חידון על מסכת יומא

Comments

Transcription

חידון על מסכת יומא
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫חידון על מסכת יומא‬
‫פרק א‬
‫ח מתי היו תורמין את המזבח?‬
‫בעלות השחר‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫יש הבדל בין יום חול לשבת ולמועדים‪.‬‬
‫יש הבדל בין ראש השנה ויום הכיפורים לשלשת הרגלים‪.‬‬
‫יש הבדל בין כל ימות השנה‪ ,‬ליום הכיפורים ולרגלים‪.‬‬
‫א‬
‫כמה ימים היו מפרישים את הכהן הגדול קודם יום הכיפורים?‬
‫יום‪.‬‬
‫יומיים‪.‬‬
‫‪ 3‬ימים‪.‬‬
‫שבוע‪.‬‬
‫פרק ב‬
‫א‬
‫מדוע היו ממנים כהן מחליף לכהן הגדול לפני יום הכיפורים?‬
‫הכהן המחליף משמש כסגן‪ ,‬ומסייע לכ"ג בעבודת יום הכיפורים‪.‬‬
‫למקרה שהכ"ג יטמא‪.‬‬
‫למקרה שהכ"ג יהיה חולה‪.‬‬
‫למקרה שאשתו של הכ"ג תמות‪.‬‬
‫א לאיזו עבודה נערכה תחרות במקדש?‬
‫תחרות? במקדש? ‪ -‬לא יתכן!‬
‫‪14‬‬
‫תרומת הדשן‪.‬‬
‫פינוי הדשן מעל גבי המזבח‪.‬‬
‫הקטרת הקטורת על גבי מזבח הזהב‪.‬‬
‫ב‬
‫מי מקריב את הקרבנות בכל יום במקדש?‬
‫כהני המשמר של אותו שבוע‪.‬‬
‫כל כהן שרוצה לעבוד‪ ,‬נוטל חלק בעבודה‪.‬‬
‫בכל יום ‪ -‬כל כהן כשר‪ ,‬בשבתות וחגים ‪ -‬רק הכהן הגדול‪.‬‬
‫בעל הקרבן בוחר בכהן שהוא רוצה שיקריב את הקרבן שלו‪.‬‬
‫א‪-‬ב מה היה הפייס הראשון במקדש?‬
‫תרומת הדשן‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הקרבת תמיד של שחר‪.‬‬
‫הטבת הנרות בבוקר‪.‬‬
‫הקטרת הקטורת בבוקר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ב‪-‬ג מה היה עיקר עיסוקו של הכהן הגדול ב"שבעת ימי ההפרשה"?‬
‫לימוד ההלכות הקשורות לעבודת המקדש ביום הכיפורים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫היה מעביר שיעורים במשנה לאחיו הכהנים‪.‬‬
‫עשה בעצמו הרבה מעבודת הקרבנות כדי להתרגל לעבודה‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫ג‬
‫‪5‬‬
‫לשם מה היו מציגים לפני הכ"ג בערב יום הכיפורים ‪ -‬פרים‪ ,‬אילים וכבשים?‬
‫לבחון אותו אם הוא מבדיל ביניהם‪.‬‬
‫לוודא שיש לו כח לכל כך הרבה קרבנות ביום הכיפורים‪.‬‬
‫כדי שיזכר בהלכות השונות הנוגעות לעבודת הקרבנות‪.‬‬
‫שלא יפחד לקראת יום הכיפורים‪.‬‬
‫ד‬
‫מה היו מונעים מהכהן הגדול בערב יום הכיפורים ובליל יום הכיפורים?‬
‫אכילה‪.‬‬
‫אכילה ושתיה‪.‬‬
‫שינה‪.‬‬
‫ערב יום הכיפורים ‪ -‬אכילה ושתיה מרובה‪ ,‬ליל יום הכיפורים ‪ -‬שינה‪.‬‬
‫ה‬
‫לְמָ ה שימשה עליית בית אבטינס כל השנה וביום הכיפורים?‬
‫בה היו מכינים את הקטורת למקדש‪.‬‬
‫בה היו מכינים את הקטורת‪ ,‬וביום הכיפורים היו משביעין בה את הכ"ג‪.‬‬
‫בה היו מכינים את הקטורת המיוחדת ליום הכיפורים שהיו מקטירים בקודש‬
‫הקדשים‪.‬‬
‫בה היו מכינים את הקטורת‪ ,‬וביום הכיפורים הכ"ג היה טובל בה את טבילתו‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫ה‬
‫מה היתה השבועה שהשביעו את הכהן הגדול ביום הכיפורים?‬
‫שיעשה את כל עבודת יום הכיפורים לשם שמים‪.‬‬
‫שלא ישנה את סדר הזאות הדם בקודש הקדשים‪.‬‬
‫שלא ישנה בעבודת הקטורת בקודש הקדשים כדעת הצדוקים‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫ו‬
‫‪9‬‬
‫מה היו קוראים לפני הכ"ג בליל יום הכיפורים?‬
‫בספרים מרתקים מהתנ"ך כאיוב‪ ,‬עזרא וכדו'‪.‬‬
‫בספר ויקרא העוסק בתורת הקרבנות‪.‬‬
‫בפרשת אחרי‪-‬מות שמתארת את עבודת יום הכיפורים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫כהן גדול שרצה לנמנם מעט בליל יום הכיפורים‪ ,‬האם מותר לו?‬
‫ז‬
‫מותר כדי שלא יהיה עייף מדי בזמן העבודה‪ ,‬אבל רק לזמן קצר ביותר‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫מותר לו‪ ,‬רק בתנאי שכהן אחר עומד על ידו להעיר אותו אחרי כמה דקות‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫שינה אסורה נימנום מותר‪ ,‬שלא ירדם למחרת תוך כדי העבודה‪.‬‬
‫ח מהי 'תרומת המזבח'?‬
‫מפרישים מכל קרבן חתיכת בשר ונותנים אותה כתרומה לכהן שהקריב‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫פינוי הדשן שנצבר על גבי המזבח‪.‬‬
‫תרומה מהדשן שנצבר על גבי המזבח והנחתו בצד הכבׁש של המזבח‪.‬‬
‫היו מעלים בכל יום שני גזירי עצים תרומה למזבח‪.‬‬
‫ח מהי 'קריאת הגבר'?‬
