הורד את מצגת הארגון - CAI

Transcription

הורד את מצגת הארגון - CAI
ICWA - Israel China Wine Association
‫סין‬-‫ארגון היין ישראל‬
‫כללי‬
General description
ICWA was established in order to market and sell
the wine of its members (Israeli wineries) into the
Chinese market.
Israeli wine has good quality and great potential to
sell well in the Chinese market. By joining forces
together to promote the Israeli brand, Israeli wine
can become a high end brand in China, but all this
need to be done by an association of Israeli
wineries.
‫( הינה לסייע‬ICWA) ‫סין‬-‫מטרת ארגון היין ישראל‬
‫לחברי הארגון )יקבים ישראליים( לשווק ולמכור יין‬
.‫לשוק הסיני‬
‫היין הישראלי יכול להיות מותג איכותי ולהימכר היטב‬
‫ אך לשם כך צריך לאחד כוחות ולקדם יחדיו את‬,‫בסין‬
‫ ואת זה ניתן לעשות‬,‫המותג של ישראל בתחום היין‬
.‫על ידי ארגון יין‬
‫הנהלה‬
Management
ICWA is managed by a wine specialist manager who
is dedicated to promoting ICWA activity.
Mrs. Wenjun Ai:
Wenjun is a wine professional and a China wine
marketing professional. Wenjun has started her
academic studies relating to wine in China and
afterwards acquired an International Master Degree
from the wine program of the European Union. She
has extensive experience in marketing wine to China
for European wineries and European trading
companies.
‫ מנוהל על ידי מנהלת המתמחה בתחום היין‬ICWA
.‫וממוקדת בקיום פעילות הארגון‬
:(Wenjun Ai) ‫וונג'ון אי‬
.‫וונג'ון היא מומחית ליין ומומחית לשיווק יין בסין‬
‫וונג'ון החלה את לימודיה האקדמיים בסין ולאחר מכן‬
‫למדה תואר שני בתחום היין הבינלאומי במסגרת‬
‫ לוונג'ון נסיון רב בשיווק‬.‫תוכנית של האיחוד האירופי‬
‫יין לסין עבור יקבים אירופאים ועבור חברות סחר‬
.‫אירופאיות‬
‫ יקבל תמיכה מלאה מצוותי‬ICWA ‫ ארגון‬,‫בנוסף‬
.‫המכון לידידות סין בישראל ובסין‬
In addition, the ICWA wil receive full support from
The China alliance Institute teams in Israel and
China.
China Alliance Institute
HQ: www.ysin.co.il
Consulting Group: www.cai-cg.co.il
Israel HQ:
Karlibach 3 st., PO BOX 61204, Tel Aviv, Israel
Tel.: 972-3-5615615 Fax: 972-3-6443092
‫שירותים‬
ICWA services for its members
‫הקמה‬
SET UP
The setup phase is when joining ICWA and also
annual information update about the winery.
a. Learning the need, capabilities and goals of the
winery, and consulting about the measures needed
to be done for the Chinese market.
b. Wine tasting: Consulting on fitting the wine to
the Chinese market, its sectors and price levels.
c. Brand building:
- Collecting information about the winery, wine
and region etc. Building the story of the
winery fitted to the Chinese market.
- Design the brand (label, cork, package etc.) to
fit the Chinese market.
- Winery introduction (Video, article).
- Brand website in Chinese in the ICWA website
(with link to winery website).
- Brand catalogue in Chinese in the ICWA
catalogue.
‫שלב ההקמה הינו בעת ההצטרפות לארגון ולאחר‬
.‫מכן עדכוני מידע על היקב בכל שנה‬
‫ ולאחר מכן‬,‫ היכולות ומטרות היקב‬,‫ לימוד הצורך‬.‫א‬
‫ייעוץ אלו פעולות יש לנקוט על מנת להתאימו לשוק‬
.‫הסיני‬
,‫ ייעוץ לגבי התאמת היין לשוק הסיני‬:‫ טעימת היין‬.‫ב‬
.‫בהתאם לאוכלוסיה השונה ורמות המחירים השונות‬
:‫ בניית המותג‬.‫ג‬
‫ בניית‬.'‫ האזור וכד‬,‫ על היין‬,‫ איסוף מידע על היקב‬.‫הסיפור שמאחורי היקב שיתאים לשוק הסיני‬
‫ אריזה וכד'( בהתאמה‬,‫ פקק‬,‫ עיצוב המותג )תוית‬.‫לשוק הסיני‬
.(‫ מאמר‬,‫ הצגת היקב )וידאו‬‫ אתר ליקב בסינית בתוך אתר האינטרנט של‬.(‫הארגון )עם הפנייה לאתר האינטרנט של היקב‬
‫ קטלוג בסינית למותג היקב בתוך הקטלוג של‬.‫הארגון‬
‫פעילות שוטפת‬
REGULAR ACTIVITY
The regular activity is divided into 2 parts:
marketing and sales activity, and peripheral activity
(promotion, information etc.)
a. Marketing and sales:
- Consultation regarding to the Chinese wine
market.
