מבחן מעבדה במערכות תקשורת

Transcription

מבחן מעבדה במערכות תקשורת
‫‪-1-‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪1-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫חשב תדר ביניים ותדר מתנד מקומי לאות נקלט בתדר ‪ 1200‬קילוהרץ‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫סרטט והסבר את צורת הגל המתקבלת באפנון ‪ . DSB‬במישור הזמן והתדר‪ .‬סמן על הסרטוט‬
‫אותיות של ערכים קיצוניים ‪.‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫סרטט והסבר את צורת הגל המתקבלת באפנון תדר ‪ .‬במישור הזמן‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫סרטט סכימה מלבנית של מקלט ישיר והסבר‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫נתון תרשים מלבני של משדר בשיטת ‪: PAM‬‬
‫אות ‪PAM‬‬
‫מגבר קו‬
‫‪X‬‬
‫אות מידע‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מה ההבדל בין אות משודר בקידוד ‪ RZ‬לאות משודר בקידוד ‪ , NRZ‬מבחינת צורת האות ופעולת‬
‫השחזור ‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫מה המשמעות של הבאוד (‪)baud‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪-2-‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪2-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫הסבר באופן תיאורטי מהו אפנון ‪, FM‬ו ‪AM‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מירבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=10sin(628Mt+3cos3.14Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫סרטט והסבר את צורת הגל המתקבלת באפנון תדר ‪ .‬במישור הזמן‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫הסבר את תפקידה של היחידה ‪. VCO‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מהו מספר הסיביות המינמאלי שצריך לשדר במשך שניה עבור אות דיבור בעל רוחב פס ‪HZ‬‬
‫‪ , 4000‬אם ידוע שכל דגימה מהווה ‪ 8‬סיביות בשיטת ‪. PCM‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫רשום יתרון אחד וחסרון אחד של שיטת ‪. PAM‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫מדוע מרבבים אותות ספרתיים ‪ ,‬מהם שיטות הריבוב הידועות לך ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪-3-‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪3‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫סרטט תרשים מלבנים של מקלט סופר הטרודיין ( עם ערבול )‪.‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫את הצורך בפעולת המגבל (‪ ) LIMITER‬במקלט ‪FM‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מירבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=10sin(628Mt+3cos3.14Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫תאר והסבר את צורת הגל ואת הספקטרום המתקבלים באפנון פס צד כפול‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מהם החסרונות הקשורות בשידור אות בשיטות ‪PAM‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫נתון האות הספרתי הבא (‪0111100010 )NRZ‬‬
‫צריך לשדר אות זה בשיטת ‪ PSK‬בשי מצבים ‪ φ=180 , φ=0‬שרטט את האות המשודר‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫שרטט דיאגרמה מלבנית (או מעגל אלקטרוני) ליצירת אות ‪. PSK‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪-4-‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪4-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫‪ .‬מהם היתרונות בשימוש בדרגת מגבר תדר ביניים ‪.‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫מה תפקיד יחידת המרת התדר במקלט סופר הטרודיין ‪. AM‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫הסבר את תפקיד היחידות הבאות במקלט סופרהטרודין ‪ ,‬מתנד ‪,‬מגבר הספק ‪ ,‬גלאי‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מירבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=10sin(628Mt+3cos3.14Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מה ההבדל בין קו ‪ H. DUPLEX‬לבין קו ‪. F. DUPLEX‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫רשום שני חסרונות לתקשורת אנלוגית ולעומתם שני יתרונות לתקשורת ספרתית ‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫אם צריכים לדגום אות מידע ‪ 9000‬דגימות בשניה ‪ ,‬מהו רוחב הפס של אות המידע ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫‪-5-‬‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪5-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫הגדר והסבר מהו רוחב פס של אות שידור‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מירבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=10sin(628Mt+3cos3.14Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫מה הם תכונות ‪ DSB ,‬מבחינת נצילות ‪ ,‬רוחב פס ‪ ,‬ורשום נוסחאות האפנון‪.