ספקטרום תדרים

Transcription

ספקטרום תדרים
‫ניסוי מס' ‪ : 3.1.1‬פירוק ספקטראלי של אות מאופנן ‪AM‬‬
‫רקע תיאורטי ‪:‬‬
‫פעולת האפנון מתבצעת עלי ידי שימוש בשני אותות‪ :‬האות הנושא ואות המידע‪.‬‬
‫נניח כי משוואת האות הנושא היא ‪:‬‬
‫ונניח כי אות המידע סינוסי ‪:‬‬
‫‪C (t )  Ac cos  c t‬‬
‫‪Xm(t )  Am cos  c t‬‬
‫פעולת האפנון מתבצעת על ידי הוספת גל המידע לנושא והכפלת הביטוי ב‪cos  c t -‬‬
‫‪X AM (t )  [ Ac  Xm(t )] cos  c t  [ Ac  Am cos  m t ] cos  c t‬‬
‫התוצאה המתקבלת היא‪:‬‬
‫על ידי שימוש בנוסחאות טריגונומטריות ניתן להציג נוסחה זו בדרכים נוספות‪ ,‬ביניהן‪:‬‬
‫‪Am‬‬
‫] ‪[cos( c   m )t  cos( c   m )t‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(1) X AM (t )  Ac cos  c t ‬‬
‫או ‪:‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪Am‬‬
‫‪cos( c   m )t ‬‬
‫] ‪cos( c   m )t‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(2) X AM (t )  Ac cos  c t ‬‬
‫או‪:‬‬
‫‪mAcm‬‬
‫‪mAc‬‬
‫‪cos( c   m )t ‬‬
‫] ‪cos( c   m )t‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪(3) X AM (t )  Ac cos  c t ‬‬
‫הביטוי האחרון מתאר את האות המאופנן ‪ AM‬כאות המורכב משלושה אותות סינוסוידאלים‪:‬‬
‫א‪ .‬אות במשרעת ‪ Ac‬ובתדר ‪. fc‬‬
‫‪mAc‬‬
‫ב‪ .‬אות במשרעת‬
‫‪2‬‬
‫ובתדר ‪) . fc+fm‬פס צד עליון(‬
‫‪mAc‬‬
‫ג‪ .‬אות במשרעת‬
‫‪2‬‬
‫ובתדר ‪) . fc-fm‬פס צד תחתון(‬
‫על כן ספקטרום התדרים של אות מאופנן ‪ AM‬יראה כשלושה אותות הגל הנושא ושני פסי‬
‫צד‪.‬‬
‫דוח מכין ‪:‬‬
‫‪ . 1‬כתוב את משואת האות המאופנן ‪ . AM‬הסבר כל אחד מפרמטרי המשוואה‬
‫‪ . 2‬שרטט אות מאופן ‪. AM‬‬
‫‪ .3‬רשום את ההגדרה של מקדם האפנון ‪. m‬‬
‫מטלות ‪:‬‬
‫עליך לבצע את המטלות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬להרכיב מעגל הבדיקה לאות מאפנון תנופה ‪.AM‬‬
‫‪ .2‬להציג את ההרכב הספקטראלי של אות מאופנן תנופה עי – ‪Fourior Analysis‬‬
‫כאשר הגל המאפנן הוא סינוסי‪.‬‬
‫‪ .3‬למדוד את תדר הגל הנושא‪.‬‬
‫‪ .4‬למדוד את תדר הגל המאפנן‪.‬‬
‫‪ .5‬לחשב את מקדם האפנון‪.‬‬
‫‪ .6‬לחשב את רוחב הפס ‪.BW‬‬
‫‪ .7‬להציג אות מאופנן לפי מקדם שייקבע על ידי הבוחן‪.‬‬
‫‪ .8‬להכין דו"ח המסכם את הניסו שיכלול תוצאות מדידה אופייניים הסברים מסקנות‪.‬‬
‫‪ .9‬לענות לשאלות המתייחסות לניסוי שתופנינה אליך על ידי הבוחן‪.‬‬
‫מהלך הניסוי‬
‫‪ .1‬הפעל את תוכנת ההדמיה‬
‫‪ .2‬סרטט על משטח העבודה מעגל בדיקה לאות ‪ ,AM‬כמתואר באיור הבא‪:‬‬
‫‪ .3‬קבע את מקדם האפנון ל‪ ,m=0.5 -‬תדר הגל הנושא ל‪ 100KHz -‬ותדר אות המידע‬
‫ל‪.10KHz -‬‬
‫‪ .4‬הריצו את מעגל הניסוי ותקבלו הגל הבא‪.‬‬
‫‪ .5‬מדדו‪ ,‬חשבו ורשמו בדוח הניסוי את ערכו של מקדם האפנון‪.‬‬
‫בדיקת הרכב ספקטראלי של אות ‪AM‬‬
‫‪ .6‬בדיקת ההרכב הספקטראלי של האות המאופנן ‪ AM‬נעשית במצב ‪ ,Fourior‬הנבחר‬
‫מתוך תפריט ‪ Analysis‬שבסרגל הפעולות‬
‫)‪(1‬‬
‫כאן קובעים את‬
‫התדר המרכזי‪,‬‬
‫שהוא בעצם‬
‫התדר המאפנן –‬
‫במקרה שלנו‬
‫‪10KHz‬‬
‫)‪(2‬‬
‫כאן קובעים את‬
‫הטווח של ההרכב‬
‫הספקטראלי‪ ,‬ע"י‬
‫קביעת מספר‬
‫הכפולות של התדר‬
‫המרכזי – במקרה‬
‫שלנו ‪12‬‬
‫‪12x10=120KHz‬‬
‫התיאור הספקטראלי יראה כך ‪:‬‬
‫‪ .7‬חשב את מקדם האפנון ‪ m‬של האות המאופנן על סמך התיאור הספקטראלי‪.‬‬
‫‪ .8‬חשב את רוחב הפס ‪ BW‬של האות המאופנן על סמך התיאור הספקטראלי‪.‬‬
‫‪ .9‬שנו את התדר המאפנן ל‪ 5KHz -‬ואת גורם האפנון ל‪ 30% -‬וחזרו על המדידות‪.‬‬
‫‪ .10‬הכן דו"ח מסכם עם מסקנות‪.‬‬

Similar documents