תדריך לבדיקת בחינת בגרות מדעי המחשב ב`, 899205, קיץ תשע"א

Transcription

תדריך לבדיקת בחינת בגרות מדעי המחשב ב`, 899205, קיץ תשע"א
‫מכון הנרייטה סאלד‬
‫משרד החינוך‬
‫המרכז לבחינות בגרות‬
‫המזכירות הפדגוגית‬
‫הפיקוח על הוראת מדעי המחשב‬
‫תדריך לבדיקת בחינת בגרות מדעי המחשב ב'‪ 396 ,522998 ,‬קיץ תשע"א‬
‫כללי‪:‬‬
‫על שגיאה בתחביר בשפת המחשב‪ ,‬יש להוריד עד ‪3%.‬‬
‫‪1.‬‬
‫על כל זימון של פעולה ללא ( )‪ ,‬להוריד ‪ ,1%‬ולכל היותר ‪ 5%‬לשאלה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫על שימוש שגוי בפעולת ממשק‪ ,‬להוריד ‪ 5%‬לכל סוג פעולה‪ ,‬ולכל היותר ‪ 15%‬לשאלה‪.‬‬
‫‪3.‬‬
‫על שימוש במשתנה שלא הוצהר‪ ,‬להוריד ‪2%.‬‬
‫‪4.‬‬
‫על שימוש בקיצורי פקודות‪ ,‬במקום בפקודות מלאות‪ ,‬להוריד ‪ 5%‬פעם אחת לכל‬
‫‪.5‬‬
‫השאלון‪.‬‬
‫פרק ראשון‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫סעיף א ‪59%‬‬
‫‪ ‬מעקב ‪ – 44%‬תמונת זיכרון של העצמים‪:‬‬
‫‪ ‬בעצם ‪ tg‬יש להציג ‪ 5‬תכונות – ‪.6%‬‬
‫‪ ‬התכונה ‪ first‬מפנה לעצם מטיפוס ‪.6% – One‬‬
‫‪tg‬‬
‫‪ ‬התכונה ‪ second‬מפנה לעצם מטיפוס ‪.6% – Two‬‬
‫‪ ‬בעצם מטיפוס ‪ Two‬הפניה לתור של עצמים מטיפוס ‪.6% – One‬‬
‫‪Together‬‬
‫‪ ‬תור העצמים בבנייה – ‪.11%‬‬
‫‪double x = 5.0‬‬
‫‪ ‬שינוי התור לאחר הוצאת איבר – ‪.11%‬‬
‫‪int‬‬
‫‪from = 2‬‬
‫‪One‬‬
‫‪int‬‬
‫‪to = 6‬‬
‫= ‪double n‬‬
‫‪One‬‬
‫‪first‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪Two‬‬
‫‪secon d‬‬
‫‪Queue‬‬
‫‪One‬‬
‫‪n=8.0‬‬
‫‪One‬‬
‫‪n=32.0‬‬
‫‪Two‬‬
‫‪Queue<One> q‬‬
‫‪One‬‬
‫‪n=4.0‬‬
‫‪One‬‬
‫‪n=16.0‬‬
‫‪n=4.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ ‬הפלט ‪ 3% ,63%‬לכל שורת פלט‬
‫‪-- MethodA() -‬‬‫‪f of one‬‬
‫– )(‪-- MethodB‬‬
‫‪g of one 5.0‬‬
‫‪f of two‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ללא מעקב לא לתת נקודות לסעיף‪.‬‬
‫אם לא הראה מעקב אחר משתנה הלולאה‪ ,‬לא להוריד נקודות‪.‬‬
‫אם הציג תור של שלמים במקום תור של עצמים‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם בסוף הביצוע התור ריק (החליף ‪ if‬ב‪ ,)while -‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם בתור יש איבר נוסף‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם בהצגת התור לא ציין היכן ראש התור או זנב התור‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם טעה בעיצוב ההדפסה‪ ,‬להוריד ‪ 3%‬פעם אחת‪.‬‬
‫בעבור כל שורת פלט מיותרת‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫סעיף ב ‪99%‬‬
‫ההסבר צריך להתייחס למרכיבים האלה‪:‬‬
‫הפלט הראשון – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקה אם התור אינו ריק – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫הוצאת הערך מראש התור – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫הדפסת הערך שמוציאים מן התור – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫שאלה ‪9‬‬
