קהילת בארות BE`EROT COMMUNITY

Transcription

קהילת בארות BE`EROT COMMUNITY
BE’EROT COMMUNITY ‫קהילת בארות‬
An innovative religious community in the Negev
‫קהילה דתית מחדשת בנגב‬
Newsletter July 2011 ‫חדשות הקהילה תמוז תשע"א‬
Upcoming shabbatot in the Be’erot Community ‫השבתות הבאות בקהילת בארות‬
Shabbat Balak
‫ז' תמוז‬
July, 8-9
Candle-lighting
19:26
‫הדלקת נרות‬
Kabbalat Shabbat
18:45
‫קבלת שבת‬
‫שבת בלק‬
Shacharit followed by Kiddush and Learning
8:45
‫תפילת שחרית ולאחריה קידוש ולימוד‬
Children’s Service
9:45
‫תפילת ילדים‬
End of Shabbat
20:30
‫צאת השבת‬
Shabbat Matot
‫כ"א תמוז‬
July, 22-23
‫שבת מטות‬
Candle-lighting
19:22
‫הדלקת נרות‬
Kabbalat Shabbat
18:45
‫קבלת שבת‬
Shacharit followed by Kiddush and Learning
8:45
‫תפילת שחרית ולאחריה קידוש ולימוד‬
Children’s Service
9:45
‫תפילת ילדים‬
End of Shabbat
20:23
‫צאת השבת‬
Shabbat Mass’ei
Ariel Keshet’s Bar Mitzva
‫כ"ח תמוז‬
July, 29-30
‫שבת מסעי‬
‫מצווה של אריאל קשת‬-‫בר‬
Candle-lighting
19:17
‫הדלקת נרות‬
Kabbalat Shabbat
18:45
‫קבלת שבת‬
Shacharit followed by Kiddush
8:45
‫תפילת שחרית ולאחריה קידוש‬
Children’s Service
9:45
‫תפילת ילדים‬
20:18
‫צאת השבת‬
End of Shabbat
.‫ אחריה קבלת שבת ומעריב‬.‫ בדיוק‬18:45-‫שימו לב! שעת תפילת מנחה בערבי שבתות הקיץ נדחתה ל‬
Please note: Friday evening service is postponed to 6:45. Mincha will start on time
and will be followed by Kabbalat Shabbat and Maariv.
Upcoming events ‫אירועים מיוחדים‬
Shabbatot in August/Av ‫ אב‬/ ‫שבתות בחודש אוגוסט‬
.‫ הקהילה לא תקיים תפילות‬,)‫ באוגוסט‬5-6( ‫ פרשת דברים ו' באב‬,‫ שבת חזון‬,‫בשבת הראשונה של אוגוסט‬
.‫ באוגוסט‬19-20 ,‫ כ' באב‬,‫אנחנו נשוב וניפגש בשבת עקב‬
On the first shabbat of August, Shabbat Chazon (Devarim), August 5-6, the community will not meet.
We will meet back for Shabbat Ekev, August 19-20.
Beerot cultural events during summer ‫אירועי תרבות בארות בקיץ‬
:‫הנה רשימת האירועים הקרובים עם בקהילה‬
.‫ ארוחת בוקר ביחד וביקור במערת הנטיפים‬,‫ כולל טיול ביער‬,‫ נצא לבוקר כיפי באזור בית שמש‬,‫ ליולי‬15-‫יום ו' ה‬[email protected] :‫ נא אשרו השתתפות לכתובת הזו‬.googlegroup‫יותר פרטים ב‬
:‫ אתם מחליטים מה התאריך המועדף עליכם‬,‫ תאריכים‬2 ‫ אנחנו מציעים‬:‫ערב סלסה עם מדריך בבית האמנים‬!‫ מי שמצביע משפיע‬- [email protected] ‫ כתבו נא ל‬.15/9 ‫ או‬11/8
,‫ ערב סינמה בארות‬,‫ סיור ארכיאולוגי והיסטורי בבאר שבע‬:‫פעילויות נוספות מתוכננת עבור החודשים הבאים‬!‫ התעדכנו‬.‫ולילה במדבר בחול המועד סוכות‬
Here is the list of upcoming community events:
-Friday, July 15th: We’ll be spending the morning in Beth-Shemesh area, starting with a tiyul in the forest,
picnic-breakfast and ending with the visit of the Stalactites Cave. More details on the googlegroup and
mails. If you intend to join us, please send a mail to this address: [email protected]
-Salsa dance evening with instructor at the Artists House: we’ve proposed two dates, please choose the
one which is best for you: 11/8 or 15/9. Please email it to: [email protected]
-Other events are being planned for the next months: an archeological and historical tour of Beer-Sheva, a
Cinema Beerot night, and a desert night during Chol Hamoed Sukkot. Stay tuned!
