ג - הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר

Transcription

ג - הפקולטה למדעים מדויקים ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעים מדויקים‬
‫ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר‬
‫‪TEL AVIV UNIVERSITY‬‬
‫‪Raymond and Beverly Sackler‬‬
‫‪Faculty of Exact Sciences‬‬
‫אדר תשע"ד‬
‫פברואר ‪1024‬‬
‫מצטייני דקאן בטכס שייערך בשנת תשע"ד‬
‫רצ"ב רשימת התלמידיםחרו כמצטייני דקאן לשנה"ל תשס"ט‪.‬‬
‫רצ"ב רשימת התלמידים שנבחרו כמצטייני דקאן לשנה"ל תשע"ג‪.‬‬
‫להלן אמות המידה להצטיינות‪:‬‬
‫‪ .2‬ממוצע הציונים המשוקלל של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ג בתכנית חד‪-‬חוגית הוא ‪39‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪ .1‬ממוצע הציונים המשוקלל המשותף של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ג בתכנית דו‪-‬חוגית‬
‫בתוך הפקולטה הוא ‪ 39‬לפחות‪ ,‬כאשר ממוצע הציונים בכל חוג הוא ‪ 39‬לפחות‪ .‬לחילופין‪ ,‬בתכנית דו‪-‬‬
‫חוגית עם חוג שני בפקולטה‪ ,‬ממוצע הציונים המשוקלל הוא ‪ 39‬לפחות בחוג אחד ו‪ 39 -‬לפחות בחוג‬
‫השני‪.‬‬
‫בתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי החיים‪ ,‬יופעלו כללים אלה כאשר ממוצע הציונים‬
‫הגבוה מבין השניים הוא במדויקים‪.‬‬
‫‪ .3‬ממוצע הציונים המשוקלל של הקורסים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ג בתכנית דו‪-‬חוגית עם חוג‬
‫מחוץ לפקולטה (שאינו הנדסה או מדעי החיים)‪ ,‬בכל אחד משני החוגים‪ ,‬הוא ‪ 39‬לפחות‪.‬‬
‫כאשר החוג מורכב משתי חטיבות‪ ,‬נדרש ממוצע ציונים ‪ 33‬לפחות בחוג ובכל אחת מהחטיבות‪.‬‬
‫‪ .4‬היקף הקורסים אשר נלמדו בפקולטה במסגרת תכנית חד‪-‬חוגית או דו‪-‬חוגית‪ ,‬יהיה ‪ 33‬ש"ס‬
‫משוקללות לפחות‪ .‬בתכנית דו‪-‬חוגית עם חוג מחוץ לפקולטה‪ ,‬לפחות ‪ 21‬ש"ס משוקללות‪ ,‬מתוך ‪33‬‬
‫ש"ס משוקללות‪ ,‬יילמדו בפקולטה‪.‬‬
‫בחוג לאחר תואר ‪ 21‬ש"ס משוקללות לפחות יילמדו בפקולטה‪.‬‬
‫המכסה המחייבת את תלמידי התיכון‪ ,‬הלומדים במעמד מיוחד‪ ,‬הינה לפחות ‪ 14‬ש"ס משוקללות‪.‬‬
‫‪ .5‬במקרה של כישלון (במועד בחינה) ‪ 1‬שתוקן‪ :‬יורדות ‪ 4‬נקודות מממוצע הציונים המשוקלל של כל‬
‫החוגים הנלמדים בתוכניות הפקולטה וכן בתוכניות המשותפות עם הפקולטה להנדסה ולמדעי‬
‫החיים‪ .‬בתכניות דו‪-‬חוגיות עם פקולטה אחרת‪ ,‬תרדנה ‪ 4‬הנקודות מממוצע התוכניות המשוקלל של‬
‫הפקולטה אשר בה נלמד הקורס‪ .‬תיקון של יותר מכישלון אחד אינו מאפשר הצטיינות דקאן‪.‬‬
‫‪ .3‬במקרה של ‪ 2‬שיפורי ציונים‪ :‬יורדות ‪ 2‬נקודות מממוצע הציונים המשוקלל לפי הפירוט בסעיף ‪5‬‬
‫דלעיל‪ .‬שיפור של יותר משני ציונים מונע הצטיינות דקאן‪.‬‬
‫‪ .7‬לצורך חישוב ממוצע הציונים‪ ,‬יילקחו בחשבון כל ציוני הבחינות בקורסים הנכללים בתכנית‬