‫סעיף א ‪19%‬‬
‫‪‬‬
‫טבלת המעקב – ‪.8%‬‬
‫‪ ‬הערך המוחזר – ‪.2%‬‬
‫‪-‬‬
‫לכל איטרציה מיותרת‪ ,‬להוריד ‪.2%‬‬
‫סעיף ב ‪19%‬‬
‫‪‬‬
‫טבלת המעקב – ‪.8%‬‬
‫‪ ‬הערך המוחזר – ‪.2%‬‬
‫‪-‬‬
‫לכל איטרציה מיותרת‪ ,‬להוריד ‪.2%‬‬
‫סעיף ג ‪19%‬‬
‫הפעולה מחזירה ‪ true‬אם יש במערך שני ערכים שסכומם ‪ ,k‬אחרת הפעולה מחזירה ‪.false‬‬
‫‪-‬‬
‫אם כתב טענת יציאה לא נכונה‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫ אם תאר את האלגוריתם באופן מילולי במקום לכתוב טענת יציאה‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף‬‫זה‪.‬‬
‫סעיף ד ‪18%‬‬
‫אם ‪ n‬הוא גודל המערך‪ ,‬הסיבוכיות היא )‪.O(n2‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת הסיבוכיות – ‪.5%‬‬
‫‪ ‬נימק – ‪.11%‬‬
‫‪-‬‬
‫אם הנימוק לא מתייחס לאורך הקלט ‪ /‬גודל המערך‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫‪-‬‬
‫אם כלל קבועים בהגדרת הסיבוכיות‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫‪2‬‬
‫סעיף ה ‪18%‬‬
‫‪‬‬
‫טבלת המעקב – ‪.13%‬‬
‫‪ ‬הערך המוחזר – ‪.2%‬‬
‫ לכל איטרציה מיותרת‪ ,‬להוריד ‪.2%‬‬‫סעיף ו ‪18%‬‬
‫אם ‪ n‬הוא גודל המערך‪ ,‬הסיבוכיות היא )‪.O(n‬‬
‫‪‬‬
‫סיבוכיות – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫נימוק – ‪.11%‬‬
‫‪-‬‬
‫אם הנימוק לא מתייחס לאורך הקלט ‪ /‬גודל המערך‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫‪-‬‬
‫אם כלל קבועים בהגדרת הסיבוכיות‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫סעיף ז ‪8%‬‬
‫ אם לא התייחס לסיבוכיות של שתי הפעולות‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬‫סעיף ח ‪99%‬‬
‫‪ 2%( 11% - )1( ‬תשובה‪ 8% ,‬נימוק)‬
‫‪ 2%( 11% - )9( ‬תשובה‪ 8% ,‬נימוק)‬
‫‪-‬‬
‫אם בנימוק לא התייחס לכך שהמערך לא ממוין‪ ,‬לא לתת נקודות לנימוק‪.‬‬
‫הערה‪:‬‬
‫בסעיפים א‪ ,‬ב‪ ,‬ה‪:‬‬
‫– ללא מעקב‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף‪.‬‬
‫‪ ‬לכל מרכיב חסר במעקב‪ ,‬להוריד ‪.2%‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫סעיף א ‪69%‬‬
‫‪‬‬
‫לכל מצב של התור ‪) 4%X 8 = 32%( 4%‬‬
‫סעיף ב ‪15%‬‬
‫‪‬‬
‫כותרת המחלקה –‪.2%‬‬
‫‪‬‬
‫תכונות המחלקה – ‪:12%‬‬
‫התייחסות לתור – ‪.6%‬‬
‫התייחסות ל ‪.6% – undo‬‬
‫‪‬‬
‫תיעוד התכונות – ‪.4%‬‬
‫‪-‬‬
‫אם השתמש במערך לניהול ה‪ ,undo -‬להוריד ‪.5%‬‬
‫‪3‬‬
‫סעיף ג ‪89%‬‬
‫* הפעולה ‪:15% – insert‬‬
‫כותרת ותיעוד – ‪2%‬‬
‫טיפול בתור – ‪3%‬‬
‫טיפול ב‪ undo -‬של התור – ‪11%‬‬
‫* הפעולה ‪:15% – remove‬‬
‫כותרת ותיעוד – ‪2%‬‬
‫טיפול בתור – ‪3%‬‬
‫טיפול ב‪ undo -‬של התור – ‪11%‬‬
‫* הפעולה ‪:21% – undo‬‬
‫טיפול ב ‪ undo -‬של ‪.11% – insert‬‬