‫הכהן הגדול היה קורא בכל בוקר לאחיו הכהנים לבוא לעבוד בעזרה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הכהן הגיבור מכולם היה קם ראשון ומעיר את כל אחיו הכהנים‪.‬‬
‫קריאת התרנגול השכם בבוקר‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫א מדוע 'אין מוציאין אגודל במקדש' לצורך הגרלה?‬
‫כי זו אצבע קצרה והממונה יכול לדלג עליה בטעות‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫כי הצבעה באגודל מאפשרת לרמות‪.‬‬
‫קבעו שכולם יצביעו באותה אצבע‪ ,‬למנוע טעויות‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫א‪-‬ב באיזה מקרה כהן שבר את הרגל בבית המקדש?‬
‫כל הכהנים חייבים לטבול לפני כניסתם למקדש‪ .‬כשעמדו בתור‪ ,‬אחד החליק‬
‫‪17‬‬
‫ושבר את הרגל‪.‬‬
‫הראשון שעלה בכבש והגיע סמוך למזבח‪ ,‬זכה להרים את הדשן‪ .‬פעם אחת כהן‬
‫הופל ושבר את הרגל‪.‬‬
‫באחד הפייסות שהתקיימו במקדש‪ ,‬אחד הכהנים הפסיד וכעס על חברו ושבר‬
‫לו את הרגל‪.‬‬
‫זה קרה פעמים רבות שכהן שבר את רגלו תוך כדי העבודה במקדש‪.‬‬
‫ג מה היה הפייס השני במקדש?‬
‫מי שוחט תמיד של שחר ושאר עבודות הקרבתו‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫מי מרים את הדשן‪.‬‬
‫מי מקטיר קטורת‪.‬‬
‫מי מדשן את המנורה‪.‬‬
‫ג כמה כהנים הוליכו את אברי תמיד של שחר לכבׁש המזבח?‬
‫‪6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ד מה היה הפייס השלישי במקדש?‬
‫העלאת אברי התמיד מן הכבש למזבח‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫הקטרת הקטורת‪.‬‬
‫הדלקת המנורה‪.‬‬
‫הסרת לחם הפנים מעל שולחן הזהב‪.‬‬
‫ד מה היה מיוחד בפייס של עבודת הקטורת?‬
‫רק מי שלא זכה להקטיר קטורת מעולם השתתף בפייס‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫רק כהנים מתחת לגיל ‪ 25‬השתתפו בפייס‪.‬‬
‫רק כהנים מעל גיל ‪ 40‬השתתפו בפייס‪.‬‬
‫השתתפו בפייס רק כהנים שלא זכו בפייס הראשון או השני באותו היום‪.‬‬
‫ד מה היה הפייס הרביעי במקדש?‬
‫היו ‪ 4‬פייסות במקדש‪ ,‬אבל לא מפורש במשנה על מה היה הפייס הרביעי‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫על העלאת אברי תמיד של שחר מהכבש למזבח‪.‬‬
‫על הקטרת אברי תמיד של בין הערביים‪.‬‬
‫על הוצאת הדשן מעל גבי המזבח בסוף היום‪.‬‬
‫ה באיזה יום היו צריכים הכי הרבה כהנים להקרבת התמיד?‬
‫יום הכיפורים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ערב פסח‪.‬‬
‫שבת חול המועד‪.‬‬
‫שבת חול המועד סוכות‪.‬‬
‫כמה כהנים צריך להקרבת איל או פר?‬
‫ו‬
‫איל ‪ ,11 -‬פר ‪.22 -‬‬
‫‪24‬‬
‫איל ‪ ,12 -‬פר ‪.24 -‬‬
‫איל ‪ ,11 -‬פר ‪.23 -‬‬
‫איל ‪ ,11 -‬פר ‪.24 -‬‬
‫כמה כהנים צריך להקרבת קרבן יחיד?‬
‫ז‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪3‬‬
‫אין מספר קבוע‪.‬‬
‫אפילו כהן יחידי כשר‪.‬‬
‫מי כשר לעבודת הפשט וניתוח בקרבנות?‬
‫ז‬
‫כהני משמר של אותו שבוע‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫כל הכהנים‪ ,‬גם לא מהמשמר הקבוע‪.‬‬
‫אפילו לויים‪.‬‬
‫גם ישראלים כשרים‪.‬‬
‫פרק ג‬
‫א "צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה"‪ ,‬מהו תחילת זמן שחיטת קרבנות?‬
‫חצות הלילה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫עלות השחר‪.‬‬
‫כל היום וכל הלילה‪.‬‬
‫משעה רביעית ביום ואילך‪.‬‬
‫א‪-‬ב מה דין קרבן שנשחט בלילה?‬
‫פסול‪ ,‬וצריך לשורפו‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫כשר בדיעבד‪.‬‬
‫תלוי אם שחטו אותו קודם או אחר חצות הלילה‪.‬‬
‫תמיד של שחר שנשחט בלילה פסול‪ ,‬אבל שאר הקרבנות כשרים‪.‬‬
‫ג כהן שהוא טהור שבא לעבוד במקדש‪ ,‬האם צריך לטבול?‬
‫אם הוא טהור‪ ,‬אין סיבה שיטבול שוב‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫אף על פי שהוא טהור‪ ,‬חייב לטבול לפני כניסתו למקדש‪.‬‬
‫כהן צריך לטבול‪ ,‬ישראל אינו צריך‪.‬‬
‫ישראל צריך לטבול‪ ,‬כהן אינו צריך‪.‬‬
‫ג כמה טבילות וקידושי ידים ורגליים עשה הכהן הגדול ביום הכיפורים?‬
‫‪ 5‬טבילות‪ 4 ,‬קידושים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 5‬טבילות‪ 5 ,‬קידושים‪.‬‬
‫‪ 4‬טבילות‪ 8 ,‬קידושים‪.‬‬
‫‪ 5‬טבילות‪ 10 ,‬קידושים‪.‬‬
