הודעה לעיתונות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

Transcription

הודעה לעיתונות - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
‫מדינת ישראל‬
‫הודעה לעיתונות‬
‫אתר‪www.cbs.gov.il :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫פקס‪02-6521340 :‬‬
‫_____________________________________________________________________________________________________‬
‫ירושלים‪ ,‬כ"ד באלול תשע"ב‬
‫‪ 11‬בספטמבר ‪2012‬‬
‫‪240/2012‬‬
‫סקר אוריינות פיננסית‪:‬‬
‫מהו מצבם הפיננסי של הישראלים וכיצד הם מתנהלים ?‬
‫‪Financial Literacy survey:‬‬
‫?‪What is Israelis' Financial Situation and how do they manage it‬‬
‫ממצאים עיקריים בקרב בני ‪ 20‬ומעלה‪:‬‬
‫מצב והתנהלות פיננסית‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 7%-‬מהאוכלוסייה בגיל ‪ 20‬ומעלה אין חשבון עובר ושב )להלן ‪ -‬חשבון עו"ש( בבנק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 41%‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה שבבעלותם חשבון בנק‪ ,‬דיווחו על מעקב אחר חשבון העו"ש לפחות פעם בשבוע‪,‬‬
‫לעומתם ‪ 9%‬דיווחו שהם לא בצעו כלל מעקב במהלך השנה האחרונה אחר חשבון העו"ש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 52%‬מהאוכלוסייה שבבעלותם חשבון בנק‪ ,‬דיווחו שהיו במצב של משיכת יתר )אוברדרפט( בחשבון העו"ש‬
‫לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה‪ 21% .‬מהם דיווחו שזהו המצב בדרך כלל‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 11% -‬מהאוכלוסייה שבבעלותם חשבון בנק‪ ,‬נחסם חשבון העו"ש לפחות פעם אחת במהלך השנה‬
‫האחרונה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 22% -‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה אין כרטיס אשראי כלל‪ .‬לעומתם‪ 14% ,‬מחזיקים בשלושה כרטיסי אשראי ויותר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 30% -‬מבני ה‪ 20 -‬מעלה יש משכנתא‪ .‬ל‪ 55% -‬מבני ה‪ 20-‬מעלה אין כלל הלוואות )שאינן משכנתא(‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 20% -‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה יש חובות או חיובים כספיים שלא שולמו במועד במהלך השנה האחרונה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 11%‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה נמצאים בחוב או שלא שילמו חיובים כספיים במועד כלפי הרשויות המקומיות –‬
‫הגורם הנפוץ ביותר מבין הגורמים שצוינו בסקר‪.‬‬
‫סקר אוריינות פיננסית בוצע ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬בהזמנת המועצה הלאומית לכלכלה ובשיתוף‬