‫טיפול ב‪ undo -‬של ‪.11% – remove‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם בפעולה ‪ remove‬לא החזיר את הערך שהוציא מן התור‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם השתמש בטיפוס נתונים מקומי לפעולה‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם הוסיף כפרמטרים לפעולה את התכונה‪/‬תכונות‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם בתוך הפעולה אתחל תכונה‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫אם השתמש באופן שגוי בפעולות ממשק של המחלקות הנתונות (רשימה‪ ,‬תור‪ ,‬מחסנית)‪,‬‬
‫להוריד ‪ 5%‬לכל שימוש שגוי ולכל היותר ‪.21%‬‬
‫אם בפעולת ‪ undo‬של ‪ insert‬שיבש את סדר האיברים בתור‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם בפעולת ‪ undo‬של ‪ remove‬שיבש את סדר האיברים בתור‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם לניהול ה ‪ undo‬השתמש במחסנית או טיפוס אחר של תורים‪ ,‬אך למעשה התייחס רק‬
‫לתור אחד‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם בניהול ה‪ undo -‬של התור אפשר לשחזר רק את הפעולה האחרונה שבוצעה על התור‪,‬‬
‫לתת לכל היותר ‪ 25%‬לסעיף זה‪.‬‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫סעיף א ‪89%‬‬
‫‪‬‬
‫סריקה של העץ – ‪.11%‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקת עלה – ‪.11%‬‬
‫‪‬‬
‫הכנסה למחסנית – ‪.11%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סדר הכנסה (מימין לשמאל) – ‪.21%‬‬
‫אם לא רשם את כותרת הפעולה‪ ,‬לא להוריד נקודות‪.‬‬
‫אם השתמש באופן שגוי בפעולת ממשק עץ או מחסנית‪ ,‬להוריד ‪ 5%‬לכל שימוש שגוי‪.‬‬
‫אם הכניס למחסנית רק ערכים של צמתים שאינם עלים‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם הכניס למחסנית את ערכי כל הצמתים של העץ‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫אם אתחל את המחסנית שבפרמטר בתוך הפעולה‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם הדפיס במקום להכניס למחסנית‪ ,‬להוריד ‪.31%‬‬
‫אם השתמש בטיפוס שונה ממחסנית‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫אם יש מצב שבו סריקת העץ היא אינסופית‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫‪4‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם זימן רקורסיבית את שני התת‪-‬עצים עם פעולה לוגית או פעולה חשבונית ביניהם‪ ,‬להוריד‬
‫‪.21%‬‬
‫אם הפעולה מחזירה ערך‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם בזימון הרקורסיבי לא העביר את המחסנית כפרמטר‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם השתמש בפעולה "עלה" בלי לממש אותה‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם הפעיל פעולה על ‪ ,null‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם זימן פעמיים כל תת עץ‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם לא סרק את כל צמתי העץ‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫סעיף ב ‪89%‬‬