‫ד באיזו פעולה פתח הכ"ג את עבודת יום הכיפורים במקדש?‬
‫טבילה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫שחיטת התמיד‪.‬‬
‫תרומת הדשן‪.‬‬
‫הגרלת השעירים‪.‬‬
‫אלו בגדים לבש הכהן הגדול ביום הכיפורים?‬
‫‪ 8‬בגדי כהן גדול המכונים 'בגדי זהב'‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 4‬בגדים כמו כהן הדיוט בכל ימות השנה‪.‬‬
‫פתח את היום בבגדי זהב וסיים את עבודות היום בבגדי לבן‪.‬‬
‫הכ"ג החליף ‪ 4‬פעמים בין בגדי הזהב לבגדי לבן‪.‬‬
‫ד איזה קרבן מקריב הכהן הגדול ביום הכיפורים תחילה?‬
‫מנחת חביתין של כ"ג‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫תמיד של שחר‪.‬‬
‫את הפר שלו‪.‬‬
‫את האי ִל של העם‪.‬‬
‫ד האם כהנים הדיוטות יכולים לעזור לכהן הגדול בעבודות יום הכיפורים?‬
‫זה תלוי בבחירה של הכ"ג‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫אסור להם לעזור לו כלל ועיקר‪.‬‬
‫עבודת יום הכיפורים מוטלת על הכהן הגדול בלבד‪ .‬השלמת פעולת שחיטת‬
‫התמיד מותרת גם לכהן הדיוט‪.‬‬
‫בקרבנות המיוחדים ליום הכיפורים‪ ,‬אסור להם לעזור לו‪.‬‬
‫ה מתי היו מקטירין קטורת במקדש?‬
‫כל יום בבוקר ובין הערביים‪ ,‬ופעם נוספת ביום הכיפורים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ביום הכיפורים בלבד‪.‬‬
‫כל יום בבוקר‪ ,‬וביום הכיפורים פעם נוספת בקודש הקדשים‪.‬‬
‫כל יום בין הערביים‪ ,‬וביום הכיפורים פעם נוספת‪.‬‬
‫ה איפה היו מקטירין קטורת במקדש?‬
‫כל יום על גבי מזבח העולה‪ ,‬ביום הכיפורים בקודש הקדשים‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ביום הכיפורים מחציתה בהיכל ומחציתה בקודש הקדשים‪.‬‬
‫כל יום על גבי מזבח הזהב‪ ,‬ביום הכיפורים גם בקודש הקדשים‪.‬‬
‫בכל יום‪ :‬קטורת של שחר על גבי מזבח החיצון‪ ,‬ובין הערביים על גבי מזבח‬
‫הפנימי‪.‬‬
‫ה האם מותר לחמם את מי המקווה לטבילת הכהן הגדול ביום הכיפורים?‬
‫מותר משום פיקוח נפש‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫אסור‪ ,‬יום הכיפורים חמור כמו שבת‪.‬‬
‫מותר לחמם מים מערב יום הכיפורים ולערבב אותם במי המקווה ביום הכיפורים‪,‬‬
‫שיוכל לטבול במים חמים ונעימים‪.‬‬
‫מותר לחמם מעט מים מערב יום הכיפורים ולערבב אותם במי המקווה ביום‬
‫הכיפורים‪ ,‬כדי להפשיר את מי המקווה‪.‬‬
‫מהו 'בית הפרוה'?‬
‫ו‬
‫לשכה בבית המקדש שבה הכ"ג טובל את טבילתו השניה ביום הכיפורים‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫לשכה בבית המקדש שבה הכ"ג טובל את טבילתו הראשונה ביום הכיפורים‪.‬‬
‫לשכה בבית המקדש שבה היו מניחים פרווה שגזזו מעור הקרבנות‪.‬‬
‫הכהנים היו אוכלים במקדש לפעמים בׁשרי‪ ,‬לפעמים חלבי ולפעמים פרווה‪.‬‬
‫בבית הפרוה היו אוכלים פרווה בלבד‪.‬‬
‫כמה פעמים לבש הכהן הגדול את 'בגדי לבן' ביום הכיפורים?‬
‫ז‬
‫‪1‬‬
‫‪39‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫ח כמה וידויים מתוודה הכהן הגדול ביום הכיפורים?‬
‫‪1‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫אין מספר קבוע‪ ,‬כל כהן גדול היה מחליט בעצמו‪.‬‬
‫ח מה עשה העם שהיה בעזרה כשהיה שומע מפי כ"ג את שם ה' המפורש?‬
‫היה עונה אמן‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫היה שותק ומקשיב‪.‬‬
‫היה עונה 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'‪.‬‬
‫היה עונה 'ברוך הוא וברוך שמו'‪.‬‬
‫ט ממה היו עשויין הגורלות של השעירים?‬
‫כל חומר כשר לגורלות חוץ מעץ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫זהב טהור ‪ -‬כשר‪ ,‬כל חומר אחר ‪ -‬פסול‪.‬‬
‫בתחילה עשאום מעץ‪ ,‬ולבסוף עשאום מזהב‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫י‪-‬יא את מי היו מזכירין לשבח ואת מי לגנאי?‬
‫טינ ָס לגנאי‪.‬‬
‫ב ִ‬
‫בֶן קָ טִין ּובֵּית גַּרְ מּו לשבח‪ ,‬נ ִיקָנֹור ּובֵּית ַא ְ‬
‫‪43‬‬
‫מצָר לגנאי‪.‬‬
‫ק ְ‬
‫בטִינ ָס ּובֶן ַּ‬
‫מנְבַּז וְהִילְנ ִי אמו לשבח‪ ,‬בֵּית ַא ְ‬
‫ֻ‬
‫הגְרַּ ס בֶן לֵּו ִי לגנאי‪.‬‬
‫נ ִיקָנֹור ּובֶן קָ טִין לשבח‪ ,‬בֵּית גַּרְ מּו ו ְ ֻ‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מי היה ניקנור?‬
‫י‬
‫קיסר רומי‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ניקנור היה אחראי על מעשה הקטורת במקדש‪.‬‬
