790 - שדה אליהו

Transcription

790 - שדה אליהו
‫;‬
‫שבולת‬
‫עלון קיבוץ שדה אליהו‬
‫לשבת פרשת וארא‬
‫כ"ה בטבת תשע" ה ‪16.1.2015 ,‬‬
‫גיליון מספר ‪790‬‬
‫עמוד‬
‫‪3‬‬
‫עמוד‬
‫‪4‬‬
‫עמוד‬
‫‪6‬‬
‫עמוד‬
‫‪9‬‬
‫עמוד‬
‫‪10‬‬
‫עמ וד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫עמוד‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫דבר המערכת‬
‫פרשה פותחת‬
‫על קצה המזלג‬
‫על קצה הקלשון‬
‫הד מהחינוך‬
‫לגופו של עניין‬
‫עושה רע"ש‬
‫עוד על אזבסט‬
‫יצ י רה ותערוכה‬
‫נ גישות המידע‬
‫נגישות הלכתית‬
‫נגישות באקדמיה‬
‫נגישות לתו ר ת הנסתר‬
‫למי קראת מוגבל ?‬
‫שבת קו לחיים‬
‫חדש על המדף‬
‫שבולת בשדה‬
‫תמר שורק‬
‫לירן לוי‬
‫יהושע מוזט‬
‫אייל לב‬
‫רחל לוי‬
‫תמיר בשיא‬
‫דורית קרדש‬
‫יוסי ענברי ואלחי טרופר‬
‫רן פלסר‬
‫שי קופלוביץ‬
‫הרב אחיה אמיתי‬
‫ג' רמי ספייסר‬
‫שוקי מיטלמן‬
‫דורון טרופר ז " ל‬
‫ידידיה בירמן‬
‫צילה גבריאלי‬
‫אלישע בורוש‬
‫נר זיכרון‬
‫מיכאל בן יצחק ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬כ"ז בטבת תשס"ב‬
‫שירה ארנון‪ -‬טרופר ז"ל‪ ,‬נרצחה ב‪ -‬א' בשבט תשנ" ה‬
‫שושנה ברקוביץ ז"ל‪ ,‬נפטרה ב‪ -‬ד' בשבט תש מ"ב‬
‫אלה מילר ז"ל‪ ,‬נפטרה ב‪ -‬ד' בשבט תשע"א‬
‫משה דורלכר ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬ה' בשבט תשס"ו‬
‫אברהם אסרף ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬ז' בשבט תשמ"ב‬
‫מאיר צונץ ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬י"ב בשבט תשס"ה‬
‫מנחם הס ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬י"ז בשבט תשס"א‬
‫שמעון בן יצחק ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬י"ז ב שבט תשס"ב‬
‫משה קמינסקי ז"ל‪ ,‬נפטר ב‪ -‬י"ח בשבט תשנ"ח‬
‫‪2‬‬
‫דבר המערכת‬
‫ל להקת "חלב וד בש" היה שיר שכלל בתוכו את השורה ה זו ‪:‬‬
‫"ידידות היא ברכה שמכפילה את השמחה‪,‬‬
‫ואת הכאב מחלקת‪,‬‬
‫אז שמרו על הרעות‬
‫כי את ערכה כמו בריאות ‪-‬‬
‫קולטים רק כשהיא מסתלקת‪."...‬‬
‫דומה שגם את הנגישות אפשר להגדיר בדרך זו‪:‬‬
‫רק כשאתה מוגבל בדבר מה ‪-‬‬
‫אתה מרגיש בחוסר הנגישות‪.‬‬
‫אדם גבוה ‪ -‬יתקשה להרגיש את קשייו של הנמוך‪.‬‬
‫אם לא קשה לך לעלות במדרגות –‬
‫לא תבין כמה המדרגה האחת בעזרת‬
‫הנשים בבית הכנסת‬
‫קשה לעלי י ה‪.‬‬
‫אם אתה רואה היטב ‪-‬‬
‫לא תבין למה חשוב להדפיס דפים בכתב גדול ‪.‬‬
‫ואם אתה‬
‫בעל רשיון ‪-‬‬
‫תתקשה לה זדהות עם מצוקת הניידות של חסרי רישיון‪.‬‬
‫והדוגמאות‪ ,‬כמובן עוד רבות‪.‬‬
‫היא אחד הביטויים של "ואהבת לרעך כמוך"‪.‬‬
‫היא מחייבת הסתכלות סביב ורגישות לזולת‪.‬‬
‫בחרנו להקדיש גיל יון זה של שיבולת לנושא החשוב ‪,‬‬
‫בתקווה שהעלאת המודעות תסייע לכולנו‪.‬‬
‫שבת שלו ם וקריאה מהנה ומעניינת‬
‫‪3‬‬
‫מי לא רוצה לשמוע את בשורת הגאולה?‬
‫לירן לוי‬
‫תאר לך שהיית עובד במקום מסוים במשך שנים ע ל גבי שנים ‪ .‬מדובר בעבודה קשה ‪ ,‬בעמל כפיים ‪ ,‬ואתה‬
‫לא סתם עייף אלא מותש ‪ ,‬מדוכדך ‪ ,‬מרוקן ומתוסכל ‪ .‬ואז ‪ ,‬ביום בהיר אחד בא מישהו ומבטיח לך עולם‬
‫חדש לחלוטין שבו קיימים שוויון ‪ ,‬משכורת מכובדת וחופש מוחלט ‪ .‬האם היית מאמין לאדם זה או‬
‫שכבר התייאשת לחלוטין ?‬
‫זה מה שקרה לאב ותינו במצרים ‪ .‬הם בילו את כל ימיהם בעבודת פרך במשך כל אותן שנים ‪ ,‬ואז הגיע‬
‫מישהו חדש והחל להבטיח להם הבטחות ‪ .‬משה הביא מסר מאלוקים שהגאולה מתקרבת ‪ .‬שקיימת ארץ‬
‫מובטחת הממתינה לבואם ‪ .‬שלא הכול אבוד ‪ .‬שיש אור בקצה המנהרה ‪.‬‬
‫ומה הייתה תגובתם של בני ישראל ? " ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה " ) שמות ו ‪ ,‬ט (‪.‬‬
‫קוצר רוח הוא מצב שבו הנשימות קצרות ומהירות‪.‬‬
‫אך איזו רוח הייתה קצרה ?‬
‫לפי רוב המפרשים ‪ ,‬הכוונה לרוחם של בני ישראל ‪ .‬כשאדם רץ מעניין לעניין ‪ ,‬מתנשם ומתנשף ‪ ,‬אין לו‬
‫זמן לשבת ולקחת או ו יר ‪ ,‬ואין לו סבלנות להקשיב לדבריהם של אח רים ‪ ,‬גם אם מדובר בבשורות טובות ‪.‬‬
‫קוצר הרוח של בני ישראל נגרם מכמה סיבות ‪:‬‬
‫א‪ .‬המצרים איימו עליהם ‪ ,‬הריצו אותם מעבודה לעבודה ‪ ,‬ולא נתנו להם לשבת ולנוח ‪ " :‬וקוצר הרוח‬
‫הוא פחדם שלא יהרגם פרעה בחרב ‪ ,‬כאשר אמרו שוטריהם אל משה ; ועבודה קשה הוא הדוחק ‪ ,‬שהיו‬
‫הנוגשים אצים בה ם ולא יתנום לשמוע דבר ולחשוב בו " ) רמב " ן ( ‪ " ,‬והייתה נשימתן קצרה כאיש מבוהל "‬
‫) כלי יקר ( ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הם עצמם היו טרודים בצרות ודאגות ‪ " :‬כל מי שהוא מיצר ‪ ,‬רוחו ונשימתו קצרה ‪ ,‬ואינו יכול להאריך‬
‫בנשימתו " ) רש " י (‪.‬‬
‫ג‪ .‬הם כל כך סבלו ‪ ,‬שבכלל לא רצו לנשום ‪ ,‬איבדו את טעם החיים ‪ " :‬כאדם שתקצר נפשו בעמלו ‪ ,‬ולא‬
‫ירצה לחיות רגע בצערו מרעתו ] אפילו [ שירווח לו אחר‪ -‬כך " ) רמב " ן ( ‪.‬‬
‫ד‪ .‬הם היו שקועים בחומריות ולא עסקו בעניינים רוחניים ‪ " :‬אולי לצד שלא היו בני תורה לא שמעו ‪,‬‬
‫ולזה ייקרא קוצר רוח‪ ,‬כי התורה מרחבת ליבו של אדם " ) אור החיים (‪ " ,‬כי לא נאמנה את אל ר וחם ולא‬
‫נתנו לב להתבונן " ) ספורנו (‪ " ,‬היה קשה בעיניהם לפרוש מעבודת כוכבים ‪ ,‬וכן יחזקאל מפרש ואומר ‪:‬‬
‫" איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו ‪ ...‬איש שקוצי עיניו לא השליכו ואת גלולי מצרים‬
‫לא עזבו " ) שמות רבה ו ה ( ‪ .‬וכן הוא אומר ‪" :‬משכו וקחו לכם" ‪ ,‬משכו ידיכם מ ע בודה זרה והדבקו‬
‫במצ ו ות )ילקוט שמעוני ו‪ ,‬קעח(‪.‬‬
‫קוצר רוח הוא מצב נפשי פנימי ‪ ,‬ועבודה קשה היא מצב חיצוני ‪ .‬השילוב של שני אלה ‪ -‬מצב נפשי פנימי‬
‫המנותק מתורה ומרוחניות המקשה על הנשימה ‪ ,‬ומצב חיצוני של עבודה קשה ‪ -‬גורם לכך שבני ישראל‬
‫אוטמים את אוזניהם ואינם מוכנים לשמוע ‪.‬‬
‫שואל הרב חנן פורת )" עוד יישמע "‪ " ,‬הגדת אור ודרור " עמ ' ‪ : ( 82‬אם כן מה ראה ריבונו של עולם לשלוח‬
‫את משה להביא לעם בשורה שאין האוזניים כרויות לשמעה ? הן כלל גדול נקוט בידינו ‪ " :‬כשם שמצוה‬
‫לומר דבר הנשמע ‪ ,‬כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע " ! ) בבלי יבמות סה ‪. (:‬‬
‫הכלל " מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע "‪ ,‬מתייחס לדברי תוכחה וביקורת ‪ ,‬שאין להשמיעם באזני מי‬
‫שאינו מסוגל לקבלם ועלול להתקומם כנגדם ‪ .‬הוא אינו אמור כלפי דברי אמונה וחיזוק ‪ ,‬שאותם יש‬
‫להניח על הלב גם בשעה שאינו פתוח ‪ ,‬מתוך תק ו וה כי תבוא השעה שבה ייפתח והם ייכנסו פנימה ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לפי דברים אלו ‪ ,‬ה"קוצר רוח" מתייחס אל הדובר שיהא ארך אפיים עם סבלנות כלפי השומע‪.‬‬
‫א שֶׁ ר אָ ֹנ כִ י ְמ ַצ וְּ ‪ ‬הַ יּ ֹו ם ַע ל ְל ָב ֶב ‪ ) " ‬דברים‬
‫וכפי שאומר ר ' מנדל מקוצק על הפסוק " וְ הָ יוּ הַ ְדּ ָב ִר ים הָ אֵ לֶּה ֲ‬
‫ו ו ( ‪ - :‬כאשר הלב סגור ואינך יכול להכניס את הדברים לתוך לבבך ‪ ,‬שים את הדברים על לבבך ‪ ,‬כך‬
‫שייכנסו לשם ברגע שהלב ייפתח ‪.‬‬
‫היוצא מכל האמור לעיל‪ :‬שבוודאי כולם רוצים לשמוע את בשורת הגאולה אך הדבר תלוי בשני‬
‫הצדדים‪ ,‬גם השומע וגם המשמיע‪.‬‬
‫מצדנו חייבים אנו להפחית בעבודה הקשה ‪ ,‬כדי לתת מקום לרוח להיכנס אל חיינו פנימה ואז אוז נינו‬
‫תהיינה כרויות לשמוע דברי אלוקים חיים‪ ,‬ואת קול המבשר ואומר ענווים הגיע זמן גאולתכם!‬
‫ומאידך גיסא ‪ ,‬על המשמיע לא להתייאש‪ ,‬כפי שעשה זאת גדול הנביאים‪ ,‬ולהמשיך לדבר אל בני ישראל‬
‫באריכות אפיים‪.‬‬
‫וכפי שמסיים הרב חנן פורת ז"ל‪:‬‬
‫" יהיו דברים אלה קריאת כיוון לכל המ ורים והמחנכים העומדים לא אחת מתוסכלים ‪ ,‬נוכח חוסר‬
‫הרצון והיכולת של תלמידיהם לקלוט את דבריהם ‪ :‬גם אם נדמה לכם לע תים שהנכם מדברים אל‬
‫הקיר ‪ ,‬והדברים נופלים על אוזניים אטומות ‪ -‬אל תתייאשו ‪ .‬הוסיפו דבר ויהי מה ! דבר אמת ‪ -‬גם אם‬
‫יתמהמה ‪ -‬עוד יישמע ! " ‪.‬‬
‫תנחומינו‬
‫לגארי ספייסר‬
‫במות אביך‬
‫יעקב ספייסר ז"ל‬
‫המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים‬
‫תנחומינו‬
‫ליוחנן די‪-‬קסטרו‬
‫לגילה פיפרנו‬
‫לריטה ויזל‬
‫במות אחיכם‬
‫עמנואל די‪-‬קסטרו ז"ל‬
‫המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים‬
‫‪5‬‬
‫‪‚ÏÊÓ‰ ‰ˆ˜ ÏÚ‬‬
‫יהושע מוזט‬
‫ימי סערה חורפית עברו עלינו ‪ ,‬ואני מנצל את ההזדמנות כדי להתייחס אל‬
‫הכלנית ‪ -‬הפרח הבולט ביותר בחורף הישראלי ‪ .‬הכלנית המצויה מתחילה לפרוח‬
‫בינואר ומגיעה לשיא פריחתה בפברואר ‪ ,‬במרבדים גדולים בצפון הארץ ‪ ,‬בנגב‬
‫הצפון‪ -‬מערבי ‪ ,‬וגם אצלנו בין חדר האוכל לבית הכנסת‪ .‬זה הזמן ליהנות מהטבע בעונ ת‬
‫החורף ‪ ,‬שבאזורנו ה י א קצר ה אך מיוחד ת וצבעונית ‪ .‬המשך חורף נעים וגשום‪.‬‬
‫ב ' זאת‬
‫חנוכה ' התקיים בשדה אליהו אירוע מרשים של לימוד ועיון ‪ -‬דתיים וחילונים‪ ,‬צעירים‬
‫ומבוגרים עסק ו יחד בעולם המדרש והאגדה‪ .‬חברנו דני תמרי‪ ,‬יחד עם גדעון שמיר ואשר יובל )בני שדה‬
‫אליהו( יזמו את האירוע והתחילו לארגנו לפני כשנה‪ .‬ה מטרה היא לקיים אירוע רב‪ -‬שנתי וחד‪ -‬יומי‬
‫בנושא מדרש ואגדה‪ .‬ל אירוע הראשון הגיעו כ‪ 400 -‬אנשים מכל הארץ‪ ,‬קהל עשיר ומגוון‪ ,‬אשר יצר‬
‫חיבורים המביעים את המהות המיוחדת של שדה אליהו ‪ -‬חיבו ר לתורה ולארץ‪ ,‬חיבור בין עשייה‬
‫ולימוד‪ ,‬חיבור בין תפיס ו ת עולם שונות‪ ,‬חיבור בין איש לרעהו‪.‬‬
‫תודה מיוחדת לדני תמרי ‪ ,‬אשר עמד בראש המארגנים ‪ ,‬וכן לצ ו ות ההיגוי ‪ :‬יצחק סימון‪ ,‬מרים טרופר‬
