כרטיסים במערכות אלקטרוניות

Transcription

כרטיסים במערכות אלקטרוניות
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס ' ‪1‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס ' ‪: 1‬‬
‫בציור נתונה צורות אות באיפנון ‪AM‬‬
‫‪ .‬משך הזמן בין הנקודה ‪ A‬ל‪ B -‬הוא‬
‫‪. 0.5 ms‬‬
‫חשב את עוצמת הגל המאופנן ( ערך‬
‫מרבי ) ואת עוצמת הגל הנושא ‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 2‬‬
‫סרטט תרשים מלבנים של מקלט ‪ AM‬מסוג סופר‪ -‬הטרודיין ‪ ,‬ציין את שמות‬
‫היחידות בסרטוט‬
‫שאלה מס ' ‪: 3‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 4‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 6‬‬
‫א ‪ .‬הסבר מהי שגיאת כימוי ומהו רעש כימוי ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר כיצד ניתן למ זער את שגיאת הכימוי מבלי להגדיל את מספר הרמות‬
‫שאלה מס ' ‪: 7‬‬
‫א ‪ .‬הסבר את השיטה לאפנון תנופת הדופק ( ‪. ) PAM‬‬
‫ב‪ .‬סרטט תרשים עקרוני של מערכת לשידור אות ספרתי ‪ ,‬הפועלת בשיטת‬
‫אפנון‬
‫תנופת הדופק ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס ' ‪2‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס ' ‪: 1‬‬
‫בציור נתונה צורות אות באיפנון ‪AM‬‬
‫‪ .‬משך הזמן בין הנקודה ‪ A‬ל‪ B -‬הוא‬
‫‪. 0.5 ms‬‬
‫חשב את רוחב הפס של האות המאופנן‬
‫שבציור ‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 2‬‬
‫סרטט תרשים מלבנים של משדר ‪ FM‬והסבר את תפקידו של מכפל תדר שבמשדר‬
‫שאלה מ ס ' ‪: 3‬‬
‫השווה בין אפנון ‪ DSB‬לבין אפנון ‪ . AM‬מהבחינות הבאות ‪:‬‬
‫‪ . 1‬הספק שידור ‪ . 2 .‬רוחב הפס של האות המשודר ‪ . 3 .‬טווח השידור ( רדיוס‬
‫השידור )‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 4‬‬
‫הסבר את המושגים הבאים במקלט ‪:‬‬
‫א ‪ .‬רגישות המקלט‬
‫ב ‪ .‬ברירות המקלט ‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 1111111111‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתחת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 6‬‬
‫התדר הגבוה בספקטרום התדרים של אות המידע האנלוגי במבוא הוא‬
‫‪. 5 kH‬‬
‫‪ ‬חשב מה צריך להיות מרווח הזמן המרבי בין שתי דגימות עוקבות‬
‫של אות הדגימה‬
‫שאלה מס ' ‪: 7‬‬
‫הסבר את ע קרון אפנון דפקים ‪PCM‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס ' ‪3‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 2‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 3‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 4‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫נתון ה אות הספרתי ‪ . 1111111111‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתחת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 6‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 7‬‬
‫מהן שלושת השלבים של תהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס ' ‪4‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫נתון אות מאופנן ‪ AM‬המיוצג ע " י המשוואה הבאה‬
‫‪t‬‬
‫‪6‬‬
‫‪(t) = 10 ( 1 + 0.5 COS 2000 π t ) COS 2π .10‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ ‬סרטט את צורת גל המאופנן בתלות בזמן וציין את מרכיבי הגל הזה ‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 2‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 3‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 4‬‬
‫חשב תדר המתנד המקומי ותדר הבבואה של תחנת רשת ב שמשדרת בתדר ‪7.301‬‬
‫‪ MHz‬ברדיו ‪. FM‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 11111111111‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתחת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 6‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 7‬‬
‫א ‪ .‬הסבר מהי פעולת דגום ושמור בתקשורת ספרתית ‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הסבר את משפט הדגימה של ניקוויסט ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס ' ‪5‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 2‬‬
‫השווה בין אפנון ‪ FM‬לבין אפנו ן ‪ . AM‬מהבחינות הבאות ‪:‬‬
‫‪ . 1‬הספק שידור ‪ . 2 .‬רוחב הפס של האות המשודר ‪ . 3 .‬טווח השידור ( רדיוס‬
‫השידור )‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 3‬‬
‫הסבר את הצורך במגבל במקלט ‪. FM‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 4‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 1111111111‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬ז ה מתחת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 6‬‬
‫באיור לשאלה נתונים האותות ‪ Vi‬ו‪Vs -‬‬
‫כתלות בזמן ‪ .‬העתק אותם למחברתך‬
‫וסרטט מתחתם ‪ ,‬בהתאמה ‪ ,‬את האות ‪Vo‬‬
‫המתקבל במוצא האפנן‬
‫‪ , PAM‬בתלות‬
‫בזמן ‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 7‬‬
‫ג ‪ .‬הסבר מהי פעולת הכימוי בתקשורת ספרתית ‪.‬‬
‫ד ‪ .‬הסבר מהו רעש הכימוי ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪.‬‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס ' ‪6‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫נתון אות מאופנן ‪ AM‬המיוצג ע " י המשוואה הבאה‬
‫‪(t) = 12 ( 1 + 0.5 COS 18840 t ) COS 753600 t‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ ‬סרטט את ספקטרום התדרים של ה גל המאופנן ‪ .‬ציין את מרכיבי הגל על‬
‫הספקטרום‬
‫שאלה מס ' ‪: 2‬‬
‫א ‪ .‬הסבר מהו אפנון ‪. FM‬‬
‫ב‪ .‬סרטט גל המאופנן באפנון ‪ . FM‬ציין את מרכיבי הגל‬
‫שאלה מס ' ‪: 3‬‬
‫הסבר את הצורך בהמרת אות הנקלט לתדר ביניים‬
‫שאלה מס ' ‪: 4‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 6‬‬
‫באיור לשאלה נתונים האותות ‪ Vi‬ו‪Vs -‬‬
‫כתלות בזמן ‪ .‬העתק אותם למחברתך‬
‫וסרטט מתחתם ‪ ,‬בהתאמה ‪ ,‬את האות ‪Vo‬‬
‫המתקבל במוצא האפנן‬
‫‪ , PAM‬בתלות‬
‫בזמן ‪.‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 7‬‬
‫בהצלחה‬
‫‪.‬‬