בדיקת uv ללוח shera

Transcription

בדיקת uv ללוח shera
3 ‫ מתוך‬0 ‫עמוד‬
‫מעבדת חומרים ומטלורגיה‬
EI-SHAR
‫שר‬-‫אי‬
‫תעשיות מתכת בע"מ‬
METAL INDUSTRIES LTD.
03831 .‫פ‬.‫ה‬
5105 ,‫ אוקטובר‬52
‫מ‬.‫ל‬.‫א‬.‫ מ‬:‫לכבוד‬
‫מוצרי איכות לבניה מתקדמת בע"מ‬
‫ מפרץ חיפה‬01205 .‫ד‬.‫ת‬
‫ עומרי‬:‫לידי‬
‫דו"ח מטלורגי‬
Metallurgical Report No.4946
:‫נושא‬
‫ עפ"י תקן‬shera floor plank ‫ ללוח‬UV ‫בדיקת‬
Subject:
ASTM G154-Operating fluorescence light apparatuse for
UV exposure of none metallic materials.
Exsposure shera floor plank plate under UV radiation
1.
General:
:‫ כללי‬.0
1.1 Ordered by:
M.A.L.M
1.2 Object:
Shera floor plank plate 1" THC.
1.3 Date inspected:
5200105105
1.4 Manufacture representative: ----1.5 Inspector:
1.6 Approved by:
Email address:
[email protected]
Yoram Eisenberg-NDT II
Shlomo Eisenberg-Metallurgist
:‫שם המזמין‬
0.0
:‫האובייקט‬
0.5
:‫תאריך הבדיקה‬
0.0
:‫נוכחים מצד היצרן‬
0.1
:‫מבצע הבדיקה‬
0.2
:‫מאשר הבדיקה‬
0.1
‫בע"מ‬
‫שר‬-‫אי‬
‫אתא‬-‫ קרית‬33 ‫הנביאים‬
616 .‫ד‬.‫ת‬
Home page:
www.ei-shar.com
04 - 844 55 83 :‫טלפון‬
04 - 844 55 82 :‫פקס‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬
‫מעבדת חומרים ומטלורגיה‬
‫‪EI-SHAR‬‬
‫אי‪-‬שר‬
‫תעשיות מתכת בע"מ‬
‫‪METAL INDUSTRIES LTD.‬‬
‫‪ .2‬פרטים‪:‬‬
‫‪ .5.0‬חב' אי‪-‬שר נתבקשה לבצע בדיקת עמידות כנגד ‪.UVA‬‬
‫‪ .5.5‬הפריט הנבדק הינו דגם של לוח צריכה ‪ shera floor plank‬בצבע לבן‪.‬‬
‫תמונה ‪ :1‬הפריט הנבדק‪.‬‬
‫‪ .5.0‬הפריט הנבדק הוכנס לתא ‪ UVA‬עם מנורה בתדר (ננומטר ‪)   315  380‬‬
‫בעוצמה של ‪ 1000W‬למשך ‪ 211‬שעות‪.‬‬
‫טמפ' בדיקה ‪.28ºC‬‬
‫מ‪.‬א‪.‬ל‪.‬מ‪-‬בדיקה ללוח ‪-‬דוח ‪.docx1411‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬
‫מעבדת חומרים ומטלורגיה‬
‫‪EI-SHAR‬‬
‫אי‪-‬שר‬
‫תעשיות מתכת בע"מ‬
‫‪METAL INDUSTRIES LTD.‬‬
‫‪ .5.1‬בגמר הבדיקה בוצעה בדיקה ויזואלית ומיקרוסקופית‪.‬‬
‫‪ .3‬ממצאים‪:‬‬
‫‪.0.0‬‬
‫לאחר חשיפת ‪ UV‬למשך ‪ 211‬שעות‬
‫שינוי גוון‬
‫לא‬
‫היסדקות‬
‫לא‬
‫התפוררות‬
‫לא‬
‫הופעת כתמים‬
‫לא‬
‫‪ .4‬סיכום‪:‬‬
‫‪ .1.0‬לא נמצאה השפעה על המוצר לאחר חשיפה לקרינת ‪ UVA‬במשך ‪ 211‬שעות‪.‬‬
‫‪ .1.5‬המוצר הנבדק הינו לבן באם צובעים את המוצר יש לוודות שהצבע עמיד‬
‫בפני קרינת ‪ UV‬בטרם השימוש‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫איזנברג שלמה‬
‫מטלורג‬
‫מ‪.‬א‪.‬ל‪.‬מ‪-‬בדיקה ללוח ‪-‬דוח ‪.docx1411‬‬

Similar documents