‫ו אפרת שי ‪ ,‬ו ל חברים רבים אחרים אשר התגיי סו לעזור‪ .‬בקרוב ת תקיים ישיבת סיכום עם כל הנוגעים‬
‫בדבר ‪ ,‬להפקת הלקחים לקראת האירוע הבא‪ .‬נשמח לשמוע תגובות‪.‬‬
‫בתחילת ה שנה ה אזרחית אנו מפרסמים דו"ח אוכלוסייה של שדה אליהו ‪ ,‬מעודכן ל‪: 31.12.2014 -‬‬
‫חברים ‪ ;273 -‬ילדים עד גיל ‪ ;218 - 18‬בוגרי קבוצה במסלולים שונים וסטודנטים ‪;48 -‬‬
‫נקלטים ‪ ;14 -‬י"ג ומכינות ‪ ;25 -‬חיילים ‪ ;35 -‬תושבים ‪ ;16 -‬הורי חברים ‪;5 -‬‬
‫שירות לאומי ‪" +‬בית בשדה" ‪ +‬בית מדרש "קדם" ‪;18 -‬‬
‫בנים בשנת חופש ‪ ;5 -‬חיילים בודדים ‪ ;14 -‬אולפן עברית ‪ ;31 -‬אחרים ‪;11 -‬‬
‫סך כל האוכלוסייה‪ 713 :‬נפשות‪.‬‬
‫תודה ליעל לנג על ניהול נת ו ני האוכלוסייה במסירות ‪.‬‬
‫ביוזמת ועד ת קשר ‪ ,‬התקיים במוצש"ק פר שת מקץ‪ ,‬נר חמישי של חנוכה ‪ ,‬ערב " על האש " לחיילים‬
‫ו ל י"גמלים שלנו ‪ .‬זו הייתה הזדמנות נהדרת לשוחח עם החבר'ה באופן בלתי רשמי ‪ ,‬להתעניין ב שלומם‬
‫ו להתעדכן ב מסלולים השונים של כל אחד ואחת במקומו‪ .‬במהלך הערב שמחו החיילים לשמוע כי‬
‫המועדון שהיה עד כה של גרעין "צבר" ‪ ,‬עובר לרשותם ‪ .‬כזכור‪ ,‬ה נושא של מועדון לחיילים עלה בעבר‬
‫במסגרת ' המרחב הפתוח ' וכיום נמצא ה הזדמנות לממש את ה הבט חה‪.‬‬
‫תודה לרפאל צרפתי ‪ ,‬שהסכים לקחת אחריות על תפעול המועדון בשיתוף עם ועדת קשר‪.‬‬
‫בימים אלו אנו נמצאים בסדרת דיונים על הכנת תקציב הק הילה לשנת ‪ - 2015‬מקורות ‪ ,‬שימושים‬
‫וגישור על הפערים שב י ניהם‪ .‬רכזי פעילויות וּ ועדות נקר אים לעבור על המספרים‪ ,‬לתקן ולעדכן את‬
‫הנתונים‪ .‬המלאכה לא פשוטה כלל ועיקר‪ ,‬אך נעשית בשיתוף פעולה מצוין‪ .‬במקביל אנו מגבשים את‬
‫תכנית ההשקעות של הקהילה לשנת ‪ 2015‬ונראה כי בימים הקרובים נסיים את המ לאכה ‪ .‬אציין כי‬
‫העבודה נעשית בשיתוף ובתמיכה של כל המערכת‪ .‬מכלול התכנית י ובא לדיון ואישור הציבור באח ת‬
‫מ אס י פות החברים הקרובות‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תהליך ההסכמות מתמקד בשלב זה בבניית הצעה כוללת ומפורטת של הפרטת מזון בשדה אליהו‪.‬‬
‫בימים א לו מתבצעת עבודה של איסוף נתונים בסיסיים שישמשו כפלטפורמה לגיבוש ההצעה‬
‫המפורטת‪ .‬אסוף הנתונים נעשה בסיועו של מאיר טלבי ‪ ,‬תמחירן של "אחדות ישראל"‪.‬‬
‫על בסיס הנתונים שיתקבלו הצוות ילמד‪ ,‬יבחן‪ ,‬ישווה וידון בהצעות נוספות שהעלו חברים אחרים‬
‫בקבוצת ההסכמות‪ .‬עוד בתכנית לבקר בימים הקרובי ם בקיבוץ נוסף שעבר הפרטת מזון‪ ,‬במטרה‬
‫ללמוד מקרוב כיצד העניין עובד ‪.‬‬
‫כ‪ 80 -‬חברים השתתפו בערב הסברה בו הציגה טובי כהן ‪ ,‬מתכננת ערים ‪ ,‬נתוני צמיחה דמוגרפית‬
‫ב תרחיש י ם שונים והשלכות יהם על שדה אליהו בעתיד‪ .‬כפי שדוּוח‪ ,‬מדובר בשלב ראשון מתו ך שלושה‬
‫שלבים של עבודה שהו זמ נה על ידי הנהלת קהילה‪ .‬בשבועות הקרובים תשלים טובי כהן את השלבים‬
‫הבאים של העבודה‪ ,‬אשר יעסקו בהשלכות של קצב ה צמיחה על מבנ י ציבור בקיבוץ‪ ,‬ועל ה דיור‬
‫ו ה כלכלה‪ .‬עם תום העבודה ‪ ,‬מכלול הנתונים יוצג לציבור באסיפת חברים‪.‬‬
‫בהובלת ועדת צעירים ‪ ,‬התקיים ה שבוע ערב הסברה בנ ושא תקנון צעירים חדש למשתחררים ‪ .‬עיקר‬
‫החידוש אומ ר כי אחרי שנת ש י רות תנועתית ‪ ,‬שירות צבאי או לאומי ‪ ,‬ובתום חובת מילוי ימי עבודה‬
‫בקיבוץ ) ‪ 150‬ימים מסיום י"ב( ‪ ,‬התקנון מאפשר עצמאות כלכלית לבנים ‪ ,‬עד שנתיים או עד תחילת‬
‫הלימודים ה אקדמיים‪ .‬בערב הוסבר ו המניעים לגיבוש ה תקנון וכן ההשפעה של התקנון החדש על‬
‫הישארות הבנים והבנות בקיבוץ‪ .‬התקיים דיון עניי ִנ י ב מגוון שאלות הקשורות לתקנון ‪ .‬הודגש כי בשנה‬
‫האחרונה התקנון הופעל בגיבוי המזכירות הרחבה ואכן בנים רבים בחרו להצטרף למסלול ולהיות‬
‫בקיבוץ‪ .‬לאחר סדרת דיונים שהתקיימו בשנה האחרונ ה בפורומים שונים ‪ ,‬נראה שכעת אנו מוכנים‬
‫לדיון ולקבל ת החלטות לגבי התקנון החדש באסיפת חברים‪.‬‬
‫בהמשך לערב הסברה שהתקיים בנושא תקנון פנסיה ‪ ,‬הגיעו תגובות ושאלות של חברים אל צוות‬
‫הפנסיה‪ .‬לאחר בירור ה סוגיות ה שונות ולאחר תהליך של דיונים רבים בפורומים שונים בשנה‬
‫הא חרונה‪ ,‬צוות פנסיה יגיש את תקנון הפנסיה החדש לדיון ואישור באסיפת החברים הקרובה‪.‬‬
‫תודה לצוות הפנסיה שלנו ) רבקה מירום‪ ,‬שמעון שורק‪ ,‬דעאל לוי‪ ,‬יהושע מוזט‪ ,‬אייל הראל ‪ -‬יועץ‬
‫חיצוני‪ ,‬צביקה קידר ‪ -‬יועץ חיצוני(‪,‬על העבודה המאומצת ‪ ,‬ובמיוחד לגיל הס על הובלת המשימה‪.‬‬
‫ב המשך להחלטת ִמ נהלת המזון והנהלת הקהילה ‪ ,‬נעמיד בימים הקרובים מערכת בקרה אלקטרונית‬
‫לאיסוף ועיבוד אוטומטי של נתונים על מספר הסועדים בחדר האוכל ‪ .‬כפי שהוסבר בעבר ‪ ,‬מדי יום‬
‫סועדים בארוחת צהריים בחדר האוכל שלנו כ‪ 600 -‬אנשים ‪ ,‬בהם חברים‪ ,‬שכ י רים‪ ,‬ילדים‪ ,‬זמני י ם‪,‬‬
‫אורחים ואחרים‪ .‬המערכת החדשה עובדת בשיטת ט ביעת אצבע ותלוש לארוחה עם לוגו של הקיבוץ ‪,‬‬
‫ו היא ידידותית ויעילה‪ .‬בשבוע הקרוב ה חברים יתבקשו לשתף פעולה ב איסוף הנתונים במערכת ‪,‬‬
‫לקראת ה שקתה ‪ .‬דף הסבר עם פרטים נוספים נ שלח לחברים‪.‬‬
‫איכות הרפואה הוא אחד הנושאים שהנהלת מחוז צפון של קופת חולים‪ ,‬מדגישה ומקדמת ‪ .‬בכל רבעון‬
‫מתפרסמ ים שמות המרפאות המצטיינות‪ ,‬הזוכות בשלו ש ת המקומות הראשונים במחוז‪ .‬לשמחתנו ‪,‬‬
‫זכתה המרפאה שלנו ב שדה אליהו במקום השלישי ‪ ,‬ברבעון השלישי של שנת ‪ . 2014‬ברור כי דירוג גבוה‬
‫באיכות הרפואה הוא תוצאה של עבודה מאומצת של צוות המרפאה ‪ .‬יישר כ ו ח על ההישג ותודה !‬
‫תודה למשפחת קדרי מירושלים על מתנתם היפה לקיבוץ‪ :‬ערכה מעוטרת של 'שבע ברכות'‪ ,‬לכבוד‬
‫נישואי בנם רועי עם שי אונא‪ .‬בתקווה שירבו שימושים במתנה!‬
‫‪7‬‬
‫השבוע התקיימו ה בחירות המקד י מות )פריימריז( לרשימ ת "הבית היהודי" לכנסת ה‪ . 20 -‬בשדה א ליהו‬
‫התפקדו ‪ 136‬חברים למפלגה ‪ ,‬ונית נה להם הזדמנות להשפ י ע על הרשימה הכללית לכנסת‪ .‬ברור כי‬
‫ה התמודדות של נציגנו מה קיבוץ הדתי ‪ ,‬נחמיה רפל ‪ ,‬מעוררת עניין רב בקרב אלפי המתפקדים בתנועה‪.‬‬
‫בעת כתיבת שורות אלה אין עדיין ביד י נו נתונים סופים על תוצאות ההצבעה ‪...‬‬
‫פרויקט " הביתה " ממשיך להתקדם כמתוכנן‪ .‬בימים אלה אנו עוסקים בגיוס פרוי י קטור ובמקביל‬
‫מתגבש צוות יועצים ומהנדסים לקראת שלב התכנון‪ .‬בשבועות הקרובים הנושא יוחזר לציבור החברים‬
‫לדיון ואישור‪.‬‬
‫הסתיים בהצלחה פרויקט הנחת תשתיות ל ק ו ביוב חדש מאזור הרפת עד השכונה החדשה ‪ -‬כקילומ טר‬
‫וחצי חפירה בעומק של שלוש ה מטר‪ .‬זו הזדמנות להודות לציבור ‪ ,‬ו בעיקר לחברים הגרים בציר‬
‫החפירה ‪ ,‬על ההבנה והסובלנות‪ .‬גם הצוות המקצועי ה מקומי שלנו לא חס ך במאמצים לעמוד בלוח‬
‫הזמנים ולהקל על הציבור‪ .‬נזכיר שוב כי בשבועות הקרובים יתקיימו עבודות שיקום לאורך הציר ‪,‬‬
‫ול קראת סוף החורף מתוכנן שיפוץ של כביש ה כניסה ל קיבוץ‪.‬‬
‫תאונה מ ח רידה קרת ה לאחרונה בכביש ‪ . 71‬אבא ובנו מקיבוץ ניר דוד נ הרגו ‪ .‬אנו מקוו ים כי ה לחצים‬
‫הגדולים ש הרשויות במועצה האזורית ובעיריית בית שאן מפעילים על משרד התחבורה יניבו פרי ‪,‬‬
‫וש נזכה במ ה רה ל התאמ ת הכביש לעומ ס התנועה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מתבצע ות לאורך ה כביש עבוד ו ת רחב ות‪-‬‬
‫הי קף‪ ,‬המעל ות באופן ממשי את הסכנות‪ .‬א נא ‪ ,‬סעו בזהירות!‬
‫‪äìéä÷ä úìäðäî‬‬
‫הנהלת הקהילה קיימה ישיבה נוספת על עקרונות המתווה לצמיחה דמוגרפית אשר מציע לקלוט‬
‫כעשרים‪ -‬עשרים וחמש משפחות צעירות חדשות בחמש שנים הקרובות‪ ,‬במסלול מסורתי‪ ,‬או במסלול‬
‫טרום קליטה ‪ -‬בעצמאות כלכלית מוגבלת עד שלוש שנים )במקום שנתיים‪ ,‬כפי שניתן כיום(‪ .‬בתום‬
‫הדיון ‪ ,‬הנהלת הקהילה אישרה את המתווה הח דש אשר יובא לדיון במזר"ח וכן באסיפת חברים‪.‬‬
‫הנהלת הקהילה דנה בהצעה לקיים ביום הבחירות לכנסת ה‪ 20 -‬יום שבתון ‪ .‬בדיון עלו שאלות רבות‬
‫הקשורות להצעה ‪ ,‬אך בשל קושי ממשי להפעיל את המערכות של ענפי הש י רות והגיל הרך ללא שכירים ‪,‬‬
‫הוחלט לקיים יום שבתון ביום הבחירות לכנסת ה‪ ) 20 -‬יום שלישי ‪ ,‬כ"ו באדר תשע"ה ‪.( 17.3.2015 ,‬‬
‫‪äôéñàäî‬‬
‫האסיפה שמעה על תחזית סיום שנת ‪2014‬‬
‫ו כן דנה ב תכנית עסקים )אחזקות( ‪ 2015‬ואישרה אותה ‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫‪íåøî á÷òéì‬‬
‫‪90 êì úàìîá‬‬
‫‪äçôùîäî úçð äáøäå úåàéøá êì íéìçàî‬‬
‫‪8‬‬
‫על קצה הקלשון‬
‫אייל לב‬
‫גד"ש‪:‬‬
‫תירס סתיו ‪ -‬הסתיים קטיף התירס בטוקן ד ' ביבול ל של ‪ 1.4‬טון לדונם‪ .‬התירס שווק לשוק המקומי‬
‫דרך חברת ה דסים ונארז בצמח‪ .‬הספקנו לזרוע ת לתן על ‪ 80‬דונם מהשטח כדו‪ -‬גידול ל פני הגשם‪.‬‬
‫בצל ‪ -‬סיימנו לאסוף את החלקה בשוקף ואנחנו באמצע האסיף של החלקה בטוקן א ' ‪ .‬בניגוד לשנה‬
‫ה קודמת ‪ ,‬החלקה בטוקן נתנה יבול גבוה יותר משוקף‪.‬‬
‫חיטה ‪ -‬הגשם המבורך חוסך מאיתנו את המשך ההשקיות בחיטה ומאפשר לצוות לבצע עבודות אחזקה‬
‫ולהתכונן לגידולי האביב‪ .‬אנחנו ע וקבים אחרי התפתחות השטחים בעקבות מזג האוויר הסוער שהיה‬
‫השבוע וגרם לכמה אירועי קרה‪ .‬י י תכן ונ ראה נזקים שיבואו לידי ביטוי בהמשך הגידול‪.‬‬
‫אספסת ‪ -‬חלק מהשטח נקצר קציר ניקוי לשחמיץ‪ .‬השחמיץ בוצע בעזרת המכונה החדשה שקנו ' אלצ ' ‪,‬‬
‫נעטף בניילון ומאוחסן באזור הרפת עד למכ ירתו‪.‬‬
‫עגבניות ‪ -‬פיזרנו קומפוסט מהאתר שלנו בשטחים המיועדים לגידול עגבניות והצנענו אותו בעזרת‬
‫תיחוח )בוצע ע ל ידי גוי בגלל השמיטה(‪ .‬כמו בכל שנה ‪ ,‬יש ויכוח על מחיר העגבניות בין המגדלים‬
