪ +‬ו'‬
‫סה"כ תוספת בניה דירות חדשות‬
‫‪0.3‬‬
‫שטח דירה‬
‫‪96‬‬
‫‪120‬‬
‫כמות‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫מרפסת שמש‬
‫‪12‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1.17‬‬
‫מחיר דירה כולל סה"כ הכנסה בניכוי‬
‫מע"מ‬
‫שטח אקווי ליח"ד מע"מ‬
‫‪10,896,410 ₪‬‬
‫‪1,593,600 ₪ 100‬‬
‫‪4,153,846 ₪‬‬
‫‪2,430,000 ₪ 135‬‬
‫‪15,050,256 ₪‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪10‬‬
‫סה"כ עלויות הפרויקט‬
‫סה"כ עלויות הפרוייקט‬
‫סעיף‬
‫חיזוק מבנה ‪ -‬עמודים ושלד‬
‫שיפוץ הבניין כולל לובי‪ ,‬חדרי מדרגות‪ ,‬מעלית‪ ,‬חיפוי קירות חוץ‪ ,‬מסתורי‬
‫כביסה‪ ,‬תריסים‪ ,‬דודי שמש וכד'‬
‫החלפת ו‪/‬או תיקון תשתיות‪,‬‬
‫הכשרת מקומות חניה וחצר‬
‫סה"כ ביניים‬
‫למ"ר‪/‬ליח'‬
‫עלות בניית שטח מעל הקרקע‪-‬‬
‫דיירים כולל מע"מ והתאמות‬
‫עלות בניית מרפסות שמש‪ -‬דיירים‬
‫כולל מע"מ והתאמות‬
‫שטחי שירות נוספים‪ :‬חדר אשפה‪,‬‬
‫מקלט‬
‫עלות בניית שטח מעל הקרקע‪ -‬יזם‬
‫עלות בניית מרפסות שמש ‪ -‬יזם‬
‫סה"כ עלות בניה ישירה‬
‫תכנון ‪ ,‬הגשת תכניות צילומים וכו'‬
‫אגרות והיטלי פיתוח שטח עיקרי‬
‫אגרות והיטלי פיתוח שטחי שרות‬
‫אומדן היטל השבחה צפוי‬
‫יועץ תחבורה‪ ,‬מודד‪ ,‬שמאי‬
‫תיווך‪ ,‬עו"ד ופיקוח דיירים‬
‫פיקוח וליווי‬
‫חיבורי חשמל‬
‫בצ"מ‬
‫שיווק בלבד‬
‫ערבות חוק מכר‬
‫ערבות ביצוע‬
‫מימון‬
‫סה"כ‬
‫שטח ‪% /‬‬
‫‪ 650,000‬כולל מע"מ‬
‫‪ 850,000‬כולל מע"מ‬
‫יש ‪ 2‬חדרי מדרגות‬
‫‪ 300,000‬כולל מע"מ‬
‫‪ 1,800,000‬כולל מע"מ‬
‫‪6,000‬‬
‫‪204‬‬
‫‪1,224,000‬‬
‫‪2,500‬‬
‫‪144‬‬
‫‪360,000‬‬
‫‪4,500‬‬
‫‪2,200‬‬
‫‪1,008‬‬
‫‪196‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪350‬‬
‫‪200‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1,212‬‬
‫‪340‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪4,536,000‬‬
‫‪431,200‬‬
‫‪6,611,200‬‬
‫‪100,000‬‬
‫‪424,200‬‬
‫‪68,000‬‬
‫‪300,509‬‬
‫‪1538461.538‬‬
‫‪261,538‬‬
‫‪4,967,200‬‬
‫לבדיקה אם חל‬
‫‪5% 7,353,400‬‬
‫‪10 4,500‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪1.5% 17,608,800‬‬
‫‪0.9% 17,608,800‬‬
‫‪1% 2,587,670‬‬
‫מתומחר בנפרד‬
‫לפי הנחיה‬
‫סה"כ עלויות הפרוייקט‬
‫ליח"ד חדשה‬
‫למ"ר‬
‫‪150,000‬‬
‫‪100,000‬‬
‫ לבדוק נושא חניה‬‫‪367,670‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪ 367,670‬מוסכם‬
‫‪264,132‬‬
‫‪158,479‬‬
‫‪25,877‬‬
‫‪10,482,228‬‬
‫‪1,048,223 ₪‬‬
‫לכל מ"ר בניה שנוסף‬
‫‪8,649 ₪‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪11‬‬