‫ניקנור תרם דלתות נחושת לפתח העזרה ונעשה לו נס‪.‬‬
‫ניקנור תרם דלתות זהב לפתח ההיכל‪ ,‬והזכירו אותו לשבח‪.‬‬
‫יא מדוע לא רצו כהני בית אבטינס ללמד את מעשה הקטורת?‬
‫כך ציוו אותם אבות אבותיהם‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫הם לא רצו לגלות את שם העשב שנקרא "מעלה עשן" כדי שתמיד יצטרכו‬
‫לשלם להם על הכנת הקטורת למקדש‪.‬‬
‫הם היו מכינים קטורת חוץ ממה שהכינו למקדש‪ ,‬ומכרו בשוק לכל המעוניין‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫פרק ד‬
‫א כיצד החליטו איזה שעיר יוקרב לה' ואיזה יׁשָ לח לעזאזל?‬
‫באמצעות הגרלה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫הכהן הגדול היה בוחר‪.‬‬
‫היו עושים הצבעה בין כל הכהנים שבמשמר של אותו שבוע‪.‬‬
‫היתה יותר מאפשרות אחת כיצד להחליט ל ְמה ישמש כל שעיר‪.‬‬
‫א כיצד היה הכ"ג מודיע לנמצאים בעזרה‪ ,‬איזה שעיר הוא לה'?‬
‫ברמקול‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫לא היה מודיע‪ ,‬כי זה לא כל כך חשוב‪.‬‬
‫היה מגביה את היד שעלה בה הגורל לה' ומראה לכולם‪.‬‬
‫היה מגביה את היד שעלה בה הגורל לעזאזל ומראה לכולם‪.‬‬
‫א מתי ענו כל העם 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'?‬
‫כל פעם ששמעו את שם ה' יוצא מפי כהן גדול‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫כל פעם ששמעו את שם ה' המפורש יוצא מפי כהן גדול‪.‬‬
‫בוידויים של הכהן הגדול על הפר ועל השעיר לעזאזל ובהגרלת השעירים‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫ב כיצד סִ מֵ ן הכ"ג את שעיר המשתלח?‬
‫הגביה את ידו השמאלית לעיני כל העם‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫קשר לשון של זהורית (צמר צבוע אדום) על צוארו‪.‬‬
‫קשר לשון של זהורית (צמר צבוע אדום) על ראשו‪.‬‬
‫קשר לשון של זהורית (צמר צבוע תכלת) על ראשו‪.‬‬
‫ב על מי התוודה הכ"ג בוידוי השני על הפר שלו?‬
‫עליו ועל אשתו‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫עליו ועל כל בני ביתו‪.‬‬
‫עליו ועל בני ביתו ועל כל אחיו הכהנים‪.‬‬
‫עליו ועל בני ביתו ועל כל בית ישראל‪.‬‬
‫ג איזו עבודה עשה הכ"ג ביוה"כ בין שחיטת הפר שלו לבין זריקת דמו?‬
‫הגרלת השעירים‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫הקטרת הקטורת בקודש הקדשים‪.‬‬
‫הקרבת אילו ואיל העם‪.‬‬
‫שילוח השעיר לעזאזל ביד איש עִתי‪.‬‬
‫ד במה היתה שונה המחתה לגחלים של הקטורת ביוה"כ מכל השנה?‬
‫בכל יום היתה עשויה מכסף‪ ,‬ושל יום הכיפורים מזהב‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ביום הכיפורים היא היתה קטנה יותר‪ ,‬קלה יותר‪ ,‬והידית שלה היתה ארוכה יותר‪.‬‬
‫בכל יום לקח גחלים מעל גבי המזבח במחתה אחת והעבירם למחתה אחרת;‬
‫ביום הכיפורים השתמש במחתה אחת בלבד‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ד באר‪ :‬הקטורת ביוה"כ היתה דקה מן הדקה!‬
‫לכהן הגדול היתה דקה או שתיים להקטיר את הקטורת ביום הכיפורים בקודש‬
‫‪53‬‬
‫הקדשים‪.‬‬
‫הכהן הגדול היה מפורר היטב את הקטורת לפני שנכנס לקודש הקדשים‬
‫להקטירה‪.‬‬
‫את הקטורת המיוחדת ליום הכיפורים היו כותשים שוב בערב יום הכיפורים‪.‬‬
‫הקטורת של יום הכיפורים היתה עשויה מחוטים דקים של מיני עשבים שונים‪.‬‬
‫ה כיצד היו הכהנים עולים על גבי הכבש למזבח?‬
‫פחות או יותר באמצע הכבש‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫כהן הדיוט באמצע הכבש‪ ,‬כהן גדול בצד המזרחי של הכבש‪.‬‬
‫כהן הדיוט עולה בצד מזרח ויורד בצד מערב‪ ,‬והכהן הגדול ‪ -‬מחלוקת‪.‬‬
‫כהן הדיוט עולה בצד מזרח ויורד בצד מערב‪ ,‬והכהן הגדול לכל הדעות תמיד‬
‫באמצע‪.‬‬
‫כמה מערכות אש היו ע"ג מזבח העולה?‬
‫ו‬
‫‪3‬‬
‫‪55‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫יש הבדל בין יום הכיפורים לכל השנה‪.‬‬
‫פרק ה‬
‫א מהו שיעור הקטורת שהקטיר הכ"ג ביוה"כ?‬
‫"מֹלא חופניו" ‪ -‬כל כהן גדול לפי הידים שלו‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫שלשה מָנים‪.‬‬
‫מֹלא חופניו של כהן ממוצע‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫א כמה פרוכות הבדילו בין הקודש לבין קודש הקדשים בימי בית שני?‬