‫למפעלי התעשי יה ‪ .‬הבעיה היא שאנחנו הראשונים שצריכים לזרוע את ההזמנות שלנו במשת לה וכדי‬
‫ליצור לחץ על המפעלים אנחנו נדרשים לא לזרוע עד שיסוכם המחיר‪ .‬השנה המפעלים הודיעו שהם‬
‫מורידים את המחיר ב‪ 6% -‬והתארגנות המגדלים החליטה שהיא לא מוכנה להוריד את המחיר‪ .‬חיכינו‬
‫עד לרגע האחרון ולבסוף המפעלים הסכימו לחתום עם אזור בית שאן על המחיר של שנה שעבר ה‪.‬‬
‫אנחנו נפרדים השבוע מאריה גולדשמידט אחרי חודש ים של עבודה בגד"ש‪ .‬שיט מהנה ו הצלחה‪.‬‬
‫זיתים ‪:‬‬
‫המסיק הסתיים ביבול טוב ובאחוזי שמן גבוהים‪ .‬השנה מסקנו בפעם הראשונה את כל הדונמים שלנו‬
‫) ‪ 780‬דונם(‪ ,‬ואנחנו מצפים למכירה של השמן במחיר טוב‪.‬‬
‫מדגה‪:‬‬
‫השיפוץ במאגר מתעכב ע קב כניסה של מים מתחתית המאגר‪ ,‬מה שאילץ אותנו להביא אבנים ולשקע‬
‫אותם בתחתית המאגר כדי שנוכל להביא אדמת חרסית ולהדק אותה למניעת ח לחול של המים‪ .‬את‬
‫המים סילקנו בעזרת משאבות שאלעד התקין בתוך הבור‪ .‬את הבוץ שהוצאנו מהמאגר שפכנו מדרום‬
‫למאגר וגידרנו את השטח כדי למנ וע טביעה של אנשים בתוכו‪.‬‬
‫רפת‪:‬‬
‫מספר החולבות בעדר נמוך‪ ,‬כדי שלא לחרוג מהמכסה‪ .‬בחודשים הקרובים צפוי גל גדול של המלטות‬
‫ששיאו בחודש מרץ‪ ,‬וכעת פרות רבות נמצאות בשלב היובש לקראת ההמלטה‪ .‬חוץ מצמצום מספר‬
‫הפרות‪ ,‬אנחנו מגמיעים את היונקים בחלב מלא )במקום תחליף חלב( ומוזילים את המנה המוגשת‬
‫לפרות )למשל ‪ ,‬בעזרת שימוש בשאריות ממפעל התבלינים(‪ ,‬כדי להקטין את שיווק החלב לתנובה‪,‬‬
‫ועדיין לשמר את יכולת הייצור לקראת הקיץ‪.‬‬
‫בעוד כשבועיים‪ ,‬אי"ה‪ ,‬נאכלס את הסככה החדשה‪ .‬סככת חולבות ישנה )לכיש ב'( תתפנה מחולבות‪,‬‬
‫ובמקומן נכניס עגלות‪ .‬כך נוכל לשפר את תנאי המחיה של העגלות בתקופת החורף‪ ,‬ולתת לחולבות‬
‫מרחב מחיה משופר בתקווה להעלות את הביצועים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫הד מהחינוך‬
‫רחל לוי‬
‫עברו יותר מחודשי י ם מאז שנכנסתי להחליף את דפנה עופר בריכוז מערכת החינוך‪.‬‬
‫אני רוצה להודות ל דפנה ע ל ה מסירות ‪ ,‬ה אכפתיות הרבה וה חשיבה על חינוך ילד י נו וצמיחתם בשלוש‬
‫השנים האחרונות ‪ .‬בהצלחה במשי מה הבאות ‪ :‬ריכוז ועדת חברים ‪ ,‬וסבתאוּת ל נכד הראשון!‬
‫בחפיפה עם עם דפנה התחלנו לחשוב על המטרות ‪ ,‬היעדים והמשימות העומדים לפני מערכת החי נוך‬
‫שלנו בשנה זו‪ .‬המשך החשיבה נעשה עם הצוותים המעולים של כל המרכז ים ובנינו ת כנית עבודה כללית‬
‫למערכת החינוך ‪ ,‬המתייחסת למטרות ו ל יעדים שהצבנו ומותאמת לכל מרכז ומרכז ועם התייחסות‬
‫וחשיבה על כל ילד‪ .‬הת כנית הסופית תופיע בחוברת ת כנית ה עבודה של הקהילה שתצא בקרוב‪.‬‬
‫חודש א רגון של תנועת בני עקיבא עמוס חוויות עבר על ילד י נו לפני כחוד ש וחצי‪ .‬עדי הקומונרית )בת‬
‫ש י רות לאומי(‪ ,‬בעזרת המדריכים החדשים משבט אביחי )שיזף( ובעזרת המדריכים הוותיקים‪ ,‬י י שמו‬
‫עם החניכים את נושא החודש ‪" -‬יוצרים חברה צודקת " ‪ .‬מדהים לראות את הנוער פועל בתכנים‬
‫ערכיים ‪ ,‬ברצון ו ב השקעה רבה ומגלה אחריות ובגרות‪ .‬לאחר התהלוכה ‪ ,‬המ פקד וההופעות זכינו‬
‫להופעה מיוחדת של תזמורת נגנים מאוסטרליה שסיימה את הערב המיוחד‪.‬‬
‫נבחרת ה כדורסל של בית ספר שק"ד ‪ ,‬שחמישה משחקניה הם בני שדה אליהו‪ ,‬הגיעה למקום השני‬
‫באליפות המחוזית של בתי הספר‪ .‬כל הכבוד! גאים בכם!‬
‫לפני כחודש נערכה ריצת "חצי מרתון" בעמק המעי ינות בהשתתפות רצים מכל הארץ‪ .‬בני ובנות‬
‫החטיבה והתיכון השתתפו במרוץ שליחים‪ .‬ילדי מרכז תמר חילקו מים לרצים )ואספו בסוף המ י רוץ‬
‫במאמץ רב ובהקפדה רבה את הבקבוקים והפקקים הזרוקים‪ ,‬והרוויחו את כסף הפיקדון למרכז(‪ .‬נוער‬
‫התיכון המעולה הגיע ב מקום ה שני וילדי החטיבה המ צוינים הגיעו ב מקום ה שלישי‪.‬‬
‫כל הכבוד לכולם על ההשתתפות המשמעותית וההישגים המכובדים!‬
‫פעילות חנוכה נפתחה בעלי י ה לגבעת סלעית עם ילדי א'‪ -‬ו' לזכרה של סלעית שטרית‪ .‬ראינו סרט על‬
‫סלעית ורות אביאל סיפרה לנו עליה מהיכרותה עמה‪ .‬אמרנו תהילים בבית הכנסת של הי ישוב ולאחר‬
‫מכן אכלנו "חם‪ -‬חם" ושתינו טרופית שהגישה לנו מלכה ‪ ,‬א מה של סלעית ‪ .‬תודה רבה למלכה גם על‬
‫תרומתה למען הכנת חול צות לילדי חוג תהילים שהוקם לזכר סלעית ‪.‬‬
‫חוג תהילים לבנות מתקיים כל שבת בשעה ‪ 12:00‬בגלריה‪ .‬חוג תהילים לבנים מתקיים בבית ה כנסת ‪,‬‬
‫‪ 20‬דקות לפני תפילת ערבית ו יציאת השבת‪ .‬החוג מתקיים כבר כ‪ 13 -‬שנה ומובל ע ל ידי גילה אמיתי‬
‫ו אייל לב‪ .‬תודה רבה! כל הילדים מוזמנים להצטרף ל י הנות מאמירת התהילים בכל שבת‪.‬‬
‫ילדי החטיבה יצאו בחנוכה לטיול בן יומיים‪ .‬הטיול היה מגוון וכלל שיבוח עצי זית בפרוד במסגרת‬
‫" השומר החדש " ואחר כך שיחה עם נציג מ " השומר החדש " ‪ ,‬אטרקציה ‪ ,‬ולמחרת טיול מקסים בנחל‬
‫דישון‪ .‬הייתה אוירה מצוינת והילדים נהנו מא ו ד‪.‬‬
‫נוער התיכ ון יצא לעוטף עזה במסגרת "אור איתן"‪ .‬הם שימחו מבוגרים בשדרות )שהתרגשו מא ו ד(‪ ,‬עשו‬
‫פעילות לילדים‪ ,‬צבעו מיגוניות ושיפרו את הסביבה בקיבוץ רוחמה ‪ ,‬הפעילו ועש ו מסיבה לילדים‬
‫מאושפזים בסורוקה ושיחקו ופעלו עם ילדים מבית הגדי‪ .‬בנוסף ‪ ,‬הנערים שמעו שתי שיחות מעניינות‬
‫וחשובות ביותר‪ .‬אחת מתא"ל איתי וירוב ממעלה גלבוע ‪ ,‬מפקד אוגדת עזה‪ ,‬ו השנייה מעידית לנדאו‬
‫)זמורה( על ההתמודדות של האוכלוסייה האזרחית והילדים בסעד בזמן מבצע " צוק איתן"‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫היומיים הללו באו אחרי חודש עבודה מאומצת של גיוס כספים ‪ ,‬תיאומים וא רגונים רבים ושונים‪.‬‬
‫תודה רבה לכל הנרתמים ה תורמים ‪ ,‬העוזרים והמסייעים‪ .‬לילדי התיכון המדהימים ולשתי המדריכות‪.‬‬
‫ביום שישי האחרון יצאו הנופרים )כית ה ז'( למפגש עם בני גילם בקיבוץ עין כ רמל‪ .‬הפגישה עם הלא‪-‬‬
‫מוכר נעשית במסגרת שנת בר‪ -‬ב ת מצווה ‪ ,‬שבה אנחנו נפגשים עם קבוצה מכיתה ז' של אחד הקיבוצים‬
‫שאינם דתיים‪ .‬אנחנו מגיעים לבקר אותם ביום חול במקום מגוריהם ‪ ,‬עושים פעילויות שונות של‬
‫היכרות‪ ,‬ומארחים אותם אצלנו חזרה בשבת כדי שיכירו מהי שבת באווירה דת ית‪.‬‬
‫בשבת זו )וארא( יתארחו הילדים מעין כרמל אצלנו בקיבוץ ב בית משפחות ילדי הנופרים ‪.‬‬
‫בזמן הקרוב מצפות לנו פעילויות כלליות רבות‪:‬‬
‫סמינרים בסופי שבוע לילדי ט'‪ ,‬י'‪ ,‬י"א וי"ב מטעם הקיבוץ הדתי בעין צורים ‪ ,‬יבנה ‪ ,‬לביא וכפר עציון‪.‬‬
‫מסע של כיתות ט' )שבט ציון(‪ ,‬בעקבות ה ל"ה במסגרת בני עקיבא‪.‬‬
‫נטיעות ט"ו בשבט )כלומר ‪ ,‬טיול(‪ ,‬באזור הכנרת ב‪ -‬ט"ז בשבט מטעם בני עקיבא‪.‬‬
‫טיול של כל ילדי א'‪ -‬ו' מכל עמק המעיינות לקראת ט"ו בשבט‪ ,‬ומ י רוץ ניווט של נוער החטיבה והתיכון‬
‫לז כרו של יותם גלבוע מטעם המועצה‪.‬‬
‫שיהיה חורף גשום עם הרבה עשייה חינוכית טובה ומעשירה‪.‬‬
‫ארוחת בוקר‪ ,‬בריאה?‬
‫בבוקר הזמן קצר והמלאכה מרובה‪ ,‬לצחצח‪ ,‬להתלבש‪,‬‬
‫ל הכין כריכים‪ ,‬לצאת בזמן לגן ותוך‪ -‬כדי להתארגן בעצמנו לעבודה‪.‬‬
‫בלחץ הזה קל לוותר על ארוחת בוקר‪...‬‬
‫רגע לחשוב‪ :‬פעם אחרונה שהילד אכל הי ת ה בשבע בערב‪ ,‬המשמעות‬
‫היא שהוא ב צום של כ‪ 12 -‬שעות ועד שיגיע לגן‪ ...‬התכנסות ‪ ,‬מפגש בוקר ‪,‬‬
‫ותפילה‪ ...‬כמעט ‪ 14‬שעות בצום‪.‬‬
‫ההשלכות של זה יכולות להיות התייבשו ת קלה‪ ,‬שגורמת לחולשה‪ ,‬ל בלבול ולחוסר ריכוז‪.‬‬
‫למעשה ‪ ,‬ניתן לומר שהשעתיים הראשונות של הילד בבית הספר "מבוזבזות"‪.‬‬
‫תמיר בשיא‬
‫ואכן ‪ ,‬מחקרים מראים כי ארוחת בו קר משפרת את תפקוד המוח והזיכרון‪.‬‬
‫ילדים שאכלו ארוחת בוקר קיבלו ציונים טובים יותר לעומת ילדים שדילגו על ארוחת בוקר‪ .‬מחקרים‬
‫אחרים מצאו שילדים שאוכלים ארוחת בוקר באופן קבוע הם בעלי משקל תקין לעומת ילדים שדילגו‬
‫על ארוחה חשובה זו ואף אופיינ ו כבעלי משקל יתר‪.‬‬
‫אתם בטח שואלים את עצמכם למה הוא כותב ‪ ,‬הרי יש לנו חדר אוכל ‪ ,‬ב"ה פעיל ותוסס ‪ ,‬ומלא כל טוב‬
‫כל יום בשבוע ‪ ,‬ויש ארוחת בוקר בבתי ילדים וגנים‪.‬‬
‫אז פה אני רוצה לפתוח דיון‪.‬‬
‫ראשית‪ ,‬בגנים אוכלים קצת מאוחר ‪ .‬כדאי לתת לילד משהו קטן לפני בבית‪.‬‬
‫שנית‪ ,‬רוב הילדים המתבגרים‪ ,‬שזהו ה גיל בו התזונה היא הכי חשובה‪ ,‬קמים הכי מאוחר שאפשר לפני‬
‫שצריך לצאת מהבית ‪ ,‬ומדלגים על חדר האוכל הי י שר לבית הספר‪.‬‬
‫ומה קורה במרכז ים תמר‪ ,‬ארז‪ ,‬אשל? האם ה ילדי ם מקבלים מגוון של אוכל כמו בחדר אוכל? האם הוא‬
‫בריא? האם יש בו את כל אבות המזון? כמה שוקולד ‪ ,‬דגנים וממתקי ם אוכלים שם?‬
‫נכון ‪ ,‬יש עוד כמה דברים פרט לאוכל שצריך לשים אליהם לב‪ .‬מחכה לתגובות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪úåøéù éôðò úæëø ç"åã‬‬
‫דורית קרדש‬
‫לפני כחצי שנה הודעתי על סיום תפקידי בשל עומס‪ .‬עברו מספר חודשים‬
‫ולמדתי להתנהל במציאות החדשה של חיי‪ ,‬והחלטתי להישאר בתפקיד‬
‫ולהמשיך ל קדם את ענפי השירות בדרך שבה בחרתי‪ .‬אני מודה לחברי‬
‫לוועדה ולכל הציבור על התמיכה והפרגון הרבים שאני מקבלת‪ ,‬זה נותן‬
‫הרבה כוחות להמשיך!‬
‫בימים האחרונים אני עסוקה בהכנת תכנית העבודה לשנת ‪ , 2015‬כמו גם קידום תכנית השקעות‪ .‬מנהלי‬
‫הענפים משתפים פעולה יפה‪ ,‬וכל מנהל העביר את התכניות שלו להשקעות בשנה הבאה‪ .‬מקווה שנוכל‬
‫לאפשר לכולם לממש את התכניות שלהם‪ ,‬כדי שהענפים יוכלו להמשיך לתת את השירות הטוב ביותר‬
‫שהם יודעים לתת‪.‬‬
‫לפני כשבועיים השלמנו את העברת הירקות והפירות לכלבו‪ .‬כאן המקום להודות לשותפיי לדרך ‪ -‬רינת‬
‫שפירא ויובל נצ ר ‪ .‬מהלך זה היה סוג של חלום בשבילי כשנכנסתי לתפקיד‪ ,‬ואני שמחה שהצלחנו לממש‬