‫‪‬‬
‫כותרת ותיעוד הפעולה – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫אתחול שתי המחסניות – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫זימון הפעולה מסעיף א בעבור עץ אחד וקבלת המחסנית – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫זימון הפעולה מסעיף א בעבור העץ השני וקבלת המחסנית – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫השוואה בין שתי המחסניות – ‪:25%‬‬
‫מספר עלים זהה – ‪.11%‬‬
‫סדר סריקת העלים מימין לשמאל זהה – ‪.15%‬‬
‫‪ ‬החזרת הערך – ‪.5%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אם החזיר ערך שאינו בוליאני‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם השתמש באופן שגוי בפעולת ממשק מחסנית‪ ,‬להוריד ‪ 5%‬לכל שימוש שגוי‪.‬‬
‫אם יש מצב בו לא מוחזר ערך‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם זימן באופן שגוי את הפעולה מסעיף א‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם לא השתמש בפעולה מסעיף א‪ ,‬לא לתת ניקוד לסעיף זה‪.‬‬
‫אם פנה לאיבר במחסנית ולא בדק שהמחסנית אינה ריקה‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם השווה בין שתי מחסניות באמצעות ‪ , s1==s2‬להוריד ‪.25%‬‬
‫אם רוקן את המחסניות כדי לבדוק את מספר העלים ואחר‪-‬כך בדק את סדר העלים‬
‫במחסניות ריקות‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם החזיר ערך 'אמת' לפני שסיים את הבדיקה‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫אם השתמש בפעולה "מספר עלים" בלי לממש אותה‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם השווה בין סכומי הערכים של העלים‪ ,‬להוריד ‪.25%‬‬
‫אם יצר לולאה אין‪-‬סופית‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם קיבל את שתי המחסניות כפרמטר‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם לא השתמש במחסנית‪ ,‬לתת לכל היותר ‪ 31%‬לסעיף זה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫פרק שני‬
‫מערכות מחשב ואסמבלר‬
‫הערות כלליות לשאלות ‪5 – 8‬‬
‫ לשגיאת תחביר (פעולה בין אופרנדים בגדלים שונים‪ ,‬שני האופרנדים בזיכרון וכו')‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬‫ לשגיאה במיעון (פנייה לאיברי המערך)‪ ,‬להוריד ‪ 11%‬פעם אחת‪.‬‬‫ אם כתב תוכנית מלאה במקום קטע תוכנית‪ ,‬לא להוריד נקודות על שגיאות בחלקים מיותרים‬‫שאלה ‪8‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫‪SUB AX,0‬‬
‫או ‪ ADD AX,0‬או ‪CMP AX,0‬‬
‫‪MOV ARR2[DI] , AX‬‬
‫‪MOV ARR1[SI] , AX‬‬
‫‪ADD SI , 2‬‬
‫)‪(i‬‬
‫)‪(ii‬‬
‫)‪(iii‬‬
‫)‪(iv‬‬
‫‪ ‬לכל סעיף ‪)111% = 25% X 4( 25%‬‬
‫‪ ‬אם כתב בהשלמה ‪ INC SI iv‬במקום ‪ ADD SI , 2‬לא לתת נקודות להשלמה זו‪.‬‬
‫‪ ‬אם כתב השלמה לא מלאה‪ ,‬לא לתת נקודות להשלמה‪.‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫סעיף א ‪39%‬‬
