מזכירת ועדה לתכנון ובניה - ועדה מקומית לתכנון ובניה

Comments

Transcription

מזכירת ועדה לתכנון ובניה - ועדה מקומית לתכנון ובניה
‫‪34.4.2‬‬
‫מנהל ההנדסה‬
‫משרד מהנדס העיר‬
‫הגדרת תפקיד – מזכירת וועדה לתכנון ובניה‬
‫ריכוז כול פעולות הוועדה לפי סעיף ‪ 23‬א' וביצוע הוראות לוועדת רשות רישוי‬
‫קבלת קהל במסגרת ימי ושעות הקבלה בלבד‬
‫תחומי אחריות‬
‫‪ 4.‬קביעת מועד הישיבות עם הגורמים הרלוונטיים (ועדת רשות הרישוי‪ ,‬ועדת המשנה ומליאת‬
‫הוועדה המקומית)‬
‫‪ 43‬שיבוץ הבקשות לישיבת הוועדה הרלוונטית (בקשות להיתר בנייה)‬
‫‪ 42‬הזמנת חברי הוועדה לישיבות ועדת המשנה ומליאת הוועדה המקומית‬
‫‪ 4.‬הזמנת הנציגים בעלי הדעה המייעצת ומוזמנים נוספים על‪-‬פי נחיצות השתתפותם‬
‫‪ 45‬הזנת הערות הוועדה לבקשות שעל סדר היום (בקשות להיתר בנייה)‬
‫‪ 42‬הפקת סדר היום לישיבות‪4‬‬
‫‪ 47‬ניהול פרוטוקול הועדה (בקשות להיתרים) וריכוז החומר לחברי הוועדה‬
‫‪ 48‬לבקשות להקלה‪/‬שימוש חורג‪/‬תצ"ר‪/‬חלוקה‪/‬איחוד שלא בהתאם לתב"ע‬
‫‪ 49‬הכנת רשימת הבעלים והגובלים עם החלקה בה מבוקשת ההקלה‪-‬ממחלקת הגבייה‬
‫‪ 4.1‬שיבוץ הבקשות לישיבות ועדת משנה‪/‬מליאה (בקשות להיתרים בלבד‬
‫‪ 4..‬סיורי הוועדה המקומית‬
‫‪ 4.3‬קביעת מועד לסיור‬
‫‪ 4.2‬תיאום עם כל חברי הוועדה מיוחדת שנבחרה‬
‫‪ 4..‬רישום פרוטוקול הוועדה המיוחדת‬
‫‪ 4.5‬שיבוץ הבקשה לדיון חוזר (בקשות להיתרים בלבד‬
‫‪ 4.2‬הערות אזהרה בלשכת המקרקעין‬
‫‪ 4.7‬הכנת הערות אזהרה עפ"י החלטת הוועדה המקומית‬
‫‪ 4.8‬עדכון מערכת הרישוי הממוחשבת‬
‫‪ 4.9‬הוצאת היתרי בניה‬
‫‪ 431‬הפקת טופס ‪4.‬‬
‫‪ 43.‬עברת בקשות לועדות המחוזיות והארציות‪4‬‬
‫כפיפות‬
‫כפיפות ישירה למה"ע‬

Similar documents