‫אותו‪ ,‬לטובת כלל הציבור!‬
‫המהלך עדיין רחוק מלהיות מושלם‪ ,‬צריך לעשות עוד כמה שינויים ושדרוגים‪ ,‬גם במטבח וגם בכלבו‪,‬‬
‫אבל התחלנו‪ ,‬וזה מה שחשוב‪ .‬התגובות של הציבור על שביעות הרצון מהסידור החדש מעודדות‬
‫ומחממות את הלב‪.‬‬
‫יישר כ ו ח לעובדות הכלב ו על השינוי שעשו בעבודתן‪ ,‬ו גם לאלישבע ולכל עובדות המחסן שקיבלו את‬
‫השינוי בהבנה‪ ,‬ומצליחות לתפעל את המחסן ביעילות ו ב סדר מופתי‪.‬‬
‫הגעת החלב לכלבו מתעכב ת בשל סיבות טכניות‪ .‬כש יתאפשר ‪ ,‬נודיע לציבור על ההתארגנות החד שה‪.‬‬
‫בענף המזון נתקלנו בתופעה מכוערת‪ ,‬של ברכונים גזורים ושבורים בחדר ה אוכל‪ .‬עובדי חדר האוכל‬
‫מוצאים לע תים קרובות בתחילת היום שאריות ברכונים מפלסטיק‪ ,‬שנראה כי עברו התעללות‪ .‬מעבר‬
‫לחילול הקודש‪ ,‬זהו " בל תשחית " ממדרגה ראשונה‪ ,‬ואני קוראת לכל מי שיודע משהו בנושא ש יפנה‬
‫אלי או ליובל וננסה למגר את התופעה הזו‪ .‬לא נוכל לתת לזה להמשיך‪ ,‬ואנו לא רוצים להתחיל לשים‬
‫מצלמות בכל פינה בחיינו!‬
‫עוד בענף המזון‪ :‬יש הרגשה בקרב העובדים שיש בקיבוץ שני מעמדות ‪ -‬אדונים ומשרתים‪ . ..‬אולי זה‬
‫קצת קשה לשמוע‪ ,‬אבל לע תים ההתנהגות של חלק מהציבור מ תנשאת ואינה עומדת בקנה אחד עם‬
‫החינוך שאנו רוצים לתת לילדינו על ערך העבודה‪ .‬אני חוזרת ומזכירה שאם למישהו יש משהו להגיד‬
‫לעובדים‪ ,‬אפשר לעשות זאת בצורה תרבותית ונעימה‪ .‬ואם קשה‪ ,‬אפשר )ורצוי( לפנות ליובל ולדבר‬
‫איתו ישירות‪.‬‬
‫אני מבקשת להזכיר שחלק מהרעיון להעביר את הירקות והחלב לכלבו היה כדי שהציבור לא יסתובב‬
‫במטבח בזמן העבודה שם ‪ .‬עכשיו ‪ ,‬כשהמהלך כמעט הושלם‪ ,‬אין שום סיבה לעבור במטבח בשעות‬
‫העבודה ולהיכנס לקירורים‪ .‬זה גם מסוכן וגם מפריע לעובדים‪ .‬תודה על ההתחשבות!‬
‫תערוכות ‪ -‬בדיון שערכנו בוועדת ענפי שירות‪ ,‬הוחלט שמפאת הקטנת המקום במחסן הבגדים‪ ,‬לא‬
‫יתקיימו שם יותר תערוכות‪ .‬מקווה שנוכל להמשיך לתת גם את השירות הזה לחברים באופן המיטבי‬
‫כמו שהיה עד עכשיו‪ .‬תודה לגלית טרופר על המשך טיפולה בנושא זה‪ ,‬על הצד הטוב ביותר‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫עוד על אזבסט‬
‫יוסי ענברי ואלחי טרופר‬
‫ב"שיבולת" הקודמת כתב אלי ה שיפמן על הסכנה ב גגות האזבסט‪.‬‬
‫לפני קצת יותר משנה ‪ ,‬נדרשנו לנושא אחרי פנ י יה אל ועדת בריאות )ותודה גדולה‬
‫למי שפנה(‪ .‬דיברנו והתכתבנו עם האחראי לנושא במשרד לאיכות הסביבה‪ ,‬קיבל נו חומר וגם קרא נו‬
‫באתרי האינטרנט השונים‪.‬‬
‫אכן‪ ,‬אזבסט הוא חומר מסרטן ואסור לשימוש בצורו ת רבות‪ .‬מה שקיים אצלנו בחלק מבתי המגורים‬
‫הוא אזבסט‪ -‬צמנט ויש הבדל גדול ביניהם‪.‬‬
‫אזבסט צמנט מכיל עד ‪ 10%‬אזבסט שנמצא בתוך מלט קשוח‪.‬‬
‫לפי כל הדיווחים‪ ,‬הלוחות האלה וגם ציוד אחר מאותו חומר‪ ,‬איננו מסוכן ומותר לשימוש‪ .‬סיכון יכול‬
‫להתעורר רק במקרה שהלוחות האלה נשברים או כשקודחים בהם או משייפים אותם ‪ ,‬שאז יכולים‬
‫סיבי האזבסט להתפזר באווי ר ‪ .‬להלן ציטוט מתוך האתר של המשרד להגנת הסביבה ותיאור דומה‬
‫מופיע גם באתר של האג ודה למלחמה בסרטן ובאתרים נוספים‪:‬‬
‫" לאור המידע הקיים היום‪ ,‬מוצרי אסבסט‪ -‬צמנט מותרים לשימוש והם אינם מהווים סכנה לבריאות‬
‫כל עוד הנם במצב תקין ולא מתפורר ואין מבצעים בהם עבודות ניסור‪ ,‬קידוח ‪ ,‬ליטוש או כל עבודה‬
‫אחרת הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר " ‪.‬‬
‫בהמשך ערכנו לפני כשנה בדיקות לגילוי נו כחות של סיבי אזבסט באותם בתים שב הם גגות אזבסט‪.‬‬
‫יש לנו בשדה אליהו ‪ 17‬בתים עם ג גות כאלה ‪ ,‬ובחרנו בשש דירות באותם בתים שנראו לנו במצב פחות‬
‫טוב מבחינת הגג‪ .‬הבדיקה נערכה ע ל ידי חברה מוסמכת לכך מטעם המשרד להגנת הסביבה בשיטה‬
‫הבאה‪ :‬הבודק מציב בבית משאבת או ו יר שמחוברת לפילטר מיוחד‪ .‬לפני הפעלת המשאבה הבודק‬
‫מפעיל מפוח ועובר בכל הבית על מנת להע לות לאווי ר את כל שרידי האבק שהצטברו שם במשך השנים‪,‬‬
‫בפינות הבית‪ ,‬מעל הארונות ובמדפי הספרים‪ .‬אז מופעלת המשאבה ברצף למשך כארבע שעות בספיקה‬
‫של ‪ 10‬ליטר אויר לדקה‪ ,‬כך שכל האווי ר בדירה‪ ,‬על כל חלקיקי האבק‪ ,‬יספיק לעבור דרך הפילטר‪.‬‬
‫הפילטר עצמו נלקח לבדיקה במיקרוסקופ אלקטרוני שמזהה את חלקיקי האבק וממה הם מורכבים‪.‬‬
‫בכל שש הדירות לא נמצא שום חלקיק של אזבסט שיכול לג רום לאיזשהו סיכון‪.‬‬
‫עם זאת ‪ ,‬יש המלצה לעקוב אחרי הגגות‪ ,‬לצבוע אותם במידת הצורך בצבע מדביק מיוחד ‪ ,‬וכמובן‬
‫להח ליף לוחות שבורים או לצבוע ב חומר מיוחד את השברים כדי ש חלקיקי אבק לא יוכלו לצאת מהם‪.‬‬
‫לדעת נו ‪ ,‬חברי שדה אליהו יכולים לישון בשקט וכדאי יהיה לחזור על הבדיקה הזאת אחת לכמה שנים‪.‬‬
‫‪‰Î¯Ú˙ ‰¯ÈˆÈ‬‬
‫רן פלסר‬
‫לפני מספר שנים‪ ,‬לאחר שעזבתי את עבודתי במטבח וחיפשתי עבודה‪ ,‬הומלץ לי להשתלב במועדון‬
‫תעסוקתי לנכי צה"ל‪ ,‬בטבר יה‪ ,‬שנותן מענה תעסוקתי וחברתי‪ .‬הפעיל ות במועדון מורכבת בעיקר מחוגי‬
‫א מנות ומחוגים מקצועיים‪ .‬יש חוגים כמו ציור‪ ,‬ויטראז'‪ ,‬קרמיקה ועוד‪.‬‬
‫אחרי תקופה של עשייה ויצירה‪ ,‬הוחלט על הצגת חלק מהעבודות בתערוכה‪.‬‬
‫עבורנו זהו אתגר‪ ,‬להיחשף ולקבל ביקורת כזו או אחרת ולהסתכל על ע צמנו במבט חיובי ומחזק‬
‫המראה שאפשר גם אחרת ושאנחנו יכולים ומסוגלים להתמודד‪.‬‬
‫התערוכה הוצגה ב"בית גבריאל" במשך שבועיים וחצי וזכתה להדים חמים ומפרגנים‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫נגישות ‪èðøèðéàäå úåòãåîä çåì åà òãéîä‬‬
‫שי קופלוביץ‬
‫היום‪ ,‬יותר מתמיד ‪ ,‬כולנו מוצפים במידע‪ .‬חלקו מתוך בחירה וחיפוש שלנו וחלקו מתוך אמצעי המדיה‬
‫המקיפים אותנו יום יום‪.‬‬
‫נתחיל דווקא מהחלק השני ‪ -‬המידע אותו אנו מקבלים מבלי שחיפשנו אותו בכלל‪:‬‬
‫אינטרנט‪ ,‬פייסבוק‪ ,‬טוויטר‪ ,‬אימייל‪ ,‬וואטסאפ ועוד כמותם יצרו מצב בו למעשה אנו סופגים מידע‬
‫שלרוב בכלל לא חיפשנו ‪ .‬למשל דרך פרס ומות‪ ,‬דרך שיתוף תמונות‪ ,‬סרטונים‪ ,‬סטטוסים ועוד דרכים‬
‫רבות‪ .‬פייסבוק למשל‪ ,‬מציג לנו באופן אוטומטי סטטוסים שחברים שלנו או חברים של חברים שלנו‬
‫פרסמו כמו ‪" :‬נולד לי בן"‪" ,‬יש לי יום הולדת"‪ " ,‬סבא שלי נפטר"‪" ,‬בנט זה אח" וכד'‪...‬‬
‫איך זה עוזר לנו? הנה‪ ,‬קיבלנו מידע שכנראה לא היינו יודעים אלמלא מדיה זאת‪ ,‬חלקנו יבחר שלא‬
‫לעשות עם המידע כלום וחלקנו ישמח לברך את הנולד במזל טוב‪ ,‬או את נכד הנפטר בתנחומים או‬
‫לשים בנט בקלפי וחלקנו יגיד "לא צריך פייסבוק" ו"אני חי מצוין בלי זה"‪ .‬הכ ו ל בסדר‪ .‬אך ע ובדה היא‬
‫כי הונגש לנו מידע בדרך כזו או אחרת‪.‬‬
‫אבל עזבו פייסבוק ‪ .‬נניח שאין לכם )מסיבה לא מובנת(‪ ,‬סביר להניח שאימיילים אתם מקבלים ‪ ,‬וגם‬
‫כאן‪ ,‬אף אחד לא שואל אתכם האם אתם מעוניינים לקבל את המייל או לא‪ ,‬הוא פשוט מגיע‪ .‬אנחנו‬
‫כמובן בוחרים אם לעיין במידע שקיבלנו או למחוק ולהתעלם‪ ,‬אבל שוב‪ ,‬הונגש לנו מידע‪ .‬גם אם‬
‫לפעמים אנחנו מגדירים אותו כזבל‪.‬‬
‫אבל עזבו אימיילים‪ ,‬נניח שגם את זה אין לכם )אולי זה הזמן להיפטר מטלפון החוגה‪ ,(...‬אז סיכוי‬
‫סביר שיש לכם וואטסאפ )שירות הודעות בין מכשירי טלפון חכמים( ו גם כאן תקבלו מדי פעם הודעות‬
‫בקבוצת המשפחה כמו ‪" :‬יוני שבר את היד" או "חמוטל קיבלה רישיון"‪ ,‬מידע שכנראה לא היה מגיע‬
‫אליכם כל כך מהר אלמלא אמצעי מדיה זה‪.‬‬
‫הערת המחבר‪ :‬אם אתם לא מכירים אף מדיה ממה שכתבתי עד עכשיו‪ ,‬הזמינו תור למרפאה‪ ,‬בקשו‬
‫בדיקת התמצאות במרחב בהקדם האפשרי‪ .‬וכן‪ ,‬יש לזה טיפול ☺‬
‫נמשיך‪...‬‬
‫בקיצור‪ ,‬זה העולם החדש‪ .‬אנחנו מקבלים מידע )חשוב לפעמים( גם בלי שעשינו כל מאמץ למצוא אותו‪.‬‬
‫לרוב הוא יתרום לנו‪ ,‬לעתים לא יוסיף דבר ולעתים גם יעציב או יפגע בנו‪ ,‬אבל זו דרכו של העולם‬
‫החדש‪ :‬אתם תקבלו את המידע ואתם תחליטו מה לעשות איתו‪.‬‬
‫עד כאן למידע שאנחנו מקבלים בלי שהתאמצנו עבורו‪.‬‬
‫אבל מה קורה עם מידע שאנחנו מחפשים בעולם? או אפילו בקיבוץ?‬
‫אז ככה‪ ,‬בשביל העולם הרחב המציאו את גוגל‪ .‬ניתן למצוא בגוגל כמעט כל דבר‪ ,‬באמת‪ .‬ממידע‬
‫היסטורי‪ -‬ארכיוני ועד מידע עדכני מלפני מס פר רגעים‪ .‬מאמרים‪ ,‬תמונות‪ ,‬מצגות‪ ,‬סרטים ומה לא‪...‬‬
‫רוצים לדעת איזה סרט יש בבית גבריאל? גוגל‪ .‬כמה שווה הדולר? גוגל‪ .‬כמה ניצחה הפועל ירושלים‬
‫בכדורסל? גוגל‪ .‬מה זה אונומסטיקון? גוגל‪ .‬מילה בארמית? גוגל‪ .‬כמו שאמרתי‪ ,‬הכ ו ל‪ .‬כמעט‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫למה כמעט? כי מה קורה כשאנחנו מחפשים מידע אישי שלנו‪ ,‬שרלוונטי לחיינו?‬
‫בד רך כלל לא נמצא אותו בגוגל‪ ,‬למרות שגם זה נפרץ לפעמים‪ ...‬אז כאן נכנסת נגישות המידע שלנו‪.‬‬
‫כאן מקור המידע צריך לאפשר לכם לקבל אותו‪ :‬כמו בדיקת ציונים לסטודנט דרך אתר האוניברסיטה‬
‫בה הוא לומד‪ ,‬תוצאות בדיקת דם באתר קופת חולים ‪ ,‬קבלת הנחות לחייל מילואים באתר ' בהצדעה ' ‪.‬‬
‫כל אלו ה נם מקורות מידע שאפשרו לנו לגשת אליהם על ידי אישור שלהם וסיסמא שלנו‪.‬‬
‫יש גם כמה דוגמאות לנגישות מידע הקיימות כבר בקיבוץ‪ :‬תקציב אישי‪ ,‬סידור רכב‪ ,‬ספר טלפונים‬
‫באתר הקיבוץ‪ ,‬זמני פתיחה של המרפאה‪/‬ספרי יה‪/‬כלבו‪/‬בריכה באתר הקיבוץ וכדומה ‪.‬‬
‫אז מה חסר לנו? האם יש משה ו שאנחנו לא יכולים לקבל לגביו מידע היום?‬
‫ובכן‪ ,‬אם הגעתם עד כאן בקריאה ‪ ,‬אתם חושבים אולי שהכ ו ל זמין ‪ ,‬נגיש ונפלא ‪ .‬זה די נכון‪ ,‬אך בפועל‬