‫עם משרד האוצר ובנק ישראל‪ .‬הסקר נערך בחודשים ינואר ‪ 2012‬ועד מאי ‪ ,2012‬בקרב מדגם ארצי מייצג‬
‫שכלל כ‪ 1,200 -‬בני ‪ 20‬ומעלה‪.‬‬
‫נתוני הסקר משמשים לקביעת מדיניות ממשלתית בתחום החינוך הפיננסי ובהתאם להמלצות ארגון ה‪.OECD -‬‬
‫הודעה זו מתייחסת להתנהלות הפיננסית ולמצב הפיננסי של בני ‪ 20‬ומעלה בלבד‪ .‬ההודעה הבאה שתפורסם‬
‫תתייחס לידע ודעות של בני ‪ 20‬ומעלה בנושאים פיננסיים‪.‬‬
‫כתב ‪ :‬דורון סייג – לשכת הסטטיסטיקן הממשלתי‬
‫לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל ‪02-6527845 :‬‬
‫אוריינות פיננסית מהי ?‬
‫אוריינות פיננסית הינה היכולת לקרוא‪ ,‬לנתח‪ ,‬להבין ולדון על גורמים כלכליים‪-‬פיננסיים המשפיעים על הרווחה‬
‫הכלכלית של הפרט‪ .‬היא כוללת את היכולת להעריך אפשרויות כלכליות‪ ,‬להשתמש בכסף בצורה נכונה‪ ,‬לתכנן‬
‫את העתיד‪ ,‬לפעול בהתאם בהווה ולהגיב בצורה מושכלת לשינויים כלכליים‪.‬‬
‫רמת האוריינות הפיננסית של אוכלוסיית ישראל‪ ,‬במונחים של ידע‪ ,‬דעות והתנהלות נבחנה בשאלון הכולל ‪102‬‬
‫שאלות במגוון רחב של היבטים פיננסיים – לשאלון הסקר‪.‬‬
‫חשבון עובר ושב‬
‫אחוז בעלי חשבון עו"ש‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 7% -‬מהאוכלוסייה בני ה‪ 20 -‬ומעלה‬
‫כללי‬
‫אין חשבון עו"ש בבנק‪.‬‬
‫גברים‬
‫‪‬‬
‫בקרב אוכלוסיית הערבים ל‪ 20% -‬אין‬
‫נשים‬
‫חשבון בנק‪ ,‬זאת לעומת ‪ 5%‬בקרב‬
‫מועסקים‬
‫היהודים‪ .‬בקרב הבלתי מועסקים ל‪-‬‬
‫בלתי מועסקים‬
‫‪ 19%‬אין חשבון בנק‪ ,‬לעומת ‪ 5%‬בקרב‬
‫יהודים‬
‫המועסקים‪.‬‬
‫ערבים‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 15% -‬בקרב משקי‪-‬בית שהכנסתם‬
‫עד ‪₪ 5,000‬‬
‫הכוללת ברוטו נמוכה‬
‫מ‪ ₪ 5,000 -‬לחודש אין‬
‫‪₪ 10,000 - 5,001‬‬
‫קבוצות הכנסה‬
‫ברוטו למשק‪-‬בית‬
‫‪₪ 17,000 - 10,001‬‬
‫חשבון עו"ש בבנק‪.‬‬
‫‪ ₪ 17,001‬ומעלה‬
‫מעקב אחר חשבון העובר ושב‬
‫‪‬‬
‫‪ 41%‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה מבצעים מעקב אחר חשבון העו"ש שלהם לפחות פעם בשבוע‪ 27% ,‬מבצעים‬
‫מעקב מספר פעמים בחודש‪ 20% ,‬מבצעים מעקב פעם בחודש עד פעם בשלושה חודשים‪ .‬לעומתם‪9% ,‬‬
‫מבני ה‪ 20 -‬ומעלה לא ביצעו מעקב אחר חשבון העו"ש שלהם במהלך השנה האחרונה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות‪ ,‬בלטו הערבים )‪ (18%‬והנשים )‪ (12%‬באחוז גבוה של אי ביצוע מעקב‬
‫אחר חשבון העו"ש בשנה האחרונה‪.‬‬
‫שימוש במקורות המידע לצורך התעדכנות על מצב העו"ש‬
‫הודעות שהתקבלו מהבנק‬
‫)בדואר‪ ,‬בדוא"ל ב‪(SMS -‬‬
‫אתר הבנק באינטרנט‬
‫מכשיר אוטומטי לשירותי בנק‬
‫)כספומט‪ ,‬בנקט(‬
‫ממצאי סקר אוריינות פיננסית ‪2012 -‬‬
