יש למלא בכתב ברור – טופס הרשמה @info solobalkan com

Transcription

יש למלא בכתב ברור – טופס הרשמה @info solobalkan com
‫תאריך‪_________ :‬‬
‫לכבוד ‪ :‬סולו בלקן תיירות ונופש‬
‫טופס הרשמה – יש למלא בכתב ברור‬
‫פרטי החבילה ‪/‬העסקה_______________________‬
‫תאריך יציאה‪____________ :‬תאריך חזרה‪____________ :‬סכום העסקה ‪_________ :‬‬
‫אבקשכם להזמין עבורי‪/‬נו מקום להשתתפות בנסיעה המצוינת לעיל ע"פ הפרטים הבאים‪:‬‬
‫שם פרטי )באנגלית( תאריך לידה מלא מספר דרכון‬
‫‪MR/MS‬‬
‫שם משפחה‬
‫)באנגלית(‬
‫כתובת מגורים‬
‫טלפון נייד‪________________ :‬טלפון בית ‪ ________________:‬מייל‪________________________:‬‬
‫תנאי התשלום‪:‬‬
‫ בעת ההרשמה‪50% -‬‬‫ יתרת התשלום – ‪ 10‬ימים לפני היציאה‬‫ התשלום יבוצע במלואו לפי שער העברות והמחאות גבוה ביום התשלום‪.‬‬‫אופן התשלום ‪ -‬העברה בנקאית‬
‫) פרטי חשבון הבנק להעברה ‪ ) :‬נטו ללא עמלות בנק‬
‫אריק גרפי ‪ /‬סולו בלקן‬
‫בנק אוצר החייל סניף מרכזי ‪ 357‬רמת גן‬
‫מס חשבון ‪82818 :‬‬
‫דמי ביטול‪:‬‬
‫ לאחר ההרשמה‪ 10% -‬מערך החבילה‬‫ עד ‪ 32‬יום ליציאה – ‪ 50%‬מערך החבילה‬‫ עד ‪ 21‬ליציאה – ‪100%‬‬‫מס' כרטיס אשראי ) לערבון (‪:‬‬
‫מס' ת‪.‬ז‪ .‬בעל הכרטיס ‪ ______________ :‬מס' כרטיס אשראי ) לערבון ( ___________________‬
‫תוקף‪________ :‬מאשר חיוב חשבוני בבנק ___________ באמצעות כרטיס אשראי מסוג ___________‬
‫מספרו _____________ בתוקף עד _______ ‪ 3‬ספרות בגב הכרטיס _______‬
‫מאשר בזאת תוקפה של העסקה אשר נעשתה באמצעות העברה בנקאית עבור הזמנה להשתתפות בנסיעה המופיעה‬
‫לעיל‪.‬‬
‫* כרטיס זה לביטחון ומאשר בחתימתי לחייב אותו‪ ,‬היה ולא אשלם במזומן בהעברה בנקאית ואו בהתאם להסדרי‬
‫התשלום שסוכמו ‪ .‬יחויב חשבוני מחיר העסקה בתוספת ‪ 3%‬עמלת סליקה בתשלום אחד‪ .‬ביטול או הקטנת עסקה‬
‫לאחר חיוב בכרטיס האשראי כרוך בעמלה‬
‫הערות‪:‬‬
‫* הח"מ מצהיר כי ברשותי וברשות הנוסעים הרשומים מטה דרכון בתוקף ‪ 6‬חודשים טרם מועד היציאה ובעל דרכון זר‬
‫יוודא אישור כניסה חזרה לישראל‪.‬‬
‫* באחריות הנוסעים ביטוח רפואי ומטען‬
‫* הסכם התחייבות לביצוע העסקה בכפוף לתנאים הכללים המופיעים באתר הבית ‪www.solobalkan.com :‬‬
‫חתימתי מטה מאשרת את הסכמתי למובא לעיל‪.‬‬
‫על החתום‪ ) :‬שם ‪ +‬משפחה ( ________________ת‪.‬ז ________________חתימה‪____________ :‬‬
‫נא לשלוח חזרה לפקס ‪ 153-3-92-11-333 :‬ואו מייל ‪:‬‬
‫מרב ‪054-4504911 :‬‬
‫לפרטים ‪ :‬אריק‪050-5353474 -‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫סולו בלקן – תיירות ונופש המאבק ‪ 11‬גבעתיים טל‪ 03-92-11-333 :‬פקס ‪ 153-3-92-11-333:‬נייד‪050-53-53-474 :‬‬
‫‪www.solobalkan.com‬‬
‫‪[email protected]‬‬

Similar documents