‫תמיד אפשר לשפר‪ .‬בעיקר בכל הקשור למידע הרלוונטי לחיינו בקיבוץ‪ .‬מה למשל? הנה כמה רעיונות‬
‫לנגישות אינטרנטית‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫נגישות לפרוטוקולים של ישיבות הפתוחות לציבור )אסיפה‪ ,‬מזכירות רחבה וכדומה (‬
‫‪-‬‬
‫נגישות להחלטות אסיפה )ארכיון(‬
‫‪-‬‬
‫נגישות לתקנונים של כל הו ו עדות‬
‫‪-‬‬
‫נגישות לרשימת חובות וזכויות של החבר‬
‫‪-‬‬
‫נגישות למפת הקיבוץ )משפחות(‬
‫‪-‬‬
‫מידע על חברי הקיבוץ שהלכו לעולמם‪ ,‬פרטים‪ ,‬היסטוריה ופועלם )ארכיון(‬
‫ נגישות לתמו נות הארכיון‬‫בקיצור‪ ,‬כל אלה רעיונות הניתנים לביצוע ויכולים לספק לנו עוד מידע‪ .‬אולי לא הכרחי לחיינו‪ ,‬כנראה‬
‫נוכל להסתדר בלעדיו כמו שעשינו עד כה‪ ,‬אך ללא ספק יכול להנגיש אותנו למידע חשוב ולהרחיב את‬
‫הידע שלנו‪.‬‬
‫עם כל מה שכתבתי‪ ,‬יש עדיין מקום לעשות כל מאמץ אפשרי‪ ,‬במיוחד כזה התלוי בנו‪ ,‬להנגיש את‬
‫המידע ככל האפשר גם לאוכלוסי י ה אשר ניזונה ממידע בדרך הישנה והטובה ‪ ,‬בכדי שלא להחסיר ממנה‬
‫כלום ‪ .‬קרי‪ :‬יש להמשיך ולהדפיס )יסלחו לי ידידי י הירוקים( כל מידע ציבורי רלוונטי ובעיקר "הודעות‬
‫השעה" – כגון ‪ :‬עדכונים‪ ,‬זמני פתיחה‪ ,‬החלטות מש מעותיות ‪ -‬בכדי שלא יהיו בתוכנו כאלו אשר אינם‬
‫"מחוברים"‪ .‬אני תוהה שמא יש להוציא דף מסכם פעם בשבועיים עבור אוכלוסיה זו אשר יכלול את‬
‫תמצית העדכונים‪ ...‬בקיצור‪ ,‬שמישהו ימשיך מכאן‪...‬‬
‫"ערך כל אדם ‪ -‬כפי מה שהוא יודע" ) ר' שלמה אבן גבירול (‬
‫מזל טוב‬
‫‪øôåò øåàìå ïøåîì‬‬
‫‪øåëáä ïáä úãìåäì‬‬
‫‪ïåùàøä ãëðä úãìåäì øôåò ïúéàìå äðôãì‬‬
‫‪ïåùàøä ïéðä úãìåäì äøåîæ äéøàìå æéìì‬‬
‫‪äçîùå úåàéøáá å ìãâì åëæú ù‬‬
‫‪15‬‬
‫נגישות ‪úéúëìä‬‬
‫הרב אחיה אמיתי‬
‫הפילוסוף האנגלי פרנסיס בייקון טען ובצדק ש "ידע הוא כ ו ח"‪ .‬לכן ‪ ,‬אנו מוצאים בדתות השונות מידור‬
‫של הידע הדתי‪ ,‬כוהני הדת שומרים אצלם את ה"חוכמה" ‪ .‬הדרוזים למשל‪ ,‬קיצוניים בעני י ן ‪ .‬אצלם‬
‫הדת היא בכלל "סודית" ‪ ,‬ו"עמך" לא יודעים אותה‪ .‬הכנסיה הקתולית מאות ב שנים דאג ה לשמירת‬
‫בורות ההמון ‪ .‬התפלות וספרי הדת היו תמיד בלטינית כדי שההמון לא יבין‪ .‬על ידי שמירת הידע‬
‫לעצמם ‪ ,‬כוהני הדת שומרים על כוחם לעומת ההמון ויכולים לשלוט בהם ‪ .‬לעומת זאת ‪ ,‬היהדות היא‬
‫דמוקרטית בעני י ן הידע ‪" ,‬הכח" עומד לרשות העם "אבל כתר תורה‪...‬כל הרוצה ליטול יבוא ויטול"‬
‫)אבות דרבי נתן( ‪ -‬פתוח לכולם ‪ .‬אצלנו יש מצוות תלמוד תורה המעודדת ומחייבת את כולם ללמוד‬
‫ולהיות שותפים בידע‪ ,‬ו עיקרו של לימוד תורה הוא התלמוד ‪ -‬שימוש תלמידי החכמים ‪ -‬שהוא "יישוב‬
‫טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן למדו" )רש"י ‪ ,‬יומא פח(‪ ,‬ב דרך זו אי ן סודות ‪ .‬כל אחד יכול ומתבקש‬
‫לדעת "למה"‪.‬‬
‫חביב עלי אירוע שהיה לי עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל ‪ ,‬שלאחר שענה לי על תשובה הלכתית גער בי ‪:‬‬
‫"מדוע אתה לא שואל למה? אם לא תשאל ‪ ,‬לא תדע"‪" .‬כוהני הדת" אצלנו לא מפחדים שכולם ידעו ‪.‬‬
‫לה פך השאיפה היא "ומלאה הארץ דעה את ה ' "‪.‬‬
‫אי ן זה מבטל את בעלי הסמכות כמו הס נהדרין ‪ ,‬ו כמובן שיש גורמים ש מחליטים מהי ההלכה למעשה‬
‫ו מהי הפרשנות הנכונה או העיקרית ‪ ,‬אך יש מקום רב למשא ומתן ‪ " :‬אמר רבי חייא בר אבא‪ :‬אפי' האב‬
‫ובנו‪ ,‬הרב ותלמידו‪ ,‬שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה‪ ,‬ואינם זזי ם משם עד שנ עשים‬
‫אוהבים זה את זה " ) קידושין ל ‪ ,‬ע " ב (‪.‬‬
‫הא ווירה הדמוקרטית של אוטוסטרד ת המידע ‪ -‬רשת האינטרנט ‪ -‬אכן מתאימה מבחינה זו לרוח‬
‫היהדות‪ .‬אנשים יכולים ללמוד הרבה תורה בכמות וגם לשדרג את לימודם באיכות ‪ ,‬דרך מקורות המידע‬
‫השונים‪ .‬לא פעם יש סיכומים יפים של נו שאים הלכתיי ם ודיונים טובים ברשת‪ .‬גם כותב שורות אלו‬
‫נהנה מהספריות הדיגיטאליות השונות המנגישות ספרים רבים שקשה להשיג אותם באופן פיזי‪.‬‬
‫אך שלש הערות יש על הידע מן המרשתת‪.‬‬
‫א ‪ .‬כמו בכל התחומים‪ ,‬הדמוקרטיה "משטיחה" את הידע‪ .‬למי שלומד מתוך המרשתת ‪ ,‬אין היררכיה‬
‫נכונה בין המקורות ‪ .‬ל קורא הפשוט אין ביקורת אם המידע שניתן לו הוא אמין ומדויק ‪ ,‬ולא תמיד‬
‫יודע להעריך אותו נכון‪ .‬אמנם‪ ,‬ב ין היהודים עצם הדבר אינו חידוש‪ ,‬בגלל מה שהזכרנו בתחילה‬
‫שביהד ות הידע פתוח וכולם חשופים לתורה‪ .‬מאז ומעולם הייתה קיימת התופעה שאנשים אינם‬
‫יודעים להבחין בין הערך של מה ש"סבא שלי אומר שאצלו בבית" לבין הערך של ההלכה‬
‫ב‪.‬‬
‫המוסמכת‪ .‬לכן ‪ ,‬לא פעם הפוסקים המומחים מצאו עצמם בעמדה של מחמירים מדי או מקילים‬
‫מדי לעומת הנהוג אצל ההמון‪.‬‬
‫התורה מעולם עברה דרך הקשר האנושי ‪ -‬מאב לבן ‪ ,‬מרב לתלמיד‪ .‬גם בתורה ‪ ,‬כמו בכל תחום ידע ‪,‬‬
‫המגע הבלתי‪ -‬אמצע י בין המומחה למתלמד הוא חשוב ביותר ‪ .‬הוא "שימוש הת"ח" במובן הנפשי ‪,‬‬
‫הוא נותן את "החוש" של הח ו כמה‪ .‬ק"ו בן בנו של ק"ו ‪ ,‬שבתורה שאינה ידע בלבד יש משקל רב‬
‫ללימוד החי בין בני אדם ‪ ,‬ולימוד מול הרשת בלבד אינו יכול לתת את המימד הזה של התורה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫היום אנחנו יודעים שידע המ ופיע לעינינו ב"רב ‪ " google‬למשל אינו אובייקטיבי הוא מוּ טה‪.‬‬
‫המקורות המופיעים לעינינו בדף ‪ ,‬או ה שניים הראשונים אינם בהכרח היותר חשובים ורציניים‪,‬‬
‫הרוב של ‪ google‬אינו בהכרח הרוב ההלכתי‪ ...‬כך שהידע הנגלה לעינינו לפעמים מעוות ממש‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫מבחינה מעשית ‪-‬‬
‫לגבי התוכן הה לכתי ‪ ,‬הנגישות של הידע משפיעה בשוליים כי עיקרי ההלכה ידועים ואפשר לכו ון על‬
‫פיהם את ההלכה בצורה נכונה‪ .‬כאמור ‪" ,‬הספרי י ה גדלה" ולפעמים שיטות הלכתיות שלא היו חשופות‬
‫נחשפות ומשפיעות על שיקול הדעת ההלכתי ‪ ,‬אבל לא בצורה משמעותית‪.‬‬
‫לגבי מוסד "שאלת הרב" ‪ -‬ה יש מקום לבח ון את נחיצותו בעולם שבו הידע נגיש? האם נגישות הידע‬
‫משפיעה על האינטר אקציה של שואל‪ -‬נשאל?‬
‫מאז המצאת הדפוס ופיתוח אמצעי התקשורת טלפון וכדומה ‪ ,‬האפשרו ת של האדם למצוא לעצמו פסק‬
‫הלכה "כלבבו" נהייתה קלה ביותר ‪ .‬באנגלית קוראים לזה ‪ . PESAK SHOPPIN‬מבחינה זו ‪ ,‬נגישות‬
‫הידע התעצמה אך לא שינ תה את האפשרות הקיימת שלא להזדקק "לשאלת רב"‪ .‬כמובן שהצורך‬
‫במוסד "השואל והנשאל" )המונח ההלכתי ל"שאלת רב"(‪ ,‬לא נעלם כי החיים תמיד יותר עשירים ממה‬
‫שמופיע בספרים ‪ ,‬כך שלא פעם ההתאמה של ההלכה הספציפית לשואל ומצב חייו אינה ב"העתק‬
‫הדבק" אלא דור שת "תפירה אישית לפי מידה"‪.‬‬
‫וכמובן ‪ ,‬בעולם ש בו הכ ול דיגיט לי וממוחשב נשאר עולם האמונה ‪ ,‬על כל מרכיביו ‪ ,‬העולם היחידי שאי‬
‫אפשר לחקות אותו ‪ .‬דווקא בתחום זה ‪ ,‬הקשר הבין‪ -‬אישי מקבל יתר חשיבות ‪ ,‬כך שבד בבד עם הנגישות‬
‫ההלכתית הצורך ביחסים הממשיים של "שואל נשאל" גדל‪.‬‬
‫כא שר נוצר מפגש של שואל ונשאל‪ ,‬הנגישות ההלכתית משפיעה יותר על אופן השאלה ועל אופן‬
‫התשובה‪ .‬על אופן השאלה ‪ -‬כאשר אדם שואל שאלה מתוך מה שלמד ‪ ,‬הוא יכול להיות יותר מדויק ‪,‬‬
‫ושאלת חכם חצי תשובה‪ .‬על אופן התשובה ‪ -‬לפעמים מקל מא ו ד על הנשאל לדעת "מה שאתה שואל‬
‫נמצא בדיוק באתר פלוני ‪ .‬תראה את התשובה ש ל הרב אלמוני‪ ,‬שים לב למשפט הזה ‪ ."...‬לפעמים הדבר‬
‫מחייב את הע ונה להיות מודע לאפשרויות השונות שהשואל מכיר מן הרשת וצריך להסביר מדוע‬
‫מועדפת תשובה מסוימת ולכוון את המשקל של הדעות השונות‪ .‬כמובן שכאשר הנשאל הוא מהגדולים ‪,‬‬
‫מצוי לא אחת שהשואל מעשיר את הנשאל במה שהוא למד שאינו ידוע לנשאל‪.‬‬
‫כאשר אדם מעמיק בנושא ולומד בצורה נכונה מתוך החומר הנגיש ברשת‪ ,‬כיף לענות על שאלה‬
‫הלכתית ‪ .‬היא אינה סתמית ‪ ,‬היא לא רק "העתק הדבק" של כתבה מן העיתון ‪ .‬כאשר יש אפשרות לנהל‬
‫משא ומתן מושכל ‪ -‬זה תענוג של ממש‪.‬‬
‫נגישות‪!?äéîã÷àá .‬‬
‫ג'רמי ספייסר‬
‫השנה ‪ ,‬ביחד עם דוקטור מהחוג לעבודה סוציאלית ‪ ,‬אני מקים ומנהל מרכז נגישות לסטודנטים עם‬
‫מוגבלויות במכללת תל חי‪ .‬המרכז עצמו מוקם כחלק מתכנית של המדינה ‪ ,‬המעוניינת להנגיש את‬
‫האקדמיה בצורה טובה יותר לאוכלוסייה זו‪ ,‬המורכבת מסטודנטים בעלי מוגבלויות פיזיות ‪ ,‬חושיות‬
‫ונפשיות ממגוון חוגים ומקצועות‪ .‬מדובר על סטודנטים שהתקבלו כסטודנטים מן המניין לאקדמיה‪,‬‬
‫אך ישנו צורך בהנגשת ההשכלה הגבוהה לצרכיהם‪.‬‬
‫מה זה " הנגשת השכלה גבוהה " ?‬
‫מציאת הדרך ב ה כל צעיר יוכל ללמוד‪ ,‬להיבחן ולקחת חלק בעולם האקדמיה‪ .‬מ ימי בית ספר אנו‬
‫רגילים לקרוא לזה הקלות‪ ,‬אך היום כבר קוראים לזה התאמות‪ .‬אנחנו לא מקלים על אף סטודנט את‬
‫החיים באקדמיה‪ ,‬אך אנו נעשה מאמצים גדולים‪ ,‬מבלי לפגוע באקדמיה‪ ,‬להתאים את האקדמיה לצרכי‬
‫הסטודנט המוגבל‪ .‬על אף שבינינו ובשבולת אני מרשה לעצמ י ‪ . . .‬לא צריך להג זים בשמירה על האקדמיה‬
‫בעיני י ‪ ,‬אבל זה לפעם אחרת‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫לדוגמה ‪ ,‬השנה רכשנו ק לנועית למכללה לט ובת סטודנטים בעלי מגבלה פיזית‪ .‬פה המקום להודות‬
‫ליועץ הכלים הממונעים שלי ‪ ,‬משה מירום ‪.‬‬
‫מעבר לזה אנו עושים מגוון פעולות ב רחבי הקמפוס על מנת לעורר מודעות בקרב סטודנטים ‪ ,‬אנשי ס גל‬
‫ואנשי מנהלה לצרכיהם של ה סטודנטים עם המוגבלויות ‪.‬‬
‫כמובן שכל שינוי או יוזמה חדש ה כרוכים בהרבה עבודה וקשיים ‪ ,‬אבל בינתיים הולך מצוין ואני אישית‬
‫נהנה מאוד‪.‬‬
‫אבל לא על זה אני באמת רוצה לספר לכם‪ .‬אני רוצה לספר לכם על חלק אחר בעבודה שלי ‪-‬‬
