– הוראות הפעלה Compex Mi

Transcription

– הוראות הפעלה Compex Mi
‫הוראות הפעלה –‬
‫‪Compex Mi-Sport‬‬
‫תכניות אופציונאליות‪:‬‬
‫‪Warm-Up‬‬
‫‪ .4‬קביעת עצמת‬
‫הזרמים בכל‬
‫ארבעת הערוצים‬
‫‪ .1‬הפעלת ‪/‬‬
‫כיבוי המכשיר‬
‫‪Sport‬‬
‫‪Cross-Training‬‬
‫‪Recovery‬‬
‫‪Pain Relief‬‬
‫‪ .3‬אישור ‪/‬‬
‫התחל‬
‫‪ .3‬בחירה‬
‫על פי‬
‫התכניות‬
‫האחרונות‬
‫שבוצעו‬
‫‪ .2‬בחירת תכנית‬
‫הטיפול‬
‫**** הוראות אלו הנן תרגום של הוראות היצרן ואינן באות להחליפן‪ ,‬בכל מקרה של סתירה או שוני יש לפעול עפ"י הוראות היצרן המקוריות בלבד‪.‬‬
‫הוראות הפעלה –‬
‫‪Compex Energy‬‬
‫תכניות אופציונאליות‪:‬‬
‫‪Warm-Up‬‬
‫‪ .4‬קביעת עצמת‬
‫הזרמים בכל‬
‫ארבעת הערוצים‬
‫‪ .1‬הפעלת ‪/‬‬
‫כיבוי המכשיר‬
‫‪Sport‬‬
‫‪Cross-Training‬‬
‫‪Recovery‬‬
‫‪Pain Relief‬‬
‫‪ .3‬אישור ‪/‬‬
‫התחל‬
‫‪ .3‬בחירה‬
‫על פי‬
‫התכניות‬
‫האחרונות‬
‫שבוצעו‬
‫‪ .2‬בחירת תכנית‬
‫הטיפול‬
‫**** הוראות אלו הנן תרגום של הוראות היצרן ואינן באות להחליפן‪ ,‬בכל מקרה של סתירה או שוני יש לפעול עפ"י הוראות היצרן המקוריות בלבד‪.‬‬
‫תכניות אופציונאליות‪:‬‬
‫‪Warm-Up‬‬
‫‪Sport‬‬
‫‪Cross-Training‬‬
‫‪Recovery‬‬
‫‪Pain Relief‬‬
‫‪ .3‬אישור ‪/‬‬
‫התחל‬
‫הוראות הפעלה –‬
‫‪Physio 5‬‬
‫‪ .4‬קביעת עצמת‬
‫הזרמים בכל‬
‫ארבעת הערוצים‬
‫‪ .1‬הפעלת ‪/‬‬
‫כיבוי המכשיר‬
‫‪ .3‬בחירה‬
‫על פי‬
‫התכניות‬
‫האחרונות‬
‫שבוצעו‬
‫‪ .2‬בחירת תכנית‬
‫הטיפול‬
‫**** הוראות אלו הנן תרגום של הוראות היצרן ואינן באות להחליפן‪ ,‬בכל מקרה של סתירה או שוני יש לפעול עפ"י הוראות היצרן המקוריות בלבד‪.‬‬