‫מבין מקורות המידע להתעדכנות על‬
‫מצב חשבון העובר ושב שנשאלו בסקר‪,‬‬
‫המקורות השכיחים ביותר הינם‪:‬‬
‫הודעות שהתקבלו מהבנק )‪- (75%‬‬
‫פגישה בבנק שאתה יזמת‬
‫מקור עדכון שאינו דורש פעולה אקטיבית‪.‬‬
‫שיחות טלפון‬
‫ואתר הבנק באינטרנט )‪.(71%‬‬
‫‪11/09/2012‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 52%‬מהאוכלוסייה בגיל ‪ 20‬ומעלה שבבעלותם‬
‫חשבון בנק‪ ,‬היו במצב של משיכת יתר )אוברדרפט(‬
‫משיכת יתר בשנה האחרונה‬
‫בחשבון העו"ש לפחות פעם אחת במהלך השנה‬
‫האחרונה‪ ,‬מהם‪ 10% :‬היו במצב של משיכת יתר‬
‫פעם אחת‪ 13% ,‬היו במצב של משיכת יתר פעמיים‬
‫עד ‪ 3‬פעמים בשנה האחרונה‪ 8% ,‬היו במצב של‬
‫משיכת יתר ‪ 4‬פעמים ויותר‪ ,‬ו‪ 21% -‬דיווחו שזהו‬
‫המצב בדרך כלל‪.‬‬
‫פניה של פקיד בנק בשל‬
‫חריגה ממסגרת האשראי‬
‫‪‬‬
‫‪ 32%‬מהאוכלוסייה בגיל ‪ 20‬ומעלה שבבעלותם‬
‫חשבון בנק‪ ,‬קיבלו פניה אחת לפחות מפקיד הבנק‬
‫בשל חריגות ממסגרת האשראי שלהם‪ ,‬מהם‪12% :‬‬
‫קיבלו פניה אחת בשנה האחרונה‪ 8% ,‬קיבלו ‪2-3‬‬
‫פניות‪ 5% ,‬קיבלו ‪ 4‬פניות ויותר‪ ,‬ו‪ 7% -‬דיווחו שזהו‬
‫המצב בדרך כלל‪.‬‬
‫חסימת חשבון העו"ש‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 11% -‬מהאוכלוסייה בגיל ‪ 20‬ומעלה שבבעלותם‬
‫חשבון בנק‪ ,‬נחסם חשבון העו"ש לפחות פעם אחת‬
‫במהלך השנה האחרונה‪ .‬ל‪ 6% -‬נחסם חשבון‬
‫העו"ש פעם אחת ול‪ 5%-‬נחסם חשבון העו"ש יותר‬
‫מפעם אחת במהלך השנה האחרונה‪.‬‬
‫שימוש בכרטיסי אשראי‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 22% -‬מבני ‪ 20‬ומעלה אין כרטיס אשראי כלל‪ 54% .‬בקרב הערבים לעומת ‪ 16%‬בקרב היהודים‪ .‬לעומתם‪,‬‬
‫ל‪ 14% -‬יש שלושה כרטיסי אשראי ויותר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מבין השיקולים לבחירת כרטיס‬
‫השיקולים החשובים בבחירת חברת כרטיסי אשראי‬
‫אשראי שנשאלו בסקר‪ ,‬השיקול‬
‫הנפוץ ביותר שדווח כחשוב‪ ,‬הינו‬
‫דמי כרטיס נמוכים או‬
‫פטור מדמי כרטיס‬
‫"זהו הכרטיס שמנפיק הבנק" ‪-‬‬
‫מסגרת אשראי מתאימה‬
‫שלושה מכל ארבעה בוגרים‬
‫בישראל )‪ (76%‬מייחסים חשיבות‬
‫לשיקול זה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫זהו הכרטיס שמנפיק הבנק‬
‫הנחות בבתי עסק ‪ /‬צבירת נקודות‬
‫או כוכבים ‪ /‬מועדון צרכנים‬
‫אפשרות לקבל הלוואות ו ‪ /‬או‬
‫לפרוס תשלומים‬
‫מסגרת אשראי מתאימה ודמי‬
‫כרטיס נמוכים דווחו כל אחד בנפרד כשיקול חשוב ע"י ‪ 58%‬מהמשיבים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 31%‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה שברשותם כרטיס אשראי‪ ,‬ביצעו במהלך השנה האחרונה קנייה בעסקת "קרדיט"‬
