לתיאור אופן חישוב ציון המשוקלל הסופי

Transcription

לתיאור אופן חישוב ציון המשוקלל הסופי
‫נוסחאת חישוב ציון המשוקלל (קוגניטיבי ואישיותי לרפואה)‬
‫א‪ .‬תקנון (המרת) ציון הבגרות (‪:)bag‬‬
‫‪B=3.9630 * bag – 20.0621‬‬
‫ב‪ .‬תקנון הציון הפסיכומטרי (‪:)psy‬‬
‫‪P=0.032073 * psy + 0.3672‬‬
‫ג‪ .‬חישוב הציון המשוקלל עבור הפקולטה לרפואה‪:‬‬
‫‪X = 0.3 * B + 0.7 * P‬‬
‫‪Y = 1.2235 * X – 4.4598‬‬
‫ד‪ .‬תקנון ציון מו"ר‪/‬מרק"ם (‪:)m‬‬
‫‪M = 0.0263 * m + 20.2435‬‬
‫ציון משוקלל סופי אישיותי‪:‬‬
‫‪S = 0.75 * M + 0.25 * Y‬‬
‫הציון הסופי יחושב שלוש ספרות אחר הנקודה העשרונית‪.‬‬
‫הספרה השלישית מעוגלת לפי כללי העיגול‪.‬‬