אספקטים גנטיים וקליניים של היפרכולסטרולמיה משפחתית

Transcription

אספקטים גנטיים וקליניים של היפרכולסטרולמיה משפחתית
Familial hypercholesterolemia
Ronen Durst MD.
Division of Cardiology and the Center for Research, Prevention and
Treatment of Atherosclerosis
Jerusalem
History of cholesterol as a risk factor
1779 - Parry published that angina pectoris was due to obstructed
coronary artery
1908 - Ignatowski described a relationship between cholesterol-rich
food and experimental atherosclerosis
1910 - Windaus reported that atheromatous lesions had 6 times as
much cholesterol as a normal arterial wall
1912 - Anichkov induce atherosclerosis in rabbits
1913 - Anichkov reported that cholesterol the primary factor in
initiating atherosclerosis (foam cells)
History of cholesterol as a risk factor
• Before Framingham, most physicians believed that
atherosclerosis was an inevitable part of aging
• Physicians were taught that blood pressure was supposed to
increase with age enabling to pump blood through an elderly
person's narrowed arteries
• Framingham was the first study to identify Cholesterol as a
risk factor
History of cholesterol as a risk factor
1950 – Gofman identified LDL and HDL
“As a young assistant professor, you're expected to start some research. In the
first six months, I didn't have any good ideas about cancer which I thought I
might work on. But I had one idea about heart disease [and] cholesterol,
which was poo-pooed at the time [as] just a bunch of nonsense.”
1970-1980 – Brown and Goldstein identified LDL
receptor and HMGcoA reductase.
1978- MERK (Alberst) found the first non toxic
statin
Lipid metabolism
Familial hypercholesterolemia
Clinical diagnostic criteria
•
•
•
•
Tendon xanthomata
Corneal arcus
Xanthelasmata
Family (or personal) history of early coronary
artery disease (CAD)
• Biochemical measures (i.e., plasma LDLcholesterol).
Simon Broome
•
•
•
•
Total cholesterol 260 mg/dl if under 16 years old
TC > 290 mg/dl) if over 16 years old or LDL-cholesterol > 190 mg/dl
Xanthomata in first or second degree relative
Family history of myocardial infarction under age 60 in a first degree
relative or family history of myocardial infarction under age 50 in a second
degree relative
• Family history of TC > 7.5 mmol/l (290 mg/dl) in a first or second degree
relative.
For "definite" FH, both 1 and 2 must be present. For "possible" FH, both 1 and
3, or 1 and 4 must be present.
Genetic testing
Genetic diagnosis
Gene
LDL receptor
ApoB
PCSK9
LDLRAP1
(ARH)
Exon sequencing cost ≈ 5$
Mode of
inheritance
AD
AD
AD
Recessive
No of exons
18
29
12
9
Risk for CHD in FH patients
• Cumulative probability of CHD in FH at 60
– 52% in males
– 32% in females
• Prevalence of CHD
– 30% in first degree relatives of FH patients with hyperlipidemia
– 10% of non hyperlipidemia patients
Stone et al, circulation 1974
Roger R. Williams
‫איתור חולי יתר‪-‬כולסטרול משפחתי לפי ‪MED-PED‬‬
‫‪FH‬איתור חולה‬
‫קבלת היסטוריה משפחתית‬
‫של יתר כולסטרול‬
‫וציור עץ משפחה‬
‫אישור האבחנה‬
‫בדיקה מולקולרית‬
‫‪PED-MED‬רישום במאגר‬
‫בדיקת בני משפחה‬
‫בקרבת דם ראשונה‬
‫הרחבת‬
‫המשפחה‬
‫ מצבת הנבדקים במאגר הישראלי‬MED-PED
259 Index Cases
(Families)
842 Patients& Relatives
531 FH
Clinically diagnosed
169
Diagnosis Pending
311 non FH
362
Molecularly Diagnosed
348 FH Hetrozygotes
14 FH Homozygotes
6%
JD.Bari
10%
1%
17%
31%
24%
3%
8%
D147H
del502-505
del197
R385Q
Stop167
Stop660
Y807C
Other
MED PED
•
•
•
•
1/500 of the population is FH carriers
In Israel ≈ 14,000
Diagnosed cases in Israel hundreds
many patients with FH are still not
adequately treated
‫למה זה חשוב?‬
‫• ‪ 50%‬מקורבי משפחה מדרגה ראשונה יש‬
‫היפרליפידמיה‬
‫– עד גיל ‪ 60‬כמחצית מהם יחלו ב ‪CHD‬‬
‫• חשוב להתחיל טיפול כמה שניתן בגיל צעיר‬
‫‪Efficacy and safety of statin therapy‬‬
‫‪in children with familial hypercholesterolemia‬‬
‫תוצאות‪:‬‬
‫• ‪ 211‬ילדים עם הפרכולסטרולמיה משפחתית‬
‫• פרבסטטין או אינבו במשך ‪ 24‬חודשים‬
‫• הפחתה של ‪ 25%‬בערכי ‪ -LDL‬כולסטרול בקרב קבוצת המחקר‬
‫לעומת ‪ 0%‬בקבוצת הביקורת (‪)p<0.0001‬‬
‫• עלייה של ‪ 7%‬ברמת ‪ -HDL‬כולסטרול בקרב קבוצת המחקר‬
‫לעומת עלייה של ‪ 2%‬בלבד בקבוצת הביקורת (‪)p=0.09‬‬
‫‪Circulation 2007; 116:664-8‬‬
Efficacy and safety of statin therapy
in children with familial hypercholesterolemia
15
* p=0.019
10
delta IMT
in um
*
--^-
5
nonFH (95)
placebo (108)
prava (106)
0
-5
-10
-15
1 year
2 years
Acta pediatrica 2007
‫סיכום‬
‫‪ .1‬היפרכולסטרולמיה יכולה להיות מחלה תורשתית‬
‫‪ .2‬המוטציה השכיחה היא בגן לקולטן ל ‪LDL‬‬
‫‪ .3‬ישנן צורות נוספות נדירות יותר של היפרכולסטרולמיה‬
‫משפחתית‬
‫‪ .4‬איבחון של קרובי משפחה מדרגה ראשונה של חולים‬
‫ יעיל‬‫‪ -‬מאפשר התחלת טיפול מוקדם‬
‫תודה‬
‫ד"ר דני שור‬
‫אוסנת אליאב‬
‫שושי שפיצן‬
‫ליאת בן אבי‬
‫פר' מיינר‬
‫פר' לייטרסדורף‬
Plaque Evolution
27