‫הלימודים‪ ,‬בהם נבחן התלמיד‪ ,‬בין אם משוקללים לציון הגמר ובין אם לאו‪.‬‬
‫‪ .1‬מי שהורשע בעבירת משמעת לא ייכלל ברשימת מצטייני דקאן‪.‬‬
‫תלמידים העומדים בקריטריונים המפורטים מעלה‪ ,‬ושמם אינו מופיע ברשימה‪ ,‬מתבקשים לפנות‬
‫לגב' טובה נחמני במזכירות תלמידים‪ ,‬בניין קפלון חדר ‪ 305‬או באמצעות דוא"ל ‪-‬‬
‫‪ [email protected]‬וזאת עד לתאריך ‪ .7.1.1024‬לאחר מועד זה‪ ,‬לא ניתן יהיה להיכלל‬
‫בין מקבלי תעודות ההצטיינות‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫מזכירות תלמידיםא‬
‫לפסי במזכירות תלמידים‪ ,‬בניין קפלון חדר ‪ 301‬או באמצעות דוא"ל ‪[email protected] -‬‬
‫ו‪-‬‬
‫טכסמצטיינידקאןקריטריוניםתשעג‬
‫קריית האוניברסיטה‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב ‪ ,89996‬ת"ד ‪ .09393‬טלפונים‪ ,30-8936309 :‬פקסימליה‪30-8939389 :‬‬
‫‪UNIVERSITY CAMPUS, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, ISRAEL. TEL. 972-3-6408237, FAX. 972-3‬‬‫‪6409264‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעים מדויקים‬
‫ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר‬
‫‪TEL AVIV UNIVERSITY‬‬
‫‪Raymond and Beverly Sackler‬‬
‫‪Faculty of Exact Sciences‬‬
‫מדעי המחשב‬
‫אביר‬
‫אוגרטן‬
‫אוסטר‬
‫גולומביק‬
‫דורון‬
‫דורון‬
‫וולף‬
‫זוסמן‬
‫חיימוביץ‬
‫טרנר‬
‫ליבר‬
‫לפיד‬
‫עמיחי‬
‫פלדמן‬
‫פרי‬
‫קומורניק‬
‫תמיר‬
‫עמית‬
‫טל‬
‫דקל‬
‫אייל‬
‫עומר‬
‫עופר‬
‫אדווה‬
‫לירן‬
‫תומר‬
‫אורי‬
‫אחיה‬
‫גיא‬
‫יניב‬
‫נעה‬
‫אייל‬
‫יונתן‬
‫אהוד‬
‫מדעי המחשב עם חוג מחוץ לפקולטה‬
‫גהסי‬
‫גריידי‬
‫חמיאל‬
‫טאובר‬
‫גיא‬
‫דור‬
‫יותם‬
‫יודן‬
‫מצטיין רקטור‬
‫מדעי המחשב והנדסת חשמל ואלקטרוניקה‬
‫בלובשטיין‬
‫דנון‬
‫סייג‬
‫סלונימסקי‬
‫רגב‬
‫שני‬
‫תגר‬
‫לאוניד‬
‫אור‬
‫עידן‬
‫יסמין‬
‫רז‬
‫רון‬
‫רועי‬
‫פיזיקה‬
‫בלקין‬
‫ראובן‬
‫קריית האוניברסיטה‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב ‪ ,89996‬ת"ד ‪ .09393‬טלפונים‪ ,30-8936309 :‬פקסימליה‪30-8939389 :‬‬
‫‪UNIVERSITY CAMPUS, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, ISRAEL. TEL. 972-3-6408237, FAX. 972-3‬‬‫‪6409264‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעים מדויקים‬
‫ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר‬
‫גל‬
‫כהן‬
‫לוינסון‬
‫פיק‬
‫רוסמן‬
‫‪TEL AVIV UNIVERSITY‬‬
‫‪Raymond and Beverly Sackler‬‬
‫‪Faculty of Exact Sciences‬‬
‫רינון‬
‫ארז‬
‫טל‬
‫גיא‬
‫אורי‬
‫מסלול משולב מתמטיקה‪-‬פיזיקה‬
‫אדר‬
‫איילון‬
‫אלברטון‬
‫גולן‬
‫הולצמן‬
‫הראלי‬
‫כהן‬
‫קול‬
‫רם‬
‫אורן‬
‫אורי‬
‫עמרי‬
‫רועי‬
‫לירן‬
‫אביעד‬
‫איליה‬
‫פיזיקה והנדסת חשמל ואלקטרוניקה‬
