EasyScan

Transcription

EasyScan
www.vrtech.biz
EasyScan
The easy way to catalog the documents
‫מבוא ‪Introduction -‬‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬
‫• סריקת מסמכים ‪ -‬המסלול הנכון למשרד נטול נייר‬
‫• אוטומטיזציה של הסריקה היא המפתח לעלויות נמוכות ו‪ ROI -‬גבוהה‬
‫• כל שעת תיוק של עובד מתחלפת בדקות בודדות של הסריקה‬
‫(ניתן לוותר על תיוק לקלסרים ולאחסן את המסמכים סדרתית ארגזי ארכיון)‬
‫• ישנם מספר דרכים לקטלוג אוטומטי של הסריקות ‪:‬‬
‫•לפי ברקוד‬
‫•לפי מקטע ‪OCR‬‬
‫•לפי נתונים מוצגים במערכת תפעולית‬
‫מבוא ‪Introduction -‬‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬
‫חברת ויארטק מציעה פתרונות סריקה ייחודיים למוקדי הסריקה השונים‪:‬‬
‫ סריקה יחידנית‬‫את הסריקה היחידנית ניתן ליישם על ידי המוצר ‪ LinkIt‬המאפשר סריקת מסמכים‬
‫ישירות ממסכי האמולציה במחשבי ‪ Legacy‬כגון ‪ Mainframe, Unix‬ו ‪.AS/400‬‬
‫הסריקה מתבצעת ללא צורך לקטלג (למפתח) ידנית את המסמך היות והמפתחות‬
‫נגזרים אוטומטית ממסך המשתמש‪.‬‬
‫ סריקה מאסיבית‬‫את הסריקה המאסיבית ניתן ליישם בתוך הארגון בעזרת המוצר ‪EasyScan‬‬
‫‪ EasyScan‬מאפשר סריקה מאסיבית של מסמכים תוך קטלוג (מפתוח) אוטומטי‬
‫של המסמכים בטכנולוגית ברקוד ו ‪.OCR‬‬
‫‪EasyScan‬‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬
‫מקור סריקה‬
‫‪ ‬סורקים שונים תומכי פרוטוקול ‪Twain‬‬
‫‪ ‬סורקים מחלקתיים הסורקים למחיצה רשתית‬
‫קטלוג אוטומטי‬
‫‪ ‬קטלוג אוטומטי לפי ברקוד‪.‬‬
‫ניתן לפרק ברקוד למפתחות משנה‪.‬‬
‫ניתן למפתח לפי ברקוד ספציפי ממספר ברקודים מופיעים במסמך‬
‫‪ ‬קטלוג אוטומטי ‪ OCR‬מספרים‪.‬‬
‫קיימת תמיכה בזיהוי של מספר מפתחות במסמך‬
‫אחסון נייר‬
‫‪ ‬אחסון מתבצע בארגזים סדרתית‬
‫‪ ‬לכל מסמך מצורף מספר הארגז בו הוא מאוחסן‬
‫‪EasyScan‬‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬
‫פורמט המסמך הנסרק‬
‫‪TIF ‬‬
‫‪PDF ‬‬
‫פורמט במסמך נקבע לפי סוג המסמך‪.‬‬
‫מסמכי ‪ Landscape‬ניתן לסובב אוטומטית לאחר הסריקה‬
‫טיפול בשגויים‬
‫‪ ‬העברת קבצים למחיצת שגויים‬
‫‪ ‬הקשת מפתח ידני בזמן הקטלוג‬
‫‪ ‬הקשת מפתוח ידני לאחר הקטלוג‬
‫‪ ‬הפעלת תהליך ‪ OCR‬על מסמכי ברקוד שלא זוהו‬
‫מבט כולל ‪Overview -‬‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬
‫סורק‬
‫ארכיון דיגיטלי‬
‫ממשק סריקה וקטלוג‬
‫מחיצות ברשת‬
‫ממשק טיפול בשגויים‬
‫יתרונות המערכת‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬
‫‪ ‬חסכון ניכר בזמן התיוק‬
‫‪ ‬אוטומציה של קטלוג והקטנת הסיכוי לשגיאה‬
‫‪ ‬תפעול קל על ידי כ"א לא מיומן‬
‫(אין צורך בעמדת קטלוג והכרה מעמיקה של המסמך ומפתחותיו)‬
‫‪ ‬תמיכה במגוון רחב של סורקים (גמישות בבחירת החומרה)‬
‫‪ ‬טיפול קל וגמיש בשגויים‬
‫‪ ‬ארכוב אוטומטי למחיצות היררכיות ברשת‬
‫(ניתן להשתמש ב ‪ LinkIt‬כדי לאחזר את המסמכים ישירות ממסך האמולציה)‬
‫‪ ‬ביטול הצורך בגורמי סריקה חיצונים ובכ"א מיומן לביצוע הסריקה‬
‫(חיסכון בעלויות‪ ,‬ובחשיפת המסמכים לגורמים חיצוניים)‬
‫רשימת לקוחות חלקית‬
‫‪www.vrtech.biz‬‬