‫‪ ‬כותרת השגרה – ‪.3%‬‬
‫‪ ‬אתחול אוגר לסריקת מערך – ‪.5%‬‬
‫‪ ‬העברת הערך מ‪ V -‬לאוגר – ‪.5%‬‬
‫‪ ‬לולאה – ‪:25%‬‬
‫מנגנון בקרת הלולאה המתבצעת ‪ 111‬פעמים – ‪.11%‬‬
‫בדיקה אם האיבר נמצא – ‪.15%‬‬
‫‪ ‬הכנסת ערך מתאים למשתנה ‪.21% – P‬‬
‫‪ ‬חזרה – ‪.2%‬‬
‫‪ ‬אם החזיר ‪ –1‬בכל מקרה‪ ,‬להוריד ‪.‬‬
‫‪ ‬אם גלש מגבולות המערך‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫‪ ‬אם הכניס למשתנה ‪ P‬ערך במקום אינדקס של איבר מערך‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫‪ ‬אם אתחל את הסריקה עם ערך האיבר במערך במקום עם כתובתו‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫סעיף ב ‪49%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אתחול אוגר לסריקת מערך – ‪.2%‬‬
‫העברת הערך הראשון מהמערך‪ֹ ARR _A‬למשתנה ‪.3% – V‬‬
‫זימון השגרה מסעיף א – ‪.5%‬‬
‫לולאה לסריקת שני המערכים במקביל – ‪.21%‬‬
‫השוואת האיברים בין שני המערכים – ‪.5%‬‬
‫הכנסת הערך המתאים ל‪.5% – BL -‬‬
‫אם העביר את הערך דרך מחסנית במקום דרך משתנה ‪ V‬כנדרש בשאלה‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫אם בדק שכל האיברים במערך ‪ ARR_A‬נמצאים במערך ‪ ARR_B‬ללא קשר לסדר‬
‫הופעתם‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם התחיל את בדיקת השוואת המערכים ללא קשר לאינדקס המוחזר מהשגרה ‪,TEST‬‬
‫להוריד ‪.15%‬‬
‫‪6‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫סעיף א ‪55%‬‬
‫תשובה‪ .i :‬המערך לפני‬
‫‪11 1 6 7‬‬
‫המערך אחרי‬
‫‪1 11 2 7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪SI DI AH AL‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫הקטע לא מבצע את הנדרש‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫כל החלפה ‪.)21% = 11%X 2( 11%‬‬
‫תוכן אוגרים ‪ SI‬ו‪ DI -‬בסוף המעקב – ‪.5%‬‬
‫קביעה נכונה – ‪.5%‬‬
‫ללא טבלת מעקב לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫אם כתב קביעה נכונה שאינה מתאימה לטבלת המעקב‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫אם לא ציין את השינוי בערכי המערך‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫‪.ii‬‬
‫המערך לפני‬
‫‪11 1 6 7‬‬
‫המערך אחרי‬
‫‪1 11 2 3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪CX SI DI AH AL‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫הקטע מבצע את הנדרש‬
‫‪0‬‬
‫‪ ‬כל החלפה ‪.)15% = 5%X 3( 5%‬‬
‫‪ ‬תוכן אוגרים ‪ CX‬בסוף המעקב – ‪.5%‬‬
‫‪ ‬קביעה נכונה ‪.5%‬‬
‫‪ ‬אם כתב קביעה נכונה שאינה מתאימה לטבלת המעקב‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫‪ ‬אם לא ציין את השנוי בערכי המערך‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫סעיף ב ‪48%‬‬
‫(‪ )1‬התשובה‪ :‬תוכן ‪( 1 : AL‬אפס)‬
‫דגל הנשא‪( 1 :‬אחד)‬
‫דגל הגלישה‪( 1 :‬אפס)‬