‫והו א תכנית לימודים לצע ירים בעלי מוגבלות שכלית קלה )אוכלוסייה המזכירה מאוד את החבר'ה‬
‫המגיעים אלינו בקיץ( במכללת תל חי‪.‬‬
‫כיום המצב בארץ הוא כזה שצעיר עם מוגבלות שכלית המסיים את חוק חינוך חובה בגיל ‪ , 21‬מוכוון‬
‫כמעט מיד למעט מספר תכניות שמאפשרות שירות לאומי או צבאי‪ ,‬לעולם התעסוקה‪ ,‬דב ר השונה‬
‫לחלוטין מההתפתחות הנורמטיבית של צעירים בארץ‪ ,‬צעירים אלו יוצאים לעולם התעסוקה בלי כלים‬
‫מתאימים ובלי ידיעה של מה באמת מעניין אותם ומה היו רוצים לעשות‪ ,‬רובם מוצאים את עצמם‬
‫במפעלים מוגנים‪ ,‬וחלקם הגדול אף נשאר בבית ללא תעסוקה‪ .‬כשחמור מזה בעיני היא חוסר‬
‫האפשרויות שלהם להמשיך ללמוד‪ ,‬ולהעש יר את עצמם בתחומי העניין שלהם‪ .‬הסיבה הפשוטה היא‬
‫שמוסדות ההשכלה הגבוה ה אינם מנגישים את עצמם בשום צורה לאוכלוסייה זו‪ .‬הניסיון בעולם היום‬
‫מלמד שסטודנטים אשר התנסו בתכניות מסוג זה ‪ ,‬המשולבות בתוך עולם ההשכלה הגבוהה הנורמטיבי‪,‬‬
‫ה רוויחו יותר בעולם התעסוקה‪ ,‬וכמו כן איכות חייהם ודימויים ה עצמי בפני עצמם ובפני סביבתם עלו ‪.‬‬
‫התכנית עצמה תשאף לאפשר לצעירים אלו‪ ,‬לממש את עצמם מבחינה קוגניטיבית‪ ,‬חברתית ובהמשך‬
‫תוביל למימוש תעסוקתי‪.‬‬
‫התכנית ת י פתח במאי הקרוב במכללת תל חי ותכלול כ עשרה סטודנטים‪.‬‬
‫כ רגע אנחנו בשלב של גיוס הכספים ובניית התכנית הסופית‪.‬‬
‫בנימה אישית‪,‬‬
‫ב‪ 1998 -‬חוקק בארץ חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ‪ .‬חוק זה מעגן את זכותו הבסיסית של כל‬
‫אדם באשר הוא אדם ללמוד ולהעשיר את עצמו‪.‬‬
‫תכני ת זו שתהיה מהראשונות בארץ מסוגה‪ ,‬היא חלק משינוי עולמי החל בגישה לאנשים עם מוגבלות‬
‫שכלית והבנת יכולותיהם‪ .‬קטונתי‪ ,‬אבל שי נוי זה ניתן לראות גם בדת‪ ,‬לדוגמה בסוגיית העלייה לתורה‬
‫ויציאת ידי חובה של ילדים עם מוגבלות שכלית ‪.‬‬
‫אני מאמין בכל ל בי‪ ,‬ולשמחתי זה גם מגובה בתאוריות ומחקרים‪ ,‬שלכל אדם יש את הזכות ללמוד‪,‬‬
‫ומעבר לז ה גם את היכולת ‪ .‬חובתנו החברתית וחובתי המקצועית כעובד סוציאלי ‪ ,‬היא למצוא את‬
‫ה דרכים בהן הוא יוכל לעשות זאת‪ .‬אני בטוח שתוך מספר שנים קטן ‪ ,‬אפשרות הלמידה העל‪ -‬תיכונית‬
‫לאוכלוסייה זו תגבר‪.‬‬
‫בסקר שיצא לאחרונה ‪ 50% ,‬מהאנשים ד י ווחו שלא היו רוצים לגור ל יד אדם עם מוגבל ות ‪ ,‬במציאות זו‬
‫החשיבות לתכניות כאלו ‪ ,‬אשר משלבות את האוכלוסייה בחברה בצורה נורמטיבית היא גבוהה מאוד‪.‬‬
‫כמובן ש אשמח לספר עוד על הנושא למי שמתעניין‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫נגישות ‪øúñðä úøåúì‬‬
‫ההקשר הראשון שנעשה עם שמיעת המילה " נגישות " ‪ ,‬הוא‬
‫למילה המשלימה ו ‪ /‬או ה הופכית שלו ‪ " -‬נכ ות " ‪ .‬התקינות‬
‫הפוליטית מעדיפה להגדיר אדם נכה כמאותגר פיזית ‪ ,‬נפשית ‪ ,‬שכלית ועוד ‪ ,‬או כמוגבל ביחס לנורמה ‪.‬‬
‫שלא כדרכה ‪ ,‬התקינות הפוליטית תואמת לה י גיון הפשוט ‪ .‬מי שמתעסק בנגישות למשהו ‪ ,‬כנראה‬
‫מאותגר בנושא אותו הוא מתאמץ להנגיש ‪ .‬כשמשהו הופך לנגיש עבור אדם שלא היה ביכ ולתו להגיע‬
‫אליו במצבו הראשוני ‪ ,‬הנגישות בעצם מבטלת את המוגבלות ‪ ,‬והופכת לכ ו ח ‪ ,‬כזה המאפשר לו להגיע‬
‫גבוה יותר בסולם הדרגות אליו הוא מכוון ‪.‬‬
‫כידוע ‪ ,‬המושג " נגישות " ובעקבותיו " נכות " ‪ ,‬הוא משהו שאפשר להרחיב מעבר לעניין הפיזי ‪ ,‬לגישה לכל‬
‫דבר אליו שואף להגיע הפרט – למ של ‪ ,‬ידע ‪ .‬ידע הוא כ ו ח ‪ .‬לאו דווקא כ ו ח שבא על חשבון החלשת האחר‬
‫אלא כ ו ח אובייקטיבי ‪ ,‬כזה שמרים את האדם המקנה לעצמו את אותו ה ידע לנקודת מבט שלמה יותר‬
‫על המתרחש ‪ ,‬מה שמאפשר לו להתמודד עם חייו בצורה טובה יותר ‪.‬‬
‫ומ‪ -‬ידע למידע ‪ .‬אדם שמצליח להשיג מידע רב ובמגוון נושאים ‪ ,‬יכול לקדם את עצמו על ידי אותו מידע ‪.‬‬
‫מהפכת האינטרנט הפכה את הנגישות למידע לנוחה מבעבר ‪ .‬מידע רב זמין בלחיצת כפתור לטובת‬
‫הציבור ונוחיותו‪ .‬ממזג האוויר בכמונים ט ' ועד למתכון סודי לגולאש הונגרי ‪.‬‬
‫כמו בהרבה דברים אחרים ‪ ,‬העולם מתחלק לשניים ‪ :‬אלה שעם עזרת האינטרנט ‪ ,‬מרכזי המידע הצצים‬
‫תחת כל עץ רענן ולוח המודעות שהם עוברים דרכו פעמיים ביום ‪ ,‬עדיין לא שולטים במידע שעובר‬
‫לידם ‪ .‬ואם הם לא שמעו במקרה את המידע בו הם מתעניינים ‪ ,‬או את המידע לו הם נזקקים ‪ ,‬הם‬
‫ימשיכו לנסות בדרך הקשה והמסורתית להשיג את מבוקשם ‪ .‬לעומתם ‪ ,‬יש את אנשי המודיעין ‪ ,‬שגם בלי‬
‫עזרת כל אלה שנזכרו לעיל ‪ ,‬יודעים תמיד הכ ו ל ‪ :‬מה שפורסם בשיחות רחוב ומה שאפילו הבגדים‬
‫במחסן ה ב גדים טרם שמעו ‪ .‬מה שנוגע להם אישית ומה שרחוק מהם אלפי שנות דור ‪ .‬כל מה שעובר‬
‫לידם נקלט ומאופסן וי י שלף במקרה הצורך ‪ ,‬שלהם או של זולתם ‪ .‬למרבה הפלא ‪,‬‬
‫תופ עות כאלה לא פוסחות על עמק המעיינות ‪ .‬גם אצל נו בקיבוץ יש מידע ‪ .‬מידע מהמתרחש בוועדות ‪,‬‬
‫בהנהלות העסק והקהילה ‪ .‬מידע על האינטרקציות בין חברי הקיבוץ ) ' רכילות ' בשמה העממי ( ואחרון‬
‫אחרון חביב ‪ ,‬מידע על התקנון ‪ .‬מידע על החובות ) שבגללם אנחנו מעדיפים להיות מאלה שלא שולטים‬
‫במידע הרלוונטי ( והזכויות ) עליהם אנחנו רוצים כל בדל מידע (‪.‬‬
‫וכן ‪ ,‬גם אצל נו יש את אלה שיודעים את המינימום על זכויותיהם והמגיע להם וכמובן שיש את אלה‬
‫שמודעים לכל החזרון שהם יכולים לקבל על כל פסיק שהם עושים ‪.‬‬
‫לאנשי המודיעין אני לא דואג ‪ ,‬הם ד ואגים לעצמם טוב ממני ‪ .‬לאלה הלא‪ -‬מעודכנים נותרו השמועות על‬
‫תקנון ‪ -‬לא מעודכן במאה אחוז ‪ -‬שמסתובב אצל חלק מהחברים ואף שמועות על חוברת זכויות לחבר‬
‫שנערכה לפני כך וכך שנים ואולי נמצאת אצל חלק מהחברים בירכתי הספר י יה ‪.‬‬
‫הלכך ובהתאם לכל הנאמר לעיל ‪ ,‬אני יוצא בקריאה נרגשת לחלץ אותנו מה נכות שלנו ולהנגיש אותנו‬
‫אל המידע שיכול להעלות אותנו מבירא עמיקתא לאיגרא רמא ‪ .‬אפשר שנתקדם למאה העשרים ואחת‬
‫ונעשה מאמץ להעלות את תקנון הקיבוץ ואת רשימת החובות והזכויות לאתר האינטרנט ובכך לתת‬
‫לאלה שלא שולטים בתורת הנסתר לדעת מה מגיע להם בדין ‪ .‬או אולי לעשות פי נה בלוח מודעות או‬
‫בשיבולת שתיערך ע ל ידי אחד מאלה השולטים בחומר ‪ ,‬שיעזרו לציבור לדעת את הפכים הקטנים‬
‫שמגיעים לו והוא אף פעם לא העלה על דעתו ‪ ,‬או כל רעיון יצירתי אחר שישתף אותנו במהפ כת הנגישות‬
‫המשתוללת סביב ‪.‬‬
‫באנו חושך לגרש ‪ /‬בידינו אור ואש ‪ /‬כל אחד הוא אור קטן ‪ /‬וכולנו אור איתן ‪ /‬ס ורה חושך‪ ,‬הלאה שחור ‪ /‬סורה‪ ,‬מפני האור !‬
‫‪19‬‬
‫אי אפשר להקדיש גיליון לנושא נגישות‬
‫בלי להזכיר את פ ע ו לו תיו הרבות של דורון טרופר ז"ל בנושא‪.‬‬
‫דורון היה פעיל בעמותת "נגישות לישראל" מיום היווסדה ועסק בתחומים שונים של יחסי‬
‫ציבור‪ ,‬תקשורת‪ ,‬אירועי מודעות ‪ ,‬הנגשת אתרי תיירות‪ ,‬אירוח ופנאי ועוד‪.‬‬
‫אנו מביאים קטע ממאמרו שהתפרסם בשנת ‪ 2007‬באתר ‪nrg‬‬
‫‪?ìáâåî úàø÷ éîì‬‬
‫דורון טרופר‬
‫רק אתמול התבשרנו כי שר התחבורה‪ ,‬החליט להקצות ‪ 10‬מ י ליון שקל בשנה לשיפור הנגישות לאנשים‬
‫עם מוגבלויות בתחבורה הציבורית‪.‬‬
‫לפני ‪ 5‬שנים אין סיכוי שהיה מתפרסם אייטם כזה‪ .‬השנה חל היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם‬
‫מוגבלויות בערב חנוכה‪ ,‬וההקשר ברור‪ .‬כאז ג ם עתה‪ ,‬יוצאים מאות אלפי אנשים עם מוגבלויות בארץ‬
‫לעצמאות גדולה יותר ובעיקר מחושך ואפילה לאור גדול ומגרשים את החושך הממסדי‪ ,‬הציבורי‬
‫והתודעתי ששרר פה‪.‬‬
‫למי שעדיין לא שם ל ב‪ ,‬בשנים האחרונות מתרחשת פה מהפכה‪ .‬מהפכה חברתית‪ -‬תרבותית שהחלה‬
‫באר צות הברית ‪ ,‬אוסטרליה ואי רופה והגיעה גם אלינו‪ .‬זה התחיל בנגישות פיזית לאנשים עם‬
‫מוגבלויות‪ ,‬דרישה שהגיעה מהשטח‪ ,‬מהאנשים עצמם שמאסו בחוסר היכולת שלהם להגיע למקומות‬
‫בסיסיים בחיי היום‪ -‬יום שלהם ‪ -‬מסעדה‪ ,‬קולנוע‪ ,‬בנק‪ ,‬גן ילדים‪ ,‬והחליטו לעשות מעשה‪.‬‬
‫בד בבד‪ ,‬שוב‪ ,‬עם דרישה מהשטח‪ ,‬החלו גם נב חרי הציבור שלנו להיווכח שהדבר חייב להיות מעוגן‬
‫בחקיקה‪ .‬וכך נולד לו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ‪ ,‬שכולל בתוכו את כל הדברים שאדם‬
‫עם מוגבלות צריך בשביל לחיות בכבוד ובשוויון בחברה הישראלית ‪ -‬נגישות‪ ,‬תחבורה‪ ,‬תעסוקה ועוד‪.‬‬
‫השלב השני היה מוּ דעות‪ .‬נסו להי זכר מתי ובאיזה הקשר ראיתם‪ ,‬שמעתם או קראתם לאחרונה היגד‬
‫תקשורתי על אדם עם נכות? לא משתמשים במילה נכה יותר ‪.‬‬
‫חלפו הימים של היגדים ‪ ,‬שליליים ברובם‪ ,‬בתחתית מהדורות החדשות השונות‪.‬‬
‫בשנים האחרונות היחס הוא אחר‪ .‬אנשים עם מוגבלויות הם ספורטאים מצטיינים החוזרים עטורי‬
‫מדליות וגביעים מתחרות כזו או אחרת‪ ,‬מתנדבים לצבא‪ ,‬מקימים משפחה‪ .‬אנשים שווי ערך וזכויות‬
‫כמו כל אחד אחר בחברה שלנו‪ .‬לא יותר ולא פחות‪.‬‬
‫כמובן שעוד ארוכה הדרך ויש עוד הרבה עבודה לעשות אבל התנאים והאווירה כבר הרבה יותר נוחים‬
‫והקרקע בשלה לעמותות כמו "נגישות ישרא ל" ו"מעגלי צדק" לעשות את עבודתן‪.‬‬
‫גם השפה השתנתה‪.‬‬
‫שפה ‪ -‬היא חלק מהתרבות וכחלק מהשינוי שעוברת התרבות צריכה להשתנות גם השפה‪ .‬תקראו לזה‬
‫מכבסת מילים‪ ,‬סמנטיקה או תקינות חברתית‪ ,‬אבל לא משתמשים יותר במילה ' נכה ' ‪ .‬האפשרויות הן‬
‫רבות ומגוונות‪ :‬אנשים עם מוגבלויות‪ ,‬אד ם עם נכות‪ .‬מסעדה נגישה לאנשים עם מוגבלויות‪ ,‬חדרי מלון‬
‫מותאמים לאנשים עם נכות וכדורסל בכיסאות גלגלים ‪ ,‬או בקיצור‪ ,‬כדורסל גלגלים‪.‬‬
‫הרעיון המרכזי העובר כחוט השני בין כל האפשרויות הוא ‪ -‬קודם כל האדם ורק אחר כך המוגבלות‬
