מבחן במערכות חשמל- מעגל טורי

Comments

Transcription

מבחן במערכות חשמל- מעגל טורי
‫מבחן במערכות חשמל כיתה י‪1-‬‬
‫ב"ה‪.‬‬
‫הנחיות לנבחן‪:‬‬
‫‪ ‬כתוב בכתב יד ברור וקריא יש לרשום נוסחה לפני מתן התשובה וכמובן מתן יחידות לכל תשובה‪.‬‬
‫(לא יהיו הסברים ותירוצים לאחר מכן)‪.‬‬
‫כל השאלות חובה והן שוות בערכן‬
‫יש לשמור על טוהר הבחינה‪ .‬אין לפנות למורה בשאלות מיותרות‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪.1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫שאלה מספר ‪.2‬‬
‫חשב את ההתנגדות השקולה של המעגל‪.‬‬
‫את הזרם הכללי‪.‬‬
‫את המתח על כל נגד‬
‫ערוך תוצאותיך בטבלה מתאימה‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪.3‬‬
‫חשב את ערכו של הנגד ‪ R3‬אם ידוע שהמתח על הנגד ‪ R1‬הינו ‪ 11‬וולט‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪.4‬‬
‫חשב את ערכם של הנגד ‪ R3‬ואת מתח המקור ‪ E‬אם ידוע כי הזרם הכללי הוא ‪ 2‬אמפר והמתח על‬
‫הנגד ‪ R3‬הוא ‪ 11‬וולט‪.‬‬
‫שאלה מספר ‪.5‬‬
‫במעגל שבאיור הנגדים ‪ R1‬ו‪ R2 -‬שווים בגודלם‪.‬‬
‫נתון המתח על הנגד ‪R3‬‬
‫חשב את‪:‬‬
‫א‪ .‬ערך כל נגד במעגל;‬
‫ב‪ .‬המתח בנגד ‪;R1‬‬
‫נוסחאות‪:‬‬