חברות עירוניות קורס הכשרת מנכ;quot&לים ב בשילוב תעודת דירקטורים

Transcription

חברות עירוניות קורס הכשרת מנכ;quot&לים ב בשילוב תעודת דירקטורים
‫משרד הפנים‬
‫לכבוד ‪:‬‬
‫קורס הכשרת מנכ"לים בחברות עירוניות‬
‫בשילוב תעודת דירקטורים‬
‫בשיתוף המרכז להשתלמויות בר‪-‬אילן חברה למו"פ‬
‫משרד הפנים ואיגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות‬
‫מבוא‬
‫קורס זה הינו קורס ייחודי‪ ,‬המשלב נושאים הרלוונטיים לתפקיד מנכ"ל חברה עירונית ונושאים הרלוונטיים‬
‫לתפקיד דירקטור בחברה מהמגזר ה ציבורי‪ .‬הקורס יסייע לפיתוח חשיבה עסקית שמטרתה‪ ,‬מינוף‬
‫משאבים והפיכתם למניבי הכנסות לטובת הרשות המקומית‪.‬‬
‫בשנים האחרונות אנו עדים לתנופה בתחום התאגידים העירוניים‪ ,‬אשר באה לידי ביטוי הן‬
‫במספר התאגידים העי רוניים המוקמים על ידי רשויות מקומיות ומספר הפרויקטים המבוצעים‬
‫על ידי תאגידים עירוניים בכל רחבי הארץ והן ברגולציה שמפעיל משרד הפנים מתוך הכרה בכך‬
‫כי התאגידים העירוניים מהווים חלק מהותי וחשוב בפועלה של הרשות המקומית‪.‬‬
‫אין ספק כי התאגיד העירוני מיצב עצמו כגוף שמצליח לשפר היעילות הכלכלית‪ ,‬המנהלית‬
‫והעסקית של הרשות המקומית והערכה היא כי המגמה רק תתגבר בשנים הקרובות‪.‬‬
‫מטרות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הקניית כלים ושיפור מיומנויות בניהול חברות עירוניות‬
‫הקניית ידע עסקי‪ ,‬משפטי‪ ,‬ופיננסי בחברה העירונית‬
‫פיתוח חשיבה עסקית ויוזמות בפעילות הציבורית‪.‬‬
‫ניהול ובחינת פרוייקטים של חברות כלכליות ועמותות עירוניות ברשויות מקומיות ‪.‬‬
‫הקניית ידע וכלים הנדרשים למילוי תפקיד דירקטור באופן אפקטיבי‪ /‬מקצועי‬
‫אוכלוסיית היעד‬
‫ראשי רשויות מקומיות וסגניהם‪ ,‬נבחרי ציבור‪ ,‬מנהלי חברות עירוניות‪ ,‬מנכ"לים‪ ,‬מזכירי רשויות מקומיות‬
‫ופקידות בכירה ברשות‪,‬מהנדסים‪ ,‬גזברים ‪ ,‬דירקטורים בחברות עירוניות‪ ,‬עובדים בכירים במשרד הפנים‬
‫ובשירות הציבורי ו כל המתעדים למלא תפקידי ניהול בכירים בתחום החברה הכלכלית עירונית‪.‬‬
‫דרישות קבלה‬
‫בוגרי תואר ראשון‪ .‬תנתן עדיפות לבעלי ניסיון בחברות כלכליות או כל תחום ניהולי אחר‪.‬‬
‫ההרשמה מותנית בעמידה בתנאי ועדת הקבלה לקורס ‪.‬‬
‫ייעוץ וניהול אקדמאי‬
‫מר קותי לוריא ‪MBA ,‬‬
‫‪ -‬מרכז מסלול ניהול עסקי ומרצה בכיר במרכז להשתלמויות בר אילן‪.‬‬
‫מרצי הקורס‬
‫מרצים מהאקדמיה ומומחים מקצועיים בתחומים השונים‪.‬‬
‫ועדת ההיגוי (לפי א'‪ -‬ב')‬
‫יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות‬
‫מר יצחק בורבא ‪-‬‬
‫נשיא איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות‬
‫מר הלל גרנות ‪-‬‬
‫יועץ אקדמי בקורס – המרכז להשתלמויות –בר אילן חב' למו"פ‬
‫מר קותי לוריא ‪-‬‬
‫מנהלת המרכז להשתלמויות –בר אילן חב' למו"פ‬
‫גב' אירית מועלם ‪-‬‬
‫ראש מנהל הדרכה‪ ,‬מרכז השלטון המקומי‬
‫גב' דפנה נוף ‪-‬‬
‫עו"ד מיכל רוזנבוים ‪ -‬מרכזת התחום המשפטי בקורס ויועמ"ש איגוד התאגידים העירוניים‬