‫עם ריבית‪ 10% .‬מבני ‪ 20‬ומעלה שברשותם כרטיס אשראי לקחו הלוואה מחברת האשראי במהלך השנה‬
‫האחרונה‪ ,‬ל‪ 8% -‬מבני ‪ 20‬ומעלה שברשותם כרטיס אשראי‪ ,‬נחסם בשנה האחרונה כרטיס האשראי עקב‬
‫אי סדרים כספיים‪.‬‬
‫ממצאי סקר אוריינות פיננסית ‪2012 -‬‬
‫‪11/09/2012‬‬
‫‪3‬‬
‫משכנתא – הלוואה לרכישת נדל"ן‬
‫‪‬‬
‫אחוז בעלי משכנתאות‬
‫‪ 30%‬מהאוכלוסייה בגיל ‪20‬‬
‫כללי‬
‫ומעלה דיווחו שיש להם משכנתא‪.‬‬
‫בקרב הערבים ל‪ 13% -‬יש‬
‫יהודים‬
‫משכנתא לעומת ‪ 33%‬בקרב‬
‫ערבים‬
‫היהודים‪ ,‬ובקרב משקי‪-‬בית בעלי‬
‫‪25 - 20‬‬
‫‪ 4‬נפשות ומעלה ל‪ 39% -‬יש‬
‫קבוצות‬
‫גיל‬
‫משכנתא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪40 - 26‬‬
‫‪66 - 41‬‬
‫‪+ 67‬‬
‫מקורות המידע המרכזיים‬
‫יחיד‬
‫להתייעצות בעת לקיחת משכנתא‬
‫הינם‪ :‬הבנק למשכנתאות )‪,(75%‬‬
‫חברים וקרובי משפחה )‪,(9.5%‬‬
‫‪ 2‬נפשות‬
‫גודל‬
‫משק‪-‬בית‬
‫‪ 3‬נפשות‬
‫יועץ מקצועי אחר )‪.(7%‬‬
‫‪ 4‬נפשות ומעלה‬
‫הלוואות וחובות שאינן משכנתא‬
‫המקורות הנפוצים ללקיחת הלוואות‬
‫‪‬‬
‫בנק‬
‫להם כלל הלוואות‪.‬‬
‫אדם פרטי‬
‫חברת כרטיסי אשראי‬
‫‪ 55%‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה דיווחו שאין‬
‫‪‬‬
‫מבין אלו שיש להם הלוואות‪:‬‬
‫מעסיק‬
‫‪ 88%‬דיווחו על לקיחת הלוואה‬
‫עסק ‪ /‬ארגון אחר‬
‫מהבנק‪ 21% ,‬דיווחו על לקיחת‬
‫גוף פיננסי המנהל קופות גמל‪,‬‬
‫קרנות פנסיה וכדומה‬
‫הלוואה מחברת כרטיסי האשראי‪,‬‬
‫חברת ביטוח‬
‫ו‪ 17% -‬דיווחו על לקיחת הלוואה‬
‫מהמעסיק‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 20% -‬מהאוכלוסייה בגיל ‪ 20‬ומעלה יש חובות או חיובים כספיים שלא שולמו במועד במהלך השנה‬
‫האחרונה‪ .‬גובה החוב ושכיחותו נפוץ יותר בקרב האוכלוסיות הבאות‪ :‬גברים ביחס לנשים‪ ,‬ערבים ביחס‬
‫ליהודים‪ ,‬בלתי מועסקים ביחס למועסקים; קשישים )חובות בעיקר לרשויות המקומיות( ביחס לצעירים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ל‪ 11% -‬מבני ה‪ 20 -‬ומעלה‪ ,‬יש חוב או‬
‫חיוב כספי שלא שולם במועד כלפי‬
‫הרשות המקומית‪ ,‬ל‪ 9% -‬יש חוב או‬
‫חיוב כלפי חברה נותנת שירות כגון‬
‫חשמל ומים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מבין אלו שיש להם חוב‪ 31% ,‬דיווחו‬
‫הגורם כלפיו יש חוב ‪ /‬חיוב כספי שלא שולם במועד‬
‫רשות מקומית‬
‫חברה נותנת שירות‬
‫כגון חשמל ומים‬
‫רשות האכיפה והגבייה‬
‫)הוצאה לפועל(‬
‫רשויות המס‬
‫שבמהלך ה‪ 12 -‬החודשים האחרונים‬
‫אדם פרטי‬
‫הופעלו עליהם לחצים להסדרת החוב‬
‫בית עסק או ארגון אחר‬
‫מצד גורמים פרטיים‪.‬‬
‫ממצאי סקר אוריינות פיננסית ‪2012 -‬‬
‫‪11/09/2012‬‬
‫‪4‬‬

Similar documents