כרטיסים במערכות אלקטרוניות

Transcription

כרטיסים במערכות אלקטרוניות
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס' ‪1‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪: 1‬‬
‫בציור נתונה צורות אות באיפנון ‪AM‬‬
‫‪ .‬משך הזמן בין הנקודה ‪ A‬ל ‪ B -‬הוא‬
‫‪. 0.5 ms‬‬
‫חשב את עוצמת הגל המאופנן ( ערך‬
‫מרבי ) ואת עוצמת הגל הנושא ‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 2‬‬
‫סרטט תרשים מלבנים של מקלט ‪ AM‬מסוג סופר ‪ -‬הטרודיין ‪ ,‬ציין את שמות‬
‫היחידות בסרטוט‬
‫שאלה מס' ‪: 3‬‬
‫מקלט ‪ AM‬מסוג סופר‪-‬הטרודיין מכוון לקלוט שידורים מתחנה המשדרת בתדר של ‪700KHz‬‬
‫‪.‬תדר המתנד המקומי הוא ‪ . 245KHz‬חשב את תדר הבבואה הנקלט במקלט‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 4‬‬
‫(‪X(t) 15.sin(2.108.t 6.cos‬‬
‫נתונה משוואת האות המאופנן הבא ))‪.104.t‬‬
‫א‪ .‬זהה את שיטת האפנון‬
‫ב‪ .‬חשב את הספק השידור עבור התנגדות אנטנה של ‪.1Ω‬‬
‫שאלה מס' ‪: 5‬‬
‫באיור לשאלה מוצג תרשים מלבנים המתאר המרה של אות אנלוגי לאות ספרתי‪.‬‬
‫אות מידע‬
‫ספרתי‬
‫‪B‬‬
‫כימוי‬
‫‪A‬‬
‫אות מידע‬
‫אנלוגי‬
‫רשום את הפעולות המיוצגות ע"י המלבנים ‪ A,B‬והסבר כל אחת מהן‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 6‬‬
‫א ‪ .‬הסבר מהי שגיאת כימוי ומהו רעש כימוי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הסבר כיצד ניתן למזער את שגיאת הכימוי מבלי לה גדיל את מספר הרמות‬
‫שאלה מס' ‪: 7‬‬
‫א ‪ .‬הסבר את השיטה לאפנון תנופת הדופק ( ‪. ) PAM‬‬
‫ב‪ .‬סרטט תרשים עקרוני של מערכת לשידור אות ספרתי ‪ ,‬הפועלת בשיטת‬
‫אפנון תנופת הדופק ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס' ‪2‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪: 1‬‬
‫בציור נתונה צורות אות באיפנון ‪AM‬‬
‫‪ .‬משך הזמן בין הנקודה ‪ A‬ל ‪ B -‬הוא‬
‫‪. 0.5 ms‬‬
‫חשב את רוחב הפס של האות המאופנן‬
‫שבציור ואת גורם האפנון‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 2‬‬
‫סרטט תרשים מלבנים של משדר ‪ FM‬והסבר את תפקידו של מכפל תדר שבמשדר‬
‫שאלה מס' ‪: 3‬‬
‫הש ווה בין אפנון ‪ DSB‬לבין אפנון ‪ . AM‬מהבחינות הבאות ‪:‬‬
‫‪ . 1‬הספק שידור ‪ . 2 .‬רוחב הפס של האות המשודר ‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 4‬‬
‫הסבר את המושגים הבאים במקלט ‪:‬‬
‫א ‪ .‬רגישות המקלט‬
‫ב ‪ .‬ברירות המקלט ‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 0110100011‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתח ת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס' ‪: 6‬‬
‫התדר הגבוה בספקטרום התדרים של אות המידע האנלוגי במבוא הוא‬
‫‪. 5 kH‬‬
‫‪ ‬חשב מה צריך להיות מרווח הזמן המרבי בין שתי דגימות עוקבות‬
‫של אות הדגימה‬
