, פ " המבנה הארגוני של הרשות למו 2012 יוני

Comments

Transcription

, פ " המבנה הארגוני של הרשות למו 2012 יוני
‫הועד המנהל של הרשות למו”פ‬
‫בראשות נשיא האוניברסיטה‬
‫המבנה הארגוני של הרשות למו"פ‪,‬‬
‫יוני ‪2012‬‬
‫סגן נשיא למו”פ‬
‫פרופ' ישעיהו )שי( ארקין‬
‫עוזרת סגן נשיא‬
‫גב' זהבה סובל‬
‫מנהל הרשות‬
‫ד"ר ערן ורדי‬
‫מזכירת סגן נשיא‬
‫גב' רות קרתא‬
‫רכזת מאגר וניתוח מידע‬
‫גב' רבקה גולדשטיין‬
‫ארכיבאית‬
‫גב' סימה קמחי‬
‫עורכת דו"ח המחקר‬
‫גב' שושנה גלצר‬
‫רכזת מידע על מקורות המימון‬
‫גב' מיכל ברדריאן‬
‫הממונה על התקצוב והדיווח‬
‫רו"ח בועז נעים‬
‫רכזת כח‪-‬אדם‬
‫גב' חנה פינק‬
‫רכזת דיווחים‬
‫גב' שרית בן סניור‬
‫עובדי תמיכה‬
‫למחשבים‬
‫ראש מדור ישראל‬
‫גב' שרה צחייק‬
‫צוות תקצוב ודיווח‬
‫גב' אולגה בירן‬
‫גב' אורית טוויג‬
‫גב' אירנה פליישר‬
‫גב' אמיליה בוטביניק‬
‫גב' דליה דוסט‬
‫גב' נירית פאר‬
‫מר עופר כהן‬
‫מזכירת מנהל הרשות‬
‫גב' ליטל גואטה‬
‫עוזר‪/‬ת רמ"ד‬
‫גב' אילת שגיב‬
‫ראש מדור מענקי פנים‬
‫גב' זיוה ריחני‬
‫ראש מדור ארה"ב‬
‫גב' רות פיש‬
‫צוות תקצוב ודיווח‬
‫צוות תקצוב ודיווח‬
‫עוזר‪/‬ת רמ"ד‬
‫מר נעם גלצר‬
‫גב' איילת יקיר‬
‫גב' אילנה נוטקביץ'‬
‫מר נתן ביילינסון‬
‫גב' חני לדאני‬
‫גב' עדנה נחום‬
‫עוזר‪/‬ת רמ"ד‬
‫גב' טובי אטלס‬
‫ראש מדור אירופה‬
‫גב' ג'יין טרנר‬
‫צוות תקצוב ודיווח‬
‫גב' זהבה מוליוף‬
‫גב' חני בן‪-‬יהודה‬
‫גב' ילנה רטנר‬
‫גב' ילנה רטגאוזר‬
‫גב' כרמית עמר‬
‫עוזר‪/‬ת רמ"ד‬
‫גב' נתניה בר‪-‬‬
‫כוכבא‬
‫גב' רונית לביא‬
‫ראש מדור גרמניה‬
‫גב' אלמה לסינג‬
‫צוות תקצוב ודיווח עוזר‪/‬ת רמ"ד‬
‫גב' אסתר ניסביץ מר ליאור קנר‬
‫גב' קטי סחנובסקי‬