מגבר מסכם שלילי

Comments

Transcription

מגבר מסכם שלילי
‫ניסוי מס' ‪1‬ג ‪ -‬מגבר שרת כמסכם שלילי‬
‫מגבר שרת כמגבר מסכם שלילי‬
‫מטלות הניסוי ‪:‬‬
‫עליך לבצע את המטלות הבאות ‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫חיבור מגבר שרת כמגבר מסכם בעל ‪ 2‬מבואות‪.‬‬
‫‪-2‬‬
‫מדידת מתח המוצא עבור מתחים ישרים ) ‪ ( DC‬במבוא‪.‬‬
‫‪-3‬‬
‫מדידת מתח המוצא עבור מתח מבוא ישר ) ‪ ( DC‬באחד המבואות‪ ,‬ומתח חילופין‬
‫) ‪ ( AC‬במבוא השני‪.‬‬
‫בהצלחה !‬
‫שאלות הכנה‪:‬‬
‫‪-1‬‬
‫שרטט מעגל מסכם שלילי עבור שני מבואות ‪. V1 ,V2‬‬
‫‪-2‬‬
‫חשב את מתח המוצא בתלות במתחי המבוא כאשר כל נגדי המעגל ‪. 10K‬‬
‫‪-3‬‬
‫מה יהיה המתח המקסימאלי והמתח המינימאלי במוצא עבור מתחי המבוא הבאים ‪:‬‬
‫) ‪V1  2(V ),V2  3sin 314t (V‬‬
‫‪-4‬‬
‫מהו הערך המקסימאלי והמינימאלי שמותר לחבר למבוא ‪ V2‬אם ) ‪. V1  2(V‬‬
‫‪-5‬‬
‫מה ההבדל בין מסכם חיובי לבין מסכם שלילי‪ ,‬איך מבדילים ביניהם‪.‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-1-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫ניסוי מס' ‪1‬ג ‪ -‬מגבר שרת כמסכם שלילי‬
‫מהלך הניסוי ודו"ח סיכום ‪:‬‬
‫מטלה ‪:1,1‬‬
‫בנה את המעגל הבא בעזרת תכנת ה ‪ ,EWB‬מעגל זה מתאר מסכם שלילי הממומש ע"י‬
‫מגבר שרת ‪.141‬‬
‫הפעל את המעגל‪ ,‬בצע את המדידות והשלם את הטבלה הבאה ‪.‬‬
‫‪13V‬‬
‫‪7V‬‬
‫‪-4V‬‬
‫‪3V‬‬
‫‪V1‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪6V‬‬
‫‪5V‬‬
‫‪2V‬‬
‫‪V2‬‬
‫‪Vout‬‬
‫הסבר את התוצאות‪ ,‬והראה איך אפשר לבטל את המינוס במוצא‪:‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-2-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫ניסוי מס' ‪1‬ג ‪ -‬מגבר שרת כמסכם שלילי‬
‫שנה את ערכי הנגדים לערכים הבאים ‪ R1  5K , R2  10K , RF  10K ‬וחזור על המדידות‪.‬‬
‫‪13V‬‬
‫‪7V‬‬
‫‪4V‬‬
‫‪3V‬‬
‫‪V1‬‬
‫‪12V‬‬
‫‪-6V‬‬
‫‪5V‬‬
‫‪2V‬‬
‫‪V2‬‬
‫‪Vout‬‬
‫הסבר את התוצאות ‪:‬‬
‫מטלה ‪: 3‬‬
‫בנה את המעגל הבא בעזרת תכנת ה ‪EWB‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-3-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫ניסוי מס' ‪1‬ג ‪ -‬מגבר שרת כמסכם שלילי‬
‫הפעל את המעגל ורשום את התוצאות בטבלה הבאה ( שים לב שהמתח שנקבע במבוא ‪ V1‬הוא‬
‫הערך האפקטיבי )‬
‫מתח מבוא‬
‫‪CH A‬‬
‫מתח מוצא‬
‫‪CH B‬‬
‫‪ -VA1‬מתח המבוא המקסימאלי‬
‫‪ -VA2‬מתח המבוא המנימאלי‬
‫‪Vout max V out min‬‬
‫‪ -VB1‬מתח המוצא המנימאלי‬
‫‪ -VB2‬מתח המוצא המקסימאלי‬
‫=)‪Vout (t‬‬
‫‪V2‬‬
‫‪V1‬‬
‫‪2V‬‬
‫‪2V‬‬
‫‪-2V‬‬
‫‪3V‬‬
‫‪1V‬‬
‫‪3V‬‬
‫הסבר את התוצאות ‪:‬‬
‫עבודה נעימה‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-4-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬

Similar documents