סקר כתובות בישוב עין שריד מועצת אזורית לב השרון

Transcription

סקר כתובות בישוב עין שריד מועצת אזורית לב השרון
‫סקר כתובות בישוב עין שריד מועצת אזורית לב השרון‬
‫צופית‬
‫עפרוני‬
‫‪26‬‬
‫‪4‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪8‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪42‬‬
‫‪36‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪25‬‬
‫‪17‬‬
‫‪44‬‬
‫‪43‬‬
‫‪10‬‬
‫‪22‬‬
‫‪31‬‬
‫‪7‬‬
‫‪32‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪45‬‬
‫‪20‬‬
‫‪28‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪48‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫צוקית‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪47‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪11‬‬
‫של ד ג‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪49‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪52‬‬
‫‪21‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫סלעית‬
‫יסעור‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪26‬‬
‫‪51‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15‬‬
‫‪54‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪50‬‬
‫‪22‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪53‬‬
‫‪21‬‬
‫‪17‬‬
‫‪24‬‬
‫שלדג‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪56‬‬
‫‪16‬‬
‫‪24‬‬
‫‪37‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪55‬‬
‫‪58‬‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪31‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫זמיר‬
‫‪14‬‬
‫‪21‬‬
‫‪29‬‬
‫‪4‬‬
‫‪57‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪27‬‬
‫‪3‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪18‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪25‬‬
‫‪10‬‬
‫‪37‬‬
‫‪21‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪28‬‬
‫‪23‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪35‬‬
‫‪20‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪25‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪16‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪27‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪18‬‬
‫‪29‬‬
‫‪27‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪4‬‬
‫חוחית‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪39‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪37‬‬
‫‪28‬‬
‫‪7‬‬
‫‪41‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪34‬‬
‫‪36‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫עג‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫עיט‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫נחליאלי‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫ור‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫סייפן‬
‫‪5‬‬
‫ברבור‬
‫ונית‬
‫סנ‬
‫‪5‬‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪16‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪102‬‬
‫‪02‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪38‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪43‬‬
‫‪6‬‬
‫‪36‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪18‬‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪4‬‬
‫‪17‬‬
‫‪7‬‬
‫‪29‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1‬‬
‫‪37‬‬
‫‪14‬‬
‫יפ ת‬
‫דוכ‬
‫‪11‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪23‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪14‬‬
‫‪35‬‬
‫‪34‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫שחף‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪32‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪8‬‬
‫‪33‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪8‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫דרור‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪22‬‬
‫‪7‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪29‬‬
‫‪14‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫ופית‬
‫ח‬
‫‪10‬‬
‫‪26‬‬
‫‪6‬‬
‫‪31‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫לילית‬
‫‪14‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16‬‬
‫‪24‬‬
‫‪5‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪26‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪11‬‬
‫‪28‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪2‬‬
‫‪17‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫האנפה‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫זמיר‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪60‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫צופית‬
‫‪6‬‬
‫‪14‬‬
‫‪7‬‬
‫‪46‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪41‬‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫פשוש‬
‫‪22‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪39‬‬
‫עגור‬
‫‪24‬‬
‫‪6‬‬
‫‪38‬‬
‫‪40‬‬
‫‪37‬‬
‫‪35‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1‬‬
‫מקרא‬
‫מספר בית‬
‫ציר רחוב‬
‫האם קיים אישור של משרד הפנים‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מטרים‬
‫‪300‬‬
‫מגרש‬
‫‪225‬‬
‫‪150‬‬
‫‪75‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪0‬‬
‫גבול שיפוט‬
‫בוצע ע"י חברת אורהיטק ‪ GIS‬בע"מ‬
‫מתכנן ערים גולברג איגור‬
‫מנהל פרויקט אהוד לביא‬
‫‪1:818‬‬