נכחו

Comments

Transcription

נכחו
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית אל‪ -‬טייבה לנושאי תכנון ובניה ישיבה מס' ‪4\2013‬‬
‫שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪ 14:00‬בבניין תפוח פיס‬
‫נכחו‬
‫מר פאיק עודה‬
‫יו"ר הועדה המקומית‬
‫מר שמעון בינון‬
‫חבר הועדה‬
‫מר איציק שלום‬
‫חבר הועדה‬
‫עו"ד יגאל מינדל‬
‫היועמ"ש של הועדה‬
‫עו"ד בונה אהרון‬
‫היועמ"ש של העירייה‬
‫מר חאלד גבאלי‬
‫מהנדס העיר‬
‫מר מוראד שיך יוסף‬
‫מנהל היחידה הסביבתית טייבה – זמר‬
‫המוזמנים‬
‫עו"ד אבנר כהן‬
‫נאמן עיריית טייבה‬
‫מר יוסי סלהוב‬
‫נציג משרד הבריאות – נתניה‬
‫מר רענן כסלו‬
‫ראש מנהל שימור ברשות העתיקות‬
‫עו"ד אחמד בלחה‬
‫חבר הועדה‬
‫מר גומעה זבארקה‬
‫חבר הועדה‬
‫מר גיא קפלן‬
‫סגן מתכנן מחוז המרכז – רמלה‬
‫מר שמואל וידר‬
‫גזבר העירייה‬
‫מר סמי תלאוי‬
‫מנכ"ל העירייה‬
‫הפרוטוקול אושר ע"י‬
‫_______________‬
‫מר פאיק עודה‬
‫יו"ר הועדה המקומית‬
‫________________‬
‫אנג‪ .‬יוסף גומעה‬
‫מהנדס הועדה המקומית‬
‫סעיף ‪ 1‬פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה‬
‫ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪ 14:00‬בבנין תפוח פיס‬
‫אישור פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 3\2013‬שהתקיימה ביום‬
‫ראשון ‪10.3.2013‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר‬
‫דף מס' ‪2‬‬
‫תיק בניה מס' ‪519‬‬
‫סעיף מס' ‪2‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫מבקש ‪ :‬עיריית טייבה‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬עיריית טייבה‬
‫עורך‪ :‬אבו רומי אדריכלים‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬אבו רומי אדריכלים‬
‫שכונה ‪ :‬בית ספר עתיד‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7827 :‬‬
‫חלקה ‪70 :‬‬
‫מגרש ‪ :‬חלק‬
‫ייעוד‪ :‬בניני ציבור‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪ 25\560‬ב'‬
‫שטח מגרש‪ 23500 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫בית ספר‬
‫הקמת פינות עבודה‬
‫למורים לבית ספר עתיד‬
‫טייבה שתי קומות‬
‫ק‪.‬ק‪ 111 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 100 .‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫ביום ‪ 6.1.11‬הונפק היתר בניה מס' ‪ 7470‬לבית ספר עתיד עבור חטיבה עליונה בשתי קומות‪.‬‬
‫היום מבוקש להוסיף למבנה הנ"ל בקומת קרקע ובקומה א' פינת עבודה למורים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬מפת מודד מוסמך מעודכנת להיום ולסמן את גבולות המגרש ואת רוחב הדרך כולל כל המידות‪.‬‬
‫‪.2‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.3‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.4‬אישור הג"א‬
‫‪.5‬אישור משרד החינוך‬
‫דף מס' ‪3‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6255‬‬
‫סעיף מס' ‪3‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪066093535‬‬
‫מבקש ‪ :‬מוהנד מחמד אבראהים מצארוה‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬יורשי אבראהים מצארוה‬
‫עורך‪ :‬רזק חג יחיא‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬רזק חג יחיא‬
‫שכונה ‪ :‬דרומית‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪ 7850 :‬חלקה ‪49 :‬‬
‫מגרש ‪ :‬חלק‬
‫ייעוד‪ :‬שמורת נוף )חקלאי(‬
‫תכנית ‪ :‬טב\ ‪ 25\560‬ו' ‪ +‬תמ"א ‪3\21‬‬
‫שטח מגרש ‪ 10000 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫מחסו חקלאי‬
‫תיאור הבקשה‬
‫מחסן חקלאי שתי קומות‬