‬‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫במה עדיפה שיטת ‪ PCM‬על שיטת ‪ , PAM‬נמק ע"י מתן שתי דוגמאות לפחות ‪.‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מהם הצורות שבהם משודר אות ספרתי ‪ ,‬איך מתבטא המידע בכל תצורה ‪.‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫שרטט את האות הספרתי הבא (‪ )110110001‬בקידוד ‪ RZ‬ו‪. NRZ -‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫מהו קצב העברת אות ספרתי על זוג חוטים שזורים שאינו מתחבר למתג במרכזיה ‪ .‬הנח שרוחב‬
‫הפס הוא ‪ 1 MHZ‬ויחס אות לרעש ‪ 30 db‬ו‪. M=2 -‬‬
‫בהצלחה‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫‪-6-‬‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪6-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫תדר הקליטה במקלט ‪ AM‬הינו ‪ 1 MHZ‬חשב תדר מתנד מקומי ותדר בבואה‪.‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫מנה את תכונותיו של אפנון ‪DSB‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫כיצד ניתן לבטל תדר בבואה‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫הסבר איזה סוג של אותות עוברים בין המחשב לבין המודם ובין המודם למודם (מודם אנלוגי)‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫נתון אות אנלוגי ומתחתיו דפקי דגימות ‪ ,‬שרטט צורת האות בשיטת ‪ PAM‬המתקבלת ‪:‬‬
‫אות אנלוגי‬
‫דפקי דגימה‬
‫אות ‪PAM‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מהו עיקרון שיטת הריבוב ‪. TDM‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫מה העיקרון בשיטת מפתוח ‪. QPSK‬‬
‫בהצלחה‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫‪-7-‬‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪7-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫חשב תדר ביניים ותדר מתנד מקומי לאות נקלט בתדר ‪ 990‬קילוהרץ‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫סרטט והסבר את צורת הגל המתקבלת באפנון ‪ . AM‬במישור הזמן והתדר‪ .‬סמן על הסרטוט‬
‫אותיות של ערכים קיצוניים ‪.‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫סרטט והסבר את צורת הגל המתקבלת באפנון ‪ .FM‬במישור הזמן‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫סרטט סכימה מלבנית של משדר ‪ FM‬עם הסבר עקרון פעולה‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מהי פעולת הדגימה ומדוע מבצעים אותה ‪.‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫תא קולי שיכול להכיל קטע דיבור הנמשך ‪ 3‬שניות ‪ .‬מהו מספר הדגימות הדרוש כדי להעביר‬
‫קטע זה לתא קולי ‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫מהי פעולת הקידוד אות לקו ‪ ,‬מדוע משתמשים בה ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪-8-‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪8-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫מה היתרון בשידור אות ב‪ DSB -‬על פני שידור ‪ AM‬רגיל‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מרבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=8sin(628Mt+2cos3.14*2Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫סרטט והסבר את צורת הגל המתקבלת באפנון תדר ‪ .‬במישור הזמן‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫הסבר את תפקידה של היחידה ‪AGC‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מה ההבדל בין אות משודר בקידוד ‪ RZ‬לאות משודר בקידוד ‪ , NRZ‬מבחינת צורת האות ופעולת‬
