רכב ועדת חוזר

Transcription

רכב ועדת חוזר
‫‪11.11.2012‬‬
‫לכבוד‪ :‬עובדי הטכניון ומוסד הטכניון‬
‫חוזר ועדת רכב‬
‫הנדון‪ :‬ביטוחי רכב‪ ,‬חידוש ‪ +‬ביטוחים לרכבים נוספים‬
‫בעקבות הכלת חוק המכרזים על הטכניון‪ ,‬הטכניון וארגוני העובדים יצאו למכרז משותף‪ ,‬לביטוח רכבי העובדים‬
‫ורכבי טכניון‪ .‬ברצוננו להביע תודה מיוחדת למר יצחק קלרטג ‪ -‬מנהל משק הרכב של הטכניון על תרומתו יוצאת‬
‫הדופן להצלחת המכרז‪.‬‬
‫במהלך הכנת המכרז הושמו הדגשים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬עובדי הטכניון ‪ /‬מוסד הטכניון (עובדים שרכבם לא משולם ע"י הטכניון‪/‬מוסד או רכבים נוספים של‬
‫עובדים) ובני משפחתם (קירבה ישירה) יוכלו לבטח את רכבם בהתאם לפוליסה הטכניונית (לרכבים‬
‫ה"משולמים" ורכבי טכניון) בתנאים תשלום מעודפים (עלויות הביטוח נקבעו במכרז הרכבים)‪.‬‬
‫‪ .2‬שיפור ותיקון תנאי הפוליסה בנושאים כגון ‪ :‬מיגון‪ ,‬ביטוח שבר שמשות‪ ,‬גרירה‪,‬‬
‫‪ ,Total Lost‬שמאות‪ ,‬אביזרים נוספים ומולטימדיה ברכב‪.‬‬
‫‪ .3‬הגנה משפטית במקרה של תביעה כנגד נהג הרכב בעקבות תאונה או אירוע ביטוחי (כולל טיפול‬
‫בשלילת רישיון וערכאות משפטיות)‪ ,‬הגדלת סכום ההגנה המשפטית‪.‬‬
‫‪ .4‬התאמת ותיקון הפוליסה בעקבות הנחיות חדשות של המפקח על הביטוחים‪.‬‬
‫‪ .5‬שמירה ושיפור רמת השרות של חברת הביטוח ושל סוכנות הביטוח‪ .‬מצורף נספח "פיצוי כספי מוסכם"‬
‫הזוכה במכרז היא חברת "הראל" ‪.‬‬
‫סוכנות הביטוח שנבחרה לטפל בעובדי הטכניון‪/‬מוסד הטכניון ע"י ארגוני העובדים היא "תלמית"‪ ,‬יש לפנות‬
‫לסוכנות "תלמית"‪ ,‬בכל שעה‪ ,‬בטלפון ‪ 40-6827788‬בכל הקשור לביטוח הרכב ‪ ,‬כולל פוליסות חדשות‪ .‬מעבר‬
‫לשעות פעילות הסוכנות יינתן מענה לאירועי ביטוח ע"י מוקד אשר יפנה את הפניה לתורן בסוכנות הביטוח‪.‬‬
‫הפוליסה מופיעה כנספח למכתב זה‪ .‬יצוין ויודגש כי מפרט הפוליסה לעובדי הטכניון הוא רחב ומשופר יחסית‬
‫לפוליסות הנהוגות‪.‬‬
‫עובד שרכבו לא משולם ב ‪ /011%‬לא משולם בכלל וכן עובד שמעוניין לבטח רכב נוסף של בין משפחה (מקרבה‬
‫ראשונה) יוכל לבטח את הרכב ע"פ מחירון חשכ"ל (ביטוח חובה‪+‬מקיף) בתוספת ‪ ,01%‬לכל נהג שגילו מעל ‪.42‬‬
‫המפרט הינו זהה לפוליסת עובדי הטכניון המשולמים (ביטוח נהג חדש‪ :‬מחיר הפוליסה יוגדל ב‪ 01%-‬ולנהג מגיל‬
‫‪ 40‬המחיר יוגדל ב‪.)01%-‬‬
‫להערכתנו מחירי הפוליסה הינם אטרקטיביים מאוד ולכן מומלץ לקבל הצעת מחיר מסוכנות "תלמית"‪.‬‬
‫ניתן לבצע הרחבת פוליסה ע"ח המבטח כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬הרחבת כיסוי במקרה של רכב חדש‪ ,‬הגדלת מ‪ 04 -‬מחודשים ל‪ 42 -‬חודשים ‪ ,‬במקרה של ‪ Total Lost‬או‬
