סילבוס

Comments

Transcription

סילבוס
‫שם הקורס‪ :‬אלקטרוניקה להנדסת מכונות‬
‫מרצה‪ :‬דר' אורי סויסה – המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים‬
‫תכנית לימודים )סילבוס(‬
‫א‪ .‬מטרת הקורס‪:‬‬
‫הקניית ידע בסיסי ברכיבים בסיסיים באלקטרוניקה תקבילית‪ ,‬כגון‪ :‬דיודה‬
‫כאלמנט יישור‪ ,‬ספקי כוח‪ ,‬מגברים ומגברים אופרטיביים‪ .‬בנוסף גם הקניית ידע‬
‫בסיסי באלקטרוניקה ספרתית ומושגים בסיסיים בחומרת המחשבים‪ .‬כמו כן‪ ,‬חשוב‬
‫למהנדס מכונות בעידן החדש להכיר מושגים בסיסיים באלקטרוניקה דבר שיאפשר‬
‫הבנה טובה יותר בפעולתם של מכונות שונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מבנה הקורס‪:‬‬
‫הקורס יינתן במסגרת של ‪ 3‬ש"ש הרצאה ‪ 1 +‬ש"ש תירגול‪ ,‬במטרה ללמד את כל‬
‫החומר הנדרש ולתרגלו‪.‬‬
‫ג‪ .‬תרגילי הבית‪:‬‬
‫במשך הסמסטר יינתנו תרגלי בית‪ .‬על כל תרגילי הבית חלה חובת הגשה תוך‬
‫שבוע מיום קבלת התרגיל‪ .‬תרגילים שיוגשו באיחור לא יתקבלו‪.‬‬
‫ד‪ .‬שיטת חישוב ציון הסמסטר‪:‬‬
‫ציון הסמסטר יחושב לפי הנוסחה הבאה‪:‬‬
‫‪ 10%‬תרגילי בית‬
‫‪ 90%‬מבחן סימסטר‬
‫שים לב‪ :‬תרגילי הבית ישוקללו בתנאי של ציון עובר בבחינת הסימסטר‬
‫ טבלת נושאי הלימוד‬.‫ה‬
‫מקורות‬
‫נושא הלימוד‬
1,2
1
.‫אותות אנלוגיים וספרתיים‬
‫ ספק כוח‬,‫ דיוידה כמיישר‬:‫דיודה מתמטית אידיאלית‬
.DC
.‫ משוב שלילי‬,‫ רוחב סרט‬,‫ הגברה‬:‫מגברים‬
‫ משוב‬,‫ מבנה המגבר‬,‫ תכונות‬:‫מגבר אופרטיבי‬
‫ ביצוע פעולות‬,‫ מגבר לא מהפך‬,‫ מגבר מהפך‬,‫שלילי‬
,‫ חיסור‬,‫ חיבור‬:‫מתמטיות באמצעות מגבר שרת‬
.‫ אינטגרציה ועוד‬,‫ גזירה‬,‫כפל‬
‫ פעולות אריתמטיות וקודים‬,‫מערכות מספרים‬
‫אלגברת מיתוג ופונקציות מיתוג‬
‫מינימיזציה של פונקציות מיתוג‬
‫מערכות צירופיות שימושיות‬
‫דלגלגים‬
‫מונים‬
ROM, RAM :‫זיכרונות‬
.A/D -‫ ו‬D/A ‫ממירי‬
1,2
1,2
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
7
‫מספר‬
‫הרצאה‬
1
2
3-4
5-6
7
8
9
10-11
12
13
14
15
:‫ ספרות‬.‫ו‬
1. C. R. A. Decarlo & P. M. Lin, “Linear Circuit Analysis” PRENTICE-HALL,
New Jersey, 1995.
2. D. E. Johnson and J. R. Johnson, “Electric Circuit Analysis” Third Edition,
Prentice Hall, New Jersey, 1997.
3. G. Langholz, A. Kandel, L. Mott, "Digital Logic Design", Brown Pub 1988.
4. H. Charles, J. Roth, "Fundamentals of Logic Design", West, 1979.
5. N. Mano, "Digital Design", Prentice Hall, 1984.
6. Z. Kohavi, "Switching and Finite Automata Theory", Mc-Graw Hill, 1979.
7. Vincent P. Heuring and Harry F. Jordan, “Computer Systems Design
and Architecture” Addison-Welsley, 1997.