השורה התחתונה - השלמת חוב ותק פיצויים

Transcription

השורה התחתונה - השלמת חוב ותק פיצויים
‫יועצים יקרים‪,‬‬
‫כחלק מהשירות שאנו מעניקים אנו שמחים להציג את הסקירה המקצועית החודשית בנושאי הביטוח‪ ,‬הפנסיה‬
‫והפיננסים‪.‬‬
‫נשמח לענות על כל שאלה בנושאים לעיל‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫‪ WE‬סוכנות לביטוח‬
‫סוכנות הביטוח של יועצי המס בישראל‬
‫השלמת חוב ותק פיצויים‬
‫החל משנת ‪ 2011‬לא ניתן להפריש יותר סכומים לקופות גמל מרכזיות לפיצויים )הוראה זו רלוונטית הן‬
‫להפרשות שוטפות והן לתשלומי השלמה ופיגורים(‪ .‬משכך‪ ,‬הפרשות לפיצויים נעשות לקופות גמל לפיצויים על‪-‬‬
‫שם העובדים בלבד )או בקופות גמל לקצבה או למרכיב פיצויים שבקופות גמל שאינן משלמות לקצבה(‪ .‬ניתן‬
‫להשלים חסרים בקופות גמל לפיצויים על‪-‬שם העובדים במקרים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.1.1‬‬
‫תשלומי פיגורים‪ -‬תשלומים הנעשים על‪-‬ידי מעביד המצטרף לקופת גמל על‪-‬מנת לכסות את‬
‫ההתחייבות מצטברת לפיצויים עד למועד הצטרפותו‪ ,‬וכן תשלומים הבאים לכסות את הגירעון משנים‬
‫קודמות שנוצר מפאת פיגור בהעברת התשלומים השוטפים לקופה‪ ,‬במלואם או בחלקם‪ .‬לא ניתן לבצע‬
‫תשלומי פיגורים בקופות גמל משלמות לקצבה‪.‬‬
‫‪.1.2‬‬
‫תשלומי השלמה‪/‬חוב ותק פיצויים ‪ -‬תשלומים הנעשים על‪-‬ידי מעביד בשנה מסוימת על‪-‬מנת לכסות‬
‫את הפער בין הסכומים שנצברו בקופה )לרבות רווחים(‪ ,‬לבין ההתחייבות הכוללת לפיצויים על‪-‬פי‬
‫המשכורת האחרונה‪ .‬מכאן‪ ,‬שמדובר בפער הנובע מעליית שכר העובדים ביחס לתשואות הקופה‪.‬‬
‫תשלומים אלה נחלקים לשני סוגים‪:‬‬
‫‪.1.2.1‬‬
‫תשלומי השלמה קבועים ‪ -‬תשלומים המשתלמים מדי שנה לכיסוי הפער שנוצר מעליית‬
‫השכר באותה שנה ביחס לתשואה )ראה חישוב חוב ותק פיצויים(‪.‬‬
‫‪.1.2.2‬‬
‫תשלומי השלמה בלתי קבועים ‪ -‬תשלומי השלמה שאינם קבועים מדי שנה בשנה‪ ,‬אלא‬
‫נעשים אחת לכמה שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬תשלומי השלמה קבועים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס בשנה שאליה הם מתייחסים ובלבד ששולמו באותה‬
‫השנה לקופה‪.‬‬
‫‪ .3‬תשלומי השלמה בלתי קבועים ותשלומי פיגורים יותרו למעביד בניכוי לצרכי מס על בסיס שנתי לפי הגבוה‬
‫מבין‪:‬‬
‫‪.3.1‬‬
‫‪ 20%‬מסך צבירת הפיצויים‪.‬‬
‫‪.3.2‬‬
‫‪ 1/3‬מההפרש בין סך ההתחייבות לפיצויים לסך צבירת הפיצויים‪.‬‬