‫עפרוני‬
‫לוי‬
‫ביילין‬
‫לויתן‬
‫פיסצקי‬
‫זוזובסקי‬
‫גרוס‬
‫ורבין‬
‫שרים‬
‫יונתן‬
‫גל‬
‫ברק‬
‫איל‬
‫יונתן‬
‫מיכאל‬
‫שחר‬
‫דור‬
‫אור‬
‫קריית האוניברסיטה‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב ‪ ,89996‬ת"ד ‪ .09393‬טלפונים‪ ,30-8936309 :‬פקסימליה‪30-8939389 :‬‬
‫‪UNIVERSITY CAMPUS, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, ISRAEL. TEL. 972-3-6408237, FAX. 972-3‬‬‫‪6409264‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעים מדויקים‬
‫ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר‬
‫‪TEL AVIV UNIVERSITY‬‬
‫‪Raymond and Beverly Sackler‬‬
‫‪Faculty of Exact Sciences‬‬
‫מדעי המתמטיקה‬
‫אלכסנדר‬
‫בוג‬
‫בוחניק‬
‫בינקוביץ'‬
‫בן‪-‬אמו‬
‫ברודסקי‬
‫גרינהוט‬
‫דורפמן‬
‫הולדנגרבר‬
‫זגלמן‬
‫זגלמן‬
‫זייטק‬
‫זינגר‬
‫זמיר‬
‫יהודאי‬
‫יקותיאלי‬
‫יקירביץ‬
‫ירניצקי‬
‫ליבנה בר‪-‬און‬
‫מינצר‬
‫מרזן‬
‫סניגרוב‬
‫פרי‬
‫קלוורי‬
‫קראוז‬
‫רוסט‬
‫שבת‬
‫שוחט‬
‫שמויש‬
‫יותם‬
‫אביאל‬
‫אליאב‬
‫תומר‬
‫תום‬
‫ירון‬
‫זיו‬
‫דן נתן‬
‫גיא‬
‫יערה‬
‫יגאל‬
‫אדר‬
‫אסף‬
‫אור‬
‫גילעד‬
‫אסף‬
‫קדם‬
‫אור‬
‫אוהד‬
‫דור‬
‫אסף‬
‫סטפן‬
‫נעם‬
‫תום‬
‫יואב‬
‫ישראל‬
‫עידן‬
‫אופיר‬
‫דור‬
‫מצטיין רקטור‬
‫תלמיד תיכון מצטיין רקטור‬
‫מצטיין רקטור‬
‫תלמיד תיכון מצטיין רקטור‬
‫קריית האוניברסיטה‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב ‪ ,89996‬ת"ד ‪ .09393‬טלפונים‪ ,30-8936309 :‬פקסימליה‪30-8939389 :‬‬
‫‪UNIVERSITY CAMPUS, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, ISRAEL. TEL. 972-3-6408237, FAX. 972-3‬‬‫‪6409264‬‬
‫אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬
‫הפקולטה למדעים מדויקים‬
‫ע"ש ריימונד ובברלי סאקלר‬
‫‪TEL AVIV UNIVERSITY‬‬
‫‪Raymond and Beverly Sackler‬‬
‫‪Faculty of Exact Sciences‬‬
‫מדעי המתמטיקה עם חוג מחוץ לפקולטה‬
‫כהן‬
‫לביוד‬
‫ליפמן‬
‫גל‬
‫חגית‬
‫עודד‬
‫כימיה‬
‫בוכולטר‬
‫בן‪-‬סניור‬
‫דייצ'מן‬
‫הרשקוביץ‬
‫חננאל‬
‫חנניה‬
‫לוזון‬
‫מקריניץ'‬
‫מרגלית‬
‫ניפקר‬
‫סלור‬
‫עוז‬
‫פרידמן‬
‫ציזין‬
‫רוזן‬
‫שרים‬
‫אסף‬
‫עמרי‬
‫דינה‬
‫דרור‬
‫אורי‬
‫ניר‬
‫סיון‬
‫מריה‬
‫ספיר‬
‫גיל‬
‫גדי‬
‫ענבל‬
‫יואל‬
‫סבטלנה‬
‫תומר‬
‫הילה‬
‫מצטיינת רקטור‬
‫כימיה עם חוג מחוץ לפקולטה‬
‫שוקביץ'‬
‫סרגיי‬
‫גיאופיזיקה ומדעים אטמוספיריים ופלנטריים‬
‫סלע‬
‫פינטו‬
‫קרן‬
‫גל‬
‫ליטל‬
‫שי‬
‫קריית האוניברסיטה‪ ,‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב ‪ ,89996‬ת"ד ‪ .09393‬טלפונים‪ ,30-8936309 :‬פקסימליה‪30-8939389 :‬‬
‫‪UNIVERSITY CAMPUS, RAMAT AVIV, 69978 TEL AVIV, ISRAEL. TEL. 972-3-6408237, FAX. 972-3‬‬‫‪6409264‬‬

Similar documents