‫או הנכות‪.‬‬
‫עניין של יחס שוויוני ומכובד ל אדם באשר הוא אדם‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫פשוט סייעתא דשמיא‪ .‬בדיוק עשינו ישיבת צוות כדי להתחיל לקדם את‬
‫שבת "קו לחיים" ההולכת וקרבה‪ .‬דיברנו בין היתר שצריך לכתוב משהו‬
‫לשיבו לת בשבת הקרובה ‪ ,‬ולמרבה הפלא הנושא הוא "נגישות" ‪.‬‬
‫עמותת קו לחיי ם היא עמותה העוסקת במשימות התנדבות בסביבת‬
‫ילדים חולים ב ישראל ‪ ,‬בעיקר ב בתי חולים בפריפריה‪ ,‬במטרה להקל על‬
‫סבל החולים ולשפר את סיכויי החלמתם‪ .‬העמותה מתמקדת בארגון ימי‬
‫כיף ‪ ,‬טיולים ופעילויות‪ ,‬ובקיץ מארגנת קייטנה לילדים בעלי צרכים‬
‫מיוחדים‪ ,‬נפגעי שית ק מוחין ‪,‬‬
‫ניוון שרירים וחולי סרטן ‪.‬‬
‫ה עמותה‬
‫וולונטרית‪ ,‬ומפעילה גם מרכזי מידע וסיוע‪ .‬פעילות העמותה מתפרשת‬
‫ביישובים רבים בכל רחבי הארץ‪ .‬מוקד ניהול הפעילות מתרחש בארבעה‬
‫י דיד יה בירמן‬
‫סניפים עיקריים‪ :‬סניף ירושלים ‪ ,‬סניף צפון שמרכזו ב חיפה ‪ ,‬סניף דרום‬
‫ב אשקלון וסניף מרכז ב פתח תקווה ‪.‬‬
‫ב עמותה פועלים כ‪ 1500 -‬מתנדבים‪ ,‬המסייעים ל‪ 1350 -‬ילדים חולים בשנה‪ .‬המתנדבים עוסקים‬
‫בהנחיית המשפחות מול מוסדות ה רפואה ומקיימים אירועים וקייטנות ‪.‬‬
‫בנוסף לכך‪ ,‬בכל שנה מקיים הארגון עשרות שבתות אירוח לילדים ולמתנדבי העמותה‪ .‬בשבתות אלו‬
‫נחשפים הילדים לקהילות שונות ברחבי הארץ‪ ,‬שוהים בבתיהם‪ ,‬נהנים מפעילות ערכית וחינוכית‪,‬‬
‫הצגות ופעילויות חברתיות נוספות ‪ .‬פעילות זו מאפשרת לילדים לצאת מהשגרה‪ ,‬ובמקביל היא מעלה‬
‫א ת המודעות של תושבים רבים בישראל ומפגישה אותם עם ילדים אלה ‪.‬‬
‫בשנה שעברה ‪ ,‬בשבת פרשת יתרו‪ ,‬התקיימה בפעם הראשונה שבת קו לחיים בקיבוץ‪.‬‬
‫גם השנה בעזרת ה' ובהשתדלותנו ‪ ,‬בעוד כחודש‪ ,‬שבת פרשת משפטים ) ‪ ( 14.2‬תהיה שוב שבת כזאת‪.‬‬
‫אנו נשמח ונודה לכל אחד ואחת אשר ירצו לתת יד ‪ ,‬לדבר‪ ,‬לעזור ולקדם את השבת‪ .‬במהלך השבוע‬
‫נתל תה ההרשמה לאירוח‪ ,‬ואנו ממש נודה לכל מי שיירשם ‪ .‬כמו שכבר ציינו ‪ ,‬כמות החניכים אשר יגיעו‬
‫תלויה בכם בלבד‪ ,‬כמה שיותר משפחות ‪ -‬יותר טוב‪ .‬יש חניכים מתָ קשרים ויש כאלה שפחות‪ ,‬יש‬
‫חניכים שהולכים עצמאית ויש חניכים על כ י סאו ת גלגלים‪ .‬כמובן שנהיה קשובים לבקשות המשפחות‬
‫המארחות ונתאם בצורה ה טובה ביותר את השיבוץ ‪ .‬כל חניכ‪/‬ה מגיע‪/‬ה עם חונכ‪/‬ת או שניים‪.‬‬
‫החניכים מגיעים לקיבוץ ביום שישי‪ ,‬בסביבות השעה ‪ . 13:00‬נקבל את החניכים בהפנינג ו סמוך לכניסת‬
‫השבת יתפזרו החניכים אל המשפחות המארחות‪ .‬ה אירוח יכל ול לינה ‪ +‬סעודת שבת בצהריים )בבית או‬
‫בחדר אוכל ( ‪ .‬בעז"ה תערך סעודה שלישית בחדר אוכל עם כל המשפחות המארחות‪.‬‬
‫תודה רבה ושנזכה לקיים את השבת בדרך הטובה ביותר‪ .‬נשמח לענות לשאלות ובירורים‪.‬‬
‫ניצן נורדן ‪ 383‬ידידיה בירמן ‪. 274‬‬
‫מתנדבי העמותה‪ :‬עדי הקומונרית ‪0525002288‬‬
‫מזל טוב‬
‫‪àðåà -éøã÷ éòåøå éùì‬‬
‫‪íëéàåùéð ì‬‬
‫‪ìàøùéá äçîù àìîå ïîàð úéá íé÷äì åëæú ù‬‬
‫‪,àðåà ïåøìå äìéäì‬‬
‫‪,ñä ìæîì ,àðåà ä÷ñåéìå ìòéì‬‬
‫‪äðåùàøä äðéðä -äãëðä -úáä éàåùéðì‬‬
‫‪21‬‬
‫מבוגרים‬
‫=‬
‫גן המכתבים מאת אליסון ריצ'מן‬
‫חדש על המדף‬
‫פורטופינו‪ ,‬איטליה‪ .1943 ,‬אלודי אישה צעירה‪ ,‬יורדת‬
‫מספינה בחוף כפרי יפהפה‪ ,‬היא מפוחדת‪ ,‬בידיה‬
‫מסמכים מזויפים מול הקצינים במחסום‪ .‬גבר שמעולם‬
‫לא פגשה טוען שהוא מכיר אותה‪ .‬נואשת למחסה מלודי‬
‫מתלווה אליו‪.‬כך נוצר הקשר בין הרופא הצעיר אנג'לו‬
‫והצ'לנית המחוננת מוורונה‪ ,‬וברקע המלחמה‪.‬‬
‫הגחלת האחרונה מאת דניאל לוין‬
‫ג'ונתן מרקוס עורך דין אמריקני בוגר לימודים קלאסיים‬
‫מוזעק לרומא לבדוק שבר של מפת אבן עתיקה וחושף‬
‫תגלית מדהימה – הודעה סודית החקוקה באבן‪.‬‬
‫התגלית מובילה אותו להרפתקה מסוכנת ראשיתה‬
‫במנהרות מתחת לקולוסאום‪ ,‬המשכה במחילות מימי‬
‫בית שני בירושלים וסופה באתרי רומא העתיקה‪.‬‬
‫דיוקנה של מרגלת מאת דניאל סילבה‬
‫גל של פיגועי טרור שוטף את אירופה‪ ,‬גבריאל אלון סוכן‬
‫המוסד שהוא גם רסטוראטור של יצירות אומנות נשאב‬
‫בחזרה בעל כורחו בחזרה אל עולם הביון שהניח‬
‫מאחוריו‪ .‬אין לו ברירה אלא להמשיך עד הסוף המר‪.‬‬
‫חנות המשי מאת טאש אוו‬
‫ג'וני לים הוא גיבור מקומי באזוריה הכפריים של מלאיה‬
‫בשנות הארבעים‪ .‬הוא בעל בית מסחר מצליח‪ ,‬מנהיג‬
‫הנלחם לצד לוחמי החופש ביפנים‪ ,‬ומוכן להקריב את‬
‫חייו למען בני עמו‪ .‬בעיני בנו ג'וני הוא נוכל ומשתף‬
‫פעולה‪ ,‬הסיפור מסופר מנקדת המבט של ג'וני של אשתו‬
‫– סנואו וחברו – פיטר‪ ,‬ג'נטלמן אנגלי צעיר‪.‬‬
‫הקורא של ז'ול וורן מאת אלמודנה גרנדס‬
‫השנה היא ‪. 1947‬מלחמת האזרחים בספרד הסתיימה‪,‬‬
‫אבל באיזורים הכפריים באנדלוסיה היא ממשיכה‬
‫להתקיים‪ .‬נינו ילד סקרן ונבון בן תשע ונמוך‪ .‬חלומו של‬
‫אביו לראותו שוטר מתנפץ בגלל מגבלת הגובה והוא‬
‫נשלח ללמוד הדפסה‪ ,‬בתחילה במטה ואחר כך בחוות‬
‫הבלונדיניות שעל ההר‪ ,‬הוא פוגש את פפה הפורטוגזי‬
‫שהופך בשבילו למודל חיקוי והערצה‪.‬‬
‫ואין יותר גבעול מאת בת שבע סדן‬
‫ברגע אחד אבדה בת שבע סדן את הוריה בפיגוע רצחני‬
‫ונזרקה לתוך חלל אפל של יתמות ושל כאב‪ .‬במהלך‬
‫היממה שבין בשורת האיוב להלוויה היא מספרת מתוך‬
‫האבל‪ .‬שלושה סיפורים משולבים‪ .‬בת שבע היא בתם‬
‫של אלי ודינה הורביץ הי"ד שנרצחו בפיגוע טרור בביתם‬
‫בליל שבת ‪ ,‬פרשת פקודי‪ ,‬תשס"ג‬
‫צילה גבריאלי‬
‫ילדים‬
‫הטיול הגדול של טיפטיף מאת מיכל אשין‬
‫" בוקר אחד בחודש אלול ‪ ,‬טיפטיף החליטה לצאת לטיול‪"..‬‬
‫הטיול וההרפתקאות שטיפטיף עוברת בדרך‪ ,‬מביאים לילדים‬
‫את הסיפור המופלא של מחזור המים בטבע‪.‬‬
‫אדל וסימון מאת ברברה מקלינטוק‬
‫אדל אחותו הגדולה של סימון באה לקחת אותו מבית הספר‬
‫ובגדיו עליו‪ ,‬בכל מקום שהם עוצרים סימון המפוזר שוכח‬
‫חפצים‪ .‬החפצים האבודים מסתתרים באיורים‪ ,‬הדרך הביתה‬
‫היא בין סמטאות פריז והאיורים המקסימים הופכים לסיור‬
‫בלתי נשכח בפריס של תחילת המאה העשרים‪.‬‬
‫גבורה בארץ הזהב מאת יעל רוטנברג‬
‫לאחר מסע תלאות‪ ,‬מגיעים שני האחים‪ ,‬יידל ונפתלי לארצות‬
‫הברית‪ ,‬הם מחפשים מקור פרנסה כמו רוב היהודים שהיגרו‬
‫בימים ההם לארצות הברית‪ .‬הקשיים נערמים והויכוחים‬
‫מתישים‪ .‬דרכיהם נפרדות והם נפגשים שוב לעת זקנתם‪.‬‬
‫אריק רקס ופיות הזעם מאת קאזה קינגסלי‬
‫ידידתו הטובה של אריק ‪ ,‬נלכדת בידי נסיך הצללים הרשע‪,‬‬
‫כל הסימנים מעידים שאין דרך להצילה‪ .‬כשנפתח סוף סוף‬
‫פתח קלוש של סיכוי מוטלים חייו של אריק בסכנה גדולה‪.‬‬
‫גלי בחורשת האיקליפטוס בעקבות נעמי שמר מאת סמדר‬
‫שיר‬
‫דפנה אחותי הגדולה בישרה לי שיואב חיפש אותי בטלפון‪.‬‬
‫יואב‪ ,‬המדריך של החוג לדרמה של בית הספר‪ ,‬הוא הציע לי‬
‫לכתוב מחזה על נעמי שמר במלאות עשר שנים לפטירתה‪.‬‬
‫כך החל המסע שלי בעקבות המשוררת הלאומית‪ ,‬שכתבה‬
‫את "ירושלים של זהב"‪.‬‬
‫ליאורה מאת אריאלה סביר‬
‫ליאורה זו אני – ילדה עורת שחולמת בצבעים ורוצה לטפס‬
‫לגבהים‪ .‬ליאורה זו אני – כמעט מההתחלה אך בספור יש לה‬
‫חיים משלה‪ .‬יש לה אחים‪ :‬יונתן וטלי במציאות‪ ,‬אחות מעולם‬
‫לא היתה לי‪ ...‬יש לה זהות‪ ,‬עצמאות משלה אך קולי עולה‬
‫מקולה‪.‬‬
‫מזל טוב‬
‫‪íåøéî øôåòìå äéáöì‬‬
‫‪ïáä úãìåäì‬‬
‫‪øéàé‬‬
‫‪ãëðä úãìåäì íåøéî éìàìå ä÷áøì‬‬
‫‪äçîùå úåàéøáá åìãâì åëæú ù‬‬
‫‪22‬‬
‫בנגישות‪ ,‬בנחישות‪ ,‬ברגישות‬
‫‪:äéìò íúòãé àì çèáù íéøáã äùåìù‬‬
‫‪ .1‬היא פדלחו"שית בנשמתה ‪ ,‬אבל לא יודעת להיכנס לפייסבוק‪) ...‬ומי שלא‬
‫יודע‪/‬ת מה זה פדלחו"שית‪ ,‬אז שי ברר ברשת (‪.‬‬
‫‪ .2‬היא ניגנה בחליל צד ועוד מקווה לחזור לזה ‪ ,‬כשיהיה זמן‪...‬‬
‫‪ .3‬היא היחידה בכיתה )ואולי בכל בית הספר ביבנה( שנהנתה ללמוד את‬
‫המאמרים של משה אונא )הרבה לפני שנישאה לרון ונשאה את שם‬
‫משפחתו‪.(...‬‬
‫‪:íéøáã äîë ãåòå‬‬
‫כשאומרים להילה אונא 'נגישות'‪ ,‬זה לוקח אותה מיד לשלושה מרכיבים בחייהָ‬
‫ובזהותה‪ :‬המוגבלות הפיזית שמצריכה נגישות‪ ,‬העיסוק בעריכה לשונית ‪ -‬שהיא‬
‫בעצם הנגשת טקסט לקורא ‪ ,‬ולצד אלה‪ ,‬הזדהותה‬
‫ופעילותה כדתייה‪ -‬פמיניסטית‪ ,‬המצפה להנגשת עבודת ה' ועולם התורה לנשים‪.‬‬
‫חלק משמעותי של שיחתנו הוקדש לצד הפיזי יותר של המושג 'נגישות'‪.‬‬
‫אבל כשמדברים עם הילה‪ ,‬מהר מאוד אתה מבין‪ ,‬כמה עומק ותוכן היא נותנת‬
‫למושג ‪ -‬מה שמשליך על הרבה רבדים בחיינו‪ ,‬ומאפשר נגישות לחשיבה מחודשת ושונה‪.‬‬
‫אלישע בורוש‬
‫עם הילה אונא‬
‫‪úéùéà äçéùá‬‬
‫‪úçà ìâø ìò‬‬
‫נפתח בפרשנות אסוציאטיבית‪ .‬כשאומרים 'נגישות' מה זה אומר לך?‬
‫'נגישות' בשבילי היא מכנה משותף לתחומים שבהם דברים לא מובנים מאליהם ‪ ,‬תחומים שאתה שואף‬
‫לשפר בהם‪ ,‬לפתוח אותם )כדי שאפשר יהיה לגשת‪ ,(...‬ולרוב זה יהיה כרוך במאבק ‪ ,‬במאמץ ‪ ,‬בנחישות‪.‬‬
‫ברשותך‪ ,‬נתחיל ב"הנגשת " סיפורך האישי‪...‬‬
‫נולדתי בכורה להוריי שלמה ופנינה הלוי בבארות יצחק‪ ,‬נכדה ראשונה לחמולה שורשית בקיבוץ‪ ,‬שאני‬
‫מאוד מחוברת אליה‪ .‬גדלתי במסלול פחות‪ -‬או‪ -‬יותר רגיל של בת הקיבוץ הדתי‪ .‬בשנות התיכון ביליתי‬
‫בפנימייה ביבנה‪ ,‬בצבא שירתתי כמש"קית הוראה ‪ ,‬ול אחר מכן הלכתי ל שנת שירות בנ צרים‪ ,‬שהיה אז‬
‫בשלהי שייכותו לקיבוץ הדתי ‪ .‬שם פגשתי את רון‪ ,‬ומהר מאוד התחברנו‪...‬‬
‫"היום ההוא" בלתי נשכח‪ .‬זהו האירוע היחיד בחיי שאני זוכרת לפי התאריך הלועזי ‪ .9.2.92 :‬בוקר שגרתי‬