‫סיכום ריווחיות ליזם (ללא מע"מ)‬
‫סיכום ריווחיות ליזם‬
‫ללא מע"מ‬
‫סה"כ הכנסות‬
‫‪15,050,256 ₪‬‬
‫סה"כ עלויות‬
‫‪10,482,228 ₪‬‬
‫יתרת רווח‬
‫‪4,568,029 ₪‬‬
‫שיעור הרווח מההכנסות‬
‫‪30.35%‬‬
‫שיעור הרווח מהעלויות‬
‫‪43.58%‬‬
‫הבהרות‪ ,‬הערות והמלצות‬
‫נושא משפטי לא נבדק‪.‬‬
‫מיסוי צפוי לא חושב‪ .‬יש לוודא עם יועץ מס מיסוי צפוי (מס שבח‪ ,‬מס רכישה וכו')‬
‫יש לוודא קבלת היתר בהתאם לקיבולת המחושבת לעיל‪.‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪12‬‬
‫ניתוח רגישויות בהכנסות ובהוצאות‬
‫ניתוח רגישויות בהכנסות ובהוצאות‬
‫אלטרנטיבה‬
‫הכנסות הפרויקט ממכר‬
‫דירות היזם‬
‫השינוי בהכנסה‬
‫השינוי בעלות‬
‫הפרויקט‬
‫סך עלויות‬
‫הפרויקט‬
‫שיעור הרווח על‬
‫העלויות (רווח‪/‬סך‬
‫עלויות)‬
‫שיעור הרווח‬
‫מההכנסות‬
‫(רווח‪/‬הכנסות)‬
‫בסיס‬
‫‪100%‬‬
‫‪15,050,256‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪10,482,228‬‬
‫‪43.58%‬‬
‫‪30.35%‬‬
‫‪a‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪14,749,251‬‬
‫‪102%‬‬
‫‪10,691,872‬‬
‫‪37.95%‬‬
‫‪27.51%‬‬
‫‪c‬‬
‫‪96%‬‬
‫‪14,448,246‬‬
‫‪104%‬‬
‫‪10,901,517‬‬
‫‪32.53%‬‬
‫‪24.55%‬‬
‫‪m‬‬
‫‪94%‬‬
‫‪14,147,241‬‬
‫‪106%‬‬
‫‪11,111,162‬‬
‫‪27.32%‬‬
‫‪21.46%‬‬
‫‪n‬‬
‫‪92%‬‬
‫‪13,846,236‬‬
‫‪108%‬‬
‫‪11,320,806‬‬
‫‪22.31%‬‬
‫‪18.24%‬‬
‫‪o‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪13,545,231‬‬
‫‪110%‬‬
‫‪11,530,451‬‬
‫‪17.47%‬‬
‫‪14.87%‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫‪13‬‬
‫מצב מוצע – דירת פנטהאוז‬
14
972-3-6092196 :‫ פקס‬972-3-5273777 :‫ טל‬64332 ‫ תל – אביב‬,19 ‫ מגדל על קומה‬,50 ‫רחוב דיזנגוף‬
50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net
‫עסקאות‬
‫עסקאות‬
‫כתובת‪/‬מיקו‬
‫שטח מדווח‬
‫ם‬
‫‪105‬‬
‫אלי כהן‬
‫‪75‬‬
‫אלי כהן ‪11‬‬
‫‪134‬‬
‫ויצמן ‪123‬‬
‫תאריך‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫תת חלקה‬
‫‪17/01/2012‬‬
‫‪23/01/2012‬‬
‫‪29/05/2011‬‬
‫‪7654‬‬
‫‪7654‬‬
‫‪7654‬‬
‫‪123‬‬
‫‪123‬‬
‫‪174‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪21/02/2013‬‬
‫‪7654‬‬
‫‪113‬‬
‫‪6‬‬
‫ההגנה ‪87‬‬
‫‪28/08/2012‬‬
‫‪19/01/2012‬‬
‫ממוצעים‬
‫‪7654‬‬
‫‪7654‬‬
‫‪174‬‬
‫‪123‬‬
‫‪24‬‬
‫ויצמן ‪123‬‬
‫אלי כהן ‪15‬‬
‫קומה‬
‫מס' חדרים‬
‫מחיר‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,420,000‬‬
‫‪1,300,000‬‬
‫‪2,158,000‬‬
‫‪13,524‬‬
‫‪17,333‬‬
‫‪16,104‬‬
‫‪107‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,450,000‬‬