‫הפָרֹכֶת לָכֶם בֵּין הַּקֹדֶ ׁש ּובֵּין קֹדֶ ׁש הַּקֳּ דָ ׁשִים"‪.‬‬
‫הבְדִ יל ָה ַּ‬
‫אחת‪ ,‬שנאמר "ו ְ ִ‬
‫‪57‬‬
‫במשכן היתה אחת‪ ,‬אבל במקדש היו שתיים‪.‬‬
‫שלש‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫א באיזה ענין נחלקו הפרושים והצדוקים בנוגע לעבודת יוה"כ?‬
‫אופן הקטרת הקטורת בקודש הקדשים‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫דרך הגרלת שני השעירים‪.‬‬
‫סדר הזאות דם הפר והשעיר‪.‬‬
‫מספר הוידויים שהתוודה הכהן הגדול ביום הכיפורים‪.‬‬
‫א מה עשה הכ"ג לאחר הקטרת הקטורת בקודש הקדשים?‬
‫התפלל תפילה קצרה בקודש הקדשים‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫התפלל תפילה קצרה בהיכל‪.‬‬
‫השתחווה בקודש הקדשים ויצא‪.‬‬
‫ביקש בקשה אישית לפני צאתו מקודש הקדשים‪.‬‬
‫ב האם ארון הברית היה בקודש הקדשים בימי בית שני?‬
‫ודאי‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫בבית שני לא היה ארון הברית‪ ,‬אלא 'אבן השתיה'‪.‬‬
‫ארון הברית נגנז לקראת סוף ימי בית המקדש השני‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫ג‪-‬ו כמה הזאות דם בסה"כ‪ ,‬היזה הכ"ג ביוה"כ בהיכל ובקודש הקדשים?‬
‫‪ 8‬מהפר ו ‪ 8 -‬מהשעיר ‪ -‬בקודש הקדשים ובהיכל‪ ,‬ועוד ‪ 11‬על מזבח הזהב‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫סה"כ‪.43 :‬‬
‫‪ 8‬מהפר ו ‪ 8 -‬מהשעיר ‪ -‬בקודש הקדשים ובהיכל‪ ,‬ועוד ‪ 4‬על קרבנות מזבח‬
‫הזהב‪ .‬סה"כ‪.36 :‬‬
‫‪ 7‬מהפר ו ‪ 7 -‬מהשעיר ‪ -‬בקודש הקדשים ובהיכל‪ ,‬ועוד ‪ 7‬על גבי מזבח הזהב‪.‬‬
‫סה"כ‪.35 :‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫ג‪-‬ו מה היה סדר הזאות הדם מפר כ"ג והשעיר לה'‪ ,‬בהיכל ובקודש הקדשים?‬
‫מדם הפר בקודש הקדשים ואח"כ מדם השעיר‪ ,‬מדם הפר בהיכל ואח"כ מדם‬
‫‪62‬‬
‫השעיר‪ ,‬משניהם יחד על גבי מזבח הזהב‪.‬‬
‫מדם הפר ‪ -‬בקודש הקדשים ואח"כ בהיכל‪ ,‬מדם השעיר לה' ‪ -‬כנ"ל‪ ,‬מדם הפר ‪-‬‬
‫על מזבח הזהב‪ ,‬מדם השעיר ‪ -‬כנ"ל‪.‬‬
‫קודם היזה בהיכל כנגד הפרוכת‪ ,‬אחר כך נכנס לקודש הקדשים‪ ,‬ובסוף על גבי‬
‫מזבח הזהב‪.‬‬
‫כדרך כניסתו‪ :‬קודם על מזבח הזהב‪ ,‬אחר כך בהיכל כנגד הפרוכת‪ ,‬ובסוף לפני‬
‫ולפנים ‪ -‬בקודש הקדשים‪.‬‬
‫ג באר‪" :‬ולא היה מתכוין להזות‪ ...‬אלא כמצליף"!‬
‫מי שהיה נכנס עם הכהן הגדול לקודש הקדשים בלי רשות‪ ,‬היה מותר לו‬
‫‪63‬‬
‫להצליף בו‪.‬‬
‫לא היה מזה ממש על גבי הארון והפרוכת‪ ,‬אלא כנגדם‪.‬‬
‫גם אם היזה בלא כוונה לשם מצוה‪ ,‬יוצא ידי חובה‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫ד‪-‬ו לשם מה עירב הכ"ג את דם הפר ודם השעיר?‬
‫כדי להזות מהתערובת על ‪ 4‬קרנות מזבח הזהב‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫כדי לשפוך את מה שנשאר מהדם אל יסוד הדרומי של מזבח החיצון‪.‬‬
‫כדי להזות מהתערובת ‪ 7‬הזאות על גג מזבח הפנימי‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫ה‪-‬ו כיצד נתן הכ"ג מדם הפר והשעיר על גבי מזבח הקטורת?‬
‫תחילה היזה על גגו‪ ,‬ואח"כ נתן על ‪ 4‬קרנותיו‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫תחילה נתן על ‪ 4‬הקרנות‪ ,‬ואח"כ היזה גם על גגו‪.‬‬
‫היזה על ‪ 4‬קרנותיו‪ ,‬ומה שנשאר שפך אל היסוד שלו‪.‬‬
‫היזה ‪ 7‬מתנות על גגו‪ ,‬ומה שנשאר שפך אל היסוד שלו‪.‬‬
‫באר‪" :‬הזה על טהרו של מזבח שבע פעמים"!‬
‫ו‬
‫מזבח הפנימי נקרא גם מזבח הטהור‪ ,‬והיה מזה עליו מתערובת דם הפר ודם‬
‫‪66‬‬
‫השעיר ‪ 7‬הזאות‪.‬‬
‫מזבח הפנימי נקרא גם מזבח הטהור‪ ,‬והיה מזה עליו ‪ 7‬הזאות מדם הפר ונותן ‪4‬‬
‫מתנות על קרנותיו מדם השעיר‪.‬‬
‫היה מפנה גחלים שהיו על גבי מזבח הזהב כדי שניתן יהיה לראות את גגו‪ ,‬ושם‬
‫היה מזה מתערובת דם הפר ודם השעיר‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה היו עושים בשיירי דם הקרבנות במקדש?‬
‫ו‬
‫היה ניתן להשתמש בו לזבל‪ ,‬והיו מוכרים אותו לכל המרבה במחיר‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫היו שופכין אותו אל יסוד מזבח הנחושת‪ ,‬ולאחר שזרם לנחל שהיה ליד ירושלים‬
‫היה מותר למוכרו לכל המעוניין‪.‬‬
‫היו שופכין אותו אל יסוד מזבח העולה‪ ,‬ולאחר שזרם לנחל קדרון‪ ,‬מי שקנה אותו‬
