אנג`לה נולמן

Transcription

אנג`לה נולמן
‫משחק לוטו ציפורים ‪+‬משחק הזיכרון‪ .‬מאת אנג'לה נולמן‬
‫כדי להכין את משחק הלוטו יש לצלם את הלוחות פעמיים ואז ‪ 3‬לוחות שונים מהווים את לוח המשחק ואת שלושת הלוחות האחרים יש לגזור לכרטיסיות‪.‬‬
‫כדי להכין את משחק הזיכרון יש לצלם את הלוחות פעמיים ואת כל הלוחות לגזור לכרטיסיות‪.‬‬
‫שיקשק‬
‫אדום חזה‬
‫עורב אפור‬
‫חוחית‬
‫צופית‬
‫ירגזי‬
‫פשוש‬
‫דרור הבית‬
‫נחליאלי‬
‫צוצלת‬
‫שחרור‬
‫בולבול‬
‫דררה‬
‫אנפית בקר‬
‫דוכיפת‬
‫יונה‬
‫מיינה‬
‫בז מצוי‬
‫סנונית‬
‫עורבני‬
‫ירקון‬
‫נקר סורי‬
‫פרוש‬
‫סבכי שחור ראש‬