‫‪ +‬פרגולה לפי המצב הקיים‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫ק‪.‬ק‪ 41.6 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 41.6 .‬מ"ר‬
‫חדר מדרגות ‪ 6.3‬מ"ר‬
‫פרגולה ‪ 24‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫קיים היתר בניה למחסן חקלאי בן קומה אחת בשטח של ‪ 40‬מ"ר לפי היתר מס' ‪ 7205‬מתאריך‬
‫‪. 29.4.2010‬‬
‫היום מוגשת בקשה חדשה לאישור מצב קיים למבנה בחלקה בן שתי קומות ‪ +‬פרגולה ‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לדחות את הבקשה מהנימוקים דלמטה ‪:‬‬
‫‪.1‬סטייה במספר קומות )מותר קומה אחת ובפועל קיים בנין בן שתי קומות(‪.‬‬
‫‪.2‬סטייה בשטח הבניה )מותר ‪ 40‬מ"ר ובפועל בנוי ‪ 89.50‬מ"ר(‪.‬‬
‫דף מס' ‪4‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6530‬‬
‫סעיף מס' ‪4‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪035268739‬‬
‫מבקש ‪ :‬סוהיר מחמוד חג יחיא‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬סוהיר מחמוד חג יחיא‬
‫עורך‪ :‬עבד אלראזק עבד אלוהאב‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬עבד אלראזק עבד אלוהאב‬
‫שכונה ‪ :‬פרדיסיא‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪:‬‬
‫גוש ‪ 8030 :‬חלקה ‪7 :‬‬
‫מגרש ‪22 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪6\1111‬‬
‫שטח מגרש‪ 490 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫הקמת בית מגורים שתי‬
‫יחידות דיור לשתי קומות‬
‫‪ +‬חדר בקומת גג‬
‫ק‪.‬ק‪ 139 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 104 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬גג ‪ 33‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪ 12‬מ"ר‬
‫פרגולה ‪ 18‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש פנוי שחלה עליו תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\‪ 6\1111‬וקיים עליו תשריט חלוקה מס'‬
‫חט\‪ 2056‬שנערך בשנת ‪ 1983‬שלא מאושר ‪ ,‬אך רוב המבנים במגרשים שבחלקה הנ"ל קיימים עם‬
‫היתרי בניה ‪.‬‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 12.3.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫כמו כן פורסמה הקלה בקוו בנין צדדי ‪ 10%‬בתאריך ‪ 22.3.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫המבקש המציא לועדה תמונה על הצבת שלט בקו בניין או בקווי בניין צדדיים ‪ +‬תצהיר הודעה לשכנים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.3‬אישור בדיקת בטון‬
‫‪.4‬הסכם התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת‬
‫‪.5‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.6‬צילום תעודת זהות‬
‫‪.7‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.8‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה‬
‫דף מס' ‪5‬‬
‫תיק בניה מס' ‪5965‬‬
‫סעיף מס' ‪5‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫מבקש ‪ :‬רמאח ‪ +‬סייף בני רבאח מוסבאח עבד אלקאדר‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪036245272 + 043019330‬‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬רבאח מוסבאח עבד אלקאדר‬
‫עורך‪ :‬תחסין מרעי‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬תחסין מרעי‬
‫שכונה ‪ :‬דרומית‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪:‬‬
‫גוש ‪7839 :‬‬
‫חלקה ‪5 :‬‬
‫מגרש ‪57,58 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪3068‬‬
‫שטח מגרש‪ 745 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫בית מגורים דו משפחתי‬
‫קיים מוצע ‪ +‬חדר מוגן‬