‫מוקד יועצים‬
‫‪ .4‬בשל הסמיכות לסוף השנה‪ ,‬מומלץ כי מעביד המעוניין בכך יבצע את ההשלמה עד ליום ‪ 31.12.2014‬כדי שיוכל‬
‫ליהנות מהוצאה לצרכי מס כבר בשנת המס ‪.2014‬‬
‫‪ .5‬תשלומי השלמה ניתן לבצע גם בקופות גמל משלמות לקצבה ובלבד שהופרשו תגמולים כדין לקופה‪.‬‬
‫חישוב חוב ותק פיצויים‬
‫על פי חוק פיצויי פיטורין חבות הפיצויים של המעסיק הינה שכר אחרון כפול מספר השנים והחודשים לעבודתו‪.‬‬
‫החוק גם קובע מהם המקרים בהם התפטרות העובד תיחשב כפיטורים ותחייב את המעסיק בפיצויים‪.‬‬
‫כאמור החוק מאפשר ואף מחייב מעסיק להפקיד לקופת פיצויים כחלק מהפקדות המעסיק לפנסיה אולם ישנם‬
‫מקרים רבים בהם בתום תקופת העבודה המעסיק מגלה כי יתרת הפיצויים בקופות אינה מספקת ועליו להשלים‬
‫את סכום הפיצויים ‪:‬‬
‫‪ .1‬עליית שכר – ההפקדה המלאה לפיצויים הינה ‪ 8.33%‬מהשכר הכולל‪ .‬אולם חבות הפיצויים נקבעת על‬
‫פי השכר האחרון בעת הפיטורין‪ .‬כלומר במידה והשכר עולה נוצר חוב הנובע מעליית השכר‪.‬‬
‫לדוגמא‪ :‬נניח עובד שעבד ‪ 9‬שנים בשכר ‪ ₪ 5,000‬ואילו בשנה העשירית עלה שכרו ל‪.₪ 10,000-‬‬
‫בתום השנה העשירית העובד עזב עקב מצב בריאותי לקוי של בן משפחה )במצב המזכה בפיצויי פיטורין(‪.‬‬
‫במידה והופקד הסכום המלא‪ ,‬יתרת הפיצויים בקופה )העתודה( הינה ‪) ₪ 67,631‬בהנחת תשואה ‪.(4%‬‬
‫חבות הפיצויים של המעסיק )היעודה( הינה ‪ .100,000 = 10,000X10‬כלומר המעסיק יצטרך להשלים‬
‫סכום של ‪. ₪ 36,368‬‬
‫סעיף ‪ - 14‬על מנת למנוע את הצורך בהשלמת חוב הותק יכול מעסיק‪ ,‬יחד עם עובדו‪ ,‬לקבל על עצמו‬
‫את סעיף ‪ 14‬לחוק פיצויי פיטורים‪ .‬במקרה זה הוא מוותר על כל הכספים שהפקיד לפיצויים מראש‪.‬‬
‫כלומר גם במקרה שהעובד עוזב לא יוכל המעסיק לקבל בחזרה את יתרת הפיצויים )למעט מקרים‬
‫חריגים(‪ .‬אולם בתמורה יוותר העובד על ההשלמה לחוק ותק הפיצויים‪.‬‬
‫‪ .2‬הפקדה לקופת פיצויים – לא כול המעסיקים מפקידים את ההפקדה המלאה לפיצויים = ‪8.33%‬‬
‫מהשכר‪ .‬על פי חוק פנסיה חובה משנת ‪ 2008‬מחויב המעסיק להפקיד על פי שעורים שהלכו ועלו‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2008‬ההפקדה לפיצויים עמדה על ‪ , 0.834%‬בשנת ‪– 2011 ,2.5% – 2010 ,1.68% – 2009‬‬
‫‪ ,5% – 2013 ,4.18% – 2012 ,3.34%‬והיום ב‪ 2014 -‬ההפקדה עומדת על ‪.6%‬‬
‫ההפקדה על פי חוק פנסיה חובה מחייבת קבלה של סעיף ‪ 14‬עד השכר הממוצע במשק‪ .‬אולם בהפקדה‬
