MINISTRY OF CULTURE & SPORT Deputy Director General

Transcription

MINISTRY OF CULTURE & SPORT Deputy Director General
‫‪MINISTRY OF CULTURE & SPORT‬‬
‫ראש מינהל הספורט‬
‫‪Deputy Director General & Director of Sport Authority‬‬
‫יום שלישי כ"ז בתמוז תשע"ה‬
‫‪ 14‬ביולי ‪2015‬‬
‫סימוכין‪Schaefer120 :‬‬
‫לכבוד‬
‫וועדת מכרזים‬
‫משרד התרבות והספורט‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪:‬התקשרות עם איגודי ספורט כספק יחיד במסגרת הכנות אולימפיות לקראת המשחקים האולימפיים ריו ‪2016‬‬
‫המשרד באמצעות מנהל הספורט מעוניין להמשיך להתקשר באשר להכנות האולימפיות בתקופה שבין ‪01.08.2015‬‬
‫ועד ‪ 31.01.2016‬עם האיגודים הבאים‪:‬‬
‫אופניים‪ ,‬אתלטיקה‪ ,‬החלקה על הקרח‪ ,‬סיוף‪ ,‬ג'ודו‪ ,‬התעמלות‪ ,‬טאקוונדו‪ ,‬טניס‪ ,‬טריאתלון‪ ,‬ספורט נכים‪,‬‬
‫קליעה‪ ,‬רכיבה‪ ,‬שייט‪ ,‬כדורמים‪ ,‬כדורעף‪ ,‬כדורסל‪ ,‬כדוריד‪ ,‬רוגבי‪ ,‬חתירה‪ ,‬היאבקות‪ ,‬שחייה‪ ,‬סקי מים‪,‬‬
‫ג'יו ג'יטסו‪ ,‬סמבו‪ ,‬קיק בוקס‪ ,‬איגרוף וריקודים סלוניים‪.‬‬
‫הוועד האולימפי הבין לאומי וגם ההתאחדויות הבין לאומיות השונות בכל ענף אולימפי ושאינו אולימפי‪,‬‬
‫מכירים אך ורק באיגודי הספורט הישראליים כגופים האחראיים לטיפוחם ולהשתתפותם של ספורטאים‬
‫ישראליים בתחרויות רשמיות בישראל ובין לאומיות‪ ,‬לרבות אליפויות עולם‪ ,‬אירופה‪ ,‬משחקי עולם ומשחקים‬
‫אולימפיים‪.‬‬
‫בהיבט זה נדגיש כי איגודי הספורט בישראל הינם האיגודים היחידים בנושא זה‪ ,‬המקבלים תמיכה ממנהל‬
‫הספורט והמועצה להסדר ההימורים בספורט לצורך קידום ופיתוח האתלטים בישראל‪ ,‬מאחר והם הגופים‬
‫היחידים המוכרים על ידם‪.‬‬
‫כמו כן יצויין כי איגודי הספורט הם הגוף היחיד באמצעותם יכולים ספורטאים להשתתף בתחרויות בארץ‬
‫ובחו"ל‪.‬‬
‫עפ"י החלטת הוועדה להכנות האולימפיות תוקצבו האיגודים במס' תקני מאמנים שונה‪ ,‬לפי הרשימה הבאה‪:‬‬
‫‪ 6 ‬ענפים מועדפים קיבלו ‪ 3‬משרות מאמן כ"א‪.‬‬
‫‪ 9 ‬ענפים קיבלו ‪ 1‬משרת מאמן כ"א‪.‬‬
‫‪ 5 ‬ענפים קיבלו ‪ 0.5‬משרת מאמן כ"א‪.‬‬
‫רח' כנפי נשרים ‪ ,22‬ת"ד ‪ ,292‬ירושלים ‪ * 9199‬טל'‪ * Tel: 02-5601730 :‬פקס‪Kanfai Nesharim 22 Street, P.O.Box 292, Jerusalem, Israel * Fax: 02-5601764 :‬‬
‫רח' המסגר ‪ ,14‬תל‪-‬אביב ‪ * 61575‬טלפון‪ * Tel: 03-6367203 :‬פקס‪e -Mail: [email protected] Hamasger 14, Street, Tel-Aviv, Israel * Fax: 03-6870471 :‬‬
‫אינטרנט‪ www.most.gov.il :‬כתובת למשלוח דואר‪ :‬ת‪.‬ד‪ 57577 .‬רח' המסגר ‪ 14‬תל‪-‬אביב ‪61575‬‬
MINISTRY OF CULTURE & SPORT
Deputy Director General & Director of Sport Authority
‫ראש מינהל הספורט‬
,‫בברכה‬
‫ד"ר אורי שפר‬
‫ראש מנהל הספורט‬
Kanfai Nesharim 22 Street, P.O.Box 292, Jerusalem, Israel * Fax: 02-5601764 :‫ * פקס‬Tel: 02-5601730 :'‫ * טל‬9199 ‫ ירושלים‬,292 ‫ ת"ד‬,22 ‫רח' כנפי נשרים‬
e -Mail: [email protected] Hamasger 14, Street, Tel-Aviv, Israel * Fax: 03-6870471 :‫ * פקס‬Tel: 03-6367203 :‫ * טלפון‬61575 ‫אביב‬-‫ תל‬,14 ‫רח' המסגר‬
61575 ‫אביב‬-‫ תל‬14 ‫ רח' המסגר‬57577 .‫ד‬.‫ ת‬:‫ כתובת למשלוח דואר‬www.most.gov.il :‫אינטרנט‬