‫‪ +‬מרתף‬
‫ק‪.‬ק‪ 320 .‬מ"ר‬
‫מרתף ‪ 123‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪ 24‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה קיים עליו בית מגורים דו משפחתי ‪.‬‬
‫היום מבוקש אישור המצב הקיים למבנה הנ"ל ‪ +‬תוספת חדר מוגן‪.‬‬
‫על המגרש הנ"ל חלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\ ‪ 3068‬ואין תשריט חלוקה מאושר לחלקה‪.‬‬
‫המגרש הנ"ל נכלל בתכנית מפורטת טב\‪ , 3471‬תכנית ללא הסכמת הבעלים לחלוקה מחודשת למגרשים‬
‫עם טבלת איזון והקצאות קרקע‪.‬‬
‫המגרש נשוא הבקשה תואם את התכנית טב\‪ 3068‬המאושרת ואת התכנית טב\‪) 3471‬המוצעת( ‪ ,‬ואין‬
‫תשלומי איזון‪.‬‬
‫נשלחו בדואר רשום הודעות לבעלי החלקה \ ות הסמוכים והגובלים ע"פ תקנה ‪ 2‬ב' לתקנות התכנון‬
‫והבניה )בקשה להיתר ‪ ,‬תנאיו ואגרות( בתאריך ‪ 11.4.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫כמו כן פורסמה הודעה לפי סעיף ‪ 145‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬מפת מודד מוסמך מושלמת‬
‫‪.2‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.3‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.4‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.5‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.6‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה )הפרשים(‬
‫‪.7‬אישור הג"א‬
‫דף מס' ‪6‬‬
‫תיק בניה מס' ‪5964‬‬
‫סעיף מס' ‪6‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫מבקש ‪ :‬סנאן ‪ +‬נבאל בני רבאח מוסבאח עבד אלקאדר ת‪ .‬זהות מס' ‪060427846 + 305327033‬‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬רבאח מוסבאח עבד אלקאדר‬
‫עורך‪ :‬תחסין מרעי‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬תחסין מרעי‬
‫שכונה ‪ :‬דרומית‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7839 :‬‬
‫חלקה ‪5 :‬‬
‫מגרש ‪58,59 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪3068‬‬
‫שטח מגרש‪ 762 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫בית מגורים דו משפחתי‬
‫קיים מוצע ‪ +‬חדר מוגן‬
‫‪ +‬מרתף‬
‫ק‪.‬ק‪ 320 .‬מ"ר‬
‫מרתף ‪ 123‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪ 24‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה קיים עליו בית מגורים דו משפחתי ‪.‬‬
‫היום מבוקש אישור המצב הקיים למבנה הנ"ל ‪ +‬תוספת חדר מוגן‪.‬‬
‫על המגרש הנ"ל חלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\ ‪ 3068‬ואין תשריט חלוקה מאושר לחלקה‪.‬‬
‫המגרש הנ"ל נכלל בתכנית מפורטת טב\‪ , 3471‬תכנית ללא הסכמת הבעלים לחלוקה מחודשת למגרשים‬
‫עם טבלת איזון והקצאות קרקע‪.‬‬
‫המגרש נשוא הבקשה תואם את התכנית טב\‪ 3068‬המאושרת ואת התכנית טב\‪) 3471‬המוצעת( ‪ ,‬ואין‬
‫תשלומי איזון‪.‬‬
‫נשלחו בדואר רשום הודעות לבעלי החלקה \ ות הסמוכים והגובלים ע"פ תקנה ‪ 2‬ב' לתקנות התכנון‬
‫והבניה )בקשה להיתר ‪ ,‬תנאיו ואגרות( בתאריך ‪. 11.4.2013‬‬
‫וכמו כן פורסמה הודעה לפי סעיף ‪ 145‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬מפת מודד מוסמך מושלמת‬
‫‪.2‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.3‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.4‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.5‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.6‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה )הפרשים(‬
‫‪.7‬אישור הג"א‬
‫דף מס' ‪7‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6010‬‬