‫‪ ‬מעקב – ‪ ( 25%‬לכל איטרציה ‪.) 5% X 5 = 25% ,5%‬‬
‫‪ ‬קביעת ערכי הדגלים – ‪11%‬‬
‫( ‪ 5%‬לכל דגל‪.) 5% X 2 = 11% ,‬‬
‫(‪ )9‬שינוי קטע התכנית – ‪.11%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪BX‬‬
‫‪CX AH AL‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪55‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪145 2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪255 3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫ללא טבלת מעקב לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫אם כתב תכנית חדשה‪ ,‬שונה מהתכנית הנתונה‪ ,‬שמבצעת את הנדרש‪ ,‬לתת את מלוא‬
‫הנקודות‪.‬‬
‫אם ציין את מצב הדגלים לאורך כל המעקב ושגה‪ ,‬לא להוריד נקודות‪.‬‬
‫אם החליף את ההוראה ]‪ add AL,[BX‬בהוראה ]‪ add AX,[BX‬ללא עדכון הקפיצה של‬
‫‪ BX‬ל‪ , add BX,2 -‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם שגה בחישוב וכתוצאה מכך קיבל מסקנה שגויה‪ ,‬להוריד ‪.31%‬‬
‫אם השינוי בתכנית שכתב מתאים רק למקרה הפרטי המופיע בשאלה ואינו פתרון כללי‪,‬‬
‫להוריד ‪.5%‬‬
‫‪7‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫סעיף א ‪79%‬‬
‫תשובה‪:‬‬
‫תוכן המחסנית לאחר הרצת קטע התוכנית‬
‫‪22H‬‬
‫*‬
‫‪28H‬‬
‫‪27H‬‬
‫‪26H‬‬
‫‪25H‬‬
‫‪24H‬‬
‫‪23H‬‬
‫‪BP‬‬
‫‪AX‬‬
‫‪F‬‬
‫‪SP‬‬
‫‪5678H 96H 3202H‬‬
‫?‬
‫‪94H‬‬
‫‪22H‬‬
‫‪21H‬‬
‫* ‪75H 83H 99H 69H 99H 69H‬‬
‫*‬
‫‪92H‬‬
‫‪3202H 92H‬‬
‫‪5678H 96H‬‬
‫‪98H 3202H‬‬
‫‪ ‬לכל אוגר בטבלה – ‪.) 41% = 11% X 4( 11%‬‬
‫‪ ‬תוכן המחסנית לאחר ביצוע קטע התוכנית ‪: 31%‬‬
‫לכל מספר הקסאדצימלי בן ‪ 4‬ספרות – ‪.)11% X 3 = 31%( 11%‬‬
‫סעיף ב ‪69%‬‬
‫(‪ – )1‬תשובה‪ :‬המספר שיוצב הוא ‪.11% – 3212H‬‬
‫(‪ – )9‬תשובה‪ :‬תוכן אוגר ‪ BP‬אחרי ביצוע הוראה ‪ iii‬הוא ‪.7% – 22H‬‬
‫(‪ – )6‬תשובה‪ :‬תוכן אוגר ‪ AX‬אחרי ביצוע הוראה ‪ iv‬הוא ‪.7% – 3212H‬‬
‫(‪ – )4‬תשובה‪ :‬תוכן אוגר ‪ BP‬אחרי ביצוע הוראה ‪ v‬הוא ‪.6% – 5678H‬‬
‫‪ ‬אם שגה בסעיף א‪ ,‬לבדוק את סעיף ב בהתאם לתשובתו בסעיף הקודם‪.‬‬
‫‪ ‬אם אין התאמה בין התשובה לתת‪-‬סעיף לבין הכתוב בטבלה בסעיף א‪ ,‬לא לתת נקודות‬
‫לתת‪-‬סעיף זה‪.‬‬
‫מודלים חישוביים‬
‫שאלה ‪16‬‬
‫סעיף א ‪19%‬‬
‫המילה‪abbbbc :‬‬
‫סעיף ב ‪29%‬‬
‫‪8‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקת ‪.15% – n > 0 ,an‬‬
‫‪‬‬
‫מופע אחד של ‪.11% – b‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקת ‪.55% – b3kck‬‬
‫בדיקת ‪.11% – k > 0‬‬
‫אם לא שמר על רצף של ‪ ,a‬להוריד ‪.15%‬‬
‫אם לא שמר על רצף של ‪ b‬ואחריו רצף של ‪ , c‬להוריד ‪.31%‬‬
‫אם בדק שבעבור כל ‪ c‬יש ‪ ,4b‬להוריד ‪.25%‬‬
‫אם שלף ממחסנית ולא בדק שהיא לא ריקה‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫אם לא סימן מצב התחלתי‪ ,‬להוריד ‪.5%‬‬
‫אם לא סימן מצב מקבל‪ ,‬להוריד ‪.11%‬‬
