סקווש מעורב

Comments

Transcription

סקווש מעורב
‫‏‪62‬‏יולי‪,‬‏‪ 6106‬‏‬
‫סילבוס‏קורס‏סקווש‏‪ 584914-53‬‏‬
‫הקדמה‪ :‬‏‬
‫‪ ‬לבוש‏וציוד‬
‫‪ ‬בטיחות‬
‫‪ ‬יסודות‏הסקווש‬
‫‪ ‬מונחים‏בסקווש‬
‫תנועה‏על‏המגרש‪ :‬‏‬
‫‪ ‬ערנות‏בזמן‏משחק‬
‫‪ ‬תנועה‏במגרש‪,‬‏עבודת‏רגליים‏נכונה‬
‫‪ ‬שליטה‏בקצב‏המשחק‬
‫‪ ‬שיווי‏משקל‪,‬‏התאמת‏מיקום‏לשחקן‏הנגדי‏ועמידה‏נכונה‏על‏המגרש‬
‫איך‏לחבוט‏בכדור‪ :‬‏‬
‫‪ ‬תנועה‏בסיסית‪,‬‏כף‏יד‪,‬‏גב‏יד‬
‫‪ ‬אחיזה‏נכונה‏במחבט‬
‫‪ ‬שימוש‏בגוף‏בחבטה‪,‬‏ברכיים‪,‬‏רגליים‏וכו'‬
‫‪ ‬החבטה‏עצמה‬
‫‪ ‬חבטות‏שונות‪:‬‏מכת‏פתיחה‪,‬‏הקפצות‪,‬‏דרופשוט‏וכו'‬
‫דגשים‏‏בסיסיים‏למשחק‪ :‬‏‬
‫‪ ‬תיאוריה‏בסיסית‬
‫‪ ‬איך‏ללחוץ‏על‏היריב‬
‫‪ ‬אזור‏מסוכן‏במגרש‬
‫‪ ‬איך‏להתמודד‏עם‏לחץ‏של‏היריב‏בצורה‏בסיסית‬
‫‪ ‬שליטה‏במשחק‬
‫דגשים‏מתקדמים‏למשחק‪ :‬‏‬
‫*‏העברת‏הפרק‏הזה‏תלויה‏מאוד‏בהתקדמות‏של‏הסטודנטים‪ .‬‏‬
‫‪ ‬משחק‏תחת‏לחץ‏מתקדם‬
‫‪ ‬ווינרים‬
‫‪ ‬מכות‏ראשונות‬
‫‪ ‬התקפה‏במורד‏הקיר‬
‫‪ ‬לחתוך‏את‏המגרש‏באלכסון‏‬
‫‪ ‬שינוי‏קצב‏משחק‬
‫‪ ‬שימור‏אנרגיה‬
‫איך‏לשפר‏את‏המשחק‏שלך‪:‬‏חידוד‏הטכניקה‏ומציאת‏נקודות‏שיפור‏אצל‏השחקן‏כדי‏להעלות‏את‏הרמה‪ .‬‏‬
‫חוקי‏הסקווש‪:‬‏סקירה‏של‏חוקי‏הסקווש‏במהלך‏השיעורים‪ .‬‏‬
‫הערות‪ :‬‏‬
‫‪ ‬בתחילת‏כל‏שיעור‏יהיו‏תרגילי‏חימום‬
‫‪ ‬זוהי‏רשימת‏נושאים‏כללית‪.‬‏ככל‏שהסטודנטים‏יתקדמו‏ברמה‏שלהם‏כך‏גם‏רמת‏התרגילים‏תהיה‏יותר‏גבוהה‏‬
‫והתרגילים‏יהפכו‏ליותר‏ויותר‏אינטנסיביים‪.‬‏ככל‏שמתקדם‏הסמסטר‪,‬‏דגש‏מיוחד‏יושם‏על‏טכניקת‏החבטה‏עם‏‬
‫התקדמות‏הסמסטר‪.‬‬
‫הרכב‏הציון‪ :‬‏‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪23%‬‏השתתפות‏פעילה‏בשיעורים‪ .‬‏‬
‫‪53%‬‏הערכת‏המאמן‪ .‬‏‬

Similar documents