‫סעיף מס' ‪7‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪054384573‬‬
‫מבקש ‪ :‬מאי כאמל )טיבי( חג יחיא‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬מאי כאמל חג יחיא‬
‫עורך‪ :‬אימן חג יחיא‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬אימן חג יחיא‬
‫שכונה ‪ :‬דרומית‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪ 7839 :‬חלקה ‪3 :‬‬
‫מגרש ‪2 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪3068‬‬
‫שטח מגרש‪ 500 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫בית מגורים ‪ 3‬קומות קיים‬
‫מוצע ‪ +‬גדר‬
‫ק‪.‬ק‪ 171 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 189 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬ב‪ 178 .‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪3*12‬‬
‫חניה ‪ 70‬מ"ר‬
‫מרפסת ‪ 68‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה קיים עליו בית מגורים בן ‪ 3‬קומות‪.‬‬
‫היום מבוקש אישור המצב הקיים למבנה הנ"ל‪.‬‬
‫על המגרש הנ"ל חלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\ ‪ 3068‬ואין תשריט חלוקה מאושר לחלקה‪.‬‬
‫המגרש הנ"ל נכלל בתכנית מפורטת טב\‪ , 3471‬תכנית מפורטת ללא הסכמת הבעלים לחלוקה מחודשת‬
‫למגרשים בצירוף טבלת איזון והקצאות קרקע‪.‬‬
‫המגרש נשוא הבקשה תואם את התכנית טב\‪ 3068‬המאושרת ואת התכנית טב\‪) 3471‬המוצעת( ‪ ,‬ואין‬
‫תשלומי איזון‪.‬‬
‫נשלחו בדואר רשום הודעות לבעלי החלקה \ ות הסמוכים והגובלים ע"פ תקנה ‪ 2‬ב' לתקנות התכנון‬
‫והבניה )בקשה להיתר ‪ ,‬תנאיו ואגרות( בתאריך ‪. 9.4.2013‬‬
‫כמו כן פורסמה לפי סעיף ‪ 145‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬מפת מודד מוסמך מושלמת‬
‫‪.2‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.3‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.4‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.5‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.6‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה‬
‫‪.7‬אישור הג"א‬
‫‪.8‬צילום תעודת זהות‬
‫דף מס' ‪8‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6531‬‬
‫סעיף מס' ‪8‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪035061092‬‬
‫מבקש ‪ :‬מוחסן עבד אלפתאח גאבר‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬מוחסן עבד אלפתאח גאבר‬
‫עורך‪ :‬ג'ריר ג'אבר‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬ג'ריר ג'אבר‬
‫שכונה ‪ :‬אלסבובה‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7827 :‬‬
‫חלקה ‪74 :‬‬
‫מגרש ‪ :‬חלק‬
‫ייעוד‪ :‬חקלאי‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪ 25\560‬ו'‬
‫שטח מגרש‪ 2300 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫מחסן חקלאי‬
‫הקמת מחסן חקלאי‬
‫מחסן ‪ 25‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫ייעוד החלקה הינו חקלאי ‪ ,‬מבוקש להקים עליה מחסן חקלאי ‪.‬‬
‫החלקה הנ"ל מיועדת למגורים לפי טב\‪ 3400‬שטרם אושרה ועל החלקה הנ"ל קיימים מבנים למגורים‬
‫ללא היתר בניה ‪.‬‬
‫אין תשריט חלוקה מאושר לחלקה הנ"ל‪.‬‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 2.4.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫יש להטמיע תכנית אלסבובה בתכנית הנ"ל‬
‫‪.1‬להגיש ‪ * 2‬תוכניות מתוקנות‪.‬‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים ‪ +‬הצהרת מהנדס‪.‬‬
‫‪.3‬אישור מהגבייה שאין חוב‪.‬‬
‫‪.4‬תשלום אגרות‪.‬‬
‫‪.5‬יש להטמיע את תכנית טב\‪\3330‬א' אלסבובה ע"ג התכנית‪.‬‬