‫‪13,551‬‬
‫‪109‬‬
‫‪76‬‬
‫‪101‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,510,000‬‬
‫‪1,420,000‬‬
‫‪1,543,000‬‬
‫‪13,853‬‬
‫‪18,684‬‬
‫‪15,508‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫מחירי ביקוש‬
‫תאריך‬
‫‪20/04/2013‬‬
‫‪07/04/2013‬‬
‫‪20/04/2013‬‬
‫‪20/04/2013‬‬
‫ממוצעים‬
‫טלפון‬
‫כתובת‪/‬מי‬
‫ייעוד‪/‬שימוש שטח בנוי‬
‫קום‬
‫דירת גן‬
‫‪054-5750205‬ויצמן‬
‫מרדכי‬
‫‪050-7321872‬אנילביץ ‪ 15‬דירה‬
‫אליעזר יפה‬
‫דירה‬
‫‪25052-7904727‬‬
‫אליעזר יפה‬
‫מיני פנטאוז‬
‫‪20052-7904727‬‬
‫קומה‬
‫מס' חדרים מחיר‬
‫מחיר למ"ר‬
‫‪0.9‬‬
‫מחיר לאחר‬
‫מחיר למ"ר‬
‫מו"מ‬
‫‪108‬‬
‫קרקע‬
‫‪3.5‬‬
‫‪1,920,000‬‬
‫‪1,728,000‬‬
‫‪95‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,650,000‬‬
‫‪1,485,000‬‬
‫‪112‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1,900,000‬‬
‫‪1,710,000‬‬
‫‪170‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3,000,000‬‬
‫‪2,117,500‬‬
‫‪2,700,000‬‬
‫‪1,905,750‬‬
‫רחוב דיזנגוף ‪ ,50‬מגדל על קומה ‪ ,19‬תל – אביב ‪ 64332‬טל‪ 972-3-5273777 :‬פקס‪972-3-6092196 :‬‬
‫‪50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net‬‬
‫הערות‬
‫‪16,000‬‬
‫משופצת‬
‫‪ 15,632‬בתמ"א ‪38‬‬
‫חדשה מ‪ -‬תמ"א‬
‫‪38 15,268‬‬
‫חדשה מ‪ -‬תמ"א‬
‫‪38 15,882‬‬
‫‪15,695‬‬
‫‪15‬‬
‫איזור הפרויקט‬
16
972-3-6092196 :‫ פקס‬972-3-5273777 :‫ טל‬64332 ‫ תל – אביב‬,19 ‫ מגדל על קומה‬,50 ‫רחוב דיזנגוף‬
50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net
‫תודה רבה‬
‫להצטרפות לחצו כאן‬
17
972-3-6092196 :‫ פקס‬972-3-5273777 :‫ טל‬64332 ‫ תל – אביב‬,19 ‫ מגדל על קומה‬,50 ‫רחוב דיזנגוף‬
50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net
‫נספחים‬
18
972-3-6092196 :‫ פקס‬972-3-5273777 :‫ טל‬64332 ‫ תל – אביב‬,19 ‫ מגדל על קומה‬,50 ‫רחוב דיזנגוף‬
50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net
‫שותפות מוגבלת‬
The Marker -‫כתבה מ‬
23.12.12
19
972-3-6092196 :‫ פקס‬972-3-5273777 :‫ טל‬64332 ‫ תל – אביב‬,19 ‫ מגדל על קומה‬,50 ‫רחוב דיזנגוף‬
50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net
‫כתבו עלינו‬
The Marker -‫כתבה מ‬
30.01.13
20
972-3-6092196 :‫ פקס‬972-3-5273777 :‫ טל‬64332 ‫ תל – אביב‬,19 ‫ מגדל על קומה‬,50 ‫רחוב דיזנגוף‬
50 Dizengoff st.,Top Tower, 19th Floor, Tel Aviv, Israel 64332 Tel: 972-3-5273777 Fax: 972-3-6092196 www.divergon.net