‫מנהלת התחום המוסדי‪ ,‬המרכז להשתלמויות –בר אילן חב' למו"פ‬
‫גב' רבקה רייכרט ‪-‬‬
‫מתכונת הקורס‬
‫היקף השעות בקורס המשולב‪ 033 :‬שעות אקדמיות (כולל סיורים ועבודת גמר) ‪ 34 ,‬מפגשים‬
‫יום הלימודים‪:‬‬
‫ימי ד' אחת לשבוע בין השעות ‪. 51:41 –80:38‬‬
‫מקום הלימודים‪:‬‬
‫בית דורון ‪ ,‬רמת גן ‪ .‬רח' הראשונים ‪ ,5‬צומת עלית‪ .‬במרחק הליכה‬
‫מתחנת הרכבת סבידור מרכז ‪.‬‬
‫מועד פתיחה‪:‬‬
‫‪ 30‬מרץ ‪4302‬‬
‫חובות הקורס‬
‫נוכחות של ‪ 588%‬ממפגשי הקורס‪ .‬קבלת התעודה מותנית בנוכחות של ‪ 01%‬לפחות משעות הלימוד‬
‫עמידה במבחן‪ ,‬הגשת עבודות ופרוייקט גמר אישי והצגתם בפני הכיתה‪.‬‬
‫תעודות גמר‬
‫לעומדים בחובות הקורס המשולב יוענקו שתי תעודות גמר‪ :‬הכשרת מנכ"לים בחברות עירוניות והכשרת‬
‫דירקטורים בתאגידים ציבוריים‪.‬‬
‫התעודות מזכות בשעות לגמול השתלמות בכפוף להנחיות ועדת גמול השתלמות‪.‬‬
‫שכר לימוד‬
‫‪ . ₪ 04,333‬שכר הלימוד כולל הדרכה‪ ,‬חומר כתוב וכיבוד קל‪.‬‬
‫נושאי הקורסים‬
‫החברה העירונית וניהולה ‪:‬‬
‫‪ ‬מהותה של החברה העירונית וזיקתה לרשות המקומית‪‬תאגידים עירוניים – המסגרת המשפטית ‪‬‬
‫שיתופי פעולה בין תאגידים עירוניים לגורמים פרטיים ‪ ‬תפקידי המנכ"ל בעת כניסתו לתפקיד ותהליכי‬
‫קבלת החלטות ‪ ‬תאגידים עירוניים‪ -‬סקירת הנחיות משרד הפנים‪ ,‬ביקורת ובקרה ‪ ‬קבלת עובדים‬
‫ושכר עובדים בתאגיד העירוני ‪ ‬רגולציה וחיוב אישי בתאגיד העירוני ‪ ‬סמכויות ויחסי גומלין בין הרשות‬
‫המקומית לתאגיד ‪ ‬מכרזים שונים וסוגי מימון (‪  )BOT‬תכנון תקציב ‪‬מערכות פנסיה וביטוח בהיבט‬
‫המשאב האנושי‬
‫סוגים שונים של תאגידים עירוניים ‪:‬‬
‫‪‬חברות עירוניות ‪,‬עמותות עירוניות ‪ ,‬חברות לתועלת הציבור – דמיון ושוני ‪ ‬חובות מלכ"רים ע"פ חוק –‬
‫שקיפות ‪ ‬אישור על ניהול תקין ‪ ‬היבטי מיסוי‬
‫הדירקטור והדירקטוריון בחברה העירונית‪:‬‬
‫‪‬תפקידי המנכ"ל וממשקי תפקידו מול הדירקטוריון ‪ ‬חלוקת הבעלות‪ ,‬השליטה והניהול בחברה‬
‫‪‬דרכי העבודה של הדירקטוריון ‪ ‬עסקאות עם בעלי עניין נושאי משרה ‪ ‬חוק החברות‬
‫אחריות דירקטורים נושאי משרה ‪ ‬אחריות הדירקטור לביקורת ובקרה ‪ ‬ניהול ישיבות דירקטוריון‬
‫‪ ‬היבטים פיננסיים בעבודת הדירקטוריון ‪‬אתיקה ‪ ‬ביטוח ושיפוי דירקטורים ‪‬אישור מינוי דירקטורים‬
‫‪ ‬ניהול סיכונים בהיבט משפטי וכספי ‪.‬‬
‫חשבונאות‪ ,‬מימון ומיסוי‪:‬‬
‫‪ ‬הכנה וניתוח דו"חות כספיים ‪ ‬שוק ההון * מקורות מימון * תמחיר *תקציב *משאבים‪ ,‬תמיכות‬
‫וקרנות העומדים לטובת התאגיד העירוני ‪ ‬מיסוי חברות ועמותות ‪.‬‬
‫נושאים משפטיים‬
‫‪ ‬דיני חוזים ומכרזים ‪ ‬חוק תכנון והבנייה ‪ ‬דיני עבודה ‪ ‬משפט השלטון המקומי ‪ ‬רגולציה‬
‫ניהול פרוייקטים‪:‬‬
‫‪‬מאפייני הפרויקט ‪ ‬ניהול פרויקטים –תרשים גאנט ורשת פרט ‪ ‬תכנון ‪,‬תזמון ובקרת פרוייקטים‬
‫‪‬בניית תוכנית עבודה מקושרת תקציב ‪.‬‬
‫עסקים‪ ,‬שיווק‪:‬‬
‫‪ ‬יזמות עסקית ‪ ‬אסטרטגיה שיווקית ‪ ‬בניית תוכנית עסקית ‪ ‬פרסום ופרסומת החברה העירונית‬