‫דף מס' ‪9‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6506‬‬
‫סעיף מס' ‪9‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫מבקש ‪ :‬סאמי מחמד יוסף אבו עיטה ‪ +‬טארק סמי אבו עיטה‬
‫ת‪ .‬זהות ‪301066494 + 055216956‬‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬סאמי אבו עיטה‬
‫עורך‪ :‬אחמד נדים דאוד‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬אחמד נדים דאוד‬
‫שכונה ‪ :‬דרומית‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7839 :‬‬
‫חלקה ‪4 :‬‬
‫מגרש ‪27 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪3068‬‬
‫שטח מגרש‪ 500 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫הקמת בית מגורים קומה‬
‫על עמודים ‪ +‬חדר כביסה‬
‫בקומת גג‬
‫ק‪.‬א‪ 136 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬גג ‪ 32‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪ 14‬מ"ר‬
‫חדר מדרגות ‪ 13‬מ"ר‬
‫מרפסת ‪ 13‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש פנוי שחלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\ ‪ 3068‬ואין תשריט חלוקה מאושר לחלקה‪.‬‬
‫המגרש הנ"ל נכלל בתכנית מפורטת טב\‪ , 3471‬תכנית מפורטת ללא הסכמת הבעלים לחלוקה מחודשת‬
‫למגרשים בצירוף טבלת איזון והקצאות קרקע‪.‬‬
‫המגרש נשוא הבקשה תואם את התכנית טב\‪ 3068‬המאושרת ואת התכנית טב\‪) 3471‬המוצעת( ‪ ,‬ואין‬
‫תשלומי איזון‪.‬‬
‫נשלחו בדואר רשום הודעות לבעלי החלקה \ ות לבעלים הסמוכים והגובלים לחלקה ע"פ תקנה ‪ 2‬ב'‬
‫לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר ‪ ,‬תנאיו ואגרות( בתאריך ‪. 22.4.2013‬‬
‫כמו כן פורסמה לפי סעיף ‪ 145‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים ובהעדר התנגדויות‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.3‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.4‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.5‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה‬
‫‪.6‬אישור הג"א‬
‫‪.7‬אישור בדיקת בטון‬
‫‪.8‬הסכם התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת‬
‫דף מס' ‪10‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6543‬‬
‫סעיף מס' ‪10‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪065636003‬‬
‫מבקש ‪ :‬מונה טלעת מחמוד אידריס‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬מונה טלעת אידריס‬
‫עורך‪ :‬זיד זידאן‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬זיד זידאן‬
‫שכונה ‪ :‬שיכון מנסור‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪:‬‬
‫גוש ‪8049 :‬‬
‫חלקה ‪2 :‬‬
‫מגרש ‪14 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\במ\‪2504‬‬
‫שטח מגרש‪ 445 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫גדר‬
‫תיאור הבקשה‬
‫הקמת גדר באורך ‪ 92.25‬מ'‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש פנוי שחלה עליו תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\במ\‪ + 2504‬תשריט חלוקה מאושר מס'‬
‫חט\‪. 3558‬‬
‫היום מבוקש בניית גדר סביב המגרש‪.‬‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 19.4.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים ובהעדר התנגדויות‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.3‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.4‬תשלום אגרות‬
‫דף מס' ‪11‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6537‬‬
‫סעיף מס' ‪11‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪059432369‬‬