- Marketing/sales to Chinese importers and
distributors.
- Working in front of other service providers:
shipping, customs etc’
- Constant relations with Chinese
clients/distributors.
China Alliance Institute
HQ: www.ysin.co.il
Consulting Group: www.cai-cg.co.il
‫ פעילות של‬:‫הפעילות השוטפת נחלקת לשני חלקים‬
‫ מידע‬,‫ ופעילות היקפית )קידום‬,‫שיווק ומכירת היין‬
.('‫וכד‬
:‫ שיווק ומכירות‬.‫א‬
.‫ ייעוץ כללי בנוגע לשוק הסיני‬.‫מכירות ליבואנים ומפיצים סיניים‬/‫ שיווק‬‫ מכס‬,‫ שילוח‬:‫ עבודה שוטפת מול נותני שירותים‬.'‫וכד‬
.‫מפיצים הסיניים‬/‫ שימור הקשר עם הלקוחות‬-
Israel HQ:
Karlibach 3 st., PO BOX 61204, Tel Aviv, Israel
Tel.: 972-3-5615615 Fax: 972-3-6443092
b. Promotion of Israeli wines:
Building the brand of Israeli wine:
- Publication on Chinese websites:
YouKu - the Chinese YouTube
RenRen – the Chinese Facebook
Sina blog – the Chinese most used
information sharing tool
Weibo – the Chinese Twitter
Ushi – the Chinese Linkedin
- Relation with journalists and media.
- Relations with Israeli government to support:
Ministry of trade
Export organization
Israeli embassy/consulates in China
- Activity in China:
Relation with Chinese government
Organize exhibition participation
Arrange wine fair in China
Host meetings with potential clients
c. Information:
- Presentation of latest Chinese wine market.
- Israeli wine developing situation feedback.
- Specific updates to every winery.
:‫ קידום היין הישראלי‬.‫ב‬
:‫בניית המותג של היין הישראלי‬
:‫ פרסום באתרי אינטרנט סיניים‬‫ – יוטיוב הסיני‬Youko
‫ – פייסבוק הסיני‬RenRen
‫ – כלי שיתוף המידע המוביל בסין‬Sina blog
‫ – טוויטר הסיני‬Weibo
‫ – לינקדאין הסיני‬Ushi
.‫ טיפוח קשרים ופעילות מול אמצעי התקשורת‬:‫ פעילות מול גורמי ממשל בישראל‬‫משרד התמ"ת‬
‫מכון היצוא‬
‫נציגויות ישראל בסין‬
:‫ פעילות מול סין‬‫פעילות מול הממשל בסין‬
‫ארגון השתתפות בתערוכות‬
‫ארגון ירידי יין בסין‬
‫ארוח מפגשים עם לקוחות פוטנציאליים מסין‬
:‫ מידע‬.‫ג‬
.‫ איסוף והצגת מידע עדכני על שוק היין בסין‬.‫ עדכון בהתקדמות פיתוח היין הישראלי בסין‬.‫ עדכונים שוטפים למידע ספציפי לכל יקב בארגון‬-
‫חברות בארגון‬
Membership
Membership rate is 10% of china sales, but in the
first year there is a minimum cost that is in relation
to the winery production.
The minimum payment for the 1st year only:
No. of bottles yearly
Upto 100,000
100,000-500,000
500,000-1,000,000
1,000,000 +
Monthly fee
(for 1st year only)
$300
$350
$400
$450
China Alliance Institute
HQ: www.ysin.co.il
Consulting Group: www.cai-cg.co.il
‫ כאשר‬,‫ מהמכירות בסין‬10% ‫חברות בארגון הינה‬
‫בשנה הראשונה יש עלות מינימום התלויה בגודל‬
.‫היקב‬
:‫תשלום המינימום לשנה הראשונה בלבד‬
‫עלות חודשית‬
(‫)לשנה ראשונה בלבד‬
$300
$350
$400
$450
‫כמות בקבוקים שנתית‬
100,000 ‫עד‬
100,000-500,000
500,000-1,000,000
1,000,000 ‫מעל‬
Israel HQ:
Karlibach 3 st., PO BOX 61204, Tel Aviv, Israel
Tel.: 972-3-5615615 Fax: 972-3-6443092