‫היה מועל אם השתמש בו‪.‬‬
‫היו חוזרים ומזים מן הדם על גבי המזבח עד שהיו גומרים את כולו‪.‬‬
‫נשפך דם הפר או השעיר לפני שהספיק הכ"ג להזות‪ ,‬מה הדין?‬
‫ז‬
‫מביא פר ושעיר חדשים ומתחיל הכל מחדש‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫מביא פר או שעיר חדש‪ ,‬ומתחיל להזות מתחילת הסדרה שבה נשפך הדם‪ ,‬וגומר‬
‫משם לפי הסדר‪.‬‬
‫לאחר שהיזה כפי שצריך בתוך קדש הקודשים‪ ,‬שאר ההזאות אינן מעכבות‪.‬‬
‫מביא פר או שעיר חדש‪ .‬מחלוקת מהיכן בדיוק צריך להתחיל להזות‪.‬‬
‫פרק ו‬
‫א מה הדין אם מת אחד השעירים ביום הכיפורים?‬
‫תלוי אם הוא מת קודם ההגרלה או לאחריה‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫אם מת אחרי ההגרלה‪ ,‬צריך להביא זוג נוסף ולהגריל שוב‪ ,‬והמיותר מהזוג‬
‫הראשון ירעה עד שיסתאב‪.‬‬
‫אם מת אחרי ההגרלה‪ ,‬צריך להביא זוג נוסף ולהגריל שוב‪ ,‬ויש מחלוקת מה‬
‫עושים עם השעיר המיותר‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫ב על איזה שעיר התוודה הכ"ג‪ ,‬ועל מי בא לכפר?‬
‫על השעיר לה'‪ ,‬שמכפר על כלל ישראל‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫על שעיר המשתלח‪ ,‬שמכפר על כלל ישראל‪.‬‬
‫על השעיר לה'‪ ,‬שכיפר על הכהנים והלויים‪.‬‬
‫על שעיר המשתלח‪ ,‬שכיפר על הכהנים והלויים‪.‬‬
‫ב מה ההבדל בין 'חטא'‪' ,‬עוון' ו'פשע'?‬
‫חטא ועוון ‪ -‬שני סוגי שוגג‪ ,‬פשע ‪ -‬מזיד‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫חטא ‪ -‬שוגג‪ ,‬עוון ופשע ‪ -‬מזיד‪.‬‬
‫חטא ‪ -‬שוגג‪ ,‬עוון ‪ -‬מזיד‪ ,‬פשע ‪ -‬בכוונה להכעיס‪.‬‬
‫אלו מילים נרדפות עם אותה משמעות‪.‬‬
‫ג מי כשר להוליך את השעיר המשתלח לעזאזל?‬
‫אפילו ישראל‪ ,‬אלא שנהגו שדוקא כהן יוליך אותו‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫כל אדם מישראל‪ ,‬אפילו אשה‪.‬‬
‫כל איש מישראל‪ ,‬אבל לא אשה‪.‬‬
‫כהן או לוי‪ ,‬אבל לא ישראל‪.‬‬
‫ד מדוע היו הבבליים אומרים למשלח את השעיר 'טול וצא טול וצא'?‬
‫היו מעודדים אותו כך‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫להניח דעתו‪ ,‬שהרי יש לו דרך ארוכה במדבר והוא בצום‪.‬‬
‫להניח דעתו‪ ,‬שהרי הוא צריך ללכת למדבר לבד‪ ,‬וזה קצת מפחיד‪.‬‬
‫כי הם רצו כבר להתפטר מהעוונות שלהם שהשעיר לוקח עמו לעזאזל‪.‬‬
‫ד‪-‬ה כמה סוכות היו בין המקדש למקום שילוח השעיר‪ ,‬ולֶמה שימשו?‬
‫בין ‪ 5‬ל ‪ ,10 -‬שהמשלח יוכל לנח בהן‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫‪ ,10‬שהמשלח יוכל לאכול בהן אם הוא ירגיש צורך‪.‬‬
‫בין ‪ 8‬ל ‪ ,12 -‬שם חיכו לו המלווים שליוו אותו מסוכה לסוכה‪.‬‬
‫‪ ,8‬שהמשלח יוכל לנוח בהן‪.‬‬
‫ד מה היה המרחק בין ירושלים למקום שילוח השעיר לעזאזל?‬
‫‪ 90‬ריס‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫‪ 90‬מיל‪.‬‬
‫‪ 85‬ריס‪.‬‬
‫‪ 10‬פרסאות‪.‬‬
‫ה האם היה מותר למשלח השעיר לאכול ביום הכיפורים?‬
‫חס וחלילה!‬
‫‪76‬‬
‫העוסק במצוה פטור מן המצוה‪ ,‬ולכן היה מותר לו לאכול‪.‬‬
‫אם היה מרגיש צורך לאכול בשביל שיוכל למלא את תפקידו‪ ,‬היה מותר לו‬
‫לאכול‪.‬‬
‫רק פיקוח נפש דוחה את צום יום הכיפורים‪ ,‬לא שילוח שעיר לעזאזל‪.‬‬
‫מה היה עושה המשלח עם הלשון של זהורית שהיתה קשורה לקרני השעיר?‬
‫ו‬
‫היה מחזיר אותה עמו לירושלים ומראה לכולם שהיא נהפכה ללבן‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫היה חוצה אותה לשניים‪ ,‬חצי קשר לשעיר וחצי קשר לסלע בראש הצוק‪.‬‬
‫היה מפיל את השעיר מן הצוק כשהלשון של זהורית קשורה לו בין קרניו‪.‬‬
‫הוא היה יכול לבחור בין אחת האפשרויות הנ"ל‪.‬‬
‫במה שונים פר ושעיר של יוה"כ משאר חטאות של כל השנה?‬
‫ז‬
‫פר ושעיר של יוה"כ הם החטאות היחידות שמזין מהדם שלהם בקודש הקדשים‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫חטאת רגילה נאכלת לכהנים‪ ,‬פר ושעיר של יוה"כ אינם נאכלים אלא נשרפים‬
‫מחוץ למחנה‪.‬‬
‫שיירי דם כל הקרבנות נשפכין ליסוד הדרומי של מזבח הנחושת‪ ,‬ושל פר ושעיר‬
‫יוה"כ ליסוד המערבי‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ח כיצד ידעו מתי הגיע השעיר המשתלח למדבר?‬
