ישיבת כינור דוד - פירוט שאלוני בגרות

Comments

Transcription

ישיבת כינור דוד - פירוט שאלוני בגרות
‫פירוט שאלוני בגרות ‪ -‬ישיבת כינור דוד‬
‫שאלון‬
‫תנ"ך ‪2104‬‬
‫תנ"ך ‪2102‬‬
‫תנ"ך ‪2103‬‬
‫תנ"ך ‪2105‬‬
‫תנ"ך ‪2106‬‬
‫תנ"ך ‪2212‬‬
‫תנ"ך סופי‬
‫מוסיקה י"א‬
‫מוסיקה י"ב‬
‫מוסיקה סופי‬
‫גמרא ‪6202‬‬
‫גמרא ‪6201‬‬
‫דינים ומבוא ‪6104‬‬
‫גמרא סופי‬
‫מתמטיקה ‪801‬‬
‫מתמטיקה ‪802‬‬
‫מתמטיקה ‪803‬‬
‫מתמטיקה ‪804‬‬
‫מתמטיקה ‪805‬‬
‫מתמטיקה ‪806‬‬
‫מתמטיקה ‪807‬‬
‫מתמטיקה סופי‬
‫אנגלית בע"פ‬
‫אנגלית ‪A‬‬
‫אנגלית ‪B‬‬
‫אנגלית ‪C‬‬
‫אנגלית ‪D‬‬
‫אנגלית ‪E‬‬
‫אנגלית ‪F‬‬
‫אנגלית ‪G‬‬
‫אנגלית סופי‬
‫לשון ‪11107‬‬
‫לשון ‪11108‬‬
‫הבעה עברית‬
‫ספרות ‪9111‬‬
‫ספרות ‪9112‬‬
‫ספרות סופי‬
‫היסטוריה ‪29106‬‬
‫היסטוריה ‪29107‬‬
‫היסטוריה סופי‬
‫אזרחות ‪34114‬‬
‫מטלת ביצוע ‪34118‬‬
‫אזרחות סופי‬
‫מחשבים א ‪899222‬‬
‫מחשבים ב ‪899205‬‬
‫מעבדה ‪899127‬‬
‫מחשבים סופי‬
‫גיאוגרפיה ‪57203‬‬
‫גיאוגרפיה ‪57102‬‬
‫גיאוגרפיה ‪57205‬‬
‫גיאוגרפיה סופי‬
‫כיתה‬
‫ציון‬
‫י‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יא‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יב‬
‫י‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יב‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יב‬
‫יב‬
‫י‬
‫יא‬
‫יא‬
‫יא‬
‫י‬
‫יב‬
‫יב‬
‫יב‬
‫י ‪ /‬יא‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יא ‪ /‬יב‬
‫יב‬
‫יב‬
‫יב‬
‫הערות‬
‫משקל‬
‫‪33%‬‬
‫ל‪ 5 -‬יח"ל המשקל הוא ‪20%‬‬
‫‪27%‬‬
‫ל‪ 3 -‬יח"ל‬
‫‪40%‬‬
‫ל‪ 3 -‬יח"ל‬
‫‪16%‬‬
‫ל‪ 5 -‬יח"ל‬
‫‪24%‬‬
‫ל‪ 5 -‬יח"ל‬
‫‪40%‬‬
‫ל‪ 5 -‬יח"ל‬
‫‪50%‬‬
‫מורכב מבחינות בתיאוריה‪ ,‬פיתוח שמיעה ותרבויות המוסיקה‬
‫‪50%‬‬
‫מורכב מבחינות בתיאוריה‪ ,‬פיתוח שמיעה ותרבויות המוסיקה‬
‫‪40%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪10%‬‬
‫משנה ברורה‬
‫‪25%‬‬
‫יח"ל ‪3‬‬
‫‪35%‬‬
‫יח"ל ‪3‬‬
‫‪40%‬‬
‫יח"ל ‪3‬‬
‫‪65%‬‬
‫יח"ל ‪4‬‬
‫‪35%‬‬
‫יח"ל ‪4‬‬
‫‪60%‬‬
‫יח"ל ‪5‬‬
‫‪40%‬‬
‫יח"ל ‪5‬‬
‫‪20%‬‬
‫דוברי אנגלית מקדימים את כל השאלונים בשנה אחת‬
‫‪27%‬‬
‫יח"ל ‪3‬‬
‫‪27%‬‬
‫יח"ל ‪3‬‬
‫‪27%‬‬
‫יח"ל ‪3 / 4‬‬
‫‪27%‬‬
‫ספרות ‪ 4‬יח"ל‬
‫‪27%‬‬
‫יח"ל ‪4 / 5‬‬
‫‪27%‬‬
‫ספרות ‪ 5‬יח"ל‬
‫‪27%‬‬
‫יח"ל ‪5‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫לומדים במחצית ראשונה‪ ,‬נבחנים במועד חורף‬
‫‪50%‬‬
‫לומדים במחצית שנייה‪ ,‬נבחנים במועד קיץ‬
‫‪40%‬‬
‫יחידה י'‬
‫‪60%‬‬
‫יחידה ו' ‪ +‬ט'‬
‫‪80%‬‬
‫לומדים במחצית ראשונה‪ ,‬נבחנים במועד חורף‬
‫‪20%‬‬
‫לומדים במחצית ראשונה‪ ,‬נבחנים במועד חורף‬
‫‪33%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪33%‬‬
‫‪33%‬‬
‫ארץ ישראל והמזרח התיכון‬
‫‪33%‬‬
‫אנסין‬
‫‪33%‬‬
‫כדור הארץ והסביבה‬
‫לומדים עצמאית אחרי פסח בכיתה י"ב‪ ,‬נבחנים בבגרות קיץ‬

Similar documents