‫מבקש ‪ :‬נהלה עבד אלרחים עבד אלפתאח נסיראת‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬נוהלה עבד אלפתאח נסיראת‬
‫עורך‪ :‬מחמד גאבר‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬מחמד גאבר‬
‫שכונה ‪ :‬ח'לת חדיד‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7850 :‬‬
‫חלקה ‪56 :‬‬
‫מגרש ‪ :‬חלק‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪ 25\560‬ו' )תמ"א ‪(21\3‬‬
‫שטח מגרש‪ 5843 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫מחסן חקלאי‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫הקמת מחסן חקלאי‬
‫מחסן ‪ 40‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫חלקה מיועדת שמורת נוף צפונית למחצבה מאושרת ע"פ )טב\‪.(3400‬‬
‫מבוקש להקים עליה מחסן חקלאי‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 15.4.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים ובהעדר התנגדויות‬
‫‪.1‬חתימת כל בעלי החלקה על התכנית‬
‫‪.2‬להראות את זכות מעבר לחלקה‬
‫‪.3‬מפת מודד מוסמך מושלמת‬
‫‪.4‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.5‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.6‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.7‬תשלום אגרות‬
‫ייעוד‪ :‬שמורת נוף‬
‫דף מס' ‪12‬‬
‫תיק בניה מס' ‪3161‬‬
‫סעיף מס' ‪12‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫מבקש ‪ :‬אחמד מחמוד אחמד דיואני‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪058581489‬‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬אחמד מחמוד דיואני‬
‫עורך‪ :‬מחמד גאבר‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬מחמד גאבר‬
‫שכונה ‪ :‬פרדיסיא‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪8031 :‬‬
‫חלקה ‪19,44 :‬‬
‫מגרש ‪(24\19) 6\19 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪11\1111‬‬
‫שטח מגרש‪ 750 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫תוספת לקומת קרקע ‪,‬‬
‫ק‪.‬א‪ .‬קיימת ‪ +‬תוספת קומה‬
‫שלישית למבנה הדרומי‬
‫שטח עיקרי מוצע‬
‫שטח שירות‬
‫ק‪.‬ק‪ 45 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 14 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬ב‪ 130 .‬מ"ר‬
‫מרפסת קומה א' ‪ 13‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪ 12‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בנוי קיים עליו בית מגורים דו משפחתי שתי קומות וקיים עליו היתר בניה מס' ‪ 4665‬מתאריך‬
‫‪ , 27.5.98‬היום מבוקש תוספת לקומת קרקע ‪ ,‬א ‪ +‬ק‪.‬ב‪ .‬במבנה הדרומי‪.‬‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 5.4.13‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.3‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.4‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.5‬תשלום אגרות‬
‫‪.6‬אישור הג"א‬
‫‪.7‬אישור בדיקת בטון‬
‫‪.8‬חתימת כל הבעלים במגרש‬
‫‪.9‬מפת מודד מוסמך מתוקנת‬
‫‪.10‬הסכם התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת‬
‫דף מס' ‪13‬‬
‫תיק בניה מס' ‪4113‬‬
‫סעיף מס' ‪13‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪057034993‬‬
‫מבקש ‪ :‬מאהר פארס סעיד בלעום‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬מאהר בלעום‬
‫עורך‪ :‬נאסר עביר‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬נאסר עביר‬
‫שכונה ‪ :‬אלכינא‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7856 :‬‬
‫חלקה ‪:‬‬