‫שאלה מס' ‪: 7‬‬
‫הסבר את עקרון ריבוב בזמן ( ‪. ) TDM‬וציין את התכונות המ אפיינות אותו‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס' ‪3‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫נתון תיאור ספקטרלי של אות מאופנן בשיטת ‪DSB‬‬
‫רשום את משוואת אות המידע בתלות בזמן וחשב את רוחב הפס‪.‬‬
‫]‪X(t) [v‬‬
‫‪3‬‬
‫]‪F[M Hz‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪0.98‬‬
‫שאלה מס' ‪: 2‬‬
‫שאלה מס' ‪: 3‬‬
‫במקלט ‪ ,AM‬שתדר הביניים שלו הוא ‪, 455KHz‬נקלטה תחנה שתדרה ‪ . 530KHz‬חשב את‪:‬‬
‫‪ .1‬תדר המתנד המקומי‪ .2 .‬תדר הבבואה של התחנה שנקלטה‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 4‬‬
‫א‪ .‬סרטט תרשים חשמלי של גלאי מעטפת‪.‬‬
‫ב‪ .‬סרטט אות אופייני בכניסת הגלאי ובמוצא הגלאי בתלות בזמן‪( .‬אין צורך בערכים)‬
‫שאלה מס' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 10001110‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתחת לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס' ‪: 6‬‬
‫נתון ערוץ תקשורת בעל רוחב פס ‪ 5000Hz‬ויחס אות לרעש ‪ . 20dB‬חשב את הקצב‬
‫המרבי להעברת הנתונים על פי שנון ‪ -‬הרטל י כאשר מס' המצבים של האות הספרתי‬
‫הוא ‪. 8‬‬
‫שאלה מס' ‪: 7‬‬
‫מהן שלושת השלבים של תהליך הפיכת האות האנלוגי לאות ספרתי ‪ .‬הסבר אותם‬
‫בקצרה‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס' ‪4‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫נתון אות מאופנן ‪ AM‬המיוצג ע"י המשוואה הבאה‬
‫‪t‬‬
‫‪6‬‬
‫‪(t) = 10 ( 1 + 0.5 COS 2000 π t ) COS 2 π .10‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ ‬סרטט את צורת ה גל המאופנן בתלות בזמן וציין את מרכיבי הגל הזה ‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 2‬‬
‫בעקבות תקלה שחלה במקלט רדיו‪ ,‬משתנה עוצמת הקול הבוקעת מן הרמקול מתחנה לתחנה‪.‬‬
‫‪ .1‬ציין באיזו יחידה במקלט הרדיו חלה התקלה‪ .2 .‬תאר את עקרון הפעולה של היחידה הזאת‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 3‬‬
‫משדר ‪ FM‬מפיק אות נושא שעוצמתו ‪ 10v‬ותדרו ‪ .100MHz‬סטיית התדר של האות המאופנן היא‬
‫‪ ,16KHz‬ורוחב הפס שלו‪.36KHz -‬‬
‫רשום את משוואת האות המאופנן בתלות בזמן )‪. XFM(t‬‬
‫שאלה מס' ‪: 4‬‬
‫חשב תדר המתנד המקומי ותדר הבבואה של תחנת רשת ב שמשדרת בתדר ‪103.7‬‬
‫‪ MHz‬ברדיו ‪. FM‬‬
‫שאלה מס' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 0111101011‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתחת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס' ‪: 6‬‬
‫נתון ספקטרום של אות מידע‪ ,‬שיש‬
‫לשדרו בתקשור ת ספרתית‪.‬‬
‫‪ ‬חשב מה צריך להיות מרווח הזמן‬
‫המרבי בין שתי דגימות עוקבות של‬
‫אות הדגימה‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 7‬‬
