רשות המים - מבנה ארגוני

Transcription

רשות המים - מבנה ארגוני
‫להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני הצפוי של רשות המים‪:‬‬
‫מועצת רשות המים‬
‫מנהל רשות המים‬
‫פורום אסטרטגי‬
‫יחידות המטה‪:‬‬
‫מנהלת המים ליש"ע‬
‫אגף תפעול‬
‫יח' בטחון מים‬
‫ביקורת פנים‬
‫בקרה על מקורות (פיתוח)‬
‫חשבות‬
‫לשכה משפטית‬
‫מדען ראשי (מחקרים)‬
‫דוברות והסברה‬
‫חטיבת מנהל וארגון‬
‫חטיבת אגנים‪:‬‬
‫חטיבת ביצוע‪:‬‬
‫חטיבת תכנון ואסטרטגיה‪:‬‬
‫אגף סיוע‬
‫פיתוח תשתיות ביוב‬
‫אגף התפלה‬
‫אגף תכנון‬
‫האגף לחיסכון במים‬
‫חטיבת אסדרה‬
‫חטיבת כלכלה‬
‫צפון‬
‫מרכז‬
‫דרום‬
‫ממונה על התאגידים‬
‫ומינהל המים‬
‫ברשויות המקומיות‬
‫____________________________________________________________________________________________________________________‬
‫רח' המסגר ‪ 14‬ת‪.‬ד‪ 20365 .‬ת"א ‪E-mail: [email protected] 03-7604525  03-6369707  61203‬‬
‫חטיבת משאבי מים‪:‬‬
‫אגף איכות מים‬
‫שירות הדרולוגי‬

Similar documents