‫בסוף אוגוסט נקיים את הישיבה הכללית הבאה של‬
‫ עד אז צפויות להתקבל החלטות בנוגע לקיום‬.‫הקהילה‬
.googlegroup-‫תפילות בחגי תשרי דרך תכתובות ב‬
.!‫להתראות‬
Our next general meeting will take place in the end
of August. Until then, decisions about having tfillot
during the Tishrei holidays will be made through
the googlegroup. See you soon!
Location of the minyan ‫מיקום המניין‬
1 ‫ כיתה‬,79 ‫ רחוב העצמאות‬,‫בית יציב‬
Beit Yatziv, Ha’atzmaut st. 79, Classroom #1
Contact information ‫צור קשר‬
Ravit Greenberg: [email protected]
Andy Shapiro-Katz: [email protected]
Ori Nov: [email protected]
‫ נא‬.‫חברי קהילתנו ישמחו לקבל אורחים לארוחות שבת‬
.‫לפנות אלינו אם תרצו להצטרף אלינו לארוחה‬
There are members of our community who would be
happy to host guests for Shabbat meals. Please
contact us if you would like to join a meal.
Caroline: 050-275-5149
Dvora: 052-640-4532
Thanks
‫תודות‬
‫שבע כחלק מאופיה‬-‫קהילת בארות רואה את קיומה בבאר‬
‫שבע ולראש‬-‫ אנחנו מודים מקרב לב לעיריית באר‬.‫וחזונה‬
,‫העיר מר רוביק דנילוביץ' על התעניינותם בפרוייקט שלנו‬
‫ולבית יציב על הקצאת הכיתה המשמשת לנו כמקום‬
.‫תפילה‬
Our community considers its location in Be’er Sheva
as part of our vision and character. We would like to
express warm thanks to the Be’er Sheva municipality
and Mayor Ruvik Danilovich for the interest they have
taken in our project. Thanks to Beit-Yatziv for
providing the space for our minyan.
‫ כל‬.‫התפילה בקהילת בארות מתנהלת על בסיס שיתופי‬
‫ה חלק מהתפילות מוזמן‬/‫מי שמעוניין לקחת על עצמו‬
.‫ליצור קשר עם גבאינו גייב אקסלר ותמר נוב‬
Our prayer services are run in the style of a
partnership minyan. If you are interested in leading
tefilah or reading Torah, please contact our
gabbaim, Tamar Nov and Gabe Axler.
Tamar: [email protected]
Gabe: [email protected]
‫הצטרפו לקובצת גוגל של קהילת בארות‬
Sign up for Kehilat Be’erot Google Group
kehilat-beerot@googl​egroups.com
Sivan Puzzle ‫חידה לחודש סיון‬
Josh & Ophira Stramer
WHAT A HERO!
Unscramble the following to form four words that could be
used to describe a specific Jewish Hero.
1. JAROM _ _ __
2. DAGEREN _ _ _ _ _
3. ILKDLE _ _ _
4. ELHDIOSM __ _ __ _
Now arrange the letters in the circles to form the Jewish Hero's
name.
Clue: This hero recited ‘Shema Yisrael’ before selflessly
saving the lives of his soldiers.
Inspired from “Jumble” by Mike Argirionand Jeff Knurek™
We are delighted to invite you
(!‫איזה גיבור)ה‬
‫) עשה משהו מיוחד‬...‫הגיבור) או הגיבורה‬
‫בחודש הזה‬
‫ נחשו מי הוא הגיבור ומה הקשר בינו לבין‬.
?‫המילים‬
‫ בית ג'ביל‬1.
‫ סקסופון‬2.
)'‫ (פלוגה ג‬51 ‫ גדוד‬3.
‫ רעננה‬4.
Answers from last month’s puzzle:
Scrambles:
Agent, Cover, Hanging, Eucalyptus
Answer: Eli Cohen
‫ אנו מזמינים אתכם‬, ‫בשמחה והתרגשות‬
To join us
For Shacharit prayers
And Kiddush
In honor of
Ariel Tzuriel Keshet's
Bar Mitzva
Shabbat Morning July 30
8:45 am prayers
Kehilat Be'erot
Beit Yatziv
Benny, Becky
Ariel, Ayalla and Avishi
‫להצטרף אלינו‬
‫לתפילת שחרית‬
‫ולאחריו לקידוש‬
‫לכבוד בר המצווה‬
‫של אריאל צוריאל קשת‬
‫ ביולי‬30‫ביום שבת ה‬
‫פרשת מסעי‬
8:45 ‫בשעה‬
‫בקהילת בארות‬
‫בבית יציב‬
‫בידידות‬
‫ בקי‬,‫בני‬
‫ איילה ואבישי‬,‫אריאל‬