‫מגרש ‪3 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪2505‬‬
‫שטח מגרש‪ 400 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫תוספת שתי קומות מעל בית‬
‫מגורים קיים שתי קומות‬
‫שטח עיקרי‬
‫ק‪.‬ק‪ .‬קיים ‪ 120‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ .‬קיים ‪ 120‬מ"ר‬
‫ק‪.‬ב ‪ +‬ג מוצע ‪ 101‬מ"ר‬
‫שטח שירות‬
‫ממ"ד ‪ 4*12‬מ"ר‬
‫מחסן ‪ 9‬מ"ר‬
‫מדרגות ‪ 14‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בנוי קיים עליו בית מגורים שתי קומות לפי היתר בניה מס' ‪ 2839‬מיום ‪. 23.9.93‬‬
‫היום מבוקש תוספת שתי קומות מעל הקיים‪.‬‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 19.4.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫על המגרש חלה תכנית מפורטת מאושרת טב\‪.2505‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים ובהעדר התנגדויות‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.3‬אישור מהגביה שאין חוב‬
‫‪.4‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.5‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה‬
‫‪.6‬אישור הג"א‬
‫‪.7‬אישור בדיקת בטון‬
‫‪.8‬חתימת כל הבעלים במגרש‬
‫‪.9‬הסכם התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת‬
‫דף מס' ‪14‬‬
‫תיק בנייה מס' ‪5447‬‬
‫סעיף מס' ‪14‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪.‬זהות מס' ‪032661829‬‬
‫מבקש‪:‬סוהיל זכריא תלאוי‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬זכריא תלאוי‬
‫עורך‪ :‬עבד אלוהאב עבד אלראזק‬
‫מתכנן שלד הבניין‪ :‬עבד אלוהאב עבד אלראזק‬
‫שכונה‪ :‬פרדיסיה ליד טיפת חלב‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪:‬גוש‪ 8031 :‬חלקה ‪ 21,22,29:‬מגרש‪ :‬א ‪ 21/33‬ייעוד‪ :‬מגורים ג עם חזית מסחרית‬
‫תכנית‪ :‬טב‪2683/‬‬
‫שטח מגרש ‪ 510 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫מגורים‪+‬מסחר‬
‫חידוש החלטה למבנה בן שתי קומות‪,‬‬
‫קומת קרקע מסחרית ‪ ,‬קומה א'‬
‫מגורים יחידה אחת קיים מוצע‬
‫ק‪.‬ק‪153.‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 146 .‬מ"ר‬
‫מ‪.‬מ‪.‬ד‪ 15 .‬מ"ר‬
‫ממ"ד ק‪.‬א‪ 7.5 .‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה קיים עליו מבנה ללא היתר בניה‪,‬על המגרש חלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב‪2683/‬‬
‫תשריט חלוקה מאושר מס חט‪. 3282 /‬‬
‫קיים פרסום בעלות מיום ‪. 9.12.2011‬‬
‫הבקשה הנ"ל נדונה בישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 6\2011‬מיום ‪ 20.12.2011‬והוחלט לאשר בתנאים‬
‫וטרם מולאו כל התנאים ‪ ,‬היום מבוקש חידוש החלטה למבנה הקיים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לשוב ולדון לאחר קבלת תשובה ועמדת מנהל מקרקעי ישראל‪.‬‬
‫דף מס' ‪15‬‬
‫תיק בניה מס' ‪6001‬‬
‫סעיף מס' ‪15‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫מבקש ‪ :‬ואאל אבראהים יוסף עזבה ‪ +‬שאדי ואאל עזבה‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪316295179 + 059972935‬‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬שאדי ‪ +‬ואאל עזבה‬
‫עורך‪ :‬מועין נאטור‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬מועין נאטור‬
‫שכונה ‪ :‬מערבית ליד קלנסוה‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7828 :‬‬
‫חלקה ‪4 :‬‬
‫מגרש ‪2 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪2897‬‬
‫שטח מגרש‪ 500 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫תוספת יחידת דיור‬
‫בקומה א'‬
