שאלות משווה בחוג פתוח

Comments

Transcription

שאלות משווה בחוג פתוח
‫שאלות במשווה בחוג פתוח‬
‫אלק' תקבילית וספרתית‬
‫שאלות במשווה בחוג פתוח‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫באיור ‪ 1‬לשאלה מתואר מעגל חשמלי הכולל משווה אידיאלי‪ ,‬חיישן אור ‪ ,LDR‬ו‪ .LED -‬נתוניו של‬
‫ה‪ LED -‬הם‪.ILED=15[mA] VLED=1.6[V] :‬‬
‫א‪.‬‬
‫חשב את המתח בנקודה ‪.X‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אופיין התנגדות ‪ LDR‬נתון באיור ‪ 2‬לשאלה‪,‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חשב את מתח היציאה כאשר עוצמת ההארה ] ‪.100 [lm/m2‬‬
‫‪.2‬‬
‫האם ה‪ LED -‬דולק או כבוי במקרה זה? נמק תשובתך‪.‬‬
‫התייחס לנגד ‪ R‬המחובר בטור ל‪.LED -‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהו תפקיד הנגד ‪ R‬ומהם השיקולים בקביעת ערכו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חשב את ערכו של הנגד ‪.R‬‬
‫מהי עוצמת ההארה שבה מצב ה‪ LED -‬יתהפך‪.‬‬
‫‪VCC‬‬
‫‪10V‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪16kΩ‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪80kΩ‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪X‬‬
‫‪LDR‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪4kΩ‬‬
‫‪LED‬‬
‫איור ‪1‬‬
‫איור ‪2‬‬
‫‪-1-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫שאלות במשווה בחוג פתוח‬
‫אלק' תקבילית וספרתית‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫באיור ‪ 1‬לשאלה מתואר מעגל חשמלי הכולל משווה אידיאלי‪ ,‬חיישן טמפרטורה ‪ ,RTC‬ו‪.LED -‬‬
‫נתוניו של ה‪ LED -‬הם‪.ILED=20[mA] VLED=1.4[V] :‬‬
‫א‪.‬‬
‫חשב את המתח בנקודה ‪? X‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אופיין התנגדות ‪ RTC‬נתון באיור ‪ 2‬לשאלה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חשב את מתח היציאה כאשר הטמפרטורה ‪.10 ºC‬‬
‫‪.2‬‬
‫האם ה ‪ LED‬דולק או כבוי במקרה זה? נמק תשובתך‪.‬‬
‫התייחס לנגד ‪ R‬המחובר בטור ל‪.LED -‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫מהו תפקיד הנגד ‪ R‬ומהם השיקולים בקביעת ערכו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חשב את ערכו של הנגד ‪.R‬‬
‫מהי הטמפרטורה שבה מצב ה‪ LED -‬יתהפך‪.‬‬
‫‪VCC‬‬
‫‪9V‬‬
‫‪R1‬‬
‫‪10kΩ‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪400Ω‬‬
‫‪Vout‬‬
‫‪X‬‬
‫‪RTC‬‬
‫‪R‬‬
‫‪Vin‬‬
‫‪R2‬‬
‫‪5kΩ‬‬
‫‪LED‬‬
‫איור ‪1‬‬
‫איור ‪2‬‬
‫‪-2-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬

Similar documents