‫גנבה חישוב התשלום ייערך לפי ערך קימום ( ערך של רכב חדש) עלות ‪₪ 472‬‬
‫‪ .2‬הגדלת הכיסוי לחפצים ל‪ ₪ 6,111 -‬בעלות של ‪ ₪ 472‬לשנה‬
‫‪ .3‬השתתפות עצמית אחידה בסך ‪ ₪ 711‬ללא תלות בגיל הנהג וללא תלות במוסך הסדר‪/‬לא הסדר‪-‬‬
‫בעלות של ‪₪ 007‬‬
‫לרכב שאינו מבוטח בהסדר ניתן לבצע הרחבה נוספת כמפורט להלן (הרחבות אלו כלולות כבר לרכבים בהסדר)‪:‬‬
‫‪ .0‬הגדלת גבול אחריות צד ג' למיליון ‪ ,₪‬בעלות של ‪₪ 54‬‬
‫‪ .4‬הגדלת הגנה משפטית ל ‪ 41‬אלף ‪ ₪‬בעלות של ‪ ₪ 45‬לשנה‬
‫לביצוע הרחבות יש לפנות לסוכנות הביטוח "תלמית"‪.‬‬
‫מפרט הפוליסה מצורף לחוזר זה‪.‬‬
‫במידה ומתעוררת בעיה לגבי הצעת מחיר ו‪/‬או סילוק‪/‬טיפול בתביעות‪ ,‬אנא פנה לנציג ארגונך המטפל בנושאי‬
‫ביטוח רכב‪.‬‬
‫בברכה ‪ -‬ובנהיגה בטוחה‬
‫שוקי וינשטיין‪ ,‬הודי ארגוב ‪ ,‬ברק פילוסוף‬
‫ועדת רכב‬
‫סעיף ‪( 11‬נספח ב')‬
‫‪ .00‬פיצוי מוסכם‬
‫מבלי לגרוע בכל סעד אחר או נוסף לו זכאי המזמין ו‪/‬או המבוטח על פי הסכם זה ו‪/‬או על פי כל דין‪ ,‬ישלם‬
‫המבטח למזמין‪ ,‬בקרות אחת או יותר מן ההפרות המפורטות להלן‪ ,‬את הסכומים המצוינים בצדן‪ ,‬אשר‬
‫נראו לצדדים‪ ,‬במועד כריתת הסכם זה‪ ,‬כסבירים בנסיבות העניין ובשים לב לרצון הצדדים להבטיח‬
‫שירות איכותי ואמין‪:‬‬
‫‪.00.0‬‬
‫בגין אי עמידה בהוראות סעיף ‪.2‬א לנספח ח' (החלפה בחלק מקורי חדש לרכב שגילו עד ‪42‬‬
‫חודשים) פיצוי מוסכם בסך של ‪( ₪ 4,411‬בנוסף לחובת המבטח להחליף את החלפים לחלפים‬
‫חדשים בכפוף להסכמת המבוטח)‪.‬‬
‫‪.00.4‬‬
‫איחור במתן שירותי גרירה – בגין שעת האיחור הראשונה‪ ,‬או חלק ממנה‪.₪ 411 ,‬‬
‫בגין איחור העולה על שעה אחת ‪ ₪ 411 -‬לכל שעת איחור (כולל שעת האיחור הראשונה)‪.‬‬
‫‪.00.5‬‬
‫אי אספקת רכב חילופי במועד – ‪ ₪ 511‬ליום‪.‬‬
‫‪.00.2‬‬
‫אי אספקת שמאי במועד הנדרש לפי דין ו‪/‬או אי העברת דוח השמאי למבטח תוך ‪ 21‬שעות ממועד‬
‫השלמתו – ‪ ₪ 411‬ליום איחור‪.‬‬
‫‪.00.4‬‬
‫אי אספקת הכיסוי הנדרש לפי סעיף ‪.2‬יא לנספח ח' בתוך ‪ 40‬ימים מהמועד שבו הגיש המבוטח‬
‫את התביעה למבטח – ‪ ₪ 511‬ליום איחור‪.‬‬
‫‪.00.6‬‬
‫אי עמידה בהוראות סעיף ‪.2‬יג לנספח ח' (שבר שמשות) – ‪ .₪ 411‬אי החלפה תוך ‪ 4‬ימי עבודה –‬
‫‪ ₪ 411‬ליום‪.‬‬
‫סכומי הפיצוי דלעיל כוללים מע"מ‪ ,‬ככל שחל מע"מ‪.‬‬
‫שעות קבלת קהל של נציג סוכנות "תלמית" בטכניון‪:‬‬
‫ימים ראשון‪ ,‬שלישי‬
‫שעות‪46:84-14:44 :‬‬
‫טלפון פנימי‪1661:‬‬
‫קבלת קהל במועדון העובדים‬
‫מצ"ב נספח ח' (נוסח משולב)‪-‬מפרט מיוחד‪-‬תנאי הפוליסה‬

Similar documents