‫שאלה ‪14‬‬
‫סעיף א ‪83%‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q1 -‬ל‪ q3 -‬עם ‪8% – a‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q2 -‬ל‪ q3 -‬עם ‪8% – b‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q4 -‬ל‪ q3 -‬עם ‪8% – b‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q5 -‬ל‪ q3 -‬עם ‪8% – a‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q4 -‬ל‪ q6 -‬עם ‪8% – a‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q5 -‬ל‪ q6 -‬עם ‪8% – b‬‬
‫‪ ‬הוספת קשת מ‪ q2 -‬ל‪ q6 -‬עם ‪8% – a‬‬
‫שים לב‪ :‬על כל טעות בקשת‪ ,‬להוריד את כל הנקודות בעבור קשת זו‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אם יצר באוטומט מעבר לא דטרמיניסטי‪ ,‬להוריד ‪.21%‬‬
‫‪-‬‬
‫אם הוסיף מצבים לאוטומט‪ ,‬או הוריד ממנו מצבים‪ ,‬לתת לכל היותר ‪ 31%‬לסעיף זה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫אם שינה מצבים מקבלים‪ ,‬לתת לכל היותר ‪ 31%‬לסעיף זה‪.‬‬
‫סעיף ב ‪44%‬‬
‫(‪ 3% ,94% – )1‬לכל מילה‬
‫)‪ – (i‬לא מתקבלת‬
‫)‪ – (ii‬מתקבלת‬
‫)‪ – (iii‬מתקבלת‬
‫)‪ – (iv‬מתקבלת‬
‫‪ ‬אם לא רשם מסלול למילה שמתקבלת‪ ,‬לא לתת נקודות למילה‪.‬‬
‫(‪99% – )9‬‬
‫תשובה‪ :‬השפה ‪ L‬היא שפת המילים המסתיימות בשתי אותיות זהות‪.‬‬
‫‪ ‬בכל מקרה שיש התייחסות נוספת לדרישות השפה‪ ,‬להוריד ‪.15%‬‬
‫‪ ‬אם רשם שהמילים מסתיימות ברצף של אותה אות‪ ,‬אך לא ציין שאורך הרצף הוא ‪ 2‬לפחות‪,‬‬
‫להוריד ‪.5%‬‬
‫‪9‬‬
‫שאלה ‪18‬‬
‫סעיף א ‪79%‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת הנחת השלילה – ‪.11%‬‬
‫‪ ‬בחירת ‪ 2‬מילים שונות שעל פי הנחת השלילה מגיעות לאותו מצב – ‪.21%‬‬
‫‪‬‬
‫התייחסות להמשך המילים ביחס להנחה – ‪.21%‬‬
‫‪ ‬הגעה לשלילה – ‪.11%‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫סתירת הטענה – ‪.11%‬‬
‫אם לא התייחס למילים מסוימות‪ ,‬להוריד ‪.41%‬‬
‫אם לא הוכיח באופן פורמלי‪ ,‬להוריד ‪.41%‬‬
‫אם במקום להוכיח אי רגולריות בנה אוטומט מחסנית‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫סעיף ב ‪69%‬‬
‫‪‬‬
‫קביעת השפה‪ :‬השפה הריקה ‪.11% – ‬‬
‫‪ ‬נימוק – ‪ 11% :21%‬להסבר ביחס לכל שפה‪.‬‬
‫שאלה ‪13‬‬
‫סעיף א ‪68%‬‬
‫‪ ‬לכל אחד מ‪ 11 -‬המעברים – ‪.)3% X 11 = 33%( 3%‬‬
‫‪ ‬על הסרט יהיה רשום ‪.2% – 1‬‬
‫סעיף ב ‪19%‬‬
‫תשובה‪ :‬על הסרט יהיה רשום ‪.2‬‬
‫סעיף ג ‪19%‬‬
‫תשובה‪ :‬על הסרט יהיה רשום ‪.3‬‬
‫סעיף ד ‪99%‬‬
‫תשובה‪ :‬הפונקציה מחשבת את מנת החלוקה של ‪ x‬ב‪. 2 -‬‬
‫סעיף ה ‪98%‬‬
‫תשובות אפשריות‪:‬‬
‫הוספת קשת מ‪ q0 -‬ל‪ q7 -‬עם‪ :‬ימין ‪∆/∆,‬‬
‫או‪ :‬הוספת קשת מ‪ q0 -‬ל‪ q7 -‬עם‪ :‬שמאל ‪∆/∆,‬‬
‫או‪ :‬הוספת קשת מ‪ q0 -‬ל‪ q1 -‬עם‪ :‬ימין ‪∆/a,‬‬
‫או‪ :‬כל אפשרות נכונה אחרת‪.‬‬
‫‪ ‬אם טעה באחד המרכיבים‪ ,‬לא לתת נקודות לסעיף זה‪.‬‬
‫‪11‬‬