‫א ‪ .‬הסבר מהי פעולת דגום ושמור בתקשורת ספרתית‪.‬‬
‫ב ‪ .‬הסבר את משפט הדגימה של ניקוויסט‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס' ‪5‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫אות נושא שתדרו ‪ 900KHz‬ועוצמתו ‪ , 10v‬מאופנן באפנון תנופה ‪ AM‬ע"י אות מידע שתדרו ‪1KHz‬‬
‫‪ .‬גורם האפנון הוא ‪.0.6‬‬
‫‪ .1‬סרטט את צורת האות המאופנן‪ ,‬בתלות בזמן‪.‬‬
‫‪ .2‬ציין את ערך המתח המרבי ואת ערך המתח המזערי על האות המאופנן‪ ,‬הראה דרך‬
‫החישוב שלך‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 2‬‬
‫השווה בין אפנון ‪ FM‬לבין אפנון ‪ . AM‬מהבחינות הבאות ‪:‬‬
‫‪. 1‬הספק שידור ‪ . 2 .‬רוחב הפס של האות המשודר ‪ . 3 .‬טווח השידור ( רדיוס‬
‫השידור)‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 3‬‬
‫הסבר את הצורך במגבל במקלט ‪. FM‬‬
‫שאלה מס' ‪: 4‬‬
‫נתונים שני אותות‪ :‬גל נושא‪ Ac=12v, fc=1MHz -‬ואות מאפנן סינוסואידלי‪Am=3v, -‬‬
‫‪ . fm=5KHz‬שיטת השידור היא ‪.DSB‬‬
‫מקצים לשידורי ‪ DSB‬את תחום התדרים ‪ ,12MHz10MHz‬ורוחב הפס של המידע בכל‬
‫תחנה הוא ‪ .5KHz‬כמה תחנות אפשר למקם‪ ,‬לכל היותר‪ ,‬בתחום הנתון‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 5‬‬
‫נתון האות הספרתי ‪ . 0111101011‬סרטט את צורת האות המשודר ‪ ,‬זה מתחת‬
‫לזה‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. NRZ‬‬
‫‪ ‬בשיטת ‪. RZ‬‬
‫שאלה מס' ‪: 6‬‬
‫נתון ספקטרום של אות מידע‪ ,‬שיש‬
‫לשדרו בתקשורת ספרתית‪.‬‬
‫חשב את התדר המזערי שיש לדגום את‬
‫אות המידע כדי להבטיח שיחזור תקין‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 7‬‬
‫ג ‪ .‬הסבר מהי פעולת הכימוי בתקשורת ספרתית‪.‬‬
‫ד ‪ .‬הסבר מה ו רעש הכימוי ‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫כרטיסים במערכות אלקטרוניות‬
‫כרטיס מס' ‪6‬‬
‫עליך לענות על ארבע שאלות בלבד‬
‫שאלה מס' ‪:1‬‬
‫נתון אות מאופנן ‪ AM‬המיוצג ע"י המשוואה הבאה‬
‫‪(t) = 12 ( 1 + 0.5 COS 18840 t ) COS 753600 t‬‬
‫‪‬‬
‫שאלה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪X‬‬
‫סרטט את ספקטרום התדרים של הגל המאופנן ‪.‬ציין את מרכיבי הגל על‬
‫הספקטרום‬
‫מס' ‪: 2‬‬
‫הסבר מהו אפנון ‪. AM‬‬
‫סרטט גל המאופנן באפנון ‪ . FM‬ציין את מרכיבי הגל בציר ‪. y‬‬
‫שאלה מס' ‪: 3‬‬
‫הסבר את הצורך בהמרת אות הנקלט לתדר ביניים‬
‫‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 4‬‬
‫שאלה מס ' ‪: 5‬‬
‫שאלה מס' ‪: 6‬‬
‫באיור לשאלה נתונים האותות ‪ Vi‬ו ‪Vs -‬‬
‫כתלות בזמן ‪ .‬העתק אותם למחברתך‬
‫וסרטט מתחתם ‪,‬בהתאמה ‪,‬את האות ‪Vo‬‬
‫המתקבל במוצא האפנן‬
‫‪ , PAM‬בתלות‬
‫בזמן ‪.‬‬
‫שאלה מס' ‪: 7‬‬
‫מהי השפעת המרחק על האות האנלוגי והאות הספרתי ‪ .‬הסבר‪.‬‬
‫בהצלחה‬