‫ק‪.‬ק‪ .‬קיים ‪ 152‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ .‬מוצע ‪ 148‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪ 12‬מ"ר‬
‫מחסן ‪ 10‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה קיים עליו היתר בניה לבית מגורים קוטג' מתאריך ‪ 22.5.2006‬היתר מס' ‪. 6899‬‬
‫היום מבוקש תוספת קומה מעל המבנה הקיים ‪.‬‬
‫על המגרש הנ"ל חלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\‪. 2897‬‬
‫הוכחת בעלות על המגרש פורסמה בתאריך ‪ 12.4.2013‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.3‬אישור מהגבייה שאין חוב‬
‫‪.4‬תשלום אגרת בניה ‪ +‬היטל השבחה‬
‫‪.5‬אישור הג"א‬
‫‪.6‬אישור בדיקת בטון‬
‫‪.7‬הסכם התקשרות עם קבלן לפינוי פסולת‬
‫דף מס' ‪16‬‬
‫תיק בניה מס' ‪5962‬‬
‫סעיף מס' ‪16‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪313637886‬‬
‫מבקש ‪ :‬אבראהים חאמד חמדאן עויצי‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬אבראהים חאמד חמדאן עויצי‬
‫עורך‪ :‬עארף יאסין‬
‫מתכנן שלד הבניין ‪ :‬עארף יאסין‬
‫שכונה ‪ :‬דרומית‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬בקשה להיתר‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪7839 :‬‬
‫חלקה ‪3 :‬‬
‫מגרש ‪19 :‬‬
‫ייעוד‪ :‬מגורים ג'‬
‫תכנית ‪ :‬טב\‪3068‬‬
‫שטח מגרש‪ 410 :‬מ"ר‬
‫שימוש עיקרי‬
‫בית מגורים‬
‫תיאור הבקשה‬
‫שטח עיקרי‬
‫שטח שירות‬
‫בית מגורים שלוש קומות‬
‫קיים מוצע‬
‫ק‪.‬ק‪ 109 .‬מ"ר‬
‫ק‪.‬א‪ 110.‬מ"ר‬
‫ק‪.‬ב‪ 120 .‬מ"ר‬
‫ממ"ד ‪3*12‬‬
‫מחסן ‪ 30‬מ"ר‬
‫מדרגות ‪ 20‬מ"ר‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה קיים עליו בית מגורים שלוש קומות ללא היתר בניה ‪.‬‬
‫היום מבוקש אישור המצב הקיים למבנה הנ"ל ‪.‬‬
‫על המגרש הנ"ל חלה תכנית מפורטת מאושרת מס' טב\ ‪ 3068‬ואין תשריט חלוקה מאושר לחלקה‪.‬‬
‫המגרש הנ"ל נכלל בתכנית מפורטת טב\‪ , 3471‬תכנית ללא הסכמת הבעלים לחלוקה מחודשת למגרשים‬
‫עם טבלת איזון והקצאות קרקע‪.‬‬
‫המגרש נשוא הבקשה תואם את התכנית טב\‪ 3068‬המאושרת ואת התכנית טב\‪) 3471‬המוצעת( ‪ ,‬ואין‬
‫תשלומי איזון‪.‬‬
‫כמו כן פורסמה הודעה לפי סעיף ‪ 145‬ואין מתנגדים‪.‬‬
‫החלטת הועדה ‪:‬‬
‫לאשר בתנאים הבאים‬
‫‪.1‬תכניות הגשה מתוקנות‬
‫‪.2‬חישובים סטטיים והצהרת מהנדס‬
‫‪.3‬אישור מהגבייה שאין חוב‬
‫‪.4‬תשלום אגרות ‪ +‬היטל השבחה‬
‫‪.5‬אישור הג"א‬
‫‪.6‬הודעה לבעלי החלקה לפי תקנה ‪ 2‬ב' ‪.‬‬
‫‪.7‬אישור הג"א‬
‫‪.8‬תשלום היטלי פיתוח‬
‫‪.9‬נוסח טאבו מעודכן‬
‫דף מס' ‪17‬‬
‫תכנית מפורטת מס' טב\ ‪) 3514‬זמני(‬
‫סעיף מס' ‪17‬‬
‫פרוטוקול ישיבת הועדה המקומית מס' ‪ 4\2013‬שהתקיימה ביום ראשון ‪ 28.4.2013‬בשעה ‪14:00‬‬
‫ת‪ .‬זהות מס' ‪052526068‬‬
‫מבקש ‪ :‬מחמד בלעום‬
‫בעל הזכות בנכס‪ :‬מחמד בלעום‬
‫עורך‪ :‬איאד בלעום‬
‫המודד ‪ :‬ח'דיגה עבד אללטיף‬
‫שכונה ‪ :‬ליד סופר יונס‬
‫כתובת הבניין ‪ :‬טייבה‬
‫סוג הבקשה‪ :‬תכנית מפורטת‬
‫גוש וחלקה ‪ :‬גוש ‪8067 :‬‬
‫חלקה ‪ :‬שטח בנוי‬
‫ייעוד ‪ :‬מגורים ד'‬
‫שטח התכנית ‪ 461 :‬מ"ר‬
‫מטרת התכנית ‪:‬‬
‫‪.1‬תוספת זכויות בניה וקביעת חזית מסחרית והגדרת שימושים‪.‬‬
‫‪.2‬הגדלת אחוזי בניה ‪.‬‬
‫הערות לבקשה‬
‫מגרש בניה מיועד לאיזור מגורים ד' הנמצא צמוד לכיכר סופר יונס וקיים עליו היתר בניה לבית חלקו‬
‫שלוש קומות וחלקו קומה אחת וחלק מסומן להריסה בקומת קרקע‪.‬‬
‫היום מבוקש אישור המצב הקיים לכל הבניה הקיימת במגרש בנוסף קביעת חזית מסחרית ‪ +‬אישור‬
‫חריגות הבניה‪.‬‬
‫החלטת הועדה‬
‫להמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את התכנית‪.‬‬

Similar documents