מיקוד 2011

Transcription

מיקוד 2011
‫מיקוד תקשורת תקבילית (‪)0211‬‬
‫מערכות‬
‫אלק' א'‬
‫(‪)101121‬‬
‫מערכות‬
‫אלק' ג'‬
‫(‪)101021‬‬
‫‪ .1‬מבוא לתקשורת‬
‫‪1.1‬מערכת תקשורת בסיסית ומגבלותיה‬
‫‪1.1‬אבני דרך עיקריות בהתפתחות התקשורת האלקטרונית‬
‫‪1.1‬השפעת התפתחות התקשורת על החברה והכלכלה‬
‫‪ .2‬תקשורת שמע‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.1‬דיבור וצלילים‪ ,‬מתמרים חשמליים לאות שמע (מיקרופון‪ ,‬רמקול)‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.1‬אות השמע – פירוק אות חשמלי לאותות סינוסיים‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.1‬מבנה של מערכת תקשורת שמע אנלוגית‬
‫נכלל‬
‫‪ .3‬עקרונות של מערכת תקשורת‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.1‬מבנה עקרוני של מערכת תקשורת‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.1‬סוגי מערכות תקשורת‪ :‬נקודה לנקודה‪ ,‬רשת רדיו‪/‬טלוויזיה‪ ,‬רשת טלקומוניקציה‪,‬‬
‫האינטרנט‪ ,‬רשת טלמטריה‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.1‬מאפיינים עיקריים של רשת תקשורת‪ :‬סוג מידע‪ ,‬תצורה‪ ,‬טווח‪ ,‬תדרי עבודה‪ ,‬רוחב‬
‫פס‪ ,‬רעש ומקורותיו‪ ,‬יחס אות לרעש‪ ,‬קצב סיביות והשהיה‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.3‬ערוץ תקשורת‪ :‬חוטי‪ ,‬אלחוטי‪ ,‬גלי רדיו‪ ,‬גלי אור‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.3‬ספקטרום התדרים‪ ,‬בעיית השימוש בערוץ משותף‪ ,‬ריבוב‬
‫נכלל‬
‫‪ 1.3‬הצורך באפנון – אפנון ‪FM ,AM‬‬
‫נכלל‬
‫‪ .4‬אפנון תנופה ‪AM‬‬
‫‪3.1‬‬
‫עקרונות השיטה‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬אפנון פס צד כפול‪ ,‬עם גל נושא )‪ .(DSB‬פיתוח ותיאור מתמטי של הגל המאופנן‪,‬‬
‫תיאור ספקטרלי‪ ,‬חישוב רוחב פס‪ ,‬הגדרה וחישוב של גורם האפנון‪ ,‬חישוב הספק‬
‫של הגלים המרכיבים את האות המאופנן וחישובי נצילות‪.‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬אפנון פס צד כפול‪ ,‬בלי גל נושא )‪ .(DSB-SC‬תיאור גרפי של הגל המאופנן‪ ,‬תיאור‬
‫ספקטרלי‪ ,‬חישובי הספק של הגל עם מרכיביו‪ .‬יתרונה וחסרונה של שיטת אפנון זו‬
‫בהשוואה לאפנון עם גל נושא‪.‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬אפנון צד יחיד )‪ .(SSB‬תיאור גרפי וספקטרלי השוואה עם אפנון ‪AM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬תרשים מלבנים של משדר ‪AM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬יציבות תדר גל נושא‪ ,‬הספק שידור ונצילות הספק‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 4.3‬מקלט ‪AM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 4.3.1‬תרשים מלבנים של מקלט ‪AM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 4.3.2‬מקלט ישיר – עקרון פעולתו‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 4.3.3‬מקלט סופר‪-‬הטרודיין – תרשים מלבנים‪ .‬פעולת הערבל‪ ,‬דרגת הביניים )‪,(IF‬‬
‫שיקולים לבחירת תדר הביניים‪ .‬תדר בבואה והדרך לחסימתו‪ .‬מקלט סופר‪-‬הטרודין‬
‫בעל המרת תדר כפולה‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪3.1‬‬
‫משדר ‪AM‬‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-1-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬
‫‪ 4.3.4‬שיקולי תכנון למניעת עיוות באות המוצא‪ .‬ווסת הגבר אוטומטי )‪.(AGC‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 4.3.5‬מאפייני המקלט – רגישות )‪ ,(SENSITIVITY‬ברירות )‪,(SELECTIVITY‬‬
‫רוחב פס )‪ ,(BANDWIDTH‬נאמנות )‪(FIDELITY‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 4.3.6‬השפעת רעש על שידור בשיטת ‪AM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ .5‬אפנון ‪FM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1‬עקרונות השיטה‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 5.1.1‬המופע והתדר כמרכיבים של הזווית בגל הנושא‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬אפנון תדר )‪ – (FM‬הגדרת מקדם אפנון‪ .‬תיאור ספקטראלי של גל מאופנן‪ .‬חישוב‬
‫מקורב של רוחב הפס‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1‬משדר ‪FM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬תרשים מלבנים של משדר ‪FM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬מאפייני המשדר‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1‬מקלט ‪FM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬תרשים מלבנים של מקלט ‪FM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬גלאים – גלאי שיפוע‪ ,‬גלאי ניצב‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬מגבל )‪( LIMITER‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.3‬ויסות תדר אוטומטי )‪(AFC‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 5.3.5‬רעש במקלט ‪FM‬‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.3‬השוואה בין שתי שיטות האפנון‬
‫נכלל‬
‫נכלל‬
‫‪ .6‬מערכות מעשיות של תקשורת אנלוגית‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1‬שידורי רדיו‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬ספקטרום התדרים‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬מבנה תחנת השידור‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬אופני התפשטות של גלי הרדיו – גלי קרקע‪ ,‬גלי רקיע‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.3‬מבנה מקלט רדיו‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1‬מערכת הטלפון האנלוגית‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬מבנה רשתות הגישה‬
‫נכלל‬
‫‪ 3.1.1‬עקרונות התובלה והמיתוג (ריבוב בתדר‪ ,‬מיתוג אנלוגי‪ ,‬הולכה על קווי נחושת)‬
‫נכלל‬
‫________________________________________________________________________________________________________________________‬
‫‪-2-‬‬
‫‪www.zaher.co.il‬‬