‫‪ ‬הפרטה ויזמות כלכלית‪ ‬גיוס משאבים תמיכות וקרנות העומדים לטובת החברה‪ ‬מתן שירות ללקוחות‬
‫דוגמאות לתחומי ניהול ופיתוח בתאגידים עירוניים‬
‫‪ ‬פיתוח תשתיות ‪ ‬חב' לניהול פרויקטים ‪ ‬חב' לתרבות נופש וספורט ‪ ‬איכות הסביבה ‪.‬‬
‫מיומנויות ניהול ‪:‬‬
‫‪ ‬תקשורת בינאישית ‪‬קבלת החלטות ‪ ‬ניהול מו"מ עסקי יזמי ‪‬ניהול צוות ‪ ‬הצגת נושא‬
‫סיורים‪:‬‬
‫‪ ‬בחברות כלכליות עירוניות‬
‫‪ ‬נתון לשינויים‬
‫נוהל הרשמה‬
‫על מנת להירשם לקורס יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב‪ ,‬להחתים את ראש הרשות או את הגזבר או את מנהל‬
‫כ"א ולשלוח לפקס מס' ‪.83-1044415‬‬
‫המחאות לפקודת מרכז השלטון המקומי יש לשלוח בדואר לרח' הארבעה ‪ , 51‬ת"א ת‪.‬ד ‪ 48848‬ולהביא את צילום‬
‫ההמחאה ליום פתיחת הקורס‪ .‬לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל‪.‬‬
‫אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמי מטעם מרכז השלטון המקומי‬
‫טופס הרשמה‬
‫לכבוד ‪:‬מח' הדרכה‪ ,‬מרכז השלטון המקומי‬
‫באמצעות פקס מספר ‪ , 30-1522400:‬טלפון ‪.30 -1522404‬‬
‫אבקשכם לרשום אותי לקורס‪:‬מנכ"לים בחברות עירוניות ‪ ,‬שיתקיים ב‪30.30.02 -‬‬
‫בבית דורון‪ ,‬ברמת גן‪.‬‬
‫פרטים אישיים‬
‫מס' ת‪.‬ז‪.‬‬
‫יש לציין ‪ 9‬ספרות (כולל ספרת ביקורת)‬
‫שם ומשפחה ________________________________‬
‫שם הרשות __________________ תפקיד __________________ ותק בתפקיד______‬
‫טל' בעבודה _________________________ טל' בבית________________________‬
‫פקס בעבודה __________________________ טל' סלולרי ____________________‬
‫כתובת פרטית ________________________________________________________‬
‫כתובת דואר אלקטרוני ______________________________________________________‬
‫השכלה ‪:‬‬
‫‪ ‬תואר ראשון פרט‪/‬י __________________ ‪ ‬תואר שני פרט‪/‬י_____________‬
‫התחייבות לתשלום‪:‬‬
‫סך עלות הקורס‪.₪ 04,333 :‬‬
‫‪ ‬התחייבות הרשות לתשלום בסך ________ ‪₪‬‬
‫___________‬
‫___________‬
‫_____________________‬
‫____________‬
‫תאריך‬
‫שם הרשות‬
‫תפקיד‪ :‬ראש רשות‪/‬גזבר‪/‬מנהל כ"א‬
‫חתימה וחותמת הרשות‬
‫‪ ‬התחייבות אישית* לתשלום בסך ________ ‪ ₪‬נא לסמן ‪:‬‬
‫‪  ‬לתשלום (מס תשלומים ‪  ) 2 / 1‬לפיקדון‬
‫מספר הכרטיס‪:‬‬
‫‪ 3‬ספרות אחרונות בגב הכרטיס‪:‬‬
‫סוג כרטיס‪  :‬ישראכרט ‪ ‬ויזה (כאל‪/‬לאומי)‬
‫‪ ‬אמריקן אקספרס ‪‬אחר‪______________ :‬‬
‫תוקף עד ______ מס' ת‪.‬ז _________________‬
‫חתימה _____________‬
‫* ימולא רק במקרה של התחייבות אישית בלבד‬
‫נוהל ביטול הרשמה‬
‫במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי‪ ,‬יוחזר שכר הלימוד במלואו‪ .‬במקרה של ביטול‬
‫הלימודים ע"י העובד (בכתב בלבד) – עד שבועיים לפני תחילת הקורס‪ ,‬לא יחויב העובד בשכר לימוד‪.‬עד‬
‫שבוע לאחר פתיחת הקורס יוחזר שכר הלימוד בניכוי ‪ .41%‬בקורסים שהיקפם מעל ‪ 033‬שעות ‪,‬יוחזר‬
‫חודש לאחר פתיחת הקורס עד ‪ 03%‬משכר הלימוד‪ .‬לאחר מכן לא יוחזר שכר לימוד כלל‪.‬‬

Similar documents