תרגול מפת קרנו

Transcription

תרגול מפת קרנו
‫שאלות במפת קרנו‬
‫מיתוג ומערכות ספרתיות‬
‫שאלות במפת קרנו‬
‫שאלה מס' ‪ 1‬פשט את הפונקציות הבאות המיוצגות על ידי מפת קרנו ל‪ 3 -‬משתנים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0 1‬‬
‫‪00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪C‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F3(A,B,C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F4(A,B,C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F1(A,B,C‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F2(A,B,C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F6(A,B,C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F5(A,B,C‬‬
‫‪1‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫שאלות במפת קרנו‬
AB
00
01
11
10
0
2
6
4
‫מיתוג ומערכות ספרתיות‬
AB
C
C
0
1
3
1
1
1
7
Ø
1
11
10
0
2
6
4
0
1
1
AB
C
3
Ø
7
1
1
3
1
1
7
5
1
Ø
0
1
00
01
11
10
0
2
6
4
Ø
1
1
1
Ø
1
3
1
1
7
5
1
0
Ø
0
00
01
11
10
0
2
6
4
F10(A,B,C) =
01
11
10
0
2
6
4
Ø
1
1
4
1
5
00
0
6
0
Ø
1
F9(A,B,C) =
AB
2
F8(A,B,C) =
01
1
0
1
1
00
0
10
1
5
C
C
11
0
F7(A,B,C) =
AB
01
0
Ø
1
00
0
0
7
0
C
0
0
3
AB
1
5
1
1
1
F12(A,B,C) =
F11(A,B,C) =
www.zaher.co.il
2
Ø
1
1
3
0
1
7
Ø
0
5
0
1
‫שאלות במפת קרנו‬
‫מיתוג ומערכות ספרתיות‬
‫שאלה מס' ‪ 2‬פשט את הפונקציות הבאות המיוצגות על ידי מפת קרנו ל‪ 4 -‬משתנים‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪13‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪01‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ϕ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪01‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1 0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ϕ‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1 0‬‬
‫‪1‬‬
‫= )‪F1(A,B,C,D‬‬
‫= )‪F2(A,B,C,D‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪01‬‬
‫‪00‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1 0‬‬
‫‪0‬‬
‫= )‪F4(A,B,C,D‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ϕ‬‬
‫‪01‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ϕ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1 0‬‬
‫= )‪F3(A,B,C,D‬‬
‫‪3‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫שאלות במפת קרנו‬
AB
00
01
11
10
0
4
12
8
‫מיתוג ומערכות ספרתיות‬
AB
CD
00
01
11
10
0
4
12
8
CD
00
Ø
1
01
1
5
Ø
1
3
11
7
2
6
1
11
0
10
Ø
0
11
Ø
14
Ø
10
1
0
ϕ
0
0
00
01
11
10
0
4
12
8
F6(A,B,C,D) =
00
01
11
0
4
12
AB
10
CD
CD
00
Ø
1
01
0
11
7
2
1 0
13
1
1
1
14
0
ϕ
1
1
1 0
0
F8(A,B,C,D) =
F7(A,B,C,D) =
‫בהצלחה‬
4
13
7
2
0
0
1
11
1
1
14
0
ϕ
Ø
9
15
6
1
0
Ø
1
11
0
10
1
5
3
11
0
1
01
1
Ø
1
00
Ø
9
15
6
0
8
0
1
5
3
www.zaher.co.il
6
0
9
15
Ø
1
1 0
F5(A,B,C,D) =
AB
7
2
1
13
1
1
11
0
1
5
3
0
1
1
ϕ
01
Ø
0
14
1
1
9
15
Ø
1
1 0
13
00
1
1
10
1
Ø

Similar documents