‫חלקית לפיצויים סעיף ‪ 14‬חל באופן יחסי‪ .‬כלומר הפקדה בשיעור של ‪ 6%‬מהווה ‪ 72%‬מההפקדה‬
‫המלאה‪ ,‬ולכן על ‪ 28%‬מהשכר המעסיק יצטרך להשלים את חוב הותק הנקבע על ידי עליית השכר‪.‬‬
‫מוקד יועצים‬
‫על פי אותה דוגמא על ההפקדות משנת ‪ 2008‬המעסיק יצטרך להשלים את עליית השכר על ‪ 90%‬מהשכר‪,‬‬
‫בשנת ‪.40% – 2013 ,50% – 2012 ,60% – 2011 ,70% – 2010 ,80% – 2009‬‬
‫‪ .3‬שכר מבוטח מול שכר בפועל – הרבה פעמים השכר המבוטח בגינו המעסיק מפקיד לפנסיה נמוך מהשכר‬
‫ברוטו‪ .‬לדוגמא ‪ :‬שעות נוספות שאינם קבועות‪ ,‬עמלות ובונוסים ועוד ‪...‬‬
‫במקרים הללו לרוב ישנו חוסר משמעותי אותו המעסיק יצטרך להשלים בסיום העבודה‪.‬‬
‫לסיכום – במרבית המקרים מוצא את עצמו המעסיק נדרש להשלים פיצויים לעובד שפוטר‪ .‬לא תמיד‬
‫למעסיק ישנן המקורות להשלמה‪ ,‬ובמיוחד במקרה שהמעסיק נאלץ לפטר מספר עובדים מפאת מצב‬
‫כלכלי קשה‪.‬‬
‫כעת לקראת סוף השנה אנו ממליצים למעסיק לחשב את חוב ותק הפיצויים ולבצע השלמה לקופות‬
‫האישיות‪.‬‬
‫על מנת לעזור ליועצים לחשב את חוב ותק הפיצויים‪ ,‬אנו מצרפים למאמר זה‪ ,‬מחולל שיעזור לכם‬
‫לחשב את החוב‪.‬‬
‫לשאלות נוספות על המאמר או על הפעלת המחולל אתם מוזמנים לפנות למוקד היועצים בטל ‪:‬‬
‫‪1-700-700-093‬‬
‫או במייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪ WE‬בנתה קולקטיבים אטרקטיביים ליועצי המס וללקוחותיהם בקרנות הפנסיה‪ ,‬קופות גמל והשתלמות‪ ,‬ביטוחי אובדן כושר עבודה‪ ,‬ביטוחי בריאות‪ ,‬ביטוחי‬
‫משכנתאות‪ ,‬ביטוחי דירות‪ ,‬ביטוחי אחריות מקצועית ועסקים ועוד ועוד ‪ WE ....‬מתחייבת לפגישה אישית עם יועץ המס ו‪/‬או לקוחותיו‪ ,‬לבדיקת הצרכים‬
‫והתאמת הפתרון המתאים ביותר‪.‬‬
‫‪ WE‬יחד שווים יותר !‬
‫סקירה זו מיועדת ליועצי מס בלבד‪ .‬האמור לעיל בסקירה זו מיועד לצורך מידע בלבד ואינו מהווה יעוץ‪ ,‬או המלצה לרכישה או השקעה בכל מוצר ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק‪ .‬אין בסקירות‪,‬‬
‫נתונים‪ ,‬ניתוחים והערכות המופיעים בטקסט ו‪/‬או בתמונות שבמסמך זה משום מתן יעוץ בדבר כדאיות רכישה ו‪/‬או השקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במסמך‪ WE .‬ו‪/‬או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל‬
‫נזק שיגרם למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה‪.‬‬
‫מוקד יועצים‬