‫היו מנפנפים בחתיכות בד מהמדבר עד ירושלים לסמן שהשעיר הגיע למדבר‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫משערים את פרק הזמן שצריך כדי שיגיע המשלח עם השעיר למדבר‪.‬‬
‫אם הלשון של זהורית שהיתה בפתח ההיכל היה מלבין‪ ,‬ידעו שהמשלח הפיל‬
‫את השעיר מן הצוק‪.‬‬
‫זו מחלוקת‪.‬‬
‫ח מדוע היו חייבים לדעת אם השעיר המשתלח הגיע כבר למדבר?‬
‫כי אסור לכהן גדול להמשיך בעבודות יום הכיפורים לפני שהשעיר ׁשֻלח לעזאזל‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫כדי שידעו כל ישראל שנמחלו להם עוונותיהם‪.‬‬
‫כדי שיוכל להתחיל לקרוא את הקריאה בתורה‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫פרק ז‬
‫א באלו פרשות היה קורא הכ"ג במקדש ביוה"כ?‬
‫‪' - 2‬אמור' ו'פנחס'‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪' - 2‬אחרי מות' ו'אך בעשור'‪.‬‬
‫‪' - 3‬אחרי מות'‪' ,‬אמור' ו'פנחס'‪.‬‬
‫‪' - 2‬אחרי מות' ו'ובעשור' שבחומש הפקודים‪.‬‬
‫א כמה ברכות ברך הכ"ג על קריאת התורה ביוה"כ?‬
‫‪8‬‬
‫‪82‬‬
‫אחת לפניה ואחת לאחריה‪.‬‬
‫אחת לפניה ושתיים לאחריה‪.‬‬
‫כמספר הברכות שמברך ה'מפטיר' בימינו‪.‬‬
‫ב מדוע הרואה פר ושעיר הנשרפים‪ ,‬אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא?‬
‫הם מאוד רחוקים זה מזה‪ ,‬ואין מספיק זמן לחזור למקדש‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫המלווים את הפר והשעיר אל מחוץ המחנה נטמאים‪ ,‬ואסור להם לחזור לעזרה‬
‫לראות את המשך עבודת יום הכיפורים‪.‬‬
‫הם היו נעשים באותו הזמן במקומות שונים‪.‬‬
‫מי אמר שלא ניתן לראות את שניהם?!‬
‫ג מתי היה מקריב הכ"ג ביוה"כ את קרבנות המוספין שבפרשת 'פנחס'?‬
‫בבגדי זהב שלבש בפעם הראשונה‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫מחלוקת עם בבגדי זהב שלבש בפעם הראשונה או השניה‪.‬‬
‫בבגדי לבן שלבש בפעם השניה‪.‬‬
‫מחלוקת עם בבגדי זהב שלבש בפעם השניה או השלישית‪.‬‬
‫ד מה עשה הכ"ג בלובשו בגדי לבן בפעם השניה?‬
‫התפלל בהיכל תפילה קצרה‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫היזה מדם הפר והשעיר על מזבח הזהב‪.‬‬
‫הוציא את הכף והמחתה שהניח לפני כן בקודש הקדשים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ד אלו עבודות עשה הכ"ג עם בגדי זהב שלבש בפעם השלישית?‬
‫הוציא את הכף והמחתה מקודש הקדשים‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫הקטיר קטורת על מזבח הזהב והטיב את הנרות‪.‬‬
‫הקטיר קטורת בקודש הקדשים‪.‬‬
‫הקריב את שבעת הכבשים של המוספין הכתובים בפרשת 'פנחס'‪.‬‬
‫ד מה עשה הכ"ג במוצאי יוה"כ?‬
‫הבדלה על יין (עם נר‪ ,‬בלי בשמים)‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫בנה סוכה‪ ,‬כדי להראות שחביבות עליו המצוות‪.‬‬
‫עשה יו"ט לאוהביו שיצא בשלום מקודש הקדשים‪.‬‬
‫סעודת מלוה מלכה‪ ,‬כמו במוצאי שבת‪.‬‬
‫ה באלו בגדים עובד כהן גדול וכהן הדיוט במקדש?‬
‫כהן הדיוט‪ :‬מכנסיים‪ ,‬כתונת‪ ,‬חגורה (אבנט)‪ ,‬ומצנפת‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫כהן גדול‪ :‬כנ"ל ‪ +‬חושן‪ ,‬אפוד‪ ,‬מעיל וציץ‪.‬‬
‫כהן הדיוט ‪ -‬כתונת‪ ,‬מכנסיים‪ ,‬מצנפת ואבנט‪.‬‬
‫כהן גדול ‪ -‬כמו כהן הדיוט‪ .‬ביום הכיפורים היו לו גם בגדי זהב‪.‬‬
‫כל ההבדל בין כהן הדיוט לכהן גדול הוא בחושן והאפוד‪.‬‬
‫כהן הדיוט ‪ 4 -‬בגדים‪ ,‬כהן גדול ‪ 7 -‬בגדים‪.‬‬
‫ה מי רשאי להשתמש באורים ותומים?‬
‫כל אדם שרוצה לדעת עתידות‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫רק מלך מזרע דוד‪.‬‬
‫מלך או נשיא שבט‪.‬‬
‫מלך או סנהדרין גדולה‪.‬‬
‫פרק ח‬
‫א על אלו עינויים נצטוונו ביום הכיפורים?‬
‫אכילה‪ ,‬שתיה ושינה‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫אכילה‪ ,‬רחיצה ותשמיש המיטה‪.‬‬
‫נעילת הסנדל‪ ,‬אכילה‪ ,‬טיול להנאה וכדו'‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫א למי הותרו חלק מהעינויים ביום הכיפורים?‬
‫למלך וכלה מותר לרחוץ פניהם‪ ,‬משום כבודם‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫איסטניס מותר בסיכה‪.‬‬
‫יולדת לכל הדעות חייבת לנעול נעליים‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫ב מהו שיעור אכילה ושתיה ביום הכיפורים להתחייב?‬
