לינרו שרטוט

Transcription

לינרו שרטוט
‫לינרו שרטוט‬
‫לוחות שרטוט‬
‫לוח שרטוט ‪A4‬‬
‫אריזה‬
‫‪12 / 1‬‬
‫ברקוד‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7290002647942 60017934‬‬
‫לוח שרטוט ‪A3‬‬
‫‪12 / 1‬‬
‫‪7290002647959 60017933‬‬
‫סרגלי ‪ - T‬פלסטיק מוזרק‬
‫סרגל ‪ 60 T‬ס"מ‬
‫אריזה‬
‫‪50/1‬‬
‫ברקוד‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7290002647652 53400600‬‬
‫סרגלי ‪ - T‬אקריל‪ ,‬עם תיק נשיאה‬
‫אריזה‬
‫‪10 / 1‬‬
‫ברקוד‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7290002647645 53400601‬‬
‫סרגל ‪ 80 T‬ס"מ‬
‫‪10 / 1‬‬
‫‪7290002647621 53400801‬‬
‫סרגל ‪ 100 T‬ס"מ‬
‫‪10 / 1‬‬
‫‪7290002647607 53401001‬‬
‫סרגל ‪ 60 T‬ס"מ‬
‫סרגלי קנה מידה‬
‫קנה מידה משולש ‪ 30‬ס"מ‬
‫אריזה‬
‫‪12 / 1‬‬
‫ברקוד‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7290002647898 51600301‬‬
‫אריזה‬
‫ברקוד‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7296015062383 51600305‬‬
‫אריזה‬
‫‪12 / 1‬‬
‫ברקוד‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7290002647683 51600700‬‬
‫אריזה‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪4715180105112 51600315‬‬
‫אריזה‬
‫ק‪ .‬פריט‬
‫‪7290002647935 51600200‬‬
‫קנה מידה משולש ‪ 15‬ס"מ‬
‫קנה מידה ‪ 4‬צדדים ‪ 15‬ס"מ‬
‫‪1:25 1:100‬‬
‫‪1:20 1:75‬‬
‫‪1:50 1:125‬‬
‫‪1:20 1:25‬‬
‫‪1:50 1:75‬‬
‫‪1:100 1:125‬‬
‫‪1:20 1:1‬‬
‫‪1:25 1:50‬‬
‫‪1:200 1:100‬‬
‫‪1:250 1:500‬‬
‫‪1:20 1:75‬‬
‫‪1:50 1:125‬‬
‫‪1:25 1:100‬‬
‫קנה מידה משולש אלומיניום ‪15‬ס"מ‬
‫קנה מידה מניפה ‪ 15‬ס"מ‬
‫להזמנות‪08-9430498 :‬‬
‫‪1:15‬‬
‫‪1:25‬‬
‫½‪1:33.5‬‬
‫‪1:50‬‬
‫‪1:125‬‬
‫‪1:10‬‬
‫‪1:20‬‬
‫‪1:30‬‬
‫‪1:40‬‬
‫‪1:75‬‬
‫‪73‬‬

Similar documents