‫בחורף סוער במיוחד ‪ .‬עבדנו בבית האריזה לעגבניות‪ .‬היה קר וניגשתי לסגור חלון‪ .‬מטען צינור שהוטמן‬
‫בלילה )על ידי מי שפתח את החלון( התפוצץ ‪ ,‬ונפצעתי באורח קשה ברגלי הימנית‪.‬‬
‫מאז‪ ,‬התחילה שנה אינטנסיבית של ניסיונות רפואיים "להציל את הרגל"‪ .‬רון היה לצדי כל העת‪ ,‬מהדקה‬
‫הראשונה‪ .‬בין השאר‪ ,‬שהינו חצי שנה בקנדה לטיפולים וניתוחים‪ .‬זו הייתה תקופה קשה וכואבת‪...‬‬
‫חודשיים אחרי שחזרנו‪ ,‬בסיון תשנ"ג‪ ,‬התחתנו‪ .‬גרנו בבארות יצחק‪ .‬אני ניסיתי לחזור לחיים ולעצמי עם‬
‫רגל מצולקת שלא ניתן לכופף‪ .‬רון למד ברופין באותה עת‪ ,‬ובתוך שלוש שנים נולדו לנו שי ואור ‪.‬‬
‫כשאור הייתה בת ארבעה חודשים עברנו לשדה אליהו‪ .‬כעבור זמן‪ -‬מה )ובלי קשר למעבר‪ (...‬התפתח זיהום‬
‫ברגל הפגועה ‪ .‬לאחר שהתעלמותי הממושכת מהכאבים ומהנפיחות לא הועילה‪ ,‬פנינו לרופאים שהציעו‬
‫להתחיל מהתחלה את כל פרוייקט "הצלת הרגל"‪.‬לא הסכמתי לעבור שוב את כל הסיפור הזה‪ ,‬עם שתי‬
‫בנות קטנות בבית‪ .‬נראה לי שהרופאים פעלו גם מתוך שיקולים של יוקרה רפואית וסקרנות קלינית‪.‬‬
‫החלטנו ‪ -‬רון ואני ‪ -‬על דעתנו‪ ,‬להיפטר מהרגל ‪ ,‬לקטוע אותה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫מכאן ואילך ‪ ,‬כ‪ 15 -‬שנה‪ ,‬נעזרתי בפרוטזה מחוץ לבית‪ ,‬ובכיסא גלגלים בתוך הבית ‪ .‬במהלך השנים האלה‬
‫למדתי לתואר ראשון‪ ,‬רכשתי לי מקצוע‪ ,‬ניסיתי לתרום את חלקי בפעילות ציבורית‪ ,‬נוספו למשפחה גיל‬
‫והלל‪ ,‬והשתדלתי להמשיך בחיים "נורמליים" ככל האפשר‪.‬‬
‫אולי נעצור לרגע כאן‪ ,‬לשאול על סוגיית הנגישות בתקופה הזו‪...‬‬
‫אתן דוגמה ממשית קטנה למציאות הרבה יותר רחבה שקשורה למושג 'נגישות' ‪ :‬כשתכננו את הבית‬
‫הנוכחי‪ ,‬נעזרנו במומחית לתחום ‪ .‬כמו כל הבתים הנבנים והמשופצים בקיבוץ‪ ,‬גם הבית שלנו היה מוקד‬
‫עלייה לרגל ‪ ,‬אבל הוא כמובן היה יוצא דופן‪ ...‬לא פעם‪ ,‬נשמעו הערות כגון ‪ :‬אוקיי‪ ,‬יש לה כיסא גלגלים‪,‬‬
‫אבל למה צריך בית כל כך גדול? לא היו פה רוע או קנאה‪ ,‬אלא שיפוטיות מתוך חוסר הבנה‪.‬‬
‫יש פער עצום בין המציאות המאתגרת של חיים עם מוגבלות‪ ,‬לבין ההבנה של אנשים אחרים לגבי‬
‫ההשלכות של המוגבלות‪ .‬הפער כפול ומכופל בגלל דיסוננס שנוצר כאשר השקעתי כוחות בניסיונות לשדר‬
‫שאני מסתדרת‪ ,‬שהכול בסדר ‪ .‬אז אם אני בסדר ‪ -‬למה אני צריכה תנאים נגישים ומיוחדים?‬
‫גם לי לקח המון זמן להבין ‪ -‬ועל אחת כמה וכמה להסביר ‪ -‬שכדי להיות פעילה ומעורבת‪ ,‬ולחיות חיים‬
‫משמעותיים וכמה‪ -‬שיותר 'רגילים'‪ ,‬חשוב שיהיו לי תנאים נוחים ומותאמים בבית ‪ ,‬שיאפשרו לי את אגירת‬
‫הכוחות הנחוצים‪ .‬אי אפשר להבין ממה שנראה כלפי חוץ‪ ,‬עם מה אני מתמודדת בפועל‪ ,‬בפנים‪...‬‬
‫במקביל הבנתי שאם אשתף אחרים באתגרים של חיי‪ ,‬ו"אנגיש" את מצבי‪ ,‬זה יקל עליהם )וגם עלי‪(...‬‬
‫להבין ולדעת את צרכיי ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬הומור מסייע מאוד בהנגשת קשיים והתמודדויות )ראו כותרת(‪.‬‬
‫אין לי בעיה עקרונית עם המילה 'נכה'‪ ,‬אבל אני בכוונה משתמשת במילה 'מוגבל' כדי להעביר את המסר‬
‫שלכל אחד יש איזושהי מוגבלות‪ .‬לא כל מוגבלות רואים ועל רובן לא מדברים‪ ,‬במיוחד בקיבוץ‪ .‬וחבל‪...‬‬
‫משקיעים המון בתפקוד "חיצוני"‪ ,‬עונים תשובות לקוניות ש"הכול בסדר"‪ ,‬אבל בעצם מפסידים הרבה‬
‫תמיכה ולמידה הדדית‪ .‬יש המון נושאים מאתגרים כאלה‪ :‬פריון ‪ ,‬חינוך‪ ,‬תזונה ‪ ,‬שלוות הנפש ‪ ,‬ועוד‪ .‬כל אחד‬
‫והמוגבלות והקשיים שלו‪ ,‬אבל בדרך כלל "אסור שאף אחד יידע" עם מה אתה באמת מתמודד‪...‬‬
‫אני חושבת שנכון לכולנו ליצור חברה נגישה יותר לעולמו הפנימי של הזולת‪ .‬לדבר יותר‪ ,‬לשתף יותר‪,‬‬
‫להתחבר זה לזה לא רק בתחומי הנוחות ‪ .‬זה דורש פתיחות‪ ,‬אבל יוצר יותר רגישות‪ ,‬קבלה והכלה‪.‬‬
‫לאן מתפתח המצב הרפואי בשנים האחרונות?‬
‫לפני כשלוש שנים נמאס לי מהפרוטזה‪ .‬החלטתי לוותר עליה לתקופה מסוימת ‪ ,‬להתחזק ולהתחיל מחדש‪.‬‬
‫עשיתי ספורט ונראה היה שאני בכיוון ‪ -‬ואז צצו בעיות גב שעצרו הכול‪ .‬לפני שנה וחצי עברתי ניתוח בגב‪,‬‬
‫ומאז אני בתהליך של התחזקות‪ ,‬למידה ‪ ,‬התאמה והתרגלות לפרוטזה חדשה‪ .‬ברוך ה'‪ ,‬עמדתי )תרתי‬
‫משמע( במטרות שלי וזכיתי לחגוג בר‪ -‬מצווה וחתונה על הרגליים‪ ,‬אבל למדתי בדרך הקשה שאני צריכה‬
‫להמשיך להשקיע גם ב צד הגופני שלי‪ ,‬אחרי ששנים רבות לא "ניגשתי" אליו בכלל ‪...‬‬
‫ה תקופה ה אחרונה לימדה אותי המון על נגישות במובן הבסיסי ‪ .‬יצאתי לעולם עם כיסא גלגלים ‪ ,‬ופשוט‬
‫נתקלתי‪ ,‬ממש ככה‪ ,‬בחוסר נגישות כמעט בכל מקום‪ . ..‬אי אפשר אפילו לדמיין את הסיטואציות ההזויות‬
‫שאתה מגיע אליהן במצב הזה‪ .‬ד ברים שרואים מכאן ‪ -‬לא רואים משם‪ ,‬ובטח שלא מעמידה או הליכה ‪...‬‬
‫איך מתמודדים עם חוסר הנגישות?‬
‫אני באמת לא יודעת ‪ ...‬אני רגילה "להסתדר" ‪ ,‬אבל יש לזה מחירים )מישהו הזכיר כאבי גב?!(‪ .‬נושא‬
‫הנגישות הוא גם מאוד מאוד אישי‪ .‬מה שקשה ומפריע לי‪ ,‬פחות מפריע לאדם מוגבל אחר‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬כל‬
‫אחד מתכוון למשהו אחר כשהוא אומר "נגיש"‪ ...‬לדוגמה‪ :‬אנשים חושבים שאם הם בקומת קרקע הם‬
‫נגישים‪ ,‬אבל השביל לבית שלהם מ רו צף אבני חצץ כאלה ‪ ,‬שאין שום סיכוי שכיסא גלגלים יוכל לעבור‪...‬‬
‫אדם אחר פשוט לא רואה את האבנים הקטנטנות שמפריעות לי ) זה נכון גם מטאפורית! (‪ .‬גם כאן‪ ,‬בשביל‬
‫להנגיש את המרחב הפיזי‪ ,‬צריך להנגיש את העולם ה פנימי‪ ,‬האישי‪ ,‬כדי שידעו מה חוסם‪ ,‬מה קשה‪...‬‬
‫‪24‬‬
‫בנוסף‪ ,‬כדי להתמודד עם מוגבלות ועם חוסר נגישות צריך לדעת לקבל עזרה‪ ,‬וזה מאוד לא פשוט‪ .‬מה שהכי‬
‫יקר לאדם עם מוגבלות פיזית )ואולי לא רק לו ‪ (...‬זו העצמאות שלו‪ .‬אם העזרה לא 'מוגשת' בצורה נכונה‪,‬‬
‫היא עלולה דווקא לפגוע‪ .‬מי ש"עוזר" לי בדברים שאני יכולה בעצמי‪ ,‬כאילו מגדיל את המוגבלות שלי‪.‬‬
‫דוגמה? אנשים זרים שעוזרים לי ל'דחוף' את עצמי‪...‬‬
‫אז איך כדאי לעזור?‬
‫אני מרגישה שאני חוזרת על עצמי‪ ,‬אבל באמת‪ ,‬גם העוזר וגם הנעזר צריכים להיות 'נגישים' בעצמם‪,‬‬
‫פתוחים‪ ,‬והבסיס הוא יצירת תקשורת מכבדת ביניהם‪ .‬פשוט לשאול‪ ,‬לברר‪ ,‬ולא להיות פטרונים!‬
‫אני מבקש מבט קצר אל המקצוע שלך ‪ -‬עריכת לשון‪" ,‬שירותי מילים"‪ ,‬כפי שאת קוראת לזה‪...‬‬
‫אני מודה כל יום לקב"ה שהכישורים בהם חנן אותי מגיל צעיר‪ ,‬התפתחו להיות לי מקור פרנסה וסיפוק גם‬
‫במצבי הנוכחי‪ .‬בעבודתי אני נמצאת בין הכותב לקורא ‪ .‬אני עוזרת לכותבי הטקסט להעביר לקורא שלהם‬
‫את מה שהתכוונו לו‪ .‬אני צריכה להישאר נאמנה לסגנון ולמסר של הכותב‪ ,‬אבל המטרה שלי היא שהטקסט‬
‫יהיה נגיש ומובן לקורא‪ .‬אז עובדים לפי מסגרות ו כללים‪ ,‬אבל כשהם מתנגשים עם המטרה הזו‪ ,‬אני אחפש‬
‫פתרון אחר‪ .‬המילה 'מתנגשים' פתאום מסבירה לי שמטרתה של כל נגישות היא למנוע התנגשות‪...‬‬
‫בעבודתי ‪ ,‬אני פוגשת אנשים ותכנים מגוונים )הרבה פעמים רק דרך המחשב( ‪ .‬אני עורכת ספרים‪ ,‬מאמרים‬
‫וכתבות‪ ,‬וגם מסמכים ‪ ,‬ברכות לאירועים ועוד‪ .‬אני אוהבת ויודעת לכתוב‪ ,‬אז יש לי אפשרות גם לעבות את‬
‫התוכן ולתת הצעות ניסוח אחרות‪ ,‬תוך שמירה שהטקסט יישאר שייך לבעליו ‪ ,‬ולא יהפוך להיות "שלי"‪.‬‬
‫זה הסיפור של ההנגשה ‪ -‬ל זהות את ה צורך ‪ ,‬ליצור התאמה‪ ,‬ולתת את התמיכה והפתרונות במקומות‬
‫הנכונים‪ .‬כך התוצאה משמחת את כל הצדדים‪.‬‬
‫ועוד מילה ברשותך‪ ,‬על התחום השלישי שהזכרת בתחילת שיחתנו ‪ -‬פמיניזם דתי‪.‬‬
‫אם "נכות" קשורה ל תחושה של חוסר אונים‪ ,‬מוגבלות‪ ,‬שונוּת‪ ,‬חסימה ‪ -‬אז מנקודת מבט דתית‪ -‬פמיניסטית‬
‫אני מרגישה הכי "נכה" בשדה אליהו‪ .‬מחוץ לגדר שלנו קורים דברים נפלאים ומשמעותיים‪ ,‬ואצלנו כאן‬
‫הנושא הזה תקוע‪...‬‬
‫אני דתייה‪ -‬פמיניסטית מתוך אמונה בסיסית שהקב"ה יצר את כל בני אדם )וחוה ( שונים אבל שווים ‪.‬‬
‫ההבדלים והמעמדות שבאו אח ר כך הם תוצאה של ה בניות תרבותיות וחברתיות ‪ ,‬שאולי היו נכונות לזמנן‪,‬‬
‫אבל הן צריכות להשתנות כיום‪ .‬אני לא מבינה איך אפשר לעסוק בלי סוף בשוויון קיבוצי ‪ -‬ולא להתייחס‬
‫ל שוויון המהותי הזה‪ ,‬ולביטויים שלו בצד הדתי של החיים‪ ,‬בע בודת ה' ‪ ,‬וכחלק ממנה‪.‬‬
‫אני יודעת שיותר נוח להניח את הנושא הזה בצד ‪ .‬קשה לשנות ולהשתנות‪ .‬קל יותר עם חלוקת תפקידים‬
‫ברורה לפי מגדר‪ .‬אבל אני שואפת שיתייחסו לכל אדם לפי המהות הפנימית שלו‪ ,‬ולא לפי ההגדרה‬
‫החיצונית‪ ,‬שכשמה כן היא ‪ -‬מגדירה ומגבילה‪.‬‬
‫יש עוד הרבה מה לדון בנושא‪ ,‬אבל בקיצור ‪ -‬גם בעולם הדתי של האשה חייבים ליצור נגישות‪ ,‬וצריך‬
‫להתחיל כמובן בתקשורת‪ ,‬בכבוד‪ ,‬בפתיחות‪ .‬ובשדה אליהו‪ ,‬הגיע הזמן ליצור נגישות לנושא‪ ,‬להיות מודעים‬
‫אליו‪ ,‬להתחיל לפעול‪ .‬זו לא רק "בעיה" של נשים‪ .‬זה עניין ערכי משמעותי של כל החברה ‪ ,‬ודווקא חברה‬
‫שמאמינה בריבונו של עולם ושנבראנו בצלמו למען תיקון עולם‪...‬‬
‫ולסיום‪...‬‬
‫תוך כדי שיחה אני קולטת שאני מסתכלת על כל החיים ב"עיניים של עורכת"‪ :‬זיהוי הצרכים והבעיות‪,‬‬
‫שמירה על המקור‪ ,‬חיפוש פתרונות יצירתיים ודרכים אחרות‪ ,‬התאמה לקהל היעד‪ ,‬הבנת כוונתו של‬
‫ה"מחבר" ‪ ,‬בירור הרצונות והאילוצים מסביב‪ ,‬ומתוך בדיקה מתמדת ‪ -‬שינוי ושיפור למען המטרה‪.‬‬
‫אכן‪ ,‬אני "מתנגשת" לא פעם‪ ,‬אני מעלה שאלות‪ ,‬אני לא מצליחה להתעלם לשתוק‪ ,‬קשה לי לוותר‪ ,‬אני‬
‫מנסה תמיד להתקדם ‪ -‬אבל כנראה שהכול נובע מהרצון ליצור במקומות שחשובים לי נגישות משמעותית‪.‬‬
‫‪25‬‬
26

Similar documents