‫אכילה ‪ -‬כתמרה גדולה‪ ,‬שתיה ‪ -‬כמלוא לוגמיו; אכילה ושתיה אין מצטרפין‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫אכילה ‪ -‬כתמרה גדולה‪ ,‬שתיה ‪ -‬כמלוא לוגמיו; אכילה ושתיה מצטרפין‪.‬‬
‫אכילה ‪ -‬ככותבת הגסה‪ ,‬שתיה ‪ -‬רוב רביעית; אכילה ושתיה אין מצטרפין‪.‬‬
‫אכילה ‪ -‬ככותבת הגסה‪ ,‬שתיה ‪ -‬רביעית; אכילה ושתיה מצטרפין‪.‬‬
‫ג מה דין העושה מלאכה ביום הכיפורים‪ ,‬בשוגג ובמזיד?‬
‫מזיד ‪ -‬סקילה‪ ,‬שוגג ‪ -‬אשם תלוי‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫מזיד ‪ -‬כרת ומלקות‪ ,‬שוגג ‪ -‬חטאת‪.‬‬
‫מזיד ‪ -‬כרת‪ ,‬שוגג ‪ -‬אשם ודאי‪.‬‬
‫מזיד ‪ -‬כרת‪ ,‬שוגג ‪ -‬יום הכיפורים עצמו מכפר‪.‬‬
‫ג אכל תפוח אדמה חי ביום הכיפורים‪ ,‬מה דינו?‬
‫מברך תחילה 'שהכל' כי תפוח אדמה אינו נאכל כמות שהוא חי‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫במזיד ‪ -‬חייב כרת!‬
‫פטור מכרת ומחטאת כיון שזו אכילה 'שאינה ראויה'‪.‬‬
‫אכל ממנו שיעור ככותבת ‪ -‬פטור‪ ,‬שיעור כביצה ‪ -‬חייב‪.‬‬
‫ד מאיזה גיל צריך לצום ביום הכיפורים?‬
‫מגיל ‪.0‬‬
‫‪95‬‬
‫מגיל חינוך‪ ,‬בסביבות ‪.6-7‬‬
‫כשנה או שנתיים לפני גיל מצוות‪.‬‬
‫מגיל ‪ ,11‬אין הבדל בין בן לבת‪.‬‬
‫ה האם מותר לחולה לאכול ביום הכיפורים?‬
‫חולה שיש בו סכנה‪ ,‬מאכילין אותו ע"פ הנחיות של רופא‪ ,‬ואם אין רופא‪ ,‬אוכל‬
‫‪96‬‬
‫אם מרגיש שהוא חייב‪.‬‬
‫חולה שיש בו סכנה אוכל על פי עצמו‪ ,‬ושאין בו סכנה דוקא על פי בקיאין‪.‬‬
‫אין הבדל בין חולה שיש בו סכנה לחולה שאין בו סכנה‪.‬‬
‫לחולה מותר לאכול רק פחות מכשיעור‪.‬‬
‫ו‪-‬ז האם מותר לחלל שבת משום ספק פיקוח נפש?‬
‫כן‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫במקרה של ודאי פיקוח נפש מותר‪ ,‬אבל משום ספק פיקוח נפש אסור‪.‬‬
‫תלוי מה הסיכויים שמדובר באמת בפיקוח נפש‪.‬‬
‫ברעידת אדמה‪ :‬אם יש ספק אם יש תחת ההריסות יהודי או גוי ‪ -‬מותר; אם‬
‫הספק הוא אם הוא חי או מת ‪ -‬אסור‪.‬‬
‫ח אלו הן 'עברות קלות' ואלו 'חמורות'?‬
‫קלות ‪ -‬עשה או לא תעשה‪ ,‬חמורות ‪ -‬עברות שחייב על זדונם כרת או מיתת בית‬
‫‪98‬‬
‫דין‪.‬‬
‫כל אחד איך שהוא מרגיש‪.‬‬
‫קלות ‪ -‬עשה‪ ,‬חמורות ‪ -‬לא תעשה‪.‬‬
‫קלות ‪ -‬ציצית‪ ,‬רכילות ולשון הרע; חמורות ‪ -‬עבודת המקדש‪ ,‬חילול שבת‪.‬‬
‫ט האומר 'אחטא ואשוב‪ ,‬אחטא ואשוב' ובסוף חזר בתשובה‪ ,‬תשובתו מקובלת?‬
‫לא‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫תלוי אם התכוון באמת בסוף לחזור בתשובה כשאמר את זה‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫תלוי כמה פעמים הוא אמר 'אחטא ואשוב'‪.‬‬
‫ט מה ההבדל בין עברות ש'בין אדם למקום' לעברות ש'בין אדם לחברו'?‬
‫בין אדם למקום ‪ -‬יום הכיפורים מכפר‪ ,‬בין אדם לחברו ‪ -‬בלי שיבקש סליחה יום‬
‫‪100‬‬
‫הכיפורים אינו מכפר‪.‬‬
‫בין אדם למקום ‪ -‬החטא הוא רק כלפי ה'‪ ,‬בין אדם לחברו ‪ -‬החטא הוא רק כלפי‬
‫חברו‪.‬‬
‫בין אדם למקום ‪ -‬חייב להביא קרבן‪ ,‬בין אדם לחברו ‪ -‬עד שירצה את חברו‪.‬‬
‫אין הבדל ביניהם‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪5‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪20‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪25‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫‪30‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪35‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪40‬‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪45‬‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪50‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪55‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪60‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪65‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪70‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫‪75‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪80‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪85‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪90‬‬
‫‪95‬‬
‫‪100‬‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫א‬