מגברי הספק - Private Backup

Transcription

מגברי הספק - Private Backup
‫‪1‬‬
‫מגברי הספק‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫נתון ‪VCEsat  0V :‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Q2‬‬
‫‪PNP‬‬
‫‪-12V‬‬
‫א‪ .‬חשב את ההספק על העומס‬
‫ב‪ .‬חשב את הנצילות המכסימלית‬
‫ג‪ .‬חשב את ההספק של כל טרנזיסטור במצב של סעיף ב'‬
‫תשובה‬
‫א‪PL  9W .‬‬
‫ב‪  78.5% .‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪PQ  1.23W‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬
‫‪2‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫נתון ‪VCEsat  0V :‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪C3‬‬
‫‪1000uF‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪C1‬‬
‫‪1uF‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Q2‬‬
‫‪PNP‬‬
‫א‪ .‬חשב את ההספק על העומס‬
‫ב‪ .‬חשב את הנצילות המכסימלית‬
‫ג‪ .‬חשב את ההספק של כל טרנזיסטור במצב של סעיף ב'‬
‫תשובה‬
‫א‪PL  2.25W .‬‬
‫ב‪  78.5% .‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪PQ  0.3075W‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬
‫‪3‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫נתון ‪VCEsat  1V :‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪R‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪DIODE‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪1‬‬
‫‪R‬‬
‫‪D2‬‬
‫‪DIODE‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Q2‬‬
‫‪PNP‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪-12V‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ציין איזה סוג (‪ )class‬פועל המגבר‪ ,‬הסבר אילו רכיבים אחראים לסוג זה‬
‫חשב את ההספק על העומס‬
‫חשב את הנצילות המכסימלית‬
‫חשב את התנגדות ‪ R‬לקבלת נצילות של ‪50%‬‬
‫תשובה‬
‫‪,Class AB‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪PL  5.975W .‬‬
‫ג‪  64% .‬‬
‫ד‪R  3.52 .‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪D1 ,D2 ,R1 ,R3‬‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬
4
4 ‫שאלה‬
VCEsat  1V : ‫נתון‬
10V
Vcc
R1
Q1
NPN
Vin
C1
1uF
D1
DIODE
R
1
C3
1000uF
D2
DIODE
R
Vout
1
8
RL
Q2
PNP
R3
‫ חשב את ההספק על העומס‬.‫א‬
‫ חשב את הנצילות המכסימלית‬.‫ב‬
‫תשובה‬
PL  0.79W .‫א‬
  55.85% .‫ב‬
‫ חיון אבי‬:‫ערך‬
http://site.2all.co.il/hayun/
‫מגברי הספק‬
‫‪5‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫נתון‪:‬‬
‫‪Vcesat=1v‬‬
‫‪β=100‬‬
‫‪Vbe=0.8v‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪15V‬‬
‫‪R5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-15V‬‬
‫‪Q2‬‬
‫‪PNP‬‬
‫‪-12V‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪990k‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪10k‬‬
‫א‪ .‬חשב הספק מכסימלי בעומס ( הנח שהטר' עובדים בין מצב קיטעון לרוויה)‬
‫ב‪ .‬חשב נצילות במצב זה‬
‫ג‪ .‬מתח הכניסה הוא‪ vin  0.05  sin(  t ) :‬שרטט בהתאמה את הגלים ב‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫הדק חיובי של מגבר השרת‬
‫בסיס של הטרנזיסטור‬
‫אמיטר של הטרנזיסטור‬
‫מוצא‬
‫תשובה‬
‫א‪PL  7.56W .‬‬
‫ב‪  72% .‬‬
‫ג‪vout  5  sin(  t ) .‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬
‫‪6‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫נתון‪:‬‬
‫‪Vcesat=1v‬‬
‫‪β=100‬‬
‫‪Vbe=0.8v‬‬
‫‪10V‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪10k‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪15V‬‬
‫‪C3‬‬
‫‪1000uF‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪C1‬‬
‫‪1uF‬‬
‫‪R5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪+‬‬
‫‪R4‬‬
‫‪10k‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Q2‬‬
‫‪PNP‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪90k‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪10k‬‬
‫‪C2‬‬
‫‪1uF‬‬
‫א‪ .‬חשב הספק מכסימלי בעומס ( הנח שהטר' עובדים בין מצב קיטעון לרוויה)‬
‫ב‪ .‬חשב נצילות במצב זה‬
‫ג‪ .‬מתח הכניסה הוא‪ vin  0.2  sin(t ) :‬שרטט בהתאמה את הגלים ב‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הדק חיובי של מגבר השרת‬
‫בסיס של הטר'‬
‫אמיטר של הטר'‬
‫מוצא‬
‫תשובה‬
‫א‪PL  1W .‬‬
‫ב‪  62.8% .‬‬
‫ג‪.‬‬
‫) ‪vout  2  sin(  t‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬
‫‪7‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫נתון מגבר הספק סוג ‪ .A‬הנח ‪VCES=0V ,VBE=0.7V ,β=50 :‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪300‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪Rb‬‬
‫‪C1‬‬
‫‪1uF‬‬
‫‪Vin‬‬
‫א‪ .‬הנח שנקודת העבודה של הטרנזיסטור נמצאת באמצע קו העבודה‪.‬‬
‫שרטט את קו העבודה של המעגל ומקם עליו את נקודת העבודה‬
‫ב‪ .‬הנח שהטרנזיסטור מנצל את מלוא התחום שבין קיטעון לרוויה‪.‬‬
‫שרטט זרם הקולט בתלות בזמן‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חשב‪:‬‬
‫הספק מרבי שנמסר לעומס‪.‬‬
‫הספק שנצרך מספק הכוח ‪PCC -‬‬
‫נצילות המרבית של המגבר‪.‬‬
‫חשב את ערך הנגד ‪ RB‬עבורו מתקבלת נקודת העבודה שבסעיף א'‪.‬‬
‫תשובה‬
‫ג‪.‬‬
‫‪PL  0.06W‬‬
‫‪PCC  0.24W‬‬
‫‪  25%‬‬
‫‪RB  28.25K‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬
‫‪8‬‬
‫שאלה ‪8‬‬
‫‪Vcesat=1v‬‬
‫‪β=100‬‬
‫‪Vbe=0.8v‬‬
‫‪10V‬‬
‫‪RL‬‬
‫‪300‬‬
‫‪Rb‬‬
‫‪C1‬‬
‫‪1uF‬‬
‫‪Q1‬‬
‫‪NPN‬‬
‫‪C2‬‬
‫‪1uF‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪Re‬‬
‫‪100‬‬
‫באיזה ‪ class‬נמצא המגבר‪ ,‬הסבר את היתרונות והחסרונות שלו‪.‬‬
‫במצב מנוחה ‪ , Vce=3v‬חשב הספק מכסימלי בעומס ‪ RL‬ונצילות המעגל‬
‫חזור על סעיף ב' ללא הקבל ‪C2‬‬
‫חשב ‪RB‬‬
‫תשובה‬
‫א‪Class A .‬‬
‫ב‪PL  15mW .‬‬
‫ג‪PL  8.44mW .‬‬
‫מגברי הספק‬
‫‪  8.6%‬‬
‫‪  4.8%‬‬
‫‪http://site.2all.co.il/hayun/‬‬
‫ערך‪ :‬חיון אבי‬