‫השחזור ‪.‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מדוע רוחב הדגימה (זמן הדגימה) צריך להיות קטן ככל האפשר ‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫מה תפקיד מגבר החוצץ במעגל הדגימה והשמירה ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪-9-‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪9-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫‪ .‬מה תפקיד יחידת המרת התדר במקלט סופר הטרודיין ‪. AM‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מירבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=12sin(628Mt+3cos3.14*3Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫מה הם תכונות ‪ DSB ,‬מבחינת נצילות ‪ ,‬רוחב פס ‪ ,‬ורשום נוסחאות האפנון‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫מהי פעולת הכימוי ומדוע משתמשים בה ‪.‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫קצב השידור של אות ספרתי ‪ 1200baud‬מהו הקצב של האות המשודר ביחידות סל"ש אם ידוע‬
‫שמספר המצבים הוא ‪:‬‬
‫ב‪. 32 .‬‬
‫א‪. 16 .‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מהם השיטות לאפנון אות ספרתי ומה מייחד כל שיטה ‪.‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫תאר במלים התהליך להפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי ‪ PCM‬ואת תהליך שחזורו ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪- 10 -‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪10-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫חשב תדר ביניים ותדר מתנד מקומי לאות נקלט בתדר ‪ 1200‬קילוהרץ‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫הסבר וחשב את נצילות השידור באפנון ‪ AM‬עבור גורם אפנון של ‪0.5‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫הסבר את תפקיד היחידות הבאות במקלט סופרהטרודין ‪ ,‬מתנד ‪,‬מגבר הספק ‪ ,‬גלאי‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫מה הם תכונות ‪ DSB ,‬מבחינת נצילות ‪ ,‬רוחב פס ‪ ,‬ורשום נוסחאות האפנון‪.‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫מהם שיטות המפתוח הבסיסיות לשידור אות ספרתי ‪ ,‬איך מתבטא המידע בכל‬
‫שיטה ‪.‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫מה העיקרון בשיטת מפתוח ‪. QPSK‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב פס של ‪ 10 KHZ‬ויחס אות לרעש ‪ 30 db‬חשב את הקצב המרבי‬
‫להעברת אות ספרתי בערוץ לפי שאנון ולפי שאנון – הרטלי ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫‪- 11 -‬‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪11-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫נתון אות אנלוגי ומתחתיו דפקי דגימות ‪ ,‬שרטט צורת האות בשיטת ‪PAM‬‬
‫המתקבלת ‪:‬‬
‫אות אנלוגי‬
‫דפקי דגימה‬
‫אות ‪PAM‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫מדוע רוחב הדגימה (זמן הדגימה) צריך להיות קטן ככל האפשר ‪.‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫שרטט דיאגרמה מלבנית של מקלט ‪. PCM‬‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫מהם שיטות המפתוח הבסיסיות לשידור אות ספרתי ‪ ,‬איך מתבטא המידע בכל‬
‫שיטה ‪.‬‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫הסבר את הצורך בפעולת המגבל (‪ ) LIMITER‬במקלט ‪FM‬‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫‪ .‬הסבר באופן תיאורטי מהו אפנון ‪, FM‬ו ‪AM‬‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫תדר הקליטה במקלט ‪ AM‬הינו ‪ 1 MHZ‬חשב תדר מתנד מקומי ותדר בבואה‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪- 12 -‬‬
‫מבחן מעבדה במערכות תקשורת‬
‫המרכיב העיוני‬
‫כרטיס מספר ‪12-‬‬
‫רשום שמך ומס' הכרטים‪ ,‬בדף התשובות‬
‫יש לענות על ‪ 4‬שאלות בלבד – ( נא לא לכתוב על הכרטים)‬
‫שאלה ‪1‬‬
‫מהי פעולת הקידוד ‪ ,‬מדוע משתמשים בה ‪.‬‬
‫שאלה ‪2‬‬
‫תאר במלים התהליך הפיכת אות אנלוגי לאות ספרתי ‪ PCM‬ואת תהליך שחזורו ‪.‬‬
‫שאלה ‪3‬‬
‫אות מידע נדגם ‪ 8000‬דגימות בשניה ע"י אות ריבועי בעל ‪ , DC = 8%‬מה צריך להיות גודל הקבל‬
‫במעגל הדגימה והשמירה אם ידוע שהתנגדות ה‪ FET -‬בהולכה היא ‪. 10Ω‬‬
‫שאלה ‪4‬‬
‫מה ההבדל בין נוסחת נייקויסט המחשבת את קצב ההעברה המרבי לבין נוסחאות שנון ושנון‪-‬‬
‫הרטלי ‪ (.‬הבדל מבחינת שימוש)‬
‫שאלה ‪5‬‬
‫נתון הספק מוצא באפנון ‪ 5 AM‬ווט והספק כניסה ‪ 18‬ווט חשב את גורם האפנון‬
‫שאלה ‪6‬‬
‫סרטט סכימה מלבנית של מקלט ישיר והסבר‬
‫שאלה ‪7‬‬
‫חשב את רוחב הפס וסטיית תדר מירבית עבור אות ה_ ‪ FM‬הבא‬
‫)‪XFM=10sin(628Mt+3cos3.14Kt‬‬
‫‪=M‬מיגה ‪= K‬קילו‬
‫בהצלחה‬