טופס ערעור על ציון בחינה

Transcription

טופס ערעור על ציון בחינה
‫סמסטר שישי (‬
‫‪ 20/07/2014‬עד‬
‫‪) 12/09/2014‬‬
‫יום‬
‫בשבוע‬
‫רביעי‬
‫קוד הקורס‬
‫שם הקורס‬
‫שם המרצה‬
‫שעות לימוד‬
‫כיתת לימוד‬
‫‪66-706-72‬‬
‫תיאוריה חשבונאית*‬
‫(הרצאה)‬
‫רו"ח מנחם מורד‬
‫רביעי‬
‫‪66-700-72‬‬
‫בעיות נבחרות בביקורת‬
‫חשבונות א'‬
‫רו"ח ניר זיכלינסקי‬
‫(מרכז מקצועי)‬
‫‪08:30-10:00‬‬
‫‪10:30-12:00‬‬
‫‪12:30-14:00‬‬
‫‪15:00-16:30‬‬
‫‪17:00-18:30‬‬
‫בניין ‪905‬‬
‫חדר ‪63‬‬
‫רביעי‬
‫‪66-718-71‬‬
‫סוגיות במיסוי בינלאומי‬
‫רו"ח יוסי פדובה‬
‫‪19:00-20:30‬‬
‫בניין ‪905‬‬
‫חדר ‪63‬‬
‫שישי‬
‫‪66-706-73‬‬
‫תיאוריה חשבונאית*‬
‫רו"ח מנחם מורד‬
‫‪08:00-10:00‬‬
‫‪10:30-12:30‬‬
‫בניין ‪1104‬‬
‫חדר ‪42‬‬
‫*במהלך הסמסטר יינתנו ימי השלמה בחשבונאות פיננסית כדלקמן‪:‬‬
‫יום ראשון ה‪-‬‬
‫יום ראשון ה‪-‬‬
‫יום ראשון ה‪-‬‬
‫יום ראשון ה‪-‬‬
‫‪27/7/14‬‬
‫‪10/8/14‬‬
‫‪17/08/14‬‬
‫‪14/9/14‬‬
‫‪08:30-16:30‬‬
‫‪08:30-16:30‬‬
‫‪08:30-16:30‬‬
‫‪08:30-16:30‬‬
‫(בניין‬
‫"‬
‫"‬
‫"‬
‫‪ 1102‬כיתה ‪)2‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬
‫בניין ‪905‬‬
‫חדר ‪63‬‬

Similar documents